Hammaslääkäri

Lauantai 17.11.2018
30.10.2018
Hampaiden omahoidon kohentamiseen tähtäävä henkilökohtainen terveysneuvonta on todennäköisesti tärkein vastaanotoilla tapahtuva terveyttä edistävän toiminnan muoto. Suun terveydenhuollon asemaan sekä suu- ja hammassairauksien ehkäisyyn liittyvät toimet ovat vahvasti myös osa Hammaslääkäriliiton vaikuttamistoimia.
Uutiset
(Kuva: iStockphoto)
16.11.2018
Noin joka neljäs suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, ja yhä useampi paranee. Osa syövistä ilmenee ensimmäisenä suussa, ja syöpähoidot aiheuttavat lähes aina kriisin suunterveydessä. Hammaslääkäri tarvitseekin hyvät tiedot erilaisten syöpien ja niiden hoitojen vaikutuksista suuhun ja hammaslääketieteellisten toimenpiteiden toteutukseen.
1.11.2018
Kelain-palvelua voi 1.1.2019 alkaen käyttää vain lääkärien ja hammaslääkärien yksityiskäytössä, kun määrätään satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.
1.11.2018
Hammaslääkärin vastaanotto on potilaalle psyykkisesti, fysiologisesti ja toiminnallisesti poikkeuksellinen tilanne. Kyselytutkimus selvittää vastaanotoilla tapahtuvia ensiaputilanteita, käytettävissä olevaa ensiapuvälineistöä sekä hammaslääkärien saamaa ensiapukoulutusta.
30.10.2018
Hampaiden omahoidon kohentamiseen tähtäävä henkilökohtainen terveysneuvonta on todennäköisesti tärkein vastaanotoilla tapahtuva terveyttä edistävän toiminnan muoto. Suun terveydenhuollon asemaan sekä suu- ja hammassairauksien ehkäisyyn liittyvät toimet ovat vahvasti myös osa Hammaslääkäriliiton vaikuttamistoimia.
Tiede
2.11.2018
Artikkeli kuvaa Ehlers-Danlosin syndrooman aiheuttamia muutoksia suun ja pään alueella. Lisäksi tarkastellaan sairauden esiintyvyyttä ja merkitystä hammaslääkärin näkökulmasta.
5.10.2018
Lasten leukemia on syöpäsairaus, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin 50 lasta. Leukemiahoitojen aikaansaamat hampaistohäiriöt voivat olla lieviä ja suhteellisen huomaamattomia, mutta ne voivat myös haitata potilaan elämää. Koska ongelmat ovat hyvin yksilöllisiä, kirjallisuudesta ei löydy niihin yleispäteviä hoitoratkaisuja.
Ihmiset
13.11.2018
Viisi vuotta sitten eläkkeelle jääneellä Aino Toivosella on paljon mukavaa tekemistä, mutta ei kiirettä. Saman ikäisten seuraan kuplautumisen ehkäisemiseksi hän palasi takaisin peruskouluun.