Hammaslääkäri

Tiistai 25.09.2018
(Kuva: iStockphoto)
28.8.2018
Millaisia mahdollisuuksia uudet terveysteknologian sovellukset ja kehittyvät hoitomenetelmät voivat tarjota suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärin työhön? Osa sovelluksista on vastaanotoilla jo lähes arkea, osa visioista vaatii edelleen paljon kehitystyötä toteutuakseen.
Uutiset
Tiede
13.9.2018
Valkolaikut ovat yleinen ongelma kiinteäkojehoidossa olevilla potilailla. Tulevaisuudessa nanoteknologiasta saattaa olla hyötyä valkolaikkujen ehkäisyssä.
13.9.2018
Tutkimuksessa selvitettiin kokeellisissa olosuhteissa 15 eri teelaadusta valmistettujen teejuomien pH:ta, fluoridi-pitoisuutta sekä teejuomien vaikutusta kalsiumin liukenemiseen, ei suoranaisesti eroosioon. Tutkitut tekijät ovat kuitenkin sellaisia, joiden tiedetään altistavan eroosiolle tai mahdollisesti suojaavan siltä. Useista teelaaduista valmistettujen juomien pH alitti kriittisenä pidetyn rajan 5,5.
Ihmiset