Hammaslääkäri

Perjantai 14.12.2018
(Kuva: iStockphoto)
16.11.2018
Noin joka neljäs suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, ja yhä useampi paranee. Osa syövistä ilmenee ensimmäisenä suussa, ja syöpähoidot aiheuttavat lähes aina kriisin suunterveydessä. Hammaslääkäri tarvitseekin hyvät tiedot erilaisten syöpien ja niiden hoitojen vaikutuksista suuhun ja hammaslääketieteellisten toimenpiteiden toteutukseen.
Uutiset
7.12.2018
Uusi säteilylaki tulee voimaan 15.12.2018. Lisäksi uudistetaan asetuksia sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeita, jotka korvataan STUKin sitovilla määräyksillä ja STUKin ohjeilla.
(Kuva: iStockphoto)
16.11.2018
Noin joka neljäs suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, ja yhä useampi paranee. Osa syövistä ilmenee ensimmäisenä suussa, ja syöpähoidot aiheuttavat lähes aina kriisin suunterveydessä. Hammaslääkäri tarvitseekin hyvät tiedot erilaisten syöpien ja niiden hoitojen vaikutuksista suuhun ja hammaslääketieteellisten toimenpiteiden toteutukseen.
1.11.2018
Kelain-palvelua voi 1.1.2019 alkaen käyttää vain lääkärien ja hammaslääkärien yksityiskäytössä, kun määrätään satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.
Tiede
29.11.2018
Odontologiska Samfundet i Finland anordnade internatkurs i allmänmedicin för tandläkare 21.–22.9.2018 på Hanaholmen.
28.11.2018
Kirjallisuuskatsauksessa esitellään tämänhetkistä tietoa ja kokemuksia pietsokirurgian toimintaperiaatteesta, menetelmän hyödyistä ja haitoista sekä käyttökohteista suu- ja leukakirurgiassa.
2.11.2018
Artikkeli kuvaa Ehlers-Danlosin syndrooman aiheuttamia muutoksia suun ja pään alueella. Lisäksi tarkastellaan sairauden esiintyvyyttä ja merkitystä hammaslääkärin näkökulmasta.
Ihmiset