Hammaslääkäri

Keskiviikko 21.08.2019

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 49 min 31 s sitten

Värikkäästi pakatut nikotiinipussit houkuttelevat nuoria ja naisia – maahantuonti kasvaa Suomessakin, mutta se voi olla rikos

18 tuntia 35 min sitten
...terveystapatutkimuksessa kuin paikallisemmissa kouluterveyskyselyissäkin. Erityisesti tyttöjen nuuskaaminen on yleistynyt. Mehiläinen Länsi-Pohjan

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksesta puuttuu genomitietoa – Tampereen ammattikorkea paikkaa aukkoa ensi vuonna

18 tuntia 35 min sitten
...tutkinto-ohjelma, joka sisältää uudenlaisen opintokokonaisuuden genomitiedosta. Siinä pureudutaan geenitiedon ja niin sanotun big datan käyttöön

Väitös: Alustatalousajattelu avuksi sote-uudistukseen

18 tuntia 35 min sitten
KTM, HTM Kari Lappalainen ehdottaa väitöskirjassaan sote-uudistuksen työkaluksi luovan hallinnan mallia, jonka avulla voidaan johtaa ja kehittää alueellisia sote-palvelutuotannon arvoverkkoja. Lappalaisen luovan hallinnan malli perustuu arvoverkkoidean ja jatkuvan kehittämisen idean yhteensovittamiseen. Mallin määrittämän 15 osa-alueen avulla voidaan ymmärtää sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamista ja osin vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia alueellisella tasolla. Lappalaisen mukaan paikalliset olosuhteet huomioiva kilpailu kannustaa organisaatioiden johtamiskäytäntöjä henkilöstön kannalta myönteiseen suuntaan ja ohjaa palvelutuotantoa asiakaslähtöisemmäksi. Luovassa hallinnassa kilpailua voi tapahtua myös julkisen sektorin toimijoiden välillä ja siten kilpailu on eri asia kuin yksityistäminen. Lappalainen esittää alustataloutta välineeksi arvoverkkojen yhteistoiminnan kehittämiselle. Alustatalouden "omistajaorganisaatio" tarjoaisi toiminnalle digitaalisen alustan, jota muut tuote- ja palvelutarjoajat voivat yhteistyössä hyödyntää.

Vantaa tilasi CGI:ltä sote-datan siirtämistä Apottiin

18 tuntia 35 min sitten
Vantaan kaupungin sosiaalitoimi siirtyy asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöön. Tietojen siirtäminen on päätetty ulkoista, ja palvelu ostetaan CGI:ltä, joka on sosiaalitoimen nykyisin käyttämän Vantaan asiakastietojärjestelmän eli VATJ:n toimittaja. Hankinta CGI:ltä ei ylitä EU:n asettamaa hintarajaa, eikä sitä näin ollen tarvitse kilpailuttaa.

Elintapaohjaus ja kännykkäsovelluksen käyttö auttoivat muuttamaan elintapoja

18 tuntia 35 min sitten
Stop Diabetes -tutkimuksessa (StopDia) on saatu lupaavia alustavia tuloksia tyypin 2 diabeteksen riskin vähentämisessä. Osallistuminen elintapaohjaukseen ryhmässä ja terveellisiä elintapoja tukevan sovelluksen käyttö auttoivat tutkimukseen osallistuneita parantamaan ruokailutottumuksiaan ja kaventamaan vyötärönympärystään. Hoikistuneilla osallistujilla ruokavalion laatu parani: muun muassa kasvisten käyttö lisääntyi. Pienet teot -sovelluksen tavoitteena on automatisoida uusia tottumuksia ja saada aikaan pysyvä käyttäytymisen muutos. Sovelluksen avulla tutkittavat saivat valita itselleen sopivia terveellisiä tekoja ja merkitä niitä tehdyksi. Tutkimus osoitti, että Suomessa kehitetty FINDRISC, joka on maailman käytetyin tyypin 2 diabeteksen riskitesti, ennustaa sairastumisriskin tehokkaasti ilman laboratoriotestejä. Tutkimuksen aikana paras keino tavoittaa ihmisiä ja saada heidät tekemään riskitesti oli tavoitella heitä sosiaalisen median ja sanomalehtien avulla.

Jopa 30 työntekijää on sairastunut sisäilmasta Taysissa

18 tuntia 35 min sitten
Taysin työsuojelun mukaan jopa sadat työntekijät ovat saaneet oireita sairaalan sisäilmasta. Tieto käy ilmi Lännen Median saamasta esityksestä, jota Taysin työsuojelutoimikunta käsitteli 16.8.2019. Taysin työsuojeluvaltuutetun Mervi Hissan laatimassa esityksessä todetaan, että Taysin rakennusten perushuolto on laiminlyöty kymmeniä vuosia. Esityksessä ehdotetaan, että puolueeton taho tekisi kokonaisarvion Taysin B- ja K-rakennusten kunnosta. Lännen Media kertoi aiemmin elokuussa 2019, että Taysin A- ja B-rakennuksissa paljastui keväällä 2019 vakavia kosteusvaurioita. Tuolloin kerrottiin 48 työntekijän saaneen oireita sisäilmasta. Sairaalan työsuojelun mukaan oireilevien määrä on kuitenkin suurempi ja lisäksi sisäilmasta sairastuneita on 20-30 henkeä. Lehden tietojen mukaan sairaala kertoi koko henkilöstölleen sädesienilöydöksistä vasta 15.8.2019. Hissan mukaan asiasta olisi pitänyt tiedottaa jo ajat sitten ja avoimesti.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KYSin kiista ratkesi

18 tuntia 35 min sitten
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) kiista vaativista syöpäleikkauksista on saatu ratkaistua. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen kertoo, että vaativia leikkauksia tekemään perustetaan tiimejä, jotka voivat leikata useammassa sairaalassa KYS-ervan alueella. Kiistan leikkauksista aiheutti keskittämisasetus, joka vaati muun muassa, että tiettyjä vaativia syöpiä saa leikata vain yhdessä sairaalassa erva-alueella. Osa leikkauksista oli sellaisia, joita tehtiin enemmän Keski-Suomessa kuin KYSissä, eikä Keski-Suomi halunnut luopua osaavasta leikkaavasta henkilöstöstään. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole varmaa, meneekö esitys liikkuvasta tiimistä läpi sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriö on jo torpannut mallin kertaalleen.

Tampereen valinnanvapauskokeilu sai asiakkaita etenkin yksityisiltä ja työterveydestä

18 tuntia 35 min sitten
Tampereen kolmiosainen, palveluseteliperiaatteella toimiva valinnanvapauskokeilu päättyy 30. syyskuuta. Kokeiluun osallistui yli 3 000 kaupunkilaista, jotka saivat halutessaan vaihtaa terveysasemansa yksityiseen. Suun terveydenhuollon kokeiluun, joka päättyy 15. syyskuuta, pääsi noin 5 000 täysi-ikäistä kuudessa Pirkanmaan kunnassa. Suun terveydenhoitoa on käyttänyt kolme neljästä kokeiluun ilmoittautuneesta. Käyntejä oli keskimäärin 2,3 asiakasta kohden. Kokeilussa on tähdätty suusairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoidon säännöllisyyteen. Hoitoa kauankin laiminlyönyt asiakas on tullut tarkistuttamaan hampaansa, kun hoitoon on päässyt nopeammin ja yksityistä halvemmalla. Terveysaseman vaihto on kiinnostanut Tampereella etenkin lapsiperheitä ja työikäisiä. Vaihtajista yli puolet on käyttänyt aiemmin vakuutusten turvin yksityisiä palveluita tai työterveyspalveluita, minkä vuoksi vaihto on lisännyt julkisen puolen kuluja. Toisaalta vaihtajien Acuta-päivystyskäynnit vähenivät noin 10 prosenttia, mikä merkitsi säästöä.

Hamina ei luovu kiirevastaanotosta

18 tuntia 35 min sitten
...järjestetään, jos paikallisia vuodeosastopaikkoja vähennetään radikaalisti. Hamina edellyttää omaa ajanvarausta sote- ja perhekeskuksessa sekä

Pääkirjoitus: Haminan on pidettävä puolensa

18 tuntia 35 min sitten
...yt-neuvottelujen jälkeen iso joukko on odottamassa irtisanomislappua. Kun väkeä vähennetään, toimintaakin supistetaan. Toimivaksi havaittu Haminan

Ministeri Kiuru torjuu lääkäreiden pakkotyön

20.8.2019 klo 03:00
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ei halua pakottaa vastavalmistuneita lääkäreitä töihin terveyskeskuksiin. Ministeri tarjoaa tilalle pehmeämpiä vaihtoehtoja. Kiurun mukaan on useita keinoja, joilla terveyskeskuksista voidaan tehdä houkuttelevampia työpaikkoja: vastaanottoaikojen pidentäminen, erikoissairaanhoidon palveluiden lisäämisen perustasolle ja nuorten lääkäreiden mentorointi. Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajan Hannu Halilan mukaan terveyskeskukset ovat aliresursoituja, ja se on yksi syy, miksi niihin ei uskalleta mennä töihin. Jos työolot olisivat kunnossa, niin tulijoita olisi.

STM:n budjetti kutistuu ensi vuonna miljoonilla

20.8.2019 klo 03:00
...rahaa Terveydenhuollon yksiköiden yliopistotasoiseen tutkimukseen STM ehdottaa 27,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yksiköiden lääkäri- ja

Aiheettomat soitot hätänumeroon ovat vähentyneet roimasti

20.8.2019 klo 03:00
Hätäkeskuslaitoksen mukaan aiheettomat soitot yleiseen hätänumeroon ovat vähentyneet viime vuosina selvästi. Kuopion hätäkeskuksen päällikkö Kari Nevalainen uskoo, että valistus on tehonnut ihmisiin. Kansalaiset tietävät nykyisin aiempaa paremmin, millaisissa asioissa hätäkeskukseen kannattaa soittaa ja millaisissa ei.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri jatkaa yt-neuvotteluja

20.8.2019 klo 03:00
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin loppuvuoden 2019 tulos on tuoreimman ennusteen mukaan jäämässä 10-13 milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarviossa pysymiseksi tarvitaan uusia sopeuttamistoimia jo sovittujen säästötoimien lisäksi. Keväällä 2019 alkaneet yt-neuvottelut jatkuvat ja uusista sopeuttamistoimista neuvotellaan 20.8.2019. Lisäsäästöjä tarvitaan 10 milj. euroa. Seitsemän miljoonaa euroa tulisi palvelujen ja tarvikkeiden ostosta ja kolme miljoonaa euroa henkilöstökuluista.

Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu päättyy

20.8.2019 klo 03:00
Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun asiakkaat siirtyvät takaisin julkiselle palveluntuottajalle syyskuun 2019 alussa valinnanvapauskokeilun päättyessä 31.8.2019. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ottaa käyttöönsä uuden palveluseteli-toimintamallin lääkäri-hoitaja vastaanottopalveluissa, suun terveydenhuollossa sekä valituissa sosiaalipalveluissa henkilökohtaisen budjetin avulla syys-lokakuun 2019 aikana. Palvelusetelien kehittämisessä on hyödynnetty kokeilusta saatuja oppeja. Palveluseteleitä voidaan tarjota alueen kuntalaisille silloin, kun vastaanottoaikaa ei ole antaa kuntayhtymän tavoiteajassa. Keski-Uudenmaan sote haluaa palvelusetelien avulla vahvistaa asiakkaille annetun palvelulupauksen toteutumista.

Etelä-Karjalan keskussairaalaan avataan uusi hoitokeskus

20.8.2019 klo 03:00
Etelä-Karjalan keskussairaalaan avataan toimintakulttuuriltaan nykyaikainen sekä potilaiden toimintakykyä ja osallisuutta edistävä hoitokeskus. Hoitokeskuksessa tehdään eri alojen polikliinisia toimenpiteitä ja tarkkailua keskitetysti. Poliklinikoiden palvelupäällikkö Merja Lampisen mukaan tavoitteena on hoitaa potilaat turvallisesti ja sujuvasti niin, ettei potilaita tarvitse ohjata vuodeosastoille. Asiakkaat ohjataan hoitokeskukseen joko suoraan poliklinikoilta tai kotiin lähetettävällä kutsukirjeellä. Hoitokeskuksessa on potilaspaikkoja 38.

Pihlajalinnan tehostamisohjelman ja yt-neuvotteluiden vaikutukset tarkentuneet

20.8.2019 klo 03:00
Pihlajalinnan tehostamisohjelman ja yt-neuvotteluiden vaikutukset ovat tarkentuneet. Henkilöstökulujen osuus vuosittaisista kustannussäästöistä on yhteensä noin 11 milj. euroa, josta johto-, päällikkö- sekä tuki- ja hallintotehtävien vähennysten osuus on noin 7 milj. euroa. Henkilöstökulujen säästö johtotehtävien osalta pitää sisällään johdon palkkojen 5 %:n leikkauksen. Palkitsemisperusteiden ja henkilöstöetujen yhdenmukaistamisella arvioidaan syntyvän noin 1,6 milj. euron kustannussäästö. Tehostamistoimenpiteiden seurauksena vähenee noin 180 työtehtävää. Pääosa vähennyksistä toteutetaan irtisanomisilla. Vähennykset kohdistuvat pääasiassa johto-, päällikkö-, hallinto- ja tukitehtäviin, yhteensä yli 100 työtehtävää. Loput työtehtävistä päättyvät, koska yksiköitä ja toimintoja yhdistetään. Tehostamisohjelman toteuttamisella arvioidaan saavutettavan lisäksi suoria kustannussäästöjä toimitilakuluista noin 3 milj. euroa sekä muusta tehostamisesta ja kustannussäästöistä noin 3 milj. euroa.

Sysmä vaatii täytäntöönpanokieltoa hyvinvointiyhtymän perussopimukselle

20.8.2019 klo 03:00
Sysmän kunta on valittanut hallinto-oikeuteen Asikkalan, Hollolan ja Orimattilan valtuustojen päätöksestä, joka koskee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perussopimusta. Sysmä katsoo, että uusi perussopimus mahdollistaa sen, että esimerkiksi ensihoidon maksuosuudet voivat määräytyä kuntien kesken epäoikeudenmukaisesti. Sysmä vaatii täytäntöönpanokieltoa uudelle perussopimukselle. Heinola, Iitti ja Sysmä eivät hyväksyneet perussopimusta. Sopimus tuli kuitenkin voimaan elokuun 2019 alusta, koska enemmistö kunnista hyväksyi sen. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallintojohtajan Veli Penttilän mukaan täytäntöönpanokiellolle ei ole perusteita.

Jyväskylä ryhtyy purkamaan suun terveydenhuollon jonoa

20.8.2019 klo 03:00
Jyväskylän kaupunki ryhtyy purkamaan suun terveydenhuollon jonoa avin määräyksestä. Toimenpiteet jonon purkamiseksi tulee olla suoritettuna lokakuun 2019 loppuun mennessä. Jonoa puretaan vuokratyövoimalla ja palveluseteleillä. Ensisijainen keino on vuokratyön käyttö. Se ajoitetaan iltoihin ja viikonloppuihin.

Kyläyhdistykset toivovat nopeaa toimintaa Perniön hammashuoltotilanteen korjaamiseksi

20.8.2019 klo 03:00
...ajorumba, joka koetteli Suoniota pari vuotta takaperin. Kilometrejä kertyy noin 100 yhtä hammaslääkärikäyntiä kohti. Salossa on tällä hetkellä viisi

Sivut