Hammaslääkäri

Tiistai 23.01.2018

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain News Now reports.
Syötteen kokonainen osoite. 45 min 26 s sitten

Kittilä maksaa pikkulasten äitien ksylitolipurkat

17 tuntia 51 min sitten
Kittilän kunta haluaa vähentää pienten lasten hampaiden reikiintymistä ja sitä kautta hammaslääkärikäyntejä tarjoamalla pienten lasten äideille ilmaista ksylitolipurukumia. Kaikki kittiläläiset taaperoikäisten lasten äidit tekivät viime vuonna sitoumuksen, jossa he lupasivat syödä ksylitolipurkkaa ruuan jälkeen. Ensimmäinen purkkapakkaus annetaan äidille, kun lapsi on kolmen kuukauden ikäinen. Purkkajakelu kestää siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Hammaslääketieteen tohtori Marja-Liisa Laitala esitteli Ylivieskan äideistä ja lap­sista tekemäänsä väitöstutkimus­ta Kittilän hammashoitolan henkilökunnalle, minkä jälkeen kunnanjohtaja järjesti terveysmäärärahan äitien ksylitolipurukumille.

Proteesien tekijällä riittää töitä – "Jos syö paljon kasviksia, se kuluttaa hampaita"

17 tuntia 51 min sitten
Erikoishammasteknikko Anssi Kamula on avannut vastaanoton Sipoon Söderkullaan palvelutalo Lindan tiloihin. Hän muun muassa valmistaa ja korjaa hammasproteeseja sekä ohjaa niiden käyttöä. Vaikka hampaiden kunto on parantunut vuosien aikana, proteeseja käytetään edelleen paljon. Hammashoitoa on Kamulan mukaan vähennetty ja energia- ja kolajuomia juodaan paljon. Myös onnettomuuteen joutunut saattaa joutua hankkimaan proteesin. Erikoishammasteknikko ei saa tehdä diagnooseja, vaan lähettää potilaan hammaslääkärille havaittuaan potilaalla jotain tarkempaa tutkimusta vaativaa.

Rovaniemen hammashoitoon 5 kk:n jono, AVI väläyttelee uhkasakkoa

17 tuntia 51 min sitten
Rovaniemellä hammashoitoon on tällä hetkellä yli viiden kuukauden jono. 2 600 ihmisen jono on herättänyt myös Lapin aluehallintoviraston kiinnostuksen ja se on määrännyt Rovaniemen kaupunkia laittamaan asian kuntoon. Lain mukaan kiireettömään hoitoon olisi päästävä kolmessa kuukaudessa. Pitkät jonot ovat vaivanneet Rovaniemen hammashoitoa jo pitkään. Vuoden 2017 aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynnissä jonojen pituus selvisi odotettua pidemmäksi, kun paljastui 3 000 ihmisen jonottavan hoitoon, vaikka kaupunki oli antanut ymmärtää jonon olevan lyhyempi. Nyt selvitys asian korjaamisesta on annettava aluehallintovirastolle toukokuun 2018 loppuun mennessä tai kaupunkia voi seurata uhkasakko. Kaupungin perusturvajohtaja Markus Hemmilän mukaan se on tällä kertaa korjaamassa tilannetta tosissaan.

Erikoissairaanhoitoa voi edelleen hakea naapurimaakunnasta

17 tuntia 51 min sitten
STM on julkaissut sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen, ja se lähti lainsäädäntöneuvoston arvioitavaksi. Erikoissairaanhoitoa voi edelleen hakea vaikka naapurimaakunnasta, vaikka erikoissairaanhoidon velvoittavista asiakasseteleistä on luovuttu. Ylijohtaja Kirsi Varhilan mukaan asiakas voi yhä valita maakuntien liikelaitosten välillä. Lääkäriliiton johtajan Heikki Pärnäisen mukaan valinnanvapauden käyttäminen voi olla ajankohtaista vaikka silloin, jos edessä on leikkaus, jonka takia sairaalassa täytyy olla pidempään. Esimerkiksi iäkäs ihminen voi haluta hoitoon toiseen maakuntaan, jossa omaiset ovat lähellä. Pärnäinen pitää sen sijaan valinnanvapauden käyttämistä pitkäaikaissairaanhoidossa epätodennäköisenä. Hallituksen linjaus on, että asiakasseteliä tulee tarjota, jos potilas ei pääse maakunnan liikelaitoksen palveluihin määräajassa. Lähtökohta on, ettei asiakkaan tarvitse hakeutua hoitoon toiseen maakuntaan. Lääkäriliitto on tyytyväinen, ettei asiakasseteleitä ole pakko käyttää. Pärnäisen mukaan se selkeyttää tilannetta.

Nurmes luopumassa terveyskeskuksen laitoshuollon järjestämisestä

17 tuntia 51 min sitten
Nurmeksen kaupunki suunnittelee luopuvansa terveyskeskuksen laitoshuollon palveluiden järjestämisestä. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että palveluiden järjestäminen siirretään Siun soten tukipalveluita tuottavalle Polkalle. Siirto aiotaan tehdä liikkeenluovutuksena toukokuun 2018 alusta lähtien.

Carean vuoden 2017 tulos reilut 10 milj. euroa

17 tuntia 51 min sitten
Kymenlaakson sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kuntayhtymän Carean vuoden 2017 tuloksesta on tulossa hyvä. Carean vuoden 2017 tulos on nousemassa reiluun 10 milj. euroon, toisin kuin Kymen Sanomissa 20.1.2018 kerrottiin. Talousjohtaja Helena Kinnusen mukaan hyvän tuloksen taustalla ovat ennakoitua paremmat toimintatuotot, joita tuli 5 prosenttia suunniteltua enemmän. Kinnusen mukaan Carean palvelutuotanto oli suunniteltua vilkkaampaa, ja toimintakulut on samaan aikaan pystytty pitämään hallinnassa.

Inhimillinen virhe sekoitti Espoon terveyskeskusten joulukuun laskutusta

17 tuntia 51 min sitten
Espoon terveyskeskusten joulukuun 2017 laskutus on mennyt sekaisin inhimillisen virheen takia. Yli sata asiakasta on saanut liian ison laskun ja yhtä moni asiakas on jäänyt ilman laskua. Kaikkiaan virheellisen laskutuksen kohteena on ollut 244 tapausta. Virheellisissä laskuissa näkyy myös toisen asiakkaan terveyskeskusasiointien määrä ja maksukattokertymä. Kaupunki aikoo lähettää uudet laskut asiakkaille.

Hallitus korjaili sote-esitystään

17 tuntia 51 min sitten
Hallitus kertoo korjanneensa sote-uudistukseen liittyneet perustuslakiongelmat. Uuden valinnanvapauslain luonnoksen yksi tärkeimmistä muutoksista on se, että ns. osaoptimointi pyritään ottamaan huomioon. Se tarkoittaa sitä, että sote-keskus yrittäisi väistellä kustannuksia lähettämällä potilaat liian helposti muualle hoitoon. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toteaa, että palveluntuottajien korvausperusteisiin tehdyt muutokset ovat hyviä asiakkaan näkökulmasta. Sisäministeri Paula Risikon mukaan suurin muutos on asiakassetelien poistaminen siinä muodossa kuin ne olivat lausuntokierroksella. Ratkaisematta on vielä se, kuka korjaa ja maksaa vahingot, jos yksityisen puolen hoidossa tulee komplikaatioita. Hallitus palaa tähän myöhemmin. Hallituspuolueet keskustelivat myös siitä, kuinka nopeasti hoitoon pitäisi päästä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on aiemmin sanonut, että asiaan palataan ja kuusi kuukautta on aika pitkä aika sairaalle ihmiselle.

Helsingin yliopiston prof. Lehtoselta murska-arvio Kanta-arkiston tietosuojalle

17 tuntia 51 min sitten
Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtosen mukaan terveystiedon kansallisen Kanta-arkiston tietosuojaa ja käyttöä valvotaan heikosti. Kanta-arkiston tietoihin pääsee käsiksi yli 200 000 terveydenhuollon ammattihenkilöä. Lehtosen mielestä Kela pakoilee vastuutaan terveystietojen tietosuojasta. Terveydenhuollon yksiköiden pitää huolehtia tietosuojasta ja järjestelmien yhteensopivuudesta, Lehtonen toteaa. Kelassa pitäisi nyt pohtia, miten varmistetaan, että toisen yksikön tietoja käytetään vain lainmukaisiin tarkoituksiin. Lisäksi Lehtonen arvostelee Kanta-arkiston toimintalogiikkaa. Potilastietojen käyttö vaatii potilaan suostumuksen, mutta tiedot ovat kaikkien nähtävissä, ellei potilas ymmärrä sitä itse kieltää. Kukaan ei pysty kontrolloimaan jälkikäteen, onko potilastietojen käsittely ollut asianmukaista. Lehtonen epäilee, että Husissa tietoja katsellaan asiattomasti satamäärin kuukaudessa. Potilastietojen käsittelystä jää järjestelmään lokitieto.

Vaasan keskussairaala: Tyytyväisimmät potilaat vuonna 2025

17 tuntia 51 min sitten
Vaasan keskussairaalan tavoitteena on, että sen potilaat ovat Suomen tyytyväisimpiä vuoteen 2025 mennessä. Samaan aikaan hoidon kustannustehokkuutta parannetaan. Keskussairaala on tähän mennessä säästänyt 11,5 miljoonaa euroa. Säästötavoite on yhteensä 19 miljoonaa euroa. Artikkelin mukaan on epävarmaa, toteutuuko tavoite, koska yleiset kustannukset kasvavat.

Vaasan keskussairaala haluaa päästä jonoista eroon

17 tuntia 51 min sitten
Vaasan keskussairaalan vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaan on kirjattu, että keskussairaalan tavoitteena on olla jonoton sairaala. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää lisätöiden tekemistä aiempaa enemmän. Sairaala varaa lisätöihin 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin aiemmin.

Vaihtoehtohoitoja ei valvo kukaan

17 tuntia 51 min sitten
Peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan vaihtoehtoisia hoitomuotoja olisi syytä säädellä lailla. Ensimmäisessä vaiheessa olisi hyvä rajoittaa tiettyjen sairauksien ja potilasryhmien hoitoa niin, että se voisi tapahtua vain yhteistyössä lääkärin kanssa. Sen jälkeen voitaisiin valmistella laki, joka sääntelisi perusteellisemmin vaihtoehtohoitoja. Saarikko huomauttaa, että tämän tyyppistä toimintaa on kuitenkin vaikea säännellä. Asian edistämiseen ei todennäköisesti myöskään ole resursseja kuluvalla vaalikaudella. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä valmisteli vuonna 2009 vaihtoehtohoitoja koskevan lakiehdotuksen, jossa olisi parannettu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien potilasturvallisuutta, mutta ehdotusta ei viety eteenpäin. Tällä hetkellä mikään taho ei valvo vaihtoehtohoitojen antamista eikä niiden aiheuttamien ongelmien laajuudesta ole tietoa. Myös Luonnonlääketieteen Keskusliitto toivoo vaihtoehtohoitoja koskevaa lainsäädäntöä. Puheenjohtaja Merja Riskan mukaan liitto pyrkii itse ylläpitämään rekisteriä asiallisista terapeuteista ja koulutuksista sekä terapeuttien että kuluttajien aseman parantamiseksi.

Aliisa-toiminta auttaa, kun sairaansijat vähenevät Kainuussa

17 tuntia 51 min sitten
Sotkamossa siirretään sairaanhoitoa osin kotioloihin. Kyse on Aliisa-toiminnasta, jolla tarkoitetaan akuuttia liikkuvaa sairaanhoitoa. Muutoksen myötä Sotkamon terveyskeskussairaalan sairaansijat vähenevät seitsemällä. Sairaalapaikkoja jää 27, mutta jatkossa ne vähenevät 20:een. Kotisairaalatoiminnan piti alkaa helmikuussa 2018 myös Kuhmossa, mutta toiminnan aloitus siirtyy 1-2 kuukaudella Kainuun keskussairaalaan potilaskuormituksen vuoksi. Kun Kuhmon Aliisa käynnistyy, Kuhmon terveyskeskussairaalan sairaansijat vähenevät viidellä. Kuhmoon jää 25 sairaalapaikkaa. Niidenkin määrä supistuu myöhemmin 20:een. Aliisa voi viedä akuuttia sairaanhoitoa myös asumisyksiköihin ja hoivakoteihin.

Jyväskylän vanhuspalvelulle moitteita AVI:lta

17 tuntia 51 min sitten
Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelu on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta huomautuksen ja moitteita koskien kotihoidon järjestämistä marraskuussa 2017. Viranomaisen mukaan kaupungilla oli laatimatta useita kotihoidossa olevien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia. Lisäksi viranomainen kiinnitti huomion kotihoidon ja sen aluetiimien johtamisjärjestelyihin. Kotihoito otti mobiililaitteissa toimivan ohjelman käyttöön joulukuussa 2016. Hoitajilla on mukana älypuhelimen kaltaiset laitteet tai tabletit. Ohjelma jakaa työntekijöille päivittäin asiakaskäynnit ja hoitaja kirjaa laitteen avulla asiakkaiden hoitotiedot ja -tarpeet. Palvelujohtaja Maarit Raappana myöntää, että uuden laitteen käytössä on edelleen opettelemista. Kännykän käyttäminen on herättänyt kritiikkiä myös asiakkaissa. Hoito- ja palvelusuunnitelmien puutteet on jo korjattu. Kaupunki aloittaa myös työaikakokeilun, jossa se toivoo vähentävänsä hoitajien sairauspoissaoloja. Hoitajan työpäivä pitenee yhdeksään tuntiin, mutta tue vastaavasti enemmän vapaapäiviä. Kokeilu alkaa kolmella kotihoidon alueella helmikuussa 2018.

Hyvä tapa pienestä pitäen. Suun terveyden äitiyspakkauksen kokeilu laajenee

22.1.2018 klo 02:00
Suun terveyden äitiyspakkauskokeilua laajennetaan Sysmästä ja Sulkavalta Rääkkylään, Tohmajärvelle, Pyhtäälle, Kärsämäelle ja Puolangalle. Jaettava pakkaus sisältää vanhemmille sähköharjan, vauvalle lastenharjan, hammastahnaa, xylitolpastilleja ja -purukumia, sekä tietoa suun terveyden hoidosta. Kokeilusta on saatu hyviä kokemuksia. Vanhempien esimerkillä pystytään jo varhaisessa vaiheessa vaikuttamaan lasten terveystottumuksiin ja asenteisiin.

HS tutustui etukäteen Kalasatamaan avattavaan valtavaan terveysasemaan, joka on iso testi soten tulevaisuudesta – Onko juhlaan aihetta?

22.1.2018 klo 02:00
Kalasatamaan avattava valtava terveysasema tulee pitämään sisällään terveysaseman ja hammashoitolan lisäksi laajan kattauksen sosiaalipalveluja, päihde- ja mielenterveyspalveluja, ehkäisyneuvontaa, fysioterapiaa, jne. Uutta on keskuksen entistä avoimempi rakenne, jossa kenenkään omia vastaanottotiloja ei ole ja erityislaitteita tarvitsevaa suun terveydenhuoltoa ja laboratoriota lukuunottamatta tiloissa toimitaan sekaisin. Tavoitteena on, että ammattilaisten olisi helpompi konsultoida toisiaan.

Narkostandvården vid Malmska sjukhuset upphörde vid årsskiftet

22.1.2018 klo 02:00
All offentlig narkostandvård i Öterbotten överfördes till centralsjukhuset i Vasa vid årsskiftet. Inom den privata sektorn är narkostanvård tillsvidare tillåten. Enligt Peter Nieminen, resultatområdeschef för det operativa området vid centralsjukhuset i Vasa, kommer skiftet att ha en årlig inverkan på 60-70 patienter från Jakobstaddsregionen. Enligt honom kommer centralsjukhuset att använda en operationssal ett par dagar i veckan för narkostandvårdens behov som helhet i Österbotten men han är inte helt säkert om det finns tillräckligt med läkare. Han säger att narkostandvård handlar mest om barn och handikappade av olika slag. Om man bara tycker att det är bekvämare att tandläkarbesöket sker under narkos måste man enligt Nieminen gå till den privata sektorn.

Rovaniemellä hammashoitoon on yli viiden kuukauden jono – valvova viranomainen väläyttelee jo mojovaa uhkasakkoa

22.1.2018 klo 02:00
Rovaniemellä hammashoitoon on tällä hetkellä yli viiden kuukauden jono. 2 600 ihmisen jono on herättänyt myös Lapin aluehallintoviraston kiinnostuksen ja se on määrännyt Rovaniemen kaupunkia laittamaan asian kuntoon. Lain mukaan kiireettömään hoitoon olisi päästävä kolmessa kuukaudessa. Pitkät jonot ovat vaivanneet Rovaniemen hammashoitoa jo pitkään. Vuoden 2017 aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynnissä jonojen pituus selvisi odotettua pidemmäksi, kun paljastui 3 000 ihmisen jonottavan hoitoon, vaikka kaupunki oli antanut ymmärtää jonon olevan lyhyempi. Nyt selvitys asian korjaamisesta on annettava aluehallintovirastolle toukokuun loppuun mennessä tai kaupunkia voi seurata uhkasakko. Kaupungin perusturvajohtaja Markus Hemmilän mukaan se on tällä kertaa korjaamassa tilannetta tosissaan.

Mielipide: Suun terveydenhuollon edistäminen on tärkeää

22.1.2018 klo 02:00
Porin johtava ylihammaslääkäri Pauliina Hietasalo ja terveys- ja sairaalapalvelujen johtaja Anna-Liisa Koivisto kirjoittavat lasten ja erityislasten suun terveydenhuollon tärkeydestä. Heidän mukaansa Porissa tehdään laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa suun terveyden edistämiseksi, ja yhteistyö erityiskoulujen kanssa on sujunut hyvin. Hietasalon ja Koiviston mukaan karieksen käypä hoito suosituksen mukaisesti hampaiden reikiintymisen ehkäisyssä tärkeintä on terveellisten elintapojen noudattaminen.

Valvira poisti virolaiselta hammaslääkäriltä oikeudet tehdä alan töitä

22.1.2018 klo 02:00
Valvira on poistanut joulukuussa 2017 virolaiselta hammaslääkäriltä oikeudet harjoittaa hammaslääkärin ammattia. Mies on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Wiitaunionin perusturvajohtaja Marja Laurila kertoo, että kuvaukseen sopiva mies oli Pihtiputaalla noin 4 kuukautta alkuvuonna 2014 vuokrahammaslääkärinä. Laurilan mukaan miehen ammattitaitoa ei ollut syytä epäillä, eikä hänestä tuolloin tehty ilmoituksia Valviraan. Mies on työskennellyt Keski-Suomen lisäksi mm. Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Tampereella. Valvira käsitteli vuonna 2017 kymmenen hammaslääkäreiden työoikeuksien rajoittamista tai poistamista koskevaa tapausta, kertoo johtaja Tarja Holi Valvirasta. Hänen mukaansa määrä ei ole suuri, sillä esimerkiksi lääkäreiden tapauksia oli käsiteltävänä 67 kappaletta. Holi kertoo hammaslääkärioikeuksien käsittelyn yleisimmiksi syiksi päihderiippuvuuden tai puutteelliset tiedot ja taidot, jotka vakavasti vaarantavat potilasturvallisuuden.

Sivut