Hammaslääkäri

Maanantai 23.10.2017

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain News Now reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 41 min sitten

Miksi kielikin pitää pestä? Viisi vinkkiä, joilla pidät suun terveenä

20.10.2017 klo 03:00
Artikkelissa annetaan viisi vinkkiä,joiden avulla suun voi pitää puhtaana. Tietojen lähteeksi on mainittu muun muassa Hammaslääkäriliitto verkkosivu.

Suussa voi vaania todellinen terveysriski

20.10.2017 klo 03:00
Suomen Hammaslääkäriliitto ja Sydänliitto muistuttavat Suu & sydän -kampanjallaan suun- ja yleisterveyden välisestä yhteydestä. Huono suunterveys muodostaa riskin muun muassa valtimokovettumataudille ja krooninen tulehdus suussa leviää helposti muualle kehoon. Kangasalla järjestetään kampanjaan liittyvä luento, jonka asiantuntijahammaslääkärinä toimii Johanna Paunu-Jokiniemi.

Suuhygienistiiton johtaja: Suomi on suuhygieniassa kehitysmaa

20.10.2017 klo 03:00
European Dental Hygienist Federation EDFH:n sihteeriksi syyskuussa 2017 valittu Suomen suuhygienstiliiton johtaja Mari Heinonen sanoo Suomen olevan suuhygieniassa kehitysmaa. Harjaustulosten ja -prosenttien kasvusta huolimatta suomalaisten hampaissa näkyy runsas karkinsyönti ja mehunjuonti. Myös sähköhammasharjaa pitäisi käyttää enemmän. Heinonen kantaa huolta vanhusten suuhygieniasta ja kuvaa tilannetta resurssipulan vuoksi hälyttävän huonoksi.

STM:n Varhila: Asiakassetelin voi myöntää vain maakunnan liikelaitos

20.10.2017 klo 03:00
STM:n ylijohtajan Kirsi Varhilan mukaan sote-uudistuksen valinnanvapausesityksen kiistaa herättäneen asiakassetelin saa myöntää ainoastaan maakunnan liikelaitos, ei sote-keskus. Jos asiakas on saanut asiakassetelin jotain palvelua varten, siitä on mahdollista myös kieltäytyä. Asiakassetelistä tulee pakollinen väline maakunnan liikelaitoksille. Sitä on tarjottava kotipalvelun, kotihoidon, asumispalvelujen, sosiaalisen kuntoutuksen ja tiettyjen kirurgisten toimenpiteiden ostamiseen yksityisiltä yrityksiltä. Sen voi ottaa käyttöön muissakin palveluissa. Setelien käyttöönotto porrastetaan. Ne on otettava käyttöön viimeistään heinäkuun 2020 alussa esimerkiksi kotipalvelussa, kotihoidossa, asumispalveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vuoden 2022 alussa tietyissä kiireettömissä leikkauksissa ja kiireettömissä vastaanottokäynneissä. Sote-keskukset aloittavat vuoden 2021 alusta. Sote-keskus on mahdollista valita 1.10.2020 alkaen. Hammashoitoyksiköt käynnistyvät vuoden 2022 alusta.

Pohjanmaalla saa jatkossa hammashoitoa nukutuksessa vain keskussairaalassa

20.10.2017 klo 03:00
Vuoden 2018 alusta alkaen Pohjanmaalla saa hammashoitoa nukutuksessa vain Vaasan keskussairaalassa. Päivystysasetus tekee käytännössä mahdottomaksi sen, että kunnalliset ja yksityiset toimijat voisivat tarjota tällaista hoitoa. Oralin toimitusjohtajan Martin Forssin mukaan asetuksen laatijat eivät ymmärrä, miten tämä heikentää hoitoa.

Helsingin yliopisto: Keskoslapsen aivojen kypsyyden arviointia tekoälyllä

20.10.2017 klo 03:00
Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet keinoälyyn pohjautuvan tietokoneohjelman, joka arvioi keskoslapsen aivojen kypsyyden suoraan EEG-mittauksesta. Scientific Reports -tiedelehdessä julkaistu menetelmä on ensimmäinen EEG-pohjainen aivojen kypsyysarviointi. Se on nykyisiä arviointitapoja tarkempi ja mahdollistaa automaattisen ja objektiivisen kehitysseurannan. Professori Sampsa Vanhatalon mukaan nykyisin seurataan lapsen painon, pituuden ja päänympäryksen kehittymistä kasvukäyrillä. EEG-analysointiohjelman on pääosin kehittänyt australialainen insinööri Nathan Stevenson, joka toimii Vanhatalon tutkimusryhmässä. Työssä on käytetty laajaa keskoslasten EEG-mittausmateriaalia, joka on kerätty Wienin yliopistosairaalassa professori Katrin Klebermassin tutkimusryhmässä.

Tutkijat: Tekoälyn vallankaappaus ei uhkaa

20.10.2017 klo 03:00
Googlen Alphago-sovelluksen uusi versio Alphago Zero on oppinut Go-lautapelin ilman esimerkkipelejä eli pelaamalla itseään vastaan. Tutkimuksesta on kerrottu Nature-tiedelehdessä. Suomalaiset tekoälytutkijat korostavat, että oppimisen nopeutumisen huolimatta kyse on edelleen heikosta tekoälystä. Tietotekniikan tutkimuslaitos Hiitin johtaja Petri Myllymäki toteaa tekoälyn ratkaisevan vain tiettyjä annettuja ongelmia. Tutkijoiden mukaan kauhukuvat yhdestä suuresta, maailman valtaavasta tekoälystä ovat kaukaa haettuja. Tutkijat pohtivat tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutusta, kuten sitä, miten tekoäly selittäisi päätelmiään, ja kuinka ihminen ymmärtäisi logiikan, jolla kone oppii itse itseltään. Tutkijat arvioivat Suomen tekoälytutkimuksen olevan kärkiluokkaa Pohjoismaissa. Matemaattinen osaaminen ja terveydenhuoltojärjestelmä antavat monia muita maita paremmat mahdollisuudet kehittää diagnostiikkaa ja sairaanhoitoa.

Yksityiselle leikkaustoiminnalle tulee laatukriteerit

20.10.2017 klo 03:00
Yksityiselle leikkaustoiminnalle laaditaan laatukriteerit. Kriteereillä halutaan varmistaa kirurgisten toimenpiteiden ja leikkausten laatu ja potilasturvallisuus. Tavoitteena on myös lisätä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien yhdenvertaista kohtelua. Laatukriteerit valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä osana valinnanvapauslain valmistelua. Laatukriteerit laaditaan yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä. Kriteerien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018 mennessä. Laatukriteerit olisivat peruste julkisella rahalla tehtävälle kiireettömälle leikkaustoiminnalle.

Perussuomalaiset haluaisi maakuntiin sisäilmakeskukset

20.10.2017 klo 03:00
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo, että hallituksen esitykseen sote-valinnanvapaudesta sisältyy riskejä. Esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuus vaarantuu. Ryhmä ehdottaa erillistä lähipalvelulakia uudistukseen, jotta palvelujen saatavuus taattaisiin eri puolilla maata. Perussuomalaiset haluaa, että jokaiseen maakuntaan perustetaan sisäilmakeskus, joka ehkäisisi ja hoitaisi sisäilmaongelmia.

SOK on kiinnostunut terveyspalveluista ja apteekeista

20.10.2017 klo 03:00
SOK jatkaa pääjohtaja Taavi Heikkilän mukaan ruuan halpuuttamista vuonna 2018. Halpuutus toteutetaan omaa katetta laskemalla. Se on mahdollista, koska digitalisaatio tuo säästöjä. Ruuan verkkokauppa on esimerkiksi Britanniassa noin 5 % kokonaismyynnistä. Meillä se on 0,4 %. Kasvua kertyi kuitenkin 50 % tammi-kesäkuussa 2017. Kesko on ilmoittanut aloittavansa yhteistyön Alibaban kanssa Kiinassa. Heikkilän mielestä SOK:n on tärkeintä kehittää omaa verkkokauppaa. Heikkilä myöntää tavanneensa kaikkia keskeisiä terveysalan toimijoita. SOK saattaa olla jossain vaiheessa nykyistä enemmän mukana terveyspalveluissa. Myös apteekit ja erityisesti reseptivapaat lääkkeet kiinnostavat.

Harvinaislääkkeen käyttö ennen suositusta herättää huolta eriarvoistumisesta

20.10.2017 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriön Palveluvalikoimaneuvosto Palko tekee parhaillaan kansallista suositusta siitä, hyväksytäänkö harvinaisen lihassairauden SMA:n hoitoon tarkoitettu kallis lääke nusinerseeni terveydenhuollon piiriin. Suomessa kolmelle potilaalle on kuitenkin jo annettu lääkettä, mikä on herättänyt huolta potilaiden eriarvoisesta kohtelusta. Lihastautiliitto on vaatinut yhteisten kriteerien ja linjausten saamista asiaan. Palkon tehtävänä on arvioida hoidon kustannuksia suhteessa sen tarjoamaan hyötyyn, mutta sairaanhoitopiireillä on oikeus päättää siitä, millaista hoitoa potilaalle tarjotaan. Palkossa toivotaan sairaanhoitopiirien odottavan kansallista linjausta. Nusinerseenia potilaalle antanut Turun yliopistollinen keskussairaala perustelee lääkkeen käyttöä sillä, että samalla saadaan tutkimustuloksia.

Kysely: Valtaosa suomalaisista ei anna luovuttaa potilastietojaan

20.10.2017 klo 03:00
64,5 % Ylen kyselyyn vastanneista ei ole antanut Kanta.fi-palvelussa suostumustaan siihen, että heidän potilastietonsa näkyvät kaikille terveydenhuollon palveluntuottajille. Kieltäytymistä perustellaan mm. pelolla siitä, että tiedot päätyvät vääriin käsiin. Vastauksissa korostui myös epäluottamus terveysviranomaisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön tietohallintoneuvos Maritta Korhosen mukaan Kanta-palveluun on teknisesti rakennettu tarkat kriteerit sille, miten tietoja on mahdollista käyttää, ja kansalaiset voivat katsoa Omakannasta reaaliajassa, minne tietoja on luovutettu. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä terveydenhuollon yksikön tietosuojavastaavaan. Tietojen väärinkäyttötapaukset ovat Korhosen mukaan vähentyneet koko ajan. Valviran käsittelyyn tulee vain satunnaisia tapauksia. Ylen kyselyn perusteella kansalaisten tietämys Kanta-palvelusta ei ole riittävää. Korhosen mukaan tietoa palvelusta on jo jaettu paljon, mutta palautteen perusteella jatkuvalle tiedottamiselle on tarvetta. Potilastietojen luovuttamiseen voi tulla muutoksia. Korhonen kertoo, että valmisteilla on lakimuutos, jonka lähtökohtana olisi, että potilastiedot ovat terveydenhuollon organisaation käytettävissä, jos olemassa on hoitosuhde. Kansalaisten kielto-oikeudesta ei kuitenkaan luovuttaisi.

Erikoissairaanhoidon asiakassetelille tulee lisäaikaa

20.10.2017 klo 03:00
Hallitus on esitellyt ratkaisuja sote-uudistuksen valinnanvapauden ongelmakohtiin. Hallitus haluaa varmistaa julkisen sairaanhoidon pohjaa lykkäämällä asiakassetelin käyttöönottoa erikoissairaanhoidossa ja määrittämällä leikkausten laatukriteerit myös yksityisille terveysyrityksille. Maakuntien pitää ottaa asiakasseteli käyttöön viimeistään heinäkuussa 2020. Tiettyihin erikoissairaanhoidon palveluihin kuten tyrä- ja vaivaisenluun leikkauksiin ne tulevat kuitenkin vasta vuoden 2022 alussa. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoo, että yksityisen leikkaustoiminnan laatukriteerit määritellään lailla siltä osin kuin ne koskevat julkisella rahalla hankittavaa kiireetöntä leikkaustoimintaa. STM:n ylijohtajan Kirsi Varhilan mukaan tavoiteltujen miljardisäästöjen toteutuminen on kiinni siitä, miten asiakkaat käyttäytyvät ja miten järkeviä ja osaavia maakunnat ovat järjestäjinä. THL:n pääjohtaja Juhani Eskola ei usko, että tällä mallilla saadaan säästöjä. Se on monimutkainen, hankalasti hallittava ja vaatii paljon asiakkaalta.

Diagnostiikassa miljoonien säästöpotentiaali

20.10.2017 klo 03:00
Kainuussa voitaisiin helposti saada miljoonien säästöt oikealla diagnostiikalla, sanoo Synlab Suomen toimitusjohtaja Martti Kiuru. Hän oli aikaisemin Cityterveyden toimitusjohtaja. Kiuru jatkaa, että suomalainen julkisen sektorin palveluntuotannon hintataso on keskimäärin 30-50 % kalliimpaa kuin Keski-Euroopassa. Kiuru arvioi vuosittaiseksi säästöpotentiaaliksi satakunta euroa jokaista suomalaista kohti. Cityterveys onnistui leviämään muutamassa vuodessa yli 20 paikkakunnalle keskittymällä diagnostiikkapalveluihin ja tuottamalla niitä totuttua edullisemmin. Kesällä 2017 Synlab Group osti Cityterveyden. Suomessa tehdään moniin Euroopan maihin verrattuna vähän diagnostisia tutkimuksia. Suomen diagnostiikkamarkkina on nyt noin 1,3 mrd. euron suuruinen. Kiurun mukaan arviot näyttävät, että jo vuonna 2023 Suomen diagnostiikkamarkkina olisi kahden miljardin euron suuruinen. Cityterveyden nimi vaihtuu nyt Synlab Suomeksi. Synlab Suomen Pohjois-Suomen yksiköistä vastaava Kirsi Kantojärvi pitää mahdollisena palvelujen laajenemista.

Narkostandvården flyttar till VCS

19.10.2017 klo 03:00
Från årsskiftet ska alla tandvårdsingrepp som görs under narkos göras i Vasa centralsjukhus. Det blir en utmaning, säger resultatområdeschef för den operativa verksamheten Peter Nieminen. Våra tandkirurger har händerna fulla från förut, Nieminen konstaterar. Katri Palo, Vasa stads ledande tandöverläkare, säger att det är redan svårt att få tid till anestesitandvård. Medicinalrådet Anne Nordblad vid Social- och hälsovårdsministeriet kommenterar att förändringen handlar om att trygga patientsäkerheten genom att koncentrera kunskapen. Enligt Nordblad har riksdagens justitieombudsman anmärkat att det finns brister i tillgången till akutvård.

Keskittämisasetus poistaa tuhansia leikkauksia yksityissairaaloista

19.10.2017 klo 03:00
Vuoden 2018 alusta voimaan tulevan keskittämisasetuksen mukaan anestesiaa vaativat leikkaukset keskitetään sairaaloihin, joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Asetus näyttää koskevan myös yksityissairaaloita silloin, kun leikkauksia tehdään julkisen rahan turvin. Hyvinvointialan liiton johtava asiantuntija Aino Närkki arvioi, että tällaisia leikkauksia tehdään Suomessa tuhansia, mahdollisesti jopa kymmeniätuhansia vuodessa. Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostot yksityisiltä toimijoilta olivat noin 300 milj. euroa vuonna 2015. Lisäksi palveluita tuotettiin palvelusetelitoimintana. Liitto haluaakin, että säännöksiä muutettaisiin pikaisesti. Jos yksityissairaaloissa ei enää leikata, kilpailun loppuminen heikentää myös julkisen erikoissairaanhoidon laatua ja hintaa, toteaa Terveystalon johtajaylilääkäri Juha Tuominen.

Eksote muuttaa Imatran Tietotaloon joulukuussa 2017

19.10.2017 klo 03:00
Eksoten toimintojen muutto Imatran Tietotaloon alkaa näillä näkymin joulukuun 2017 toisella viikolla.Talon tiloja remontoidaan parhaillaan Eksoten tarpeisiin, ja kunnostustöiden odotetaan valmistuvan marraskuun 2017 lopussa. Uusiin tiloihin muuttavat ikäihmisten ja vammaisten Iso apu -palvelukeskus, toimintaterapiapalvelut ja fysioterapiatoiminnot. Eksote vuokraa Tietotalosta vielä noin 900 neliömetriä toukokuussa 2018. Neliömäärä riittää logistiikkakoordinaattori Ari Harakan mukaan siihen, että sisäilmaongelmista kärsivä Mansikkalan terveysasema saadaan tyhjennettyä. Mansikkalan toimintoja on siirretty myös Koskenlinkin terveystaloon sekä Idänporttiin Tainionkoskentielle.

Isot terveysfirmat pommittavat kuntia ostaakseen terveyskeskukset

19.10.2017 klo 03:00
Sote-uudistus saa terveysyritykset havittelemaan kunnilta jopa terveyskeskuksia. Kuntaliiton johtava lakimies Sami Uotinen kertoo, että yksityiset palveluntuottajat ovat kiinnostuneita kuntien omistamista sote-kiinteistöistä ja ovat halunneet ostaa kiinteistöjä. Kunnat pelkäävät Uotisen mukaan, että kuntien käsiin jää peruspalvelujen kiinteistöjä, joilla ei ole jatkossa järkevää käyttöä. Kuntaliitto toppuuttelee liiallista intoa luopua kunnan omista terveyspalvelujen kiinteistöistä. Uotisen mielestä kannattaa odottaa, millainen valinnanvapauslaki on tulossa ja pohtia tilannetta suhteessa siihen. Terveystalon liiketoimintajohtaja Laura Räty ei kannata varauksetta kuntien luopumista omista kiinteistöistään. Rädyn mukaan tilanteessa, jossa tulevaisuus tuo monia muutoksia, kunnan näkökulmasta saattaa olal järkevää pitää kiinteistöt omissa käsissä.

Hallituspuolueet ovat täsmentäneet valinnanvapauslinjauksiaan

19.10.2017 klo 03:00
Hallituspuolueet ovat täsmentäneet valinnanvapauslinjauksiaan. Valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo valinnanvapauden toteutuvan pääsääntöisenä perustasolla ja soveltuvin osin erityistasolla. Lakiesitys on määrä saada hallituspuolueiden eduskuntaryhmiin hyväksyttäväksi 20.10.2017. Suomessa on jo käytössä sellaisia erikoissairaanhoidon operaatioita ja palveluja, jotka hankitaan ulkoa ja näin voidaan tehdä jatkossakin. Esimerkiksi lonkkaleikkauksia tehdään laadukkaasti ja taloudellisesti järkevästi yksityissektorilla. Pääsääntönä on, että erikoissairaanhoito tuotetaan ylivoimaisesti suurimmilta osin julkisella puolella. Asiakasseteleistä tulee maakuntia velvoittavia. Orpo ei pidä seteleitä subjektiivisena oikeutena, koska ne tulevat esitykseen soveltuvin osin ja silloin, kun se on järkevää. Kukaan ei halua romuttaa erikoissairaanhoidon kokonaisuutta ja päivystystä.

Kela lopettaa kahden terapeutin ryhmäterapiat vuonna 2019

19.10.2017 klo 03:00
Kela on päättänyt poistaa kahden terapeutin toteuttamat ryhmäterapiat palveluvalikoimastaan vuoden 2019 alusta. Tamperelainen Jari Salminen kritisoi päätöstä. Hänen poikansa on hyötynyt kahden terapeutin vetämään ryhmään osallistumisesta, eikä perheellä olisi varaa maksaa terapiakäyntejä itse. Kelan mukaan kaudelle 2015-2018 oli tehty lapsia ja nuoria varten yhden terapeutin kanssa 270 sopimusta ja kahden terapeutin vetämistä ryhmäterapioista 177 sopimusta. Yhden ja kahden terapeutin vetämissä ryhmäterapioissa oli yhteensä 282 asiakasta vuonna 2015 ja 348 asiakasta vuonna 2016. Ryhmäterapiat jatkuvat yhden terapeutin vetäminä vuoden 2019 alusta.

Sivut