Hammaslääkäri

Lauantai 15.12.2018

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain News Now reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 3 min sitten

Hammaslääkäriprofession unelmaa sanottamassa

14.12.2018 klo 02:00
Hammaslääkäriliiton valtuuston puheenjohtaja Pirkko Grönroos toteaa, että nyt päällimmäisenä liiton toiminnassa on sote- ja maakuntauudistus, johon liittyvät lakiesitykset ovat perustuslakivaliokunnan käsittelyssä parhaillaan. Nyt valiokunnan käsittelyssä on ensimmäistä kertaa koko lakipaketti. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio vieraili liiton valtuustossa. Hänen mukaansa vielä ei voida ennustaa, menevätkö lait läpi vai eivät. Grönroos kannusti valtuutettuja tyhjentämään mielensä vanhasta. Tuli sote-uudistus tai ei, toimintaympäristön muutoksia on nimittäin tulossa. Vaaleja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti kaikki erovuoroiset jäsenet valittiin Hammaslääkäriliiton hallitukseen. Valtuusto hyväksyi myös vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Liitto ruoti sotea ja palveli ständillä

14.12.2018 klo 02:00
Hammaslääkäriliitto osallistui Hammaslääkäripäivien järjestötorille. Osastolla saattoi tavata liiton asiantuntijoita ja päivittää jäsentietoja. Lisäksi liitto kannusti jäseniä antamaan suostumuksensa henkilötietojen luovuttamiseen yhteistyökumppaneille jäsenetujen saamiseksi. Tutkimusprofessori Jari Hakanen kannusti etsimään hammaslääkärityön voimavaroja ja vahvistamaan niitä.

Puolustusvoimien hammashoitoa vaivaa huutava resurssipula

14.12.2018 klo 02:00
Hammaskivusta kärsinyt varusmies ei saanut hoitoa. Varuskunnan terveysaseman hammaslääkäri totesi, ettei reikää ole aikaa paikata, kun varusmies oli kotiutumassa seuraavalla viikolla. Lisäkäänteiden jälkeen selvisi, että varusmies joutunee kotiutumisen jälkeen jonottamaan kunnalliseen hammashoitoon. Puolustusvoimien ylihammaslääkäri, lääkintäkomentaja Pertti Patinen toteaa, että vastuu varusmiesten terveydenhuollosta kuuluu puolustusvoimille koko varusmiespalveluksen ajan, mutta suun terveyden huollon resurssit ovat niukat ja hoidon tarve valtavan laaja. Joka toinen varusmies tarvitsee hammashoitoa jo palveluksensa alussa. Patinen kertoo myös, että terveyspalveluissa voi ilmetä alueellisia eroja. Pohjois- ja Itä-Suomessa on enemmän hammashoidon tarvetta.

Yksityinen sektori tuottaa jo yli puolet Uudenmaan perusterveydenhuollosta

14.12.2018 klo 02:00
Helsingin seudun kauppakamarin selvitys Uudenmaan terveydenhuoltomarkkinasta kertoo, että Uudenmaan perusterveydenhuollosta jo 54 % tuotetaan yksityisillä lääkäriasemilla. Ilman vuodeosastohoitoa yksityisen toiminnan osuus on 62 %. Suun terveydenhuollosta yksityisen sektorin osuus on 65 %. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista analysoi, että yksityisen toiminnan merkitys perusterveydenhuollon tasoisissa palveluissa on kasvanut nopeasti 2010-luvulla. Terveydenhuollon markkinoiden kokonaisarvo Uudellamaalla oli vuonna 2016 noin 4,5 miljardia euroa. Kelan hoitokorvauksiin oikeuttavat yksityislääkärikäynnit ovat vähentyneet Uudellamaalla noin 200 000 käynnillä vuodesta 2011 alkaen. Suurinta lasku on ollut yksityisessä hammashoidossa. Kela-korvausten pienentäminen on yksi keskeinen selitys asialle. Silenin mukaan Kela-korvausten poistaminen kokonaan tulisi tehdä vasta sitten, kun sote-uudistus tulee voimaan. Nyt kerätään merkittävää hoitovajetta erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevissa asiakasryhmissä ja sen kiinni kurominen myöhemmin tulee aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia.

Haavisto: Tarvitaan sote-uudistus ja perustulomalli

14.12.2018 klo 02:00
Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mielestä sote-uudistus tarvitaan, muttei hinnalla millä hyvänsä. Hän ei kannata nyt esitettyä satojen toimijoiden markkinamallia. Vihreät hyväksyivät maakuntamallin, vaikka siinä on liian paljon maakuntia. Maakunnille tulisi saada verotusoikeus. Vihreiden perustulomalli on universaali ja vastikkeeton. Haavisto arvioi perustulon etenevän. Perustulokokeilun pitää jatkua ja laajentua, jotta saadaan lisää kokemuksia. On saatava pikaisesti uusi, kannustavan sosiaaliturvan malli, jossa työtä kannattaa aina ottaa vastaan ja tehdä. Kaikilla alueilla tarvitaan ekologinen rakennemuutos. On saatava mm. tunnin juna Turkuun, nopea yhteys Ouluun ja itärata ja teollisuuden fossiilisen energian tukia on pienennettävä. Lämmityksessä pitää suosia maalämpöä, lämpöpumppuja, aurinkoenergiaa ja bioenergiaa. Tuulivoimaa voidaan kasvattaa. Ydinvoima ei ratkaise ilmastokriisiä. Hakkuumääriä ei saa kasvattaa, sillä se supistaa hiilinielua. Hiilinielujen lisäksi myös luonnon monimuotoisuutta tulee suojella.

Lääkäriliitto vaatii uskomushoitolakia ja laadukasta saattohoitoa

14.12.2018 klo 02:00
Lääkäriliitto julkisti eduskuntavaalitavoitteensa. Lääkäriliiton mielestä seuraavan hallituksen pitää säätää uskomushoitolaki suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia sekä taata laadukas saattohoitopalvelu kaikille sitä tarvitseville. Lisäksi Lääkäriliitto vaatii, että lääketieteellisen tutkimuksen ja lääkärikoulutuksen resurssit turvataan.

HUS ja Mehiläinen kehittävät hoitajien esimiestaitoja järjestelmällisesti

14.12.2018 klo 02:00
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja Mehiläinen ovat vieneet hoitotyön kehittämisen lähes jokaisen yksikön arkeen. Hoitajien esimiestaitoja ja osaamista valmennetaan järjestelmällisesti. HUSin hallintoylijohtajan Kaarina Torpan vastuulla on yli 10 000 hoitajan työn kehittäminen ja Mehiläisellä on lähes 9 000 hoitajaa. HUSissa hoitotyötä kehitetään pienissä, vastuuhoitajaksi nimettyjen hoitajien vetämissä ryhmissä. Osastonhoitajat eivät yleensä ole mukana ryhmissä ja vetovastuuta vaihdetaan 2-3 vuoden välein. Kehitysideoiden käsittely on systematisoitu ja ne merkitään ideakortteihin ja osaston taululle kommentoitavaksi. Kun lähes kaikki hoitajat osallistuvat kehitystyöhön, he myös sitoutuvat ratkaisuihin. HUS pyrkii saamaan mm. ns. Magneettisairaalan statuksen, jonka myöntää ANCC. Ajankohtaiset hoitotyön kehittämisen painopisteet ovat nyt potilaiden kaatumisten ja putoamisten ehkäisy, painehaavojen ehkäisy ja vajaaravitsemusriskin tunnistaminen. Sekä HUS että Mehiläinen tukevat hoitajia urakehityksessä ja kouluttautumisessa. Koska Mehiläinen on kasvanut yrityskaupoilla, tarvitaan koulutusta myös yhtenäisissä toimintatavoissa ja yrityskulttuurissa. Haittatapahtumia kirjataan Hairpro-järjestelmään ja hoivapuolella tehdään laatukyselyjä asiakkaille, omaisille ja hoitajille. Useissa yksiköissä seurataan potilaiden hoitotasapainon kehitystä ja tietoa hyödynnetään hoitajien työn kehittämisessä. Useissa toimipisteissa on päivittäisen työn johtamisen lean-taulu, joihin voidaan tuoda parannusehdotuksia. Periaatteena on ottaa ideat käyttöön heti.

Kela: Kuntoutus ei katkea, vaikka palveluntuottaja vaihtuu

14.12.2018 klo 02:00
Kela lähettää kirjeen niille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille, joiden kuntoutuspäätös on voimassa vuoden 2019 puolelle, mutta nykyinen palveluntuottaja ei enää jatka Kelan sopimuskumppanina. Tällaisia asiakkaita on koko maassa yhteensä noin 3 500. Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat. Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2019. Kirjeen mukana on luettelo, josta asiakas voi valita uuden palveluntuottajan. Kelan tavoitteena on, että kenenkään terapiaan ei tule katkosta vuodenvaihteessa. Vaikka palveluntuottaja vaihtuu, oikeus kuntoutukseen säilyy.

Maakuntien tilakeskus varautunut kaikkiin sote-uudistuksen käänteisiin

14.12.2018 klo 02:00
Maakuntien tilakeskus Oy on toimitusjohtaja Olavi Hiekan mukaan varautunut kaikkeen, mitä sote-uudistuksessa voi tapahtua. Yrityksen on tarkoitus tarjota maakunnille vuodesta 2021 niiden tarvitsemat sote- ja pelastuspalvelujen tilat. Jos sote- ja maakuntauudistukset peruuntuvat kokonaan, tulee Hiekan mukaan esille myös kysymys irtisanomisista. Tilakeskuksella on 24 työntekijää. Terveydenhuollon valinnanvapauden poistuminen ei vaikuttaisi tilakeskukseen. Hiekan mukaan yhtiön rakentaminen ei kuitenkaan ole ollut turhaa, sillä sote-kiinteistöjen keskittäminen on jo hyödyttänyt yhteiskuntaa. Tilakeskukselle on määrä siirtää kaikki julkisen sektorin sote-kiinteistöt, pelastusasemat ja ely-keskusten ja te-toimistojen tilat vuoden 2021 alkuun mennessä. Yhtiön liikevaihdoksi on tulossa vähän alle 2 miljardia euroa. Vuokrista ei ole päätetty, mutta Hiekan mukaan Senaatti-kiinteistöiltä otetaan mallia. Tilakeskukselle on alettu etsiä uutta toimitusjohtajaa, sillä Hiekka jää eläkkeelle vuoden 2019 alussa.

Terveydenhuoltolain ensihoitopalvelua koskeviin säännöksiin muutoksia

14.12.2018 klo 02:00
Hallitus esittää terveydenhuoltolain ensihoitopalvelua koskeviin säännöksiin muutoksia, jotta ne vastaisivat maakunta- ja sote-uudistuksen rakenteita. Esityksen mukaan ensihoitopalvelu olisi viranomaistoimintaa, osa sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysjärjestelmää sekä yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Ensihoitopalvelun järjestäisivät kaikki 18 maakuntaa. Ensihoitopalvelu tuotettaisiin maakunnan omana toimintana tai yhteistyössä toisen tai toisten maakuntien kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta ja varautumista halutaan vahvistaa niin, että erityisesti päivystystoiminnan valmistelua ja yhteen sovittamista tehdään maakuntien kesken yhteistyöalueilla. Yliopistosairaalaa ylläpitävä maakunta perustaisi ohjausryhmän, johon kuuluvat yhteistyöalueen maakunnat. Laissa säädettäisiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen neuvonta- ja ohjauspalvelusta. Päivystysapu 116 117 olisi valtakunnallisesti toimiva puhelinnumero, johon asukkaat voivat soittaa päivystyksellisissä sosiaali- ja terveysongelmissa, joissa ei ole kyse hätätilanteesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Hallitus esittää uutta asiakasmaksulakia

14.12.2018 klo 02:00
Hallitus esittää uutta asiakasmaksulakia, joka koskee maakunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja. Jatkossa asiakkaalta saisi periä maksuja vain niistä palveluista, joiden maksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Tavoitteena on, että maksut olisivat kohtuullisia eivätkä estäisi tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Asiakkaan oma maakunta perisi asiakasmaksut. Se voisi periä enimmäismääräisiä maksuja pienempiä maksuja tai olla perimättä maksua. Maksukaton taso on tarkoitus säilyttää ennallaan (683 euroa). Alaikäisten terveyspalvelut olisivat jatkossa kokonaan maksuttomia. Muutos laajentaisi maksuttomuuden myös terveydenhuollon laitoshoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Asiakasmaksulakiin lisättäisiin pitkäaikaista palveluasumista koskevat maksut. Samalla yhdenmukaistettaisiin pitkäaikaisista tai jatkuvista ja säännöllisistä palveluista perittävien tulosidonnaisten maksujen perusteet. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Kuka päättää, mitä poliitikko ajattelee? Lobbari Kati Nyman tietää, mistä naruista heitä pitää vetää

13.12.2018 klo 02:00
Lobbarina työskentelevä Kati Nyman kertoo, millä tavoin eri tahot pyrkivät vaikuttamaan poliitikkoihin. Lobbarit eivät juurikaan näy julkisuudessa, mutta heidän työstään voi havaita merkkejä uutisissa. Esimerkiksi kun makeisvero kumotaan, on elintarviketeollisuus lobannut ja kertonut kantansa asiaan. Poliitikot ovat kuunnelleet myös vastapuolen lobbareita, mutta kenties hammaslääkäriliitolla ei ollut makeisista yhtä paljon sanottavaa kuin alan teollisuudella.

Hilkka-Liisa Kivistö teki peräti 47 vuoden työuran hammashoidossa – ”Olin silloin 15-vuotias”

13.12.2018 klo 02:00
Suuhygienistinä 47 vuotta Kauhajoella työskennellyt Hilkka-Liisa Kivistö päätyi uralle haettuaan 15-vuotiaana hammashoitajaharjoittelijaksi vanhempiensa kannustuksesta. Kivistiön mukaan tuohon aikaan oli hammashoito yksinkertaisempaa kuin nykyään ja tarveaineiden sekä työvälineiden määrä oli vähäisempi. Kivistö toteaa, että 1970-luvun alussa monilla lapsilla esiintyi reikäisiä maitohampaita, joita jouduttiin poistamaan, kun taas nykyään monilla on kauniita hammasrivejä, joita on ilo katsoa.

Reikiä nolla: Rokote ehkäisee ja hoitaa kariesta

13.12.2018 klo 02:00
Kiinalaistutkijoiden kehittämän uuden rokotteen on todettu hiirillä tehdyissä kokeissa olevan reikiintymistä ehkäisevä vaikutus 64,2 % niistä hiiristä, joilla ei ollut kariesta, ja hoitava vaikutus 53,9 % niistä hiiristä, joilla oli todettu karies. Rokote koostuu KFD2-rPAc-nimisestä proteiiniyhdistelmästä, joka hävittää reikiä aiheuttavia Streptococcus mutans -bakteereja.

Mielipide: Kuinka selvitä väliinputoajaloukusta?

13.12.2018 klo 02:00
Hammaslääkäri Marja Vainio käsittelee mielipidekirjoituksessaan tilanteita, jotka saattavat johtaa ihmisen laiminlyömään suun terveyttään. Kirjoittaja toteaa, että hankalissa elämäntilanteissa lähipiiri on avuksi ja rahapuolelle apua löytyy toimeentulotuesta ja Kelalta. Muistisairaiden osalta Vainio katsoo, että omaiset ja läheiset sekä kotipalvelun tai päivätoiminnan työntekijät voivat auttaa olemalla yhteydessä suun terveydenhuoltoon, mikäli se on jäänyt retuperälle.

Palkkasumma kasvoi 4,4 % elo-lokakuussa 2018

13.12.2018 klo 02:00
Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli vuoden 2018 elo-lokakuussa 4,4 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Lokakuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 4,8 % edellisvuodesta. Vuoden 2018 elo-lokakuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,9 %. Palkkasumma nousi elo-lokakuussa kaikilla päätoimialoilla. Eniten palkkasumma kohosi rakentamisen (6,3 %), muiden palveluiden (6,2 %), yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (4,3 %), kaupan (3,7 %) sekä teollisuuden (3,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kasvoi rahoitustoiminnan (2,8 %) ja yksityisen koulutuksen (1,9 %) toimialoilla. Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli elo-lokakuussa 5,3 % suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma oli 2,9 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Lokakuussa yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 5,5 % ja julkisen sektorin palkkasumma 3,1 % edellisvuodesta.

WHO haluaa edistää maailmanlaajuista terveyttä Innovation Hub -aloitteella

13.12.2018 klo 02:00
Maailman terveysjärjestö WHO kertoi Slush-oheistapahtumassa Helsingissä, että se aikoo tukea hyvinvointia edistävien innovaatioiden kehittämistä ja pääsyä markkinoille uudella Innovation Hub -aloitteella. Innovation Hubin perimmäisenä tavoitteena on edistää maailmanlaajuista terveyttä. Se tarjoaa innovaatioille mahdollisuuksia globaaliin kasvuun. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus pitää Suomea hyvinvointi- ja terveysinnovaatioiden sekä terveysteknologian uranuurtajana. Hänen mukaansa digitalisaatio vaikuttaa terveydenhuoltoon valtavasti tulevaisuudessa, pidimme siitä tai emme. Siihen pitää varautua.

Haartmanin päivystyksestä ennätysmäärä potilasturvallisuusilmoituksia

13.12.2018 klo 02:00
Helsingissä toimivan Haartmanin päivystyksen hoitajat ovat kertoneet Ylelle kokevansa, että potilasturvallisuus vaarantuu jatkuvasti ruuhkissa. Talven 2017-2018 influenssakauden aikana potilasturvallisuusilmoituksia tehtiin ennätysmäärä. Vs. päivystysten johtajalääkäri Laura Pikkarainen myöntää, ettei potilasturvallisuus ollut kaikin osin oikealla tasolla. Syyksi hän sanoo vaikean influenssakauden. Hoitajat ovat Pikkaraisen mukaan oikeassa siinä, että Haartmanin päivystyksessä on tiukkoja päiviä ja vuoroja. Ruuhkatilanteissa on vaikeaa etenkin ylimääräisten työntekijöiden löytäminen. Nyt influenssakaudelle on tehty yksityiskohtaisemmat suunnitelmat jatkohoitopaikoista.

Sote-tiedolla johtamisen ICT-ratkaisujen valmistelu kootaan uuteen ohjelmaan

13.12.2018 klo 02:00
Maakunta- ja sote-uudistuksessa tarvitaan kattavaa, ajantasaista ja luotettavaa tietopohjaa monialaisten maakuntien johtamisen tueksi. Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan ICT-valmistelua on tehty useissa eri projekteissa maakunnissa ja kansallisesti. Tämä kehittäminen kootaan nyt yhteen ohjelmaan, jolla varmistetaan parempi koordinaatio. Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma (Toivo) jakautuu kahteen hankekokonaisuuteen. Toisessa kokonaisuudessa SoteDigi Oy, maakunnat ja Vimana Oy kehittävät maakuntien tiedolla johtamista ja sen teknisiä ratkaisuja erityisesti maakuntajärjestäjän näkökulmasta. Toisessa kokonaisuudessa kehitetään kansallista tietotuotantoa ja sitä tukevaa teknologiaa, jotta ne vastaisivat paremmin maakunta- ja sote-uudistuksen vaatimuksiin. Tästä ovat vastuussa THL, Kela ja Valvira sekä osin myös Fimea ja Työterveyslaitos. Toivo-ohjelma kestää vuoden 2022 loppuun. Työ sovitetaan valtioneuvoston yhteisen maakuntien ohjauksen kokonaisuuteen, ja se on osa maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelmaa. Kokonaisuus edellyttää yhteensä useiden kymmenien miljoonien investointeja ohjelmakauden aikana.

Tehy: Työaikalain muutos osuisi kipeästi naisvaltaiseen sote-alaan

13.12.2018 klo 02:00
Eduskunnan käsittelyssä oleva työaikalain muutos uhkaa Tehyn mukaan heikentää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työehtoja. Jaksotyön piiriin ollaan siirtämässä käytännössä kaikki tehyläiset työt. Tehy edellyttää, että jaksotyön soveltamisalan laajentamisesta luovutaan. Jaksotyö on naisia syrjivä, työantajalle halpa työaikamuoto, joka on työaikasuojelun kannalta surkea. Jaksotyötä käytetään nykyään erityisesti naisvaltaisella sote-alalla säästösyistä. Siinä työntekijä joustaa saamatta asianmukaisia ylityökorvauksia. Hallituksen esityksen toinen keskeinen ongelma on Tehyn mukaan keskimääräisen yleistyöajan lisätyökiintiö. Ehdotettu muutos käytännössä romuttaa vuorokautisen työaikasuojelun eli oikeuden 8 tuntiseen työpäivään. Muutoksen jälkeen työntekijä ei voisi enää kieltäytyä työskentelemästä 8 tunnin työrupeaman jälkeen, vaan vasta viikoittaisen lisätyökiintiön ylittymisen jälkeen. Muutosesitykselle on vaikeaa nähdä muuta kuin taloudellista säästöperustetta.

Sivut