Hammaslääkäri

Torstai 25.04.2019

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain News Now reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 35 min sitten

Terveyskeskusten lääkäripalvelujen käyttö vaihtelee maakunnittain

20 tuntia 17 min sitten
Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin asiakkaina oli 50 % asukkaista vuonna 2018 kun taas Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä osuus oli 65 %. Terveyskeskuskäyntien ja asiakkaiden määrä pysyi ennallaan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Terveyskeskuskäyntejä oli 25,1 miljoonaa vuonna 2018. Näistä lääkärikäyntejä oli 6,4 miljoonaa ja käyntejä muun terveydenhuollon ammattihenkilökunnan luona oli 18,7 miljoonaa. Yli kolmasosa väestöstä käytti terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluita. Suun terveydenhuoltoon tehtiin 5,1 miljoonaa käyntiä vuonna 2018. Suurin osa näistä käynneistä tehtiin hammaslääkärille.

SuPer: Hallitusohjelmassa on luotava edellytykset turvalliselle hoidolle

20 tuntia 17 min sitten
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto keskusteli kokouksessaan liiton keskeisimmistä hallitusohjelmatavoitteista. Vanhustenhoidon epäkohdat on korjattava, ja lakiin on kirjattava hoitajamitoitus. Pakolliset, karsivat soveltuvuuskokeet on saatava lakiin, jotta luodaan edellytykset turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle. Varhaiskasvatuslaista on poistettava henkilöstömitoitukseen liittyvä poikkeamispykälä, jotta mahdollistetaan hyvä hoiva. SuPerin edustajisto vaatii, että työntekijöille on varmistettava edellytykset tehdä työtään hyvin. Hallitusohjelmassa on myös edistettävä palkkatasa-arvon toteutumista.

Helsinki vetosi it-ongelmiin, oikeuskansleri ei sulattanut selitystä

24.4.2019 klo 03:00
Helsingin hammashoidon ajanvaraukset ovat takkuilleet pahasti Tiedon Lifecare-potilastietojärjestelmän ongelmien vuoksi. Kansalainen kanteli huonosti toimivasta ajanvarauksesta oikeuskanslerille. Helsinki vetosi vastauksessaan it-ongelmiin. Oikeuskanslerin antaman ratkaisun mukaan kantelijan tapauksessa ei ole menetelty lainvastaisesti tai laiminlyöty velvollisuuksia. Oikeuskansleri muistuttaa kuitenkin Helsinkiä siitä, että potilaat on hoidettava terveydenhuoltolain asettamissa rajoissa riippumatta siitä, toimiiko potilastietojärjestelmä hyvin vai huonosti.

Oulussa ollaan tyytyväisiä Esko-potilastietojärjestelmään

24.4.2019 klo 03:00
Husin lääkärit ovat pettyneitä potilastietojärjestelmä Apotin käytettävyyteen. Oulussa sen sijaan lääkärit ja sairaanhoitajat ovat tyytyväisiä paikalliseen Esko-potilastietojärjestelmään. Oulussa pidetään Eskon vahvuutena sitä, että järjestelmää on alusta saakka kehitetty yhdessä lääkärien ja hoitajien kanssa. Oululaiset yrittävät nyt saada Eskonsa osaksi Una-yhtiön potilastietojärjestelmän kokonaisuutta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Veijo Romppainen toteaa, että kilpailu Suomen potilastietojärjestelmistä käy nyt kovana. Loput markkinat jaetaan 5-10 vuoden aikana. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat perustamassa yhtiötä Eskon ympärille. Romppaisen mukaan yhtiö on ainoa keino myydä ja laajentaa Eskoa. Tavoitteena on, että Esko laajenisi erikoissairaanhoidosta Oulun perusterveydenhuoltoon.

Helsinki otti käyttöön uuden tavan antaa asiakaspalautetta

24.4.2019 klo 03:00
Helsinki on ottanut käyttöön uuden nopean tavan antaa asiakaspalautetta. Nyt asiakas vastaa perinteisen hymynaamapalautteen lisäksi muutamaan kysymykseen saamastaan palvelusta. Uusia pikapalautelaitteita on tällä hetkellä terveysasemilla, hammashoitoloissa, geriatrian poliklinikalla, apuvälinepalveluissa, Helppiseniorin asiakasohjauksessa, toimintaterapiassa ja omahoitotarvikejakelussa. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskokemustietoa hyödynnetään päivittäisessä johtamisessa. Esimerkiksi terveysasemia voidaan verrata aiempaa paremmin keskenään. Lähiesimiehet voivat katsoa asiakaskokemusdataa vaikka päivittäin. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköissä annetaan pikapalautetta vuodessa satojatuhansia kertoja. Esimerkiksi terveysasemilla palautetta annettiin viime vuonna 207 800 kertaa.

Sote-palvelujen digitalisoiminen vaatii hyviä verkkoyhteyksiä

24.4.2019 klo 03:00
Essote hakee säästöjä sote-palveluiden digitalisaatiosta. Tarkoitus on muun muassa hoitaa lääkärikäyntejä etäyhteydellä ja lisätä kotihoidon etäpalveluita ja mielenterveyskuntoutujien nettiterapioita. Vähäiselle huomiolle on kuitenkin jäänyt maakunnan tietoliikenneyhteydet. Koko Etelä-Savon kattava kuituverkko maksaisi jopa 100-150 milj. euroa. Essoten muutosjohtaja Sami Sipilä toteaa, että Essotella ei ole taloudellisia resursseja investoida verkkorakenteisiin. Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Marko Tanttu ei pidä realistisena sitä, että kaikkialle maakuntaan saataisiin 5g-yhteydet. 4g-yhteydet riittävät sote-palveluille, mutta nykyisille tukiasemille tarvittaisiin valokuitua, jotta toimintavarmuus paranisi.

Tietojärjestelmien heikko käytettävyys hidastaa sairaanhoitajien työntekoa

24.4.2019 klo 03:00
Sairaanhoitajien tietotekninen osaaminen mahdollistaa tietojärjestelmien tehokkaan käytön, mutta ohjelmistojen heikko yhteentoimivuus estää järjestelmien tehokkaan hyödyntämisen. Tämä hidastaa työntekoa ja tiedonkulkua jatkuvasti. Lisäksi saman asian kirjaaminen moneen paikkaan altistaa virheille. Tulokset käyvät ilmi Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimuksesta, jota on tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen, Laurea-ammattikorkeakoulun, Sairaanhoitajaliiton, Tehyn ja THL:n kanssa. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen on vakavasti kiinnitettävä huomiota. Heikko yhteentoimivuus tarkoittaa sairaanhoitajan työssä muun muassa sitä, että sairaanhoitaja kirjaa saman asian moneen kertaan ja usein myös sitä, että kokonaisuuden hahmottamiseksi ruudun näkymä täytyy vaihtaa useaan kertaan.

Helsinki alkaa tarjota palveluseteliä lääkärikäyntiin

24.4.2019 klo 03:00
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi lääkäripulan paikkaamisen ostoilla yksityiseltä. Lautakunta hyväksyi vasemmistoliiton ehdotuksen, jonka mukaan palvelusetelikokeilun tuloksia katsotaan ja kokeilun jatkosta päätetään vuoden 2019 ja vuoden 2020 perusteella. Osalla kaupungin terveysasemista voidaan 3.6.2019 alkaen tarjota potilaalle palveluseteliä yksityiselle lääkärille, jos hän joutuisi muuten odottamaan. Vuonna 2019 seteleitä voidaan jakaa korkeintaan 9 000.

Mielipide: Hammaslääkärikeskeisyys suun terveydenhoidossa on vähentynyt

23.4.2019 klo 03:00
...on muuttunut ja meidän on muututtava ja kehityttävä mukana. Emme voi jämähtää 1900-luvulle, kun elämme nyt vuotta 2019. Suomen

Helsinki pohtii lääkäripulan paikkaamista palveluseteleillä

23.4.2019 klo 03:00
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 23.4.2019, paikkaako se terveysasemien lääkäripulaa palveluseteleillä. Helsinki on jo kokeeksi ostanut lääkäripalveluita yksityisiltä toimijoilta yli tuhannelle kaupunkilaiselle. Apulaispormestari Sanna Vesikansan mukaan palveluseteli on eräänlainen laastari. Se ei korjaa isoa haastetta lääkärien rekrytoinnissa, mutta kaupunki pohtii samaan aikaan myös muita toimenpiteitä. Palvelusetelejä voidaan vuonna 2019 laskea liikenteeseen enintään 4 000.

Kokoomus puolustaa kuntapohjaista sote-linjaansa

23.4.2019 klo 03:00
Kokoomus pitää kiinni kuntapohjaisesta sote-linjastaan, vaikka STM:n ja THL:n johtavat virkamiehet ovat sitä mieltä, että linjaus ei ole kestävällä pohjalla. Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan puolueen kanta on linjassa kuntien näkemyksen kanssa. Orpo huomauttaa, että kunnat hakeutuvat jo tällä hetkellä vapaaehtoisesti kuntayhtymäjärjestelyihin. Orpon mukaan tätä kehitystä kannattaisi myöskin STM:ssä katsoa erityisen tarkkaan.

Viisi suurinta puoluetta: Vanhustenhuollon tulee olla osa sote-uudistusta

23.4.2019 klo 03:00
Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä käy ilmi, että keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten, SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton mielestä vanhustenhuollon tulee olla osa tulevaa sote-uudistusta. Vain RKP:n kanta asiaan on kielteinen. Uutissuomalainen tiedusteli puolueilta myös sitä, sisällyttäisivätkö ne joitakin muita sosiaalipalveluja tulevaan sote-uudistukseen. SDP ja keskusta sisällyttäisivät kaikki, kokoomus "nykyiset sosiaalipalvelut" ja perussuomalaiset "kunnille nyt kuuluvat sosiaalipalvelut. Suomen sosiaali ja terveys ry Sosten johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi toteaa, että edellinen sote-esitys sai osakseen paljon kritiikkiä siitä, jäävätkö sosiaalipalvelut altavastaajaksi. Sosten kanta on, että ei pitäisi edetä kumpikaan kylki edellä vaan sote-palvelujen tulisi olla tasavertaisia.

Marja Sotamaa 1939–2019

18.4.2019 klo 03:00
...sai nauttia hänen kirjoituksistaan ja kollegahaastatteluista, joita hän vuosien varrella kirjoitti Hammaslääkärilehteen. Hän myös laati Suomen

Purentalihaksia voi rentouttaa itse

18.4.2019 klo 03:00
Oulussa tehdyn tutkimuksen mukaan leuan venyttelystä ja vahvistamisesta on apua narskuttelun eli bruksismin hoidossa. Hammaslääketieteen professorin Kirsi Sipilän mukaan leukajumpalla voi vaikuttaa varsinkin päivällä tapahtuvaan hampaiden narskutteluun.

Hammassairauksien yhteys sydäntauteihin vahvistui – suomalaistutkija selventää, miksi hampaiden harjaamisella voi torjua sydänoireita

18.4.2019 klo 03:00
...Helsingin yliopistosta. Hän katsoo sairauksien yhteyden liittyvän siihen, että parodontiitin tai

Eettinen kuormitus rasittaa hoitajia

18.4.2019 klo 03:00
Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan suuri joukko kuntasektorin vanhustenhoidon työntekijöistä kokee työssään merkittävää eettistä kuormitusta. Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen professorin Paula Salon mukaan tämä tarkoittaa sitä, että työssä tulee vastaan tilanteita, joissa työntekijä joutuu toimimaan omien arvojensa tai vaikkapa ammattieettisten ohjeiden vastaisesti. Salon mukaan eettinen kuormitus voi aiheuttaa muun muassa uupuneisuutta tunnetasolla, omanarvontunnon heikkenemistä, masennusoireilua ja ihan fyysisiäkin oireita. Pahimmassa tapauksessa työntekijä saattaa kyynistyä ja turtua. Salon mukaan pelkkä resurssien lisääminen ei korjaa tilannetta, jos ongelmallisia toimintatapoja ja organisaation eettistä ilmapiiriä ei aktiivisesti muuteta.

STM ja THL: Sote-uudistusta ei pidä tehdä nykypohjalta

18.4.2019 klo 03:00
Johtavien sote-virkamiesten viesti hallitusneuvotteluihin on, että sote-uudistusta ei voi lähteä tekemään nykypohjalta. STM:n ylijohtaja Kirsi Varhila toteaa, että vuonna 2015 tehdyn virka-arvion mukaan hyvä määrä alueita olisi joko 5 tai 12. Nämä lukumäärät ovat edelleen relevantit, mutta 18 aluettakin on huomattavasti parempi kuin 300 kuntaa. Jos on vahvaa halua muuttaa rahoitusta uudella verotusmallilla, kirjaus olisi Varhilan mukaan parempi vaihtoehto kuin ehdoton linjaus. THL:n ylijohtaja Marina Erhola huomauttaa, että 1,8 miljoonaa ihmistä saa perusterveydenhoitonsa työterveyshuollosta, jossa työskentelee 2 000 lääkäriä. Koko muussa perusterveydenhuollossa on 3 900 lääkäriä. Ei ole realistisista, että lääkäreitä saadaan palautettua työterveyshuollosta perusterveydenhuoltoon. Siksi pitää miettiä tuotannon monipuolistamista.

Yli 420 000 asiakasmaksua päätyi ulosottoon vuonna 2018

18.4.2019 klo 03:00
Asiakasmaksuja päätyy nyt ulosottoon ennätyksellisiä määriä. Suomen sosiaali ja terveys ry Soste pitää tilannetta huolestuttavana, mutta ei kuitenkaan yllättävänä. Vuonna 2018 julkisista palveluista määrätyistä asiakasmaksuista 420 961 kappaletta päätyi ulosottoon. Tämä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 2017. Mukana on esimerkiksi noin 69 000 terveyskeskusmaksua sekä reilu 34 000 kappaletta lasten varhaiskasvatusmaksuja. Sosiaali- ja terveyspalveluista vireille tulleita ulosottotapauksia oli yhteensä 386 471 kappaletta. Luvut pohjautuvat Valtakunnanvoudinvirastolta saatuihin tietoihin. Pienituloisten maksukykyä pitäisi arvioida ja jättää maksut perimättä tai kohtuullistaa niitä, koska maksuvaikeudet syventävät entisestään sosiaalisia ongelmia ja suorastaan estävät palveluihin pääsyä, vaatii Sosten edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.

Terveysteknologiayritysten kasvua vauhditetaan robotiikan avulla

18.4.2019 klo 03:00
Yrityksille halutaan antaa parempi pääsy kehittämään teknologiaratkaisuja hoitoalan ammattilaisten kanssa. Terveysteknologiayritysten kasvua ja vientiä halutaan vauhdittaa etenkin robotiikan ja tekoälyn avulla. VTT:ssä viimeistellään raporttia varsinkin ikääntyneiden itsenäistä kotona asumista tukevien teknologioiden kehittämisen ja pilotoimisen mahdollisuuksista. Forum Virium Helsingissä aloitetaan seuraavaksi kokeilu hoivakodin sosiaalisella robotilla. Robotin halutaan vapauttavan henkilökunnan työaikaa. Kokeilussa ovat mukana GIM Robotics, Bright Cape ja Berliinin teknillinen yliopisto. Terveysteknologia-alan vienti on kasvanut tasaisesti melkein 20 vuoden ajan. Pistemäisen teknologiakehityksen tilalle pyritään kokoamaan laajempia kokonaisuuksia. Tulevaisuudessa Suomesta voitaisiin viedä ulkomaille teknologiaan perustuvia ikäihmisten palvelukokonaisuuksia.

Aiempaa harvempi kokee suunterveytensä hyväksi

17.4.2019 klo 03:00
...Suomen Hammaslääkäriliitto. Asiakasmaksut tai hinnat olivat syynä siihen, että entistä useampi koki jäävänsä vaille tarpeellisina pitämiään suun

Sivut