Hammaslääkäri

Torstai 24.08.2017

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain News Now reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 27 min sitten

Lahdessa aloitti 15 suuhygienistiopiskelijaa - yritetään varautua Päijät-Hämettä uhkaavaan pulaan ammattilaisista

23.8.2017 klo 03:00
Lahdessa on alkanut suuhygienistikoulutus, johon osallistuu yhteensä 15 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna yhdessä Savonia- ja Lahden ammattikorkeakoulujen kanssa. Myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Heinolan kaupunki ovat mukana koulutuksen toteutuksessa. Koulutuksen aloittamisella ennakoidaan Päijät-Hämettä tulevaisuudessa mahdollisesti uhkaavaan suuhygienistipulaan. Opiskelijoista valtaosa on aiemmalta koulutukseltaan hammashoitajia, jotka työskentelevät suun terveyden yksiköissä eri puolilla Päijät-Hämettä.

Ensihoidon toiminta selvitetään

23.8.2017 klo 03:00
Ensihoidon toiminta Turun terroriteon yhteydessä selvitetään. Silminnäkijöiden mukaan hoidon saapuminen uhrien luo kesti liian kauan. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt sairaalajohtaja Petri Virolaista lähettämään aville tiedoksi loppuyhteenvedon Tyksin toimista Turun puukotusten yhteydessä. Sitten kun sairaala lopullisen selvityksen tekee, erillistä selvitystä ei ole pyydetty, sanoo Lounais-Suomen avin johtaja Pirkko Pakkala. Sairaalajohtaja Virolaisen mukaan Tyksin lokitietojen perusteella näyttää siltä, että työ uhrien auttamiseksi sujui ohjeiden mukaan. Lopulliset selvitykset tehdään myöhemmin. Virolainen kertoo olevansa tyytyväinen sekä viranomaisyhteistyöhön että kenttätyöhön.

Juha Teperi ja Jussi Huttunen: Sote-uudistus on tienhaarassa

23.8.2017 klo 03:00
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Teperi ja Kansanterveyslaitoksen entinen pääjohtaja Jussi Huttunen toteavat Vieraskynä-kirjoituksessaan sote-uudistuksen tulleen tienhaaraan. Kesäkuussa 2017 eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi hallituksen esityksen valinnanvapauslaiksi olevan perustuslain vastainen. Jos uudistuksessa mennään eteenpäin tähänastisen prosessin logiikan mukaisesti, seuraavaksi muutetaan perustuslakivaliokunnan osoittamia kohtia, tehdään nopea lausuntokierros ja käynnistetään mahdollisimman pian uusi eduskuntakäsittely. Toisena vaihtoehtona olisi tehdä sote-uudistus nykyistä hallituskautta laajemmasta näkökulmasta, jolloin on uudet pattitilanteet ovat epätodennäköisempiä. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen lakiesitykset olisi saatettava voimaan kuluvalla hallituskaudella sellaisina, että ne antavat tilaa vaiheittaiselle muutosprosessille. Maakuntien käynnistyessä on hahmoteltava pitkäkestoinen parlamentaarinen prosessi.

Alokkaiden hinkuyskärokote laski nopeasti hinkuyskän esiintyvyyttä

23.8.2017 klo 03:00
Hinkuyskärokotus lisättiin puolustusvoimissa alokkaiden rokotusohjelmaan kesällä 2012. THL:n mukaan hinkuyskän ilmaantuvuus laski nopeasti 19-21-vuotiaiden keskuudessa vuoden 2012 jälkeen, kun rokotukset oli aloitettu. Esiintyvyyttä verrattiin 3,5 vuoden ajanjaksoon ennen ja jälkeen heinäkuun 2012. Miehillä hinkuyskän ilmaantuvuus laski 84 %, mutta myös naisilla 69 %. Alokkaiden hinkuyskärokottaminen suojasi todennäköisesti myös heidän lähipiiriään. THL selvitti hinkuyskän esiintymistä yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa.

Kätilöiden mukaan Naistenklinikalla on suuria sisäilmaongelmia

23.8.2017 klo 03:00
HUSin mukaan Naistenklinikalla ei ole havaittu suuria sisäilmaongelmia. Kätilöt ovat eri mieltä. Kätilö Laura Häggblom toteaa, että henkilökunnan mielestä suuria sisäilmaongelmia on. Oireilua on paljon, myös vakavaa oireilua. Kätilö Annika Röbbeberg pitää HUSin toimintaa epäeettisenä. Rönnebergin mukaan tietoa ei ole jaettu henkilökunnalle silloin, kun tietoa on saatu. Lisäksi oireilua vähätellään. HUSin mukaan Naistenklinikalla tehdyn kartoituksen perusteella yksittäisten tilojen välipohjissa on vähäisiä mikrobivaurioita. Pääosin tutkitut välipohjat ja ulkoseinät ovat kuivia. Hyksin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen sanoo, että Naistenklikan ongelmat eivät ole samaa tasoa kuin Kätilöopistolla. Naistenklinikan kohdalla ongelmat liittyvät lähinnä ikääntyneen kiinteistön huoltotoimenpiteisiin. Tilanteesta selvitään todennäköisesti sillä, että tiettyjä kohteita lähdetään kunnostamaan systemaattisesti. Toimenpiteet ovat mm. ilmanvaihdon tehostamista ja villojen poistamista välipohjista.

Sote-palveluiden valinnanvapauskokeilussa tuottajia on vaihdettu hitaasti

23.8.2017 klo 03:00
Suomalaiset ovat vaihtaneet odotettua hitaammin julkisen terveydenhuollon puolelta yksityisten terveyspalveluyritysten asiakkaiksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa valinnanvapauskokeilussa. Kokeilualueita on viisi, ja niistä vain Hämeenlinnassa yli 10 % väestöstä on vaihtanut palveluntuottajaa. Tampereella ja Ylä-Savossa vaihtajia on ollut vajaat 8 %, Jyväskylässä vajaat 4 % ja Keski-Uudellamaalla 1,5 %. Tärkeimpiä vaihtoperusteita ovat olleet lääkäriajan saatavuus, palvelun sijainti ja palvelun laatu.

HUSin uusi strategia turvaa Porvoon sairaalan tulevaisuuden

23.8.2017 klo 03:00
HUSin hallitus on määritellyt suuntalinjoja sille, missä sairaaloissa tehdään jatkossa mitäkin operaatioita. Vaativampia operaatioita siirretään periferioista Helsinkiin. Porvoon sairaalassa tehtävien leikkausten määrä kokonaisuutena ei muutu. Uudessa strategiassa leikkaussalien käyttöä lisätään kuitenkin 10 % tai 550 tuntia vuodessa verrattuna vuoteen 2016. Siitä syystä vuodeosastojen kuormitus kasvaa vajaalla 500 hoitovuorokaudella. Sairaala ei vastaisuudessa enää tarjoaisi mm. käsikirurgiaa, endokriinistä kirurgiaa, verisuonikirurgiaa eikä urologista syöpäkirurgiaa. HUS investoi sairaalaan 1,27 milj. euroa vuonna 2018.

KHO: Jämsän Jokilaakson sairaala on valinnanvapauden piirissä

23.8.2017 klo 03:00
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Jokilaakson sairaala antaa julkista terveydenhoitoa ja on valinnanvapauden piirissä. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden linjausta, eikä eduskunnan oikeusasiamiehen kantaa. Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi vuonna 2014, ettei Jokilaakson sairaala kuulu valinnanvapauden piiriin. Useat kunnat jättivät laskunsa maksamatta, vaikka niiden asukkaat olivat valinneet hoitopaikakseen Jämsän.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus kouluttaa ikääntyneille personal trainereita

23.8.2017 klo 03:00
Oulun Aikuiskoulutuskeskus OAKK käynnistää ikääntyvien ja ikääntyneiden valmennukseen keskittyvän personal trainer -koulutuksen. Koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Seniorivalmennuksessa painottuvat toimintakyvyn kokonaisuus ja ikääntymisen erityispiirteet, kuten tasapaino. OAKK:n koulutuspäällikkö Katri Virtanen kertoo, että myös palvelutaloista ja seurakunnista on lähtenyt työntekijöitä mukaan.

Pitkäaikainen ientulehdus yhdistetty Alzheimeriin – harjaa ja lankaa kunnolla!

22.8.2017 klo 03:00
Kroonista ientulehdusta eli parodontiittia pitkään sairastaneet sairastuvat Alzheimerin tautiin selvästi todennäköisemmin kuin ihmiset, joilla ei ole ollut parodontiittia. Havainto tehtiin taiwanilaisen Chung Shan Medical Universityn tutkimuksessa. Suoraa yhteyttä tautien välille ei löytynyt, mutta kroonista ientulehdusta kymmenen vuotta tai pidempään sairastaneille kehittyi Alzheimerin tauti 70 prosenttia todennäköisemmin kuin ihmisille, joilla ei ollut parodontiittia.

Lahden hammashoidon puhelinvarauksessa ongelmia

22.8.2017 klo 03:00
Lahden hammashoidon keskitetty ajanvaraus on ollut ruuhkainen viime päivinä. Osa asiakkaista ei ole päässyt ajanvarauksen jonoon, vaan nauhoite on kehottanut soittamaan uudelleen hetken kuluttua. Ongelmat johtuvat siitä, että ajanvaraus muuttaa remontissa olevan kaupunginsairaalan tiloissa. Hammasylilääkäri Teija Niiranen sanoo, että hammashoitoloihin voi tulla myös paikan päälle, jos ei saa muutoin yhteyttä. Lain mukaan yhteys hammashoitoon on saatava saman päivän aikana ja hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse.

Terveyskeskuksissa 3,8 miljoonaa avohoidon asiakasta v. 2016

22.8.2017 klo 03:00
THL:n mukaan terveyskeskusten asiakkaiden määrä kasvoi 1,5 prosenttia 3,8 miljoonaan vuonna 2016. Terveyskeskuskäyntien määrä lisääntyi 1,6 % kaikkiaan 24,5 miljoonaan. Näistä lääkärikäyntejä oli 6,6 miljoonaa ja terveydenhuollon muiden ammattihenkilöiden käyntejä 17,9 miljoonaa. Suun terveydenhuollossa tehtiin 5,3 miljoonaa käyntiä vuonna 2016. Suurin osa (72 %) terveyskeskusten suun terveydenhuollon käynneistä tehtiin hammaslääkärille. Työikäisten ja eläkeikäisten väestöön suhteutetut asiakasmäärät ovat lisääntyneet terveyskeskusten suun terveydenhuollossa. Vastaavasti alle 7-vuotiaiden asiakkaiden määrä on vähentynyt.

Kehitysvammaisten palvelusäätiön Virkamäki kritisoi hankintalakia

22.8.2017 klo 03:00
Kehitysvammaisten palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku Virkamäki kritisoi 60-vuotishaastattelussaan kilpailuttamista. Se vie hänen mukaansa kehitysvammaisilta perusturvan. Pahimmillaan kilpailuttaminen vaihtaa hetkessä vammaisten hoitajat ja supistaa resursseja, ja vammaisen ihmisen rutiinien rikkominen vaikuttaa koko elämään. Hankintalaki takaa, että kilpailutuksessa päätökset tehdään vain palveluntuottajan ja tilaajan kesken, eivätkä asiakkaiden tarpeet vaikuta. Esimerkiksi vammaisen henkilön terveydentilalla tai tarpeiden vaativuudella ei ole vaikutusta kilpailutukseen. Käytännössä halvin hinta ratkaisee. Hankintalain piti taata, että suomalaiset pk-yritykset voivat toimia hoiva-alalla. Virkamäen mukaan lopputulos on pikemminkin tarkoituksen irvikuva. Hoiva-alan päätoimijat ovat suuria kansainvälisiä firmoja. Vammaisilla ja heidän palveluillaan tehdään vain voittoa. Ei myytävänä -niminen kansalaisaloite kerää nimiä vammaisten oikeuksien puolesta. Tavoitteena on ennen kaikkea saada hankintalaki pois vammaisten ihmisten elämänmittaisista, välttämättömistä palveluista.

Pihlajalinnan Aktan kehuu sote-uudistusta

22.8.2017 klo 03:00
Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtaja Aarne Aktan puhuu mielellään sote-uudistuksen hyvistä puolista. Terveyspalvelujen saatavuus paranee paljon kaupungeissa ja kasvukeskuksissa, mutta ei pienemmissä taajamissa. Jos esimerkiksi Enon terveyskeskus yhtiöitettäisiin, olisi riskinä konkurssi. Eriarvoisuus ei siis kaikkialla vähene. Sote-uudistuksen iso juttu on Aktanin mukaan valinnanvapaus. Potilaat muuttuvat asiakkaiksi ja ero julkisen ja yksityisen terveydenhuollon väliltä katoaa. Aktan pitää hyvänä asiana sitä, että toimenpidemaksujen rinnalle ja ohi tulevat kiinteät palkkiot. Tulevaisuudessa ei enää haluta, että ihmisellä olisi joku ongelma, jonka takia hänestä tulisi asiakas. Toimijat haluavat pitää ihmiset terveinä ja tarjoavat esimerkiksi jumppailtoja ja tupakasta vieroittamiskursseja. Aktan näkee, että hoidon laatu on Suomessa keskimäärin hyvä kaikkialla. Sillä ei kilpailla, vaan palvelulla. Aktan uskoo perusterveyden jonojen lyhenevän ja vielä enemmän lyhenevät hammaslääkärijonot. Kirurgian puolella näin ei välttämättä käy. Pihlajalinna on operoinut terveyskeskustoimintaa kahdessa Tampereen kaupungin terveyskeskuksessa ja kokemukset ovat olleet Aktanin mukaan superhyviä.

Valvira hoputtaa taas KYSiä siistimään jonon

22.8.2017 klo 03:00
Valvira antaa KYSille huomautuksen yli 0,5 vuotta kestäneistä odotusajoista. Kaikkiaan 110 KYSin potilasta on laittomassa jonossa. Eniten on tekonivelleikkaukseen jonottavia. Valvira kehottaa sairaanhoitopiiriä siistimään jonoaan. Edellisen kerran Valvira puuttui KYSin jonoihin joulukuussa 2016, ja tilanne saatiin parantumaan ennen huhtikuun 2017 loppua. Kesälomat kuitenkin kaksinkertaistivat liian pitkään jonottaneiden määrän. Syyskuussa 2017 tekonivelkirurgian määrää pystytään lisäämään 50 %:lla. KYSin palvelualuejohtajan Markku Härmän mukaan tavoite on jonoton sairaala: hoidon tarpeen toteamisen jälkeen aika toimenpiteeseen pyritään antamaan parissa kuukaudessa.

Forssan valtuusto päätti keskeyttää Pihlajalinna-valmistelun

22.8.2017 klo 03:00
Forssan kaupunginvaltuusto päätti äänin 27-16 keskeyttää Pihlajalinna-valmistelun. Valtuusto päätti toukokuussa 2017 yhteisyrityksen perustamisesta Pihlajalinnan kanssa. Kaupunginhallitus oli tehnyt päätösesityksen äänin 6-4. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Kaisa Lepolan mukaan asian valmistelu ei ole ollut kestävällä pohjalla ja olosuhteissa on tapahtunut muutoksia. Lepolan mukaan nyt kuntayhtymään saadaan työrauha. Keskustan valtuutettu Sirkka-Liisa Anttila esitti, että kaupunginhallituksen päätösesitys kumottaisiin ja hankintasopimusta vietäisiin eteenpäin.

Rauma neuvotteluihin leikkausten siirrosta keskussairaalaan

22.8.2017 klo 03:00
Rauman kaupunginhallitus on sinetöinyt aluesairaalan vaativimpien leikkaushoitojen siirtymisen Satakunnan keskussairaalaan vuoden 2018 alusta lukien. Leikkausosaston ja henkilöstön siirtymisestä sairaanhoitopiirille aloitetaan liikkeenluovutusneuvottelut. Samalla aluesairaalassa aloitetaan yt-neuvottelut. Ne koskevat noin sataa henkilöä. Leikkaustoiminnan siirtyessä pois aluesairaalasta siirtyy keskussairaalaan noin 50 työtehtävää. Rauma suunnitteli leikkaushoitojen yksityistämistä, mutta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja sosiaali- ja terveysministeriö totesivat lain vaativan, että leikkaussalioloja ja anestesiaa edellyttävät leikkaukset keskitetään sairaaloihin, joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys.

Lastensairaala valmistuu 6/2018, Helsingin Laaksoon uusi sairaalakokonaisuus?

22.8.2017 klo 03:00
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on käynyt HUSin hallituksen kokouksessa antamassa tilannekatsauksen uuden lastensairaalan rakentamisen tämän hetkisestä vaiheesta. Berner johtaa säätiötä, joka rakennuttaa sairaalaa. Rakennus on noussut nopeasti ja suunnitelmien mukaan. Nyt tehdään sisätöitä ja julkisivua verhoillaan. Rakennus on valmis kesäkuussa 2018 ja potilaita pystytään vastaanottamaan saman vuoden syyskuussa. Rakentamiseen on kulunut 135 milj. euroa. Helsingin Laaksoon suunnitellaan alustavasti uutta sairaalakokonaisuutta. Hallitus on merkinnyt tiedoksi sairaalakokonaisuuden tarveselvitysraportin. Kyseessä on Helsingin kaupungin ja HUSin hanke, jossa suunnitellaan tiloja Helsingin kaupungin toiminnoille ja HUS:n psykiatrialle. Laaksoon siirtyisi toimintoja Psykiatriakeskuksesta, Kellokosken, Auroran ja Suursuon sairaaloista sekä Hyksin lastenpsykiatrian osastot. Rakennusprojekti toteutettaisiin vaiheittain vuosina 2020-2025. Uudessa sairaalakokonaisuudessa olisi noin 425 psykiatrian sairaansijaa ja 450 somaattisen sairaanhoidon sairaansijaa, esimerkiksi Helsingin kaupunginsairaalan ja neurologisen kuntoutuksen paikkoja.

Omaishoidon määrärahat eivät saa loppua kesken vuoden

22.8.2017 klo 03:00
Posiolla on tehty 11 kielteistä tukipäätöstä vuoden 2017 aikana, vaikka omaishoitolain mukaan omaishoidon tuen määräraha ei saa loppua kesken vuoden. Tukea maksetaan Posiolla nyt 40 hoitajalle. Omaishoitajat ja läheiset -liiton Pohjois-Suomen aluetyöntekijä Johanna Tervala kertoo, että lisäkustannukset korvataan kunnille 100 %:n valtionosuutena. Tervalan mielestä hoitopalkkioiden myöntämiselle ei ole yhtenäisiä, valtakunnallisia kriteereitä, eikä omaishoidon toimijoiden yhteistyö toimi riittävästi. Omaishoidon keskimääräinen palkkio on 470 euroa kuukaudessa. Lapin maakunta on yhdenmukaistamassa omaishoidon tuen kriteereitä osana maakuntauudistusta.

Uuden palkkausjärjestelmän sorvaus alkaa

21.8.2017 klo 03:00
KT Kuntatyönantajat, Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto suunnittelevat uutta lääkärisopimusta. Suunnitelmia testataan tänä syksynä kolmessa maakunnassa. Kokeilussa lasketaan, millaiseksi palkka uudessa järjestelmässä muodostuisi. Koska palkat eivät oikeasti muutu, täsmällisiä tuloksia ei julkisteta. Niitä käytetään kuitenkin neuvottelujen pohjana. Palkkausjärjestelmää halutaan kehittää kokemusta ja pätevyyttä paremmin huomioivaksi. Ongelma on esimerkiksi se, että erikoislääkärin palkkaluokasta pääsee ylemmäs vain ryhtymällä ylilääkäriksi ja ottamalla hallinnollisia tehtäviä. Muutoksia kaavaillaan myös automaattisiin ikälisiin sekä käynti- ja toimenpidemaksuihin.

Sivut