Hammaslääkäri

Sunnuntai 18.08.2019

Hautanen ja Wahlman-Calderara ETENEen

Valtioneuvosto on asettanut Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) 1.10.2018–30.9.2022 väliseksi toimikaudeksi.
Varsinaiseksi jäseneksi on nimetty hammaslääkäri Ulla Hautanen. Hän toimi ETENEssä myös sen edellisellä toimikaudella ja edustaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Varajäseneksi on nimetty hammaslääkäri, teologian kandidaatti Tuula Wahlman-Calderara. Hän edustaa yhteiskuntaa koskevaa eettistä tutkimusta.
ETENEN puheenjohtaja on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa ja varapuheenjohtaja Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen professori Lauri Kuosmanen.

ETENEn tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia. Neuvottelukunta tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua, herättää yhteiskunnallista keskustelua sekä välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä.

ETENEn toimintaan voi tutustua verkossa http://etene.fi. Sieltä löytyvät mm. ETENEn julkaisut, lausunnot ja kannanotot sekä kokousmuistiot.

Päivitetty 14.11.2018: korjattu Wahlman-Calderaran nimi otsikkoon