Hammaslääkäri

Tiistai 25.06.2019

Liisa Suominen on Apollonian uusi puheenjohtaja

liisasuominen.jpg

Puheenjohtajahaastattelu herätti Liisa Suomisen miettimään monien työtehtäviensä palapeliä. Tavoitteena on järjestää jatkossa enemmän aikaa tutkimukselle ja uudelle pestille Apollonian puheenjohtajana. Kuva: Ismo Henttonen.

Professori, erikoishammaslääkäri Liisa Suominen aloitti kolmivuotiskauden Apollonian puheenjohtajana vuoden alussa. Puheenjohtajan saappaisiin astuu nyt yliopistomaailman ja tutkijan työn hyvin tunteva konkari, joka on tehnyt myös terveyskeskushammaslääkärin työtä. Hän on kuudes naispuheenjohtaja Apollonian historiassa.

Suominen työskentelee suun terveydenhuollon professorina ja vielä tällä hetkellä hammaslääketieteen yksikön johtajana Itä-Suomen yliopistossa.

– Minulla on viime vuosina yksikön johtajana toimiessani ollut paljon hallinnollista työtä, kun kaikki tuntuu uudistuvan jatkuvasti. Tähän toivottavasti tulee muutos lähiaikoina. Lisäksi opetan jonkin verran. Olen onnekas, kun minulla on oppiaineessa mahtavat opetuksen tukijoukot. Tutkimukselle tuntuu silti jäävän liian vähän aikaa.

Sydämen asiana väestötutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa

Suominen on kuitenkin ennen kaikkea väestötutkija.

– Tekisin tutkimusta täyspäiväisesti, jos se vain olisi mahdollista. Väestötutkimus erityisesti suhteessa ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin on sydämeni asia, mutta myös johtaminen ja iäkkäät erityisryhmänä kiinnostavat.

Hän on tutkinut etenkin aikuisväestön suunterveyttä sekä suun terveydenhuollon palvelujen käyttöä. Väestötutkimus on kulkenut matkassa vuosia sosiaalihammaslääketieteen ma. professorina Turun yliopistossa ja erikoistutkijana Kansanterveyslaitoksella (KTL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) sekä projektitutkijana Stakesissa. Suunterveyden aineistot Terveys 2000- ja 2011 -tutkimuksista sekä FinTerveys 2017 -tutkimuksista hän tuntee läpikotaisin.

– Nyt haaveillaan uudesta isosta väestötutkimuksesta 2023. Myös lasten suunterveys pitäisi saada selvitettyä laajasti. Aihe on ollut suunnitelmissa jo pitkään, mutta kaatunut rahoituksen puutteeseen.

– Tavoitteenani on myös löytää hyviä jatkajia työlleni. Ryhmän kokeneiden jäsenten lisäksi uusi polvi pitäisi saada mukaan.

Suomisen mukaan suunterveys saattaa helposti unohtua tai jäädä sivurooliin väestöterveystutkimuksissa. Onneksi hänen asiantuntemuksellaan on ollut käyttöä monissa alan työryhmissä ja luottamustehtävissä, ja näin hän on voinut tehdä tärkeää lobbaustyötä suunterveyden puolesta.

Vahva seura jäsenille

Apollonian toiminnassa uuden puheenjohtajan katse suuntautuu selkeästi kolmeen asiaan: Apollonian pitää pysyä vahvana toimijana täydennyskoulutuskentällä, tukea tutkimusta niin paljon kuin mahdollista ja olla jäsenten järjestö. Suominen tunteekin talon jo hyvin toimittuaan kolme viimeistä vuotta varapuheenjohtajana.

Yliopistot ovat saamassa lähitulevaisuudessa enemmän rahoitusta jatkuvan oppimisen kehittämiseen ja tulevat jatkossa tarjoamaan täydennyskoulutusta työnantajille. Apollonian pitää pysyä mukana ja tarjota jäsenilleen parasta mahdollista koulutusta.

– On tärkeää, että Apollonia säilyy aktiivisena toimijana ja säilyttää vahvan asemansa täydennyskouluttajana muutosten keskellä. Nyt onkin haettava yhteistyökuvioita yliopistojen kanssa ja mietittävä sitä, mikä saa työnantajat kääntymään Apollonian puoleen täydennyskoulutusta etsittäessä – kouluttajat ovat kuitenkin pitkälti samoja Suomessa.

Raha ratkaisee myös tutkimustyön etenemisessä. Suomisen mielestä Apollonian apurahoilla on suuri merkitys alan tutkijoille, ja on tärkeää, että hammaslääkärit saavat jostain itselleen korvamerkittyä rahoitusta.

– Pienetkin henkilökohtaiset apurahat mahdollistavat tutkimustyön edistämisen ja kannustavat.

Hän miettii myös, pystyisikö Apollonia joskus rahoittamaan myös isoja hankkeita, joihin on vaikea saada rahoitusta. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että hammaslääketiede on osa lääketiedettä, ja pyrkiä
integroitumaan mukaan erilaisiin projekteihin.

Uusi puheenjohtaja näkee jäsenkunnan vahvuutena ja haluaa, että jokainen jäsen kokisi Apollonian omakseen.

– Seura on kaikkien jäsenten yhteinen!

Työnsä ja puheenjohtajuutensa rinnalla Suominen kantaa isoa vastuuta läheisistään ja saa myös voimia heiltä. Laiskottelulle, lukemiselle ja liikunnalle hän raivaa myös sinnikkäästi aikaa kiireisessäkin arjessa.

– Talvella hienointa on päästä luistelemaan ja kesällä metsään iltarasteille – usein ihan vain parantamaan maailmaa hyvän ystävän kanssa. Serkkujen kanssa on esimerkiksi juostu kuusi Venlojen viestiä. Olen myös varannut paikan usealta liikuntatunnilta viikoittain – ainakin kahteen jos tulisi mentyä.

Apollonian vaalikokous linjasi vuotta 2019

Hammaslääkäripäivillä 23.11.2018 järjestetty Apollonian vaalikokous nimesi joukon uusia luottamushenkilöitä ja käsitteli toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019.

Tieteellisen seuran toiminnassa tarvitaan monipuolista asiantuntemusta, joka varmistetaan laajalla luottamushenkilöjoukolla, joka uudistuu hieman vuosittain. Apollonian hallituksen puheenjohtajan paikalle siirtyi entinen varapuheenjohtaja Liisa Suominen. Uusia hallituksen jäseniä ovat varapj. Leo Tjäderhane, julkaisutoiminnasta vastaava Mataleena Parikka ja Ulla Harjunmaa. Koulutustoimikuntaan nimettiin uusi kariologian ja endodontian vastuuhenkilö Merja Laine. Vaaleja valmistelevaan toimikuntaan valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Timo Närhi ja jäseneksi Janna Waltimo-Sirén. Asiantuntijalautakunta jatkaa viime vuoden kokoonpanolla. Säätiön hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Timo Närhi. Luottamushenkilövalintojen lisäksi kokous valitsi tilintarkastajan ja toiminnantarkastajat. Kaikki vuoden 2019 luottamushenkilöt löydät Apollonian verkkosivuilta: www.apollonia.fi.

Vaalikokous vahvisti strategiaan pohjautuvan toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Päivitetyssä strategiassa Apollonian arvot on tiivistetty kolmeen sanaan: jäsenlähtöisyys, tieteellisyys ja eettisyys. Arvot halutaan näkyviksi kaikessa toiminnassa.

Täydennyskoulutuksen on tarkoitus tavoittavaa jäsenet eri puolella Suomea. Yhteistyötä paikallisseurojen kanssa jatketaan aktiivisesti, ja tänä vuonna kursseja järjestetään Helsingin lisäksi ainakin Järvenpäässä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Maarianhaminassa, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa. Maaliskuussa järjestetään Apollonia Symposium restoratiivisesta hoidosta 22.–23.3, keväällä Äyräpää-symposium 11.4. ja syksyllä Hammaslääkäripäivät 7.–9.11. Vuoden alussa pyörähtää käyntiin Näe koko ihminen -täydennyskoulutuspaketti, johon kuuluvat Hammaslääkäristä suulääkäriksi -kurssisarja ja kliininen State of Art -kokonaisuus sen rinnalla.

Hammaslääkärijärjestöjen yhteinen Täydennyskoulutus kuuluu kaikille -suositus päivitetään tänä vuonna. Uusi täydennyskoulutusmerkki tekee suosituksen mukaisen kouluttautumisen näkyväksi.

Apollonia panostaa tutkimustyön tukemiseen tutkimus- ja matka-apurahoin. Vuoden 2019 tutkimusapurahojen saajat julkistetaan maaliskuussa, ja tutkimusrahat vuodelle 2020 ovat haettavana lokakuun aikana.

Hammaslääkärilehden tiedetoimituksen työ jatkuu uuden tieteellisen päätoimittajan Mataleena Parikan luotsaamana. Vuonna 2019 julkaistaan poikkeuksellisesti kaksi pohjoismaista teemaa: Keramia-teema vuoden alussa ja Antibiootit-teema lehdissä 8–10/2019.

Käypä hoito -työryhmissä valmistuu suusyövän Käypä hoito -suosituksen päivitys ja alkaa Viisaudenhammas- ja Karieksen hallinta -suositusten päivitystyö. Lisäksi työryhmät tekevät Vältä viisaasti -suosituksia kliinikoiden työn tueksi.

Vaalikokous hyväksyi viime vuosien kaltaisen talousarvion kuluvalle toimintavuodelle, ja vuoden 2019 jäsenmaksuksi vahvistettiin 183 euroa.