Hammaslääkäri

Lauantai 20.07.2019

Muutoksia tulee ja niihin valmistaudutaan

paneelikeskustelu.jpg

Paneelikeskusteluun muutostrendeistä osallistuivat kehittämisylilääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri Päivi Metsäniemi Terveystalo Oy:stä, johtava asiantuntija Elina Moisio Miltton Networks Oy:stä, terveyskeskushammaslääkäri, EHL Jaana Ohtonen sekä yksityishammaslääkärit Pia Helander ja Lauri Tuuliainen. Äärimmäisenä oikealla keskustelua vetänyt Ylen toimittaja Kirsi Heikel. (Kuva: Juha Korhonen)

Hammaslääkäriliiton paikallistoiminnan neuvottelupäivien tämän vuoden teemana oli Työelämän muutostrendit ja suun terveydenhuolto. Neuvottelupäivät pidettiin 5.–6.10. Helsingissä.

Päivän teemaa käsiteltiin eri näkökulmista: millaisia muutostrendejä terveydenhuollossa on meneillään ja ennakoitavissa, mitä ne merkitsevät osaamisen ja muiden valmiuksien näkökulmasta ja miten Hammaslääkäriliitto valmistautuu muutokseen.

Digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly ja muut teknologiset muutostrendit koskettavat kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Isoja ajan ilmiöitä ovat myös esimerkiksi ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet, ihmisten ja kansojen liikkuminen ja muut demografiset muutokset sekä muutokset poliittisissa liikkeissä.

Hammaslääkärintyön näkökulmasta kiinnostavia kysymyksiä ovat esimerkiksi, millaisia mahdollisuuksia ja uhkia uudet terveysteknologian sovellukset ja kehittyvät hoitomenetelmät tuovat hammaslääkärin työhön, miten hyödyntää hoitoprosesseista ja potilaista kertyvää dataa uusilla tavoilla, miten valjastaa potilaiden resurssit entistä paremmin suunterveyden tueksi ja ylipäätään mitä pitäisi ajatella ja tehdä toisin.

Hammaslääkäriliitto valmistautuu muutokseen mm. uudistamalla strategiaansa, mihin liittyy myös meneillään oleva ennakointihanke, jolla selvitetään hammaslääkärityövoiman tarvetta ja arvioidaan digitaalisten, teknologisten ja muiden innovaatioiden vaikutuksia hammaslääkärin työhön.

Päivien aikana käsiteltiin myös tämänvuotinen paikallisosastoraportti. Hammaslääkäriliitto kerää vuosittain tietoa paikallisista suun terveydenhuollon järjestelyistä ja kunkin alueen terveyskeskusten ja yksityishammaslääkärien tilanteesta. Tänä vuonna kysyttiin lisäksi eduskunta- ja maakuntavaalivaikuttamisesta sekä liiton edunvalvonnasta maakuntatasolla. Paikallisosastojen hallitusten kokoama raportti on luettavissa verkossa www.hammaslaakariliitto.fi (jäsensivuilla kohdassa Järjestötoiminta – Paikallistoiminta – Infomateriaalit).