Hammaslääkäri

Lauantai 26.05.2018

Resertifikaatio voi lisätä luottamusta

Hammaslääkärijärjestöjen yhteisseminaarin aiheena 10.–11.8. oli hammaslääkärien koulutus muuttuvassa sote-maailmassa.

kesaseminaari_2017.jpg

Apollonian puheenjohtaja Timo Närhi (oik.) oli tällä kertaa seminaarin vetovastuussa. Keskustelussa mukana seminaarin alustajat Teppo Heikkilä ja Nora Savanheimo sekä Apollonian koulutustoimikunnan puheenjohtaja Marika Doepel.

Koolla oli Hammaslääkäriliiton, Apollonian ja Odontologiska Samfundet i Finlandin hallitukset ja toimihenkilöitä. Seminaarin lisäksi kukin järjestö kokousti suunnitellen mm. ensi vuoden toimintaansa.

Ylilääkäri Teppo Heikkilä stm:stä esitteli erikoistumis- ja täydennyskoulutusta tulevaisuudessa. Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo luotsasi asiasta käytyä keskustelua.

Keskusteluissa tuotiin esille, että hammaslääkärikoulutus eroaa lääkärikoulutuksesta, mikä tulee ottaa huomioon uudistuksia valmisteltaessa.

Esillä olivat myös ammatinharjoittamislain uudistustarpeet. Ammatinharjoittamislaki on ajalta ennen nykyistä perustuslakia, ja siksi ristiriitaisuuksia on. On myös arvioitava, onko säänneltyjen ammattien sääntely oikealla tasolla.

Heikkilä ilmoittautui ns. resertifikaation kannattajaksi nähden sen keinona lisätä yhteiskunnan luottamusta lääkäriprofessioita kohtaan ja siten tukea autonomiaa.

Valonpilkahduksia sote-uudistuksessa

Lääkintöneuvos Anne NordbladLääkintöneuvos Anne Nordblad kertoi
tuoreita kuulumisia
sote-uudistuksen valmisteluista.

Lääkintöneuvos Anne Nordblad stm:stä vieraili Hammaslääkäriliiton hallituksen kokouksessa keskustelemassa sote-uudistusvalmistelun tilanteesta.

– Virkamiehillä on nyt kuusi viikkoa aikaa valmistella valinnanvapausmalli mukaan lukien suun terveydenhuolto.

Peruselementit, potilaan valinnanmahdollisuus, yhtenevät asiakasmaksut ja tuottajille maksettava korvaus ovat ennallaan, mutta valonpilkahduksena ns. yhtiöittämispakkoa ei valmistella. Näin ollen maakunnilla tulee olemaan mahdollisuus ylläpitää omaa palvelutuotantoa, ja pienten hammaslääkärivastaanottojen ja ammatinharjoittajien mahdollisuudet toimia myös uudessa sote-maailmassa paranevat.

Nordblad painotti kuitenkin, että suun terveydenhuollon rahoitusvajeongelma on ratkaistava ennen uudistuksia.

Hyvänä uutisena Nordblad kertoi myös, että suun terveydenhuoltoon käynnistetään valinnanvapauskokeilu Keski-Uudenmaan alueella Hyvinkään kaupungin koordinoimana.