Hammaslääkäri

Sunnuntai 21.10.2018

Tampereen Hammaslääkäriseuran 100 vuotta kirjana

tampereen_hs_100v_toimikunta.jpg

Tampereen Hammaslääkärit omassa seurassaan 100 vuotta -teos julkistettiin 12.12.2017. Kuvassa vasemmalta historiatoimikunnan pj. Paula Jaakkola, Riitta Serlachius, Annukka Vuorinen, kirjoittaja FT Seija-Leena Nevala ja Mika Räsänen.

Maamme vanhin hammaslääkärien paikallisseura, 10.2.1917 perustettu Tampereen Hammaslääkäriseura, juhli satavuotistaivaltaan samana vuonna itsenäisen Suomen kanssa.

Seuran perustamisasiakirjan mukaan sen tarkoituksena on olla Tampereen kaupungissa ja sen ympäristössä toimivien hammaslääkärien yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammattitaitoaan.

Syntymäpäivää juhlittiin helmikuussa 2017 monin tavoin, ja joulukuussa seura julkaisi juhlavuoden kunniaksi historiikin, joka täydentää aiempaa seuran 75-vuotishistoriaa tarkastelevaa teosta. Jatko-osan keskiössä ovat seuran vaiheet 1992–2017. Niitä peilataan hammaslääketieteen kehitykseen, suun terveydenhuollon muutoksiin ja vaiheisiin Pirkanmaalla sekä ajanjakson yhteiskunnallisiin tapahtumiin.

1990-luku alkoi synkissä merkeissä, kun maa ajautui lamaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa menoja leikattiin, ja palvelujen kehittyminen pysähtyi. Hammaslääkärien työtilanne oli vaikeutunut jo aiemmin, mutta laman seurauksena tilanne paheni. Myös koulutusta supistettiin, mikä oli vaikea ja ristiriitainen tilanne. Kaikki tämä koettiin myös Tampereen Hammaslääkäriseurassa.

Lama-aika sai seuran kuitenkin entisestään terävöittämään ammatillisista eduista huolehtimista. Seuran koulutuksellinen rooli säilyi edelleen merkittävänä, eikä kollegiaalisuutta lisäävästä vapaa-ajan toiminnastakaan luovuttu.

Seuraavan vuosituhannen alussa suun terveydenhuollon näkymät paranivat, työllisyystilanne koheni ja hammaslääkärien koulutusmääriä lisättiin.
Tampereen Hammaslääkäriseura seurasi tiiviisti mukana, kun Taysin suu- ja hammassairauksien yksikkö kehittyi koko 1990-luvun päätyen Suupolin perustamiseen 2008. Erikoishammaslääkärikoulutuksen aloittaminen Taysissa vuonna 2013 paransi seudun tilannetta näiltä osin.

Seuran rooli oli myös huomattava, kun Tampereen kaupunki otti jo ennen hoitotakuulain voimaantuloa käyttöön ostopalvelun, jossa kaupunki hyödynsi yksityisten hammaslääkärien palveluja hoitojonojen purkamisessa.

2010-luvulla vaikeutunut taloustilanne on jälleen vaikuttanut suun terveydenhuoltoon. Julkisessa terveydenhuollossa hoitoon pääsy on vaikeutunut, ja yksityisen hoidon Kela-korvaukset ovat heikentyneet. Yhteiskunnan polarisaatiokehitys, hampaallisen väestön ikääntyminen ja ennen kaikkea tuleva sote-uudistus ovat kuluvan vuosikymmenen suuria kysymyksiä ja tulevaisuuden haasteita myös Tampereen Hammaslääkäriseuralle.

Kuitenkin samalla tavoin kuin sata vuotta sitten seura toimii alueen ammattikunnan yhdistäjänä sekä sen etujen edistäjänä. Jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa sitä tarvitaan jopa entistä enemmän.

Tiedustelut: tampereen.hls@fimnet.fi