Hammaslääkäri

Sunnuntai 25.06.2017

Tiede

Käypä hoito -suositus
Käypä hoito -suositus
16.6.2017
Hammasperäisten infektioiden hoidossa mikrobilääkehoito on toissijainen hoito, eikä sen aloittamisella voi perustella hammaslääketieteellisen hoidon lykkäämistä.
15.6.2017
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) perustettiin Ruotsissa vuonna 1917. Sen tarkoituksena oli – ja on edelleen – edistää hammaslääketieteen tutkimusta ja opetusta Pohjoismaissa.
15.6.2017
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) grundades år 1917. NOF:s mål har varit och är fortfarande, att understöda odontologisk vetenskap och utbildning i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark.
11.5.2017
Suomi 100 vuotta – osa 5: Hammaslääkäriprofession synty
29.3.2017
Suomi 100 vuotta – osa 4: Hammaslääkäriprofession synty.
Luonnontutkija- ja Lääkärikokous pidettiin 1902 Helsingissä.
7.3.2017
Suomi 100 vuotta – osa 3: Hammaslääkäriprofession synty.
2.3.2017
Kansainvälinen tiedeyhteisö on kehittänyt uudet kriteerit purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden diagnostiikkaan. Tavoitteena on yhtenäiset, validit kriteerit, jotka soveltuvat sekä kliiniseen että tutkimuskäyttöön.
16.2.2017
Suomi 100 vuotta – osa 2: Hammaslääkäriprofession synty.
27.1.2017
Artikkelissa raportoidaan DC/TMD-FIN-kriteeristön somaattisten Axis I- ja biopsykososiaalisten Axis II -menetelmien kansallisen kenttätutkimuksen ensimmäisiä pilottituloksia
27.1.2017
TMD-tutkimuksessa fokus on siirtynyt parin viime vuosikymmenen aikana purentaelimistöön liittyvistä paikallisista tekijöistä laajemmin kipuun liittyviin tekijöihin.
Puoskari hampaan poistajana
2.1.2017
Suomi 100 vuotta - osa 1: Hammaslääkäriprofession synty
18.11.2016
Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudosten sairaus on merkittävä kansantauti. Yleisimmin kyseessä on krooninen parodontiitti, joka on väestössä alidiagnosoitu ja jää sen takia osin hoitamatta.
Opiskelijoiden hyvinvointikysely, kuvio 2
27.10.2016
Tiiviisti opinnoissa ahertavan kandin tulisi muistaa pitää myös hengähdystaukoja opiskelumaailmasta.
16.9.2016
Sikiöaikainen alkoholialtistus voi johtaa niin löydöksiltään kuin vaikeusasteeltaan monimuotoiseen oireyhtymään, jonka kansainvälisenä lyhenteenä käytetään kirjainyhdistelmää FASD eli fetal alcohol spectrum disorders.
16.9.2016
Suun hammaslääketieteellinen hoito kuuluu olennaisena osana syöpäsairaan potilaan kokonaishoitoon, ja hammaslääkäri voi parantaa syöpää sairastavan elämänlaatua merkittävästi.
16.9.2016
Suomalainen asiantuntijaryhmä tulee syksyn ja talven aikana informoimaan, miten DC-TMD-FIN-kriteeristöä tulisi käyttää, jotta TMD-oireista ja kivuista kärsivien potilaiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutumista voidaan kehittää hoidon alkuportailta erikoissairaanhoitoon ja moniammatillisena yhteistyönä.
14.9.2016
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän perusteellinen uudistaminen talouslaman varjossa on vaativa tehtävä. Vaikka uudistuksen suunnittelu on jo huomattavasti edennyt tämän selvityksen tekemisajankohdasta, kesästä 2015, kyselyssä esille nousseet kysymykset ja ongelmat ovat yhä ajankohtaisia.
26.8.2016
Hoidon ensisijaisena tavoitteena on eliminoida infektio ja estää juurikanavasysteemin uudelleen infektoituminen.