Hammaslääkäri

Tiistai 31.03.2020
Uutiset
27.3.2020
Lyhyen keskeytyksen jälkeen kunta-alan sopimusneuvotteluja on jatkettu. Myös valtion neuvottelut ovat edenneet, ja yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty. Neuvotteluja käyvät myös Hammaslääkärien työnantajayhdistys ja Tehy.
(Kuva: iStockphoto)
27.3.2020
Suun terveydenhuollon kiireettömien palvelujen tilanne vaihtelee alueittain epidemian etenemisen tahdissa. Hammaslääkärilehti kysyi hoidon järjestelyistä ja muun muassa suunnitelmista siirtää henkilökuntaa muihin tehtäviin tilanteen akutisoituessa.
Tiede
14.3.2020
EU:n ulkopuolisella lääkinnällisten laitteiden valmistajalla tulee olla EU:n alueella toimiva valtuutettu edustaja, joka varmistaa, että EU-alueelle tuodut lääkinnälliset laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Ulkomailla valmistetut hammastekniset työt eivät kuulu potilasvahinkolain soveltamisalan piiriin.
12.3.2020
Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin on mahdollista vaikuttaa asianmukaisella parodontologisella hoidolla.
12.3.2020
Suuontelosta on tähän mennessä tunnistettu yli 900 bakteerilajia.
12.3.2020
– aatehistoriallisia, tieteellisiä, eettisiä ja sosiaalisia näkökulmia
9.3.2020
Parodontiitin ja nivelreuman välistä mahdollista yhteyttä selittävät biologiset mekanismit ovat laajan tutkimusmielenkiinnon kohteena.
Ihmiset
14.3.2020
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koordinoima MEDigi-hanke on Suomen kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien hanke, jonka tavoitteena on harmonisoida ja modernisoida lääketieteen ja hammaslääketieteen opetusta digitalisaation avulla.