Hammaslääkäri

Tiistai 30.11.2021
Tiede
19.11.2021
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ennen viransijaisuutta, kokemuksia viransijaisena toimimisesta sekä sen merkitystä ammatilliseen kehittymiseen. Neljän vuoden hammaslääkärikoulutuksen opintojen koettiin antaneen hyvät valmiudet kandikesään. Viransijaisuuden nähtiin lisäävän opiskelijoiden ammatillista itsevarmuutta, jolla puolestaan oli merkitsevästi vaikutusta töissä pärjäämiseen ja viihtymiseen.
19.11.2021
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää urheilusuorituksen vaikutusta syljen­eritykseen sekä kuvata urheilijoilla esiintyviä hampaiston eroosiovaurioita ja niihin liittyviä tekijöitä. Harjoituksen aikana syljen eritysnopeudet pienenivät ja pH-arvot suurenivat tai pysyivät samoina lähes kaikilla tutkituilla. Hampaiston erosiivista kulumista esiintyi kaikilla.
29.10.2021
Tutkimuksessa tehdyn kyselyn perusteella ketjuuntuminen oli yhtenäistänyt hoitokäytäntöjä, tuonut uutta tekniikkaa ja apuvälineitä hammaslääkärien työskentelyn tueksi sekä mahdollistanut hoidon toteuttamisen moniammatillisemmin. Moni kyselyyn vastanneista koki ketjuuntumisen kuitenkin lisänneen työhön kohdistuvaa taloudellista ohjausta ja kaventaneen kliinistä autonomiaa.
29.10.2021
Tapausselostuksesa kuvataan 7-vuotiaalla tytöllä molemmin puolin alaleuan huulipoimuissa olleiden laajojen persistoivien, kliinisesti granulomatoottisten limakalvomuutosten diagnosointi ja hoito. Tapausselostuksen perusteella eosinofiilisen haavaumamuutoksen kirurginen poisto johti hyvään lopputulokseen.
Ihmiset