Hammaslääkäri

Perjantai 17.09.2021
Tiede
17.9.2021
Tutkimuksessa arvioitiin uutta korvausmallia, jota käytettiin vuosina 2017–2019 Keski-Uudellamaalla toteutetussa suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilussa. Korvausmallissa yhdistyivät kapitaatiokorvaus (50 %), toimenpidekorvaus (40 %) ja kannustinkorvaus (10 %). Keskeisin löydös oli, että potilaille tehdyt toimenpiteet lisääntyivät heti heidän listauduttuaan kokeiluun.
17.9.2021
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen opetukseen kuuluvaa uniapneakiskohoitoprosessia, esitellä potilasmateriaalia ja tutkia hoidon vaikuttavuutta. Kokemusten perusteella uni­apneakiskohoidon käytännön opettaminen soveltuu hyvin hammas­lääketieteen peruskoulutukseen.
Ihmiset