Hammaslääkäri

Tiistai 11.05.2021
30.4.2021
Kehityskeskustelun voi käydä vaikka kävelylenkillä tai sohvalla mukavasti istuen. Virallisesta rakenteesta on silti pidettävä kiinni. Hyvä keskustelu motivoi hammaslääkäriä, huonon vaikutus on päinvastainen.
Uutiset
4.5.2021
Toisessa EU/ETA-valtiossa suoritettu hammaslääkärin koulutus ei enää mahdollista rajoitettua ammatinharjoittamisoikeutta käytännön palvelun suorittamiseksi Suomessa. Valviran linjaus vaikuttaa muun muassa Latviassa tutkintoaan suorittaviin suomalaisiin.
Tiede
30.4.2021
Artikkelissa kootaan yhteen tämänhetkinen tutkimustieto, joka koskee suunterveyteen liittyvää sosiaalista eriarvoisuutta Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.
30.4.2021
Tasa-arvoinen hoitoonpääsy terveyspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon on ollut tärkeä periaate Pohjoismaiden hyvinvointi­politiikassa. Periaate on ollut tärkeä perusta osittain tai kokonaan korvattavalle aikuisten hammashoidolle. Tavallinen olettamus on, että korvaukset vähentävät eroja hammashoitopalvelujen käytössä. Artikkelissa tehdään yhteenveto yhden tutkimushankkeen tuloksista, jossa tarkasteltiin kyseisen olettamuksen paikkansapitävyyttä.
30.4.2021
Katsauksessa esitellään terveyteen liittyvän eriarvoisuuden teoreettisia käsitteitä ja pohditaan, kuinka suunterveyteen liittyvää eriarvoisuutta eri väestöryhmissä voidaan kaventaa.
Ihmiset