Hammaslääkäri

Keskiviikko 01.04.2020
Uutiset
31.3.2020
Yliopistojen uusi kaksivuotinen työehtosopimus astuu voimaan 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2022. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset.
27.3.2020
Lyhyen keskeytyksen jälkeen kunta-alan sopimusneuvotteluja on jatkettu. Myös valtion neuvottelut ovat edenneet, ja yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty. Neuvotteluja käyvät myös Hammaslääkärien työnantajayhdistys ja Tehy.
(Kuva: iStockphoto)
27.3.2020
Suun terveydenhuollon kiireettömien palvelujen tilanne vaihtelee alueittain epidemian etenemisen tahdissa. Hammaslääkärilehti kysyi hoidon järjestelyistä ja muun muassa suunnitelmista siirtää henkilökuntaa muihin tehtäviin tilanteen akutisoituessa.
25.3.2020
Sopimukseen pyritään nopealla aikataululla.
Tiede
14.3.2020
EU:n ulkopuolisella lääkinnällisten laitteiden valmistajalla tulee olla EU:n alueella toimiva valtuutettu edustaja, joka varmistaa, että EU-alueelle tuodut lääkinnälliset laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Ulkomailla valmistetut hammastekniset työt eivät kuulu potilasvahinkolain soveltamisalan piiriin.
12.3.2020
Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin on mahdollista vaikuttaa asianmukaisella parodontologisella hoidolla.
12.3.2020
Suuontelosta on tähän mennessä tunnistettu yli 900 bakteerilajia.
12.3.2020
– aatehistoriallisia, tieteellisiä, eettisiä ja sosiaalisia näkökulmia
9.3.2020
Parodontiitin ja nivelreuman välistä mahdollista yhteyttä selittävät biologiset mekanismit ovat laajan tutkimusmielenkiinnon kohteena.
Ihmiset
31.3.2020
Merihistoria ja vanhat kartat saavat Olli Sauran syttymään. Karttakokoelman helmi löytyi roskalavalta.
14.3.2020
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koordinoima MEDigi-hanke on Suomen kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien hanke, jonka tavoitteena on harmonisoida ja modernisoida lääketieteen ja hammaslääketieteen opetusta digitalisaation avulla.