Hammaslääkäri

Sunnuntai 29.03.2020

Uutisten kerääjä

JHL: Työnantajien otettava heti vastuu sote-henkilöstön turvallisuudesta

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo, että koronaepidemia on asettanut Suomen terveydenhuoltokoneiston historiallisen kovalle koetukselle. Nyt haavoittuvaan asemaan ovat vaarassa ajautua ihmiset, joiden työpanos on ehkä kaikkein olennaisin, kun kriisiä pyritään minimoimaan ja vähitellen torjumaan. Työnantajien pitää hänen mukaansa ottaa vastuu työntekijöiden turvallisuudesta suoraselkäisesti ja välittömästi, Työnantajien on viipymättä tilattava työntekijöille riittävästi välineitä, joilla he voivat suojautua tauteja vastaan asianmukaisesti. Valmiuslaki ei Niemi-Laineen mukaan kuitenkaan oikeuta työnantajia tinkimään työntekijöiden turvallisuudesta.

HUSin tehohoitokapasiteetti venyy 330 paikkaan

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoo, että HUSissa pystytään järjestämään noin 330 tehohoitopaikkaa. Tuomisen mukaan näistä paikoista noin 30-40 tarvittaisiin muille kuin koronapotilaille, vaikka kiireettömiä leikkauksia perutaan. Normaalisti HUSissa on noin 80-100 paikkaa eritasoista tehohoitoa, ja noin neljännes paikoista saattaa olla tilanteesta riippuen vapaana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ennusteen mukaan koko maan tarve covid koronaan sairastuneille tehohoitopotilaille olisi maksimissaan noin 280-500 potilasta päivässä. Uudellamaalla on noin kolmasosa koko maan väestöstä.

Kymsote lykkää hankinta- ja logistiikkatoimintojensa liikkeenluovutusta HUSille

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Kymsote on lykkäämässä hankinta- ja logistiikkatoimintojensa liikkeenluovutusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:lle koronavirusepidemian vuoksi. Kymsote päätti liikkeenluovutuksesta vuonna 2019 yt-neuvotteluissa. HUSin vastuulle siirtyvät sen myötä sisäiset kuljetukset Kymsoten alueen sairaaloissa, alueen materiaalitoimitukset ja täyttöpalvelu sekä tarvike-, laite- ja palveluhankinnat. Alunperin liikkeenluovutus piti tehdä toukokuun alussa 2020. Koronaviruksen aiheuttaman kuormituksen vuoksi Kymsote on aikeissa lykätä liikkeenluovutusta syyskuun alkuun.

Terveystalon hengitystieasioinnissa puutteita

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Terveystalon toiminnassa on löytynyt huomautettavaa potilaiden kohtelussa. Asiakkaalta ei kysytty, onko hän riskiryhmään kuuluva. Lisäksi asiakas pyydettiin tulemaan julkisililla kulkuvälineillä paikalle, vaikka hänellä saattoi olla koronavirus. Asiakas kuului muutoin riskiryhmään. Hänet ohjattiin Terveystalolla hengitystieoireisille varattuun huoneeseen, jossa oli paljon flunssaoirehtivia ihmisiä lähellä toisiaan, eikä kaikilla ollut hengityssuojaimia. Terveystalo vastaa kritiikkiin sanomalla, että kaikki hengitystieoireiset ohjataan erilliseen paikkaan, jotta muut eivät altistu koronavirukselle. Kyseisenä päivänä Terveystalon hengityssuojaimet olivat yhtiön mukaan loppuneet. Sosiaali- ja terveysministeriö muistutti 24.3.2020, että yksityisten toimijoiden on pidettävä omavastuun mukaisesti huoli siitä, että niillä on varastoissaan riittävästi suojavarusteita ja että varastoja myös täydennetään.

Mehiläinen rekrytoi lääkäreitä ja hoitajia Espanjaan

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Ylen tietojen mukaan lääkäriketju Mehiläinen on rekrytoimassa lääkäreitä ja hoitajia koronakriisiin Espanjaan. Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää vahvistaa asian ja kertoo, että yhtiö on saanut pyynnön Espanjasta ja tiedustellut, löytyykö Suomesta vapaaehtoisia lääkäreitä ja hoitajia pelastamaan ihmishenkiä Espanjassa. Järvenpään mukaan lääkärit ja hoitajat tekisivät mahdollisesti määräaikaisen kahden viikon sopimuksen Espanjassa paikallisen terveysdenhuollon järjestäjän kanssa. He työskentelisivät sairaaloissa Madridissa.

Lännen Media: Koronatestauskapasiteetti Suomessa riittämätön

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Lännen Median mukaan koronatesteistä on puutetta, ja se näkyy eri tavalla eri sairaanhoitopiireissä. HUSin testikapasiteetti on ilmeisesti riittämätön, sillä HUS ostaa lisäkapasiteettia Virosta, Synlabista. Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin osastonylilääkärin Kaisu Rantakokko-Jalavan mukaan Tyksissä pystytään nostamaan kapasiteettia lisäämällä laboratorioon vuoroja ja kouluttamalla lisää henkilökuntaa näytteiden käsittelyyn. Nykyisellä systeemillä voidaan päästä 350-400 testiin vuorokaudessa. Lännen Median saamien tietojen mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä koronatestikapasiteetin vajetta on pyritty paikkaamaan ostamalla kaupallisen valmistajan analyysilaite. Osa laitteen tarvikkeista on saapunut Turkuun, mutta laite on jumissa Hollannissa. Laitteen käytössä tarvittavat komponentit seisovat puolestaan Yhdysvalloissa.

Itä-Uudellemaalle alueellinen kotisairaala

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Itä-Uudenmaan alueellinen kotisairaala aloittaa toimintansa 1.4.2020 Porvoon sairaanhoitoalueella. Kotisairaala tarjoaa alueen aikuisväestölle kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalahoitoa voidaan tehdä myös muussa asuinpaikassa kuten asumispalveluissa. Kotisairaalan toimipisteet ovat Porvoon sairaalassa sekä Loviisan ja Sipoon terveyskeskuksissa. Kotisairaalassa hoidetaan mm. tulehduspotilaita tai muita akuutisti sairastuneita potilaita, jotka tarvitsevat sairautensa hoidoksi suonensisäisen lääkityksen, nesteytyksen tai ravitsemuksen. Kotisairaalassa voidaan antaa myös verensiirtoja. Kotisairaalassa hoidetaan myös kotisaattohoitoja.

Sosterin työterveyshuolto siirtyy Terveystalolle

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Sosterin työterveyshuolto siirtyy Terveystalolle liikkeenluovutuksena. Terveystalo valittiin palveluntuottajaksi tarjouskilpailun perusteella Sosterin päätettyä luopua työterveyspalvelujen tuottamisesta. Sosterin työterveyshoitajat siirtyvät Terveystaloon. Lääkäreitä ei sen sijaan siirry, koska Sosteri on hankkinut työterveyslääkärin palvelut ostopalveluna. Siirto on valmis syyskuun 2020 alussa. Terveystalo hoitaa Sosterin ja Savonlinnan kaupungin työterveyshuollon jatkossa. Sosteri on hoitanut myös lukuisien pienien yritysten lakisääteiset työterveyspalvelut, joten ne voivat jatkaa Terveystalon asiakkaina.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulos ylijäämäinen vuonna 2019

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulos vuodelta 2019 oli 6,7 milj. euroa ylijäämäinen ja toimintakulujen kasvu oli maltillista. Toimintatuotot olivat 673,1 milj. euroa, mikä on 4,4 % edellisvuotta enemmän. Toimintakulut puolestaan olivat 630,5 milj. euroa, mikä on 6,9 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018. Henkilöstökulut (358,4 milj.. euroa) olivat suurin kulu, noin 57 %. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 6 936 henkilöä.

Eksote teki 1,2 milj. euroa alijäämäisen tuloksen vuonna 2019

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) teki vuonna 2019 1,2 milj. euroa alijäämäisen tuloksen. Alijäämä pieneni 6,7 milj. euroa talousarvioon nähden. Toimintakulut kasvoivat 1,8 % ja olivat 524,1 milj. euroa. Kulut jäivät 1,8 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienemmiksi Eksote investoi vuonna 2019 miljoona euroa suunniteltua vähemmän eli 9 milj. euroa. Mm. keskussairaalan saneerauksen suunnittelu ja rakentaminen viivästyivät. Laboratorio- ja kuvantamistoiminnot siirtyivät HUSille ja työterveysliiketoiminta myytiin Terveystalolle. Vuoden 2019 lopussa taseessa oli alijäämää yhteensä 15,9 milj. euroa. Kun hyödynnettävissä olevat poistoerät otetaan huomioon, alijäämää jää 11,6 milj. euroa.

Seinäjoella alkaa röntgenhoitajakoulutus

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) on käynnistämässä Seinäjoella syksyllä 2020 röntgenhoitajan tutkintoon johtavan koulutuksen. Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Seamk) kanssa. Röntgenhoitajakoulutuksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien terveydenhuollon yksiköt.

Varman Murto: Tulevaisuudessa tarvitaan terveydenhuollon kriisipuskureita

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan Suomeen ja muihin länsimaihin tarvitaan selvästi paremmat terveydenhuollon kriisipuskurit. Nyt koko yhteiskunta on jouduttu pysäyttämään viikoiksi tai kuukausiksi koronaepidemian takia, mikä on erittäin kallis tapa hoitaa kriisiä ja pelastaa potilaita. Se on seurausta siitä, etteivät terveydenhuollon kapasiteetti ja menettelyt olleet valmiita epidemiaan. Murto ennustaa, etteivät länsimaat halua toista kertaa maksaa tällaista laskua, joten seuraavina vuosina panostetaan paljon terveydenhuoltoon. Aasian maissa oltiin valmistautuneita käsittelemään vaarallisia tartuntatauteja, mutta meillä on tehty hätäratkaisuja.

Auron tarjoaa fysioterapiaa etävastaanottona

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Suomalainen fysioterapia-alan perheyritys Auron tarjoaa ensimmäisenä yksityissektorin ketjuna etävastaanottopalvelun tuki- ja liikuntavaivoja sairastaville, neurologisille asiakkaille, Kelan kuntoutujille sekä myös puheterapiaa tarvitseville. 20-60 minuutin etävastaanoton aikana fysioterapeutti näkee kännykän videon välityksellä asiakkaan kipukohdat ja opastaa häntä hoitamaan parhaiten vaivaansa. Fysioterapeutti myös havaitsee, mikäli asiakkaan on syytä tulla perusvastaanotolle. Myös esimerkiksi neurologiset asiakkaat ja Kelan kuntoutujat voivat etävastaanoton turvin jatkaa kuntoutustaan poikkeusoloissakin. Yrityksellä on myös iCoach-etävalmennuspalvelu. Auronin videovastaanotto on kehitetty ja toteutettu yhteistyössä kotimaisen etähoitoon ja sähköiseen asiointiin erikoistuneen alansa johtavan etäpalveluiden tarjoajan VideoVisitin kanssa.

THL: Arvio koronaviruksesta tehohoitoon joutuvista madaltunut

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uudet päivitetyt arviot koronaviruksesta. THL:n mukaan viruksen leviäminen näyttää pahentuneen, mutta arvio tehohoitoon joutuvista on madaltunut huomattavasti. THL:n julkaiseman skenaariomallinnuksen mukaan toisessa skenaariossa arvioidaan, että noin 11 300 ihmistä tarvitsisi sairaalahoitoa uuden koronaviruksen takia. Tehohoitoa heistä tarvitsisi 3 600. Epidemian huipun aikana sairaalahoidossa olisi samanaikaisesti reilut 900 potilasta, joista tehohoidossa 280. THL:n mukaan Suomen järjestelmä kestäisi tämän hyvin, sillä tehohoitopaikkojen määrä voidaan nostaa helposti tuhanteen. Synkemmässä skenaariossa tehohoidossa olisi yhtä aikaa enimmillään noin 500 potilasta.

Sailab MedTech: Toimenpide-ehdotukset epidemian lääkinnällisiin laitteisiin

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Terveysteknologiayritysten edunvalvontajärjestö Sailab - MedTech Finland ry antoi COVID-19-tilanteesta toimenpide-ehdotukset Suomen valtiolle, terveydenhuollon toimijoille ja jäsenyrityksilleen. Tärkeintä on potilaiden mahdollisimman hyvä hoito ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuus. Terveysteknologian eli lääkinnällisten laitteiden osuus COVID-19-viruksen diagnosoinnissa, hoidossa, seurannassa ja esimerkiksi elintoimintojen ylläpidossa on keskeinen. Sailab ? MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik sanoo, että on varmistuttava siitä, että oikeat terveysteknologian ratkaisut ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Valtion tulisi pikaisesti määritellä kriittiset terveysteknologian tuotekategoriat COVID-19-tilanteen osalta. Lisäksi tarvittaessa on otettava käyttöön valtakunnallinen säännöstely. Myös kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden olisi hyvä luoda sisäiseen koordinaatioon menettelytapaohjeensa.

Mediconsultin kattava tietojärjestelmä otettiin käyttöön Siikalatvalla

Juuri nyt - 27.3.2020 klo 02:00
Mediconsult Oy:n kaikki sosiaalihuollon palvelutehtävät sisältävä selainpohjainen asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön 27.1.2020 Siikalatvalla. Moderni sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä mahdollistaa sosiaalihuollon yhdistämisen Kantaan sekä Kanta-vaatimusten mukaiset ydintoiminnallisuudet. Sote-palveluita Siikalatvalle tuottava Mehiläinen teki kesäkuussa 2019 sopimuksen Mediconsultin alueellisesta sote-järjestelmästä, johon käyttöönotettu sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmäkin kuuluu. Uusi sote-järjestelmä kattaa kaikki sosiaalihuollon palvelutehtävät sekä terveydenhuollon toiminnallisuudet, esimerkiksi suun terveydenhuollon, kotiin vietävät palvelut sekä tehostetut asumispalvelut. Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro sanoo, että yrityksen sote-järjestelmän kautta tieto on saatavilla koko alueella yhden järjestelmän kautta.

Tyksin uusi analysaattori nelinkertaistaa koronatestien määrän

Juuri nyt - 25.3.2020 klo 02:00
Tyks pystyy analysoimaan tällä hetkellä 150-170 koronavirustestiä vuorokaudessa. Määrä on noussut viime viikosta, jolloin testejä kyettiin analysoimaan vähän yli sata päivässä. Tyksiin on tilattu uusi automaattinen analysaattori, eikä analysoitavien näytteiden määrää pystytä lisäämään ennen sen käyttöönottoa. Tyksin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo, että automaattinen analysaattori nelinkertaistaa testauskapasiteetin, sillä käsityötä ei tarvita niin paljon. Molekyylimikrobiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen Tyksistä puolestaan sanoo, että rajoituksena on myös se, että yritykset eivät pysty toimittamaan testeihin tarvittavia reagensseja halutulla aikataululla.

Terveystalo aloittaa yt-neuvottelut

Juuri nyt - 25.3.2020 klo 02:00
Terveystalo on aloittamassa yt-neuvottelut koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia maaliskuun 2020 lopulla. Yhtiö pyrkii siirtämään henkilöstöä toisiin tehtäviin tai lomauttamaan tarvittaessa. Yhtiön mukaan se harkitsee lomautuksia enintään 90 päiväksi tehtävissä, joissa työ väliaikaisesti vähenee tai loppuu. Yhtiön mukaan taloudellisia vaikutuksia ja tilanteen kestoa on vaikea arvioida.

Kulmuni: Työllisyysaste ja sote-uudistus yhä tärkeämpiä koronakriisin jälkeen

Juuri nyt - 25.3.2020 klo 02:00
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) on esitellyt eduskunnalle hallituksen lisätalousarvioesityksen. Hänen mukaansa hallitus linjaa kehysriihessä laajempia toimia koronaviruksen talousvaikutusten vaimentamiseksi. Lisätalousarvioita tulee lisää kevään 2020 aikana. Kulmuni muistutti, että työllisyysasteen nosto ja sote-uudistus ovat entistä tärkeämpiä asioita, kun koronakriisin yli päästään. Hallitus palaa näihin asioihin, kun akuutti koronakriisi on ohi. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan nyt haetaan koko ajan malleja, joilla voidaan tehdä suoria avustuksia yrityksille. Kaikki alat kärsivät nyt.

Kivun juurilla

Juuri nyt - 25.3.2020 klo 02:00
Laajassa artikkelissa kerrotaan juurihoidosta. Hoidon päämääränä on puhdistaa hampaan juurikanavat mikrobeista ja parantaa siellä muhiva tulehdus. Hallitsemattomasta tulehduksesta saattaa pahimmillaan seurata verenmyrkytys.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä