Hammaslääkäri

Tiistai 21.01.2020

Uutisten kerääjä

Vaarassa sydän, muisti ja mieli

Juuri nyt - 13 tuntia 56 min sitten
Matala-asteisen tulehduksen vaaroista kertovassa artikkelissa mainitaan, että Hammaslääkäriliiton mukaan ainakin joka toisella suomalaisella aikuisella on suussaan jonkinasteinen krooninen tulehdus. Suun tulehduksien ehkäisy auttaa myös koko elimistön matala-asteisen tulehdustilan ehkäisyssä.

Yle: Parkano on malliesimerkki yksityistämisen ongelmista

Juuri nyt - 13 tuntia 56 min sitten
Yle kertoo, että Parkanon kaupunki oli Suomen ensimmäisiä, joka ulkoisti sosiaali- ja terveyspalvelunsa yksityiselle yritykselle, Pihlajalinnalle. Parkanon kotihoito on Parkanon terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niirasen mukaan nyt ajautunut syvään kriisiin. Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen sanoo, että sittemmin monet kunnat ovat tehneet vastaavia sopimuksia. Myllärisen mukaan yritykset ovat tehneet houkuttelevia tarjouksia vähävaraisille kunnille, joissa väestö vanhenee. Ääritapauksissa yritykset ovat irtisanoneet määräaikaisia sopimuksia ja vaatineet jopa kaksinkertaisia korvauksia vastoin sopimusehtoja. Ongelmia on ollut myös mm. henkilöstömäärissä ja palveluihin pääsyssä. Tampereen yliopiston tutkijan Liina-Kaisa Tynkkysen mukaan ongelmia ja oikeusriitoja voi tulla myös kokonaisurakan pilkkomisesta osiin.

Kiire rasittaa eniten terveydenhuollon työntekijöitä

Juuri nyt - 13 tuntia 56 min sitten
Tilastokeskuksen viimeisimmästä työolotutkimuksesta selviää, että työkiire rasittaa enemmän naisia kuin miehiä. Vuonna 2018 naisista 39 % koki kiireen aiheuttavan työssä erittäin tai melko paljon haittaavaa rasitusta. Miehistä 26 % ajatteli samoin. Tutkimuksen mukaan yleisimmin kiire rasittaa terveydenhuollon erityisasiantuntijoita kuten lääkäreitä. Kärjessä kiireen rasittavuuden kokemisessa ovat myös terveydenhuollon asiantuntijat kuten sairaanhoitajat sekä hoivapalvelujen ja terveydenhuollon työntekijät yleensä.

SOSTE: Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut maksuttomiksi

Juuri nyt - 13 tuntia 56 min sitten
SOSTE vaatii perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden säätämistä maksuttomiksi ja maksukattojen yhdistämistä palveluissa, lääkkeissä ja matkoissa. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jättävät tarvitsemiaan palveluja ja hoitoja hankkimatta korkeiden asiakasmaksujen ja lääkkeiden omavastuiden vuoksi. Tällä hetkellä palvelu- (683 e), matka- (300 e) ja lääkemaksukattojen (577 e) yhteenlaskettu vuotuinen maksukatto on 1 560 euroa. SOSTE esittää, että yhteisen vuotuisen maksukaton taso tulee sitoa takuueläkkeen tasoon, joka vuonna 2020 on 835 euroa. Perusterveydenhuollon hoitajakäyntien lisäksi myös lääkäripalvelut on säädettävä maksuttomiksi. SOSTE esittää, että kotiin vietävä mielenterveys- ja päihdehoito ja etänä annettava avohoito olisivat myös maksuttomia.

Vanhukset velkaantuvat terveydenhuollon maksuista

Juuri nyt - 13 tuntia 56 min sitten
Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen mukaan Valtakunnanvoudinvirastoon tehdyn tarkastuksen pohjalta voidaan todeta, että 60 vuotta täyttäneiden terveydenhuollon ja muita julkisoikeudellisia maksuja peritään yhä useammin ulosoton kautta. Vuoden 2019 alussa 60 vuotta täyttäneiden osuus ulosottovelallisisista oli yksi kuudesosa. Kirkon diakonissarahaston tilastoista näkyy myös ikääntyneiden kasvaneet talousvaikeudet. 60-64-vuotiaiden kohdalla avustushakemusten määrä melkein kaksinkertaistui vuosina 2015-2019 ja 65 vuotta täyttäneiden kohdalla kasvu oli yli kaksinkertainen. Takuusäätiön johtajan Minna Backmanin mukaan terveydenhuollon palveluntuottajien pitäisi kertoa paremmin mahdollisuudesta hakea maksuvapautusta. Monet vanhukset eivät tiedä maksuvapautuksen mahdollisuudesta, minkä takia he päätyvät ottamaan esimerkiksi korkeakorkoisia pikavippejä.

THL ja Kela toteuttavat kyselyn korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
THL ja Kela toteuttavat keväällä 2020 laajan kyselyn korkeakouluopiskelijoille heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan. THL:n vastaava tutkija Suvi Parikka sanoo, että kyselyssä tutkitaan mm. ovatko opiskelijat stressaantuneita ja mitä he ajattelevat tulevaisuudesta tai perheen perustamisesta. THL:n ja Kelan lisäksi tutkimuksessa ovat mukana YTHS, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Otus sr, SAMOK ry, SYL ry, Arene ry, Unifi ry ja Tilastokeskus.

Mehiläisen LaatuKenno kokoaa laatuun liittyvät tiedot

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
Mehiläinen julkaisee ensimmäisenä toimialalla jatkuvasti päivittyvää laatutietoa verkkosivuillaan. LaatuKenno kokoaa tietoa eri liiketoiminta-alueilta ja laadun eri näkökulmista. LaatuKennossa raportoidaan erityisesti potilasturvallisuuteen, hoidon saatavuuteen, prosessien toimivuuteen sekä asiakaskokemukseen liittyviä asioita. LaatuKennon avulla voi seurata Mehiläisessä tehtyä työtä ja sen vaikuttavuutta aluksi 30 mittarin kautta, joita ovat mm. Lääkäriaikojen saatavuus, Asiakastyytyväisyys ja Henkilöstön tyytyväisyys. Mehiläisen lääketieteellisen johtajan Kaisla Lahdensuon mukaan LaatuKennossa julkaistaan myös sosiaalipalvelujen turvallisuuteen liittyviä mittareita, kuten ikääntyneiden asukkaiden ja mielenterveys- ja vammaispalvelujen Turvallisuusindeksit. Nämä indeksit koostuvat asukkaiden, työntekijöiden ja viranomaisten arvioimasta turvallisuudesta.

Helsinki opettaa asukkaita käyttämään digiterveyspalveluja

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
Helsingin kaupunki aikoo tarjoa apua digipalveluiden hyödyntämiseen ja on nimittäin ilmoittanut järjestävänsä digitorin eli asukasillan, jossa harjoitellaan palveluiden käyttöä yhdessä. Tilaisuus on lähinnä tarkoitettu kolmen itähelsinkiläisen terveysaseman, Kontulan, Kivikon ja Myllypuron, asiakkaille. Tilaisuudessa opetellaan esimerkiksi terveysasemien chatbotin käyttöä ja Omaolo-oirearvion tekoa.

Kiuru: Soten lainsäädäntö eduskunnassa vuoden 2020 loppuun mennessä

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on kiire tälläkin hallituskaudella. Hänen mukaansa ennen kuin sote-uudistus voidaan laittaa kentällä käyntiin, kaikki soten substanssilait on päivitettävä. Kiuru sanoo, että se tarkoittaa sote100-projektia eli sitä, että sen verran lakeja on vietävä eduskunnassa läpi ennen kuin sote rakenteellisesti starttaa maakunnissa. Hänen mukaansa tämä on haastavaa lainsäädännölle. Lainsäädännön tulee olla eduskunnassa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kysely: Suomalaiset antaisivat sairaanhoitajille enemmän palkkaa

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksen mukaan 56 % suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa korottaa eikä laskea, vaan pitää ne ratkaisussa ennallaan. 63 % olisi valmiita nostamaan sairaanhoitajien, 57 % lastenhoitajien, 54 % siivoojien, 43 % luokanopettajien ja 42 % palomiesten palkkoja. Suomalaisista 61 % pitäisi toimistoväen, 56 % terveyskeskuslääkäreiden ja 47 % kiinteistönhuoltajien palkat lähinnä ennallaan. 48 % haluaisi alentaa kunnan- ja kaupunginjohtajien palkkoja, kun taas 36 % pitäisi ne ennallaan. Syksyyn 2017 verrattuna useampi olisi halukas korottamaan lähes kaikkien ammattiryhmien palkkoja. Vuoden 2016 keväästä näkemykset ovat muuttuneet varsin paljon. Tuolloin noin 40 % oli valmis korottamaan hoitajien ja kolmannes siivoojien palkkoja. Etenkin vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden kannattajat soisivat monille kuntien ammattiryhmille lisää palkkaa. Kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja muiden puolueiden tukijat suhtautuvat korotuksiin varauksellisemmin.

Lääkkeenmääräämisoikeus 115 sairaanhoitajalle v. 2019

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
Valviran mukaan 115 sairaanhoitajaa on saanut rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden vuonna 2019, kun vuonna 2018 määrä oli 62 ja vuonna 2017 se oli 91. Suomessa on 482 sairaanhoitajaa, joilla on lääkkeenmääräämisoikeus. Jatkossa reseptihoitajien määrän kasvu voi vauhdittua. Valtio on ryhtynyt maksamaan porkkanarahaa lääkkeenmääräämistä koskevasta erikoispätevyydestä vuoden 2019 alussa. Vuonna 2019 valtio on maksanut työnantajille reseptihoitajia koskevia koulutuskorvauksia kaikkiaan 377 300 euroa, mikä selviää Etelä-Suomen aluehallintoviraston kokoamista tiedoista. Koulutuskorvausta maksettiin 77 sairaanhoitajasta. Eniten korvausta maksettiin Lounais- ja Itä-Suomessa. Lapissa korvauksia ei haettu yhtään. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijan Johanna Heikkilän mukaan lääkkeenmääräämisoikeus on usein otettu käyttöön haja-asutusalueilla. Hän kaipaa laajempaa lääkelistaa.

STM ohjaa 190 milj. euroa sote-palvelujen kehittämiseen

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sen valtionavustushaut avautuvat 20.1.2020. Kahdesta valtionavustushausta voi hakea rahoitusta palvelujen kehittämiseen ja sote-rakenneuudistuksen valmisteluun. Alueille jaetaan vuonna 2020 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta 70 milj. euroa. Erityisesti painotetaan palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että sosiaali- ja terveysministeriö käy tammi-helmikuussa kahdenkeskiset keskustelut alueiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Hänen mukaansa alueiden erityispiirteet otetaan huomioon. Rakenneuudistusrahoitus, yhteensä 120 milj. euroa, on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea rahoitusta.

LähiTapiolan Koponen: Yksityisten vakuutusten kysyntä kasvaa voimakkaasti

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen kertoo, että yksityisten vakuutusten kysyntä on räjähdysmäisessä kasvussa. Koposen mukaan yhtiö on saanut palautetta, jonka mukaan ihmiset eivät ole tyytyväisiä saamiinsa sosiaali- ja terveydenhoidon palveluihin. Hänen mukaansa erityisesti julkinen perusterveydenhuolto on vaikeuksissa. Koponen toivoo, että julkiset palvelut olisivat hyvässä kunnossa, sillä ne tukevat tasa-arvoa.

Hammashoidon jono purettiin ostopalveluilla

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
Jyväskylä on purkanut kiireettömän hammashoidon jonot ostopalveluilla, joita hankittiin Med Groupilta, Terveystalolta, Coronarialta, Mehiläiseltä ja Mehiläisen Terveyspalveluilta. Aluehallintovirastolla (avi) ei ole enää huomautettavaa asiassa. Syys–marraskuussa jononpurkuvastaanotoilla kävi 2 811 potilasta. Purku maksoi 300 000–400 000 euroa. "Talousarvio mahdollistaa ostopalvelun ja palvelusetelin käytön tänäkin vuonna eli kuntalaiset pääsevät hoitoon lain velvoittamassa ajassa", sanoo palvelupäällikkö Elina Tuppurainen.

Moni huolehtii itsestään kehnosti

Juuri nyt - 20.1.2020 klo 02:00
Artikkelissa käsitellään eri ikäryhmien terveydenhoitoa. Huonot elintavat näkyvät mm. hammasterveydessä. Sosiaalihammaslääketieteen emeritusprofessori Hannu Hausen toteaa, että hyvät hammastavat opitaan varhaisessa lapsuudessa. Suomalaisista 30 vuotta täyttäneistä miehistä vain 53 % harjaa hampaansa kahdesti päivässä. Naisten kohdalla luku on 81 %. Hausen kritisoi kuntia siitä, etteivät ne kutsu nuoria riittävän usein hammastarkastuksiin. Hammashoidon tilanne on osaltaan kuntien vastuulla. Kansainvälisen konsensuksen mukaan suunterveyden ammattilaisella pitäisi näyttäytyä vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Ennuste neuvottelukierrokselle: Tuulista ja haastavaa

Juuri nyt - 17.1.2020 klo 02:00
Lääkärien työehtosopimusneuvotteluja käsittelevässä artikkelissa mainitaan, että Hammaslääkäriliitto kuuluu Lääkärikartelliin, joka neuvottelee sopimuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvostelee Päijät-Hämeen sote-suunnitelmia

Juuri nyt - 17.1.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila on skeptinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhteisyritys-hanketta kohtaan. Varhila vahvistaa, että Päijät-Hämeen aikeet lyöttäytyä yhteen yksityisen terveysalan toimijan kanssa sotkevat ministeriön sote-suunnitelmia. Hän pitää ongelmallisena erityisesti sitä, että ulkoistuksen ajankohta on aivan sote-uudistuksen kynnyksellä. Varhila suosittaa kuntia tutustumaan perustuslakivaliokunnan lausuntoihin sosiaali- ja terveyspalvelujen julkiseen järjestämiseen. Kuntien ulkoistuksia on pyritty suitsimaan lailla, jotta yksityisten yritysten kanssa tehdyt sopimukset eivät olisi esteenä sote-uudistuksen toteuttamiselle.

LähiTapiolan Koponen: Suomessa oltava korkealaatuinen julkinen terveydenhuolto

Juuri nyt - 17.1.2020 klo 02:00
LähiTapiolan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallitusten puheenjohtaja, tuleva pääjohtaja Juha Koponen toteaa julkisen terveydenhuollon rapautuvan. Vakuutusyhtiöön kohdistuu kasvava paine, kun ihmiset odottavat siltä palveluja, joita he eivät enää saa julkisesta perusterveydenhuollosta. Esimerkiksi LähiTapiolan etälääkäripalvelun käyttö kasvaa 15 % kuukaudessa. Koposen mukaan tarvitaan keskustelua siitä, paljonko kyse on rakenteista ja paljonko resursseista. Nyt maan eri osat eriarvoistuvat. Sote-uudistuksessa täytyy siirtyä vaikuttavuuden edistämiseen ja mittaamiseen. Ei tule laskea hoitotoimenpiteiden määrää vaan terveyden tuottamista. Koponen varoittaa, ettei terveyspalvelujen tuotanto saa siirtyä hallitsemattomasti julkiselta yksityisen varaan. Yksityisellä puolella ei ole solidaarisuutta, jossa kaikista pidetään samalla tavoin huolta. Suomessa tulee olla korkealaatuinen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä. Koposen mukaan tässä ei ole kyse vakuutusten myynnistä. Ilmiö voi hallitsemattomana johtaa terveysvakuutusten kallistumiseen.

HALI: Sote-yritykset luovat alueellista elinvoimaa

Juuri nyt - 17.1.2020 klo 02:00
TEM:n tuoreesta toimialaraportista selviää, että yksityinen sote-ala on tuottanut merkittävän määrän uusista työpaikoista vuosina 2017 ja 2018. Sen mukaan sote-alan yritysten henkilöstömäärä oli noin 80 000 työntekijää vuonna 2018, mikä on yli 4 300 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Sote-alan työvoimapula on kuitenkin johtanut merkittäviin rekrytointiongelmiin. Hallitukselta tarvitaan toimia, jotta työpaikkojen ja alueellisen elinvoiman kasvu jatkuu. Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas sanoo, että sote-yritykset kuuluvat suurimpiin työllistäjiin monella paikkakunnalla. Merkittävä osa uusista työpaikoista syntyy niihin. Ne ovat myös monen paikallisen kiinteistöhuolto- ja elintarvikeyrityksen asiakkaita.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä