Hammaslääkäri

Keskiviikko 01.04.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 47 min sitten

HUS rekrytoi valmistumassa olevia terveydenhuollon ammattilaisia

31.3.2020 klo 03:00
Koronavirustilanteen vuoksi HUS etsii sijaisuuksiin opintojensa viime vaiheessa olevia terveydenhuollon opiskelijoita. Haussa on sairaanhoitajaksi, bioanalyytikoksi ja röntgenhoitajaksi opiskelevia, jotka ovat suorittaneet vähintään 2/3 tutkinnostaan. Sijaisuuksia on eri yksiköissä ja erilaisissa tehtävissä. Työ voi olla sekä tavallisten että koronavirukseen sairastuneiden potilaiden hoitoa. Sijaiset perehdytetään kaikkiin tehtäviin.

Tehy: Työsuojeluun liittyvä yhteistoiminta aloitettava työpaikoilla heti

31.3.2020 klo 03:00
Sairaanhoitopiirit turvaavat koronapotilaiden välttämätöntä hoitoa erilaisilla nopeilla toimenpiteillä ja muutoksilla. Tilanne kuormittaa hoitohenkilöstöä, joka tekee työtä oman sairastumisensa uhalla. Tehy vaatii, että jokaisella työpaikalla on aloitettava työsuojelua koskeva yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa. Yhteistoiminnassa tulee käsitellä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita. Samalla turvataan potilaiden hoidontarve ja hoitohenkilökunnan riittävyys. Työnantajan tulee Tehyn mukaan turvata työntekijöiden terveys ja turvalliset työolot kaikissa tilanteissa

Siun soten ylilääkärit vaativat luopumaan harkitusta tietojärjestelmästä

31.3.2020 klo 03:00
Siun soten ylilääkärit vaativat mielipidekirjoituksessaan luopumista harkitusta tietojärjestelmästä, jonka hankinnassa ovat jäljellä Cerner ja Epic. Lääkärit esittävät Karjalaisessa julkaistussa mielipiteessään, että vakavasti alettaisiin pohtia kotimaisia vaihtoehtoja. Näistä mainitaan Me diatrin kehitystyö Sagan pohjalta ja mahdollinen osallistuminen Esko-konsortioon. He vaativat myös, että kliinistä lääkärintyötä tekevät otetaan alusta lähtien mukaan hankkeeseen.

Siun sote: Kiireetön hammashoito siirretään syksyyn

30.3.2020 klo 03:00
...koko Siun soten alueella, Virva Vänttinen sanoo. Yksityishammaslääkärit toimivat oman harkintansa mukaisesti ja seuraavat ministeriön ja Suomen

Muoviset suojavisiirit loppuivat rautakaupoista, koska tartuntariskistä huolestuneet hammaslääkärit ja hoitajat ostavat niitä suojikseen

30.3.2020 klo 03:00
...voi olla koronavirus. Lääkärit ja hoitajat eivät näin ollen pysty kunnolla arvioimaan työnsä riskejä. Ymmärrän hyvin kollegojen huolen asiasta,

Käytätkö suuvettä? Tietyistä suuvesistä voi olla myös haittaa - tutkittua tietoa vähän

30.3.2020 klo 03:00
ua tietoa vähän Tänään klo 20:00 Suomessa klooriheksidiinisuuvesiä saa ainoastaan

Cerner voitti tarjouskilpailun Apottia vastaan neljässä sairaanhoitopiirissä

30.3.2020 klo 03:00
Yhdysvaltalainen it-jätti Cerner voitti tarjouskilpailun potilastietojärjestelmän toimittamisesta neljälle sairaanhoitopiirille Keski-Suomeen, Pohjois-Karjalaan, Etelä-Savoon ja Vaasaan. Cernerin Millenium-järjestelmän kanssa kilpaili amerikkalainen Epic, joka on Apotti-tietojärjestelmän toimittaja. KL Kuntahankinnat päätti hankinnasta sairaanhoitopiirien valtuuttamana. Järjestelmä on tarkoitettu sekä alueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon että erikoissairaanhoidon käyttöön. Kehittämisjohtaja Simo Reipas FCG Finnish Consulting Groupista sanoo, että järjestelmät katsottiin laadultaan ja hinnaltaan tasavahvoiksi. Voittajan ratkaisi arvio käyttö-ja ylläpitokustannuksista.

Sairaaloiden suojavarusteet hupenevat poikkeusoloissa

30.3.2020 klo 03:00
Turun Sanomien mukaan terveydenhuollossa on laiminlyöty suojavarusteiden varmuusvarastointia. Kansallisen varautumissuunnitelman mukaan jokaisen terveydenhuollon laitoksen olisi pidettävä varmuusvarastossaan jatkuvasti vähintään 3-6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila vahvistaa, että osa terveydenhuollon yksiköistä on hoitanut varmuusvarastoinnin asianmukaisesti ja osalla on puutteita. Varhilan mukaan hoitotyössä on myös näkynyt ylivarustelua. HUSin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen sanoo, että lakisääteistä velvoitetta suojavarusteiden ja hoitotarvikkeiden osalta ei ole, ja sen takia varautumisen taso vaihtelee. Hänen mukaansa esimerkiksi HUSilla on omat varastot, joiden ylläpidossa noudatetaan Huoltovarmuuskeskuksen kanssa sovittua tasoa. Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen huomauttaa, että poikkeusoloissa valmiusvarastot eivät riitä.

Sosiaali- ja terveystietojen hyötykäyttö sujuvoituu Findatan avulla

30.3.2020 klo 03:00
Terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja sosiaalipalveluissa kerääntyvän datan toissijaiseen käyttöön haetaan jatkossa lupa yhdeltä luukulta. Findata parantaa kansalaisten tietosuojaa, poistaa päällekkäistä työtä ja nopeuttaa tietojen hyödyntämistä. Findatalla ei itsellään ole aineistoja, vaan se kerää ja yhdistelee tiedot sosiaali- ja terveysalan toimijoilta ja viranomaisilta. Näitä ovat esimerkiksi sairaanhoitopiirit, Kela, THL ja Digi- ja väestötietovirasto. Tähän asti Findatasta on voinut hakea tilastotasoista aineistoa. 1.4.2020 alkaen samalta luukulta haetaan lupa myös yksittäisten henkilöiden tasolla olevien tietojen käyttöön.

Asetus terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönotosta

30.3.2020 klo 03:00
Valtioneuvosto on antanut asetuksen valmiuslaissa tarkoitetun terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönottamisesta. Tavoitteena on varmistaa työvoiman riittävyys terveydenhuollossa koronavirusepidemian aikana. Asetus on voimassa 26.3.2020 - 13.4.2020 koko Suomessa. Työvelvollisuuden toimeenpanosta vastaa TE-toimisto, joka antaa työvelvollisuuden piiriin kuuluvalle työmääräyksen. Töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 68 vuotta. Työmääräyksen saanut on velvollinen tekemään välttämätöntä työtä terveydenhuollossa.

Tutkimusrahoitusta terveydenhuollon hankkeisiin 21 milj. euroa vuonna 2020

30.3.2020 klo 03:00
Valtiolta tulee tutkimusrahoitusta terveydenhuollon tutkimushankkeisiin 21 milj. euroa vuonna 2020. Tyks erva saa tästä 17,8 % eli runsaat 3,7 milj. euroa. Professori Päivi Rautavan mukaan prosenttiosuus syntyy vastuualueen tiedetuotosten mukaan. Esimerkiksi HUSin lähes kolme kertaa suurempi erva-alue saa määrärahasta runsaat 41 %. Turussa tutkimusta tehdään siis suurella volyymilla. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet vuosina 2020 -2023 ovat tulevaisuuden dataintensiiviset tutkimusmenetelmät terveydenhuollon käyttöön, toiseksi kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen ja kolmanneksi terveyseroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.

Eksote saa ensi lokakuussa kaksi erikoistuvan hammaslääkärin virkaa – tavoitteena on turvata erikoishammaslääkäripalvelut Etelä-Karjalassa

30.3.2020 klo 03:00
...Whatsapissa Jaa artikkeli Facebookissa7 Jaa artikkeli Twitterissä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote perustaa kaksi uutta erikoistuvan

Eksote keskittää hammashuollon neljälle paikkakunnalle koronaviruskriisin ajaksi – tarjolla vain kiireellistä hoitoa

30.3.2020 klo 03:00
...Twitterissä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri keskittää

JHL: Työnantajien otettava heti vastuu sote-henkilöstön turvallisuudesta

27.3.2020 klo 02:00
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo, että koronaepidemia on asettanut Suomen terveydenhuoltokoneiston historiallisen kovalle koetukselle. Nyt haavoittuvaan asemaan ovat vaarassa ajautua ihmiset, joiden työpanos on ehkä kaikkein olennaisin, kun kriisiä pyritään minimoimaan ja vähitellen torjumaan. Työnantajien pitää hänen mukaansa ottaa vastuu työntekijöiden turvallisuudesta suoraselkäisesti ja välittömästi, Työnantajien on viipymättä tilattava työntekijöille riittävästi välineitä, joilla he voivat suojautua tauteja vastaan asianmukaisesti. Valmiuslaki ei Niemi-Laineen mukaan kuitenkaan oikeuta työnantajia tinkimään työntekijöiden turvallisuudesta.

HUSin tehohoitokapasiteetti venyy 330 paikkaan

27.3.2020 klo 02:00
Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoo, että HUSissa pystytään järjestämään noin 330 tehohoitopaikkaa. Tuomisen mukaan näistä paikoista noin 30-40 tarvittaisiin muille kuin koronapotilaille, vaikka kiireettömiä leikkauksia perutaan. Normaalisti HUSissa on noin 80-100 paikkaa eritasoista tehohoitoa, ja noin neljännes paikoista saattaa olla tilanteesta riippuen vapaana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ennusteen mukaan koko maan tarve covid koronaan sairastuneille tehohoitopotilaille olisi maksimissaan noin 280-500 potilasta päivässä. Uudellamaalla on noin kolmasosa koko maan väestöstä.

Kymsote lykkää hankinta- ja logistiikkatoimintojensa liikkeenluovutusta HUSille

27.3.2020 klo 02:00
Kymsote on lykkäämässä hankinta- ja logistiikkatoimintojensa liikkeenluovutusta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:lle koronavirusepidemian vuoksi. Kymsote päätti liikkeenluovutuksesta vuonna 2019 yt-neuvotteluissa. HUSin vastuulle siirtyvät sen myötä sisäiset kuljetukset Kymsoten alueen sairaaloissa, alueen materiaalitoimitukset ja täyttöpalvelu sekä tarvike-, laite- ja palveluhankinnat. Alunperin liikkeenluovutus piti tehdä toukokuun alussa 2020. Koronaviruksen aiheuttaman kuormituksen vuoksi Kymsote on aikeissa lykätä liikkeenluovutusta syyskuun alkuun.

Terveystalon hengitystieasioinnissa puutteita

27.3.2020 klo 02:00
Terveystalon toiminnassa on löytynyt huomautettavaa potilaiden kohtelussa. Asiakkaalta ei kysytty, onko hän riskiryhmään kuuluva. Lisäksi asiakas pyydettiin tulemaan julkisililla kulkuvälineillä paikalle, vaikka hänellä saattoi olla koronavirus. Asiakas kuului muutoin riskiryhmään. Hänet ohjattiin Terveystalolla hengitystieoireisille varattuun huoneeseen, jossa oli paljon flunssaoirehtivia ihmisiä lähellä toisiaan, eikä kaikilla ollut hengityssuojaimia. Terveystalo vastaa kritiikkiin sanomalla, että kaikki hengitystieoireiset ohjataan erilliseen paikkaan, jotta muut eivät altistu koronavirukselle. Kyseisenä päivänä Terveystalon hengityssuojaimet olivat yhtiön mukaan loppuneet. Sosiaali- ja terveysministeriö muistutti 24.3.2020, että yksityisten toimijoiden on pidettävä omavastuun mukaisesti huoli siitä, että niillä on varastoissaan riittävästi suojavarusteita ja että varastoja myös täydennetään.

Mehiläinen rekrytoi lääkäreitä ja hoitajia Espanjaan

27.3.2020 klo 02:00
Ylen tietojen mukaan lääkäriketju Mehiläinen on rekrytoimassa lääkäreitä ja hoitajia koronakriisiin Espanjaan. Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää vahvistaa asian ja kertoo, että yhtiö on saanut pyynnön Espanjasta ja tiedustellut, löytyykö Suomesta vapaaehtoisia lääkäreitä ja hoitajia pelastamaan ihmishenkiä Espanjassa. Järvenpään mukaan lääkärit ja hoitajat tekisivät mahdollisesti määräaikaisen kahden viikon sopimuksen Espanjassa paikallisen terveysdenhuollon järjestäjän kanssa. He työskentelisivät sairaaloissa Madridissa.

Lännen Media: Koronatestauskapasiteetti Suomessa riittämätön

27.3.2020 klo 02:00
Lännen Median mukaan koronatesteistä on puutetta, ja se näkyy eri tavalla eri sairaanhoitopiireissä. HUSin testikapasiteetti on ilmeisesti riittämätön, sillä HUS ostaa lisäkapasiteettia Virosta, Synlabista. Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin osastonylilääkärin Kaisu Rantakokko-Jalavan mukaan Tyksissä pystytään nostamaan kapasiteettia lisäämällä laboratorioon vuoroja ja kouluttamalla lisää henkilökuntaa näytteiden käsittelyyn. Nykyisellä systeemillä voidaan päästä 350-400 testiin vuorokaudessa. Lännen Median saamien tietojen mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä koronatestikapasiteetin vajetta on pyritty paikkaamaan ostamalla kaupallisen valmistajan analyysilaite. Osa laitteen tarvikkeista on saapunut Turkuun, mutta laite on jumissa Hollannissa. Laitteen käytössä tarvittavat komponentit seisovat puolestaan Yhdysvalloissa.

Itä-Uudellemaalle alueellinen kotisairaala

27.3.2020 klo 02:00
Itä-Uudenmaan alueellinen kotisairaala aloittaa toimintansa 1.4.2020 Porvoon sairaanhoitoalueella. Kotisairaala tarjoaa alueen aikuisväestölle kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalahoitoa voidaan tehdä myös muussa asuinpaikassa kuten asumispalveluissa. Kotisairaalan toimipisteet ovat Porvoon sairaalassa sekä Loviisan ja Sipoon terveyskeskuksissa. Kotisairaalassa hoidetaan mm. tulehduspotilaita tai muita akuutisti sairastuneita potilaita, jotka tarvitsevat sairautensa hoidoksi suonensisäisen lääkityksen, nesteytyksen tai ravitsemuksen. Kotisairaalassa voidaan antaa myös verensiirtoja. Kotisairaalassa hoidetaan myös kotisaattohoitoja.

Sivut