Hammaslääkäri

Maanantai 08.03.2021

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 34 min sitten

Sylkitesti voi paljastaa yleisen suusairauden

4.1.2021 klo 02:00
...Sen esiintyvyys lisääntyy selkeästi jo alle 30-vuotiailla. Huono suuhygienia, tupakointi ja diabetes lisäävät riskiä parodontiittiin. Suun

Vladimir Heiskanen etsii terveystotuutta vaikka uupumukseen asti –Ponnistelut huomattu Harvardia myöten

4.1.2021 klo 02:00
...lääketiede luotettavuuskriisissä? Oliko D-vitamiinihype turhaa? Miten edistää omaa sosiaalista elämää? Terveysbloggari,

Koronapandemia näkyy jo potilasvahinkoilmoituksissa

4.1.2021 klo 02:00
Potilasvakuutuskeskus on saanut kymmeniä vahinkoilmoituksia, jotka liittyvät jollain tavalla koronavirusepidemiaan. Osassa tapauksia potilas on saanut tartunnan osastohoidossa ja pahimmillaan menehtynyt covid-19-tautiin. Valtaosa ilmoituksista koskee koronatilanteesta johtuvaa viivästymistä diagnoosin saamisessa tai hoitoon pääsyssä. Viiveellä ei ole välttämättä ollut vaikutusta hoidon toteutukseen tai lopputulokseen. Potilasvakuutuskeskuksen mukaan pandemia on vähentänyt huomattavasti sille tehtyjen vahinkoilmoitusten määrää. Ylivoimaisesti suurin osa kaikista korvattavista vahingoista luokitellaan hoitovahingoiksi. Nyt toimenpiteitä on tehty tavallista vähemmän ja kiireettömiä hoitoaikoja on jouduttu perumaan. PVK uskoo ilmoitusmäärän alkavan taas kasvaa, kun kiireettömän hoidon jonoja aletaan purkaa ja tilanne terveydenhuollossa taas joskus normalisoituu.

Yliopistosairaaloiden yhteinen potilasvakuutusyhtiö aloittaa toimintansa

4.1.2021 klo 02:00
Suomen viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteinen Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2021. Sairaanhoitopiirit tekevät vakuutussopimuksen perustetun yhtiön kanssa. Vakuutettuja ovat yliopistosairaanhoitopiirien omistajakunnat ja niiden alueilla toimivat muut julkisen terveydenhuollon yksiköt. Uudistus liittyy tammikuun 2021 alusta voimaan tulevaan uuteen potilasvakuutuslakiin. Yliopistosairaanhoitopiirit ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Potilasvahinkotapausten ratkaisu kuuluu edelleen keskitetysti Potilasvakuutuskeskukselle.

Hammaslääkäri, joka ei arastele kysellä potilailtaan myös henkilökohtaisista asioista: ”Lasten kipu oli herättävä asia”

4.1.2021 klo 02:00
...lasten suun asioihin sekä kipuihin liittyen, niin herkästi minuun otetaan yhteyttä. Aihe oli ­herättävä, oikea näköalapaikka. Vierola työskentelee

Puheenvuoro: Suun terveydenhuollon osaamiskeskittymä on Turussa

30.12.2020 klo 02:00
Usea suunterveyden ammattilainen kuten TY:n hammaslääketieteen laitoksen johtaja Pekka Vallittu on allekirjoittanut kirjoituksen koskien Turkuun kasvanutta suun terveydenhuollon osaamiskeskittymää. Turun kaupungin suun terveydenhuollon sisällä tehdään kirjoittajien mukaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja ammattiryhmien välillä, mikä kasvattaa tietotaitoa ja hyödyttää alueen väestön terveyttä. Turussa on pitkät perinteet hammashoitajien ja suuhygienistien koulutuksella ja viimeiset viisi vuotta kaupungissa on voinut opiskella myös hammasteknikoksi. Kirjoittajien mukaan valtakunnallinen suun terveydenhuollon osaamiskeskittymä sijaitsee Turun Kupittaalla. Kirjoittajat toivovat, että eri toimijoiden yhteistyö pitää osaamisen alueella huipputasoisena vielä vuosikymmenet.

Lannista hammaspeikko

30.12.2020 klo 02:00
Artikkelissa on kerrottu kahdesta tutkimuksesta hammashoitoon ja suunterveyteen liittyen. Ensimmäisen mukaan suomalaisista työikäisistä 99 prosentilla on hampaissaan merkkejä karieksesta. Käypä hoito -suosituksen mukaan hampaita tulisi harjata fluorihammastahnalla kahdesti päivässä kahden minuutin ajan. Miehistä kuitenkin vain 57 ja naisista 81 prosenttia harjaa hampaansa vähintään kaksi kertaa päivässä. Toisessa tutkimuksessa todetaan, että hampaiden kiinnityskudosten tulehdus eli parodontiitti lisää dementian riskiä. Yli 30-vuotiaista suomalaisista arviolta kahdella kolmesta on alkava tai jo pidemmälle ehtinyt parodontiitti.

Keusotelle myönnettiin valtionavustuksia eri hankkeisiin

30.12.2020 klo 02:00
Keusote on mukana useassa sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa vuosina 2020-2022. Keusotelle on myönnetty valtionavustuksia sote-huollon rakenteellista uudistamista tukeviin hankkeisiin sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluviin hankkeisiin. Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus -hankkeita toteutetaan Keusotessa yhtenä hankekokonaisuutena osana normaalia kehitystyötä ja olemassa olevin resurssein. Vuosina 2020-2021 toteutettavan STM:n vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tavoitteena on luoda henkilökohtaisen budjetoinnin malli. STM on myöntänyt valtionavustuksia osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen vuosina 2020-2022. Hankkeet ovat osa työkykyohjelmaa, jonka tarkoituksena on parantaa osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Keski-Uudenmaan työkykyhankkeessa edistetään keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta.

Amk-opiskelijat YTHS:n potilaiksi: ”Vuoden alussa voi tulla melkoinen alkurysäys”

30.12.2020 klo 02:00
...se voi olla iso raha. Valinnanvapaus tavallaan katoaa, koska se on pakko maksaa, vaikkei käyttäisi palveluja. Toisaalta esimerkiksi

Porvooseen avataan Urheilu Mehiläinen

30.12.2020 klo 02:00
Porvoon Mehiläinen laajentaa toimintaansa urheilijoiden hoitamiseen, kun 4.1.2021 Porvooseen avataan uusi Urheilu Mehiläinen. Mehiläinen Porvoon Lääkärikeskuksen yksikönjohtaja Olli Leikkonen kertoo, että Urheilu Mehiläinen tarjoaa urheilijoille ammattitaitoista ja hyvin suunniteltua hoitoa.

Viikonloppuna sairaalaan tulevilla potilailla merkittävästi suurempi kuolleisuus

30.12.2020 klo 02:00
Potilailla, jotka tulevat HUSin sairaaloihin viikonloppuna, on suurempi kuolleisuus kuin arkipäivänä sisäänkirjautuneilla. Asia käy ilmi Morag Tolvin Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tarkastetusta väitöskirjasta. Havainto ei koske vain HUSin sairaaloita, vaan ilmiö on kansainvälisesti tunnettu. HUSissa korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärinä työskentelevän Tolvin väitöksen pohjana olleessa tutkimuksessa tarkasteltiin sairaalakuolleisuuden ja sairaalasta kotiuttamisen jälkeisten ensimmäisten 30 vuorokauden aikaista potilaiden kuolleisuuden vaihtelua heidän sairaalaan kirjautumispäivänsä mukaan. Tolvi kertoo, että HUS on edelläkävijä selvittämässä potilasturvallisuuteen ja laatuun liittyviä asioita. Jos viikonloppuisin sairaalaan tulevat kuolisivat samalla todennäköisyydellä kuin viikolla tulleet, HUSin pääsairaaloissa olisi tapahtunut vuosina 2000-2013 yli 3 700 kuolemaa vähemmän. Tolvin mukaan syytä ns. viikonloppuilmiöön ei tiedetä.

Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskauppaa koskevan asian käsittely raukesi

30.12.2020 klo 02:00
Markkinaoikeus tiedottaa, että Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskauppaa koskeva käsittely on rauennut. Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati syyskuussa 2020 tekemässään esityksessä, että markkinaoikeus kieltäisi Mehiläinen Yhtiöiden ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan sellaisena kuin se oli viranomaisille ilmoitettu. Asian käsittelyn aikana Mehiläinen ja Pihlajalinna ilmoittivat, että Mehiläinen ei toteuta Pihlajalinnan osakkeista tekemää ostotarjousta. Markkinaoikeuden mukaan yritysjärjestely oli näin ollen peruuntunut ja edellytykset asian käsittelylle markkinaoikeudessa olivat lakanneet. Siten asia oli määrättävä raukeamaan.

Terveystalo aloitti koronarokotukset julkisen terveydenhuollon kumppanina

30.12.2020 klo 02:00
Terveystalo toimii julkisen terveydenhuollon rokotekumppanina ja on aloittanut koronarokotukset ensimmäisenä Eksoten kanssa. Ensimmäisenä rokotusvuorossa ovat koronan etulinjassa työskentelevät sote-ammattilaiset. Etelä-Karjalassa rokotukset käynnistyivät Lappeenrannassa 100 annoksen voimin. Terveystalon työterveys hoitaa rokottamisen. Terveystalolla on toimintaa koko Suomessa ja rokottamisesta sovitaan aina paikallisesti kunkin kunnan tai alueen rokotuksista vastaavan kanssa. Yksityishenkilöille rokotteita ei vielä ole tarjolla.

HUSin toimitusjohtaja arvostelee koronatukien jakoperusteita

30.12.2020 klo 02:00
HUSin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mielestä valtion sairaanhoitopiireille antamat koronatuet eivät ole jakautuneet oikeudenmukaisesti. Tuomisen mukaan Suomessa on useita sairaanhoitopiirejä, joiden kaikkia koronaviruksen aiheuttamia kuluja ei ole korvattu. HUSilta on hänen mukaansa jäänyt saamatta 40 milj.ö euroa. Valtio on jakanut sairaanhoitopiireille kaksi 200 milj. euron korona-apupakettia. Tuomisen mielestä tukien jakoperusteissa olisi ollut korjattavaa. Ensimmäinen jako painottui hänen mukaansa liikaa asukaslukuun. Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa 80 % tuista jaetaan sairaanhoitopiirin asukasluvun ja 20 % koronaviruksesta aiheutuneiden hoitokulujen perusteella. Koronakuluihin laskettiin tehohoidossa ja vuodeosastoilla olevien potilaiden sekä sairaanhoitopiirissä tehtyjen koronavirustestien määrä. Tuomisen mukaan koronaviruksesta aiheutunut taakka ei jakautunut tasaisesti eri puolille Suomea. Varsinkin viruksen ensimmäinen aalto iski hyvin voimakkaasti HUSin alueelle.

Oululaisista 866 on valinnut muun kuin kotikuntansa terveyskeskuksen

30.12.2020 klo 02:00
866 oululaista on valinnut terveyskeskuksensa toiselta paikkakunnalta. Oulun terveyskeskuksen on puolestaan valinnut 312 ulkopaikkakuntalaista. Suomessa on saanut itse valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen vuodesta 2014 lähtien. Oulusta terveyskeskuksen valinneita tulee useista eri kunnista ympäri Suomea, eniten Kempeleestä ja Muhokselta.

Husin toimitusjohtaja: koronatukien jakoperuste oli väärä – "Jakoperiaate ei ollut reilu, koska kyseessä ei ole aluetuki vaan koronatuki"

29.12.2020 klo 02:00
...sairaalat ja terveyskeskukset ajoivat alas ei-kiireellistä hoitoa. Siihen kuuluivat erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuoltoa, kuten

Pihlajalinna luovuttaa omia osakkeitaan kannustinohjelman mukaisesti

29.12.2020 klo 02:00
Pihlajalinna on luovuttanut 28.12.2020 yhteensä 45 105 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintajakson 2019 perusteella konsernin avainhenkilöille kannustinohjelman ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Pihlajalinnan yhtiökokouksen 15.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Ohjelmassa palkkion saajina on 20 konsernin avainhenkilöä.

Ammattikorkeakouluopiskelijat saivat YTHS:n opiskeluterveydenhuollon palvelut

29.12.2020 klo 02:00
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tuottaa opiskeluterveydenhuollon palveluita 1.1.2021 alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle 1.1.2021. Muutos koskettaa noin 270 000 korkeakouluopiskelijaa. Vuoden 2021 alussa YTHS:n asiakasmäärä yli tuplaantuu, kun palveluiden piiriin tulevat kaikki korkeakouluissa tutkintoa opiskelevat. Tämä edellyttää laajempaa palveluverkkoa, kasvavaa henkilöstömäärää ja uudenlaista palvelumallia. Kela kerää jatkossa korkeakouluopiskelijoilta terveydenhoitomaksun. Maksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Valtio rahoittaa 77 % korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta, ja loput 23 % rahoitetaan opiskelijoiden maksamilla terveydenhoitomaksuilla.

Suomen Avustajapalvelut hakee jopa 300 uutta työntekijää Pirkanmaalle

29.12.2020 klo 02:00
Pirkanmaa on kilpailuttanut vammaisten avustajapalvelut. Ensisijaiseksi tuottajaksi valittu Suomen Avustajapalvelut hakee nyt alueen kuntiin enimmillään 300 uutta työntekijää. Sopimuskausi alkaa vuoden 2021 vaihtuessa. Aiemmin Suomen Avustajapalvelut on toiminut palveluseteliperusteisesti, mutta nyt toimintamalli muuttuu. Ostopalveluissa avustajan valinta on tehty asiakkaan puolesta, mutta jatkossa yhtiö lupaa asiakkaille sananvaltaa avustajan valinnassa.

Jyväskylä lisää etäkäyntien määrää kotihoidon palveluissa

29.12.2020 klo 02:00
Jyväskylän kaupunki lisää voimakkaasti etäkäyntien määrää kotihoidon palveluissa. Etäkäynti suoritetaan tabletilla, jonka kautta kotihoito soittaa asiakkaalle videopuhelun. Jyväskylässä on tällä hetkellä alle sata etähoitoasiakasta, mutta tulevaisuudessa tavoitteena on nostaa asiakasmäärä 500:aan ja hoitaa etäkäynnillä joka kolmas kotihoidon käynti. Kaupunki uskoo saavansa etäkäyntien avulla säästöä noin 600 000 euroa vuoden 2021 aikana.

Sivut