Hammaslääkäri

Torstai 01.10.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 1 min sitten

Mielipide: Keinomakeutettu juoma ei ole haitaton

30.9.2020 klo 03:00
Suomen Hammaslääkäriliiton Hannu Hausen kirjoittaa mielipidepalstalla liittyen Helsingin Sanomien artikkeliin sokerin käytöstä. Hausen muistuttaa, etteivät keinomakeutetut juomat ole hampaille haitattomia, vaikka niissä ei olekaan sokeria. Ne ovat happamia, joten ne altistavat hammaskiilteen eroosiolle.

LähiTapiola yllättyi KKV:n päätöksestä

30.9.2020 klo 03:00
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä. Molempien terveysyhtiöiden iso omistaja LähiTapiola odotti toisenlaista esitystä viranomaiselta. Kehitysjohtaja Harri Aho LähiTapiolasta kertoo, että kilpailu- ja kuluttajaviraston kielteinen esitys yrityskaupasta ja tulkinta markkinatilanteesta olivat yhtiölle yllätys. Ahon mukaan LähiTapiola tulee seuraavaksi perehtymään tarkemmin esitykseen ja sen sisältöön. Aho korostaa, että LähiTapiola-ryhmä jatkaa molempien yhtiöiden merkittävänä omistajana. Ryhmän yhtiöiden omistusosuus Pihlajalinnasta on noin 24 % ja Mehiläisestä noin 20 %.

KKV esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskaupan kieltämistä

30.9.2020 klo 03:00
Mehiläinen Yhtiöt ja Pihlajalinna tiedottivat 5.11.2019 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mehiläinen sitoutui tekemään vapaaehtoisen Pihlajalinnan hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Mehiläisen mukaan Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 29.9.2020 saattanut päätökseen Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan tutkinnan ja tehnyt Suomen markkinaoikeudelle esityksen yrityskaupan kieltämisestä. Markkinaoikeuden on annettava päätöksensä asiassa kolmen kuukauden kuluessa KKV:n esityksestä, eli viimeistään 29.12.2020. Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen sanoo, että yhtiö on edelleen sitoutunut ostotarjoukseen yhdistymissopimuksen mukaisesti, mutta valmistautuu kaikkiin vaihtoehtoihin.

Vaasan sairaanhoitopiiri kritisoi sote-esitystä

30.9.2020 klo 03:00
Vaasan sairaanhoitopiiri toteaa sote-esitystä koskevassa lausunnossaan, että alhaisen sairastavuuden alueet menettäisivät rahaa uudistuksessa. Sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Hans Frantz sanoo, että päätöksentekijät ovat vuosien varrella panostaneet asukkaiden hyvinvointiin ja nyt siitä rangaistaan. Frantzin mukaan nyt esitetyssä mallissa Pohjois-Karjalalle annettaisiin 500 euroa asukasta kohden. Hän arvioi, että rahoitusmallista kärsisivät eniten Uusimaa ja Pohjanmaa. Vaasan sairaanhoitopiiri haluaisi vahvistaa maakunnan itsehallintoa, kuten maakuntaveroa. Sairaanhoitopiirin mukaan nykyisessä sote-esityksessä alueiden itsehallintoa heikennettäisiin.

Selvitys: Terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittämistä tulee selkeyttää

29.9.2020 klo 03:00
Professori Minna Kailan ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelän selvityksessä todetaan, että terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittämistä tulee selkeyttää sen pohjana olevien arvojen, yleisten periaatteiden ja prosessien osalta sekä suositusten laatimisen ja niiden painoarvon osalta. Selvityshenkilöt kartoittivat palveluvalikoimaan vaikuttavaa sääntelyä ja sen tulkintoja sekä haastattelivat keskeisiä palveluvalikoimaan vaikuttavia suosituksia antavia tahoja. Selvityksessä todetaan, että terveydenhuollon palveluvalikoiman sisältöä voidaan ohjata säädösohjauksella, talousohjauksella sekä suosituksilla. Säädösohjauksen täsmentäminen on välttämätöntä, jotta palveluvalikoimaan kuulumisen periaatteita selkeytetään ja kustannusten hallinta mahdollistuu. Selvityksessä todetaan myös, että järjestelmän pohjana olevat arvot tulee määritellä kansallisesti.

Lääketeollisuus tulee sote-lakien päätavoitteita

29.9.2020 klo 03:00
Lääketeollisuus ry tukee lausuttavana olevien sote-lakien päätavoitteita hoidon vaikuttavuudesta ja potilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Lääkehoidon ja -huollon yksityiskohdat ja prosessit ja niitä koskevat lainsäädäntömuutokset tullaan määrittelemään vasta myöhemmin juuri käynnistyneessä Lääkehuollon tiekarttatyössä. Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta sanoo yhdistyksen pitävän erittäin tärkeänä, että Lääkehuollon tiekarttatyö on käynnistynyt. Hänen mukaansa erityisen tärkeää on käynnistää HTA-arvioinnin kehittäminen viipymättä siltä osin, kun se ei edellytä lainsäädäntömuutoksia. Mikäli tämä työ viivästyy, se heikentää entisestään potilaiden yhdenvertaista lääkehoitojen saatavuutta. Lääketeollisuuden mukaan potilailla tulee olla oikeus yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti oikea-aikaiseen ja vaikuttavimpaan käytössä olevaan hoitoon koko maassa.

Henriksson: RKP ei hyväksy sote-uudistuksen rahoitusta sellaisenaan

29.9.2020 klo 03:00
RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan puolue haluaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen rahoitusta arvioidaan vielä lausuntokierroksen päättymisen jälkeen. Henrikssonin mukaan RKP ei tule hyväksymään sote-esityksen rahoitusta sellaisenaan.

Hallituksen sote-esitys herätti laajaa kritiikkiä

29.9.2020 klo 03:00
Sote-maakuntien rahoitus ja itsehallinto olivat keskeisin kritiikin aihe hallituksen sote-uudistuksen esitysluonnoksessa. Uudesta, palvelutarpeeseen perustuvasta rahoituksesta olivat lausuntojen perusteella huolissaan sekä rahoitusta menettävät pääkaupunkiseudun suuret kaupungit että rahoitusta lisää saavat alueet, joissa sairastavuus on suurta. Osastopäällikkö Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että rahoitusmallista haetaan kompromissia. Hallitus on todennut, että kyseessä on avoimesti auki oleva asia. Toiseksi eniten lausunnossa herättivät huolta uusien sote-maakuntien itsehallinto ja valtion niihin kohdistama ohjaus. Maakunnat toimivat valtion rahoituksella eikä niille tule ainakaan ensi vaiheessa verotusoikeutta. Kriittisten lausuntojen mukaan lakiluonnos mahdollistaa valtiolle tarpeettoman suuren ohjausvallan ja myös operatiivisen toiminnan ohjaamisen. Myös sote-maakuntien investointien rahoitukseen liittyvää valtion ohjausjärjestelmää on arvosteltu. Huoli liittyy etenkin investointien suunnittelun yhteiseen läpikäyntiin valtion ja sote-maakuntien välisissä neuvotteluissa.

Tampere kokeilee suuhygienistin videovastaanottoa

29.9.2020 klo 03:00
Tampereen kaupunki kokeilee suuhygienistin videovastaanottoa 3-6-vuotiaiden tamperelaisten ja orivesiläisten lasten suun terveyden ohjaukseen ja neuvontaan. Videovastaanotolla suuhygienisti antaa neuvoja suun hoitoon ja ravitsemukseen. Vastaanotto on maksuton ja kestää 30-40 minuuttia. Myöhemmin videovastaanottoja on tarkoitus kokeilla myös yläasteikäisille nuorille.

Eksoten hammashoito on ruuhkautunut

29.9.2020 klo 03:00
Eksoten hammashoidon ajanvaraus on ruuhkautunut. Kevään ja alkukesän 2020 aikana tehdyt kiireettömän hoidon peruutukset ovat aiheuttaneet alkusyksyyn palvelujen kysynnän kasvua. Tämä on näkynyt ajanvarauspuheluiden voimakkaana kasvuna. Samanaikaisesti hammashoidossa on henkilöstövajetta. Suun terveydenhuollossa etusijalla ovat hampaiston ja leukojen alueen tulehdusten hoidot. Kaikki lasten ja nuorten perushoidot ja oikomishoidot tehdään normaalisti. Yksittäisten hampaiden ja paikkojen lohkeamiin annetaan palveluseteli, jonka potilas voi käyttää yksityiseen hammashoitoon.

JHL: Sote-uudistus on saatava maaliin

28.9.2020 klo 03:00
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistus kaventaisi väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Niemi-Laine korostaa, että kunnille jää silti viimeinen vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista. JHL toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että hallituksen esittämä sote-uudistus vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Niemi-Laineen mukaan uudistus on tärkeä saada maaliin.

Lääkäriliitto: Ehdotetussa sote-mallissa on parannettavaa

28.9.2020 klo 03:00
Lääkäriliiton mukaan hallituksen esittämässä sote-mallissa suurimman ongelman muodostaa Uudenmaan erillisratkaisu, jossa uudistuksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet eivät toteudu. Liiton mukaan on tärkeää, että uudistusta sen puutteista huolimatta viedään eteenpäin. Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi sanoo, että Lääkäriliitto näkee suunnitellun maakuntien verotusoikeuden uhkana jatkokehitykselle. On tärkeää lisätä oleellisesti järjestämisvastuullisten sote-maakuntien päätöksentekomahdollisuutta palvelutuotannon järjestämisessä alueellaan. Lisäksi Lääkäriliiton mukaan Uudenmaan erillisratkaisu tulee purkaa.

Orpo kritisoi kovin sanoin sote-uudistusta

28.9.2020 klo 03:00
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi kovin sanoin hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi. Uudistuksen läpimeno olisi Orposta katastrofi niin suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kuin kuntien tulevaisuuden kannalta. Orpon mukaan lausuntojen perusteella kriittisiä hallituksen mallille ovat niin kaupungit, yritykset kuin eri alojen asiantuntijatkin. Hänestä malli ei tällaisenaan vähennä kustannuksia eikä paranna hoitoon pääsyä. Keskeisimmät syyt ovat yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan hyvin laaja rajoittaminen sekä rahoitusmallin puutteet.

Suomen Yrittäjät: Hallitus unohtaa sote-yritykset ja niiden työntekijät

28.9.2020 klo 03:00
Suomen Yrittäjien mukaan suurin ongelma sote-esitysluonnoksessa on se, että esitys käytännössä unohtaa sosiaali- ja terveyspalveluyritysten ja niiden työntekijöiden tekemän työn merkityksen ja kehittämisen. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala muistuttaa, että Suomessa toimii yli 18 000 sote-yritystä, joissa on töissä 80 000 henkilöä. Kujalan mukaan hallituksen esitysluonnokset sote- ja pelastustoimen uudistuksesta keskittyvät julkisen palvelutuotannon ja sen rahoittamisen uudistamiseen, vaikka yrityksillä pitäisi olla entistä tärkeämpi rooli suomalaisten hoidossa ja hoivassa.

SAK: Sote-uudistus saatava voimaan viipymättä

28.9.2020 klo 03:00
SAK pitää sote-palvelujen uudistuksessa keskeisenä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista sekä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamista. Uudistus on ollut työn alla pitkään ja nyt se pitää saada rivakasti eteenpäin esitetyltä pohjalta. SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring sanoo, että hallituksen sote-uudistusta koskeva esitys mahdollistaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen sekä palveluiden paremman saatavuuden, mutta ei automaattisesti takaa sitä. Oleellista on, millaisiin ratkaisuihin ja käytäntöihin palvelutoiminnassa päädytään. Hän huomauttaa, että sote-maakuntien mahdollisuus määritellä palvelustrategiansa sekä ohjata palvelutuotantoa alueellaan voi johtaa uusien erojen syntymiseen palveluiden saatavuudessa eri maakuntien välillä. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi tarvitaan valtakunnallista ohjausta.

Sairaaloiden päivystyksissä harmitellaan uutta työaikalakia

28.9.2020 klo 03:00
Monissa päivystyksissä tehdään laitonta työtä. Uuden työaikalain mukaan kunkin työvuoron alkamisesta seuraavan 24 tunnin aikana lääkärin on saatava vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepo. Lääkärisopimukseen neuvoteltiin tähän poikkeus siten, että vuorokauden pituinen työrupeama on mahdollinen, jos aikavälille 23-8 järjestyy mahdollisuus levätä vähintään kolmen tuntia ilman keskeytyksiä. Käytännössä monissa päivystyksissä työtä tehdään kuten ennenkin, eivätkä uuden sopimuksen määräykset toteudu. OYSin sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueen vs. hallinnollinen apulaisylilääkäri Iina Yliaska sanoo, että uusi järjestely tuntuu keinotekoiselta ja jäykältä. Yliaska uskoo, että uusityöaikajärjestely saadaan tehtyä vuoden 2020 loppuun mennessä. Kanta-Hämeen keskussairaalan tulosalueylilääkäri, akuuttilääketieteen professori Ari Palomäki pitää suurena riskinä sitä, että nyt eri puolilla maata tehdään hätäisiä ratkaisuja. Hänen mielestään sopijaosapuolien olisi pitänyt antaa selkeä siirtymäaika uudistusten toteuttamiseen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kannattaa laajojen ulkoistusten mitätöintiä

28.9.2020 klo 03:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kannattaa sote-palvelujen laajojen ja pitkien ulkoistusten mitätöintiä. Sairaanhoitopiiri perustelee sote-lausunnossaan kantaansa sillä, että laajat ulkoistukset voivat vaarantaa palveluiden tasa-arvoisen toteutumisen maakunnan eri osissa. Lisäksi ulkoistussopimusten valvonta on erityisen haasteellista. Sairaanhoitopiirin mukaan palvelujen hankkimisessa yksityiseltä palveluntuottajalta tulee kuitenkin huomioida se, että tarkoituksenmukaista, perusteltua ja toimivaa ulkoistamissopimusta ei kuitenkaan ole syytä mitätöidä.

STTK: Sote-uudistuksen toimeenpanoa kiirehdittävä

28.9.2020 klo 03:00
STTK pitää tärkeänä, että pirstaleista sote-kenttää tiivistetään ja uudistus saadaan vihdoin maaliin. STTK:n asiantuntija Riitta Työläjärvi sanoo, että toimeenpanoa on eduskunnan ohella valmisteltava samanaikaisesti alueilla toimijoiden yhteistyöllä, jotta uusi maakuntavetoinen sote-malli voidaan ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa. Työläjärvi korostaa, että sote-junan on nyt edettävä, ja mahdollisia korjausliikkeitä voidaan tehdä jälkeen päin.

Elinkeinoelämän yhteiskannanotto sote-uudistukseen

28.9.2020 klo 03:00
EK, Finanssiala, Hyvinvointiala HALI, Keskuskauppakamari, Kuntoutusyrittäjät, Lääkäripalveluyritykset LPY, Näkeminen ja silmäterveys NÄE, Soste ja Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet yhteisen kannanoton hallituksen esittämään sote-uudistukseen. Kannanoton mukaan sote-järjestelmän uudistamiselle asetetut tavoitteet yhdenvertaisten ja laadukkaiden sote-palvelujen turvaamisesta kaikille suomalaisille, palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamisesta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta ja kustannusten kasvun hillinnästä ovat oikeat. Järjestöjen mukaan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kaikki saatavilla olevat resurssit hyödynnetään ja että sotea rakennetaan ihmisten tarpeet edellä. Kannanotin mukaan julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen välinen yhteistyö tulee mahdollistaa jatkossakin. Kannanotossa vaaditaan lisäksi, että sote-maakunnille annetaan aito itsehallinto ja että kustannusten läpinäkyvyys huomioidaan.

Sivut