Hammaslääkäri

Tiistai 19.11.2019

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 31 min 56 s sitten

Ksylitoli sai haastajan karppisokerista

14 tuntia 19 min sitten
Hammaslääkäripäivillä on myönnetty Innovaatio 2019 -kunniamaininta erytritolilla makeutetulle Hammaskeiju-pastillille. Erytrioli eli karppisokeri on sokerialkoholi kuten ksylitolikin. Tutkija Eva Söderling Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta toteaa Hammaslääkäripäivien tiedotteessa, että ksylitolin ja erytritolin yhdistäminen samaan tuotteeseen saattaisi olla hyvä ajatus.

Hammaslääkäripelko kalvaa joka kolmatta suomalaista – Professori muistuttaa pelkopotilaiden huomioimisesta: ”Pelosta tulisi kysyä rutiininomaisesti vastaanotolla”

14 tuntia 19 min sitten
...kehittyneet vuosien varrella esimerkiksi pintapuudutteet on otettu aiempaa paremmin käyttöön.” Satu Lahti pitää tärkeänä askeleena myös sitä, että

Haluatko pitää hampaasi? Hoida ientulehdus välittömästi

14 tuntia 19 min sitten
...johtaa parodontiittiin, hampaan kiinnityksen menetykseen. Edetessään se saa hampaat liikkumaan ja pahimmillaan aiheuttaa hampaan irtoamisen. Suomen

Hampaiden hoitaminen voi laskea verenpainetta

14 tuntia 19 min sitten
Hampaiden hoitaminen voi laskea verenpainetta 18.11.2019 klo 7:32 Hampaiden kiinnityskudosten tulehdus eli

Videoteknologia auttaa lääketieteen virtuaalisessa oppimisessa

14 tuntia 19 min sitten
Lääketieteellinen koulutus voi hyödyntää teknologiaa. Reaaliaikaisen ja tarkan videoteknologian avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat jakaa asiantuntemustaan kollegojensa ja oppilaidensa kanssa myös vaativien leikkausten keskellä. Videoteknologiaa käytetään nykyään jo melko laajasti tarkkuutta vaativien kirurgisten operaatioiden tukena. Esimerkiksi korvakirurgisia toimenpiteitä operoidaan ihmiskehon pienimmissä ja ahtaimmissa osasissa. Näkymä leikkausalueeseen syntyy optisella stereoskooppisella zoomilla, mutta korkealaatuista videoteknologiaa tarvitaan, jotta muukin leikkaushenkilökunta, kuten hoitajat, harjoittelijat ja muut ammattilaiset pystyvät seuraamaan leikkauksen kulkua. Vaikka Poly G7500:n ensisijainen käyttö on suunniteltu keskisuurille ja suurille kokoustiloille, sitä voidaan helposti soveltaa useiden teollisuusalojen, kuten lääketieteen tarpeisiin. Myös ranskalainen Caussen korvaklinikka on investoinut Polyn teknologiaan.

Automatiikka ei ole vielä auttanut terveydenhoidon saneluissa

14 tuntia 19 min sitten
Automaattinen puheentunnistus vaikuttaa osoittautuneen pettymykseksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Tavoite on ollut nopeuttaa lääkärin työtä, jos potilaskertomusten, diagnoosien, lähetteiden ja reseptien kirjaaminen tapahtuu automaattisesti. Tähän onkin joskus kulunut enemmän aikaa. Digisanelua pidetään edelleen tehokkaimpana tapana optimoida lääkäreiden työajan käyttöä potilaiden hyväksi. Sanelunpurkuprosessissa löytyy sen sijaan kehitettävää.

Päivi Nerg: Soteen täytyy löytyä kustannuksia hillitsevät mekanismit

14 tuntia 19 min sitten
Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä sanoo, että viime hallituskauden tyyppistä kustannusleikkuria ei ole tulossa. Sellaista ei ole hallitusohjelmassakaan. Hänen mukaansa pohdittaessa maakunnille rahoitusmallia soteen ja pelastustoimeen, on selvää, ettei valtio voi aina maksaa, kun kustannukset kasvavat. Kustannusten hillintään liittyvät mekanismit täytyy löytyä. Jos jokin nousee 100 %, sitä rahaa valtiolta ei hänen mukaansa tule. Nerg muistuttaa, että mikäli ratkaisuja ei löydetä sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja julkisten palveluiden tuottamiseen, käytännössä kaikki valmistuvat ikäluokat tarvittaisiin julkiseen hallintoon töihin seuraavan 10 vuoden aikana.

Hoitotyön käytännöissä on edelleen perusteetonta vaihtelua

14 tuntia 19 min sitten
Hoitotyön tutkimussäätiön, Hotuksen, johtaja Arja Holopainen on huolissaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmenneistä puutteista ja perusteettomista käytäntöjen vaihteluista. Ne voivat olla riski potilasturvallisuudelle ja potilaiden tasa-arvoiselle kohtelulle. Näyttöön perustuvan toiminnan tukena ovat ensisijaisesti hoitotyöntekijöille suunnatut Hotuksen julkaisemat hoitosuositukset ja pääasiallisesti lääkäreille suunnatut Käypä hoidon julkaisemat Käypä hoito -suositukset. Puheenjohtaja Hahtela ja tutkimusjohtaja Holopainen ovat huolissaan Suomessa vallalla olevasta käsityksestä, että hoitotyöhön suunnattuja hoitosuosituksia ei pidetä yhtä tärkeinä kuin lääketieteen vastaavia. Hoitosuositusten laadinnan lisäksi Hotus kehittää hoitosuositusten käyttöönottoa tukevia rakenteita. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan Nina Hahtelan mukaan olisi aiheellista saada hoidon tasa-arvoa ja potilasturvallisuutta edistävien hoitosuositusten rahoitus kuntoon.

Kysely: Lääkärit liian tyytyväisiä antibioottien käyttöönsä

14 tuntia 19 min sitten
Eurooppalaisesta kyselystä, johon Suomesta oli vastaajia 770, ilmenee, että terveydenhuollon ammattilaisilla on Suomessa hyvät tiedot antibiooteista ja antibioottiresistenssistä. Tiedot ovat hieman paremmat kuin muissa Pohjoismaissa. Lähes 80 % kyselyyn vastanneista suomalaisista mikrobilääkkeitä määräävistä ammattilaisista tunnisti vaikutusmahdollisuutensa antibioottiresistenssin torjunnassa. Tulos on parempi kuin Euroopassa keskimäärin. THL:n erityisasiantuntija Anna-Leena Lohiniva sanoo, että ammattilaiset tietävät hyvin, että antibioottien tarpeeton käyttö tekee niistä tehottomia. Ongelmallista on, että yli 60 % suomalaisista vastaajista arvioi, ettei nykyisissä antibioottien määräämiseen, antamiseen ja jakeluun liittyvissä käytännöissä ole parannettavaa, kun taas eurooppalaisista kyselyyn vastanneista näin arvioi jopa 90 %.

HUS on jättänyt kilpailuttamatta miljoonien hankinnat

14 tuntia 19 min sitten
Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on suorittanut useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta. Kyse on ollut dna-analyysipalveluista, haavan alipainehoitotuotteista, paperituotteista ja jätesäkeistä. KKV:n hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson sanoo, että HUSin sopimustenhallinnassa ja hankintojen organisoimisessa on ollut järjestelmällisiä puutteita. KKV esittää markkinaoikeudelle HUSille määrättäväksi 160 000 euron seuraamusmaksut hankintalain rikkomisesta.

Gallup: Valtaosa puoltaa hoitajien korkeampia palkankorotuksia

14 tuntia 19 min sitten
Uutissuomalaisen gallupiin vastanneista 69 % oli sitä mieltä, että lähi- ja sairaanhoitajien palkkojen tulisi keväällä 2020 nousta enemmän kuin muiden alojen työntekijöiden. 8 % vastaajista katsoi, että vain lähihoitajien palkkojen tulisi nousta enemmän kuin muiden ja 3 % nostaisi sairaanhoitajien palkkoja enemmän kuin muiden. Joka viides vastustaa ajatusta hoitajien muita suuremmista palkankorotuksista. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kommentoi tuloksia sanomalla, että suomalaiset ovat yhteiskunnallisesti tiedostavia ja ymmärtävät hoitajapulan olevan globaali ilmiö. KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen huomauttaa, että gallupeissa tulisi aina kysyä valmiutta veronkorotuksiin vastinparina ylimääräisille palkankorotuksille.

Hammasnorppa sanoi kiitos ei yritysketjuille

18.11.2019 klo 02:00
Artikkelissa käsitellään lappeenrantalaista hammaslääkäriasemaa Hammasnorppaa, joka on irtautunut Oral-hammaslääkäriketjusta. Viime vuosina suurin osa yksityisistä hammaslääkäriasemista on päin vastoin liittynyt johonkin valtakunnalliseen tai kansainväliseen ketjuun. Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry toteaa, että ketjujen ulkopuolelta haetaan vapautta, vaikka velvollisuudet ja työn määrä lisääntyvät. Pöyry toteaa, että ketjussa hallinnolliset tehtävät saa toisten hoidettavaksi, mikä on helpotus monelle yksin vastaanottoa pitävälle hammaslääkärille. Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäki kertoo, että Suomen aikuisväestöstä noin puolet käyttää julkisen hammashuollon palveluita ja toinen puoli yksityisen.

Työkuorma kasvussa: Liki puolet hammaslääkäreistä kokee uupumuksen oiraita – "Pahimmillaan potilaan jatkohoidon venyminen usean kuukauden päähän voi vaarantaa koko hoidon"

18.11.2019 klo 02:00
...venyminen usean kuukauden päähän voi vaarantaa koko hoidon esimerkiksi useita käyntikertoja vaativan juurihoidon onnistumisen, kertoo tiedotteessa

Haluatko pitää hampaasi? Hoida ientulehdus välittömästi

18.11.2019 klo 02:00
...johtaa parodontiittiin, hampaan kiinnityksen menetykseen. Edetessään se saa hampaat liikkumaan ja pahimmillaan aiheuttaa hampaan irtoamisen. Suomen

Mielenterveyden hoidossa nuoria ei huomioida tarpeeksi

18.11.2019 klo 02:00
Suomessa vallitseva mielenterveyden hoito ei HYKS:in nuorisopsykiatrian linjajohtajan Klaus Rannan mukaan ota tarpeeksi hyvin huomioon nuoria, vaikka he kaipaisivat apua eniten. Nuorten mielenterveyshäiriöt alkavat voimakkaasti lisääntyä 10 ikävuoden jälkeen ja niiden yleistyminen jatkuu 20-vuotiaaksi saakka. Aikuisiällä häiriöistä 75 % ilmaantuu 24 ikävuoteen mennessä. Ranta sanoo, että Suomessa on uskottu, että nuoruusiän ongelmia voi ennaltaehkäistä jo lapsuudessa perheitä tukemalla. Rannan mukaan nuoruudessa voi kuitenkin puhjeta häiriöitä. Vakavia häiriöitä on noin 5 %:lla 13-17-vuotiaista. Yleisimpiä ovat mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, joiden osuus on lähes kaksi kolmasosaa.

Futuristin mukaan lääketieteestä kehittyy insinööritiedettä

18.11.2019 klo 02:00
Futuristi Perttu Pölönen toteaa, että aina kun ihmiskunta on mennyt vauhdilla eteenpäin, on sitä ollut mahdotonta ennustaa. Terveysteknologia kehittyy hänen mukaansa huimalla vauhdilla, kuten teknologia ylipäänsä. Pölönen sanoo, että mikropiireissä transistoreita hyödyntävä teknologia - tekoäly, kollektiivinen älykkyys, 3D- ja 4D-printtaaminen, Big Data, robotiikka, nanoteknologia, virtuaalitodellisuus, kvanttitietokoneet, synteettinen biologia - tulee jollain tavalla vaikuttamaan terveydenhuoltoon.

Suomessa yhä enemmän antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja

18.11.2019 klo 02:00
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessakin lisääntyvät antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit. Vuonna 2018 Suomessa löydettiin vankomysiinille vastustuskykyisiä enterokokkeja (VRE) enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. THL:n mukaan VRE-bakteerien merkitys vakavissa infektioissa on noussut koko Euroopan alueella vuodesta 2015 lähtien. THL:n mukaan kyselyyn vastanneista suomalaisista mikrobilääkkeitä määräävistä ammattilaisista lähes 80 % tunnisti oman roolinsa ja vaikutusmahdollisuutensa antibioottiresistenssin torjunnassa. Vuoden 2019 keväällä toteutettuun kyselyyn vastasi noin 18?500 terveydenhuollon ammattilaista Euroopassa. Suomesta vastaajia oli 770.

HUS: Poikkeustilanteisiin on kiinnitettävä huomiota sote-uudistuksessa

18.11.2019 klo 02:00
HUSin ylilääkäri ja lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo, turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen sekä riskienhallintapäällikkö Kati Ekholm kertovat, että sote-uudistus uhkaa suuronnettomuuksien ja muiden poikkeusolojen hoitamiseksi tärkeää lääkinnän valmiusjärjestelmää. Uudenmaan maakunnan jakaminen viiteen sote-alueeseen voi hajottaa HUSin nykyisen toimintavalmiuden. Tällä hetkellä HUSilla on järjestämisvastuu mm. siitä, että kaikkea sen alueella tehtävää hoitotoimintaa voidaan poikkeusoloissa johtaa yhdestä paikasta, jotta tarvittava määrä ihmisiä, kalustoa ja leikkaussaleja saadaan käyttöön. Hirvensalon mukaan yksi taho voi johtaa 25 sairaalaa. Suurimpana sairaanhoitopiirinä HUS on myös määrätty valtakunnalliseksi toimijaksi, jonka on hoidettava avun toimittaminen muualle Suomeen tarvittaessa. Jos HUSin valmiusjärjestelmä puretaan pienempiin osiin ilman korvaavaa järjestelmää, seuraukset ovat Hirvensalon mukaan huonoja. Ei kukaan järjestäjä ehdi kriisitilanteessa reagoimaan ja tilaamaan suuronnettomuusvalmiutta, jos sellaista ei ole jo olemassa, Hirvensalo sanoo.

Sivut