Hammaslääkäri

Lauantai 21.09.2019

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 59 min sitten

Lääkäriliitolle uusi työtaistelumalli

20.9.2019 klo 03:00
...Valinnat tehdään syyskuun loppuun mennessä. Sopimus katkolla maaliskuun lopussa KT Kuntatyönantajat ja Lääkärikartelli eli Lääkäriliitto,

Pääkirjoitus: Lääkärisopimuksen päättyminen lähestyy

20.9.2019 klo 03:00
...Olemme kuluvana vuonna päivittäneet työtaistelumallimme vastaamaan terveydenhuollon tämänhetkistä tilannetta. Malli on valmisteltu yhdessä

Espoon sairaalan rakentamisesta kymmenien miljoonien oikeusriita

20.9.2019 klo 03:00
Pari vuotta sitten valmistuneen Espoon sairaalan rakentamisen kustannuksista on edelleen oikeudessa meneillään riita. Lujatalo rakensi Jorvin sairaalan yhteyteen sairaalarakennuksen, joka korvasi Puolarmetsän sairaalan. Espoon kaupungin omistamalla sairaalan kiinteistöyhtiöllä ja Lujatalolla on vielä meneillään kymmenien miljoonien eurojen riita. Alunperin valtuuston päättämä 150 miljoonan euron kustannusarvio nousi myöhemmin 175 miljoonaan euroon. Asiasta alunperin kertoneen Helsingin Sanomien mukaan lopullinen hinta ei ole vieläkään selvillä. Riita koskee erityisesti sairaalaurakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä. Lujatalo on vaatinut kaupungin yhtiötä maksamaan sille vajaat 34 miljoonaa euroa korvauksia viivästyskorkoineen.

Väistö ruuhkauttaa Mikkelin keskussairaalassa loppuvuoden ajan

20.9.2019 klo 03:00
Päivystysajat viivästyvät Mikkelin keskussairaalassa loppuvuoden 2019 ajan. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote tiedottaa, että väistö venyttää odotusaikoja. Huoneita on käytössä normaalia vähemmän vuoden 2019 loppuun saakka ja lääkärit joutuvat hakemaan potilaita kauempaa. Terveyspalvelujen vt. johtaja ja päivystyspalvelujen ylilääkäri Santeri Seppälä kertoo, että väistön ajan käytössä on vain muutama vastaanottohuone, joten ruuhkissa ei niin helposti pystytä käyttämään lisähenkilöstöä. Pitkiäkin odotusaikoja on väistöstä johtuen odotettavissa kiireettömimmille potilaille.

Tampereen potilaita kuljetetaan myös naapurikuntien ambulansseilla

20.9.2019 klo 03:00
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) ensihoidossa on ongelmia kasvavien hälytysmäärien kanssa. Resurssit ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Pelkästään Tampere työllistää sen verran, että lähialueiden päivystykseen tarkoitettuja ambulansseja tarvitaan siellä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Kaius Kaartinen sanoo, että päivystyksen keskittäminen on myös aiheuttanut ongelmia. Hänen mukaansa keskustaan tulevat ambulanssit eivät helposti pääse palaamaan omalle alueelleen, kun uusia tehtäviä tulee Tampereella. Kaartisen mukaan ambulansseille tulee paljon tehtäviä, joita ei tarvitsisi hoitaa ambulanssilla. Hän toivoo, että ympärivuorokautinen neuvontanumero tulee tässä avuksi, jotta hätänumeroon ei tarvitse aina soittaa. Kiireellisten hälytysten aikatavoitteisiin ei sairaanhoitopiirissä ole päästy vuoden 2019 aikana. Tehtävämäärän kasvu on keskittynyt varsinkin Tampereelle, Kangasalle, Lempäälään, Nokialle ja Jämsään.

Kuntien käyttökustannukset kasvoivat 2,9 % vuonna 2018

20.9.2019 klo 03:00
Tilastokeskuksen mukaan kuntien käyttökustannukset olivat vuonna 2018 yhteenlaskettuna 44,3 miljardia euroa. Kustannukset kasvoivat vuoteen 2017 verrattuna 2,9 %. Käyttötuotot olivat yhteensä 12,8 miljardia euroa ja ne kasvoivat 2,2 %. Käyttötalouden nettokustannukset olivat 31,4 miljardia euroa ja ne kasvoivat 3,2 %. Käyttötalouden nettokustannuksista suurin osa kohdistui sosiaali- ja terveystoimintaan. Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat yhteensä 18,3 miljardia euroa. Kustannukset kasvoivat 2,9 % vuoteen 2017 verrattuna. Suurin osa kustannuksista muodostui erikoissairaanhoidosta, johon kunnat käyttivät 6,9 miljardia euroa. Perusterveydenhuoltoon käytettiin 3,3 miljardia euroa. Toiseksi eniten käyttötalouden nettokustannuksista kohdistui opetus- ja kulttuuritoimintaan. Kunnat käyttivät perusopetukseen 5,0 miljardia euroa ja varhaiskasvatukseen 2,9 miljardia euroa. Nettokustannukset kasvoivat 3,9 % vuoteen 2017 verrattuna. Muuhun toimintaan kohdistui kunnissa 2,1 miljardia euroa ja kasvua edellisvuodesta oli 2,5 %. Kuntayhtymien bruttokäyttökustannukset olivat yhteenlaskettuna 17,2 miljardia euroa ja bruttokäyttötuotot 17,3 miljardia euroa. Käyttökustannukset kasvoivat 8,3 % ja käyttötuotot 7,7 % vuodesta 2017.

Kuntatyönantajien mukaan työtaistelutoimet KYS:n sairaaloissa laittomia

20.9.2019 klo 03:00
Kuntatyönantajat KT sanoo, että Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosaston ilmoittamat työtaistelutoimet ovat laittomia. KT on lähettänyt Tehylle ja SuPerille valvontailmoituksen, jossa se vaatii Tehyä ryhtymään valvontavelvollisuutensa perusteella välittömästi tehokkaisiin toimenpiteisiin molempien laittomien työtaistelutoimien keskeyttämiseksi. Ammattiosasto ilmoitti toteuttavansa tehyläisten ulosmarssin 19.9.2019 kello 14.30:sta alkaen Puijon sairaalassa ja Kaarisairaalassa. Lisäksi ammattiosasto julisti työsuhteisia jäseniä koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 19.9. klo 14.30 ja 26.9. klo 16.00 väliselle ajalle.

Uusi teknologia ja 5G ovat mullistamassa terveydenhuoltoa

20.9.2019 klo 03:00
Uuden teknologian ja erityisesti 5G:n avulla terveydenhuoltoon tulee aivan uudenlaista kilpailua ja ajan ja paikan vaatimukset pienenevät elleivät poistu kokonaan. Uusi 5G-mobiiliteknologia voi kymmenkertaistaa nopeudet ja etäohjatut laitteet reagoivat välittömästi käskyihin. Uudenlainen kilpailu terveyssektorilla voi tuoda suuria muutoksia, joihin Suomessakin olisi hyvä valmistautua. Muutoin ulkomaiset yritykset vievät markkinoita. Digitaaliset etäpalvelut tarkoittavat leikkausrobotteja, etämonitorointia, -konsultointia ja -diagnostiikkaa. Sensoreiden määrä tulee kasvamaan voimakkaasti. Suomen markkinoille tulevasta kilpailusta näkyi merkkejä muun muassa siinä, että alkuvuonna 2019 Apple Watchin raportoitiin diagnosoineen sydämen eteisvärinän, ja antaneen kehotuksen älykelloa käyttäneelle miehelle menemään jatkotutkimuksiin sairaalaan. Leikkausrobotteja käyttävät ihmiset voivat operoida maan rajojen ulkopuolella. Tämä tuo myös uudenlaista kilpailua huippuosaajista. Viimeistään nyt olisi syytä kaikkien alallla toimivien alkaa miettiä, miten uuden teknologian muutokset vaikuttavat oman yrityksen asemaan. Markkinoilla tulee tilaa sensoritekniikalle, lääkediagnostiikalle, IoT-ratkaisuille, tekoälyalgoritmeille sekä yrityksille, jotka yhdistävät erilaista tietoa ja palveluja.

Fujitsu kehittää avoimen lähdekoodin kuluttajapalveluja

20.9.2019 klo 03:00
Fujitsu Finland Oy on käynnistänyt Sitran rahoittaman IHAN-pilottihankkeen. Siinä mietitään, miten kansalaiset voivat jatkossa hyödyntää kansallisia terveystietoja entistä paremmin myös oman terveytensä ja hyvinvointinsa tueksi. Pilottihankkeessa Fujitsu on rakentanut matkapuhelimessa toimivan sovelluksen, joka auttaa matkalaisia asioimaan paikallisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kaikkialla maailmassa tilanteissa, joissa oikean ja ajantasaisen terveystiedon hyödyntäminen on tärkeää. Yksilölliset terveystiedot ovat aina saatavilla riippumatta kansalaisen sijaintimaasta tai kielitaidosta. Sovellus ei ole riippuvainen pääsystä mobiili- tai dataverkkoihin, vaan tiedot on tallennettu turvallisesti itse puhelimeen. Sovellus myös kääntää henkilön sairaushistorian automaattisesti paikalliselle kielelle, jolloin omia tietoja on helppo näyttää matkapuhelimesta. Sovellus kattaa esimerkiksi henkilön riskitiedot, allergiat, reseptilääkemääräykset sekä tiedot viimeaikaisista lääkärikäynneistä. Tällä hetkellä sovellus kääntää suomesta englantiin ja japaniin. Kansalaisten kokemien hyötyjen lisäksi Fujitsu tarjoaa innovaatiosuuntautuneille yrityksille ja organisaatioille ohjelmistoalustan, joka mahdollistaa monenlaisten terveystietoratkaisujen rakentamiseen myös globaaleille markkinoille. Suomessa nykyinen asiakastietolaki on jarruttanut laajoja väestönosia koskevan tiedon käyttöä etenkin omadata-konseptin näkökulmasta (MyData). Asiakastietolain muutosesitys on kuitenkin tulossa eduskunnan käsittelyyn keväällä 2020.

Keikkatyön määrä sote-alalla on kasvussa - koulutukseen panostettava

20.9.2019 klo 03:00
Sote-alan henkilöstöpulan ratkaisuksi on nousemassa lisääntyvä keikkatyö. Hoitoaloille tarvitaan lähivuosina kymmeniä tuhansia uusia keikkatyöntekijöitä. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) näkee yhtenä keinona tähän keikkalaisille tarjottavan jatkuvan ammattitaidon ylläpitämisen. Keikkatyö eli sijaistyö on yleistynyt sote-alalla nopeasti. Suomessa arvioidaan olevan jo toistasataa tuhatta keikkatyötä tekevää hoitoalojen ihmistä. Pekonen sanoi puheessaan Loistava tekijä -tapahtumassa 19.9.2019, että jatkuvan ja elinikäisen oppimisen koulutuskokonaisuuksia tarvitaan, jotta työelämä vastaa joustavammin erilaisten elämäntilanteiden vaatimuksiin. Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantolan mukaan keikkatyöhön liittyviä asenteita on syytä tuulettaa. Keikkatyö sopii kaikenikäisille, moniin elämäntilanteisiin ja niin päätyöksi kuin satunnaisesti. Jantolan mukaan hoitoalan ammattilaiset haluavat yhä enemmän tehdä vaihtelevaa työtä ja valita työaikansa yksilöllisemmin. Se mahdollistaa sijaisten saamisen joustavammin ja kasvavaan tarpeeseen. Jantolan mukaan korkealaatuiseen hoitotyöhön pääseminen edellyttää toiminnan periaatteiden selkeyttä ja yksiselitteisyyttä. Johtamisen on oltava tasapuolista ja läpinäkyvää.

SuPerin puheenjohtajat: 0,7:n hoitajamitoitusta ei voida odottaa

20.9.2019 klo 03:00
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajat ympäri Suomen ovat huolissaan vanhustenhoidon laadusta ja hoitajien riittävästä määrästä työpaikoilla. Puheenjohtajat luovuttivat kirjeen ministeri Krista Kiurulle 19.9.2019 Eduskuntatalolla. Noin 200 puheenjohtajaa oli kokoontunut Helsinkiin 18.-19.9.2019. Vaikka 0,7 hoitajamitoitus on luvattu, puheenjohtajat ovat huolissaan siitä, ketkä mitoitukseen lasketaan ja milloin viimeistään mitoituksen pitää toteutua kaikkialla. Viesti SuPerin jäsenistöltä on kuitenkin selvä: 0,7 nopeasti tai yhä useampi hoitaja jättää alan. Puheenjohtajat ovat myös huolissaan siitä, miten jo alan jättäneet saadaan palaamaan sekä uusia osaajia houkuteltua alalle. He myös muistuttavat, että asiantuntijaryhmän tehtäväksi on annettu esittää keinoja, joilla hoidon ja palvelun laatua parannetaan. Ryhmän tehtävä ei ole järjestää rahoitusta. SuPerin edustajien mukaan on tärkeää, että hoitajamitoitukseen lasketaan vain koulutetut hoitajat.

Katso lista riskiammateista – nämä ammatit kohottavat diabetesriskin pilviin!

20.9.2019 klo 03:00
...tyypin 2 diabeteksen riski näytti olevan yliopisto-opettajilla, arkkitehdeillä ja insinööreillä, naisilla pienin riski oli fysioterapeuteilla,

KYSillä työtaistelutoimet käyntiin iltapäivällä 19.9.2019

19.9.2019 klo 03:00
Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto kertoo kahdesta työtaistelutoimenpiteestä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Tehyläisten ulosmarssi on 19.9.2019 iltapäivällä Puijon sairaalan pääovilla. Samaan aikaan alkaa ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka päättyy 26.9.2019 kello 16. Työtaistelutoimilla vastustetaan irtisanomissuunnitelmia. Ammattiosaston tiedotteessa sanotaan, että henkilöstön edustajat ovat käyneet työnantajan kanssa säästökeinoihin paneutuvia yhteistoimintaneuvotteluja yli puoli vuotta ja että henkilöstö on omilla toimillaan saanut aikaan suurempia säästöjä kuin oli tavoiteltu. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri esitti säästötavoitteena 250 henkilön vähentämisen vuoden 2020 loppuun mennessä, mikä kohdentuu hoitohenkilökuntaan suurissa määrin. Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja Sirpa Humaloja toteaa, että potilastyötä tekevää henkilöstöä ei voi vähentää.

Panit maitoa tulemaan

19.9.2019 klo 03:00
TV-mainosten historiaa käsittelevässä artikkelissa mainitaan ohimennen Huhtamäen mainostaneen 1980-luvulla ksylitolipurukumia Suomen Hammaslääkäriliiton tuella.

Eksoten ensihoidon lääkäripäivystys pian ympärivuorokautinen

19.9.2019 klo 03:00
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote on laajentamassa ensihoidon lääkäripäivystyksensä ympärivuorokautiseksi. Eksote hakee parhaillaan kahta uutta ensihoitoon erikoistunutta lääkäriä. joiden työtehtävät ovat osittain ambulanssissa. Suurin osa heidän työstään on ensihoitajien, kotisairaanhoitajien ja muiden lääkärien kyselyihin vastaamista. Ensihoitolääkäritoiminta aloitettiin Eksotessa vuonna 2018. Ennen sitä jopa 50 päivystyspuhelua vuorokaudessa ohjautui potilastyötä tekeville päivystäville lääkäreille. Se kuormitti muun muassa nuoria lääkäreitä. Ennen vuoden 2018 lokakuuta Etelä-Karjala oli käytännössä ensihoidon lääkäripäivystyksen tyhjiössä. Lääkärihelikopterien toimintasäde ei kata koko Etelä-Karjalaa.

Lapin sairaanhoitopiirin tavoitteena karsia viisi miljoonaa euroa

19.9.2019 klo 03:00
Lapin sairaanhoitopiiri aikoo vähentää kuluja vuonna 2020 5,4 miljoonalla eurolla vuoteen 2019 nähden. Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela sanoo, että säästötoimenpiteet on määrä esitellä vuoden 2020 alkupuolella. Säästöt johtuvat jäsenkuntien kiristyvästä taloustilanteesta. Jokelan mukaan monet kunnat ovat tuskastuneita erikoissairaanhoidon kustannusten nousun takia. Vuoden 2020 talousarvioon sairaanhoitopiiri on varaamassa 208,7 miljoonaa euroa. Lapin keskussairaalan vuonna 2020 alkavaan laajennukseen varataan 30 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannus hankkeelle on 138 miljoonaa euroa.

Tehy: Raskaana olevan työntekijän suojaa kohennettava

19.9.2019 klo 03:00
Raskaana olevaa työntekijää suojeleva kansallinen lainsäädäntö on jäänyt jälkeen suomalaisen työelämän muutoksessa. Tehy edellyttää, että lainsäädäntö päivitetään vastaamaan EU-raskausdirektiivin tasoa, jolloin lait torjuisivat nykyisen työelämän uhkia. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän mahdollisuutta saada erityisäitiysrahaa pitää madaltaa. EU:n raskausdirektiivi ottaa huomioon riskit, joita työ voi raskaana olevalle työntekijälle aiheuttaa. Direktiivi mainitsee esimerkiksi taakkojen käsittelyn, tupakansavun ja fyysisesti raskaan työn. Direktiivin mukaan raskaana olevaa on suojeltava, jos työpaikalla havaitaan työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä uhkaava vaara. Suomessa työn aiheuttamaa riskiä raskaudelle ja sikiölle vähennetään usein siten, että raskaana oleva työntekijä jää lääkärin määräämälle sairauslomalle. Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka sanoo, että sairauspäivärahaa ei pitäisi käyttää erityisäitiysrahan korvikkeena. Erityisäitiysrahan myöntäminen olisi kuitenkin kestävämpi ratkaisu tilanteessa, jossa työntekijä on raskaana, mutta ei sairas. Joillakin työpaikoilla on mahdollista sijoittaa työntekijä toisiin tehtäviin raskauden ajaksi, mutta tätä mahdollisuutta ei ole kaikilla työpaikoilla eikä kaikissa työtehtävissä.

Tutkimus selvittää urheilijoiden infektioalttiutta

19.9.2019 klo 03:00
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja terveysteknologiayritys Nightingale aloittavat tutkimuksen, joka keskittyy tarkastelemaan olympiaurheilijoiden immuunijärjestelmän toimintaa, infektioalttiutta ja muita hyvinvoinnin mittareita. Huippu-urheilijoiden respiratorisista infektioista ja immuunipuolustuksesta ei ole saatu toistaiseksi tarpeeksi tietoa. Vuoden 2018 Pyeongchangin talviolympiakisoissa tehdyssä tutkimuksessa tuli ilmi, että 45 prosentilla Suomen joukkueen urheilijoista oli hengitystieoireita. Nyt tehtävään tutkimukseen osallistuu 30 hiihtäjää Suomen maajoukkueesta. Heidän tulehdustekijöitään ja muita veren merkkiaineita ja ravintolisien vaikutusta verrataan saman ikäisten ja samaa sukupuolta olevien tavallisten liikkujien tuloksiin. Myöhemmin tutkimuksessa otetaan mukaan yhteydet suoliston bakteerikannan ja veren merkkiaineiden välillä. Olympiakomitean ylilääkärin Maarit Valtosen mukaan toive on löytää konkreettisia biologisia merkkiaineita huippu-urheilijoiden verinäytteistä, jotka voisivat ennalta varoittaa sairastumisriskistä. Nightingale Health analysoi urheilijoiden ja perusliikkujien näytteet.

Intera Partners hyväksyy Coronarian ostotarjouksen Silmäaseman osakkeista

19.9.2019 klo 03:00
Intera Partnersin hallinnoima Intera Fund II Ky -rahasto omistaa 16,7 prosenttia Silmäaseman osakkeista. Coronaria, Silmäaseman suurin omistaja, on tehnyt osakkeista julkisen ostotarjouksen. Osakkeen lunastushinta on 6,00 euroa ja Intera on päättänyt hyväksyä osaltaan tarjouksen. Intera Partners on omistanut Silmäasemaa yli viiden vuoden ajan eikä pitkäaikainen omistajuus aiempaa epälikvidimmässä listatussa yhtiössä sovi pääomarahaston toimintamalliin.

Eteisvärinän tunnistaminen sovelluksella tulee osaksi kotihoitoa

19.9.2019 klo 03:00
Kotihoitoyritys Wallaton ottaa käyttöön flimmerin eli eteisvärinän tunnistavan CardioSignal-sovelluksen. Sovelluksen on tarkoitus tuottaa Wallattoman hoitajille lisätietoa asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin, jotta hoitoa kyetään kohdentamaan ennaltaehkäisevästi. Pyrkimyksenä on hoitaa eteisvärinä ajoissa, ennen mahdollista aivohalvausta ja lisähaittaa. Wallattoman toimitusjohtaja Pia Nurme sanoo, että vain älypuhelin tarvitaan mittauksen tekemiseen, joka kestää minuutin. Tyksin kardiologi Juuso Blomster on yksi CardioSignal-sovelluksen kehittäjistä. Hän toimii myös toimitusjohtajana sovelluksen kaupallistaneessa Precordior-nimisessä yrityksessä.

Sivut