Hammaslääkäri

Torstai 28.01.2021

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 41 s sitten

Vantaan ja Keravan sote-hyvinvointialue pyrkii turvaamaan keravalaisten palvelut

29.12.2020 klo 02:00
Vantaa ja Kerava yhdistyvät yhdeksi sote-hyvinvointialueeksi vuonna 2023, jos sote-uudistukseen liittyvät lait hyväksytään. Kerava ei liittynyt Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymään, koska keravalaisten työssäkäynti ja asiointi suuntautuvat pääasiassa pääkaupunkiseudulle. Vantaan kanssa kaupunki on tehnyt yhteistyötä jo pitkään. Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki, Kerava on suuruudeltaan sijalla 30. Yhteisen hanketoimiston päällikkö Marja Veikkolainen sanoo, että uudistuksessa ei olla heikentämässä keravalaisten palveluita, vaan tavoitteena on taata paremmin toimivat palvelu- ja hoitoketjut.

Sote-uudistus herättää huolta Helsingissä

29.12.2020 klo 02:00
Tuleva sote-uudistus huolestuttaa Helsinkiä ja muita isoja kasvukaupunkeja. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.) ja espoolainen kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) sanovat, että toteutuessaan uudistus voisi tarkoittaa myös sitä, että isojen kaupunkien lapset ja nuoret kärsisivät. Lokakuussa 2020 tehtyjen laskelmien mukaan Helsinki menettäisi sote-uudistuksessa sote-menojen rahoituksesta yli 50 milj. euroa. Jos sote-palvelut pidetään entisellä tasolla, leikkauksia on tehtävä muualla. Pakarista huolettaa, miten raha riittää koulutukseen. Lepomäki näkee uudistuksessa monta ongelmakohtaa. Eniten hän on huolissaan siitä, miten uudistus vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Hänen mukaansa rahaa siirretään muualle sellaisilta alueilta, jonne syntyy lapsia eniten ja jotka ylipäätään kasvavat.

Helsingin hammashoidossa jäi hoitamatta joka viides potilas v. 2020

29.12.2020 klo 02:00
Helsingin hammashoito on pahoin ruuhkautunut. Jonot ovat syntyneet koronapandemian vuoksi siirretyistä kiireettömistä asiakkaista sekä syksyllä 2020 kertyneistä uusista asiakkaista. Keväällä 2020 kiireetön suun terveydenhuolto ajettiin alas ja osa hammashoidon työvoimasta jouduttiin siirtämään koronatoimiin. Vuonna 2020 Helsingin hammasterveydenhuollossa hoitamatta jäi noin 20 % suunnitelluista asiakkaista. Kaupungin hammashoidossa tulee olemaan koko vuonna olemaan noin 100 000 käyntiä vähemmän kuin tavallisesti.

Brist på privata tandläkare i Jakobstad – pensionen närmar sig för flera

29.12.2020 klo 02:00
Det kan snart bli brist på privata tandläkare i Jakobstad när tandläkare närmar sig pensionsåldern. En del som redan är pensionerade fortsätter att arbeta deltid. En av dem - Stefan Bredbacka - säger att om han skulle sluta arbeta deltid skulle över tusen kunder behöva en ny privat tandläkare och för närvarande finns det ingen. Behovet av nya privata tandläkare i Jakobstad börjar bli akut.

Kysely: Lähes joka toinen uskoo sote-palveluiden saatavuuden heikkenevän

28.12.2020 klo 02:00
Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta ilmenee, että kansalaisilla on pikemminkin pessimistinen kuin optimistinen näkemys sote-uudistuksen seurauksista. Melkein joka toinen arvioi sote-palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden perustasolla heikkenevän. Lähes samansuuruinen joukko uskoo myös omien mahdollisuuksiensa saada yhdenvertaisia ja laadukkaita sote-palveluja huonontuvan. 40 % vastaajista pelkää, että hyvinvointi- ja terveyserot omassa maakunnassa verrattuna koko maahan heikkenevät. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS.

Kymenlaaksossa alkaa uusi kokeilu vanhusten kuntouttamiseksi

28.12.2020 klo 02:00
Kymenlaaksossa halutaan parantaa kotona asuvien vanhusten kuntoutusta. Tavoitteena on parantaa iäkkäiden kotihoidon uusien asiakkaiden ja sairaalasta kotiutuvien vanhusten toimintakykyä siten, että henkilö voi toimia kotonaan itsenäisesti. Uutta toimintamallia ja kuntouttavaa arviointijaksoa kokeillaan parissa kotihoidon yksikössä Kouvolassa. Kun henkilö hakeutuu kotihoidon palveluiden piiriin, käynnistetään kaksi viikkoa kestävä, moniammatillinen palvelutarpeen arviointi. Tämän jälkeen käynnistyy neljä viikkoa kestävä kuntouttava arviointijakso. Asiakkaalle laaditaan kuntoutumissuunnitelma. Jakson aikana fysioterapeutti tekee maksuttomia käyntejä asiakkaan luona. Jakson jälkeen arvioidaan, onko asiakkaan toimintakyky sellainen, että hän tarvitsee kotihoidon käyntejä.

HUS sai valtiolta koronatukea odottamaansa vähemmän

28.12.2020 klo 02:00
HUSilta jäi toimitusjohtaja Juha Tuomisen mukaan saamatta valtion lupaamaa koronatukea noin 40 milj. euroa. Hänen mukaansa valtio lupasi vuonna 2020 kahteen otteeseen 200 milj. euron korona-avun sairaanhoitopiireille. Jälkimmäistä 200 milj. euron tukea ei kuitenkaan jaettu kokonaan, vaan osa on määrä jakaa sairaanhoitopiireille vasta vuonna 2021. HUS sai ensimmäisestä korona-apuerästä 70 milj. euroa ja toisesta vain 17 milj. euroa. Siten sille jää Tuomisen mukaan maksettavaksi noin 40 milj. euron ylimääräinen kulu vuodelle 2020. HUSin valtuusto on päättänyt, että se joutuu veloittamaan sen kunnilta ylimääräisenä laskuna. Sama ongelma koskee muitakin sairaanhoitopiirejä. Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinnon osastopäällikkö Jani Pitkäniemi kertoo, että tilanteen suuren epävarmuuden takia 200 milj. euron potista jaetaan aluksi noin 48 milj. euroa joulukuussa 2020. Noin 150 milj. euroa laitetaan hakuun keväällä 2021.

Kaikki TAYSin lääkärit ja hoitajat ottivat influenssarokotuksen

28.12.2020 klo 02:00
TAYSin kaikki lääkärit ja hoitajat ottivat influenssarokotuksen vuonna 2020. Esimerkiksi vuonna 2019 rokotuskattavuus jäi hieman alle 90 %:iin. Ennätystä selittää koronatilanne. HR-johtaja Raija Ruorasen mukaan on vielä ennenaikaista arvioida, miten halukkaita hoitajat ja lääkärit ovat ottamaan koronarokotusta.

Seure varautuu hoitajapulaan keväällä 2021

28.12.2020 klo 02:00
Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteinen henkilöstövuokrausyritys Seure arvioi hoitajien sijaistarpeen olevan keväällä 2021 moninkertainen verrattuna normaaliin tilanteeseen. Taustalla ovat koronatilanne sekä Apotin käytön laajentuminen. Toistaiseksi pääkaupunkiseudun sijaistilanne on toimitusketjun johtajan Maija Valkaman mukaan vielä hyvä. Koronarokotuksiin tarvittavia hoitajia on jo alettu rekrytoida. Hoitajia tarvitaan myös perusterveydenhoidon sairaaloihin vanhusten puolelle, kotihoitoon ja HUSin puolelle. Valkama kertoo, että hoitajien sijaisia etsitään etenkin muissa ammateissa työskennelleistä. Ulkomailta rekrytointi ei ole ratkaisu sijaispulaan.

Selvitys: Kunta-alan sote-henkilöstön alanvaihto vähäistä

28.12.2020 klo 02:00
KT Kuntatyönantajat on tehnyt uuden analyysin sote-alan alanvaihtajien määrästä vuoden 2018 tiedoilla. Selvityksen perusteella alanvaihtajien määrä ei ole muuttunut merkittävästi siitä, mitä vuosi sitten tehty selvitys kertoi. Kuntasektorilla työskentelevistä sote-alan tutkinnon suorittaneista 1-2 % vaihtoi alaa vuonna 2018. Kunta-alan luvut ovat merkittävästi muita työnantajasektoreita pienempiä. Alan vaihtajista tehtiin uusi selvitys, koska pelkkä toimialatarkastelu sote-alan tutkinnon suorittaneiden työskentelystä koulutustaan vastaavissa tehtävissä ei anna luotettavaa kuvaa alan todellisesta työvoimatilanteesta. Noin 20 % työskentelee muilla toimialoilla, mutta suuri osa heistä työskentelee kuitenkin koulutustaan vastaavissa sote-tehtävissä.

Joka viides potilas on jäänyt hoitamatta Helsingin hammashoidossa – Pandemia tulee näkymään myös lasten suissa

28.12.2020 klo 02:00
...vain jo aiemmin aloitettuja kiireisiä ja välttämättömiä hoitoja eikä uusia

Se näkyy naamasta

23.12.2020 klo 02:00
Terveydentila näkyy monella tavalla naamasta. Esim. narskuttelu voi ilmetä jäykkinä leukoina ja ylikehittyineinä poskilihaksina. Hoitoina voivat toimia mm. lihasrelaksantit, kipulääkkeet ja purentakiskot. Krooniseen vaivaan voi saada mm. botuliinihoitoa. Tärkeintä olisi löytää syy bruksaamiselle. Usein se on stressi, jonka lievittäminen auttaa myös narskutteluun.

Hampaiden harjaamisessa voi mennä pieleen yllättävänkin moni asia – vältä nämä hampaita vaurioittavat virheet

23.12.2020 klo 02:00
arpeeton, jos hampaita hoitaisi itse paremmin. Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Vapaaehtoiset koronarokotukset aloitetaan sote-alan ammattilaisista

23.12.2020 klo 02:00
Valtioneuvosto on antanut rokotusasetuksen, joka tarvitaan koronavirusrokotusten käynnistämiseksi Suomessa. Rokotuksissa käytetään Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita SARS-CoV-2 -rokotteita, kun niitä on saatu maahan. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Suomi käynnistää vapaaehtoiset koronavirusrokotukset heti, kun se on teknisesti mahdollista. Rokotusten järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. THL huolehtii rokotteiden toimittamisesta ja asiantuntijatuesta kunnille. Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä: covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat; 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt; henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia; muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut henkilöt. Rokotteiden ominaisuudet ja käyttötarkoitus ratkaisevat tarkemman rokotusjärjestyksen

LPY: Tampere avasi pelin suojainten korvaamisessa

23.12.2020 klo 02:00
STM suosittelee, että kunnat korvaisivat yksityisille palveluntuottajilleen ne ylimääräiset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet pandemian torjunnassa käytetyistä suojavarusteista. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mukaan suositus on otettava velvoitteena. LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen korostaa, että STM:n suosituksen noudattaminen ei maksa kunnille mitään. Hallitus on jo keväällä päättänyt, että kuntasektorille korvataan täysimääräisesti koronan suojaustoimenpiteistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Kuntien käyttämille yksityisille palveluntuottajille maksettavat suojautumiskustannusten korvaukset sisältyvät tähän valtion lupaamaan ylimääräiseen rahoitukseen. Tähän mennessä vain muutama kunta on tehnyt päätöksen suojamateriaalien korvaamisesta palveluntuottajilleen. Tuorein päätös on Tampereelta. Tampere on päättänyt korvata kyseiset kustannukset sille asumispalveluita ja ikäihmisten kotihoidon palveluita tuottaville yksityisille toimijoille ajalla 1.4.-31.12.2020.

Sosiaali- ja terveydenhuolto: Ohjausta tiedonhallintaan ja digitalisaatioon

23.12.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat toivovat vahvempaa valtakunnallista ohjausta ja yhteentoimivia valtakunnallisia tietojärjestelmäratkaisuja. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön lokakuussa 2020 toteuttamasta kyselystä. Tavoitteena oli selvittää, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämistä olisi tarpeellista painottaa lähivuosina. Vastaajat toivoivat, että tietojärjestelmäpalvelujen kehittäminen keskitetään pitkälti osaksi valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja, erityisesti Kanta-palveluja. STM ottaa palautteen huomioon tulevien vuosien kehittämisen painopisteitä suunniteltaessa ja niistä päätettäessä.

Eduskunta myönsi 1,4 milj. euroa terveydenhuollon laaturekisterien kehittämiseen

23.12.2020 klo 02:00
Eduskunta on myöntänyt terveydenhuollon kansallisten laaturekisterien kehittämiseen yhteensä 1,4 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022. Asia varmistui, kun eduskunta hyväksyi valtion vuoden 2021 budjetin. Vuonna 2019 voimaan tulleet THL-lain muutokset sekä laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä määrittelevät laaturekisterit osaksi THL:n pysyvää toimintaa ja luovat edellytykset laaturekisterien toiminnalle. Terveydenhuollon kansallisten laaturekisterien päätavoite on parantaa potilaiden saaman hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta.

Sydänsairaalan toimitusjohtaja: Virkalääkärijärjestelmä pois sote-uudistuksesta

23.12.2020 klo 02:00
Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä kirjoittaa Lukijalta-palstalla, että sote-uudistus on odotettu ja tarpeellinen. Se uhkaa kuitenkin vaikeuttaa Sydänsairaalan toimintaa. Lakiesitys edellyttää virkalääkärin käyttöä julkisessa erikoissairaanhoidossa mm. hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitoratkaisujen tekemisessä. Tämän seurauksena jokaisesta hoitotoimenpiteestä tulisi viranomaistoimenpide, ja turha byrokratia lisääntyisi ja sujuva potilaan hoito vaikeutuisi. Sydänsairaalan kaltaisissa yksiköissä, jotka toimivat täysin julkisesti omistettuina osakeyhtiöinä, ei voi olla virkalääkäreitä. Osakeyhtiöissä virkasuhde ei ole mahdollinen. Modernissa terveydenhuollossa ei tarvita enää 1900-luvun virkalääkärijärjestelmää. Tämä sote-uudistuksen epäkohta on korjattava.

USU-gallup: 75 % suomalaisista haluaisi koronabonuksia hoitohenkilökunnalle

23.12.2020 klo 02:00
Uutissuomalaisen USU-gallupin vastaajista kolme neljäsosaa haluaisi, että hoitohenkilökunnalle maksettaisiin kertaluonteisia koronabonuksia. Vastaajista 22 % haluaisi bonuksen kaikille töissä oleville hoitohenkilökuntaan kuuluville, 19 % vain koronapotilaita hoitaville ja 34 % jokaiselle hoitohenkilökuntaan kuuluvalle, joka on tekemisissä koronan kanssa. Vain 15 % vastaajista ei kannata lainkaan bonuksia. Eniten bonuksia kannattavat keskituloiset ja iäkkäät kansalaiset ja naiset miehiä useammin. Kielteisimmin bonuksiin suhtautuvat kokoomuksen kannattajat ja myönteisimmin SDP:n ja keskustan tukijat. Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan hallituksen tulee korvata valmiuslaista aiheutuneet rasitteet hoitajille. Valmiuslailla hoitajat voitiin pakottaa töihin.

Janinan uhkaava hammastulehdus säikäytti – suu- ja leukakirurgi kertoo, mitä juurihoidetun hampaan alla voi lymytä

22.12.2020 klo 02:00
...ja oli unohtanut hampaita suojaavan purentakiskon kotiin matkan ajaksi. Fry kävi paikallisella hammaslääkärillä, joka totesi, että hammas vaatii

Sivut