Hammaslääkäri

Keskiviikko 03.06.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 40 min sitten

Lääkärit vastustavat yhteisyritystä Päijät-Hämeessä

28.5.2020 klo 03:00
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lääkärit ja hammaslääkärit ovat huolissaan yhtymän suunnitelmasta perustaa yhteisyritys yksityisen toimijan kanssa. Lääkäreitä ja hammaslääkäreitä edustava Juko selvitti kyselyllä perusterveydenhuollossa työskentelevien lääkäreiden näkemyksiä yhteisyrityksestä. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki olivat sitä mieltä, että yhteisyritys tai kokonaisulkoistus ovat vähiten kannattavia vaihtoehtoja palvelujen tuottamiseen. Yhteisyritysmallissa yhtymä omistaisi sote-keskuspalveluja tuottavasta yrityksestä 49 % ja yksityinen toimija 51 %. Yhteisyrityksen valmistelu on kilpailutusvaiheessa. Yhtymähallitus päättää yhteisyrityksen perustamisesta elokuussa. 2020 Kyselyn vastaajista 57 % oli sitä mieltä, että yhteisyritys ei toisi hyötyä palvelutuotannolle. Vastaajat olivat huolissaan mm. peruspalvelujen laadun sekä potilaiden aseman heikentymisestä.

Turku lisää vähitellen kiireetöntä hammashoitoa

28.5.2020 klo 03:00
Turku lisää vaiheittain kiireetöntä hammashoitoa. Ensimmäiseksi hoitoon kutsutaan lapsia ja nuoria sekä ne potilaat, joiden vastaanottoaika peruttiin maalis-toukokuussa 2020. Kaupunki kuitenkin varoittaa, että toiminta on ruuhkautunut.

Medivida suunnittelee listautumista

28.5.2020 klo 03:00
Medividan tavoitteena on listautuminen. Toimitusjohtaja Ville Lehtonen haluaa listata yhtiön First Northin kautta. Ensin Medividan tulee kuitenkin tuplata liikevaihtonsa 40 milj. euroon. Lehtosen mukaan ajallisesti tavoite on koronan jälkeen kaksi vuotta. Medivida hakee kasvua matkahätäpalvelu EMA:sta, jota täydennettiin yritysostolla Medividan ostettua Uudenmaan Sairaanhoitokuljetuksen. Huhtikuussa 2020 Medivida osti lisäksi Hoito- ja kuntoutuskoti Karissimon. Lehtosen mukaan eniten kasvua odotetaan erityisryhmien asumispalveluissa ja sairaankuljetuksissa. Medividan vuoden 2020 liikevaihtotavoite oli 20 milj. euroa, josta ambulanssien osuus oli 10 milj. euroa. Hammaspalveluja tarjoavan Kotihampaan ja matkahätäpalveluiden osuus on kummallekin 5 milj. euroa. Korona iskee tavoitteisiin, kun Suomeen tuodaan vähemmän potilaita sairaslennoilla.

Koronaepidemia saattaa vaikuttaa potilasvahinkoihin

27.5.2020 klo 03:00
Koronatilanne on aiheuttanut paljon työtä terveydenhuollossa. Potilasvahinkoasioihin keskittyneen lakitoimiston johtaja, varatuomari Joni Siikavirta sanoo, että sillä saattaa olla vaikutusta, myös potilasvahinkoasioihin. Jos tarpeelliset tutkimukset tai hoito ovat viivästyneet koronan takia, on kyse resurssipulasta, josta johtuvaa vahinkoa ei korvata potilasvakuutuksesta. Korona ei kuitenkaan ole automaattinen peruste olla hoitamatta eikä sitä saa käyttää tekosyynä olla korvaamatta puutteellisesta hoidosta aiheutuneita potilasvahinkoja. Potilasvakuutuskeskukselle on jo tullut joitakin koronaepidemiaan liittyviä vahinkoilmoituksia, esimerkiksi hoitoon pääsyn viiveisiin ja toimintayksiköissä saatuihin tartuntoihin liittyen. Näiden ilmoitusten määrä tulee todennäköisesti jatkossa lisääntymään.

Kohti valkeaa hymyä

26.5.2020 klo 03:00
...samaa sanoivat myös muut harjoja testanneet. Sonicare-tekniikkaa käyttävien harjojen taas sanottiin kutittavan aluksi hieman enemmän. Ei korvaa

Marin: Rajoitusten purkamista voidaan jatkaa Suomessa

26.5.2020 klo 03:00
Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mielestä vaikuttaa siltä, että koronarajoitusten purkua on mahdollista jatkaa Suomessa. Tartuntamäärät ovat vähentyneet ja sairaaloiden kuormitus on keventynyt. Kouluissa todettuihin sairaustapauksiin on vastattu, kuten uuden strategian mukaan tuleekin. Marin sanoo, että hallitus kykenee reagoimaan nopeasti, jos virus ryhtyisi leviämään voimakkaasti. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, se hellittää otettaan kesäkaudeksi. Mahdolliseen toiseen aaltoon täytyy kuitenkin varautua. Marin toivoo, että altistuneiden jäljittämisessä auttava sovellus saataisiin käyttöön mahdollisimman pian. Sen tulisi tarjota ajantasaista tietoa viranomaisille ja sen tulisi olla kytketty sairaanhoidon järjestelmään. Sovelluksen kehittämisen liittyy juridisia ja käytännön ongelmia. Marin toivoo, ettei valmiuslain voimassaoloa tarvitse pidentää kesäkuun 2020 lopun jälkeen. Lain käytöstä aiotaan luopua heti, kun se on mahdollista.

Paatero: Kunnat tarvitsevat lisää tukea, asiaa tarkastellaan syksyllä 2020

26.5.2020 klo 03:00
Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) mukaan hallitus ei aio perua tai lykätä hoitajamitoitusuudistusta tai oppivelvollisuuden pidentämistä. Siitä pidetään kiinni, että uudistusten aiheuttamat menot kompensoidaan kunnille. Paateron mielestä kriisin keskelläkin tulee kyetä katsomaan tulevaisuuteen. Hallitus on jo kertonut tukevansa kuntia noin 1 mrd. eurolla. Paateron mukaan yksityiskohdista ei kutienkaan ole vielä lopullista poliittista neuvottelutulosta. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että koronakriisin seurauksena kuntien talous heikkenee 1,6-2 mrd. eurolla vuonna 2020. Paatero sanoo, että kunnat tulevat tarvitsemaan lisää tukea, ja sitä tulee tarkastella elokuussa 2020. Paateron mukaan yhä useampi kunta tulee joutumaan kriisikuntamenettelyyn. Koronaviruskriisin takia sinne ei kuitenkaan aseteta kuntia. Kuntien velvollisuutta kattaa taseeseensa kertyneitä alijäämiä aiotaan höllentää. Paatero uskoo, että kuntakentällä nähdään rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia koronakriisin seurauksena. Sähköisiä palveluja tullaan näkemään lisää ja vapaaehtoisia kuntaliitoksia aiotaan tukea. Kuntien verotulokertymää tulisi parantaa esimerkiksi ohjaamalla pääomatulovero kunnille.

Professori: Taantuma heikentää väestön terveyttä Suomessa

26.5.2020 klo 03:00
Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professorin Petri Böckermanin mukaan koronavirusepidemian aiheuttama taloustaantuma tulee heikentämään väestön terveyttä Suomessa. Työttömyyden pitkittymisellä on negatiivinen vaikutus terveyteen. Väestötasolla se on merkittävää, että yksi pitkä työttömyysjakso ennustaa tulevan työuran sirpaleisuutta. Kun työttömyys pitkittyy, se heikentää henkistä hyvinvointia huomattavasti. Böckerman sanoo, että nyt täytyy torjua pitkäaikaistyöttömyyttä kaikin keinoin. Hän kaipaa aktivoivaa työvoimapolitiikkaa eli esimerkiksi palkkatukea tai kuntouttavaa työtoimintaa. Lomautusten vaikutuksista terveyteen ei ole juuri tutkimustietoa. Lyhyellä lomautuksella tuskin on paljonkaan terveysvaikutuksia. Böckermanin mukaan koronapandemia ei itsessään romahduta suomalaista terveydenhuoltoa. Kuntien talouskriisi taas voi vaikuttaa perusterveydenhuoltoon. Jos kunnissa leikataan sote-menoista, yhä useampi saattaa saada hoitoa nykyistä heikommin. Taantuman vaikutukset kohdistuvat työikäisiin, koska se leikkaa heidän tulojaan. Ennakoimattomuus on pahinta yrityksille ja taloudelle.

Mielipide: Hammashoidossa muhii suuri hoidon tarve

25.5.2020 klo 03:00
Hammaslääkäriliiton valtuuston jäsen, hammaslääkäri Matti Jokinen kirjoittaa mielipidepalstalla Suomen hammashoidon tilanteesta. Hän huomauttaa, että kiireetön hammashoito on koronakriisissä ajettu lähes kokonaan alas. Hoitamattomat hammassairaudet ovat voineet kehittyä rauhassa tilanteen normalisoiduttua, ja hoidon tarpeessa on merkittävä nousu. Hammassairaudet ovat lisäksi yhteydessä myös mm. sydän- ja verisuonisairauksiin. Koko hammashoidon kapasiteetti tulisi saada nyt tehokkaasti ja nopeasti käyttöön. Hammashoitoa voisi tukea esim. nostamalla Kelan korvaukset leikkauksia edeltävälle tasolle.

Suolistosairaudet lisääntyvät vauhdilla - haava suussa voi paljastaa taudin jo ennen kuin se puhkeaa

25.5.2020 klo 03:00
...lääkärissä, jos ne eivät häviä parissa viikossa. Adobe stock/AOP Keliakia vaurioittaa Myös muut suoliston sairaudet voivat näkyä suusta.

Analyysi: Sosterin asema saattaa kaataa koko sote-uudistuksen

25.5.2020 klo 03:00
Toimittaja Juha Ristimäki kirjoittaa analyysissään, että sote- ja maakuntauudistuksen lakiesityksiin sisältyy ratkaisematon ongelma: Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri, joka haluaa siirtyä osaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä. Sosteri on noin 40 000 asukkaan alue, joka koostuu Savonlinnasta, Rantasalmesta, Sulkavasta ja Enonkoskesta. Alue pitää Ristimäen mukaan panttivankinaan koko sote-uudistusta: jos ongelmaa ei ratkaista, se saattaa johtaa koko sote-uudistuksen viivästymiseen, jopa kaatumiseen. Jos Sosteri liittyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin ja sote-maakuntaan, käytännössä on selvää, että sen neljä kuntaa vaihtavat myös hallinnollista maakuntaa, Etelä-Savosta Pohjois-Savoon. Keskustan eduskuntaryhmä on kuitenkin sitä mieltä, että Sosterin alueen eli Itä-Savon pitää pysyä Etelä-Savon maakunnassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että keskusta on hallituksessa yksin Itä-Savon irtautumista vastaan. Muut neljä hallituspuoluetta ovat sitä mieltä, että 40 000 asukkaan alueen vuoksi koko sote-uudistus ei saa viivästyä.

Hammaslääkärille on turvallista mennä – Vastaanotoilta saatuja koronavirustartuntoja ei ole tiedossa

25.5.2020 klo 03:00
ille on turvallista mennä Vastaanotoilta saatuja koronavirustartuntoja ei ole tiedossa 22.5.2020 17:00 HammaslääketiedeKoronavirusInfektiosairaudet

Milloin viisaudenhampaat pitää poistaa? Hammaslääkäri vastaa ja oikaisee yleisen väärinkäsityksen

22.5.2020 klo 03:00
...jopa pelkoa ja ahdistusta, kertoo Coronaria Hammasklinikan hammaslääkäri Arttu Jaakkola. Jaakkola on työssään keskittynyt pienkirurgiaan ja

Yliopistosairaanhoitopiirit ovat talousahdingossa

22.5.2020 klo 03:00
Yliopistosairaanhoitopiirien tammi-huhtikuun 2020 tulos poikkeaa 130 milj. euroa suunnitellusta. Koronakriisi ja siihen varautuminen, valmiuslain käyttöönoton ja poikkeusolojen mukanaan tuomat lisävelvoitteet sekä yleiset rajoitukset yhteiskunnassa ovat aiheuttaneet kaikkien viiden yliopistosairaanhoitopiirin tuottojen merkittävän pienenemisen. Samalla niiden kulut ovat nousseet. Yliopistosairaanhoitopiirien tammi-maaliskuun 2020 tuotot jäävät noin 120 milj. euroa suunnitellusta, vaikka tammi-helmikuussa ei ollut koronapandemian vaikutuksia. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuun 2020 tuottojen vaje on koronapandemiaan valmiuden ylläpitämisen vuoksi jo lähes 7 % verrattuna vuoden 2020 talousarvioihin. Sairaanhoitopiirien mukaan yliopistosairaanhoitopiirien taloudellista tilannetta on pidettävä erittäin vakavana. Poikkeusolot jatkuvat edelleen, ja jokainen viikko kasvattaa sairaanhoitopiirien tulonmenetyksiä ja talousahdinkoa. Yliopistosairaanhoitopiirien mukaan ne tarvitsevat ehdottomasti poikkeusolojen kustannusten kattamiseksi suoraa taloudellista tukea valtiolta.

Yritysryhmä tehostaa terveydenhuoltoa digitaalisella asiakasohjauksella

22.5.2020 klo 03:00
Predicell Oy:n, Gavon Oy:n, Tamora Oy:n sekä Veracell Oy:n perustama Pregata Vera -ryhmittymä pyrkii löytämään perusterveydenhuollossa käyvien todelliset tarpeet digiohjauksella, joka pohjautuu uusiin tuen tarvetta näkyväksi tekeviin tietolähteisiin, dataa yhdistäviin ja jalostaviin menetelmiin sekä henkilöstöä toimintatapamuutokseen osallistavaan prosessi- ja palvelumuotoiluun. Työterveyshuollon piiristä pois jäänyt +65-vuotias muuttuu palvelujärjestelmälle näkyväksi usein vasta 10-15 vuoden jälkeen eläköitymisestä tilanteessa, jossa terveysasemalle hakeuduttaessa sairaus tai sen oire on jo tyypillisesti olemassa. Terveyttä uhkaavia tekijöitä on vaikea taklata, sillä ne ovat usein palvelujärjestelmälle ja jopa kohdehenkilölle itselleen näkymättömiä. Tietoperustaisella digiohjauksella hallitaan elämäntapasairauksien lisääntyessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lähes hallitsemattomasti kasvavia kustannuksia.

Lasten nukutushammashoito lisääntyy – joillakin lapsipotilailla lähes kaikissa hampaissa reikiä

22.5.2020 klo 03:00
...on nousemassa, Rajavaara sanoi. Rajavaaran mukaan nukutus

Kaupungin kiireetöntä hammashoitoa lisätään kesäkuussa – yksityiset ovat jatkaneet hoitoja tulkinnanvaraisten ohjeiden pohjalta

20.5.2020 klo 03:00
Artikkelissa käsitellään Turun hammashoitoa. Siinä mainitaan, että Hammaslääkäriliiton tietojen mukaan viranomaisohjeiden tulkinta on johtanut vaihteleviin ratkaisuihin eri vastaanotoilla, mikä on ollut omiaan aiheuttamaan sekavuutta kentällä.

Pääkirjoitus: Hammaslääkärikäyntien romahduksella voi olla ikäviä seurauksia

20.5.2020 klo 03:00
Lehti käsittelee pääkirjoituksessaan hammashoitoa. Koronaviruskriisissä hampaiden hoito ei ole ollut suomalaisilla prioriteettilistan ykkösenä. Hammaslääkäriliiton julkaisemassa Hammaslääkärilehdessä arvioitiin hammaslääkärikäyntien laskeneen kahdessa kuukaudessa 55 %. Lehti katsoo, että kiireettömän hoidon palauttaminen on nyt tärkeää, eikä suun terveydenhuoltoa voi jättää retuperälle pitkäksi aikaa.

”Näen painajaisia” – hammaslääkäriin ei pääse ja syksyn jonot hirvittävät asiantuntijoitakin

20.5.2020 klo 03:00
...saamisessa oli ongelmia. Myös Essoten alueella kiireetön hoito lopetettiin nopeasti maalis-huhtikuun vaihteessa, kertoo varatoiminnanjohtaja

Sivut