Hammaslääkäri

Lauantai 19.09.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 56 min sitten

Mehiläinen täydentää asiakirjaa koskien ostotarjousta Pihllajalinnan osakkeista

17.8.2020 klo 03:00
Mehiläinen ja Pihlajalinna ilmoittivat 5.11.2019 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mehiläinen sitoutui tekemään vapaaehtoisen Pihlajalinnan hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Finanssivalvonta on 14.8.2020 hyväksynyt ostotarjousta koskevan 8.1.2020 päivätyn tarjousasiakirjan täydennyksen. Täydennysasiakirja liittyy Pihlajalinnan 14.8.2020 julkistamaan tilintarkastamattomaan puolivuosikatsaukseen 30.6.2020 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, jolla tarjouksentekijä täydentää tarjousasiakirjaa.

Rauma aikoo ulkoistaa työterveyshuoltonsa vuoden 2021 alusta alkaen

17.8.2020 klo 03:00
Rauma aikoo ulkoistaa työterveyshuoltonsa ja valmistelee työterveyshuollon kilpailutusta. Kaupungin oma työterveyshuolto henkilökuntineen on tarkoitus siirtää liikkeenluovutuksella yksityiselle yritykselle vuoden 2021 alusta alkaen. Kaupunki tuottaa työterveyspalveluja vajaalle 4 500 henkilölle. Hankintailmoitus on tarkoitus julkaista Hilmassa elokuussa 2020 ja päätös hankinnasta tehdä marraskuussa 2020. Sopimus tehtäisiin neljäksi vuodeksi, jonka jälkeen jatkoaika olisi kaksi vuotta. Järjestelyn kokonaisarvo kuudelta vuodelta on arviolta 6 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2021

17.8.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut hallinnonalan talousarvioehdotuksen vuodelle 2021. Ministeriö ehdottaa vuoden 2021 määrärahaksi 16,6 miljardia euroa, mikä on noin 1,7 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu työttömien ja lomautettujen määrän kasvusta ja Kelan etuuksien kasvusta. Perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen, perustoimeentulotukeen ja eräisiin palveluihin ministeriö esittää 4,6 mrd. euroa, mikä on 292 milj. euroa enemmän kuin 2020. Kelan toiminnan kuluihin esitetään 486 milj. euroa, mikä on 46 milj. euroa enemmän kuin 2020. Eläkkeiden rahoitukseen esitetään 5,0 mrd. euroa, mikä on 43 milj. euroa enemmän kuin 2020. Työttömyysturvaan esitetään 3,5 mrd. euron määrärahoja, mikä on 1,3 mrd. euroa enemmän kuin 2020. Ministeriö esittää, että palkansaajakassojen omarahoitusosuutta ansiopäivärahoista pienennetään väliaikaisesti kahdella prosenttiyksiköllä, mikä lisää valtion kustannuksia 60 milj. eurolla. Valtio voisi osallistua lomautuksen johdosta maksettavien ansiopäivärahojen kustannuksiin peruspäivärahaa vastaavalla osuudella, mikä lisäisi valtion kustannuksia 550 milj. eurolla. Kuntien järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon esitetään 396,5 milj. euroa, mikä on 92 milj. euroa enemmän kuin 2020.

Valvira avasi sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin

17.8.2020 klo 03:00
Valvira on avannut sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin. Kaikille avoimesta palvelusta löytyvät rekisteröidyt sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Tietopalvelusta voi tarkistaa henkilön ammattipätevyyden. Tulevaisuudessa kukaan ei voi työskennellä vakituisesti sosiaalityöntekijänä, sosionomina tai geronomina ilman laillistusta, eikä käyttää lähihoitajan, kodinhoitajan tai kehitysvammaistenhoitajan ammattinimikettä ilman rekisteröintiä.

Työtuomioistuin: Eksoten korvattava vanhoja palkkasaatavia noin 30 milj. euroa

17.8.2020 klo 03:00
Työtuomioistuimen päätöksen mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote joutuu korvaamaan työntekijöilleen noin 30 milj. euroa vanhoja palkkasaatavia. Lisälasku johtuu vahingossa allekirjoittamatta jääneestä sopimuksesta. Eksote perustettiin vuonna 2010 ja työntekijöitä siirtyi Eksoten palvelukseen ja palkkoja piti yhdenmukaistaa. Palkkaharmonisointi jäi kuitenkin tekemättä ja maksamattomat palkat paljastuivat kesällä 2019. JUKO vei asian työtuomioistuimeen. Eksote katsoi oikeudessa, että paikallinen sopimus asiasta oli olemassa, mutta työtuomioistuimen päätöksen mukaan sopimusta ei ollut, ja työntekijät olivat oikeutettuja korvaukseen. Eksoten silloinen toimitusjohtaja Pentti Itkonen arvelee, että kiireen takia sopimus jäi allekirjoittamatta, mutta myös pääluottamusmiehet katsoivat, että sopimus on kuitenkin olemassa. Ilman allekirjoitusta sopimus ei ollut lainmukainen.

Mehiläinen aikoo lisätä Päijät-Hämeessä mm. digipalveluja

17.8.2020 klo 03:00
Mehiläisen toimialajohtaja Markku Närevä kommentoi ensimmäistä kertaa Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tekemää sopimusta palveluiden ulkoistamisesta. Palvelut eivät muutu heti vuoden alussa vaan kahden vuoden aikana. Keväällä 2021 otetaan vaiheittain digipalveluita käyttöön. Nykyiset lähiklinikat lakkaavat ja terveysasemat muuttuvat moniammatilliseksi sotekeskuksiksi. Asukkaille tarjotaan laajoja digipalveluita ja terveysasioita voi hoitaa yhteisyrityksen sovelluksella tai selaimen kautta. Digipalvelut vapauttavat työntekijöitä perinteiseen vastaanottotyöhön. Monia potilaiden asioita voidaan hoitaa sähköisesti. Sotekeskuksiin tulee mm. mielenterveys- ja päihdepalveluita, fysioterapiaa, avokuntoutusta, suun terveydenhuolto sekä sosiaaliohjausta ja neuvontaa. Kannattavuus syntyy siitä, että terveet ihmiset eivät tarvitse jatkossa paljon raskaita hoitoja. Sopimus on pitkäaikainen ja Mehiläinen aikoo panostaa laatuun.

Siklaelementit toimittaa ulkoseinä- ja räystäselementtejä Kainuun sairaalaan

17.8.2020 klo 03:00
Sikla-konserniin kuuluva Siklaelementit on valittu toimittamaan puu-ulkoseinä- ja räystäselementit Kainuun uuden sairaalan allianssihankkeen toisen vaiheeseen. Hankinnan arvo on satoja tuhansia euroja. Siklaelementit on aloittanut elementtien ulosmyynnin vuoden 2019 aikana. Aiemmin elementtejä tehtiin oman konsernin tarpeisiin. Toimitus sisältää vajaat sata ulkoseinäelementtiä ja toistasataa ikkuna-asennusta sekä 170 metriä räystäselementtejä.

Forecon säilyy optimistisena rakentamisen suhteen

17.8.2020 klo 03:00
Rakennusalan asiantuntijayritys Foreconin johtava asiantuntija Markku Riihimäki sanoo, että rakentamisella menee hyvin koronasta riippumatta. Korkeasuhdanteen korkein huippu näyttää hänen mukaansa ajoittuneen vuoden 2020 alkupuoliskolle, korona-aikaan. Hänen mukaansa käynnistynyttä rakennustuotantoa riittää kesään 2021 saakka. Riihimäki perustaa analyysinsä siihen, että Suomeen ei tule varsinaista koronan toista aaltoa. Hänen mukaansa vuonna 2021 käynnistetään 30 000 asunnon rakentaminen. Riihimäen mukaan näkymät ovat valoisat myös muulle, kuten koulujen ja sairaaloiden rakentamiselle. Kaupan rakentaminen pysyy kuitenkin hänen mukaansa alamaissa. Toimitilojen rakentaminen on Riihimäen mukaan jäänyt vähälle, ja luvut laskevat edellisistä vuosista. RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sen sijaan sanoo, että rakennusluvat ovat laskussa. Hän viittaa myös EK:n rakentamisen suhdannenäkymiin, jotka romahtivat kesällä 2020. Hänen mukaansa rakentamisen volyymi vähenee 5 % vuonna 2020.

Voiko jonotusta välttää pyytämällä koronatestin työterveydestä? Kyllä – mutta monella työpaikalla hinta on kynnys

17.8.2020 klo 03:00
...voivat hankkia työntekijöilleen lakisääteistä laajemmat palvelut, joihin voi lukeutua yleislääkärin vastaanotto, laboratoriotutkimuksia tai jopa

Tacka dem som ”bara” gör sitt jobb

17.8.2020 klo 03:00
...med tandställning som många av mina jämnåriga? För att han gjorde sitt jobb och jag ända sedan brytningsskedet mellan mjölk

Koronatestauksen ruuhkautuminen hankaloittaa arkea – Sanna odotteli tulosta 98 tuntia, Soilen poika ehti parantua ennen testiä

17.8.2020 klo 03:00
...päinvastainen. Keväällä osa sairaalatoiminnasta oli keskeytetty, jonka takia henkilökuntaa vapautui näytteiden ottamiseen. Esimerkiksi Helsingissä

Husin diagnostiikkajohtaja: Hoitotakuuvelvoitteet arvioitava uudelleen – "Suomessa ollut vuosia krooninen pula laboratorioiden näytteenottajista"

17.8.2020 klo 03:00
...hoitotakuuvelvoitteet uudelleen. Valmiuslaki mahdollisti se, että sairaanhoitajia siirrettiin kiinni laitetuilta korvatautipoliklinikoilta ja

Väitös: Oikomis-kirurginen hoito lievittää leukanivelkipuja ja parantaa elämänlaatua

17.8.2020 klo 03:00
...vuosien 2007 2011 välisenä aikana. Heistä 77 halusi osallistua tutkimukseen. Tutkittavilta otettiin lateraalikallokuva ja heille tehtiin kliininen

Milja Kungaksen Esalainen: Koronakevään jäljet väsyttävät vieläkin – miten aiotte selvitä tulevasta syksystä?

17.8.2020 klo 03:00
...työskentelevät tutut kertovat, että koronatyö on rapauttanut perusterveydenhuoltoa ja sen tehtäviä rankalla kädellä, kun koronatyöhön on siirretty

Pihlajalinnan tulos huhti-kesäkuussa 2020

14.8.2020 klo 03:00
Pihlajalinnan liikevaihto huhti-kesäkuussa 2020 oli 114,7 milj. euroa (4-6/2019: 129,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa (1,6) eli 0,1 % liikevaihdosta (1,2). Tammi-kesäkuun 2020 liikevaihto oli 247,6 milj. euroa (1-6/2019: 262,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,4 milj. euroa (5,1) eli 1,4 % liikevaihdosta (2,0). Toimitusjohtaja Joni Aaltosen mukaan Pihlajalinna pystyi kohtuullisen hyvin hillitsemään koronaepidemian aiheuttaman kysynnän laskun vaikutuksia liiketoimintaansa vuoden toisella neljänneksellä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kysynnän lasku on toistaiseksi ohitettu. Koronavirusepidemian vuoksi Pihlajalinna on perunut väliaikaisesti vuoden 2020 näkymänsä. Koronatilanteen keston taloudellisia vaikutuksia Pihlajalinnan liiketoimintaan on vaikeaa luotettavasti arvioida ja ennakoida. Pihlajalinna arvioi antavansa päivitetyt näkymät vuodelle 2020 myöhemmin kuluvan vuoden aikana tai kun ne on mahdollista antaa. Mehiläinen on jatkanut Pihlajalinnan kaikkia osakkeita koskevan vapaaehtoisen käteisostotarjouksen tarjousaikaa 14.9.2020 saakka. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Väitös: Oikomis-kirurginen hoito lievittää leukanivelkipuja

14.8.2020 klo 03:00
Hammaslääketieteen lisensiaatti Jaakko Paunosen väitöstutkimuksen mukaan ortognaattinen hoito voi vähentää pitkällä aikavälillä leukanivelen ja purentalihasten kipuja potilailla, joilla on pieni tai takana oleva alaleuka. Ortognaattinen hoito tarkoittaa hampaiden oikomishoidon ja leukojen leikkaushoidon yhdistelmää. Lisäksi ortognaattisen hoidon ja alaleuan pidennysleikkauksen hoitotulokset ovat varsin pysyviä ja potilaiden elämänlaatu paranee hoidon myötä. Tutkimuksen perusteella alaleuan pidennysleikkaus on turvallinen hoitomenetelmä ja sen hoitotulos on stabiili. Väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa.

Tandvårdskön blev lång under coronastängningen

13.8.2020 klo 03:00
Många tandläkarmottagningar har stängts beroende på coronaepidemin. WHO uppmanar att ländernä borde erbjuda akut tandvård. Tandläkarförbundets ordförande Sirpa Tilander anser att många tandsjukdomar ger inte symtom och då folk inte har en möjlighet att gå på rutinkontroller får det följder framöver. Förbundet är oroat att anställda inom den offentliga tandvårdssektorn ska gå på knäna eftersom offentligt anställd tandvårdspersonal temporärt har flyttats över till helt andra uppgifter, t.ex. inom hemvården. På samma tid går många privattandläkare undersysselsatta.

Terveydenhuollon maksujen alenemiseen budjettiehdotuksessa 18 milj. euroa

13.8.2020 klo 03:00
Valtiovarainministeriön vuoden 2021 budjettiehdotuksessa on varattu 18 milj. euroa terveydenhuollon maksujen alenemiseen. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa hoitajan vastaanotolla käymisestä tulee maksutonta heinäkuussa 2021.

Terveydenhuollon puhelinlinjat ruuhkautuivat suurissa kaupungeissa

13.8.2020 klo 03:00
Suurimpien kaupunkien päivystysapupuhelimet ovat pahasti ruuhkautuneet, koska koronavirustartuntaa epäilevien ihmisten soitot palvelunumeroihin ovat lisääntyneet moninkertaisesti. Helsingin päivystysavussa jonotusaika on voinut olla useita tunteja. Päivystysapu on tarkoitettu pikaiseksi avuksi tilanteissa, jossa henkilö miettii pitääkö hänen lähetä päivystykseen. Helsinki aikoo avata koronavirusneuvonnan viikonlopulle purkaakseen päivystysavun ruuhkia. Vastaavia ongelmia puhelinlinjojen ruuhkautumisen kanssa on Tampereella, Turussa ja Oulussa. Kiireettömään hoitoon joutuu jonottamaan Helsingissä ja Tampereella noin 30 vuorokautta. Turussa kiireelliseen hoitoon pääsee viimeistään seuraavana päivänä eikä kiireetöntäkään hoitoa joudu odottamaan normaalia syksyn tilannetta pidempään. Oulussa koronavirustestien ja puheluiden määrä yli kolminkertaistui viikolla 32/2020, kun ihmiset palasivat lomilta töihin.

Osa työnantajista tarjoaa työntekijöilleen myös vapaa-ajalla käytettäviä kasvomaskeja – Suuhygienisti Riikka Mehtonen on liikkunut maski kasvoilla jo keväästä asti

13.8.2020 klo 03:00
...pesun. ”Tämä on kasvoilla miellyttävän tuntuinen ja tuntuu, että se suojaa hyvin, muotoutuu kasvojen mukaan”, Hakaniemen klinikalla työskentelevä

Sivut