Hammaslääkäri

Lauantai 19.09.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 20 min sitten

Ensimmäiset terveydenhoitohenkilöstön koronasairaudet todettu ammattitaudeiksi

29.6.2020 klo 03:00
Tapaturma-asiain korvauslautakunta on käsitellyt kesäkuun 2020 loppuun mennessä 38 korona-altistuksesta tehtyä lausuntopyyntöä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteella. Tapauksista 26:ssa katsottiin olevan kyseessä ammattitauti. Lähes kaikki tapaukset olivat terveydenhuollon työntekijöillä. Kolmessa tapauksessa ei ollut riittävää näyttöä työperäisestä altistumisesta ja yhdeksässä tapauksessa työntekijällä ei ollut lainkaan todettu tautia. Koronan aiheuttama tauti voi olla tietyin edellytyksin korvattava ammattitauti. Useiden tapausten käsittely on edelleen kesken.

Nova-sairaala saa käyttöön uutta tekniikkaa sädehoitoihin

29.6.2020 klo 03:00
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uusi Nova-sairaala otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Potilaskäyttöön saadaan myös sädehoitopoliklinikan uudet sädehoitolaitteet, joista hyötyy Keski-Suomessa vuosittain noin 800 potilasta. Kaksi sädehoitolaitetta maksoivat yhteensä noin 2,8-3 milj. euroa. Hiukkaskiihdyttimet tuottavat sädehoidossa käytettävää säteilyä. Uudet laitteet ovat aiempaa monipuolisempia, nopeampia ja tarkempia, sanoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ylifyysikko Juha Valve. Laitteet mahdollistavat mm. stereotaktiset hoidot eli pienten erillisten alueiden kasvaimien hoidon.

Perusturvaliikelaitos Saarikka lomauttaa 220 henkilöä

29.6.2020 klo 03:00
Perusturvaliikelaitos Saarikka on saanut päätökseen yt-neuvottelut. Saarikka lomauttaa noin 220 henkilöä. Lomautukset eivät koske ympärivuorokautisia yksikköjä, ikääntyneiden kotihoitoa ja lastensuojelua. Lomautusten arvioidaan tuovan noin 350 000 euron säästön. Yt-neuvottelut koskivat lomautusten osalta vuotta 2020 ja muita talouden sopeuttamiseen liittyviä yt-neuvotteluja jatketaan elokuussa 2020. Kesäkuun 2021 loppuun mennessä henkilöstömenoja on tarkoitus vähentää lisää mm. eläköitymisen, osa-aikaistamisen ja irtisanomisten avulla. Vuonna 2019 Saarikan menot ylittivät talousarvion noin 2 milj. eurolla. Alkuvuoden perusteella vuoden 2020 ylitys olisi noin 2,5 milj. euroa mikä tarkoittaa 50-60 henkilötyövuotta. Saarikka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Saarijärvelle, Kannonkoskelle, Karstulalle, Kivijärvelle ja Kyyjärvelle.

Ketju-koronasovelluksen pilotointi: Bluetooth-teknologia vaatii säätöä

29.6.2020 klo 03:00
Vaasan keskussairaalassa on pilotoitu Ketju-koronasovellusta, jonka avulla voidaan jäljittää korona-altistusta. Koekäyttäjät olivat tyytyväisiä sovelluksen käytettävyyteen ja toimivuuteen. Pilotissa käytetty Bluetooth-teknologia vaatii kuitenkin huomattavasti säätöä ja optimointia, jotta sillä voidaan rekisteröidä ihmisten välisiä kohtaamisia riittävän luotettavasti. Pilotista saadut havainnot ja sitä varten kehitetty lähdekoodi on avattu hyödynnettäväksi valtakunnallisen jäljityssovelluksen kehittämisessä. Pilotin taustalla olleessa konsortiossa olivat mukana Sitra, Vaasan sairaanhoitopiiri, 2M-IT, Reaktor, Futurice, Columbia Road sekä Fraktal.

HS:n toimitus valitsi kymmenen hauskaa ja kaunista teosta uusista lasten kuvakirjoista – tällaisia aiheita niissä käsitellään

29.6.2020 klo 03:00
...että kirjan kokonaisvaikutelma säilyy lempeänä, vaikka kovat tilanteet kuuluvat paloasemalla työskentelevien ammattiin. Sanna Kangasniemi Ihanaa,

Hammaslääkäriliitto: Sote-uudistuksessa taattava yhdenvertaiset palvelut

26.6.2020 klo 03:00
Suomen Hammaslääkäriliiton mukaan suun terveydenhuollon palvelut on taattava sote-uudistuksessa yhdenvertaisesti kaikille suomalaisille. Sote-uudistuksessa on turvattava hoidon yhdenvertainen saatavuus sekä riittävä julkinen tuki asiakasmaksujen pitämiseksi kohtuullisella tasolla. Hammaslääkäriliiton mukaan suun terveydenhuolto on aliresursoitu suhteessa väestön hoidontarpeeseen. Terveyskeskuksissa potilasmäärät ovat jo vuosien ajan kasvaneet, eikä resursseja ole lisätty. Samaan aikaan on leikattu yksityisen hammashoidon Kela-korvauksia. Koronakriisi on entisestään kasvattanut hoitovelkaa. Hammaslääkäriliitto esittää, että väestön hoitoon pääsyä voidaan nopeasti parantaa ja hoitovelkaa pienentää mm. nostamalla Kela-korvauksia väliaikaisesti ja lisäämällä palvelusetelien käyttöä.

Hammaslääkäriliitto: Kela-korvauksia nostettava ja palvelusetelien käyttöä lisättävä

26.6.2020 klo 03:00
...ja työkykyä monella tavalla. Kaikilla tulee olla oikeus terveeseen suuhun varallisuuteen, elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan katsomatta,

Yhteispelillä!-hanke tarjoaa apua rahapeliongelmaisille ja läheisille

26.6.2020 klo 03:00
Uuden Yhteispelillä!-hankkeen tavoitteena on kehittää, ottaa käyttöön ja vakiinnuttaa rahapelihaittojen ehkäisyn ja matalan kynnyksen tuen hyviä käytäntöjä. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö, ja sen pilottialueita ovat Espoon kaupunki ja Kymenlaakso. Hankkeen kumppaneina toimivat THL, Ehyt, Sosped-säätiön Pelirajat'on, Sininauhaliiton Tiltti ja Sovatek-säätiön Pelituki. Hankkeen projektikoordinaattorina Espoon kaupungin alueella työskentelevä Johanna Vakkuri kertoo, että hankkeessa pyritään lisäämään ammattilaisten tietoisuutta rahapelaamisesta sekä käynnistämään tukipalveluja ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen. Lisäksi hankkeessa koulutetaan ammattilaisia kohtaamaan rahapelaajia ja heidän läheisiään. Hankkeen teettämän kartoituksen mukaan 57 % espoolaisista pelaa viikoittain jotakin rahapeliä, ja 30 % ilmoitti olevansa ongelmapelaaja tai ongelmapelaajan läheinen. Ongelmapelaamiseen on kuitenkin haettu apua vain vähän.

Ohisalo: Suomi on valmis auttamaan Ruotsia koronavirusepidemian hoidossa

26.6.2020 klo 03:00
Sisäministeri Maria Ohisalo sanoo Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Suomi on valmis auttamaan Ruotsia koronavirusepidemian hoidossa. Suomi ei ole saanut Ruotsilta virallista pyyntöä auttaa hoidossa, mutta Ruotsista on kysytty epävirallisesti Suomen valmiuksia auttaa tehohoitopotilaiden hoidossa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Juha Korpelaisen mukaan suomalaisilta on kysytty voisivatko Pohjois-Suomen sairaalat auttaa tehohoidossa. Suomessa teho-osastot ovat melkein tyhjinä, joten apu on mahdollista. Hoitoon voisivat osallistua muutkin kuin Pohjois-Suomen sairaalat. Korpelaisen ja Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jukka Mattilan mukaan helpointa olisi, että Suomen puolelle tuotaisiin potilaita, joilla ei ole koronavirustartuntaa, jolloin Ruotsin tehohoitopaikkoja jäisi koronapotilaiden käyttöön. Ruotsissa koronatilanne on pahentunut erityisesti Norrbottenin läänissä.

Kiireetöntä hammashoitoa saa taas Lohjalla

26.6.2020 klo 03:00
Paikalliset 17:40 Kiireetöntä

STM ja THL: Koronavirusepidemia laantuu Suomessa

26.6.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n 25.6.2020 julkaistun arvion mukaan koronavirusepidemia on Suomessa rauhoittunut. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen vähentyneet. Arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,40-0,75. Tehdyistä koronavirustesteistä 0,5 % on ollut positiivisia. Tuoreimman tiedon mukaan ravintoloiden avaaminen ei ole kiihdyttänyt epidemiaa. Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan useissa terveydenhuollon palveluissa on vaarassa kasvaa palveluiden alikäyttö suhteessa hoidon tarpeeseen. Esimerkiksi suun terveydenhuollon palveluita, äitiys- ja lastenneuvolapalveluita sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa käytetään tarvetta vähemmän. Voipio-Pulkin mukaan Suomessa on edelleen varauduttava viruksen toiseen aaltoon. THL ei pidä Suomeen tulevia matkailijoita suurena riskinä koronavirustartuntojen kannalta. Suomeen tulevia matkailijoita ei testata lentokentällä.

Sotessa suun terveydenhuollon palvelut on turvattava yhdenvertaisesti kaikille

25.6.2020 klo 03:00
...tähän työhön. Lisätietoja: Sirpa Tilander,

Hammaslääkärit varoittavat lähestyvästä kriisistä

25.6.2020 klo 03:00
...kriisiytyy viimeistään syksyllä, sillä jo valmiiksi liian pienet resurssit eivät tule riittämään koronan paisuttaman hoitovelan purkamiseen, arvioi

AVI: Varkauden sairaalan leikkaustoiminta on lopetettava

25.6.2020 klo 03:00
Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Varkauden sairaalan tulee lopettaa leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativat leikkaukset vuoden 2020 loppuun mennessä. Varkaus on hankkinut leikkaukset ostopalveluna Terveystalolta. Aluehallintovirasto vaati Varkautta lopettamaan leikkaukset jo puolitoista vuotta sitten, mutta kaupunki valitti asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Oikeus hylkäsi kaupungin tekemän valituksen. Aluehallintoviraston mukaan vaativaa leikkaustoimintaa ei voi tehdä kunnan järjestämässä tai hankkimassa sairaalassa vaan toimintojen pitäisi olla sairaanhoitopiirin vastuulla keskussairaaloissa.

Kuhmoon Suomen ensimmäinen terveysasema puusta? Kaupunki haluaa edistää puurakentamista valtakunnallisesti

25.6.2020 klo 03:00
...kaupunginjohtaja Tytti Määtän mukaan rakennuksessa on mahdollista käyttää myös hybridirakentamista, eli yhdistellä esimerkiksi puuta ja betonia.

Kuntatyönantajien valtuuskunta tuomitsee Tehyn ja SuPerin työtaistelutoimet

25.6.2020 klo 03:00
KT Kuntatyönantajien valtuuskunta pitää Tehyn ja SuPerin useisiin sairaanhoitopiireihin kohdistamia työtaistelutoimia täysin sopimattomina. Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry on asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yhdeksään sairaanhoitopiiriin, vaikka kunta-alalle on saatu uudet virka- ja työehtosopimukset pitkien neuvotteluiden jälkeen. KT Kuntatyönantajien mukaan sairaanhoitopiireihin kohdistetut työtaistelutoimet eivät ole järkevässä suhteessa kiistelyn syyhyn. Kiista koskee Avaintyönantajat Avainta ry:hyn kuuluvan osuuskunnan sopimusoikeuksia koskevaa erimielisyyttä. Osuuskunnan yhtiön palveluksessa ei ole yhtään hoitajaa. KT:n valtuuskunnan puheenjohtajan Kirsi-Marja Lievosen mukaan Tehy ja SuPer murentavat uskottavuutensa neuvottelu- ja sopijaosapuolena. Kunta-alan työmarkkinahistoriassa ei ole aiemmin kohdistettu toisen sopimusalan kiistoja ja painostustoimia työrauhan aikana kuntatyönantajiin.

AVI valvoo tiiviimmin OYSin vierihoito-osaston toimintaa

25.6.2020 klo 03:00
Osa Oulun yliopistollisen sairaalan kätilöistä kanteli vuoden 2019 lopulla sairaalan toiminnasta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Kätilöt katsoivat potilasturvallisuuden vaarantuneen vierihoito-osastolla 13 henkilökunnan riittämättömän määrän, kiireen ja liian suuren työtaakan vuoksi. OYSin synnytysten, naistentautien ja genetiikan vs. vastuualuejohtajan Kati Ojalan mukaan vierihoito-osaston toimintaa on kehitetty paremmaksi viime kuukausien aikana. Osastolla on aiempaa useammin paikalla erikoislääkäri ja kätilöille tarjotaan enemmän täydennyskoulutusta. Ulkopuolinen konsultti on auttanut työyhteisön kehittämisessä. OYS ottaa käyttöön potilastietojen kirjaamista nopeuttavan mobiilijärjestelmän, jonka toivotaan pienentävän työtaakkaa. Tehyn mukaan tehdyt toimet ovat vieneet asioita parempaan suuntaan. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa osaston tavallista tiiviimpää valvontaa.AVI haluaa valvoa onko osastolla riittävästi henkilökuntaa ja miksi siellä käytetään paljon sijaisia. Ojalan mukaan sijaisia ei käytetä sen enempää kuin muilla osastoilla.

HALI: Hoivamitoituksen nostoon on varmistettava riittävä rahoitus

25.6.2020 klo 03:00
Hyvinvointiala HALIn mukaan hoivamitoituksen nostoon on varmistettava riittävä rahoitus. Kunnille maksettavia valtionosuuksia tulee lisätä asteittain siirtymäaikana. Rahoituksella on huomioitava mitoituksen nostosta aiheutuvat lisäkustannukset. Tarvitaan myös konkreettisia toimenpiteitä, jotta ihmisiä saadaan kouluttautumaan hoiva-alalle. Välillisen ja välittömän hoivatyön erottaminen lisää kustannuksia jo 1.10.2020.

Työpaikan kuumuus heikentää joka viidennen työkykyä

25.6.2020 klo 03:00
Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan joka viidennen työkyky heikentyy hellejaksoina. Suomessa tutkittiin ensimmäistä kertaa hellejaksojen vaikutusta sisätyötilojen ilman lämpötilan kohoamiseen ja siitä johtuvaan työntekijöiden kuumakuormittumiseen. Haastatteluita tehtiin kahdessa pesulassa ja yhdessä yliopistollisessa sairaalassa. Työntekijän terveydentila haittasi lähes joka viidennen työskentelyä kuumassa. Kukaan vastaajista ei kuitenkaan ollut joutunut sairauslomalle kuumuuden vuoksi. Esimerkiksi tutkimuksessa haastatelluista pesulatyöntekijöistä 87 % koki kuumuuden olevan ongelma kesäaikaan. Työterveyslaitoksen erikoistutkijan Sirkka Rissasen mukaan työskentely kuumissa oloissa on erityisen haastavaa henkilöillä, jotka kärsivät esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeista. Tutkimuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja kuumuusongelmaan mm. suojainten valinnalla, älyteknologiaa hyödyntäen tai jäähdyttävien järjestelmien avulla.

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 21 148 lääkäriä

25.6.2020 klo 03:00
Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 21 148 lääkäriä, selviää Lääkäriliiton THL:ltä saamista tiedoista. Tiedot perustuvat Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Suomessa oli 261 asukasta yhtä lääkäriä kohden. Lääkärimäärä on noussut vuodesta 2010 yli kahdella tuhannella. Suomessa asuvista työikäisistä lääkäreistä 59 % on erikoistunut. Suurin erikoisala on yleislääketiede ja suhteellisesti eniten viime vuosina on kasvanut geriatrian erikoislääkärien määrä. Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajan Hannu Halilan mukaan lääkärien määrä Suomessa on hyvää kansainvälistä tasoa. Jatkossa peruskoulutettuja lääkäreitä on Suomessa riittävästi. Erikoislääkärikoulutusta tulee lisätä monilla aloilla tulevien vuosien eläköitymisen vuoksi.

Sivut