Hammaslääkäri

Keskiviikko 02.12.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 9 min sitten

Jyväskylässä v. 2020 hammashoidossa 16 000 käyntiä vähemmän kuin edellisvuonna

23.11.2020 klo 02:00
Tammi-lokakuussa 2020 Jyväskylän kaupungin hammashoidossa on ollut noin 16 000 asiakaskäyntiä vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Pudotus on noin 15 %. Palvelupäällikkö Elina Tuppuraisen mukaan jonot ovat Jyväskylässä taas noin puolen vuoden mittaiset.

PlusTerveyden toimitusjohtaja on jättänyt tehtävänsä

23.11.2020 klo 02:00
PlusTerveyden toimitusjohtaja Eila Annala on jättänyt tehtävänsä. Yhtiö ei kerro eron syytä, eikä Annalakaan kommentoi asiaa. PlusTerveyden uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 19.11.2020 alkaen Tiina Ristola. Hän jatkaa samalla PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n toimitusjohtajan tehtävässä. Ristola toimii lisäksi PlusTerveys Lääkärit Oy:n toimitusjohtajana.

Hammaslääkäri, joka ei arastele kysellä potilailtaan myös henkilökohtaisista asioista: ”Lasten kipu oli herättävä asia”

23.11.2020 klo 02:00
taan myös henkilökohtaisista asioista: ”Lasten kipu oli herättävä asia” 23.11.2020 10:54päivitetty 23.11.2020 11:10 HammaslääketiedeVäitöksetTyöelämä

Korona ei ole purrut suun terveydenhuoltoon Raumalla

20.11.2020 klo 02:00
Rauman hammaslääkäritilanne on hyvä, kertoo vastaava ylihammaslääkäri Kati Isotupa. Hammaslääkärivakanssit ovat olleet täynnä syksyn ajan. Ensi kevään tilanne kuitenkin näyttää jo huonommalta, sillä yksi hammaslääkäri jättää tehtävänsä vuoden 2020 lopussa. Suomen Hammaslääkäriliiton kyselyn mukaan koronatilanne on pidentänyt hoitojonoja lähes kaikissa terveyskeskuksissa, ja yli puolet terveyskeskuksista on joutunut hakemaan säästöjä suun terveydenhuollosta. Isotuvan mukaan Rauma on joutunut osallistumaan säästötalkoisiin muiden kuntien tavoin, mutta koronaa ei siitä ole syyttäminen. Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa muistuttaa, että terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia järjestämään asukkailleen kaikki tarpeelliset suun terveydenhuollon palvelut. Liiton kyselyyn vastanneista johtavista hammaslääkäreistä 32 % kuvailee hoitojonojen kasvaneen merkittävästi ja 54 % jonkin verran.

Hammashoitajat lähestyvät isovanhempia kirjeellä – älkää tärvelkö lastenlasten hampaita

20.11.2020 klo 02:00
...kehtaa sanoa asiasta tiukasti, kertoo 20 vuotta pikkulasten hammastarkastuksia tehnyt terveydenedistämis

THL: Kuntien talous ja sote-henkilöstön saatavuus heikentyneet Etelä-Suomessa

20.11.2020 klo 02:00
THL:n julkaisemista HYKS-erityisvastuualueen sote-palvelujen arvioinneista käy ilmi, että kuntien taloudellinen tilanne on ollut pitkään vaikea väestön vähenemisestä kärsivillä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Nyt myös väkirikkaan Uudenmaan kuntien talous on heikentynyt. Tämä kaventaa sote-palvelujen rahoitusmahdollisuuksia. Sote-palveluiden yhdenvertaista saatavuutta heikentää Helsingin yliopistosairaalan eritysvastuualueella myös paheneva pula ammattihenkilöstöstä. Pula terveyskeskuslääkäreistä on vaivannut pitkään Etelä-Karjalaa, Kymenlaaksoa ja Päijät-Hämettä. Nyt perusterveydenhuollon lääkäripula koskettaa myös HUSin kuntia. Henkilöstöpula vaikeuttaa palvelujen yhteensovittamista ja palvelujen kokonaisvaltaista kehittämistä.

Suomi käyttää muita Pohjoismaita vähemmän rahaa terveydenhuoltoon

20.11.2020 klo 02:00
Suomen terveydenhuoltomenot eivät ole erityisen suuria suhteessa bkt:hen. OECD:n tilastojen mukaan luku on Suomessa 9,1 %, Ruotsissa 10,8 %, Tanskassa 10,0 % ja Norjassa 10,5 %. Yhdysvalloissa luku on jo lähes 20 %. Terveydenhuoltomenojen suhde bkt:hen ei kerro palvelujen laadusta eikä anna kokonaiskuvaa edes panosten määrästä. Esimerkiksi Luxemburgissa on erittäin korkea bkt. Samaan aikaan terveydenhuoltomenojen suhde bkt:hen on alhainen, mutta silti Luxemburg käyttää rahaa terveydenhuoltoon asukasta kohden huomattavasti Suomea enemmän. Myös Ruotsi ja Norja käyttävät asukasta kohden huomattavasti enemmän rahaa terveydenhuoltoon asukasta kohden.

Professori: Sote-uudistus ei kannusta kustannussäästöihin

20.11.2020 klo 02:00
Hallituksen sote-uudistuksesta on karsittu kustannustavoitteet pois lähes kokonaan. Uudistuksessa kunnilta siirtyy valtion maksettavaksi noin 20 mrd. euron sote-menot. Vuonna 2019 kuntien nettomääräiset sote-kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 5,1 %. Jos vauhti jatkuu samansuuruisena, vuonna 2030 sote-menot ovat lähes 33 mrd. euroa. Aalto-yliopiston laskentatoimen professorin Teemu Malmin mukaan uudistuksesta ei synny säästöjä. Hänen mukaansa nyt on rakennettu malli, jossa kustannukset saavat kasvaa ja neuvottelumenettelyllä voidaan aina ongelmien tullessa taata lisää rahaa. Malmin mukaan sote-rahoituksessa ei ole kannusteita tehokkaampaan toimintaan. Myös VTV:n mukaan rahoitusmalli luo palvelujen järjestäjille vähän kannustimia kustannusten hillintään. Lainsäädännön arviointineuvosto puolestaan toteaa, että esityksen vaikutuksista julkiseen talouteen on vaikea saada selkoa.

Yrittäjät: Kuntien korvattava suojautumisen kulut palveluntuottajille

20.11.2020 klo 02:00
Suomen Yrittäjien mukaan kuntien on korvattava suojautumisen kustannukset yksityisille palveluntuottajille. Valtio on luvannut korvata kunnille täysimääräisesti koronapandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset, ja on hämmästyttävää, että kunnat eivät ole maksaneet alihankkijoilleen niille kuuluvaa osuutta koronaviruksen aiheuttamista lisäkustannuksista, sanoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala. Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjien puheenjohtajan Pekka Riihimäen mukaan valtion tukien tarkoitus ei ole ollut parantaa kuntien taloustilannetta, vaan korvata pandemiasta palveluntuottajille aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

STM:n hallinnonalalle 135 milj. euron lisäbudjetti

20.11.2020 klo 02:00
Hallitus ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle 135 milj. euroa lisämäärärahoja. Kokonaisuudessaan STM:n hallinnonalan määrärahat vuonna 2021 olisivat 17,74 mrd. euroa. STM:n hallinnonalan määrärahoja kohdennetaan mm. työelämän ja työhyvinvoinnin parantamiseen, työttömyysturvaan, lasten ja nuorten palveluihin, rokotetutkimukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan. Hallitus ehdottaa työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalle 6 milj. euron lisäystä. Yrittäjien työttömyysturvaoikeuteen ja työttömyysturvan suojaosan korottamiseen liittyvien jatkojen vuoksi työttömyysturvamomenteille hallitus ehdottaa yhteensä 56,4 milj. euron lisäystä. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan hallitus ehdottaa 16 milj. euron lisäystä. Rokotetutkimuskeskuksen yhtiöittämiseen hallitus ehdottaa 8 milj. euron määrärahaa.

Lohjan alueella halutaan sujuvoittaa hoitoketjuja

19.11.2020 klo 02:00
Lohjan sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma painottaa toiminnan sujuvoittamista ja viiveiden vähentämistä hoitoketjuissa. Tavoitteet koskevat vuosia 2021-2024. Kaupunginhallitus esittää suunnitelman hyväksymistä. Suunnitelmiin kuuluvat mm. päivystyksen potilasohjauksen kehittäminen tarkoituksenmukaisemmaksi yleislääketieteen potilaiden osalta. Lohjan kaupungin ja HUSin yhteispäivystyksessä nykyistä suurempi osa virka-aikaan Lohjan sairaalaan tulevista potilaista siirtyisi suoraan HUSille. Lisäksi suunnitelmissa on mm. kehittää alueellista kotisairaalatoimintaa.

Lakialoite: miehille seulonnat eturauhassyöpään

19.11.2020 klo 02:00
Kansanedustaja Sari Tanuksen (kd.) lakialoite eturauhassyöpäseulontojen aloittamisesta on eduskunnan lähetekeskustelussa. Tanus teki keväällä 2020 lakialoitteen miesten eturauhassyövän seulontojen aloittamisesta. Aloitteen allekirjoitti 141 kansanedustajaa. Tanuksen mukaan seulonnat tulisi aloittaa niin pian kuin mahdollista.

Humana myi Rehapin Kantamolle

19.11.2020 klo 02:00
Minnesota-hoitoa Naantalin Rymättylässä tarjoava Rehappi lopettaa toimintansa 6.12.2020. Laitos ei ota enää vastaan uusia asiakkaita. Rehapin omistanut Humana on myynyt Rehapin toiminimen ja brändin päihdehoitoihin erikoistuneelle Kantamo Oy:lle. Kaupan seurauksena Rehapin Minnesota-mallin mukainen päihdehoito siirtyy Kantamon päihdehoitokeskukseen Kärkölään. Humanan toimitusjohtaja Anu Kallio kertoo yhtiön luopuvan Rehapista, koska yritys haluaa jatkossa keskittyä lastenhoito- ja sosiaalipalveluihin sekä kotiin vietävään avohoitoon.

Essote arvioi uudelleen vuoden 2021 budjetin: pienentää kuntien laskutusta

19.11.2020 klo 02:00
Essote vähentää 22 milj. euroa omistajakuntiensa laskutuksesta vuonna 2021 arvioimalla uudelleen koronan vaikutuksia sekä päivittämällä palkkojen yhdenmukaistamissuunnitelmansa. Lopullisessa vuoden 2021 talousarvioesityksessä kuntalaskutuksen kokonaismäärä on 357 milj. euroa, noin 9 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2020. Budjettia tarkasteltiin uudelleen omistajakuntien lausuntojen pohjalta.

Kaupan Liitto: Päivittäistavarakaupassa paras palvelukokemus

19.11.2020 klo 02:00
Asiakastyytyväisyysindeksin tulosten mukaan kaikista kuluttajapalveluista parasta asiakastyytyväisyyttä koetaan lääkärikeskuksissa ja seuraavaksi eniten päivittäistavarakaupassa. Yksittäisistä yrityksistä tyytyväisyys on kohentunut voimakkaimmin Alepa-ketjussa, ja parasta se on Dressmannin asiakkailla. Asiakastyytyväisyys hotelleihin laski erittäin paljon vuodesta 2019. Myös tyytyväisyys urheilukauppoihin laski. Fyysinen myymälä pärjää sijainnilla, valikoimilla ja asiakaspalvelulla. Kaikista aloista paras yleinen palvelukokemus on päivittäistavarakaupassa, jossa se myös edelleen parani koronapandemian aikana. Parasta käytännön asiakaspalvelutyötä koettiin R-Kioskeissa ja Dressmannilla. Hintakokemus heikkeni monessa kaupassa koronavuoden aikana. Digiostamisen yleistyminen on voinut vaikuttaa fyysisten myymälöiden hintakilpailukykyyn, kun asiakkaat ovat etsineet tuotteita kansainvälisiltä markkinoilta. Kolme eniten hintakokemusta parantanutta yritystä ovat Alepa, Biltema ja Kookenkä.

YTHS lupaa parannusta opiskelijoiden mielenterveyden hoitoon

19.11.2020 klo 02:00
YTHS on saanut paljon kritiikkiä mielenterveyspalveluiden vaikeasta saatavuudesta. Johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi sanoo, että opiskelijoiden kokemus on YTHS:llä hyvin tiedossa. Metsäniemen mukaan syy saatavuusongelmaan löytyy kasvavasta kysynnästä. Opiskelijoiden käynnit YTHS:llä mielenterveyssyistä ovat kasvaneet vuosittain 5 % vuodesta 2015 asti. Tällä hetkellä noin 12 % kaikista opiskelijoista hakee vuosittain apua mielenterveysongelmien takia. Apua pyytää ainakin puolet opiskelijoista vähintään kerran opintojensa aikana. Metsäniemen mukaan tilanne haastaa YTHS:n palveluiden tuotantotavan. Hän sanoo, että henkilöstörakenne ja tapa tehdä työtä ei pysty vastaamaan jatkuvasti lisääntyviin mielenterveysongelmiin. Ongelmien ratkominen vaatii Metsäniemen mukaan entistä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Hän myös lupaa, että tilanne paranee vuoden 2021 vaihteessa. YTHS:n toimintatavat ja henkilöstörakenne muuttuvat samalla, kun ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät säätiön hoidettaviksi. YTHS mm. palkkaa reilusti aiempaa enemmän mielenterveystyöhön suuntautuneita hoitajia.

Tutkimushankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja työkyvyn tukemiseen

19.11.2020 klo 02:00
Tampereen yliopisto koordinoi hanketta, jossa tehostetaan työkyvyn tukea perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Tutkimus on nimeltään Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta - toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön, ja siinä ovat mukana myös Työterveyslaitos ja Pihlajalinna. Hankkeen ensimmäisessä osassa Tampereen yliopisto ja Pihlajalinna tarkastelevat työterveyshuollon yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Perusterveydenhuoltoon kehitetään menettely, jossa lääkäri- ja hoitajakäyntien yhteydessä tunnistetaan potilaan työhön liittyvät sairaudet ja työkyvyn tuen tarve. Potilaat ohjataan sen jälkeen omaan työterveyshuoltoonsa, ja ilman työterveyshuoltoa olevat ohjataan hankkeessa pilotoitavaan Lähi-TOIKE -palveluun. Hankkeen toinen osio keskittyy työpaikan ja työterveyshuollon väliseen yhteistyöhön. Siinä Työterveyslaitos rakentaa työterveysyhteistyön uuden toimintamallin. Kolmannessa osiossa koostetaan työterveysyhteistyön toiminnan malli yhdessä Tampereen yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Pihlajalinnan sekä hankkeen asiantuntijapaneelin kanssa. Hanke alkoi maaliskuussa 2020 ja päättyy syyskuussa 2022.

EK:n Lundmark: Sote-esitys pitäisi palauttaa uudelleen valmisteluun

19.11.2020 klo 02:00
EK:n hallituksen puheenjohtajan, Nokian toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan hallituksen tulisi palauttaa sote-esitys uudelleen valmisteluun. Sote-uudistus tarvitaan pikaisesti, mutta nykyinen esitys ei tuo kaivattua ratkaisua. EK:n hallituksen puheenjohtajan paikan vuoden 2020 lopussa jättävä Lundmark kaipaa tiiviimpää hallituksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Kasvun moottoriksi on valjastettava markkinavoimat ja kilpailu, ja julkisen talouden kasvulle on saatava stoppi. Myös työllisyystoimien on oltava tehokkaampia, sillä hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan turvata vain korkeammalla työllisyysasteella. Lundmark kiitti hallitusta nopeista toimista koronakriisissä ja avustusmuotoisesta rahoituksesta elinkeinoelämälle.

Espoo ulkoistaa kotihoitoa Mehiläiselle

19.11.2020 klo 02:00
Noin 100 Espoon kaupungin kotihoidon asiakasta siirtyy Mehiläiselle. Ensimmäiset asiakkaat siirtyivät Mehiläiselle 10.11.2020 ja viimeiset maaliskuussa 2021. Siirtyvät asiakkaat asuvat Lippajärvellä ja Jupperissa. Siirtyminen Mehiläisen asiakkaaksi ei vaikuta asiakkaan kotihoidon palveluihin. Lippajärven ja Jupperin alueella työskennelleet kaupungin kotihoidon työntekijät siirtyvät kaupungin kotihoidon muihin yksiköihin.

Tyksin kätilöt pelkäävät vapaapäivien puolesta

19.11.2020 klo 02:00
Tyksissä työskentelevä kätilö on kirjoittanut Turun Sanomien mielipideosastolla, että Tyks suunnittelee poistavansa kätilöiltä ja lastenhoitajilta yötyöstä saatavan vapaapäivän. Kolmen viikon jaksolla neljä yövuoroa tekevällä olisi aiemman seitsemän vapaapäivän sijaan kuusi vapaapäivää. Rahallinen korvaus olisi verojen jälkeen reilut 90 euroa. Työehtosopimuksen mukaan työnantaja voi antaa aikahyvityksen joko rahana tai aikana. Naistenklinikan ylilääkäri Kaarin Mäkikallio sanoo asian käsittelyn olevan vielä kesken. Tilannetta on katsottu yhdessä henkilöstön kanssa.

Sivut