Hammaslääkäri

Lauantai 19.09.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 12 min 57 s sitten

STM: Epidemian alussa annettu ohjeistus vierailukielloista oli epäonnistunut

25.6.2020 klo 03:00
Valtiosääntöoikeuden professorin Tuomas Ojasen mukaan sosiaali- ja terveysministeriöllä menivät koronakriisin aikana sekaisin suositukset ja lakiin perustuvat määräyksen vanhusten hoivakoteihin annetuissa vierailuohjeissa. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Jaana Huhta myöntää, että epidemian alussa annettu ohjeistus vierailukiellosta oli epäonnistunut. Virheellinen ohje johti vierailujen kieltämiseen tai rajoittamiseen lainvastaisesti. Jo ensimmäisessä ohjeessa olisi pitänyt korostaa harkintaa ohjeen soveltamisessa. Ohjeella ei voi velvoittaa enempään kuin mitä laki sallii. Ministeriö tarkensi maaliskuussa annettua ohjetta huhtikuussa, kun selvisi, että ohjetta oli sovellettu tiukemmin kuin oli tarkoitus Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on aiemmin todennut, että ministeriön ohjeistuksen takia vierailuja on kielletty tai niitä on rajoitettu lainvastaisesti. Tartuntatautilaissa ei ole erikseen säädetty oikeudesta henkilön perusoikeuksien rajoittamiseen muutoin kuin karanteeni- ja eristämistilanteissa. Lain nojalla ei voi antaa sitovia vierailukieltoja. Huhdan mukaan ministeriössä on jo aloitettu lainsäädännön muutostarpeiden arviointi. Ojasen ja Huhdan mukaan ehdottomia vierailukieltoja ei tulisi jatkossa asettaa, elleivät ne ole aivan välttämättömiä.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuvaa selvitetään

25.6.2020 klo 03:00
Vaasan sairaanhoitopiirin johtamassa hankkeessa selvitetään tilannekuvaa potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Tavoitteena on selvittää turvallisuuden nykytaso ja valita kehityskohteet tiedon perusteella. Yhteinen mittaamisen malli mahdollistaa myös organisaatioiden välisen vertailun. Lisäksi selvitetään, minkälaisia potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa kuvaavia indikaattoreita on käytössä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa Suomessa sekä muissa maissa. Potilasvakuutuskeskus on mukana hankkeessa. Hankkeen ympärille kerättyyn konsortioon kuuluvat myös THL, NHG Finland, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Auria tietopalvelut.

STM: Koronavirustiedotuksessa oli tarpeen keskittää voimavaroja

25.6.2020 klo 03:00
Sosiaali-ja terveysministeriö ja THL ovat antaneet oikeuskansleri Tuomas Pöystille vastauksensa koronaepidemiaan liittyvien tietojen julkistamisesta. Oikeuskansleri pyysi selvitystä siitä, miksi kaikkia tietoja ei ole julkistettu. Ministeriö vetosi voimavarojen keskittämiseen ja kiireeseen. Tieto on vanhentunut nopeasti epidemiatilanteen muuttuessa ja nopeassa käsittelyaikataulussa jokainen viranomainen ei ole voinut laatia omaa asiakirjaa ja toimittaa sitä kirjaamon kautta. Oikeuskansleri pyysi myös selvitystä tietojen salassapidosta. Oikeuskansleri selvittää ministeriön ja THL:n toimintaa tietojen jakamisessa ja antaa päätöksensä asiassa myöhemmin.

Terveystalon Iho: Sote-laki ei ole Terveystalolle katastrofi

25.6.2020 klo 03:00
Terveystalon toimitusjohtajan Ville Ihon mukaan hallituksen tuore esitys sotelainsäädännöstä ei ole Terveystalolle katastrofi, sillä yhtiö ei ole riippuvainen kuntien ulkoistuksista. Terveystalon miljardin euron liikevaihdosta ulkoistusten osuus on alle sata miljoonaa, ja tästäkin uhanalaista on vain pieni osa. Maaliskuussa 2020 Terveystalolla oli kahdeksan kokonaisulkoistussopimusta. Iho muistuttaa, että terveyspalveluiden tarve ei ole katoamassa. Jos sote-uudistuksella ei saada hillittyä kustannusten nousua ja parannettua palveluiden saatavuutta, kuluttajat saattavat siirtyä asiakkaaksi yksityiselle puolelle. Tähän saakka kunnat ovat saavuttaneet yksityistämisellä sen mitä ne ovat hakeneet eli palveluiden saatavuus on parantunut ja kustannukset ovat laskeneet. On vaikea nähdä, että hyvä lopputulos saataisiin kuntien keinovalikoimaa vähentämällä. Suomessa julkisesti rahoitetuissa terveyspalveluissa yksityisten osuus on jo nyt pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin.

STM vastasi oikeuskanslerille koronaviruksen tietopyynnöistä

25.6.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan VATT:n professori Roope Uusitalo pyysi THL:ltä koronavirukseen sairastuneiden henkilötietoja, jotta Uusitalo olisi voinut yhdistää sairastuneiden tiedot Tilastokeskuksen muihin rekistereihin. Tietojen yhdistämisen olisivat tehneet VATT:n tutkijat. Uusitalon mukaan asiasta keskusteltiin THL:n kanssa, mutta virallista tietopyyntöä ei tehty. Tutkijaryhmä jatkoi asian hoitamista eteenpäin. Sosiaali- ja terveysministeriö kieltäytyi luovuttamasta tietoja, koska se ei olisi lain mukaan mahdollista. THL ohjasi Uusitalon pyytämään anonymisoitua tietoa. Oikeuskansleri pyysi sosiaali- ja terveysministeriöltä ja THL:ltä tietoa koronavirustietojen julkaisematta jättämisestä. Ministeriön mukaan julkisuuteen nostetut ongelmat tiedon saamisessa koskivat näitä henkilötunnuksia sisältäviä listoja. Ministeriön mukaan THL on myös julkaissut koronaviruksen mallinnuksessa käyttämänsä parametrit.

Pian Varkaudessa tehdään kasvomaskeja: kymmeniä suojia testiin, tuotanto käyntiin heinäkuussa

25.6.2020 klo 03:00
...ohjeistus on vielä vähän hakusessa. Joissakin paikoissa on maskipakko, joissakin ei. Ennen koronavirusepidemiaa Lumi Dental keskittyi valmistamaan

Korkeakoulutettujen lomautukset uusiin ennätyksiin – kärjessä yhä insinöörit ja tradenomit, mutta myös fysioterapeutit ja lentäjät joutuneet työtä vaille - Politiikka | HS.fi

25.6.2020 klo 03:00
...minkä vuoksi lomautukset iskevät epätavallisen laajasti eri aloille. Lomautettuna on poikkeuksellisen paljon esimerkiksi toimintaterapeutteja,

Pitkän linjan hieroja uuden äärellä

24.6.2020 klo 03:00
...toteaa.

Työttömyys rajussa kasvussa – huhtikuuhun nähden toukokuussa kuitenkin mentiin parempaan päin

24.6.2020 klo 03:00
...kasvusta huolimatta monilla aloilla on edelleen työvoimapula. Vaikeinta oli löytää teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, terveydenhuollon erityisasiantuntijoita eli esimerkiksi lääkäreitä,

Nrep on yhä kiinnostunut Helsingin Lapinlahden alueesta

24.6.2020 klo 03:00
Helsingin kaupunginhallitus on hylännyt pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) ehdotuksen Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseksi. Selvityshenkilö ryhtyy seuraavaksi miettimään alueen tulevaisuutta. Henkilöä ei ole tosin vielä valittu. Nrep voitti Lapinlahden alueen ideakilpailun. Kaupunkiympäristölautakunta ei kuitenkaan kannattanut yhtiön suunnitelman edistämistä. Vapaavuori muutti suunnitelmaa, mutta se ei kelvannut kaupunginhallitukselle. Nrep on yhä kiinnostunut hankkeesta, kertoo yhtiön sijoitusjohtaja Jani Kokkonen. Yritys haluaa olla aktiivisesti mukana etsimässä toimivaa ratkaisua. Kaupungin kanssa jatketaan neuvotteluja heinä-elokuussa.

Pääkirjoitus: Lääkärikoulutukseen ei vieläkään tule lisää aloituspaikkoja

24.6.2020 klo 03:00
...onkin työvoimasta puutetta. Kaupallisen alan koulutuksen lisäämisenkin ymmärtää, sillä valmistuneille on kysyntää monissa tehtävissä. Lääkäri- ja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille tulossa ennätyksellinen alijäämä v. 2020

24.6.2020 klo 03:00
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämä on jäämässä vuonna 2020 sairaanhoitopiirin historian suurimmaksi koronaviruspandemian vuoksi. Tuoreimman ennusteen mukaan alijäämä on arviolta 43 milj. euroa, mikä olisi 37 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Toimintatuottojen arvioitiin olevan 831 milj. euroa, mutta ne ovat jäämässä 789 milj. euroon. Sairaanhoitopiirin johtajan Matti Bergendahlin mukaan sairaanhoitopiiri saa valtiolta arviolta 17,5-19,5 milj. euroa pandemiasta aiheutuneiden kulujen kattamiseen ja nyt on mietittävä miten puuttuva osuus katetaan. Kunnat ovat velvollisia kattamaan sairaanhoitopiirien alijäämän.

PostNord ottaa terveydenhuollon kuljetuksissa käyttöön kaksi uutta HCT-rekkaa

24.6.2020 klo 03:00
PostNord ottaa terveydenhuollon kuljetuksissa käyttöön kaksi uutta HCT-rekkaa. Toinen varta vasten terveydenhuollon kuljetuksiin suunnitelluista HCT-rekoista liikennöi Turun ja Vantaan väliä ja toinen kulkee Turusta Tampereen kautta Jyväskylään ja takaisin. Uusien yksiköiden käyttöönotolla pyritään varmistamaan kapasiteetin riittävyys kuljetusvolyymien kasvaessa.

SuPer ja Tehy haastavat Seinäjoen kaupungin oikeuteen

24.6.2020 klo 03:00
SuPer ja Tehy nostavat työtuomioistuimessa kanteen Seinäjoen kaupunkia vastaan työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Kanne koskee myös KT Kuntatyönantajia, joka ei puuttunut toimintaan. SuPerin ja Tehyn mukaan Seinäjoen kaupunki painostaa pääluottamusmiehiä hyväksymään paikallisen sopimuksen, jota SuPer ja Tehy ovat kieltäytyneet hyväksymästä. Kaupunki on ilmoittanut lomauttavansa ja osa-aikaistavansa ne, jotka eivät hyväksy sopimusta. Seinäjoen kaupungin henkilöstöjohtaja Raija Ranta kiistää, että kaupunki olisi painostanut tekemään paikallisen sopimuksen. Järjestöjen mukaan kaupunki on esittänyt paikallista sopimusta, jolla siirrettäisiin yleiskorotusten maksu vuodelle 2021. Korvaukseksi tulisi kaksi vapaapäivää. Rannan mukaan yleiskorotuksen siirto merkitsisi työntekijälle 130 euron menetystä, mutta palkallisten vapaapäivien arvo on tuota suurempi. Muiden sopijajärjestöjen kanssa on tehty vastaava sopimus. Rannan mukaan SuPerin ja Tehyn jäsenille maksetaan yleiskorotus 1.8.2020 alkaen, koska järjestöt eivät ole hyväksyneet paikallista sopimusta.

Terveydenhuollon menot kasvoivat 1,2 % vuonna 2018

24.6.2020 klo 03:00
THL:n mukaan Suomen terveydenhuoltomenot olivat 21,1 miljardia euroa vuonna 2018. Terveydenhuollon menot kasvoivat reaalisesti 1,2 % vuoteen 2017 verrattuna. Asukasta kohden menot olivat 3 829 euroa. Menoista noin puolet kohdistui erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Kasvua oli erityisesti erikoissairaanhoidon sekä avohoidon reseptilääkkeiden menoissa. Terveydenhuollon menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 9,0 % vuonna 2018, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2017. Terveydenhuollon menojen bruttokansantuotesuhde on laskenut viime vuodet. OECD-maissa menojen bruttokansantuotesuhteen keskitaso oli 8,6 %.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä valitsi Mehiläisen ulkoistuskumppaniksi

24.6.2020 klo 03:00
Mehiläinen on voittanut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kilpailutuksen sotekeskuspalveluista. Mehiläinen voitti käänteisen kilpailutuksen, jossa hankinnan arvo oli valmiiksi määritelty ja yritykset kilpailivat laadulla. Kilpailuun osallistuivat myös Terveystalo ja Pihlajalinna. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen yhteisyritys tuottaa vuoden 2021 alusta lähtien sotekeskus-palvelut Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä noin 131 000 asukkaalle. Myöhemmin palvelu laajenee koko Päijät-Hämeeseen. Tavoitteena on lisätä mm. iltavastaanottoa sekä ympäri vuorokauden auki olevia digipalveluita. Mehiläinen omistaisi yhteisyrityksestä 51 % ja kuntayhtymä 49 %. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mielestä valmisteltu malli vastaa soteuudistuksen vaatimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön pääsihteeri Päivi Salo kuitenkin katsoo, että Päijät-Hämeessä ulkoistetaan liian suuri osa palvelutuotannosta. Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous käsittelee yhteisyritystä kokouksessaan 7.8.2020.

NÄE ry teki laskelman yksityisten palveluntuottajien hyödyntämisestä

24.6.2020 klo 03:00
Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n laskelman mukaan yksityisiä palveluntuottajia hyödyntäen on mahdollista saavuttaa arviolta yli 30 milj. euron vuosittaiset julkisen talouden säästöt. Silmäterveydenhuoltopalvelut voisi tuottaa jo nykytilanteessa siten, että yhteiskunnan varoja säästyy samalla, kun palveluiden saatavuus paranee. Laskelma perustuu julkisiin tietoihin. Laskelmaan on koottu toteutuvat nykykustannukset kolmen esimerkkisairaanhoitopiirin ja neljän yleisimmän silmäsairauden osalta, sekä vastaavasti kustannukset vaihtoehtoisesta tavasta tuottaa samat silmäsairauksien hoitoon liittyvät palvelut. Vaihtoehtoisessa mallissa yksityiset silmäterveyspalvelut on tiiviimmin kytketty palvelemaan julkista terveydenhuoltoa. Laskelmasta ilmenee, että käyttämällä yksityisiä silmäterveydenhuollon palveluntuottajia voitaisiin vuosittain säästää keskimäärin 31,36 milj. euroa valtakunnallisesti. Siirtyminen yksityisten palveluntuottajien laajempaan hyödyntämiseen myös vapauttaisi julkisen terveydenhuollon resursseja vaativampaan silmäsairauksien hoitoon ja silmäkirurgiaan. NÄE ry julkisti vuoden 2020 alussa Silmäterveyspalvelut.fi-sivuston, jolla silmäterveydenhuollon palveluita tuottavia yksityisiä toimipisteitä ja niiden palveluvalikoimia voi hakea ja selata kunnittain tai sairaanhoitopiireittäin karttapohjaisessa hakupalvelussa. Sivusto mahdollistaa kunnille ja sairaanhoitopiireille silmäterveyspalveluntuottajien löytymisen läheltä ja helposti.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelutulos

24.6.2020 klo 03:00
Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos, kertovat Tehy, SuPer ja Erto. SuPerin mukaan neuvottelutuloksen sisällöstä ei kerrota ennen kuin liittojen hallinnot ovat käsitelleet asiaa. Hallinnot käsittelevät asiaa viikon 26/2020 aikana. Neuvottelutuloksen myötä Mehiläinen Länsi-Pohjan toimipisteisiin ja työpaikoille julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt.

Medilaser ja Silmäaseman silmäsairaalat yhdistyvät

24.6.2020 klo 03:00
Silmäaseman silmäsairaalatoimintaa harjoittava Silmäasema Sairaala ja Medilaser yhdistyvät 31.12.2020. Molemmat brändit säilyvät, mutta Medilaserin Kuopion, Jyväskylän, Seinäjoen ja Turun toimipisteet suljetaan kesäkuun 2020 lopussa ja niiden toiminta keskitetään samassa kaupungissa toimiviin Silmäaseman tiloihin, kertoo Silmäasema Sairaalan toimitusjohtaja Ulla Näpänkangas kertoo.

Tutkimus: Asuinpaikka vaikuttaa entistä vähemmän syövästä selviytymiseen

24.6.2020 klo 03:00
Alueelliset erot syövästä selviytymisessä ovat kaventuneet Suomessa, selviää Suomen Syöpärekisterin tutkimuksesta, joka tarkasteli miten syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut eroavat niin sairaanhoitopiirien sisällä kuin niiden välillä. Tarkastelussa oli mukana yksitoista yleisimpiin kuuluvaa syöpää. Syövästä selviytymisen alueellinen vaihtelu sairaanhoitopiirien sisällä olevien kuntien kesken väheni vuosien 1997-2006 ja 2007-2016 välillä 18 %. Tutkimuksessa ei havaittu, että alueellinen vaihtelu olisi lisääntynyt minkään syöpätaudin kohdalla. Tulos heijastaa todennäköisesti tasavertaisuuden lisääntymistä syöpätutkimuksiin ja hoitoon pääsyssä. Eniten erot tasaantuivat kohdunrungon, munasarja- ja eturauhassyövissä. Suurta syövästä selviytymisen vaihtelu kuntien välillä oli maha-, munuais- ja maksasyövissä sekä ihomelanoomassa. Pienintä vaihtelu oli puolestaan rinta-, kohdunrungon, munasarja- ja miesten keuhkosyövissä. Tutkimuksen mukaan elossaololuvut vaihtelevat enemmän sairaanhoitopiirien sisällä kuin eri sairaanhoitopiirien kesken. Kuntien välisestä elossaololukujen kokonaisvaihtelusta kaksi kolmasosaa selittyy sairaanhoitopiirien sisäisellä vaihtelulla. Tietyissä syöpätaudeissa potilaiden selviytymisessä oli silti selviä eroja myös sairaanhoitopiireittäin. Merkittävät erot selviytymisessä sairaanhoitopiirien välillä havaittiin miesten ihomelanoomassa, eturauhas- ja munuaissyövässä ja miesten ja naisten haimasyövässä. Tutkimus on julkaistu Acta Oncologica -tiedelehdessä kesäkuussa 2020. Tutkimuksen tekoa ovat tukeneet Syöpäsäätiö ja LähiTapiola.

Sivut