Hammaslääkäri

Lauantai 19.09.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 33 min sitten

Kysely: Potilasturvallisuus vaarassa sairaanhoitajien kuormituksen takia

24.6.2020 klo 03:00
Sairaanhoitajat havaitsevat työssään puutteita potilasturvallisuudessa, mikä kuormittaa henkilöstöä entisestään. Sairaanhoitajaliiton kyselyissä sairaanhoitajat ovat nostaneet esiin ne asiat, jotka on korjattava potilasturvallisuuden toteutumiseksi. Työnantajataho ei sairaanhoitajien mukaan kanna riittävästi vastuuta potilasturvallisuudesta eikä reagoi sairaanhoitajien esittämiin huolenaiheisiin. Sairaanhoitajaliitto vaatii niihin puuttumista. Eniten mainintoja kyselyssä saivat muun muassa moniammatillisen yhteistyön puute ja turhat raja-aidat, toiminnan lyhytnäköinen suunnittelu tai suunnittelemattomuus, säästäminen potilasturvallisuuden, osaamisen tai henkilöstön jaksamisen kustannuksella sekä oikean henkilöstömitoituksen puuttuminen. Sairaanhoitajaliiton mukaan vastaukset osoittavat, että sairaanhoitajat eivät pysty tarpeeksi vaikuttamaan epäkohtiin. Potilasturvallisuus on jäsenkyselyyn vastanneiden mielestä erityisen suuressa vaarassa, kun työntekijöiden vaihtuvuus on nopeaa ja kun töissä on samaan aikaan paljon uusia työntekijöitä. Sairaanhoitajat kritisoivat myös organisaatioiden sijaiskieltoja, jotka nähdään potilasturvallisuuden vaarantajina. Vastaajat myös pelkäävät, että sairaanhoitajien näkeminen yleisosaajina rapauttaa erikoisalaosaamista.

Nokian kaupunki kokeili robottipuheluita ikääntyneille koronakriisin aikana

24.6.2020 klo 03:00
Nokian kaupunki valjasti robotin soittamaan puhelun kaikille kaupungin yli 70-vuotiaille asukkaille koronavirusepidemian aikana. Puheluun vastanneet saivat kuunnella vanhustyön johtajan nauhoittaman puheen koronatilanteesta. Ylen kyselyn perusteella moni ikääntynyt hämmentyi puhelusta ja olisi mieluummin jutellut oikean ihmisen kanssa. Nokian kaupunki halusi kokeilla robottisoittoja ja puhelinrobotti olikin tehokas tapa ottaa yhteyttä. Robotti tavoitti päivän aikana vajaat 2 000 ikääntynyttä. Puolet vastaajista kuunteli puhelun loppuun asti. Puhelun lopuksi saattoi jättää yhteydenottopyynnön ja osa teki niin. Robottipuheluista välittyi tieto ihmisten kokemasta yksinäisyydestä korona-aikana. Tampereella ja Orivedellä Tampere-avun työntekijät soittivat kaikille yli 80-vuotiaille.

Pohjanmaan sairaaloihin tarvitaan kymmeniä erikoislääkäreitä lähivuosina

24.6.2020 klo 03:00
Pohjanmaalla kärsitään pahenevasta lääkäripulasta, koska suuri osa lääkäreistä jää lähivuosina eläkkeelle. Seinäjoelle ja Vaasaan tarvitaan arviolta kymmeniä erikoislääkäreitä lähivuosien aikana. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Hannu Puolijoen mukaan Seinäjoen keskussairaalasta on jo jäänyt eläkkeelle monia kokeneita henkilöitä ja sillä on ollut merkittävä vaikutus sairaalan toimintaan. Puolijoen mukaan erikoislääkäreiden osaaminen on nykyään kapea-alaisempaa kuin aiemmin. Eläkkeelle jäävät lääkärit ovat usein hallinneet laaja-alaisesti kaikkea, mutta nuoret erikoislääkärit osaavat erittäin hyvin erikoistumisalueensa. Seinäjoen keskussairaalan kokoisessa sairaalassa sijaisten löytäminen on vaikeaa. Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Peter Nieminen arvioi lääkäritilanteen Pohjanmaan rannikolla olevan pääasiassa hyvä. Erityisesti psykiatriassa ja röntgenissä on pulaa lääkäreistä. Vaasassa tarvitaan tulevien vuosien aikana kymmeniä uusia lääkäreitä.

Nordic Healthcare Group ostaa tanskalaisen Health Innovation Instituten

24.6.2020 klo 03:00
Nordic Healthcare Group (NHG) ostaa tanskalaisen terveydenhuoltoalan asiantuntijayrityksen Health Innovation Instituten (H2I). Yritykset voivat jatkossa hyödyntää toistensa vahvuuksia mm. terveydenhuollon vertaiskehittämisessä ja digiosaamisessa, ja tarjota laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Pohjoismaissa. NHG:n toimitusjohtajan Vesa Kämäräisen mukaan kauppa on tärkeä askel yhtiön kasvussa ja kansainvälistymisessä. NHG saa vahvemman jalansijan Tanskassa ja muissa Pohjoismaissa. H21:n arvioitu vuoden 2020 liikevaihto on 1,5 milj. euroa. Osapuolet eivät kerro kauppasummaa.

Järjestöt: Suojamateriaalikulut korvattava yksityisille sote-palveluntuottajille

24.6.2020 klo 03:00
Koronavirus on moninkertaistanut suojamateriaalien kulutuksen sote-palveluissa ja yksityisen sektorin palveluntuottajille on aiheutunut tästä kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset. Valtion neljännen lisäbudjetin kautta korvataan suojautumisen kustannuksia julkiselle sektorille yli miljardilla eurolla. Hyvinvointiala HALIn mukaan kustannusten korvaamisesta yksityiselle sektorille tarvitaan pikaisesti päätös. Hyvinvointiala HALI, EK, Suomen Yrittäjät ja Lääkäripalveluyritykset LPY ovat huolissaan valtion riittämättömästä tuesta koronavirukselta suojautumisesta aiheutuneista kustannuksista. Järjestöt vetoavat hallitukseen, jotta se ohjeistaisi kuntia, kuntayhtymiä ja Kelaa yksityisten sote-palveluntuottajien suojautumiskustannusten korvaamisessa.

Kuinka paljon kansantaloudesta kannattaa uhrata koronaviruksen hoidon takia?

24.6.2020 klo 03:00
Emeritusprofessori Martti Kekomäki pohtii kuinka paljon kansantaloudesta kannattaa uhrata koronaviruksen takia. Kekomäen mukaan nyt on aika miettiä, olivatko valinnat oikeita ja kannattaako bruttokansantuotteesta uhrata 6-8 %, jotta muutama vanhus pelastuu. Kekomäki muistuttaa, että hoidon todellinen kustannus ei ole se hoito, vaan hoito, joka jää tekemättä. Koronaviruksen yhteydessä kansalaisen terveestä elinvuodesta oltiin valmiita maksamaan 100 000 euroa. Kekomäki muistuttaa, että ratkaisut tehtiin sen hetkisen tiedon perusteella ja ulkomailta nähtiin tilanteen paheneminen. Hoidon hinta oli kuitenkin kova. Kekomäki on huolissaan mm. koronan vuoksi tekemättä jääneestä mielenterveystyöstä ja muusta ennaltaehkäisevästä työstä, jolla on tutkitusti suurempi vaikutus ihmisen eliniän pituuteen. Koronakeväänä muiden hyvinvointia uhrattiin vanhan väestönosan suojelemiseksi. Toisaalta, jos hoidon priorisoinnissa katsottaisiin vain potilaan ikää, vanhukset jäisivät aina muita heikompaan asemaan. Terveydelle lasketaan hintaa mm. QALY:n avulla, jossa arvioidaan hintaa hoidon avulla saavutetulle terveelle lisäelinvuodelle. Tämän perusteella voidaan verrata hoitokeinojen hyötyjä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin arviointiylilääkärin Minna Turpeisen mukaan Suomessa on yleensä ajateltu, että julkisella hoidolla hankittu laadukas elinvuosi saa maksaa 30 000-50 000 euroa. Terveen elinvuoden hinnan kipurajana on pidetty 100 000 euroa. Turpeinen kaipaa selkeämpiä sääntöjä siihen, miten käytettävissä olevat hoitokeinot valitaan. Kaikille hoidosta mahdollisesti hyötyville ei voida antaa kaikkea mahdollista hoitoa. Erikoissairaanhoitoon käytetty raha on pois muusta terveydenhoidosta.

Medanetsin mobiilisovellus käyttöön Pohjois-Norjassa

23.6.2020 klo 03:00
Pohjois-Norjassa sijaitseva Nordlandin sairaalaryhmä otti Medanetsin mobiilisovelluksen käyttöön nopealla aikataululla keväällä 2020. Sairaalaryhmä on Medanetsin ensimmäinen asiakas Norjassa. Intensiivisen ja monialaisen yhteistyön ansiosta sovellus saatiin koko sairaalaryhmän käyttöön muutamassa viikossa ja kokonaan etäyhteyksien välityksellä. Näin vältyttiin myös turhilta infektioriskeiltä. Medanets-sovelluksen avulla Nordlandin sairaalaryhmän tavoitteena on tuoda potilaan vointia kuvaavat tiedot reaaliaikaisesti koko hoitotiimin käyttöön. Aikaisemmin viive mittaushetken ja kirjaamisen välillä on ollut suuri, sillä kirjaaminen on vaatinut manuaalista työtä. Paperisten työvaiheiden poisjättäminen oli Nordlandin sairaalaryhmälle yksi merkittävimmistä päätöskriteereistä ottaa hoitotyön mobiiliratkaisu käyttöönsä.

Koronaviruksen jäljittämiseen tarkoitetun mobiilisovelluksen käyttöönotto eteni

23.6.2020 klo 03:00
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt lakiesityksen, joka mahdollistaa koronaviruksen jäljitykseen tarkoitetun mobiilisovelluksen käyttöönoton. laki ehditään hyväksyä ennen eduskunnan kesätaukoa. Sovellus edellyttää muutosta tartuntatautilakiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan 31.8.2020 ja olla voimassa 31.3.2021 asti. Sovelluksen toteuttajaksi on jo aiemmin valittu Solita. Ilmaisen sovelluksen käytöstä tulee vapaaehtoista.

Vanhustenhoidon hoitajamitoitus on tulossa voimaan asteittain

23.6.2020 klo 03:00
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi vanhustenhoidon henkilömitoitusta koskevan lain voimaantuloon liittyvät muutokset. Henkilömitoitus tulee voimaan asteittain, eikä se tule voiman vielä elokuussa 2020, kuten alun perin oli tarkoitus. Laki olisi tulossa voimaan lokakuussa 2020. Eduskunta keskustelee lain sisällöstä 23.6.2020. Lehden tietojen mukaan vuonna 2020 ympärivuorokautisessa hoivassa tulee olla vähintään 5 hoitajaa kymmentä hoidettavaa asiakasta kohden. Vuonna 2021 mitoitus olisi 0,55, vuonna 2022 se olisi 0,6 ja huhtikuussa 2023 se olisi 0,7.

Kotisairaala Luotsin toimitusjohtajalle syyte potilaan murhasta

23.6.2020 klo 03:00
Turkulaisen Kotisairaala Luotsin toimitusjohtajana työskennellyttä sairaanhoitajaa syytetään potilaan murhasta. Murhasyyte koskee saattohoidossa olleen potilaan kuolemaa. Lisäksi syyttäjä on nostanut miestä vastaan syytteet törkeästä kiristyksestä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä väärennöksestä, törkeästä huumausainerikoksesta sekä kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Yhtiön henkilöstöjohtajana toiminut lääkäri sai syytteet törkeästä kiristyksestä ja törkeästä väärennöksestä. Rikokset tapahtuivat joulukuun 2009 ja toukokuun 2015 välisenä aikana. Syytteitä virkavelvollisuuksien rikkomisesta sai myös neljä Turun kaupungin virkamiestä.

Lapinlahden suunnitelma kaatui Helsingin kaupunginhallituksessa

23.6.2020 klo 03:00
Lapinlahden sairaala-alueen suunnitelma on kaatunut Helsingin kaupunginhallituksessa. Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on erittäin harmissaan päätöksestä. Hänen mukaansa kaupunki päätti olla noudattamatta entisiä päätöksiään ja hylkäsi investoinnin, jolla olisi pystytty kunnostamaan arvokkaat rakennukset. Vapaavuori jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. Vihreät, SDP, vasemmistoliitto ja RKP äänestivät Vapaavuoren ehdotusta vastaan. Uudessa esityksessä kaupunki olisi luovuttanut alueen vanhat rakennukset Nrepin ja kaupungin yhteiseen yhtiöön miljoonan euron arvoisena apporttina. Esitystä vastustavat ryhmät katsoivat, ettei ehdotuksessa ollut otettu riittävästi huomioon kaupunkiympäristölautakunnan linjauksia. Alueen tulevaisuutta miettii seuraavaksi selvityshenkilö. Apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr.) mukaan Nrep on ensisijainen neuvottelukumppani, jos se on yhä kiinnostunut. Kaupungin roolista tulee varmasti aiemmin suunniteltua suurempi.

Ahvenanmaalla oltiin tyytyväisiä Varsinais-Suomen lainahenkilökuntaan

23.6.2020 klo 03:00
Ahvenanmaan sosiaali- ja terveysviranomaiset eivät voineet rekrytoida lääkäreitä Ruotsista koronaviruspandemian poikkeusolojen aikana. Sen sijaan Ahvenanmaalle tuli lääkäreitä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Sekä Ahvenanmaalla että Varsinais-Suomessa ollaan tyytyväisiä järjestelyyn ja katsotaan yhteistyön sujuneen hyvin. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri odottaa vielä järjestelyistä korvauksia valtiolta. Enää ei ole esteitä sille, etteikö Ahvenanmaalle voisi tulla lääkäreitä myös Ruotsista. Ahvenanmaan sairaanhoitopiirissä tarkastellaan kuitenkin asiaa aina tapauskohtaisesti.

Fimea jatkaa lääkevarastojen seurantaa digitaalisella tiedonkeruujärjestelmällä

23.6.2020 klo 03:00
Fimea otti keväällä 2020 käyttöön digitaalisen tiedonkeruujärjestelmän, jolla seurataan lääkevarastoja ja arvioidaan niiden riittävyyttä. Järjestelmä otettiin käyttöön koronaviruspandemian aiheuttaman lääkkeiden hamstrauksen vuoksi, mutta sen käyttöä jatketaan myös normaalioloissa. Järjestelmästä näkee automaattisesti mikä on lääkkeen varastotilanne Suomen tukkukaupoissa, sairaala-apteekeissa ja jatkossa myös apteekeissa. Aiemmin Fimea selvitti tilannetta kyselyiden avulla. Fimea on ohjeistanut apteekkeja pysymään normaaleissa lääkemäärissä valmiuslain voimassaolon päättymisen jälkeen. Maaliskuussa 2020 oli pulaa lääkkeistä, mutta Fimean ylijohtajan Eija Pelkosen mukaan kyse oli itse aiheutetusta ongelmasta, kun kuluttajat hamstrasivat lääkkeitä. Pelkonen toivoo kuluttajilta jatkossa vastuullisuutta lääkeostoissa.

Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat suurissa kaupungeissa vuonna 2019

23.6.2020 klo 03:00
Kuntaliitto selvitti suurten kaupunkien terveydenhuollon sekä keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2019. Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat suurissa kaupungeissa, mutta keskisuurissa kunnissa sosiaali- ja terveystoimen kustannukset laskivat hiukan. Suurten kaupunkien terveydenhuollon ikävakioimattomat kokonaiskustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 5,5 miljardia euroa (2018: 4,9 mrd. euroa). Tästä perusterveyden kustannukset olivat noin 2,6 mrd. euroa ja erikoissairaanhoidon 2,9 mrd. euroa. Turussa kustannukset kasvoivat 5,8 %, Oulussa 3,7 % ja Vantaalla 2,7 %. Laskua oli vain Jyväskylässä, -1,9 %. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kaikki ikävakioimattomat kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 2 078 milj. euroa vuonna 2019. Kustannusten kasvu oli suurinta Kirkkonummella (+ 4,2 %), Salossa (+ 3,7 %) ja Keravalla (+ 2,5 %). Loviisassa ja Kauniaisissa kustannukset laskivat 1,5-2 %.

Essote on avoin yhteistyölle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa

23.6.2020 klo 03:00
Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Essote suhtautuu avoimesti mahdolliseen yhteistyöhön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, sanoo Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen. Itä-Savon mahdollinen siirtyminen Pohjois-Savoon tai pysyminen Etelä-Savossa ei vaikuta Essoten toimintaan. Mikkelin keskussairaalassa ei voida tehdä kaikkea ja toimenpiteitä on jo nyt siirretty Kuopion yliopistollisen sairaalan lisäksi Keski-Suomeen. Essote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan Siun sote valmistelevat myös yhteisen in-house-yhtiön perustamista.

HALIn Rajakangas ihmettelee puuttumista jo tehtyihin ulkoistussopimuksiin

23.6.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Auli Valli-Lintu sanoo, että sote-uudistuksen myötä Suomessa voidaan mitätöidä jo solmittuja sote-ulkoistamisen sopimuksia. Yksi esimerkki tästä on Meri-Lapin kuntien sote-ulkoistus Mehiläinen Länsi-Pohjalle. Valli-Linnun mukaan ulkoistussopimus ei se turvaa riittävää järjestämisvastuuseen liittyvää päätös- ja ohjausvaltaa tulevalle Lapin sote-maakunnalle. Suurin osa sopimuksista ei ole ristiriidassa lain kanssa, mutta osa voimassa olevista sopimuksista sisältää mitättömyysriskin. Joissain sopimuksissa kunnat eivät ole voineet ohjata toimia niin kuin pitäisi. Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas ihmettelee väitettä päätöksenteon karkaamisesta kunnilta. On toimittu sopimusten mukaan eli julkinen puoli järjestää ja yksityinen sekä julkinen puoli tuottavat palvelut. Toiminta on ollut laillista. Rajakankaan mukaan taannehtiva lainsäädäntö ei kuulu länsimaiseen oikeuskäytäntöön ja on omituista, että sopimuksiin puututtaisiin jälkikäteen. Sote-esityksessä yksityisten palveluntarjoajien roolin olisi pitänyt olla suurempi.

Keskittyminen koronaviruspotilaisiin toi sairaanhoitopiireihin pitkät hoitojonot

23.6.2020 klo 03:00
Yliopistollisten keskussairaaloiden mukaan keskittyminen koronaviruspotilaiden hoitoon keväällä 2020 aiheutti sairaaloihin pitkät hoitojonot, kun muusta hoidosta jouduttiin karsimaan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan jonot eivät lyhene vuonna 2020, vaikka niitä purettaisiin miten kovasti. Kesän jälkeen tullee lisääntyvässä määrin lähetteitä kuukausien ajan ja jonot pitenevät koko syksyn. HUSissa on jäänyt kokonaan tekemättä noin kahden kuukauden työt. Erityisesti ajettiin alas kirurgiaa ja kiireetöntä toimintaa. Jonossa on muutama tuhat potilasta, jotka joutuvat jonottamaan hoitoon pääsyä noin puoli vuotta. Sadoilla potilailla kiireetön tilanne muuttui kiireelliseksi kevään aikana ja he menevät hoitojonossa edelle. Erityisesti ovat kasvaneet jonot sydänleikkauksissa, ortopediassa, käsikirurgiassa, tekonivelleikkauksissa sekä silmä- ja korvaleikkauksissa. Muut yliopistolliset sairaalat ovat hoitaneet vähemmän koronaviruspotilaita kuin HUS, mutta niissäkin on kertynyt hoitovelkaa ja tappioita. Leikkauksia peruttiin ja henkilökuntaa koulutettiin tehohoitoon. Sairaanhoitopiireihin on tullut keväällä tuhansia lähetteitä vähemmän kuin tavallisesti ja lähetteiden määrän uskotaan kasvavan reippaasti syksyllä 2020. Jos koronaviruksesta nähdään toinen aalto, se vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Tupakointi vaarantaa koko maapallon terveyden – köyhdyttää viljelijät ja maan, jättää jälkeensä saasteita ja sairauksia

22.6.2020 klo 03:00
...lukeutuvat myös erilaiset nuuskatuotteet, joista Suomessa tunnetaan parhaiten ruotsalainen nuuska. Usein nuuskasta nostetaan esiin sen haitat suun

Tarvitseeko vauva helteellä vettä? Tunnista vauvan nesteen tarve ja kuivumisen merkit

22.6.2020 klo 03:00
...hidastumisena, Kaija Mikkola sanoo. Suositeltava ruokajuoma maidon lisäksi on vesi. Sokeripitoiset juomat maistuvat lapsille, mutta ne altistavat

Sivut