Hammaslääkäri

Keskiviikko 27.05.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 3 min sitten

Tehy ja SuPer: Kunta-alalle täytyy saada alakohtainen työsopimus

28.2.2020 klo 02:00
Tehy ja SuPer tavoittelevat kunta-alalle alakohtaista työehtosopimusta. Ns. sote-sopimuksen myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää nykyistä tehokkaammin. Järjestöjen mukaan noin 170 000 sote-alan ammattilaista kuntasektorilla ansaitsee oman työehtosopimuksen, jossa alan epäkohtiin voidaan pureutua paremmin ja turvata sote-palvelujen saatavuus ja työvoiman saanti myös tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen edunvalvontaa hoidetaan jatkossakin tehokkaimmin KVTES:ssa. Järjestöt korostavat, että säästötoimet ovat heikentäneet alan vetovoimaa ja työntekijöiden kuormittuneisuus on kasvanut. Vaikka ala koetaan edelleen merkityksellisenä, pieni palkka ja jaksamisongelmat ovat pakottaneet työntekijät etsimään muita vaihtoehtoja.

Terveystalo ja lääkeyhtiö MSD tiivistävät yhteistyötä

28.2.2020 klo 02:00
Terveystalo ja lääkeyhtiö MSD ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyön lisäämisestä. Yhteistyö koskee erityisesti kliinisiä lääketutkimuksia ja väestön terveyttä edistäviä innovatiivisia kehittämishankkeita. Terveystalon mukaan yhteistyön tiivistäminen mahdollistaa entistä paremmin lääketieteellisten tutkimushankkeiden, joissa kehitetään uusia, parempia tapoja hoitaa potilaita, rantautumisen Suomeen. Terveysdatan hyödyntäminen, terveydenhuollon digitalisoituminen ja Terveystalon nopeasti kehittyneet edellytykset lääketutkimusten toteuttamiseen toimivat yhteistyön katalyytteinä.

Suomessa varauduttu hyvin mahdolliseen koronaviruksen leviämiseen

28.2.2020 klo 02:00
Hallitus painotti tiedotustilaisuudessaan, että Suomessa ei ole koronavirusepidemiaa. Jos tauti leviäisi, valmiutta pystyttäisiin korottamaan nopeasti. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee kertoi, että Suomessa on riittävästi hengityskoneita vakavampia tapauksia varten. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle riittäisi hyvin varusteita. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että Suomessa on 11 000 sairaansijaa, mikä hänen mukaansa riittää vakavimpaan skenaarioon. Hänen mukaansa Suomessa on varauduttu 400 000 ihmisen suojaamiseen. Hän lisää, että varustemääriä on arvioitu sairaanhoitopiireittäin. Hänen mukaan kotikaranteenissa olevien ruokahuolto varmistetaan. Varhila muistuttaa, että kausi-influenssaan kuolee Suomessa vuosittain 500-2 000 ihmistä.

Puolet kunta-alan henkilöstöstä työskentelee maakunnille siirtyvissä tehtävissä

28.2.2020 klo 02:00
Sote-uudistuksessa itsehallintoalueille siirtyväksi määritettyjen tehtävien parissa työskenteli kunnissa 210 200 henkilöä lokakuussa 2018. Kunta-alan henkilöstöstä 210 300 työskenteli puolestaan niissä tehtävissä, joiden tuottaminen jää tulevaisuudessakin kuntien vastuulle. KT Kuntatyönantajat on laskenut arvionsa siirtyvän henkilöstön määrästä hallituksen sote-uudistuksen pohjalta. Uudistuksessa nykyisin kunnissa työskentelevää henkilöstöä siirtyy suuremmille itsehallinnollisille alueille. Alueita olisi 23. Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä työskentelisi uudistuksen jälkeen yhteensä 210 200 henkilöä. 172 900 henkeä 332 kunnasta tai kuntayhtymästä siirtyisi liikkeen luovutuksilla itsehallintoalueiden palvelukseen. Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin jäisi henkilöstöä edelleen noin 208 000 ja Ahvenanmaalle 2 300.

THL: Iltavastaanotot ja sähköinen ajanvaraus harvinaisia terveyskeskuksissa

28.2.2020 klo 02:00
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveyskeskuskyselystä käy ilmi, että potilaiden vastaanottokäytännöt terveysasemilla ovat kirjavia. Työn organisoimisen yleisin malli on lääkäri-hoitaja-työpari, jota käyttää 45 % terveysasemista. Myös monenlaiset tiimit ovat yleisiä. Noin 60 % terveysasemista on nimennyt osalle väestöstään omalääkärin ja 75 % omahoitajan. Kyselyn mukaan työtapoihin vaikuttaa eniten henkilöstötilanne, esimerkiksi lääkäripula ja hoitajien vaihtuvuus. THL:n ylilääkäri Anu Niemen mukaan hoidon jatkuvuudella on suuri merkitys varsinkin pitkäaikais- ja monisairaille. Kyselyn perusteella iltavastaanottoja on toistaiseksi melko vähän, ja sitä tarjoaa noin 30 % terveysasemista. THL:n kehittämispäällikkö Vesa Syrjä sanoo, että näille olisi erityisesti tarvetta, jos asiakaskunnassa on paljon työikäisiä. Sähköisen ajanvarauksen käyttö kasvaa hitaasti.

Kansansairaus parodontiitti vaatii parempaa suun terveyden huomioimista

28.2.2020 klo 02:00
Parodontiitti on usein oireettomana etenevä suun bakteeritulehdus, joka pahimmillaan voi johtaa hampaan irtoamiseen. Se on suomalaisten yleisin kansansairaus, sillä sitä sairastaa 2,3 miljoonaa suomalaista. Lievissä tapauksissa 1-2 hammaslääkärikäyntiä riittää hoitoon, mutta joskus hoitoon kuluu jopa kuukausia. Hampaita voidaan joutua poistamaan ja säännöllisiä käyntejä tarvitaan usein myös jatkossa. Diabeetikoilla on noin kolminkertainen riski sairastua parodontiittiin. Suun tulehdus lisää myös sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Lääkintöneuvos Merja Auero sosiaali- ja terveysministeriöstä ihmettelee, että Suomessa suun terveydenhuolto poikkeaa muusta terveydenhuollosta. Ymmärrys suun terveyden merkityksestä yleisterveydelle on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina.

Jorvin sairaalassa ongelmia reseptien kirjoittamisessa Apotin takia

27.2.2020 klo 02:00
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on ollut suurten ongelmien edessä reseptien kirjoittamisessa Espoon Jorvin sairaalassa. Ongelmat liittyvät Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Kaikki päivystysapu-numeron kautta Jorvin sairaalaan tehdyt reseptien kirjoituspyynnöt eivät noin viikko sitten saapuneet lääkärille asti. Jorvin päivystyksen osastonylilääkärin Emil Heinäahon mukaan asiakkaan tekemä valitus auttoi huomaamaan järjestelmän epäkohdan.

STM: Kuntien sote-palvelujen tuotannon reunaehdot selkeytyvät

27.2.2020 klo 02:00
Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä tehdyn erillisselvityksen perusteella voidaan todeta, että vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuutena maakunnille, kunnilla voi kuitenkin olla mahdollisuus toimia sote-palvelujen tuottajina tiettyjen reunaehtojen mukaisesti. Kunta voi tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan tai tehdä tuottamistaan palveluista sopimuksen maakunnan kanssa. Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että tarkastelussa oli neljä vaihtoehtoista mallia, joista kaksi todettiin helpoimmin toteutettaviksi. Kunnat olisivat syksyllä 2019 järjestetyn kommentointikierroksen vastausten perusteella halukkaita tuottamaan erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä palveluja.

Lääkärit avautuvat anonyymisti ja raivokkaasti Apotista

27.2.2020 klo 02:00
Verkossa on avattu anonyymi kanava nimeltä apottikokemus.fi, joka kerää käyttäjien kokemuksia Apotti-tietojärjestelmästä, joka on otettu käyttöön Vantaalla ja osassa HUSin sairaaloita. Terveyskeskuslääkäri Abdirisak Ahmed kertoo, että idea sivustoon syntyi lääkärien keskustelupalstalla. Hänen mukaansa keskustelijat kokivat, että Apotin käyttäjäkokemukset eivät kunnolla pääse esiin, sillä ihmiset eivät halua puhua niistä omalla nimellään. Kommentit ovat olleet raivokkaita, ja osa kuvailee Apottia jopa potilaille vaaralliseksi.

Pääministeri haluaa vahvistaa hallituksen koordinaatioroolia koronavirusasiassa

27.2.2020 klo 02:00
Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että Suomen hallitus varautuu kaiikkiin skenaarioihin koronaviruksen leviämisen suhteen. Hänen mukaansa varautumista siihen on tehty jo pidemmän aikaa ja hallitus on seurannut tilannetta tiiviisti. Hän totesi kuitenkin, että koordinointiroolia on tarvetta vahvistaa. Marinin mukaan valtioneuvoston kanslian alaisuuteen tulee koordinointiryhmä, johon otetaan keskeisten ministeriöiden kansliapäälliköt ja THL:n asiantuntija. Hänen mukaansa tässä tilanteessa on tärkeää, että koordinaatio on yhdessä paikassa.

Apulaispormestari: Helsingillä valmius nopeisiin toimiin koronaviruksen suhteen

27.2.2020 klo 02:00
Helsingin kaupunginvaltuutetut kuulivat Helsingin varautumisesta mahdolliseen koronavirusepidemiaan. Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr.) kertoi, että varautuminen on osa arkipäivää ja että Helsingissä ollaan valmiita nopeisiin toimintaympäristön muutoksiin, myös koronaviruksen suhteen. Vesikansa kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriö johtaa kansallista varautumista ja suunnittelua, ja HUS alueellista varautumista. Hänen mukaansa, jos Helsingissä olisi paljon koronavirusepäilyjä tai sairastuneita, näiden tutkimukset ja hoito keskitettäisiin tiettyihin toimipisteisiin erillään muusta toiminnasta. Jos pandemia leviäisi huomattavasti ja myös terveydenhuollon henkilöstöön, tehtäisiin palvelujen priorisointia ja terveydenhuollon henkilöstöä siirrettäisiin kiireettömistä kiireellisten palvelujen hoitoon.

Kaikkiin Suomen yliopistosairaaloihin valmius analysoida koronavirusta

27.2.2020 klo 02:00
Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Turun yliopistollisesta keskussairaalasta (Tyks) kertoo Ilta-Sanomille, että kaikkiin Suomen yliopistosairaaloihin tulee valmius analysoida koronavirusta, mikä on tähän asti ollut mahdollista vain Helsingissä ja Turussa. Tyksin lisäksi muut yliopistolliset sairaalat ovat Helsingin seudun yliopistollinen sairaala HYKS, Oulun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

HUSissa todettu koronavirustartunta

27.2.2020 klo 02:00
HUSiin hoitoon hakeutuneella työikäisellä suomalaisnaisella on todettu koronavirustartunta, joka varmistui 26.2.2020 iltapäivällä. Hän on saanut tartunnan Milanosta Pohjois-Italiasta. HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan potilas toimi ohjeiden mukaisesti ja otti ensin yhteyttä puhelimitse. Potilas on osastohoidossa HUSissa. Hän on kuumeinen, mutta hyväkuntoinen. Hän on Suomessa ollut yhteydessä kahteen henkilöön, jotka on tavoitettu ja ohjeistettu pysymään kotioloissa ja heidän terveydentilaansa seurataan. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan tartunnan saaneen matkareittiä käydään läpi ja mahdollisiin kontakteihin ollaan yhteydessä.

Haagan liikenneympyrään tulevat Länsi-Helsingin terveysasemat ja neuvolat

26.2.2020 klo 02:00
Helsinki on suunnittelemassa jättimäistä terveys- ja hyvinvointikeskusta sekä perhekeskusta Haagan liikenneympyrään. Haagan liikenneympyrä sijaitsee tulevan Vihdintien kaupunkibulevardin kannalta merkittävässä paikassa. Uudesta rakentamisesta huolimatta liikenneympyrämäinen luonne säilyy alueella. Terveys- ja hyvinvointikeskuksissa on terveysaseman ja hammashoidon lisäksi mm. sosiaalipalveluja, psykiatria- ja päihdepalveluja, fysioterapiaa, toimintaterapiaa, vammaisten palveluja ja laboratorio. Perhekeskuksissa on neuvola, lapsiperheiden kotipalveluja, sosiaaliohjausta, puheterapiaa, toimintaterapiaa ja fysioterapiaa, perheneuvola, vammaisten palveluja sekä lastensuojelu.

Lääkäriliitto alkaa antaa tilaa lääketieteen ulkopuolisille hoidoille

26.2.2020 klo 02:00
Lääkäriliiton varatoimitusjohtaja Hannu Halila pitää hyvänä asiana, että lääketieteen alalla suhtaudutaan vakavammin erilaisiin oireisiin, joihin ei löydy tutkimuksissa tarkkaa syytä. Halilan mukaan näitä asioita on alettu ymmärtää. Tukes antoi kuitenkin uhkasakon Maria Nordinin Eroon oireista -kurssille. Halilan mukaan jotkut ovat saaneet apua näistä kursseista, joko kurssin ansiosta tai siitä riippumatta. Hän viittaa Lääkäriliiton ohjeisiin, joissa sanotaan, että lääkärien tulisi suositella vain hoitomuotoja, jotka on tutkimustiedon kautta osoitettu tehokkaiksi. Halilan mukaan lääketieteen ja uskomushoitojen välinen raja-aita on osin ohenemassa.

Apotti liittynyt joihinkin läheltä piti -tilanteisiin Hyvinkäällä

26.2.2020 klo 02:00
Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti on tuottanut joitain läheltä piti -tilanteita potilasturvallisuudessa Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Sairaanhoitoalueen johtajan Raija Kontion mukaan häiriötilanteiden kokonaismäärä ei kuitenkaan ole lisääntynyt Apotin käyttöönoton jälkeen. Tilanteet ovat olleet yhteydessä lääkitykseen, potilassiirtoihin ja nestehoitoon. Kontiolle on kantautunut yksittäisiä kommentteja yksityiselle puolelle siirtymisestä siksi, että Apotti on tuntunut niin työläältä. Kontion mukaan hyvääkin palautetta Apotista on tullut. Hänen mukaansa käyttöönotto synnytyksissä ja kardiologiassa on sujunut hyvin. Lääkärit ovat kehuneet puheentunnistuksella toimivaa sanelujärjestelmää.

Suun bakteerit voivat vaikuttaa aivovaltimopullistuman syntyyn

26.2.2020 klo 02:00
Itä-Suomen yliopiston, Kysin, Tampereen yliopiston ja Taysin tutkijoita on kirjoittanut suun bakteereihin liittyvän katsauksen, jonka mukaan suun sairauksilla on viime aikoina havaittu yhteys aivovaltimopullistumien eli -aneurysmien muodostumiseen ja puhkeamiseen. Arviolta 2-3 %:lla aikuisista on aivovaltimopullistuma, joka puhjetessaan voi aiheuttaa hengenvaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon. Monilla potilailla ei ole tunnettuja riskitekijöitä, siksi suun terveyden merkitys on alkanut kiinnostaa tutkijoita enemmän.

Privata tandvårdens priser ökade kraftigt

25.2.2020 klo 02:00
Priser av den privata tandvården har gått upp tredjedel från april 2020. FPA:s forskningsprofessor Hennamari Mikkola och Tandläkarförbundets specialforskare Jaakko Koivumäki anser att företagsköp och fusioner är bakom prisstegringen.

Hammashoidon kulut voivat yllättää

25.2.2020 klo 02:00
Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta pyydettiin viime vuonna apua noin 30 kertaa yllätyksellisen suuriin hammaslääkärilaskuihin. Etenkin kampanjatarjouksina tarjottujen tarkastusten hinnat ovat nousseet maksullisten lisäpalveluiden myötä. Hammaslääkäriliiton varapuheenjohtaja Pia Helander toteaa toimivan viestinnän olevan tällaisissa tilanteissa todella tärkeää. Helanderin mukaan hammaslääkärin on vaikea päästää potilas pois hoitamatta, jos potilaan suussa on esimerkiksi paha ientulehdus. Hammaslääkäriketju Oral on lopettanut kampanjahinnoitetut tarkastukset niistä aiheutuneiden hintaepäselvyyksien takia. Asiakkaille annetut kuntien palvelusetelit ja niiden kattavuus ovat aiheuttaneet myös epävarmuutta asiakkaissa.

Herantis Pharma tiedottaa CDNF-lääkeaihion tutkimustuloksia

25.2.2020 klo 02:00
Herantis Pharma Oyj tiedotti alustavia tuloksia CDNF-lääkeaihion vaiheen 1-2 kliinisestä tutkimuksesta Parkinsonin tautia sairastavissa potilaissa. Ensimmäisten analyysien perusteella CDNF-lääkeaihio on turvallinen ja hyvin siedetty potilailla. Muutamissa potilaissa on havaittu rohkaisevia biologisia vasteita PET-kuvantamisen perusteella. Tutkimuksen toisessa osiossa kaikki potilaat saavat CDNF-hoitoa kuuden kuukauden ajan, ja sen tuloksia odotetaan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Yhtiö on alkanut suunnitella vaiheen 2 kliinistä tutkimusta, jossa tavoite on pitempi hoitojakso varhaisemman vaiheen Parkinson-potilailla, joilla on selkeästi määritelty taudinkuva.

Sivut