Hammaslääkäri

Lauantai 19.09.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 3 tuntia 15 s sitten

Askolan sote-palveluiden siirtäminen Porvoolle toisi säästöjä

18.6.2020 klo 03:00
Askola ja Porvoo ovat selvittäneet mitä vaikutuksia olisi Askolan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisellä Porvolle. Väliraportin mukaan yhdistyminen voisi tuoda noin 0,5 milj. euron kustannussäästöt. Porvoo voisi tuottaa Askolan palvelut tehokkaammin. Yhdistymisen riskeinä pidetään siirron nopeaa aikataulua, Askolan tyhjiksi jääviä sote-kiinteistöjä ja Askolan sote-henkilökunnan siirtymishalukkuutta. Kuntien mukaan siirto voitaisiin tehdä vuonna 2021.

Helsingin Suursuon sairaalan koronaepidemia on ohi

18.6.2020 klo 03:00
Helsingin kaupungin mukaan Suursuon sairaalan koronaepidemia on ohi. Kevään 2020 aikana sairaalassa todettiin koronavirustartunta 42 työntekijällä ja 32 potilaalla. Sairastuneista potilaista suurin osa sai tartunnan todennäköisesti sairaalassa ja sairastuneista 16 menehtyi. Tartuntoja todettiin sairaalan viidellä osastolla.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Mehiläisen Länsi-Pohjan työpaikoille

18.6.2020 klo 03:00
Tehy, SuPer ja ERTO ovat julistaneet Mehiläinen Länsi-Pohjan toimipisteisiin ja työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi 17.6.2020 kello 14.00 ja päättyy 30.6.2020 kello 23.59. Kyseessä ovat lailliset työtaistelutoimet. Toimenpiteellä halutaan vauhdittaa terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluja, jotka ovat kesken Hyvinvointiala HALIn kanssa. Erikoissairaanhoitoa on siirtynyt Suomessa ensimmäistä kertaa yksityiselle palvelun tuottajalle ja SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan lopputulos ei ole hyvä henkilöstön kannalta. Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan vaativan erikoissairaanhoidon tehtäviä ei voida sijoittaa sairaanhoitajan vähimmäispalkalle. Liitot arvostelevat myös työnantajaliiton vaatimia tekstiheikennyksiä terveyspalvelualan työehtosopimukseen.

Väitös: Uudet sydänkuvantamisen magneettikuvausmenetelmät lupaavia

18.6.2020 klo 03:00
Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimuksessa löydettiin uusia magneettikuvausmenetelmiä kontrastiaineettomaan sydänkuvantamiseen. Filosofian maisteri Elias Ylä-Herttualan tutkimuksessa sovellettiin magneettikuvauksen relaksaatiomenetelmiä sydäninfarktin kuvantamiseen korkeassa magneettikentässä. Relaksaatiomenetelmien avulla erotettiin onnistuneesti ja erittäin hyvällä kontrastilla akuutti ja krooninen sydäninfarkti ympäröivästä sydänlihaksesta. Uusilla T1r- ja RAFFn-relaksaatiomenetelmillä infarkti havaittiin yhtä hyvin kuin histologisesti kudosnäytteillä ja näin ollen ne tuovat lisää tietoa tehottoman lymfaattisen järjestelmän vaikutuksista sydäninfarktiin. Ylä-Herttualan väitöstutkimuksessa käytettyjen uusien relaksaatiomenetelmien keskeisiä etuja ovat kontrastiaineettomuus, haitallisen säteilyn puuttuminen ja tämän hetkisen tiedon mukaan fibroosin havaitseminen

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätös hyväksytty

18.6.2020 klo 03:00
Hallitus on linjannut pitkän aikavälin toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eriarvoisuus vähenee vuoteen 2030 mennessä. Valtioneuvosto on hyväksynyt hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätöksen. Huono-osaisuuteen ja sen syihin on puututtava kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Tähän tarvitaan rakenteellisia muutoksia, rahaa sekä isoja ja pieniä arjen tekoja. Toimia tarvitaan kaikilla hallinnonaloilla sekä lisäksi kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja tutkimuslaitosten tekemistä. Eriarvoisuuden vähentämisessä painottuvat ihmisten oma toimijuus sekä ongelmien ennaltaehkäisy. Periaatepäätöksessä on neljä painopistettä, jotka ovat kaikille mahdollisuus osallisuuteen, hyvät arkiympäristöt, hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut sekä päätöksenteolla vaikuttavuutta. Periaatepäätöksen toteuttamiseksi valmistellaan toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2030 saakka. Toimeenpanoa ohjaa kansanterveyden neuvottelukunta.

Lievennyksiä kokoontumisrajoituksiin, ravintoloiden toimintaan ja vierailuihin

18.6.2020 klo 03:00
Hallitus on linjannut lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin. Mikäli epidemiatilanne kehittyy edelleen suotuisasti, voidaan 1.8.2020 alkaen sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Heinäkuun loppuun saakka ovat voimassa aiemmin linjatut rajoitukset kokoontumisten suhteen. Ravintoloiden kohdalla asetusta muutetaan niin, että ravitsemisliikkeet saavat 22.6.2020 alkaen olla auki klo 04 alkaen, ja ne on suljettava viimeistään klo 02. Anniskelu voidaan aloittaa aikaisintaan klo 09, ja se on lopetettava viimeistään klo 01. Noutopöydät sallitaan jälleen. Asiakkaita saa päästää sisälle 75 % sallitusta asiakasmäärästä. 13.7.2020 alkaen ravintoloiden rajoitukset poistuvat. Tämänkin jälkeen jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oltava istumapaikka. Hallitus on myös purkanut suosituksensa vierailujen välttämisestä sairaaloissa. Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen. Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee kuitenkin järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esim. ulkona. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille sekä synnyttäjien tukihenkilöille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.

Deksametasonia saatetaan kokeilla Suomessakin koronaviruspotilaiden hoidossa

18.6.2020 klo 03:00
Oxfordin yliopiston tutkijat ovat todenneet deksametasonin auttavan hengityskoneisiin joutuneita koronaviruspotilaita. Lääke on myös Suomessa hyvin tunnettu ja laajasti käytetty, mutta sitä ei ole käytetty koronaviruspotilaiden hoidossa ainakaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. HUSin infektiosairauksien linjan ylilääkärin Veli-Jukka Anttilan mukaan kortikosteroideihin kuuluva deksametasoni lievittää tulehdusreaktioita, vähentää turvotusta ja laskee kuumetta. Pandemian alkuvaiheessa saatiin tutkimustuloksia, joiden mukaan kortikosteroidesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Anttilan mukana tutkimus voi muuttaa hoitokäytäntöjä myös Suomessa, mutta ensin on nähtävä varsinainen tutkimus tiedotteen lisäksi. Deksametasonia on maailmalla hyvin saatavilla ja se on edullinen lääke. Anttila muistuttaa, että tutkimuksen mukaan lääkkeestä näyttäisi olevan apua vain vaikeasti sairaille potilaille.

Terveystalo aloittaa uudet yt-neuvottelut

18.6.2020 klo 03:00
Terveystalo varautuu poikkeusolojen pitkittymiseen ja aloittaa uudet yt-neuvottelut. Terveystalo varautuu jatkamaan sopeuttamistoimia, mikäli palveluiden kysyntä ei palaudu ennalleen kesän 2020 aikana. Tilanne ei ole yhtä vaikea kuin huhtikuussa, mutta yhtiö varautuu siihen, ettei kysyntä palaudu normaalille tasolle kesän aikana. Terveystalo aloittaa koko yhtiötä koskevat yt-neuvottelut lomautuksista enintään 90 päiväksi tehtävissä, joissa työ on väliaikaisesti vähentynyt tai loppunut.

Kiireettömän hoidon pelätään ruuhkautuvan syksyllä 2020

18.6.2020 klo 03:00
Suomen sairaanhoitopiirien kiireettömän hoidon pelätään ruuhkautuvan syksyllä 2020 pahasti etenkin piilevän hoitotarpeen takia. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on hankaloittanut sairaanhoitopiirien jonotustilannetta. HUSissa kiireetön erikoissairaanhoito on jo ruuhkautunut. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan pahin ruuhka on leikkaushoidoissa. Perusterveydenhuollon käyntimäärät ovat vähentyneet alkuvuonna 2020. THL:n mukaan kiireettömän hoidon lähetteiden määrä laski 8 % tammi-huhtikuussa. Potilaat eivät ole hakeutuneet normaalilla tavalla perusterveydenhuoltoon, mistä saattaa seurata piilevää hoitotarvetta. Alkuvuoden jäljiltä keskimääräiset odotusajat ovat pidentyneet ja pitkään hoitoa odottaneita potilaita on aiempaa enemmän. HUSin ja muiden suurten sairaanhoitopiirien haasteena on se, että ne ovat valmistautuneet epidemiaan ja hoitaneet koronaviruspotilaita, joten jonot ovat kasvaneet.

Ylityökielto laajenee vanhuspalveluihin ja viiteen uuteen sairaanhoitopiiriin

18.6.2020 klo 03:00
Tehy, SuPer ja ERTO laajentavat 10.6.2020 julistamaansa Avaintes-sopimusalan sote-alan ja varhaiskasvatuksen työpaikkojen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa vanhuspalveluihin ja viiteen uuteen sairaanhoitopiiriin. Työtaistelutoimien piirissä ovat nyt Avaintes-sopimusalan sosiaali- ja terveysalan, varhaiskasvatuksen ja Avaintyönantajat Avainta ry:n vanhuspalveluiden työpaikat kotihoito pois lukien sekä Tehyn ja SuPerin työsuhteiset jäsenet yhdeksässä sairaanhoitopiirissä. Myös työtaistelutoimien kestoa on laajennettu yhdeksällä päivällä, ja kielto päättyy kaikissa 30.06.2020 kello 23.59. Tehyn ja SuPerin työsuhteiset jäsenet Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän terveyspalveluissa tukevat neuvottelujen vauhdittamista osallistumalla ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Ulvila saattaa rakentaa uuden terveyskeskuksen

18.6.2020 klo 03:00
Ulvilan kaupunki on suunnitellut terveyskeskuksen 4,2 milj. euron arvoista perusparannustyötä. Tästä saatetaan kuitenkin luopua ja päätettäväksi voidaan tuoda esitys kokonaan uuden terveyskeskuksen rakentamisesta. Uudisrakennuksen hinnan arvioidaan olevan vain joitain satoja tuhansia euroja suurempi, sanoo Ulvilan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Jokinen-Anttila. Hanke toteutettaisiin yhdessä Porin perusturvan kanssa. Vanha vuodeosasto säilyisi käytössä.

Apottiin toivottiin kömpelöiden käännöksien oikaisua

18.6.2020 klo 03:00
Terveydenhuollon ammattilaiset ovat toivoneet Epicin korjaavan Apotti-järjestelmän huonoja suomennoksia. Suomessa Apotin toimintoja on muutettu Suomen tilanteeseen sopiviksi, mutta Epicin mukaan kieltä ei voida muuttaa, koska muutokset näkyisivät Epicin sadoille asiakasorganisaatioille. Apotin toimitusjohtajan Hannu Välimäen mukaan tietojärjestelmien lokalisointi eri kielialueille on aina ongelmallista ja kaikissa tietojärjestelmissä on vakiotoimintoja. Tarvittaessa käännöksiä pyritään korjaamaan paremmin käyttäjiä palveleviksi. Suomessa haasteena on mm. sanojen pituus.

Porvoo ja Pori saivat hoitojonot hallintaan Hygga Flow -järjestelmällä

18.6.2020 klo 03:00
Porin kaupunki on saanut hammashoidon jonot hallintaan muutama vuosi sitten käyttöön otetun suun terveydenhuollon Hygga Flow -tietojärjestelmän avulla. Porin kaupungin ylihammaslääkäri Katja Lepistön mukaan Porin kunnallisessa hammashoidossa ei ole enää hoitojonoja. Potilaat, joilla hoidon tarve ei ole suuri, on saatu hoidettua nopeasti ja aikaa on jäänyt vaativampiin tapauksiin. Henkilökunta on voinut itse määritellä potilaan hoitoon käytettävän ajan, mikä parantaa työhyvinvointia. Potilaan ongelmat puolestaan saadaan hoidettua kerralla kuntoon. Vuoden 2020 alusta lähtien Porvoon kaupunki on soveltanut Flow-mallia paitsi hammashoitoon, myös perusterveydenhuollon ajanvaraus- ja päivystystoimintaan. Porvoossa on saatu purettua suun terveydenhuollon jonot ja sen vuoksi menetelmä otettiin käyttöön myös perusterveydenhuollossa. Porvoon kaupungin johtavan lääkärin Kati Liukon mukaan alkuvaikutelma on hyvä. Hygga Flow otettiin keväällä 2020 käyttöön myös kolmella hammasklinikalla Hollannissa ja Belgiassa, kertoo Hyggan varatoimitusjohtaja Atte Niittylä.

Kelan lääkemääräyspalaute vähensi opioidien määräämistä

17.6.2020 klo 03:00
...tutkimuksesta. (Ahomaki I. ym. J Health Econ 2.6.2020) Kela lähetti toukokuussa 2017 henkilökohtaisella kirjeellä palautetta 4 549 lääkärille ja

Yli puolelle lapsi kahden vuoden kuluessa lapsettomuushoidon ensikäynnistä

17.6.2020 klo 03:00
Lääketieteen opiskelijan Salla Kerttulan Itä-Suomen yliopistossa tekemän opinnäytetyön mukaan useampi kuin joka toinen lapsettomuusselvityksiin tulleista pareista sai lapsen kahden vuoden kuluessa ensikäynnistä. Tutkimuksessa seurattiin Kuopion yliopistollisen sairaalan lapsettomuuspoliklinikalle ensikäynnille 1.8.2015-31.8.2016 välisenä aikana tulleita pareja. Raskauden alkamiseen kului keskimäärin 9 kuukautta ensikäynnistä hoitomuodosta riippuen. Suoraan tehokkaimpaan hoitomuotoon siirtyminen ei aina taannut tehokkainta tulosta, vaan osa pareista hyötyi kevyemmistä hoidoista ja jopa hoidoista pidättäytymisestä.

LPY: Soten tavoitteita ei saavuteta hallituksen esittelemällä mallilla

17.6.2020 klo 03:00
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ei usko, että sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan hallituksen esittelemällä sote-mallilla. Todennäköisempää on, että julkisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus heikkenevät edelleen, eriarvoisuus lisääntyy, terveyserot kasvavat ja kustannusten kasvuvauhti karkaa käsistä. LPY:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin pystytään vastaamaan ainoastaan ottamalla kaikki olemassa olevat resurssit käyttöön, mikä tarkoittaa julkisen palvelutuotannon lisäksi yritysten ja järjestöjen tuottamien palveluiden hyödyntämistä. Jotta näistä kaikista pystyttäisiin integroimaan tehokas ja saumattomasti toimiva kokonaisuus, tarvittaisiin sote-uudistus, joka tukisi pyrkimyksiä paitsi lainsäädännön tasolla, myös erilaisilla kannustimilla sekä yhteishenkeä luomalla. Yksityisen palvelutarjonnan hyödyntäminen on tähän saakka ollut kunnille ja kuntayhtymille eduksi monella tapaa, LPY muistuttaa.

Kysely: Koronapandemia vaikuttanut diabeteksen hoidon järjestämiseen

17.6.2020 klo 03:00
Rochen teettämän kyselyn mukaan koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi diabeteksen hoidon järjestämiseen julkisessa terveydenhuollossa. Diabeetikot ovat haluttomia saapumaan vastaanotolle, joten terveydenhuoltoon kohdistuu painetta palvella potilaita etänä. Roche Diagnosticsin Diabetes Care -yksikkö kartoitti toukokuussa 2020 terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmaa diabeteksen hoidon järjestämiseen koronapandemian aikana julkisessa terveydenhuollossa. Verkkolomakkeella toteutettuun kyselyyn saatiin 13.-24.5.2020 yhteensä 80 vastausta. Kyselyyn vastanneista 68 % kertoi, että pandemiatilanne oli saanut heidät etsimään uusia toimintatapoja ja 43 % sanoi organisaationsa ottaneen käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Kolme neljästä terveydenhuollon ammattilaisesta mainitsi haasteeksi potilaiden haluttomuuden tulla vastaanotolle ja siten kotona käytettävät ratkaisut nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Lähes kolmasosa vastaajista kertoi suositelleensa diabeetikoille omahoitoa tukevaa mobiilisovellusta.

Mobidiag sai 10 milj. euron kasvupääomalainan Euroopan investointipankilta

17.6.2020 klo 03:00
Molekyylidiagnostiikkaan erikoistunut Mobidiag on saanut 10 milj. euroa Euroopan investointipankilta. Kyse on toisesta erästä yhteensä 25 milj. euron kasvupääomalainasta. Mobidiag on kehittänyt mm. testin koronaviruksen tunnistamiseen. Mobidiag aikoo jatkaa lainan turvin uusien molekyylidiagnostiikkatestien validointia ja kaupallistamista.

Avaintes-sopimusalan ylityökielto laajenee kahteen uuteen sh-piiriin

17.6.2020 klo 03:00
Tehy, SuPer ja ERTO laajentavat 10.6.2020 julistamaansa Avaintes-sopimusalan sote-alan ja varhaiskasvatuksen työpaikkojen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin. Kielto alkaa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä 16.6.2020 kello 9.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa neuvotteluja sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta Avaintyönantajat Avainta ry:n kanssa. Kielto päättyy kaikissa sairaanhoitopiireissä 21.6.2020 kello 23.59.

Sivut