Hammaslääkäri

Torstai 28.01.2021

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 57 min 59 s sitten

Apotti-järjestelmä käyttöön Meilahdessa 31.10.2020

14.10.2020 klo 03:00
Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön 31.10.2020 Suomen suurimmassa sairaalakampuksessa Meilahdessa Helsingissä. Apottia on pidetty yhtenä syypäänä HUSin lähes 7 000 potilaan laittomiksi venyneisiin hoitojonoihin, ja sitä kritisoidaan myös paisuneista kustannuksista. Hoitojonojen odotetaan Meilahdessa kasvavan entisestään Apotin myötä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin hinta on kaksinkertaistunut alkuperäisestä arviolta 774 miljoonaan euroon. Oy Apotti Ab:n toimitusjohtajan Hannu Välimäen mukaan syitä tähän ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laajentuminen, konesalitoimintojen vaatimat investoinnit ja viiden uuden kunnan mukaantulo. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli myös 10 %:n suunnitteluvirhe. Välimäki toteaa Apotin olevan valtava toiminnan muutosmalli, ja isossa organisaatiossa muutos vie aikansa. HUS myöntää, että Apotin käyttö on ollut raskasta ensimmäisille käyttäjille, mutta ongelmiin on puututtu.

Hallituspuolueet sopuun sote-uudistuksesta, sote-maakunnista hyvinvointialueita

13.10.2020 klo 03:00
Hallituspuolueet ovat päässeet sopuun sote-uudistuksesta. Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joita aiemmin kutsuttiin nimellä sote-maakunta. Niiden lisäksi palvelujen järjestäjänä on Helsingin kaupunki. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan nimi vaihdetaan siirtymäajaksi, etteivät alueet sekoitu hallinnollisiin maakuntiin. Itä-Savo kuuluu Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Kiuru kertoo, että yhteispäivystyksen säilyminen varmistetaan siirtymäajalla.

Yksityisten palveluntuottajien järjestö kritisoi sote-uudistusta

13.10.2020 klo 03:00
Yksityisten palveluntuottajien edunvalvontajärjestö Hyvinvointiala HALI kritisoi hallituksen sote-uudistusta siitä, että se on neuvoteltu täysin suljetuin ovin. Uudistuksen kannalta keskeisiä tahoja ei ole kuultu eikä lausuntoyhteenvetoa julkaistu. HALI on itse käynyt läpi kaikki lausunnot ja puolet kantaa ottaneista ei usko, että sote-järjestämislaki turvaa sote-palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden. Puolet katsoo, että ostopalveluihin puuttuva järjestämislain pykälä ei ole tarkoituksenmukainen.

THL:n Hiilamo: Sote-esityksessä opittu aiemmista virheistä

13.10.2020 klo 03:00
THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo katsoo, että hallituksen valmistelemassa sote-uudistuksessa on otettu opiksi aiempien hallitusten epäonnistumisista. Hän osallistui uudistuksen valmisteluun useissa työryhmissä kahdella edellisellä vaalikaudella. Hänestä on hyvä, että nyt keskityttiin päivittämään sote-rakennetta eikä uudistusta ole paisutettu. Hiilamon mukaan uudistuksessa on kuitenkin yhä myös ongelmia. Ne liittyvät palvelujen rahoittamiseen ja maakuntien asemaan. Ehdotettu uudistus on kuitenkin kaikkiaan selvä parannus nykyiseen järjestelmään.

Pihlajalinna arvostelee hallituksen sote-linjaa

12.10.2020 klo 03:00
Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen kritisoi hallituksen sote-linjaa. Hänen mukaansa Pihlajalinna on kuntien kanssa perustetuilla yhteisyrityksillä saanut sote-kulut kuriin ja jopa laskemaan. Asiakkaiden tyytyväisyys on koko ajan parantunut. Nyt sote-uudistus poistaa käytännössä yksityisten ja järjestöjen mahdollisuudet tarjota sote-palveluja. STM:n valmistelemissa lakiesityksissä sote-palvelut tuotetaan lähes kokonaan julkisena palveluna, ja maakunnat jäävät vahvasti STM:n ohjauksen alaisiksi. Ostot yksityisiltä jäävät palveluseteleihin jonojen ja kiirepiikkien purkamistilanteissa. Pihlajalinna haluaisi Aaltosen mukaan päästä kertomaan lakien valmistelijoille, miten hyvin tuloksiin päästään.

Sote-ryhmä: Savonlinnan ja Länsi-Pohjan keskussairaaloiden toiminta turvataan

12.10.2020 klo 03:00
Sote-ministeriryhmä on saanut aikaan neuvottelutuloksen sote-uudistuksesta ja maakuntauudistuksesta. Lehden tietojen mukaan hallituspuolueet ovat sopineet Etelä-Savon säilyvän maakuntauudistuksessa yhtenäisenä. Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski ja Sulkava eivät voi siirtyä Pohjois-Savoon. Vastineeksi on pyritty turvaamaan Savonlinnan keskussairaalan laaja toiminta. Sairaalan toiminnan varmistaminen on ollut tärkein syy sille, että kunnat ovat halunneet siirtyä pois Etelä-Savosta. Toinen alueellisesti vaikea päätös oli Länsi-Pohjan alue. Sairaanhoitopiirin kunnat ovat ulkoistaneet Länsi-Pohjan keskussairaalan somaattisen erikoissairaanhoidon Mehiläiselle, ja ulkoistus näyttää yhä muuttuvan tulevassa sote-ratkaisussa lainvastaiseksi. Neuvotteluratkaisussa myös Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminta on pyritty turvaamaan. Helsingin Sanomien tietojen mukaan mitätöintiuhka on poistunut muilta laajoilta ulkoistuksilta. Tilalle tulee siirtymäajalla irtisanomismenettely, jossa maakunta voi neuvotella jatkosopimuksen palveluntarjoajan kanssa. Sopimukset saadaan muutoksilla lainmukaisiksi.

Hallitus pääsi sopuun sote-uudistuksen sisällöstä

12.10.2020 klo 03:00
Hallituksen sote-uudistuta pohtinut työryhmä on hyväksynyt sote-uudistuksen sisällön. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Uudistuksen sisältöä esitellään hallituspuolueiden eduskuntaryhmille viikon 42/2020 alussa, kun virkamiehet ovat viikonloppuna kirjoittaneet paketin puhtaaksi. Hallituksen sisältä kerrotaan, että asiasta tiedotetaan, kun lakipaketti on valmis lainsäädännön arviointineuvostoon. HS on aiemmin kertonut, että mm. rahoitusta koskevia kysymyksiä on auki. Nyt voidaan kertoa, että rahoitusmallin ääripäitä on tasoitettu, jotta eniten menettävien ja eniten saavien maakuntien väliset erot eivät ole yhtä suuria kuin alkuperäisessä mallissa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) on sanonut Twitterissä, että uudistus nojaa vahvasti julkiseen järjestelmään, mutta mahdollistaa myös monituottajamallin. Julkinen yksityinen ja järjestöt toimivat jatkossakin ihmisten parhaaksi.

Fimet julkaisee F1 Arcus -hammashoitokoneen

12.10.2020 klo 03:00
Fimet Oy julkaisee Fimet F1 Arcus hammashoitokoneen, jossa yhdistyy Fimetin vuosikymmenien kokemus alalta. Laite on suunniteltu helposti ylläpidettäväksi ja siinä on hyvin tilaa kehittyneille hygieniaominaisuuksille ja tulevaisuuden päivityksille. F1 Arcusta saa varusteltuna eri ominaisuuksilla kuten instrumenttien jatkuvatoimisella huuhtelulla ja kahdella isolla vesipullolla. Uusi tuote juhlistaa Fimetin 40-vuotista taivalta. F1 Arcuksen myötä Fimet odottaa kasvattavansa liiketoimintaa niin Suomessa kuin Euroopassa, minne suurin osa tuotannosta viedään. F1 Arcuksella on myös hyvät mahdollisuudet voimakkaasti kasvavilla Kiinan hammashoitokonemarkkinoilla.

PlusTerveys-yritystä koskeva verovalitus hylättiin

12.10.2020 klo 03:00
Kauppalehti uutisoi 6.10.2020 hammaslääkäriketju PlusTerveyden osakkaiden miljoonamätkyistä. Yritys maksoi vuonna 2014 lääkäreilleen miltei kahdeksan miljoonan euron osingot, jotka verottaja tulkitsi työpanososingoiksi. Kauppalehden artikkelia varten haastateltu PlusTerveyden toimitusjohtaja Eila Annala totesi, että asian käsittely on kesken. Yksittäisten osakkaiden valitukset olivat tuolloin vireillä verotuksen oikaisulautakunnassa, ja Annalan mukaan ratkaisuja odoteltiin syyskuun kuluessa. Annala ei suostunut vielä 29.9.2020 kertomaan, onko lautakunta tehnyt asiassa päätöksiä. Myös osakkaita jutussa edustanut KPMG oli vaitonainen. Kauppalehden julkaiseman jutun jälkeen KPMG lähetti kuitenkin kirjeen PlusTerveyden osakkaille. Kirjeessä kerrottiin, että osakkaiden valitukset oli hylätty. Miljoonamätkyt jäivät siis voimaan, mutta toisaalta osakkaiden veronkorotuksia pienennettiin. Lautakunta katsoo, että he eivät antaneet väärää veroilmoitusta tietoisesti tai johtuen törkeästä huolimattomuudesta. Lautakunnan päätökset koskevat vasta joitakin osakkaita, mutta KPMG:n mukaan oletusarvo on se, että päätös on kunkin osakkaan osalta sama. PlusTerveys tyytyy hallinto-oikeuden lainvoimaiseen ratkaisuun.

Hallitus esittää muutoksia potilasvakuutuksen korvausjärjestelmään

9.10.2020 klo 03:00
Hallitus esittää potilasvakuutuksen korvausjärjestelmää palautettavaksi korvauksen saajan näkökulmasta toissijaiseksi työeläkkeisiin nähden. Työeläkejärjestelmä maksaisi aina eläkkeen, ja potilasvahingon kärsineen toimeentulo muodostuisi ensisijaisesti työuran aikana karttuneesta vanhuuseläkkeestä tai perhe-eläkkeestä. Potilasvakuutuksesta korvattaisiin vain työeläkkeen yli menevä osuus. Eläkelaitoksella olisi oikeus saada maksamansa työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusetuus takaisin Potilasvakuutuskeskukselta. Ehdotus sisältää myös tarkennuksia vakuutuksen antamista koskevaan velvollisuuteen. Tavoitteena on parantaa potilasvahingon kärsineen asemaa korvausten hakemisessa niin, että etuusjärjestelmä on nykyistä selkeämpi. Lakimuutos ei vaikuta potilasvahingon kärsineen korvauksiin ja etuuksiin. Muutokset vähentäisivät korvausetuuksien yhteensovitustilanteita ja keventäisivät hallinnollista taakkaa. Lait tulisivat voimaan 1.1.2021.

Sivut