Hammaslääkäri

Keskiviikko 03.06.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 37 min sitten

Pohjola Sairaalan tulos nousi plussalle vuonna 2019

14.5.2020 klo 03:00
Pohjola Sairaalan tulos nousi plussalle vuonna 2019, kun liikevoittoa syntyi 4,4 milj. euroa. Ilman työterveystoimintojen myynnistä saatua myyntivoittoa tulos olisi ollut 7,6 milj. euroa miinuksella. Liikevaihtoa kertyi 74,2 milj. euroa vuonna 2019. Pohjola Sairaalan toimitusjohtajan Markus Torkin mukaan tuloksen sijaan yhtiön ensisijaisena tavoitteena on pienentää korvausmenoja nopealla hoitoon pääsyllä, tarkoituksenmukaisella hoidolla ja tehokkaalla kuntouttamisella. Valtaosa vakuutusten lakisääteisistä korvausmenoista kuluu sairauslomiin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin, ei sairaalakuluihin. Torkin mukaan Pohjola Sairaalassa hoidettavana olleiden sairauslomat ovat olleet 18 % keskimääräistä lyhyemmät. Toinen päätavoite on mahdollisimman korkea asiakastyytyväisyys. Lähes jokainen Pohjola Sairaalan asiakas olisi valmis suosittelemaan sairaalaa tutuilleen: sairaalan NPS-luku on 97. Vuonna 2019 Pohjola Sairaalan toimipisteissä tehtiin 6 600 ortopedistä leikkausta ja noin 60 000 kuvantamisen tutkimusta. Keväällä 2020 määrät ovat koronan myötä pudonneet 30-35 %. Koska henkilökuntaa on suhteessa enemmän kuin potilaita, yhtiöllä olisi perusteet lomautuksille. Torkin mukaan yhtiö päätyi omistajan myötävaikutuksella siihen, että ketään ei lomauteta.

Suomeen halutaan digitaalinen tekoälytuettu koulutusjärjestelmä

14.5.2020 klo 03:00
Jyväskylän yliopisto katsoo, että koronapandemian aiheuttamasta etäopetusjaksosta pitää kerätä kaikki kokemukset. Niiden pohjalta Suomen on rakennettava kaikkia koulutusasteita koskeva kansallinen tekoälytuettu digitaalinen koulujärjestelmä samanaikaisesti SOTE-IT -järjestelmän kanssa. Digitaalinen tekoälytuettu koulutus- ja oppimisjärjestelmä rakentuisi SOTE-IT -järjestelmän mallin mukaisesti sisältäen erilaisia tietovarantoja, palvelukokonaisuuksia ja toimintaympäristöratkaisuja. Järjestelmän arkkitehtuurissa käytettäisiin hyväksi SOTE-IT -järjestelmän arkkitehtuuriratkaisuja ja -malleja. Kehitettävä koulutus- ja oppimisjärjestelmä muodostuu oppijan omatiedosta ja valtakunnallisesta digitaalisesta sisältö- ja palvelualustasta (MIKAEL), joihin liittyy uuden sukupolven digitaalisen koulun (AGRICOLA) digitaalinen oppimisympäristö ja koulun oppilasarkisto. Kun tähän koulutus- ja oppimisympäristöön liitetään SOTE-järjestelmän palvelut, saadaan Suomeen rakennettua ensimmäisenä maailmassa digitaalinen SOTE- ja koulujärjestelmä.

Kunnat voivat poiketa kiireettömän hoidon arvioinnin aloittamisesta

14.5.2020 klo 03:00
Kunnille on myönnetty oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräjoista. Tämä oikeus on myönnetty valmiuslain perusteella, ja sitä on tarkoitus jatkaa 30.6.2020 saakka. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 12.5.2020. Kunta voi edelleen luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi. Kiireettömän hoidon määräajoista luopuminen ei saa vaarantaa potilaan terveyttä. Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä kuten ennenkin.

Hoitovelka kasvaa myös suun terveydessä

14.5.2020 klo 03:00
Koronaepidemia kasvattaa hoitovelkaa myös suun terveydenhuollossa. Asiantuntijat valmistelevat päivitettyä ohjetta, jonka mukaan patoutumaa pitäisi pienentää ja hoitojonoja purkaa ainakin niillä alueilla, joilla koronatilanne on rauhallinen. Suun hoito on erityisen tärkeää riskiryhmäläisille, sillä suun terveys on yhteydessä muuhun terveyteen. Aiempi jonotilanne ja kuntien resurssit vaikuttavat hoitovelan purkamiseen, mikä voi osaltaan kasvattaa terveyseroja väestössä. Hampaiden kunnossa on eroja alueiden välillä. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla suun terveys on heikompi kuin maassa keskimäärin. Eniten tilannetta selittävät koulutus- ja tuloerot. Soiten johtava ylihammaslääkäri Martti Lilja sanoo, että suun terveys on kohentunut koko maassa, myös Keski-Pohjanmaalla. Toisaalta se on parantunut eniten hyvin koulutetuilla ja hyvätuloisilla, joten sosioekonomiset erot ovat vain kasvaneet. Soiten alueen aikuisasiakkaista noin 9 % joutui vuonna 2018 käymään hammaslääkärissä yli viisi kertaa vuodessa. Suurempi osuus oli vain Kanta-Hämeessä. Tämä käy ilmi THL:n vuoden 2019 lopulla julkistamista alueellisista raporteista.

Oikomishoitojen suosio kasvaa – tältä Ninan, 27, hampaat näyttävät ennen ja jälkeen

13.5.2020 klo 03:00
...puolella kalvohoitoja ei tehdä. Siellä oikomishoitovaihtoehdot ovat perinteiset kiinteät raudat ja erilaiset irrotettavat oikomiskojeet.

Kolumni: Käynnit hammaslääkärillä romahtivat, ja sillä voi olla vakavia seurauksia

13.5.2020 klo 03:00
...myös hammashoidossa. Varotoimi oli tarpeen, koska alussa ei tarkalleen tiedetty, miten suuri tartuntariski on. Myös potilaat itse peruivat aikoja.

Suun tulehdus voi altistaa koronavirukselle

13.5.2020 klo 03:00
Hammaslääkärit ovat huolissaan parodontiittipotilaista. Parodontiitilla on yhteyksiä eri kansansairauksiin. Terveystalon suunterveyden palveluiden ylilääkäri Tanja Ketola-Kinnula sanoo suun terveyden vaikuttavan myös puolustuskykyyn. Suun tulehdus voi tarjota väylän koronavirukselle. Lisäksi iäkkäillä ihmisillä huono suuhygienia ja tulehdukset edesauttavat keuhkokuumeen puhkeamista koronavirustapauksissa, kertoo Ketola-Kinnula. Hän kertoo jopa 60 prosentin Suomen aikuisväestöstä sairastaa parodontiittia. Vaikea-asteisena sitä on 20 prosentilla. Ketola-Kinnula muistuttaa suuhygienian ylläpidosta myös kotona työskennellessä. Terveetkin ihmiset altistuvat hammassairauksille, kun hampaita harjataan huonommin, ja kun napostelusta ja juomien hörppäilystä aiheutuu happohyökkäyksiä.

Lääkäriliitto huolestui vastaanottoaikojen perumisesta

13.5.2020 klo 03:00
Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että koronaepidemian takia potilaat jättävät tulematta vastaanotoille, eivät hakeudu tarvittaviin tutkimuksiin ja jopa peruvat sovittuihin leikkauksiin tulonsa. Liiton mukaan tästä seuraa myöhemmin todennäköisesti potilastulva, vastaanottojen varauspiikki ja lääkäreille valtava työmäärä. Lääkäriliitto pelkää, että käyntimäärät räjähtävät koronaepidemian laannuttua ja terveydenhuolto voi ajautua kriisiin. Lääkäriliiton huhtikuussa 2020 tekemän kyselyn perustella lähes puolella lääkäreistä työmäärä on vähentynyt koronakriisin seurauksena. Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi sanoo, että lääkärit haluavat yleisesti rohkaista potilaita ja painottavat, että vastaanotoille on turvallista tulla. Tarvittaessa voidaan järjestää myös etävastaanottoja.

Asetusta terveydenhuollon työvelvollisuudesta halutaan jatkaa

13.5.2020 klo 03:00
Valtioneuvosto esittää, että valmiuslain nojalla annettua asetusta työaikaa, vuosilomia ja työntekijän noudatettavaa irtisanomisaikaa koskevista poikkeusjärjestelyistä jatketaan 30.6.2020 asti. Tavoitteena on varmistaa, että terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan akuuttiin henkilöstövajaukseen. Asetuksella varaudutaan tilanteeseen, jossa yhteiskunnan kriittisten toimintojen toimintakyky on vaarassa keskeytyä tai häiriintyä sen vuoksi, että henkilöstöä sairastuu tai joutuu karanteeniin tai tautitilanne aiheuttaa poikkeuksellista palvelutarvetta. Asetus olisi jatkoa 14.4.2020 voimaan tulleelle asetukselle, joka on voimassa 13.5.2020 asti.

Korona näkyy päihteiden käyttäjien hoitoonohjauksessa

13.5.2020 klo 03:00
Koronaepidemian vuoksi moni kunta on vähentänyt päihteiden käyttäjien avohoitopalveluja ja myös hoitoonohjauksen kynnys on noussut. Tämä lisää suuresti riskiä, että päihteiden käyttäjät eivät saa tarpeellista hoitoa, mikä lisää heidän inhimillisiä kärsimyksiään sekä myös yhteiskunnan kustannuksia. Koronan aiheuttamat vaikutukset herättävät huolta myös Kostamokodissa, aikuisten huume-, alkoholi- ja sekakäyttäjien päihdekuntoutukseen erikoistuneessa hoitolaitoksessa. Liiketoimintajohtaja Juha Krögerin mukaan erityisesti yksilö- ja parikuntoutukseen pääseminen tuntuu nyt olevan aiempaa hankalampaa. Sen sijaan perhekuntoutuksen kysyntä on lisääntynyt.

Iisalmen lääkäripäivystyksessä ei enää käytetä ostolääkäreitä

13.5.2020 klo 03:00
Iisalmen sairaalan lääkäripäivystys aiotaan jatkossa hoitaa Ylä-Savon sote-kuntayhtymän omana toimintana. Sairaalassa on turvauduttu jo vuosia pääosin yksityisten palveluntuottajien ostolääkäreihin. Yhtymän terveysjohtaja Eija Jestola toteaa, että kyseessä on suuri ja positiivinen muutos, koska päävastuu päivystyksen lääkärityövoiman järjestämisestä on ollut ulkoisella palveluntuottajalla lähes kymmenen vuotta. Ylä-Savon sote pyrkii parantamaan päivystystyön houkuttelevuutta lääkärien työehtoja muuttamalla ja palkankorotuksilla. Esitetyt muutokset nostaisivat lääkäreiden päivystystyön palkkakustannuksia reilut 50 000 euroa vuoden 2019 tasosta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yt-neuvottelut päättyivät

13.5.2020 klo 03:00
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käynyt huhtikuun 2020 aikana yt-neuvottelut, joissa on sovittu koronaepidemian hoitamiseksi tarvittavista järjestelyistä. Neuvotteluissa on käsitelty potilaiden hoidon ja henkilöstön vuosilomien järjestämistä ajalla 1.5.-30.9.2020. Neuvottelujen avulla on varauduttu siihen, että koronaepidemian tilanne Pirkanmaalla muuttuu. Neuvotteluissa päätetyt asiat koskevat koko henkilöstöä. Neuvottelut päätettiin yhteisymmärryksessä työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä. Työntekijöille turvataan vähintään kolmen viikon yhtäjaksoinen loma. Jos työnantaja joutuu keskeyttämään tai perumaan työntekijän loman, lomasta maksetaan kesäaikana erillinen korvaus. Koronaepidemian vuoksi tulevat mahdolliset lisätehtävät järjestetään ensisijaisesti omalla henkilökunnalla. Mikäli työt vähenevät ja töitä ei ole tarjolla, työntekijälle tarjotaan vaihtoehtoina esimerkiksi vuosilomien, säästölomien ja työaikapankkivapaiden pitämistä. Jos sitäkään kautta ei saada riittäviä järjestelyjä, tilanteesta käydään erikseen yt-neuvottelut. Sairaanhoitopiiri muuttaa käytäntöään karanteeniajan tartuntatautipäivärahan hakemisesta. Työnantaja vastaa jatkossa työntekijöiden palkanmaksusta koko sinä aikana, kun työntekijä asetetaan korona-altistuksen vuoksi karanteeniin ja on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Työnantaja hakee työntekijän tartuntatautipäivärahasta korvauksen Kelasta.

Yksityisillä palvelutuottajilla vuonna 2020 jo 350 000 lääkärin digivastaanottoa

13.5.2020 klo 03:00
Hyvinvointiala HALIn mukaan lääkäreiden etävastaanottojen suosio on moninkertaistunut koronakriisin aikana. Erityisesti edulliset ja nopeasti saatavilla olevat chat-pohjaiset digivastaanotot ovat löytäneet runsaasti uusia käyttäjiä. Maaliskuussa 2020 pelkästään kolmella suurimmalla yksityisellä terveyspalvelutuottajalla oli lähes 150 000 lääkärin digivastaanottoa. Tammi-huhtikuussa 2020 digivastaanottojen määrä oli yhteensä lähes 350 000. Digivastaanotoille hakeudutaan muutenkin kuin koronavirusepäilyjen takia. Digivastaanotoilla käytiin muiden kuin koronaepäilyjen vuoksi huhtikuussa 2020 yli kaksi kertaa enemmän kuin tammikuussa 2020.

Siun sote hakee 15 milj. euroa valtionavustusta sote-uudistuksen hankkeisiin

13.5.2020 klo 03:00
Siun sote hakee yhteensä 15 milj. euron suuruista valtionavustusta kahdessa sote-uudistukseen liittyvässä avustushaussa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan haetaan 2,5 milj. euroa ja sote-uudistuksen rakenneuudistusta tukeviin toimiin 12,5 milj. euroa. Avustuspäätökset tehdään sosiaali- ja terveysministeriössä kesäkuun 2020 lopussa.

Niemi-Laine: Kunta-alan työntekijät vaarassa joutua koronakriisin maksajiksi

13.5.2020 klo 03:00
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine arvioi, että kaikki kunta-alan sopimusneuvottelijat eivät näe samalla tavalla huonon taloustilanteen vaikutusta keskeneräisiin neuvotteluihin. Hänen mukaansa neuvottelujen venyminen voi merkitä kunta-alan kiky-tuntien säilymistä ja palkankorotusten siirtymistä. Pahimmillaan kunta-alan työntekijät ovat vaarassa joutua koko koronakriisin maksajiksi kuten kävin osin Sipilän hallituksen kikyssä. Myös Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren pelkää, että neuvottelujen venyminen voi heikentää työntekijäpuolen neuvotteluasemia, jos koronan takia heikkenevä taloustilanne iskee kovaa julkiseen sektoriin. Hänen mukaansa nykyinen kunta-alan sopimusjärjestelmä mahdollistaa sen, että muut jäävät yhden panttivangiksi. Juko arvioi, että korona ja sen myötä heikkenevät talousluvut tulevat syömään julkista sektoria. Siksi Juko Löfgrenin mukaan tekisi sopimuksen mieluummin nyt kuin esimerkiksi syksyllä 2020, jolloin taloustilanne voi olla jo paljon nykyistä huonompi. Hän toivoo, että myös Tehy ja Super olisivat valmiita kompromisseihin.

Suomessa laaditaan yhteneväiset potilasturvallisuuden kriteerit

13.5.2020 klo 03:00
Suomessa selvitetään kansallisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa. Selvityshankkeen on käynnistänyt Vaasan sairaanhoitopiirin johtama konsortio ja hankkeen rahoitusta koordinoi valtioneuvoston kanslia. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamiselle ja arvioinnille ehdotus minimistandardeista, joita voidaan hyödyntää toimintayksiköissä ja kansallisessa vertailussa. Hankkeessa perehdytään kansainvälisiin tutkimuksiin ja kokemuksiin potilasturvallisuuden mittaamisesta, tarkastellaan muiden turvallisuuskriittisten alojen käytäntöjä sekä selvitetään nykytilanne Suomessa. Hankkeen tuloksia ja malleja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen ja omavalvonnan tukena, laadun vertailussa, kansallisessa ohjauksessa ja valvonnassa.

Helsingin Laakson sairaalan henkilöstöllä 69 koronatartuntaa

13.5.2020 klo 03:00
Helsingin Laakson sairaalan henkilöstöllä on todettu 69 koronatartuntaa. Asiasta kertoi pormestari Jan Vapaavuori. Laakson sairaalassa on yhteensä 800 työntekijää. Henkilökuntaan kuuluvien lisäksi 14 muulla kuin koronaosastolla hoidettavana ollutta potilasta on saanut koronatartunnan. Tartuntatapausten vuoksi kaupunki on tiukentanut Laakson sairaalan henkilöstön suojaustoimenpiteitä. Vapaavuoren mukaan kaikki sairaalan työntekijät testataan, ja testejä on jo tehty noin 500.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ei edistä ensihoidon uudistusta

13.5.2020 klo 03:00
Ensihoidon uudistaminen ei ole etenemässä Päijät-Hämeessä pitkään aikaan. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola veti 11.5.2020 ensihoidon uudistusesityksen pois yhtymähallituksen esityslistalta. 12.5.2020 yhtymä ilmoitti, ettei se toistaiseksi edistä asiaa. Maakunnallista uudistusta tavoitellaan mahdollisesti vasta, kun valtakunnallinen sote-uudistus etenee. Erhola pitää tilannetta valitettavana maakunnan kannalta. Esitystä oli valmisteltu pitkään, ja ulkopuolisten asiantuntijoiden selvitys teetetty.

Planmeca Romexis -ohjelmistosta julkaistu uusi versio 6.0

13.5.2020 klo 03:00
Planmecan Romexis-hammaskuvantamisohjelmistosta on saatavilla täysin uudistettu versio Planmeca Romexis 6.0. Uudistettu versio tukee kaikkia hammaskuvantamisen tyyppejä, ja sen ulkoasussa ja käyttötuntumassa on korostettu käytettävyyttä. Versio 6.0 ohjaa myös työnkulkujen luomista, mikä helpottaa ohjelmiston käyttämistä. Uudessa versiossa on myös laajennettu ja monipuolistettu työkaluvalikoimaa. Yhtenäisessä kuvaselaimessa näkyvät potilaan kaikki kuvat, kuten 2D- ja 3D-röntgenkuvat, valokuvat, 3D-valokuvat, intraoraalijäljennökset ja CAD/CAM-tapaukset sekä videot.

Essote: Hammashoidon normalisoitumiseen menee vuosi

13.5.2020 klo 03:00
Essote alkaa palauttaa hammashoidon palveluja normaaleiksi 13.5.2020 lähtien kaikissa hammashoitoloissaan. Koronaepidemian aikana hammashoidon ajat on peruttu ja hoitoon ovat päässeet ainoastaan päivystyspotilaat. Essoten ylihammaslääkäri Virpi Laine sanoo, että saattaa mennä vuosi, ennen kuin tilanne alkaa normalisoitumaan jonojen suhteen. Essotessa hammashoidon tilannetta hankaloittaa tällä hetkellä puute henkilökunnasta. Yhdeksän hoitajaa on siirretty muihin tehtäviin esimerkiksi koronajäljitykseen sekä näytteiden ottoon. Hammashoidon jonojen purku aloitetaan kiireellisestä ja puolikiireellisestä hoidosta sekä lasten hammashoidosta.

Sivut