Hammaslääkäri

Keskiviikko 03.06.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 27 min 25 s sitten

Vastaanotot toimivat yhä rajoitetusti

13.5.2020 klo 03:00
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen hammaslääkäreiden ja suuhygienistien vastaanotot toimivat vielä rajoitetusti. Toiminta painottuu kiireelliseen ja puolikiireelliseen hoitoon. Hyvinvointiyhtymästä kerrotaan, että toimintaa kuitenkin laajennetaan vähitellen.

Aluehallinto­virastot saivat terveyden­huoltoa koskevia kanteluja viime vuonna ennätysmäärän

13.5.2020 klo 03:00
...palvelujärjestelmän toiminta tai käytännöt ja diagnoosin tai hoidon viivästyminen.

Koronaepidemia matelee Kaarinassa – Hammashuolto ja neuvolat palailevat jo normaaliin

13.5.2020 klo 03:00
...kertoo avosairaanhoidon ylilääkäri Rita Arjonen Kaarinan terveyskeskuksesta. Tilanne on niin hyvä, että Kaarinassa on päätetty käynnistää

Suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys

13.5.2020 klo 03:00
...kun ei koskaan tiedä. Suun

Hampaat saivat Keski-Suomessa oman epidemiatuen – "Päätimme kehittää uusia toimintatapoja”

12.5.2020 klo 03:00
...kahdeksan kunnan alueen ihmiset huolehtimaan suun

Rauma ja sairaanhoitopiiri sopimukseen poliklinikoiden siirrosta

12.5.2020 klo 03:00
Rauman kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin neuvotteluissa on saavutettu sopimus erikoissairaanhoidon poliklinikoiden siirrosta ja työnjaosta. Sopimuksen mukaan kaupungin erikoissairaanhoidon polikliiniset toiminnat siirtyvät heinäkuun 2020 alusta liikkeenluovutuksella Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Suurin osa poliklinikkapalveluista jatkuu edelleen Raumalla. Liikkeenluovutuksessa 32 erikoissairaanhoidon työntekijän on määrä siirtyä Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelukseen työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtymisestä on käyty yt-lain mukaiset neuvottelut.

Acutan potilasmäärä palautumassa normaaliksi Tampereella

12.5.2020 klo 03:00
Tampereen yliopistollisen sairaalan ensiavun Acutan potilasmäärä palautumassa kohti normaalia. Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialuejohtaja Sirpa Rainesalo kertoo, että muutos alkoi viikolla 19/2020. Huhtikuussa 2020 Acutassa käynnit olivat 27 % normaalia pienemmät. Toukokuussa 2020 käyntejä on ollut 13 % vähemmän kuin toukokuussa 2019, mutta ensiapu vilkastuu kaiken aikaa ja potilaiden määrä kasvaa.

Päijät-Häme ottaa aikalisän ensihoidon uudistuksessa

12.5.2020 klo 03:00
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suunnitelmat maakunnallisen ensihoidon uudistuksesta lykkääntyvät. Toimitusjohtaja Marina Erhola on vetänyt esityksensä ensihoitouudistuksesta pois hyvinvointiyhtymän hallituksen listalta. Erhola sanoo käyttäneensä asiassa toimitusjohtajalle kuuluvaa kokonaisharkintaa. Hyvinvointiyhtymän suunnitelmissa on ensihoidon tuottamis- ja järjestämisvastuun siirtäminen kokonaan itselleen. Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastustaa suunnitelmia. Sen mielestä uudistus ei toisi kaivattuja säästöjä ja heikentäisi ihmisten avunsaantia.

Siun sote varautuu yt-kierteeseen

12.5.2020 klo 03:00
Siun soten alueella terveydenhoito oli tiukassa tilanteessa jo ennen koronavirusepidemiaa. Siun soten hallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen sanoo, että koronakriisi aiheuttaa Siun sotelle ylimääräiset 30 milj. euron kustannukset. Kämäräisen mukaan hallituksen lupaaman tuen on katettava koronasta johtuvat lisäkustannukset ja sairaanhoitopiireille on annettavaa suoraa tukea. Tällä tavalla kesän 2020 jälkeen päästään normaaliin hoitotyöhön sekä purkamaan koronatilanteen aiheuttamat massiiviset jonot. Siun soten toimitusjohtajan Ilkka Pirskasen mukaan kuntayhtymään tarvitaan epidemian ajaksi kymmeniä hoitajia lisää. Rekrytointi tapahtuu kouluttamalla kuntayhtymän henkilökuntaa uusiin tehtäviin. Jos työntekijöitä sairastuu tai joutuu muuten töistä pois, työntekijöiden määrän tarve voi lisääntyä. Ennen koronaa Siun sote tuotti palvelunsa 7 % edullisemmin kuin julkiset toimijat Suomessa keskimäärin. Kuntien sote-kulut ovat kasvaneet noin prosentin vuodessa. Kämäräisen mukaan maakunnan väestön tila kuitenkin nostaa sote-palvelujen tarvetta enemmän kuin kunnat pystyvät maksamaan. Kämäräinen sanoo, että jos sote-palveluiden tarvevakioitua rahoitusta ei saada muutaman vuoden sisällä, yt-neuvottelut tulevat olemaan arkipäivää Siun sotessa. Ilman lisärahoitusta kuntien talous rapautuu Kämäräisen mukaan viidessä vuodessa.

KYS palauttaa asteittain kiireettömiä hoitoja

12.5.2020 klo 03:00
Sairaanhoitopiireissä palautellaan asteittain koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan takia jäihin laitettuja toimintoja. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) kiireettömiä vastaanotto-, leikkaus- ja muita toimenpideaikoja aletaan jälleen toteuttaa niiltä osin, kuin se on mahdollista. KYSissä kiireettömien hoitojen ja vastaanottojen toiminnassa päästää noin 90 %:iin normaalista, koska poikkeustilaa ei ole purettu kokonaan. Palvelukeskusjohtaja ja vastaava ylilääkäri Olavi Airaksinen kertoo, että viikosta 20/2020 alkaen toiminta palaa hyvin lähelle normaalia esimerkiksi sydänkeskuksen, neurokeskuksen, ja ortopedian yksiköissä. Myös kuvantamistutkimuksia lisätään lähelle normaalia tasoa. Kaikki psykiatrian poliklinikat toimivat jo lähes normaalisti.

VideoVisit tarjoama etähoivayhteys otetaan käyttöön Britanniassa

12.5.2020 klo 03:00
Suomalainen perheyritys VideoVisit Oy on valittu ainoana Iso-Britannian ulkopuolisena palveluntuottajana tarjoamaan ratkaisu nopeasti koronan myötä kasvaneeseen etähoivan tarpeeseen. Yritys valittiin maaliskuussa kansainväliseen TechForce19 -hankkeeseen runsaan 1600 palveluntuottajan joukosta. Yhdistyneen kuningaskunnan julkisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden digitalisoinnista vastaava NHSX valitsi suomalaisen VideoVisit(R) HOME etähoiva-alustan tukemaan koronaviruksen takia kotiin eristäytyneiden ikäihmisten arkea. NHSX haluaa erityisesti tukea riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten, heidän omaistensa ja hoivapalveluntuottajien välistä yhteydenpitoa. VideoVisitin avulla kotihoidon käyntejä on mahdollista tehdä tietoturvallisen etäyhteyden avulla. Lisäksi palvelua käyttävä ikäihminen pystyy olemaan videoyhteydessä lähiomaisiinsa.

Kaupunki maksaa 30 % Salon sairaalan uudistamisesta

12.5.2020 klo 03:00
Tyksin Salon sairaalan uudistamisen kustannusarvio on 57 milj. euroa. Salon kaupunki maksaa urakasta noin 30 % ja sairaanhoitopiiri 70 %. Salon vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Niemelä kertoo maksuosuuksien pohjautuvan nykyiseen omistukseen ja tulevaan käyttöön. Tämänhetkisen vuokranlaskennan mukaan sairaanhoitopiiri käyttää 69 %:a tiloista, kaupunki 28 %:a ja Kaarea 3 %:a. Hankkeeseen aiotaan hakea myös valtion rahaa.

Luukkainen: Hoitajien neuvottelijat estävät muiden tavoitteiden toteutumisen

12.5.2020 klo 03:00
OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan hoitajia edustavat neuvottelijat eivät ainoastaan ole vaatineet itselleen lisää, vaan he ovat myös pyrkineet estämään muiden työntekijäosapuolten neuvottelutavoitteiden toteutumista. Luukkainen sanoo, että neuvotteluissa ei ole ennen ollut sellaista piirrettä, että yksi on pyrkinyt saamaan pois toisilta hyvää. Luukkaisen mukaan neuvottelijat vaativat koronalisiä itselleen, mutta vastustivat koronalisien antamista myös lääkäreille ja opettajille, jotka ovat Jukon alaisuudessa. Tätä väitettä Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ei hyväksy. Hänen mukaansa Tehy ei ole tyrmännyt koronalisiä lääkäreille. Tehyn linjaus jättäisi kuitenkin opettajat koronalisien ulkopuolelle, koska heillä ei ole valmiuslain määräämää työvelvoitetta. Luukkaisen mukaan myös opettajat joutuvat poikkeusoloissa lisätöihin mm. etäopetuksen järjestämiseksi. Toinen kiistakysymys koskee sitä, että Juko ja OAJ haluaisivat siirtää varhaiskasvatuksen opettajat kunta-alan perussopimuksesta opettajien työehtosopimukseen. Sote Ry ja Tehy vastustavat tätä. Rytkösen mukaan varhaiskasvatuksen sopimuksia ei pidä pilkkoa. Juko tavoittelee Luukkaisen mukaan vaikka erillissopimusta Kuntatyönantajien kanssa. Hoitajia edustavat liitot Super ja Tehy tavoittelevat puolestaan sote-alalle omaa työehtosopimusta.

Näin terveydenhuollon ammattilaiset jäljittävät koronatartuntoja – Altistuneelle ei saa paljastaa, kuka mahdollinen tartuttaja on

12.5.2020 klo 03:00
...määrä on lähes 20-kertaistunut nopealla aikataululla. Kunnat ovat tehneet sisäisiä työsiirtoja, ja tartunnanjäljitykseen on saatu

Koronaepidemia tuo Satakunnan kunnille 77 milj. euron tappiot

11.5.2020 klo 03:00
Koronavirusepidemia aiheuttaa Satakunnan kunnille vuonna 2020 lähes 77 milj. euron tappiot. Satakuntaliiton ja Porin kaupungin tekemässä laskelmassa on otettu huomioon kuntien tulot ja menot sekä lisäksi kuntien omistaman Satakunnan sairaanhoitopiirin taloustilanne. Kunnista suurimman koronatappion, arviolta 30 milj. euroa, tekee maakunnan pääkaupunki Pori. Muiden lisäkulujen takia Porin tappio on nousemassa yhteensä lähes 50 milj. euroon. Raumalle tappiota tulee noin 16 milj. euroa, Ulvilalle lähes 5 milj. euroa. Pienimmissäkin kunnissa tappiot ovat merkittäviä kuntien kokoon nähden. Satakunnan sairaanhoitopiirin lasketaan menettävän vuonna 2020 tuloja 10 milj euroa. Tämä summa tulee kuntien katettavaksi.

Kymsote aloittaa yt-neuvottelut koronakriisin takia

11.5.2020 klo 03:00
Kymsote aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat mm. henkilöstösiirtoja ja vuosilomia koskevia järjestelyjä. Yt-neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Toimenpiteillä sote-yhtymä varautuu koronavirusepidemian pitkittymiseen. Tässä vaiheessa yt-neuvottelut eivät sisällä lomautuksia. Taustalla on myös koronakriisin heikentämä talous. Kymsoten alijäämä painuu arviolta yli 30 milj. euroon, jos koronakriisi jatkuu syksyyn 2020 asti. Jos tilanne jatkuu kesäkuun loppuun, tämänhetkisen arvion mukaan alijäämää tulee noin 20 milj. euroa.

Soste: Säätiöiden ja yhdistysten jääminen koronatukien ulkopuolelle selvitettävä

11.5.2020 klo 03:00
Soste vaatii oikeuskansleria selvittämään, miksi Business Finland on rajannut säätiöt ja yhdistykset koronatukien ulkopuolelle. Suomessa on noin tuhat yhdistystä ja säätiötä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja liiketoiminnan muodossa. Tältä osin ne toimivat markkinoilla samalla tavoin kuin yhtiömuotoiset palveluntuottajat. Sosten lakimies Kirsi Väätämöisen mukaan lainsäätäjän tahto on ollut selvä eli markkinoilla toimivan palveluiden tuottajan yhteisömuodolla ei pitäisi olla mitään vaikutusta tukien myöntämiseen. EU:n valtiontukisääntelyn mukaan tukia ei saa myöntää syrjivästi organisaatiomuotoon perustuen. Syrjimättömyyden periaate koskee myös kansallista sääntelyä. Soste on huolissaan yhdistysten ja säätiöiden sekä näiden palvelutoimintojen asiakkaiden tilanteesta. On suuri vaara, että osa toimijoista lakkauttaa koko toimintansa tai ajautuu konkurssiin. Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo, että uuden yritysten yleistuen koronan aiheuttamiin vahinkoihin tulee olla palveluita tuottavien yhdistysten ja säätiöiden haettavissa.

Sivut