Hammaslääkäri

Keskiviikko 03.06.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 35 min sitten

Vanhanen: Valmiuslaki vaatii päivittämistä

11.5.2020 klo 03:00
Eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) mukaan valmiuslain käyttöönotto on sujunut Suomessa hyvin. Valmiuslaki kuitenkin tehtiin sodan kaltaisia tilanteita varten eikä pandemian varalle, joten lakia on päivitettävä. EU-tasolla olisi pitänyt sopia tehokkaammin yhteisesti eristämisen aloittamisesta ja toimenpiteistä. EU:sta ei ollut kriisissä jäsenmaille paljon apua, mutta elvytysvaiheessa on todennäköisesti enemmän. Vanhanen arvelee, että Suomessa ja Euroopassa tarvitaan kriisin jälkeen tuotantoketjujen lyhentämistä ja tuomista lähemmäksi. Samaan keskusteluun sopii maakunnallinen sote-ratkaisu. Maakuntien tulee huolehtia turvallisina vuosina mm. maskien hankkimisesta. Kriisin yhteydessä vastuu maskien varastoinnista on ujutettu vain sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen vastuulle, vaikka sosiaali- ja terveystoimi on kunnallisella vastuulla. Vastuutahon tulee huolehtia myös varautumisesta. Kriisin vaikutuksia viljelylle ei ole vielä nähty. Kriisistä on opittu kotimaisen ruoantuotannon varmistamisen tärkeys. Vanhanen uskoo, että kriisin jälkeen elvytysraha suunnataan globaalisti ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin ja digitaalisuuden edistämiseen. Suomella on oltava näihin teemoihin liittyviä hankkeita.

Aava tuo markkinoille erittäin tarkan vasta-ainetestin

11.5.2020 klo 03:00
Lääkärikeskus Aava aloittaa koronaviruksen vasta-ainetestauksen. Yhtiö siirsi testauksen aloittamista yli kuukaudella, koska halusi varmistaa testin laadun. Aavan mukaan 11.5.2020 käyttöön otettava testi on markkinoiden tarkin, mutta sen tulokset voivat silti olla pettymys. Asiantuntijoiden mukaan testin tarkkuudesta saadaan merkittävää hyötyä vasta sitten, kun useampi suomalainen on saanut koronatartunnan.

Essoten hammashoidon palvelut palautuvat pikku hiljaa normaaleiksi – "Menee vuosi ennen kuin tämä normalisoituu"

11.5.2020 klo 03:00
...Hammaslääkäri ja suuhygienisti arvioivat jokaisen potilaan hoidontarpeen. Jos aikaa ei ole peruttu eikä potilaaseen ole muuten oltu yhteydessä

Terveet hampaat suojaavat myös sydäntä

8.5.2020 klo 03:00
...hyvän kunnon apuna on myös ylä- ja alaleukojen ienalueiden hieronta niin, että verenkierto ja lymfankulku vahvistuvat. Hampaiden ja suun hyvästä

Päihdepalvelut tuovat säästöjä alkoholiongelmaisten hoitoon

8.5.2020 klo 03:00
Siun soten alueella tehdyn tutkimuksen mukaan päihdepalvelujen saaminen pienentää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja kuolemanriskiä alkoholiongelmaisilla henkilöillä. Päihdepalvelujen piirissä olevien alkoholiongelmaisten keskimääräiset sote-kustannukset olivat viiden vuoden aikana 53 % matalammat verrattuna päihdepalvelujen ulkopuolelle jääneisiin. Tutkimus toteutettiin Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa IMPRO-hankkeessa ja toteutukseen osallistui Itä-Suomen yliopiston, THL:n ja Aalto-yliopiston tutkijoita. Tutkimuksessa tarkasteltiin alkoholiongelmaisten henkilöiden keskimääräisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytön kustannuksia Siun soten alueella Pohjois-Karjalassa potilas- ja asiakasrekisteritietojen avulla. Tavoitteena oli selvittää, pienentääkö esimerkiksi päihdepalvelujen piiriin pääseminen sote-kokonaiskustannusten kertymistä. Tutkijat päättelevät, että päihdehoidon ulkopuolelle jääminen kasvattaa hoidon kokonaiskustannuksia ongelmien komplisoituessa ja päätyessä erikoissairaanhoidon hoidettaviksi. Tutkijoiden mukaan päihdeongelmat tulisikin tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja pääsy päihdepalveluihin tulisi varmistaa hoidon kokonaiskustannusten pienentämiseksi.

Kotihoidon pysäköinnin helpotukset uuteen tieliikennelakiin

8.5.2020 klo 03:00
Kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinti helpottuu 1.6.2020 lähtien uuden tieliikennelain muutoksen myötä. Hallitus esittää muutosta, joka tehostaa kotiin tuotavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja helpottamalla näiden palvelujen työntekijöiden pysäköintiä. Hallitus esitti myös lain täydentämistä eräillä säännöksillä, jotka johtuvat muualla lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Uudet säännökset mahdollistavat kotihoitajien ajoneuvojen pysäköinnin ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla. Pysäköinti olisi lisäksi mahdollista myös kadulla, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Pysäköintitunnus ei kuitenkaan oikeuttaisi pysäköintiin kiinteistöjen tien ulkopuolisilla piha-alueilla. Kotihoidon pysäköintimahdollisuuden käyttäminen edellyttää, että ajoneuvossa on kunnan myöntämä pysäköintitunnus. Samassa yhteydessä eduskunta hyväksyi myös vuoden 2019 alussa tieliikennekäyttöön hyväksyttyjen ns. HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttöä koskevien säännösten sisällyttämisen uuteen tieliikennelakiin. Eduskunta hyväksyi myös pyörätien kaksisuuntaisuutta osoittavan liikennemerkin asettamiselle 7 vuoden siirtymäajan.

Pihlajalinnan tulos tammi-maaliskuussa 2020

8.5.2020 klo 03:00
Tammi-maaliskuussa 2020 Pihlajalinnan liikevaihto oli 133 (1-3/2019: 132,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 3,3 (3,5) milj. euroa eli 2,5 (2,7) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 4,2 (3,9) milj. euroa eli 3,2 (3,0) % liikevaihdosta. Koronavirusepidemian vuoksi Pihlajalinna perui väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020, jotka on annettu 14.2.2020. Valtioneuvoston antaman poikkeuslain ja koronatilanteen keston taloudellisia vaikutuksia Pihlajalinnan liiketoimintaan on vaikeaa luotettavasti arvioida ja ennakoida. Pihlajalinna arvioi antavansa päivitetyt näkymät vuodelle 2020 myöhemmin vuoden 2020 aikana. Toimitusjohtaja Joni Aaltosen mukaan vuoden ensimmäisinä kuukausina Pihlajalinnan liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotetulla tavalla.

Turku lisää etävastaanottoja hyvinvointitoimialalla

8.5.2020 klo 03:00
Turun Runosmäen terveysasema on noin kuukauden ajan tarjonnut potilailleen lääkärien videovälitteisiä etävastaanottoja. Etävastaanottoja aiotaan laajentaa myös muille terveysasemille ja koronakriisin jälkeiseen aikaan. Myös muualla hyvinvointitoimialalla hyödynnetään videovälitteisiä etävastaanottoja yhä enemmän. Runosmäki-Mullin terveysaseman vastaavan lääkärin Heli Leinon mukaan etävastaanotto sopii lähtökohtaisesti kiireettömille vastaanotoille niin uusille kuin jo aiemmin potilaana olleille. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi etävastaanoton sopivuuden ajanvarauksen yhteydessä.

Yli puolet suomalaisista käyttää Omakantaa

8.5.2020 klo 03:00
Omakannan suosio kasvaa jatkuvasti, kertovat kävijätilastot. Kaikkiaan 2,4 milj. suomalaista käytti Omakantaa vuonna 2019. Käyntien määrässä oli reilu harppaus vuoteen 2018 verrattuna, jolloin käyntejä oli neljännes vähemmän. Kevään 2020 aikana käyntien määrät ovat kasvaneet kiihtyvällä tahdilla. Käyttäjätutkimusten perusteella Omakannasta katsotaan omia terveystietoja ja laboratoriotutkimusten tuloksia. Lisäksi siellä uusitaan reseptejä. Omakannan asiakkuusvastaava Mari Holmroos Kelasta kertoo, että koronauutisointi on tuonut selviä käyntipiikkejä Omakantaan. Terveys kiinnostaa suomalaisia nyt enemmän kuin koskaan. Digipalvelujen avulla asioita voi hoitaa kotoa käsin, ja moni haluaa nyt välttää turhia lääkärikäyntejä. Lähes 60 % 18-65-vuotiaista käytti Omakantaa vuonna 2019 ja yli 65-vuotiaista 44 %.

Digia Finland ja Protacon Solutions HUSin it-kilpailutuksen voittajia

8.5.2020 klo 03:00
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on kilpailuttanut ja valinnut ict-kumppanit, jotka toimivat sairaanhoitopiirin tietovarastoinnin ja raportoinnin kehitys- ja koulutuskumppaneina dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Hankinta on jaettu kolmeen itsenäiseen osa-alueeseen, joita ovat koulutuspalvelut, PowerBI-ympäristöjen kehittämispalvelut ja tietovarastointikerroksen kehitys- ja ylläpitotyöt. Kilpailutusten yhteenlaskettu laskennallinen arvo on 8,88 milj. euroa. HUS valitsi kilpailutuksen perusteella jokaiselle osa-alueelle yhden toimittajan ja yhden varatoimittajan. Koulutuspalvelujen osa-alueella toimittajaksi valittiin Digia Finland ja varatoimittajaksi NHG Finland. Power BI-ympäristöjen kehittämispalvelujen osa-alueella kilpailutuksen voitti Protacon Solutions ja varatoimittajaksi valittiin CGI Suomi. Protacon Solutions voitti kilpailutuksen myös tietovarastointikerroksen osa-alueella, jolla varatoimittakaksi valittiin Productivity Leap.

Loviisan terveysasemalla kokeillaan etävastaanottoa

8.5.2020 klo 03:00
Loviisassa aloitetaan hoitaja-avusteiset lääkärin etävastaanotot 18.5.2020 terveysasemalla yhteistyössä Terveystalon kanssa. Alkuun etävastaanottoaikoja on tarjolla yksi päivä viikoittain, mutta toimintaa on mahdollisuus laajentaa tarvittaessa puolen vuoden pilottijakson aikanakin. Etävastaanotot sopivat erityisen hyvin kontrollipotilaiden, kuten diabeteksen ja sydänverisuonitautien, eli verenpainetaudin, kolesterolin, metabolisen oireyhtymän, eteisvärinän, sydämen vajaatoiminnan ja myös astman/keuhkoahtauman hoitoon. Hoitaja-avusteinen etävastaanotto suo niin lääkärille kuin hoitajalle rauhan perehtyä potilaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Kokonaisuus on suunniteltu siten, että molemmat ammattilaiset antavat parhaan osaamisensa reaaliaikaisessa yhteistyössä potilaan parhaaksi.

Pelastuslaitos epäilee Päijät-Hämeen uutta ensihoitomallia

8.5.2020 klo 03:00
Päijät-Hämeen pelastuslaitos epäilee hyvinvointiyhtymän suunnitteleman ensihoitouudistuksen mielekkyyttä. Hyvinvointiyhtymä valmistelee ensihoitoon toimintamallia, jossa ensihoitoa tarvitsevat potilaat voitaisiin hoitaa yhä useammin kotona. Pelastuslaitos katsoo, että uudenlainen ensihoidon maakunnallinen toimintamalli heikentäisi ja hidastaisi avun saantia kansalaisille, koska sen mukaan säästöjä syntyy mm. ambulanssien vähentämisestä. Pelastuslaitos haluaa jatkaa ensihoitoa nykyiseen tapaan tai ottaa jopa enemmän vastuuta sen tuottamisesta. Pelastuslaitoksen mielestä uudistus pienentäisi pelastuslaitoksen roolia ensihoidossa merkittävästi. Hykyn ajama toimintamalli johtaisi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan yt-neuvotteluihin pelastuslaitoksessa.

PPSHP aloittaa yt-menettelyn töiden uudelleen organisoimiseksi

8.5.2020 klo 03:00
Pohjois-Pohjanmaan sairanhoitopiiri PPSHP aloittaa yt-neuvottelut. Hallituksen asettamien rajoittamistoimenpiteiden myötä koronaepidemian ensimmäinen huippu jäi Pohjois-Pohjanmaalla matalaksi. Rajoitteiden asteittainen purkaminen pitää epidemian hallinnassa, mutta samalla sen kesto pitenee, mikä puolestaan voi aiheuttaa muutoksia sairaalan toimintaan pitkäksikin aikaa. Neuvottelut aloitetaan, jotta henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa joustavasti epidemian edetessä. PPSHP johtajan Ilkka Luoman mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että epidemian huiput ajoittuisivat elokuulle 2020 sekä myöhemmälle syksylle. Lisäksi on mahdollista, että koronaepidemia vaikuttaa sairaalan toimintaan vielä keväällä 2021. Luoma sanoo, että tämän vuoksi sairaanhoitopiirillä täytyy olla valmius kohdentaa henkilöstöä sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Yt-neuvottelut eivät tässä vaiheessa koske henkilöstön irtisanomista tai lomauttamista

Tehy: Poikkeustoimille ei enää ole perusteita

8.5.2020 klo 03:00
Tehyn mielestä poikkeussääntelyn jatkolle ei ole perustuslain mukaisia perusteita. Poikkeukset liittyvät vuosilomaan, ylityöhön, lepoaikoihin ja irtisanomisaikaan. Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan koronatilanne ei enää ole sellainen, että työntekijöiden perusoikeuksien rajoittaminen olisi välttämätöntä. Hän muistuttaa, että perusoikeuksien rajoittamista ei ole Suomessa työntekijöille korvattu mitenkään Tehyn mielestä jatkoa harkitessa eduskunnan tulee ottaa huomioon erilainen tilanne maan eri osissa. Poikkeussääntelyä tulisi jatkaa vain, jos epidemiatilanne selvästi pahenee ja muut keinot eivät riitä. Muussa tapauksessa poikkeussääntelyn välttämättömyysedellytys ei täyty.

Muistio: Terveydenhuollon vastaanottokäynneissä raju pudotus

8.5.2020 klo 03:00
Hallituksen muistio paljastaa, että koronaepidemian aikana perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksissa sekä kiireettömät vastaanottokäynnit että kiirevastaanottojen määrät ovat vähentyneet. Kunnat ovat siirtäneet resursseja kiireelliseen hoitoon ja asiakkaat ovat itse peruneet aikojaan. Muistion mukaan perusterveydenhuollon kiireetön hoito väheni koko maassa maaliskuun loppupuolelta 19.4.2020 asti keskimäärin 19 %. HUSin alueella kiireettömät käynnit terveysasemilla vähenivät 14 %. Erikoissairaanhoidossa eli sairaaloissa kiireetöntä leikkaustoimintaa on vähennetty ja muutettu tiloja tehohoito- ja valvontapaikoiksi. Tämän seurauksena päivystyksellisiä leikkauksia on huhtikuun 2020 puolivälissä ollut yhtä vähän kuin niitä tavallisesti on heinäkuun kesälomakaudella. Leikkausten ohella myös päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Sairaaloissa kiireettömän vuodeosastohoidon potilaiden ja hoitojaksojen määrä väheni 37 % maalis-huhtikuussa 2020. Vastaanottokäyntien potilasmäärä väheni yli 40 %. Muistion perusteella jonoon on jäänyt mm. tekonivelleikkauksia, tuki- ja liikuntaelinten sekä ruuansulatuselinten tähystyksiä ja sepelvaltimoiden pallolaajennuksia. Koko maassa on ajettu alas myös hammashuoltoa erityisesti siihen liittyvän merkittävän koronariskin vuoksi.Julkisella sektorilla hammashoidon vastaanottokäynnit ovat maaliskuun 2020 puolestavälistä alkaen vähentyneet noin kolmannekseen.

Yrittäjän kovan onnen kevät: korona karkotti suuhygienistin asiakkaat

8.5.2020 klo 03:00
jän kovan onnen kevät: korona karkotti

Koronavirus vähensi neuvolakäyntejä: hallitus on huolissaan rokotuskattavuudesta – myös lääkärikäyntejä jätetään väliin

8.5.2020 klo 03:00
...on ajettu alas koko maassa erityisesti siksi, että siihen liittyy merkittävä koronaviruksen tartuntariski. Suun terveydenhuollon ja

Merkittävä kansainvälinen tiedepalkinto Kristiina Heikinheimolle

8.5.2020 klo 03:00
...alalla. IADR Distinguished Scientist Award in Oral Medicine & Pathology -palkinto tulee ensimmäistä kertaa Suomeen. IADR on maailman suurin

Tiina, 22, on laittanut uusiin hampaisiinsa rahaa lähes 10 000 euroa – tältä lopputulos näyttää

7.5.2020 klo 03:00
...hampaiden oikomista raudoilla näin aikuisenakin. Olen ollut pelkästään tyytyväinen koko prosessiin. Hoitojen suosio nousussa Hammaslääkäri ja

Näin saat kauniit ja hohtavat hampaat

7.5.2020 klo 03:00
Artikkelissa kerrotaan hampaiden valkaisuhoidoista. Ennen kuin hampaat voi valkaista, suuhygienistin täytyy ensin tehdä niille pasta- ja soodapuhdistus, jonka avulla hampaiden pinnoilta poistetaan niille kertynyt lika.Kun hampaat ovat jo selvästi iän myötä muut­tuneet keltaisiksi tai tummiksi, tarvitaan myös valkaisuhoito, jotta hampaat saadaan vaalenemaan riittävästi. Artikkelissa mainitaan, että hammaslääkärin tarkastuksessa ja suuhygienistillä kannattaa käydä vähintään kerran vuodessa.

Sivut