Hammaslääkäri

Maanantai 01.06.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 33 min sitten

Saarikka aloittaa yt-neuvottelut

7.5.2020 klo 03:00
Saarijärven perusturvaliikelaitos Saarikka käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on pienentää kuntien kustannuksia pysyvästi noin 2,5 milj. euroa. Tämä vastaa 50:tä henkilötyövuotta. Yt-neuvottelujen syynä on kuntien heikko taloustilanne. Saarikan talousarvio ylittyy arviolta 2,5 milj. eurolla vuonna 2020. Lisäksi koronaviruksen varautuminen ja siltä suojautuminen tuo kuntayhtymälle arviolta miljoonan euron kustannukset. Saarikan johtaja Mikael Palola sanoo, että henkilöstön vähentämisen lisäksi on säästettävä myös palvelurakenteesta. Saarikka varautuu myös mahdollisiin lomautuksiin.

Mielipide: Suun terveyttä ei saa unohtaa koronavirusaikana

6.5.2020 klo 03:00
Neljä suun terveyden asiantuntijaa kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa suun terveyden tärkeydestä myös koronaviruksen aikana. Iensairaudet ovat merkittävimpiä suun tulehdus- ja infektiosairauksia. Esimerkiksi parodontiitti vaikuttaa haitallisesti potilaan yleisterveyteen ja on myös covid-19-virusinfektion ja -komplikaatioiden riskitekijä.

Moni luulee pesevänsä hampaat oikein, mutta eräs tärkeä vaihe jää välistä – Hammaslääkäri kertoo, miten suun saan oikeasti puhtaaksi

6.5.2020 klo 03:00
Hyvinvointi|Terveys Moni luulee pesevänsä hampaat oikein, mutta eräs tärkeä vaihe jää välistä

7 syytä vähentää sokerin saantia

6.5.2020 klo 03:00
...sitä todennäköisempää on, että aivot unohtavat kytköksen sokerin ja hyvänolontunteen välillä, ja samalla tahdonvoimasi vahvistuu. Suun

Terveysteknologian vienti kasvaa edelleen isojen yhtiöiden varassa – epidemia nostanut esiin lupaavia kasvuyrityksiä

6.5.2020 klo 03:00
...mikä on 70,0 prosenttia terveysteknologian kokonaisviennistä. Röntgen- ja muiden kuvantamislaitteiden kokonaisvienti oli 362 miljoonaa euroa.

Hallitus luopuu hoitajien määräämisestä pakolliseen työhön, nimilista ehdittiin kerätä: "Odotettiin pahempaa"

6.5.2020 klo 03:00
...ja lääketieteen opettajia ja tutkijoita. Kaikkiaan työvelvoite koski 17:ää terveydenhuollon ammattiryhmää, kuten myös esimerkiksi lähi- ja

Voiko hallituksen koronastrategia toimia? HS selvitti, paljonko tartuntojen jäljittäjiä tarvitaan ja milloin jäljityssovellus saadaan käyttöön

6.5.2020 klo 03:00
...ja sairaanhoitajakoulutuksen saaneita. Viranomaisten mukaan tarpeen vaatiessa voidaan värvätä myös esimerkiksi muuta sote-henkilökuntaa, kuten suun

Terveystalon terveys­palveluiden kysyntä väheni korona­rajoitusten takia: ”Tilanne muuttui muutamassa päivässä”

6.5.2020 klo 03:00
...rajoitustoimet ovat vähentäneet kysyntää voimakkaasti muun muassa ennaltaehkäisevissä palveluissa, ei-kiireellisessä sairaanhoidossa ja suun

Koronaepidemia ajoi sairaanhoitopiirit talousvaikeuksiin

6.5.2020 klo 03:00
Sairaanhoitopiirien talous alkaa olla vaikeuksissa koronavirusepidemian pitkittymisen vuoksi. Esimerkiksi Kymsote ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat jo varoittaneet lomautuksista. Yt-neuvottelut ovat käynnissä mm. Vaasan sairaanhoitopiirissä. Pirkanmaalla yt-neuvottelut olivat käynnissä jo ennen koronavirusta, mutta ne keskeytettiin maaliskuussa 2020. Sairaanhoitopiirit ovat varautuneet koronaviruspotilaiden hoitoon mm. kouluttamalla henkilökuntaa uusiin tehtäviin, järjestelemällä hoitoon sopivia tiloja ja hankkimalla suojavarusteita. Lisäksi ne ovat vähentäneet kiireetöntä toimintaa. Potilaat ovat myös itse peruuttaneet sovittuja aikoja. Sairaanhoitopiirien taloutta painavat myös kunnilta saamatta jääneet tulot. Piirit eivät ole voineet laskuttaa kuntia kuntalaisten saamasta hoidosta entiseen tapaan. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö sorvaavat parhaillaan sairaanhoitopiirien tuen jakoperusteita, jotta valtionapu kohdentuisi niille oikein. Hallituksesta arvioidaan, että sairaanhoitopiirien avustukset ovat todennäköisesti jaossa vasta syksyllä 2020.

Hallitus ei jatkanut hoitohenkilökunnan työvelvoiteasetusta

6.5.2020 klo 03:00
Hallitus purkaa rajoituksia ja luopuu järeimmistä keinoista epidemian hillitsemisessä, koska koronavirus on levinnyt Suomessa odotettua hitaammin. Yksi raskaista keinoista oli hoitajien ja lääkärien määrääminen pakolliseen työhön. Kyse olisi ollut kahden viikon työjaksosta, johon olisi tautihuipun aikana voitu määrätä ainakin eläkkeelle jääneitä, vielä opiskelemassa olevia tai yksityisellä puolella työskenteleviä hoitajia ja lääkäreitä. Määräykset olisi annettu poikkeusoloihin tarkoitetun valmiuslain nojalla. Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Elina Isoksela sanoo, että terveydenhuollon henkilökunnan työvelvollisuus oli äärimmäinen keino, jolla valmistauduttiin pahimpaan. Hallitus ei 4.5.2020 enää antanut työvelvoitteen jatkamisasetusta. Isokselan mukaan nykyisessä tautitilanteessa sille ei ole ollut tarvetta.

Sairaanhoitajaliiton kysely: Hoitajien huoli kasvaa

6.5.2020 klo 03:00
Sairaanhoitajaliiton koronkyselyn vastausmäärä on kasvanut. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela sanoo, että vastausten perusteella nyt on priorisoitava hoitohenkilökunnan työoloja. Sairaanhoitajaliitossa on seurattu, onko suojainpula vastausten perusteella hellittämässä ja onko ohjeistukseen tullut selkeyttä. Näin ei näytä olevan. Lähes kahden kuukauden ajan koronakyselyssä on kommentoitu suojainpulaa: sairaanhoitajilla on kova huoli suojaimista ja sitä kautta työ- ja potilasturvallisuudesta. Sekä sairaanhoitajat että esimiehet kyselevät yhä enemmän tuen, oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden perään. Sairaanhoitajilla on myös huoli siitä, saavatko he pitää vapaapäivänsä ja lomansa. Myös esimiehet kokevat asemansa hyvin ristiriitaiseksi ja turvattomaksi. Erityistä huolta sairaanhoitajien vastauksissa herättää se, että epäkohdat korjataan vasta pakon edessä.

Terveystalon tulos tammi-maaliskuussa 2020

6.5.2020 klo 03:00
Terveystalo-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2020 oli 257,4 milj. euroa (1-3/2019: 267,8). Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalennuksia (EBITA) oli 22,9 milj. euroa (32,4) eli 8,9 % liikevaihdosta (12,1 %). Liikevoitto (EBIT) oli 13,0 milj. euroa (24,9) eli 5,1 % liikevaihdosta (9,3 %). Terveystalo kertoo lyhyen aikavälin markkinaympäristönsä olevan hyvin epävarma, sillä koronaviruspandemian hillitsemiseen liittyvät poikkeustoimet vähentävät yhtiön palvelujen kysyntää lyhyellä aikavälillä. Toimitusjohtaja Ville Ihon mukaan Terveystalo on ohjannut vastaanottotoimintaansa etäkanaviin ja kaksinkertaistanut etävastaanottojen palvelukyvyn. Vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana yhtiö keskittyy Ihon mukaan koronakriisin selättämiseen ja rahavirran hallintaan, jotta toiminta voisi toipua nopeasti epidemian jälkeen. Terveystalo viimeistelee myös strategista agendaansa, jolle palattaneen vuoden 2021 alussa.

Kysely: Kunnat vastustavat uusia velvoitteita

6.5.2020 klo 03:00
Kuntaliiton teettämän kyselyn perusteella lähes kaikki kunnat vastustavat uusia velvoitteita, kuten hoitajamitoituksen nostamista ja hoitotakuun kiristämistä. Myös oppivelvollisuusiän nostamista vastustetaan laajasti nykyisessä koronatilanteessa. Kuntaliitto teetti kunnille kyselyn koronakriisistä ja sen jälkihoidosta vuonna 2020. Kyselyyn vastasi 163 kuntaa. Kunnat kuntatyypistä tai koosta riippumatta kokivat palveluvelvoitteiden yleisen laajenemisen ja uudet tehtävät vaikeiksi. Vahvimmin palveluvelvoitteiden laajenemista vastustettiin yli 50 000 asukkaan kunnissa. Selvä enemmistö kunnista katsoi, että nykyisiä tehtäviä tai velvoitteita tulisi vallitsevassa tilanteessa pikemminkin karsia. Kuntaliitto kysyi kunnilta myös sote-palveluiden uudistamisesta. Lähes kaksi kolmesta kunnasta kannatti sote-uudistuksen valmistelun jatkamista joko hallituksen alkuperäisen suunnitelman mukaan tai jopa nopeutetulla aikataululla. Suurissa, yli 100 000 asukkaan kunnissa esitettiin kuitenkin valmistelun keskeytystä, siitä luopumista tai jotain muuta vaihtoehtoista toimintatapaa.

Tutkimus: Virtuaalilasit toivat kaivattua vaihtelua ikääntyneiden arkeen

6.5.2020 klo 03:00
Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimushankkeessa havaittiin, että palvelukotiympäristössä asuvat ikäihmiset kokivat virtuaalilasien käyttämisen miellyttäväksi, ja lasit toivat kaivattua vaihtelua palvelukodin arkeen. Katariina Korniloff JAMKin hyvinvointiyksiköstä kertoo, että hankkeessa selvitettiin VR-lasien soveltuvuutta palvelukotiympäristöön sekä niiden vaikutuksia ikäihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen kohteena olivat myös hoitohenkilökunnan ja ikääntyneiden asenteet ja tunteet uutta teknologiaa kohtaan. Korniloffin mukaan pari kertaa viikossa toistuvat hetket virtuaalimaailmassa toivat palvelukodin asukkaille iloa, ja tutkimukseen osallistuneet ikääntyneet vaikuttivat aiempaa virkeämmiltä. Suuri osa ikääntyneistä tarvitsee kuitenkin teknologian käytössä apua, joten hoitohenkilökunnan ja läheisten rooli on ratkaiseva. Tutkimustulokset osoittavat, että virtuaalilaseja ja muita uusia teknologioita voitaisiin hyödyntää ikääntyneiden palveluja kehitettäessä aiempaa ennakkoluulottomammin.

Terveystalon ja Synlabin vasta-ainetesti asiakkaiden käyttöön 8.5.2020

6.5.2020 klo 03:00
Terveystalo ryhtyy tarjoamaan koronan vasta-ainetestejä asiakkailleen 8.5.2020. Terveystalon laboratoriodiagnostiikasta ja uusista ratkaisuista vastaavan johtajan Eeva Nyberg-Oksasen mukaan yhtiön yhteistyökumppaninsa Synlabin kanssa käyttöönottama Abbottin vasta-ainetesti on laboratoriomaailman Mercedes. Hän sanoo, että Abbotin vasta-ainetesti antaa erittäin vähän vääriä positiivisia tuloksia. Sen spesifiteetti on 99,6 %, eli alle 0,5 % saa väärän positiivisen tuloksen. Tyypillisesti vasta-ainetestien spesifisyys on ollut tähän saakka 95-97 prosenttia. Vasta-ainetesti maksaa potilaalle noin 90 euroa. Summasta saa kela-korvauksen. Testiin pääsy vaatii lääkäriltä lähetteen. Tulos saadaan 1-2 päivässä. Nyberg-Oksasen mukaan kapasiteetti voidaan nostaa useisiin tuhansiin testeihin päivässä. Myös Mehiläinen tuo oman vasta-ainetestinsä laajempaan käyttöön lähipäivinä. Nyt Mehiläisessä vasta-ainetestit ovat lääkärin lähetteellä koekäytössä epäillyille koronaviruksen sairastaneille.

Jo 50 000 allekirjoittanut kansalaisaloitteen hoitajien palkkojen nostamiseksi

6.5.2020 klo 03:00
Kansalaisaloite sairaanhoitajien palkkojen korottamiseksi on kerännyt 50 000 allekirjoitusta. Allekirjoittajat vaativat tehtäväkohtaista palkkojen korotusta mm. sairaanhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille. Allekirjoittajat ovat huolissaan esimerkiksi siitä, miten koulutetut ammattilaiset pysyvät alalla, mikäli palkkoja ei nosteta työn vaativuutta vastaavaksi.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään vuonna 2025

6.5.2020 klo 03:00
Oikeusministeriöstä kerrotaan Uutissuomalaiselle, että ensimmäiset maakuntavaalit aiotaan pitää vuonna 2025. Maakuntien sekä sote-palvelujen uudistusta koskeva lakiesitys pitäisi saada valmiiksi vuonna 2020. Kevään 2021 kuntavaalien yhteydessä maakuntavaaleja ei kuitenkaan ehditä järjestää. Maakuntavaalit ja kuntavaalit on tarkoitus järjestää yhdessä vuodesta 2025 alkaen. Sote- ja maakuntauudistus tulee toteutumaan mitä ilmeisimmin vasta vuosikymmenen loppupuolella. Valtiovarainministeriön lain valmistelijoiden mukaan uudistuksessa valmistellaan sote-maakuntia. Niiden lakisääteisiksi tehtäviksi tulee soten ja pelastustoimen järjestäminen. Rahoitus aiotaan saada valtiolta ja loppujen lopuksi maakuntaverosta. Sote-alueita olisi 22. Maakuntavaalit aiotaan järjestää 17 maakunnassa. Uudellamaalla ne järjestetään 4 alueella, muttei Helsingissä. Maakuntavaltuustossa olisi vähintään 59 henkeä. Asukasluku vaikuttaa kokoon.

Kuntatyönantajat: Hoitajien tavoitteena lakko

6.5.2020 klo 03:00
Tehy ja Super saavat arvostelua sekä työnantajalta että julkisten alojen muilta liitoilta hylättyään valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksen. KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas uskoo, että hoitajat eivät haluakaan ratkaisua sopimuskiistaan nyt, vaan toivovat tilaisuutta ajaa suurempia korotuksia lakolla. Työnantajapuoli eli KT sekä työntekijäpuolelta JAU (JHL ja Jyty) sekä JUKO olivat valmiit hyväksymään esityksen, jonka ne katsoivat noudattavan yleistä palkankorotuslinjaa. Tehy ja SuPer hylkäsivät esityksen katsottuaan, että siinä palkankorotustaso jää muiden alojen alapuolelle. Nybondas-Kankaan mukaan hoitajajärjestöjen tavoitteissa on se ongelma, että ne haluavat enemmän kuin mitä muulle kuntahenkilöstölle on tarjottu.

Korona karkotti suuhygienistin asiakkaat

6.5.2020 klo 03:00
korona Korona karkotti

Sivut