Hammaslääkäri

Torstai 28.01.2021

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 53 min sitten

KRP tutkii, syyllistyikö Vastaamon työntekijöitä tietosuojarikokseen

11.12.2020 klo 02:00
Keskusrikospoliisi selvittää, onko Vastaamon työntekijöitä syyllistynyt tietosuojarikokseen. Esitutkinta koskee muutamaa ihmistä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan yksi heistä on Vastaamon entinen toimitusjohtaja Ville Tapio. Tapio on kertonut nyt Wired-lehdessä ensimmäistä kertaa näkemyksiään Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta. Hän epäilee, etteivät tietomurtaja ja kiristäjä ole sama henkilö. Tapio kertoo julkaisussa myös, ettei Vastaamon potilasrekisteri ollut pelkän oletussalasanan takana, eikä hän vastannut yhtiön palvelimista ja niihin liittyvästä tietoturvasta.

Kysely: HUSin henkilöstö on jaksanut olosuhteisiin nähden hyvin

11.12.2020 klo 02:00
HUSin vuoden 2020 henkilöstötutkimuksen tuloksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Koronavirusepidemiasta huolimatta HUSin henkilöstön jaksaminen on säilynyt varsin hyvänä. Henkilöstöstä 77 % on kokenut saaneensa riittävästi tukea epidemian aikana ja työ HUSissa koetaan merkityksellisenä. Vuosittain tehtävällä tutkimuksella kartoitetaan huslaisten mielipiteitä toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista. Vuonna 2020 kysyttiin erityisesti, miten henkilöstö on kokenut voimavarojen riittävyyden koronavirusepidemian aikana. HUSin henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri kertoo, että tulos oli 3,73 eli henkilöstö on jaksanut olosuhteisiin nähden hyvin.

PPSHP hyväksyi Oulun yliopistollisen sairaalan kakkosvaiheen rakentamisen

11.12.2020 klo 02:00
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt Oulun uuden yliopistollisen sairaalan toisen vaiheen rakentamisen nykyisen sairaalan K-rakennusosan päälle. Hankkeen päätoteuttajaksi on valittu NCC Suomi. Tavoitekustannusarvio ja budjetti toisen vaiheen rakentamiselle on 347 milj. euroa, josta uudisrakentamisen osuus on 310 milj. euroa. Koko sairaalahankkeen uudisrakentamiskustannukset ovat yhteensä 920 milj. euroa. Keskeistä uudessa sairaalassa on tilojen käytön tehostaminen, mikä tapahtuu mm. jatkamalla vastaanotto- ja leikkaustoimintaa virka-ajan jälkeen nykyistä enemmän. Kehittämisylilääkäri Tuomas Holman mukaan uuteen sairaalaan on tulossa esimerkiksi leikkaussaleja alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän, ja vuodeosastopaikkoja on vähennetty 688:sta 620:een.

Kuusankoskelle perustettiin uusi lääkäriasema Kymi Terveys

11.12.2020 klo 02:00
Yksityinen lääkäriasema Kymi Terveys avataan Kouvolan Kuusankoskella vuoden 2021 vaihteessa. Sen palveluksessa on yli 20 henkilöä, mm. 8 lääkäriä ja 10 fysioterapeuttia. Yrittäjät ovat naprapaatti Katri Myllymäki ja työterveyshoitaja Kirsi Kinnunen. Yrittäjät sanovat, että paikallisille ja yksilöidyille palveluille on tarvetta.

Xamk mukaan tutkimaan ikääntymiseen liittyviä yrittäjyysinnovaatioita

11.12.2020 klo 02:00
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Pienyrityskeskus lähtee testaamaan, kehittämään ja tutkimaan uusia ikääntymiseen liittyviä yritys- ja liiketoimintamalli-innovaatioita Tallinnan Tehnopolin koordinoimassa EU Horizon 2020 -tutkimusohjelman IN-4-AHA-hankkeessa. Hanke on yksikön ensimmäinen EU Horizon -ohjelmasta rahoitettu tutkimus- ja kehittämishanke. Projektipäällikkö Kaija Villman sanoo, että julkisen terveydenhuollon rinnalle on tärkeää löytää myös uudenlaisia yksityisiä, kansainväliseen kasvuun kykeneviä yrityksiä. Hänen mukaansa tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea uutta yritystoimintaa ja luoda skaalautuvia ikääntymisen teemaan liittyviä uusia yrityksiä EU-markkinoille. Xamk Pienyrityskeskuksen johtajan Anne Gustafsson-Pesosen mukaan ikääntyminen on merkittävä haaste koko EU:n alueella, mutta samalla se on merkittävä mahdollisuus yrittäjyyden ja skaalautuvien liiketoimintamallien luomiseen.

Karieksen hallinta, uusi Käypä hoito -suositus

10.12.2020 klo 02:00
...ja koko teksti löytyy verkkosivulta: https://www. kaypahoito.fi/hoi5oo78#readmore Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura

Sovinnon rakentaja

10.12.2020 klo 02:00
Oikeushammaslääkäri Helena Ranta kertoo laajassa henkilöhaastattelussa työurastaan. Hän mainitsee saaneensa Hammaslääkäriseuran Apollonia-palkinnon.

OECD patistaa Suomea sopeuttamaan taloutta

10.12.2020 klo 02:00
OECD kehottaa Suomea aloittamaan talouden sopeuttamisen heti sen jälkeen, kun talouskasvu käynnistyy koronakriisin jäljiltä. Suomen tulee leikata kulutusta sekä nostaa veroja, jotka eivät aiheuta suuria häiriöitä talouteen. OECD poistaisi esimerkiksi arvonlisäveron alennetut kannat. OECD:llä on monia ehdotuksia Suomen talouden, työllisyyden ja tuottavuuden parantamiseksi. Se suosittelee mm. eläkeputken poistamista vaiheittain työllisyyden parantamiseksi sekä sote-uudistuksen toteuttamista. OECD myös leikkaisi kotihoidon tukea 100 eurolla kuukaudessa, säätäisi kotitalouksien lainoille tuloihin sidotun ylärajan ja helpottaisi siirtymää toisen asteen koulutuksesta kolmannelle asteelle. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan OECD antaisi kaikille, ja sitä varten tulisi perustaa valtiollinen työttömyyskassa.

Ikäihmisten tv-kanava myyty jo seitsemään sairaanhoitopiiriin

10.12.2020 klo 02:00
Ikäihmisille tarkoitettu uusi Koti TV -kanava aloittaa lähetykset 14.12.2020. Se tarjoaa kehon ja muistin etäkuntoutusta ja kulttuurisisältöä. Sen kehittäjä on Sami Hautaniemi porilaisesta Kunnonpaikka HH Oy:stä. Hänen mukaansa ikäihmiset eivät käytä juurikaan esimerkiksi yrityksen kunnille tuottamia terveydenhuollon digivalmennuksia, mutta tv on tuttu ja helppo väline kaikille. Kohderyhmänä ovat etenkin 70 vuotta täyttäneet kotona asuvat henkilöt, mutta tarjontaa voi hyödyntää myös hoivapalveluissa. Ohjelma on katsojille ilmainen, laskun maksavat sairaanhoitopiirit ja mukana olevat kunnat. Jo seitsemän sairaanhoitopiiriä on ostanut palvelun alueelleen ja lisää odotetaan. Kolmen ensimmäisen viikon ajan lähetykset näkyvät koko maassa kello 11-13.. 10.1.2021 jälkeen ohjelmia voi katsoa alueilla, jotka maksavat palvelusta. Lähetykset tulevat Digitan tv-signaalin kautta.

Suomen Kuntoutusyrittäjät: Vakuutusyhtiöt rajoittavat kilpailua

10.12.2020 klo 02:00
Suomen Kuntoutusyrittäjät katsoo vakuutusyhtiöiden rajoittavan kilpailua vammautuneiden kuntoutuksessa. Kuntoutusyrittäjien mielestä vakuutusyhtiöiden toiminta on kuitenkin laillista, mutta se pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään vakuutusyhtiöiden toimintatapoja. Sen sijaan että kuntoutusta tarvitseva ohjataan vakuutusyhtiön valitsemaan yritykseen, asiakkaalla tulisi Kuntoutusyrittäjien mukaan oikeus saada tietoa ja mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista.

Sote-ministerit: Toimiva rakenne luo turvaa tulevaisuudelle

10.12.2020 klo 02:00
Sote-ministereiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteita uudistamalla varmistetaan yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa. Samalla hillitään kustannusten kasvua pitkällä aikavälillä. Sote-uudistus tehdään, jotta laadukkaat palvelut säilyvät myös tulevaisuudessa, toteaa sote-ministeriryhmän puheenjohtaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Sote-uudistuksella vahvistetaan perustason palveluja ja siirretään painopistettä ennakoivaan työhön. Alueellinen kehittämistyö mahdollistetaan valtionavustuksilla jo uudistuksen valmistelun aikana, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero. Puolustusministeri Antti Kaikkonen toteaa, että hyvinvointialueet voivat tehdä omien erityispiirteidensä mukaisia ratkaisuja. Uudistuksen painopiste on julkisissa palveluissa ja niitä täydentävät nykyiseen tapaan yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt. Demokraattisten vaalien ansiosta päätöksenteko pysyy lähellä asukkaita, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Hänen mukaansa sote-ammattilaisten yhteistyö ja laaja-alainen osaaminen ovat kehittämistyön perusta.

KYS maksaa loman keskeyttämisestä 400 euron korvauksen

10.12.2020 klo 02:00
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on mietitty keinoja, joilla hoitajia saataisiin koronatilanteen niin vaatiessa houkuteltua töihin kesken vuosiloman mm. joulun pyhinä. Vuosilomansa keskeyttäville hoitajille maksetaan 400 euron kertakorvaus, jos heidät joudutaan hälyttämään lomalta koronapotilaiden hoitoon. Valmiuslaki antaisi mahdollisuuden määrätä vuosilomalla olevat työntekijät töihin ja teettää henkilökunnalla lisä- ja ylitöitä. Ilman valmiuslakia yli- ja lisätyönä työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja sopimuksiin.

Tays maksaa hoitajille joulunajan lisäkannustimia

10.12.2020 klo 02:00
Tays on sopinut työntekijöiden kanssa lisäkannustimista, joilla varaudutaan mahdolliseen koronaepidemian pahenemiseen ja työvoiman lisätarpeeseen joulun aikana. Asiasta kertoo Tehyn Taysissa työskentelevä pääluottamusmies Atte Tahvola Twitterissä. Sopimukseen sisältyy mm. määräaikainen korotus hälytysrahaan. Korotettuna se on 90 euroa. Ylimääräisistä vuoroista maksetaan 60 euron erilliskorvaus.

Loimaa haluaa karsia terveysasemia

10.12.2020 klo 02:00
Loimaan terveysasemaverkkoselvityksen Loimaan hyvinvointivaliokunnalle ehdotetaan siirtymistä yhden terveysaseman malliin. Käytännössä ehdotus tarkoittaa Hirvikosken, Alastaron ja Mellilän terveysasemien lakkauttamista. Terveyskeskustoiminta keskittyisi pääterveysasemalle. Perusteluiksi mainitaan kustannussäästöjen lisäksi mm. se, että suuri osa terveyspalveluista on jo nyt keskittynyt pääterveysasemalle.

Siun soten terveysasemilla siirryttiin tiimimalliin

10.12.2020 klo 02:00
Tiimimallilla tarkoitetaan terveysasemien vastaanottotoiminnan uutta toimintamallia, joka perustuu moniammatilliseen tiimitoimintaan. Tiimimallin tavoitteena on parantaa palvelun saatavuutta, edistää väestön terveyttä, parantaa kokemusta hoidosta, pienentää väestölle koituvia kustannuksia sekä edistää työntekijöiden hyvinvointia. Siun soten terveysasemien vastaanottotoimintaa kehitetään, jotta asiakkaille voitaisiin turvata hoidon jatkuvuus ja nopeampi hoitoon pääsy. Tiimimalli parantaa myös hoidon laatua, sillä sen tarkoituksena on tiivistää eri alojen ammattilaisten yhteistyötä. Uuden moniammatillisen toimintamallin myötä palveluiden saatavuus on parantunut huomattavasti. Tällä hetkellä tiimimalli on otettu käyttöön Kiteen, Tohmajärven, Liperin, Niinivaaran, Outokummun, Polvijärven, Heinäveden, Kontiolahden ja Lehmon terveysasemilla.

Sairaanhoitopiireissä yritetään turvata henkilöstön riittävyys joulunajaksi

10.12.2020 klo 02:00
Sairaanhoitopiireissä seurataan nyt päivittäin hoitohenkilökunnan riittävyyttä. Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on lisääntynyt, ja useissa leviämisvaiheessa olevissa sairaanhoitopiireissä on jouduttu vähentämään kiireetöntä hoitoa. Pahin tilanne on HUSin alueella, jossa koronavirustartunnan vuoksi vuodeosastoilla on tällä hetkellä 45 potilasta ja tehohoidossa 17 potilasta. Päijät-Hämeessä vuodeosastolla olevien koronapotilaiden määrä on jo ylittänyt kevään 2020 lukemat. Kanta-Hämeessä sairaalahoidossa on sairaalan vuodeosastolla tällä hetkellä viisi, tehohoidossa yksi sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla yksi koronapotilas. Joulunpyhinä kiireetöntä hoitoa on monissa sairaanhoitopiireissä jo muutenkin supistettu. Sairaanhoitopiireissä onkin kyselty joulunajaksi vapaaehtoisia ja tarjottu heille lisäkorvauksia. HUS houkuttelee työntekijöitä joulunpyhiksi 60 euron korvauksella. Myös hälytyskorvauksista on monissa sairaanhoitopiireissä keskusteltu, mutta ammattijärjestöt ovat suhtautuneet niihin nihkeästi.

Kristiinankaupungin sote-palveluiden tuottajan nimeksi Selkämeren Terveys

10.12.2020 klo 02:00
Kristiinankaupungin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Pihlajalinnan yhteisyrityksen nimeksi on valittu Bottenhavets Hälsa - Selkämeren Terveys. Nimestä päätti yhteisyrityksen hallitus. Selkämeren Terveys tuottaa 1.1.2021 alkaen ulkoistussopimuksen mukaisia sote-palveluita Kristiinankaupungissa. Ulkoistettuihin palveluihin kuuluvat lääkärin vastaanotto, hammashuolto, kuntoutusosasto, neuvola ja fysioterapia. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Heli Silomäki.

Kuntaliitto ja yksityiset toimijat kritisoivat sote-uudistusta

10.12.2020 klo 02:00
Kuntaliitto pelkää, että sote-palvelut voivat sirpaloitua liikaa hallituksen esittämässä sote-uudistuksessa. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio arvioi, että heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten palvelut uhkaavat jopa huonontua. Esimerkiksi työttömien, maahanmuuttajien ja lapsiperheiden palvelut löytyvät jatkossa niin kunnasta kuin uudelta hyvinvointialueelta. Asumispalvelut, päivähoito ja koulut jäävät kuntiin, mutta sote-palvelut siirtyvät alueille. Tainio painottaa, että palveluiden on toimittava yhdessä. Lisäksi Kuntaliitto toivoo, että kuntien erilaisuus otettaisiin paremmin huomioon. Yksityistä puolta edustava Hyvinvointiala HALI ry on erittäin huolissaan, että uudistuksen häviäjä on kansalainen, joka voi saada nykyistä huonompaa palvelua. Elinkeinoasioiden johtaja Eveliina Vigelius sanoo, että hyvinvointi- ja terveyserot eivät kapene, palveluja ei voida turvata eikä saatavuutta parantaa. Näin ollen uudistuksen tavoitteet eivät toteudu hallituksen mallilla.

Eläinsairaala Vettori laajentaa Raisiossa

10.12.2020 klo 02:00
Raisiolainen eläinsairaala Vettori laajentaa toimintaansa. Eläinsairaalaan on rakenteilla lisätilaa yli 300 neliömetriä. Samalla nykyisiä tiloja uudistetaan. Laajennuksen ansiosta eläinsairaala pystyy vastaamaan kasvavaan päivystyspalveluiden kysyntään. Remontin on määrä valmistua maaliskuussa 2021. Eläinsairaala Vettori on Suomen kolmanneksi suurin, yksityinen eläinsairaala. Sillä on noin 75 vakituista työntekijää, joista eläinlääkäreitä on 25. Vettorissa käy vuosittain 10 000-12 000 päivystyspotilasta. Laajentumisen myötä yritys palkkaa lisää alan ammattilaisia, mm. hoitajia, hammaslääkärin ja päivystyseläinlääkärin.

Soten rahoitusmalli perustuu sairastavuuteen sosioekonomisiin tekijöihin

10.12.2020 klo 02:00
THL:n tutkimusprofessori Unto Häkkinen sanoo, että tulevan sote-uudistuksen rahoitusmalli antaa paremmat mahdollisuudet hillitä sote-huollon kustannuksia kuin nykytilanne. Häkkisen vetämä työryhmä teki tutkimuksen, johon 80 % sote-rahoitusmallista perustuu. Hän kertoo, että rahoitustarvetta pyritään ennustamaan aikaisemman sairastavuuden ja sosioekonomisten tekijöiden avulla. Ennuste päivitetään uudella aineistolla vuoden 2021 loppuun mennessä. Aineistona on koko Suomen väestö. Häkkisen työryhmä on kartoittanut noin 50 sote-huollon kustannuksia selittävää sairautta. Eniten kustannuksia syntyy syövistä, mielenterveysongelmista, vammoista, myrkytyksistä sekä sydän- ja verisuonitaudeista. Vanhustenhuollossa kärkeen nousee dementia, sosiaalipalveluissa kehitysvammaisuus.

Sivut