Hammaslääkäri

Keskiviikko 03.06.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 33 min sitten

Sairaanhoitajaliiton kysely: Hoitajien huoli kasvaa

6.5.2020 klo 03:00
Sairaanhoitajaliiton koronkyselyn vastausmäärä on kasvanut. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela sanoo, että vastausten perusteella nyt on priorisoitava hoitohenkilökunnan työoloja. Sairaanhoitajaliitossa on seurattu, onko suojainpula vastausten perusteella hellittämässä ja onko ohjeistukseen tullut selkeyttä. Näin ei näytä olevan. Lähes kahden kuukauden ajan koronakyselyssä on kommentoitu suojainpulaa: sairaanhoitajilla on kova huoli suojaimista ja sitä kautta työ- ja potilasturvallisuudesta. Sekä sairaanhoitajat että esimiehet kyselevät yhä enemmän tuen, oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden perään. Sairaanhoitajilla on myös huoli siitä, saavatko he pitää vapaapäivänsä ja lomansa. Myös esimiehet kokevat asemansa hyvin ristiriitaiseksi ja turvattomaksi. Erityistä huolta sairaanhoitajien vastauksissa herättää se, että epäkohdat korjataan vasta pakon edessä.

Terveystalon tulos tammi-maaliskuussa 2020

6.5.2020 klo 03:00
Terveystalo-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2020 oli 257,4 milj. euroa (1-3/2019: 267,8). Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalennuksia (EBITA) oli 22,9 milj. euroa (32,4) eli 8,9 % liikevaihdosta (12,1 %). Liikevoitto (EBIT) oli 13,0 milj. euroa (24,9) eli 5,1 % liikevaihdosta (9,3 %). Terveystalo kertoo lyhyen aikavälin markkinaympäristönsä olevan hyvin epävarma, sillä koronaviruspandemian hillitsemiseen liittyvät poikkeustoimet vähentävät yhtiön palvelujen kysyntää lyhyellä aikavälillä. Toimitusjohtaja Ville Ihon mukaan Terveystalo on ohjannut vastaanottotoimintaansa etäkanaviin ja kaksinkertaistanut etävastaanottojen palvelukyvyn. Vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana yhtiö keskittyy Ihon mukaan koronakriisin selättämiseen ja rahavirran hallintaan, jotta toiminta voisi toipua nopeasti epidemian jälkeen. Terveystalo viimeistelee myös strategista agendaansa, jolle palattaneen vuoden 2021 alussa.

Kysely: Kunnat vastustavat uusia velvoitteita

6.5.2020 klo 03:00
Kuntaliiton teettämän kyselyn perusteella lähes kaikki kunnat vastustavat uusia velvoitteita, kuten hoitajamitoituksen nostamista ja hoitotakuun kiristämistä. Myös oppivelvollisuusiän nostamista vastustetaan laajasti nykyisessä koronatilanteessa. Kuntaliitto teetti kunnille kyselyn koronakriisistä ja sen jälkihoidosta vuonna 2020. Kyselyyn vastasi 163 kuntaa. Kunnat kuntatyypistä tai koosta riippumatta kokivat palveluvelvoitteiden yleisen laajenemisen ja uudet tehtävät vaikeiksi. Vahvimmin palveluvelvoitteiden laajenemista vastustettiin yli 50 000 asukkaan kunnissa. Selvä enemmistö kunnista katsoi, että nykyisiä tehtäviä tai velvoitteita tulisi vallitsevassa tilanteessa pikemminkin karsia. Kuntaliitto kysyi kunnilta myös sote-palveluiden uudistamisesta. Lähes kaksi kolmesta kunnasta kannatti sote-uudistuksen valmistelun jatkamista joko hallituksen alkuperäisen suunnitelman mukaan tai jopa nopeutetulla aikataululla. Suurissa, yli 100 000 asukkaan kunnissa esitettiin kuitenkin valmistelun keskeytystä, siitä luopumista tai jotain muuta vaihtoehtoista toimintatapaa.

Tutkimus: Virtuaalilasit toivat kaivattua vaihtelua ikääntyneiden arkeen

6.5.2020 klo 03:00
Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimushankkeessa havaittiin, että palvelukotiympäristössä asuvat ikäihmiset kokivat virtuaalilasien käyttämisen miellyttäväksi, ja lasit toivat kaivattua vaihtelua palvelukodin arkeen. Katariina Korniloff JAMKin hyvinvointiyksiköstä kertoo, että hankkeessa selvitettiin VR-lasien soveltuvuutta palvelukotiympäristöön sekä niiden vaikutuksia ikäihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen kohteena olivat myös hoitohenkilökunnan ja ikääntyneiden asenteet ja tunteet uutta teknologiaa kohtaan. Korniloffin mukaan pari kertaa viikossa toistuvat hetket virtuaalimaailmassa toivat palvelukodin asukkaille iloa, ja tutkimukseen osallistuneet ikääntyneet vaikuttivat aiempaa virkeämmiltä. Suuri osa ikääntyneistä tarvitsee kuitenkin teknologian käytössä apua, joten hoitohenkilökunnan ja läheisten rooli on ratkaiseva. Tutkimustulokset osoittavat, että virtuaalilaseja ja muita uusia teknologioita voitaisiin hyödyntää ikääntyneiden palveluja kehitettäessä aiempaa ennakkoluulottomammin.

Terveystalon ja Synlabin vasta-ainetesti asiakkaiden käyttöön 8.5.2020

6.5.2020 klo 03:00
Terveystalo ryhtyy tarjoamaan koronan vasta-ainetestejä asiakkailleen 8.5.2020. Terveystalon laboratoriodiagnostiikasta ja uusista ratkaisuista vastaavan johtajan Eeva Nyberg-Oksasen mukaan yhtiön yhteistyökumppaninsa Synlabin kanssa käyttöönottama Abbottin vasta-ainetesti on laboratoriomaailman Mercedes. Hän sanoo, että Abbotin vasta-ainetesti antaa erittäin vähän vääriä positiivisia tuloksia. Sen spesifiteetti on 99,6 %, eli alle 0,5 % saa väärän positiivisen tuloksen. Tyypillisesti vasta-ainetestien spesifisyys on ollut tähän saakka 95-97 prosenttia. Vasta-ainetesti maksaa potilaalle noin 90 euroa. Summasta saa kela-korvauksen. Testiin pääsy vaatii lääkäriltä lähetteen. Tulos saadaan 1-2 päivässä. Nyberg-Oksasen mukaan kapasiteetti voidaan nostaa useisiin tuhansiin testeihin päivässä. Myös Mehiläinen tuo oman vasta-ainetestinsä laajempaan käyttöön lähipäivinä. Nyt Mehiläisessä vasta-ainetestit ovat lääkärin lähetteellä koekäytössä epäillyille koronaviruksen sairastaneille.

Jo 50 000 allekirjoittanut kansalaisaloitteen hoitajien palkkojen nostamiseksi

6.5.2020 klo 03:00
Kansalaisaloite sairaanhoitajien palkkojen korottamiseksi on kerännyt 50 000 allekirjoitusta. Allekirjoittajat vaativat tehtäväkohtaista palkkojen korotusta mm. sairaanhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille. Allekirjoittajat ovat huolissaan esimerkiksi siitä, miten koulutetut ammattilaiset pysyvät alalla, mikäli palkkoja ei nosteta työn vaativuutta vastaavaksi.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään vuonna 2025

6.5.2020 klo 03:00
Oikeusministeriöstä kerrotaan Uutissuomalaiselle, että ensimmäiset maakuntavaalit aiotaan pitää vuonna 2025. Maakuntien sekä sote-palvelujen uudistusta koskeva lakiesitys pitäisi saada valmiiksi vuonna 2020. Kevään 2021 kuntavaalien yhteydessä maakuntavaaleja ei kuitenkaan ehditä järjestää. Maakuntavaalit ja kuntavaalit on tarkoitus järjestää yhdessä vuodesta 2025 alkaen. Sote- ja maakuntauudistus tulee toteutumaan mitä ilmeisimmin vasta vuosikymmenen loppupuolella. Valtiovarainministeriön lain valmistelijoiden mukaan uudistuksessa valmistellaan sote-maakuntia. Niiden lakisääteisiksi tehtäviksi tulee soten ja pelastustoimen järjestäminen. Rahoitus aiotaan saada valtiolta ja loppujen lopuksi maakuntaverosta. Sote-alueita olisi 22. Maakuntavaalit aiotaan järjestää 17 maakunnassa. Uudellamaalla ne järjestetään 4 alueella, muttei Helsingissä. Maakuntavaltuustossa olisi vähintään 59 henkeä. Asukasluku vaikuttaa kokoon.

Kuntatyönantajat: Hoitajien tavoitteena lakko

6.5.2020 klo 03:00
Tehy ja Super saavat arvostelua sekä työnantajalta että julkisten alojen muilta liitoilta hylättyään valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksen. KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas uskoo, että hoitajat eivät haluakaan ratkaisua sopimuskiistaan nyt, vaan toivovat tilaisuutta ajaa suurempia korotuksia lakolla. Työnantajapuoli eli KT sekä työntekijäpuolelta JAU (JHL ja Jyty) sekä JUKO olivat valmiit hyväksymään esityksen, jonka ne katsoivat noudattavan yleistä palkankorotuslinjaa. Tehy ja SuPer hylkäsivät esityksen katsottuaan, että siinä palkankorotustaso jää muiden alojen alapuolelle. Nybondas-Kankaan mukaan hoitajajärjestöjen tavoitteissa on se ongelma, että ne haluavat enemmän kuin mitä muulle kuntahenkilöstölle on tarjottu.

Korona karkotti suuhygienistin asiakkaat

6.5.2020 klo 03:00
korona Korona karkotti

Hullu huhtikuu

6.5.2020 klo 03:00
...pienen voimalauseen. Pieni teko nostatti mielialaa suuresti! Toisiamme tukien tästä selvitään.” Reetta Ciccarelli-Turpela TEHY t 5 2020

Insändare: Oral hälsa får inte glömmas

5.5.2020 klo 03:00
...tandvård och munhygien har betalats med skattefinansiering. Timo Sorsa, odontologie doktor, professor, övertandläkare, HUS, specialisttandläkare,

Soitto oikeaan paikkaan, hoitoon oikeaan aikaan

5.5.2020 klo 03:00
...asioissa ympäri vuorokauden. Palvelu on sairaanhoitopiirien järjestämä. Numeroon voi soittaa aina, kun asia koskee lasten, aikuisten tai suun

Harva tietää, että hampaan voi paikata itse – ”Oikein kauniitakin suorituksia on tullut vastaan”, sanoo hammaslääkäri

5.5.2020 klo 03:00
Lohjenneelle hampaalle voi antaa itse ensiapua. Kliinisen hammashoidon erikoislääkäri Tiina Soininen kertoo, että Apteekista ostettava paikka-aine sopii tilanteisiin, jossa lohjennut hammas ei kipuile. Jos esiintyy särkyä tai turvotusta, tai vamman on aiheuttanut tapaturma, tulee mennä heti hammaslääkäriin. Väliaikaisesta paikka-aineesta on Soinisen mukaan hyötyä esimerkiksi vihlonnan estämisessä ja hampaan puhtaanapidossa. Hän muistuttaa paikan olevan väliaikainen, eikä se korvaa hammaslääkärin laittamaa pysyvää paikkaa. Itse Soininen näkee vatsaanotollaan silloin tällöin itse paikattuja hampaita. Osa on onnistunut paikkauksessa hyvin, mutta jotkut eivät ole saaneet ainetta pysymään.

Miehen mullistava tapa pestä hampaat sai somen sekaisin – hammaslääkäri vahvistaa tekniikan hyödyllisyyden

5.5.2020 klo 03:00
Miehen mullistava tapa pestä hampaat sai somen sekaisin

Lääkäriliitto: Kunta-alan neuvotteluja jatkettava mahdollisimman pian

5.5.2020 klo 03:00
Valtakunnansovittelijan esitys kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi kaatui, koska kaikki osapuolet eivät sitä hyväksyneet. Samalla kaatui lääkärisopimuksen neuvottelutulos. Tämä tarkoittaa sitä, että Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta 2018-2019 ja kunta-alan sopimusmääräyksiä noudatetaan sellaisinaan jälkivaikutuksen nojalla siihen saakka, kunnes uusista sopimuksista on päästy ratkaisuun. Virallisesti lääkärit ovat sopimuksettomassa tilassa. Kunta-alan kaatunut sovintoesitys ja lääkärisopimuksen neuvottelutulos eivät sido enää osapuolia, mutta Lääkäriliiton näkemyksen mukaan niiden pohjalta voidaan jatkaa neuvotteluja lopputulokseen pääsemiseksi. Ratkaisuun kunta-alan sopimuksista olisi liiton hyvä päästä mahdollisimman pian. Kuntatyönantaja päättää neuvotteluiden jatkamisesta.

STM suunnittelee maskipakkoa sosiaali- ja terveysalalle

5.5.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee tekevänsä sosiaali- ja terveyshuollolle annetuista suojavarusteiden käyttöä koskevista ohjeista nykyistä velvoittavampia. Päätös annettaisiin valmiuslain pykälän 86 nojalla. STM:n hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sanoo, että asia on tarkoitus saada eteenpäin todennäköisesti jo viikolla 19/2020. STM:n mukaan laiminlyönteihin voitaisiin puuttua normaalein sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan keinoin. Valvonnasta vastaavat aluehallintavirastot ja Valvira. STM pyysi suunnitelmiinsa lausuntoa kunnilta, kuntayhtymiltä, yksityisiltä sosiaalipalvelujen tuottajilta ja Ahvenanmaan maakunnalta. Lausuntopyyntöön vastasi yhteensä 268 kentän toimijaa. 67 % vastaajista kertoi, ettei STM:n suojainten käyttöä koskevan ohjeistuksen noudattaminen ole ylipäänsä mahdollista, koska suojaimia ei ole riittävästi saatavilla. Ruuhosen mukaan tarve entistä velvoittavammalle ohjeistukselle käy kuitenkin ilmi lausuntokierroksen vastauksista, koska ohjeiden noudattamisessa on ollut eroja. Ruuhonen huomauttaa, että suojaintilanne paranee jatkuvasti.

HUS varautuu useisiin koronavirusepidemian tautihuippuihin

5.5.2020 klo 03:00
HUS varautuu siihen, että koronavirusepidemia kestää pitkään ja aaltoilee. Potilaiden määrä voi kasvaa nopeasti. HUSin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan koronavirus saattaa olla Suomen riesana vielä pitkään ja aiheuttaa useita tautihuippuja. Osana varautumista HUSin Meilahden sairaala-alueella sijaitseviin maanalaisiin pysäköintitiloihin on suunniteltu varasairaala, jossa on sekä teho- että vuodeosastopaikkoja sekä toimintaa tukevia tiloja. Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu mallitilat, joita monistamalla varsinainen varasairaala voidaan rakentaa nopealla aikataululla. Päätös varasairaalan rakentamisesta tehdään, jos potilashoidon tilanne sitä edellyttää. HUSin yhteistyökumppani varasairaalan rakentamisessa on Suomen Punainen Risti, jonka pystyttämistä teltoista varasairaala muodostuu. Mallitiloja varten on pystytetty kolme telttaa. Yhdessä tehohoitoteltassa voidaan hoitaa 6 potilasta ja vuodeosastoteltassa 10 potilasta. Varasairaalaan voidaan tarvittaessa rakentaa tilat 150 potilaalle. Malliteltta on nyt varustettu tehohoitoa vaativille hengitysvajauspotilaille. Telttoja voidaan muuntaa joustavasti vuodeosasto- tai tehohoitopotilaiden käyttöön.

Tays Psykiatrian uudisrakennuksen urakoitsijat on valittu

5.5.2020 klo 03:00
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on valinnut Tays Psykiatrian rakennushankkeen urakoitsijat. Rakentaminen Kaupin alueelle Tays Keskussairaalan yhteyteen käynnistyy kesällä 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 97,5 milj. euroa. Tays Psykiatrian rakennushankkeen pääurakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Työyhteenliittymä TYL-T (Aki Hyrkkönen ja Alasen Rakennus). Putkiurakoitsijaksi valittiin Tammelan Talotekniikka, ilmanvaihtourakoitsijaksi MHS-Asennus, sähköurakoitsijaksi Tammelan Talotekniikka ja sprinkleriurakoitsijaksi Twinputki.

Kymsote varautuu yt-neuvotteluihin

5.5.2020 klo 03:00
Kymsote valmistautuu aloittamaan yt-neuvottelut koronakriisin takia. Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää yt-neuvotteluiden aloittamista. Neuvottelut koskisivat Kymsoten kaikkia ammattiryhmiä. Tarkoituksena on varautua epidemian pitkään kestoon. Yt-neuvottelut sisältävät mm. henkilöstösiirtoja ja vuosilomajärjestelyjä. Lisäksi varaudutaan toisiin, lomautuksia koskeviin yt-neuvotteluihin, jos epidemia jatkuu paljon pidempään. Taustalla on koronakriisin heikentämä talous. Kymsoten alijäämä painuu arviolta yli 30 milj. euroon, jos koronakriisi jatkuu syksyyn 2020 asti. Jos tilanne jatkuu kesäkuun 2020 loppuun, alijäämää tulee arviolta 20 milj. euroa.

Satakunnassa toteutettu potilastietojärjestelmien yhdistäminen

5.5.2020 klo 03:00
Satakunnassa on toteutettu huhtikuussa 2020 potilastietojärjestelmien tietokantojen yhdistyminen. Euran, Pohjois-Satakunnan ja Porin perusturvan Lifecare-potilastietojärjestelmät on viety teknisesti yhteiseen tietokantaan, mikä sujuvoittaa tiedonkulkua organisaatioiden välillä. Rauma ei ole vielä mukana, mutta Satasairaalan tietohallintojohtajan Leena Ollonqvistin mukaan suunnittelu Rauman yhdistämisestä tietokantaan on aloitettu.

Sivut