Hammaslääkäri

Keskiviikko 02.12.2020

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 1 min sitten

Terveystalon tulos tammi-syyskuussa 2020

29.10.2020 klo 02:00
Tammi-syyskuussa 2020 Terveystalon liikevaihto oli 706,7 (1-9/2019: 760,4) milj. euroa. Oikaistu liikevaihto oli 62,6 (82,7) milj. euroa eli 8,9 (10,9) % liikevaihdosta. Heinä-syyskuussa 2020 liikevaihto oli 240,2 (7-9/2019: 234,0) milj. euroa. Oikaistu liikevoitto oli 30,9 (24,4) milj. euroa eli 12,9 (10,4) % liikevaihdosta. Toimitusjohtaja Ville Ihon mukaan Terveystalon liikevaihto palasi kasvu-uralle vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä yksityis- ja yritysasiakkuuksien vahvan myynnin ansiosta. Ihon mukaan Terveystalo on osallistunut etulinjassa välittömään koronakriisin hoitoon, ja tulemme olemaan osa ratkaisua koronan pitempiaikaisten vaikutusten hoitamisessa. Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Kolmannen vuosineljänneksen aikana voimakkaasti kasvaneen testauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla pandemian akuutissa vaiheessa. Terveyspalveluiden kokonaiskysynnän normalisoituminen edellyttää, ettei uusiin merkittäviin rajoitustoimiin jouduta.

F-Secure yrittää jäljittää Vastaamo-kiristäjää

29.10.2020 klo 02:00
F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen pyytää Vastaamon tietomurron uhreja, jotka ovat maksaneet kiristäjälle lunnaita, ottamaan häneen yhteyttä. Tarkoitus on kerätä kiristäjän eri bitcoin-lompakoiden osoitteita ja seurata niiden avulla, minne rahat mahdollisesti siirtyvät. Hyppönen arvioi, ettei kovin moni kiristyksen uhriksi joutunut ole edes yrittänyt maksaa lunnaita.

VTV: Sote-uudistus ei hillitse hoivan ja terveyden kustannuksia

29.10.2020 klo 02:00
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistus ei sisällä vahvoja kannustimia sosiaali- ja terveydenhoidon ja pelastustoimen kustannusten hillintään. VTV:n mukaan uudistus patistaa hallitusta myös luomaan ja varmistamaan vertailukelpoisia mittareita, jotta eri hyvinvointialueiden kehitystä voidaan järkevästi vertailla ja tietoja käyttää hyödyksi päätöksenteossa. VTV pitää ehdotettua rahoitus- ja ohjausmallia kannatettavana siksi, että palvelut järjestettäisiin uudistuksen alkuvaiheessa suurelta osin valtion rahoituksella. Rahoitusmalli kuitenkin luo palvelujen järjestäjille vain vähän kannustimia kustannusten kasvun hillitsemiseen. Jos alueet joutuisivat turvautumaan lisärahoitukseen, rahoituksen taso koko maan tasolla kasvaisi. Sairauksien ennaltaehkäisy olisi yksi keino hillitä kustannuksia. VTV:n mukaan tähän kuitenkin kohdistetaan varsin pieni rahoitus suhteessa kokonaisrahoitukseen.

Hallitus alkaa valmistella uudistuksia kyberturvallisuuden parantamiseksi

29.10.2020 klo 02:00
Keskusrikospoliisi on saanut jo ainakin 15 000 rikosilmoitusta Vastaamon tietomurto- ja kiristystapauksesta. Tapauksesta saattaa tulla suurin rikosvyyhti Suomessa. Rikosylikomisario Tero Muurman keskusrikospoliisista kertoo, että parhaat voimat ovat työssä tapausta tutkimassa, mutta mitään läpimurtoa hän ei lupaile. Hallitus on päättänyt iltakoulussaan, että hallitus alkaa valmistella uudistuksia Suomen kyberturvallisuuden parantamiseksi. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on mahdollista, että tieto- ja kyberturvallisuusasiat keskitetään yhdelle ministeriölle, kun ne nyt ovat hajallaan. Yksi vaihtoehto kiristyksen uhrien auttamiseksi on tehdä uuden henkilötunnuksen saaminen mahdolliseksi. Marinin mukaan on myös mietittävä, miten kansalaisten tiedot saadaan jatkossa paremmin suojattua.

Kaupunginjohtajat: Sote-uudistus vie kunnilta elinvoimaa

29.10.2020 klo 02:00
Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat katsovat, että sote-uudistus vie kunnilta elinvoimaa sekä kykyä investoida ja auttaa ihmisiä arjessa. Sote-uudistus vie erityisesti kasvavat kaupungit taloudellisesti kestämättömään tilanteeseen. Sote-uudistuksen ja sen rahoitusmallin keskeisin ongelma on kuntatalouteen kohdistuva leikkaus. Perustettavien hyvinvointialueiden kustannusten kattamiseksi suurin osa erityisesti suurten kaupunkien tuloista siirtyy hyvinvointialueille. Kunnat eivät pysty turvaamaan jäljelle jäävällä rahoituksella välttämättömien kasvuinvestointien rahoitusta sekä mm. kasvatusta ja koulutusta. Esitetyn rahoitusratkaisun myötä kunnilla tulee olemaan suuria haasteita selviytyä tehtävistään, velvoitteistaan ja veloistaan. Suurten kaupunkien suhteellinen velkaantuneisuus kaksinkertaistuu. Uudistuksen myötä tehtävistä omaisuussiirroista ei olla maksamassa riittävää korvausta tai kompensaatiota kunnille.

Keski-Suomen uusi potilastietojärjestelmä sotki hoitojonotilastot

29.10.2020 klo 02:00
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uusi potilastietojärjestelmä on tarkka sen suhteen, miten potilaan hoito kirjataan järjestelmään. Jos hoitotiedot kirjaava henkilö tekee virheen, tiedot potilaskäynnistä ohjautuvat vikalistalle eivätkä oikeaan hoitotilastoon. Ongelma huomattiin vasta elokuussa 2020, vaikka Effica-potilastietojärjestelmä oli vaihtunut Tiedon toimittamaan LifeCare-järjestelmään jo keväällä. Vikalistalla on nyt 15 270 potilaskäyntiä, jotka siis puuttuvat hoitotilastoista. Tällä hetkellä virheiden korjaaminen on tehtävä käsityönä. Sairaanhoitopiiri toivoo, että ongelmaan löytyisi jokin tekninen ratkaisu, joka helpottaisi ja nopeuttaisi tilastoinnin korjaamista.

Eksote tekee palkkamokasta tutkintapyynnön poliisille

29.10.2020 klo 02:00
Eksote tekee poliisille tutkintapyynnön sote-piirin palkkausjärjestelmän harmonisoinnista vastuussa olleista henkilöistä. Tutkintapyyntö juontaa vuoteen 2010, jolloin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri ja kahdeksan kuntaa yhdistyivät Eksoteksi. Uuden toimijan piti yhdenmukaistaa aiemmin kuntien palveluksessa olleiden työntekijöiden palkat eli suorittaa ns. palkkaharmonisointi. Palkkaharmonisointi jäi tekemättä. Myöhemmin selvisi, että palkkausjärjestelmä ei ollut KVTESin mukainen, koska paikallinen sopimus puuttui. Vuonna 2019 työtuomioistuin katsoi Eksoten alentaneen kahden työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa sekä yhden työntekijän henkilökohtaista lisää ilman paikallista sopimusta. Työtuomioistuimen päätöksen jälkeen Eksotessa käytiin työntekijöiden palkat läpi. Vuodesta 2010 kertyneet palkkarästien yhteissumma on noin 30 milj. euroa. Rästit kaatuvat jäsenkuntien eli kaikkien Etelä-Karjalan kuntien maksettaviksi.

HUS on maksanut koronalisää osalle hoitajista

29.10.2020 klo 02:00
HUS on maksanut koronaepidemian aikana tehtäväkohtaista palkanlisää joillekin näytteenotossa työskennelleille hoitajille. Julkisuudessa on tähän asti kerrottu, ettei HUS ole maksanut koronalisiä. Lisää rahaa peruspalkan päälle on maksettu koronanäytteitä ottaneille laboratoriohoitajille. Päätökset on tehnyt HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Lehtosen mukaan korona-analyyseihin tai lentokentän näytteenottoon liittyviä lisiä on maksettu noin 60 työntekijälle. Tämä järjestely on nyt päättynyt. Lehtonen kertoo, että myös virologian analytiikassa on käytössä palkkauksen tehtävälisä vuoden 2020 loppuun asti. Lisä liittyy koronavirusanalyysien 24/7-toimintamalliin eli siihen, että työtä tehdään koko ajan. Työaikamuutokseen liittyvä palkanlisä on 20 % maalis-joulukuun ajan. Laboratoriotoiminnassa näytteiden ottoon on jo vuosien ajan liittynyt suoritepalkka. Tämä on ollut käytössä jo ennen koronavirusta esimerkiksi verinäytteiden otossa, mutta koskee myös koronanäytteenottoa.

Terveystalo: Koronaepidemia lisäsi etäasiointia

29.10.2020 klo 02:00
Terveystalossa on vuoden 2020 aikana tehty jo yli puoli miljoonaa chat- ja videovastaanottoa ja kiinnostus etäpalveluihin on asettunut pysyvästi kansainvälisestikin tarkasteltuna korkealle tasolle. Tällä hetkellä Terveystalon chat- ja videovastaanotoilla asioi noin 20 000 asiakasta viikossa, saman verran kuin vuoden 2019 aktiivisimpina kuukausina kokonaisen kuukauden aikana. Vuonna 2020 koettu suuri kiinnostuksen kasvu selittyy vahvasti koronaepidemialla, jonka myötä etäkanavista tuli nopeasti uusi normaali esimerkiksi koronatesteihin lähettämisessä. Positiiviset kokemukset etäasioinnista ovat muuttaneet terveydenhuollon toimintatapaa pysyvästi.

OYSin sukusolupankki odottaa lahjoittajia

29.10.2020 klo 02:00
OYSin lisääntymislääketieteen yksikössä on nyt sukusolupankki, johon voi lahjoittaa munasoluja, siittiöitä ja alkioita hedelmöityshoidoissa käytettäväksi. OYSin lisääntymislääketieteen yksikön sukusolupankkiin toivotaan vapaaehtoisia sukusolujen lahjoittajia. Sukusolupankin avulla pariskunnat, itselliset naiset ja naisparit voivat toteuttaa unelmansa lapsen saamisesta hedelmöityshoitojen avulla.

Terveysasemien ruuhkat pahentuneet entisestään Turussa

29.10.2020 klo 02:00
Turku ei ole saanut terveysasemien syksyllä 2020 ruuhkautunutta puhelinpalvelua kuntoon, minkä vuoksi yhteyden saanti terveysasemalle ja ajan varaaminen kiireettömään hoitoon takkuilee edelleen. Asiakkaat joutuvat jonottamaan hoitajan takaisinsoittoa pahimmillaan päiviä. Avoterveydenhuollon ylilääkärin Päivi-Leena Honkisen mukaan tilanne on pahentunut, koska koronan toinen aalto ja influenssarokotusten ajanvarauksen käynnistyminen ovat lisänneet yhteydenottoja. Toimialajohtaja Riitta Liuksan mukaan soittojen vyöry on yllättänyt kaupungin. Hänen mukaansa ajanvarauksen kuormitus on ratkaistava nopeasti, sillä tilanne on vakava. Kaupunki on siirtänyt henkilöstöä koronapuhelimeen sekä tartuntojen jäljitykseen muista tehtävistä, mutta se ei Liuksan mukaan yksin riitä. Seuraavaksi asiointia ohjataan sähköisiin kanaviin. Lisäksi selvitetään, voiko palveluihin kehittää lisää teknisiä apuvälineitä koronavastausten robottijärjestelmän tapaan.

Pääkirjoitus: Muut sairaudet jäivät koronaviruksen varjoon

29.10.2020 klo 02:00
Koronaviruspandemia laittoi asiat uuteen järjestykseen muun muassa terveydenhuollossa, kun sairaaloissa jouduttiin raivaamaan tilaa koronaviruspotilaille. Samalla suuri määrä muita sairauksia jäi viruksen varjoon. Erikoissairaanhoidossa on jo lähes miljardin euron hoitovelka. Terveyskeskuskäynnit ovat vähentyneet radikaalisti, ja myös neuvoloissa, suun terveydenhuollossa, opiskelijoiden terveydenhuollossa sekä fysioterapiassa on ollut normaalia hiljaisempaa (Yle 27.10.). Hoitovelka alkaa ajan myötä näkyä sekä ihmisten terveydessä että kansantaloudessa. Esimerkiksi hampaiden huonolla kunnolla on yhteys moniin muihin sairauksiin, ja hoitamattomat hampaat voivat olla vaikkapa tekonivelleikkauksen este.

Hammaslääkärin paikka täytetäänkin vasta 2022

29.10.2020 klo 02:00
...rekrytoimassa hammaslääkäriä, se ei todennäköisesti tarkoita sitä, että kaikki jurvalaiset pääsisivät jatkossa hammaslääkäriin Jurvassa. Jurvassa on

Tuhat nurmijärveläistä odottaa pääsyä hammastarkastukseen – aika voidaan tarjota eri hoitolasta kuin aiemmin

29.10.2020 klo 02:00
Paikalliset 6:20 Tuhat nurmijärveläistä odottaa pääsyä hammastarkastukseen aika voidaan tarjota eri hoitolasta kuin aiemmin

Hampaiden narskuttelu voi aiheuttaa päänsärkyä

28.10.2020 klo 02:00
UNNAN VIIKKO 28. lokakuuta 2020 Hampaiden narskuttelu voi aiheuttaa päänsärkyä TWELLO.FI PÄÄTÄ SÄRKEE ja niskaa jo­ mottaa. Syyksi voi paljastua

Sote-uudistus heikentää Porvoon, Sipoon ja Loviisan taloutta

28.10.2020 klo 02:00
Valmisteilla oleva sote-uudistus heikentäisi tämänhetkisten laskelmien mukaan erityisesti Porvoon ja Sipoon, mutta myös Loviisan talouden tasapainoa yhteensä noin 4,3 milj. eurolla. Askolan, Myrskylä, Lapinjärven ja Pukkilan taloutta uudistus vahvistaisi sen sijaan yhteensä vajaalla 600 000 eurolla. Kuntaliiton Porvoolle tekemän analyysin perusteella Itä-Uudenmaan kunnilla olisi uudistuksen jälkeen vuositasolla yhteensä noin 3,7 milj. euroa vähemmän käytössään.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: Hoitotakuu saatava kuntoon v. 2020 aikana

28.10.2020 klo 02:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on vakavasti huolissaan siitä, että Mehiläinen Länsi-Pohja ei ole pystynyt toteuttamaan kuntalaisten hoitoon pääsyä lainsäädännön mukaisesti. Yhtymähallitus edellyttää, että jäsenkuntien asukkaiden hoitotakuu toteutuu palvelusopimuksen mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Lännen Median lokakuun 2020 alussa julkaiseman uutisen mukaan hoitotakuuta rikottiin elokuussa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotto etenee HUSissa

28.10.2020 klo 02:00
Viikon 44/2020 lopulla lähes 10 000 HUSin työntekijää siirtyy käyttämään uutta Apotti-potilastietojärjestelmää. Nyt tapahtuvan laajan käyttöönoton jälkeen kaikki HUSin sairaalat ja niiden yli 20 000 työntekijää ovat siirtyneet Apotin käyttäjiksi. Muutos vahvistaa potilasturvallisuutta ja sujuvoittaa hoitoa. Apotti-järjestelmän viimeinen suuri käyttöönotto käynnistyy aamuyöstä 31.10.2020 ja se käsittää HYKS-sairaanhoitoalueen. Uuteen järjestelmään siirrytään Meilahden tornisairaalassa, Meilahden kolmiosairaalassa, Syöpätautien klinikalla, Haartmanin sairaalassa, Silmä-korvasairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa. Koronaviruspandemian vuoksi Apotti-järjestelmän käyttöönottoaikatauluihin tehtiin keväällä 2020 muutoksia ja siksi toukokuulle suunniteltu käyttöönotto toteutuu nyt.

KPMG:n Laaksonen huolissaan potilastietojärjestelmien turvallisuudesta

27.10.2020 klo 02:00
Terveydenhuoltoalan yritysten potilastietojärjestelmät on jaettu kahteen luokkaan. A-luokassa auditointi on pakollista ja B-luokassa, johon Vastaamo kuuluu, ei auditointia tarvitse tehdä välttämättä ollenkaan. Tärkeimpien terveydenhuollon potilastietojärjestelmien turvallisuutta auditoivat Suomessa KPMG, Nixu ja Inspecta. KPMG:n tietoturvapalveluista vastaava Mika Laaksonen on huolissaan siitä, etteivät A-luokan vaatimukset ole oikeastaan kovinkaan tiukkoja. Hän pelkää tilannetta, jossa esimerkiksi KPMG:n auditoima järjestelmä murretaan. Hän kaipaa tiukempia vaatimuksia siitä, mitä auditointi sisältää. CGI Suomen kyberturvallisuusjohtaja Jan Mickos sanoo, että tietoturvan johtaminen on viime vuosina parantunut vain osassa yrityksiä. Moni yritys ei tunnista omistamansa tiedon arvoa ja suhtautuu siksi asiaan ylimalkaisesti. EK:n johtava asiantuntija Markku Rajamäki toteaa, että tietoturvan suuri merkitys täytyy ymmärtää ja siihen on varattava resursseja.

Yli puoli vuotta erikoissairaanhoitoon jonottaneiden määrä rajussa kasvussa

27.10.2020 klo 02:00
Yli puoli vuotta erikoissairaanhoidon potilasjonossa olleita on nyt enemmän kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen. Näin kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen. Tilanne vain pahenee, jos koronavirus leviää vanhempiin ikäryhmiin ja käyttäytyy kuin keväällä. THL:n tuorein tilasto kertoo, että yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita oli 12,9 % kaikista jonottajista. Keväällä 2020 osuus oli 6,3 %. Tavallisesti yli puoli vuotta odottaneita on vain pari prosenttia. Kesäkuun loppuun saakka puolen vuoden hoitotakuu sai erikoissairaanhoidossa ylittyä valmiuslain nojalla, mutta STM:n lääkintöneuvoksen Sirkku Pikkujämsän nyt samanlaista höllennystä ei suunnitella. Alueelliset erot ovat suuria. Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä yli puoli vuotta jonottaneita oli elokuun lopussa 1,8 henkilöä 10 000 asukasta kohti, kun Satakunnan sairaanhoitopiirissä määrä oli 71,4.

Sivut