Hammaslääkäri

Keskiviikko 23.10.2019

Juuri nyt

Tilaa syöte syöte Juuri nyt Juuri nyt
M-Brain Update reports.
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 53 min sitten

Riihimäellä etsitään hoiva-alan osaajia työvoimakoulutuksella

19.9.2019 klo 03:00
Riihimäen kaupunki ja Hyria-koulutus järjestävät ensimmäistä kertaa työvoimakoulutuksen, jossa koulutetaan hoiva-alan osaajia yhteistyössä. Hoiva-avustajakoulutuksen päämääränä on kouluttaa alan ammattilaisia, työllistää alalle aikovia ja helpottaa kaupungin kotihoidon työvoimapulaa.

Väitös: Naiset tarvitsevat kokonaisvaltaista päihdehoitoa

19.9.2019 klo 03:00
Päihdehoidon perinteiset hoito-ohjelmat eivät välttämättä sovellu naisille, koska ne on suunniteltu vastaamaan miesten tarpeisiin. Yhteiskuntatieteiden maisteri Teija Karttunen tutki sosiaalityön väitöskirjassaan naisille tarkoitettua, laitoshoitoon sijoittuvaa naistenyhteisöä ja sen hoitoa naiserityisenä päihdehoidon interventiona. Karttunen seurasi päihdehoitolaitoksen päivittäistä työtä, arkea ja tapahtumia sekä haastatteli työntekijöitä. Karttusen mukaan naisten päihdeongelmissa ja niiden hoidossa korostuvat naisten ongelmallinen suhde itseen, omaan sukupuoleen ja toisaalta miehiin. Kasautuneet psykososiaaliset stressitekijät, vaikea elämäntilanne ja ihmissuhdeongelmat kuormittavat hoitoon hakeutuvia naisia. Laitoshoitoon ohjautuvat naiset ovat taustoiltaan sekä päihdeongelman vakavuuden suhteen hyvin erilaisia. Tämä tulee huomioida myös hoidon järjestämisessä. Naisten päihdehoidossa korostuu työntekijöiden kyky osoittaa empatiaa, hoivaa sekä taito välttää vuorovaikutuksessa vahvaa vastakkainasettelua. Karttusen Jyväskylän yliopiston sosiaalityön väitöskirja tarkastetaan 28.9.2019.

Taysin uudessa sairaalassa hoitajilla on räätälöidyt mobiililaitteet

19.9.2019 klo 03:00
Taysin lasten ja nuorten sairaalan hoitajat käyttävät työssään mobia, hoitotyöhön räätälöityä mobiililaitetta. Tietoturvallinen digiratkaisu säästää aikaa hoitotyöhön. Taysin uusi lasten ja nuorten sairaala aloitti toimintansa 17.9.2019 uusissa tiloissa. Samalla kun lasten ja nuorten hoito keskitetään fyysisesti yhden katon alle uusiin, moderneihin tiloihin, tapahtuu muutoksia myös toiminnassa. Esimerkiksi digitaaliset palvelut lisääntyvät hoitotyön arjessa siten, että koko lasten ja nuorten sairaalan hoitohenkilöstö siirtyy käyttämään heille räätälöityjä mobiililaitteita, mobeja. Mobi on älypuhelin, johon on asennettu hoitotyössä tarvittavat sovellukset. Mobiin kuuluvia sovelluksia ovat Medanets, Paketti, Taysin puhelinluettelo sekä pääsy intraan. Myös potilaskutsujärjestelmä on integroitu mobeihin. Niihin ei voi itse ladata sovelluksia, eikä niillä pääse internetiin. Tietohallintopäällikkö Anne-Maarit Selinummen mukaan ennen käytettiin kahta laitetta. Medanets-sovelluksella potilastiedot tallennetaan reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmään. Hoitaja voi tehdä kirjaukset välittömästi potilaan luona, joten paperisten muistilappujen määrä vähenee ja tietoturva paranee.

Silmäasemalta positiivinen tulosvaroitus

19.9.2019 klo 03:00
Silmäasema Oyj nostaa arviotaan yhtiön vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevaihdon ja oikaistun käyttökateprosentin kehittymisestä. Yhtiö arvioi koko vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuodesta sekä oikaistun käyttökateprosentin olevan hieman parempi kuin edellisvuoden -9,6 %. Aiemman, 7.3.2019 annetun ohjeistuksen mukaan vertailukelpoisen liikevaihdon arvioitiin olevan edellisvuoden tasolla sekä oikaistun käyttökateprosentin olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman. Liikevaihdon näkymien parantuminen perustuu optisen kaupan toteutuneeseen ja loppuvuodelle 2019 ennustettuun positiiviseen myynnin kehitykseen. Silmäklinikoissa alkuvuonna 2019 aloitettujen myyntiä parantavien toimenpiteiden odotetaan myös tukevan myönteistä kehitystä. Silmäasema-konsernin liiketoiminnan suhteellisen kannattavuuden arvioidaan parantuvan vuodesta 2018, kun aiemmin vuonna 2019 julkaistun tehostamisohjelman toimenpiteet vaikuttavat ennakoitua nopeammin. Myös verkoston tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan ennakoitua nopeammin.

Tyks kaavailee omalla rahalla tuleville pääsyä leikkaukseen iltaisin

19.9.2019 klo 03:00
Tyks suunnittelee toimintansa yhtiöittämistä osittain. Tämä merkitsisi sitä, että uusi yhtiö voisi tarjota Tyksin joitain palveluja markkinaehtoisesti. Itse hoitonsa maksavat, vakuutuspotilaat tai maakunnan ulkopuolelta lähetteillä tulevat voisivat tällöin olla asiakkaita. Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen kertoo, että syksyn aikana on tarkoitus tehdä päätöksiä yhtiöittämisestä, tuli se sitten tai ei. Yhtiön toimintaan voisivat kuulua Tyksin puitteissa esimerkiksi leikkaukset, joille voisi tehdä tilaa virka-ajan ulkopuolella. Tyks harkitsee Tampereen Coxan kaltaista yhtiötä, johon voisi tulla osa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia hoitavasta Tyks Orto:sta. Virolaisen mukaan monistettavia malleja haetaan, kuten ortopedia ja traumatologia. Aiheesta odotetaan riitaisaa poliittista päätöstä.

Kotihoidon pikakäynnit kostautuvat kustannuksina

19.9.2019 klo 03:00
Hoitava Group Oy:n toimitusjohtaja Pietari Heikkilä näkee, että nopeat asiakaskäynnit vähentävät kotihoidon asiakastyytyväisyyttä ja samalla kustannustehokkuutta. Hätäiset käynnit lisäävät hänen mukaansa hämmennystä ja harmia. Tämän toimintatavan tuloksena voi tulla turhia hälytyksiä, varsinkin silloin jos asiakas kärsii yksinäisyydestä, alkavasta muistisairaudesta tai jostain muusta läsnäoloa vaativasta sairaudesta. Näitä uudelleenkäyntejä voidaan Heikkilän mukaan välttää, jos asiakas kohdataan aidosti. Tällainen hoito on vaikuttavaa, joten silloin voidaan keventää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työ- ja kustannustaakkaa. Minimikäyntiaika Kajaanissa ja Paltamossa toimivassa Hoitavassa on puoli tuntia. Heikkilä vakuuttaa, että vaikuttavammalla hoidolla, keveämmällä organisaatiolla ja ketterämmällä toimintakulttuurilla yksityinen sektori pystyy tuottamaan kotihoidon paljon edullisemmin kuin julkinen sektori.

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen tutkimus maailman kärkeä

19.9.2019 klo 03:00
Helsingin yliopiston suunterveys- ja hammaslääketiede sijoittuu Shanghain tieteenalakohtaisessa arvioinnissa vuonna 2019 sijalle 21. Helsingin yliopiston nousu ranking-listoilla on ollut nopeaa, sillä vuonna 2018 sijoitus oli 37. ja sitä edeltävänä vuonna 46. Yliopiston suu- ja leukasairauksien osaston johtaja, professori Leo Tjäderhane selittää menestystä tuomalla esiin, että Helsingin yliopistolla on useita erittäin korkeatasoista tutkimusta tekeviä ryhmiä, ja tutkimuskohteet ovat hyvin ajankohtaisia ja laajaa kiinnostusta herättäviä. Hän korostaa myös yliopiston vahvaa otetta esimerkiksi hammas- ja suusairauksien yhteydestä yleissairauksiin, mikä kiinnostaa maailmalla tällä hetkellä. Hammaslääketieteen koulutusohjelman johtaja, yliopistonlehtori Terhi Karaharju-Suvanto korostaa myös yhteisöä ja ilmapiiriä. Tjäderhane ja Karaharju-Suvanto painottavat kumpikin myös HUS-yhteistyön suurta merkitystä. Vireä tutkimus heijastuu lisäksi hyvällä tavalla opetukseen.

Miten uskallan hammaslääkäriin?

18.9.2019 klo 03:00
Hammaslääkäripelon hallintaan vinkkejä sisältävässä artikkelissa lähteenä mainitaan Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry.

Tekstiviestit

18.9.2019 klo 03:00
...ja juo­ vat kaljaa. HOITAJA Kiva, kun on savuton sairaala, mutta miten saisi henki­ lökunnan ymmärtämään asian? POTILAS Hammaslääketieteen tohtori

Tuore kouluterveyskysely: tyttöjen nuuskaaminen yleistyy hurjaa vauhtia – ammattikouluissa käyttö lähes kolminkertaistunut parissa vuodessa

18.9.2019 klo 03:00
...kahden viime kouluterveyskyselyn välillä 2,4 prosentista 12,5 prosenttiin. Lapissakin nuuskaavien tyttöjen osuus yli kaksinkertaistui. Kemiläinen

Pese hampaat kahdesti päivässä – voit ehkäistä aivovaltimopullistumaa

18.9.2019 klo 03:00
...tarkkaa tietoa, mutta arviolta vähintään yhdellä 20 tai 30 aikuisesta on aivovaltimopullistuma. Pullistuman kehittymiseen ja puhkeamiseen liittyy

Hallituksen päätökset edistävät sosiaaliturvaa ja sosiaali- ja terveyspalveluja

18.9.2019 klo 03:00
Hallitus sopi vuotta 2020 koskevassa budjettiriihessä, että perusturvaan eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen tehdään 20 euron korotus. Perusturvan korotukseen hallitus kohdentaa 40 miljoonaa euroa. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan 34 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Hallitus aikoo parantaa sosiaali- ja terveyspalveluita muun muassa siten, että hoitotakuuta ja ikäihmisten hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta täsmennetään. Jatkossa ihminen pääsee kiireettömään hoitoon seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Vanhusten tehostettuun palveluasumiseen säädetään sitova henkilöstömitoitus 0,7. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen hallitus kohdentaa 80 miljoonaa euroa vuonna 2020, 130 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 150 miljoonaa euroa vuonna 2022. Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeiluhankkeelle ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 10 miljoonan euron lisämäärärahaa vuosina 2021-2022. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää nykyisestä terveyskeskuksesta laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Lapsien ja perheiden palvelujen kehittämiseen sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkoon osoitetaan 10 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2020. Poikkihallinnolliseen lapsistrategiaan ja turvakotien määrään kohdistetaan molempiin 2 miljoonan euron lisäys.

Laaja tutkimus potilasturvallisuuden kustannuksista meneillään

18.9.2019 klo 03:00
Itä-Suomen yliopiston asiakkuuden ja potilasturvallisuuden professori Hanna Kuusiston mukaan puutteet potilasturvallisuudessa aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia tappioita. Hän johtaa tutkimusta, jossa tuotetaan ensimmäistä kertaa tietoa vanhustenhoitoyksiköissä tapahtuvista lääkehaitoista ja mahdollisesta liian vähäisestä hoitajamitoituksesta. Kuusisto sanoo, että tiedonkulku organisaation tasoilla on olennainen potilasturvallisuuden ongelmien ratkaisussa. Haittatapahtumat liittyvät yleensä henkilöstön aliresurssointiin ja kiireeseen. Jos organisaatiosta puuttuu toimiva potilasturvallisuuskulttuuri, se rajoittaa lääkäreiden ja hoitotyöntekijöiden toimintamahdollisuuksia. Kuusiston mukaan puutteet potilasturvallisuudessa aiheuttavat yhteiskunnalle huomattavat kustannukset. Tähän havahduttiin, kun Yhdysvalloissa julkaistiin 1990-luvun puolivälissä raportti, joka toi esiin lääkäreiden virheistä aiheutuneet potilaskuolemat ja miljardien kustannukset. Kuusiston johtamassa hankkeessa hyödynnetään HaiPro-aineistoa, josta tarkastellaan 49 organisaatiota ja niissä tehtyjä ilmoituksia vuosina 2007-2017. Vapaaehtoista HaiPro-raportointimenettelyä käytetään yli kahdessa sadassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä.

Jytyn mukaan yt-kierre kunnissa katkaistava

17.9.2019 klo 03:00
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin tuntuu sanahelinältä tilanteessa, jossa yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat jokapäiväisiä. Hänen mukaansa yt-neuvotteluja käyvät paraikaa yli parikymmentä kuntaa ja kuntayhtymää. Hän lisää, että myös kolmannen sektorin tukien leikkaukset pakottavat yhdistystyönantajia jopa irtisanomisiin. Valtionosuuksien vähenemisen lisäksi kuntien ja kuntayhtymien ahdinkoa ovat heikentäneet kilpailukykysopimukseen sisältyneen lomarahaleikkauksen seurauksena tapahtunut verotulokarttuman pienentyminen. Kuntaliitto on laskenut, että viime vuonna 196 kunnassa tulos painui miinusmerkkiseksi, kun 2017 vastaava luku oli 55. Kunnallisveron kertymien ennustamisen hankaluus vaikeuttaa myös tilannetta. Pihlajamäen mukaan vähintä mitä hallitus voi tehdä, on osoittaa kuntien kontolle sälytettäville uusille tehtäville täysi rahallinen kompensaatio. Hän huomauttaa, että sosiaali- ja terveyssektorin kustannukset kasvavat Tilastokeskuksen mukaan dramaattisesti, ennusteen mukaan 77 % vuoteen 2030 mennessä. Jytyn puheenjohtaja varoittaa tilanteesta, jossa esimerkiksi hoitajamitoituksen toteuttamisessa työvoimapulaa kärsivästä kotihoidosta haalittaisiin hoitajia ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. Tällaisella toiminnalla vanhuspalvelujen kokonaisuus ei ainakaan parane.

Hätäkeskuslaitoksen uudessa järjestelmässä ajoittain vakavia häiriöitä

17.9.2019 klo 03:00
Hätäkeskuslaitoksen tietotekniikkajärjestelmä kärsii ajoittain vakavista häiriöistä. Vuonna 2018 käyttöön otettu Erica-järjestelmä lakkaa välillä toimimasta, kun järjestelmää päivitetään. Häiriötilanteissa hätäkeskuslaitos joutuu toisinaan turvautumaan vanhaan els-järjestelmään, joka on jo poistettu käytöstä. Toukokuun 2019 jälkeen Hätäkeskuslaitoksella on ollut useita ongelmatilanteita. Viimeisin häiriö kohtasi Hätäkeskuslaitosta syyskuun 2019 alussa, kun järjestelmä oli poissa pelistä 6 päivää. Hätäkeskuslaitoksen teknisten palvelujen johtaja Jukka Aaltonen pitää tilannetta kestämättömänä. Hätäkeskuslaitos on tiedottanut tilanteesta tietojärjestelmistä vastaavaa Valtoria. Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus on ongelmista pahoillaan, mutta vakuuttaa, että hätäpuhelut pääsevät aina perille. Lehmuksen mukaan on perusteltua käyttää vanhaa järjestelmää ongelmatilanteissa. Hätäkeskuslaitos ei suhtaudu tilanteeseen yhtä luottavaisesti, vaan aikoo lähettää Valtorille reklamaation.

Tehy: Arvovalintojen aika on nyt

17.9.2019 klo 03:00
Tehy ja SuPer esittivät jo aiemmin hoitoalalle kymmenen vuoden palkkaohjelmaa, jonka vuosikustannukset ovat 100-150 miljoonaa euroa. Järjestöt patistavat nyt vastuunkatoon hallitusohjelman suhteen. Niiden mukaan valtion olisi kannettava vastuu palkkaohjelman kustannuksista, sillä kunnilta puuttuu tarvittava rahoitus. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo, että vastuun kantaminen tarkoittaa arvovalintojen tekemistä tilanteessa, jossa raha ei riitä kaikkeen ja lisää velkaa ei haluta ottaa. Tehyn mukaan hallitusohjelmassa on useita vahvoja kirjauksia, jotka tukevat Tehyn ja SuPerin vaatimuksia palkkatasa-arvon edistämisestä. Hoitoalalle on Tehyn mukaan koulutettu 320 000 ammattilaista, joista 40 000 työskentelee täysin toisella alalla. Osa heistä on valmis palaamaan, jos palkka ja työolot kohenevat. Tehy haluaa oikean liittokierroksen, jonka on edistettävä palkkatasa-arvoa.

Ambulanssifirmat valittivat markkinaoikeuteen hinnoittelusta

17.9.2019 klo 03:00
Kahdeksan varsinaissuomalaista ambulanssiyritystä vaatii markkinaoikeutta kumoamaan sairaanhoitopiirin päätöksen ostaa ensihoitopalvelut valtakunnalliselta Med Group Ensihoitopalvelu Oy:ltä. Valituksessa kerrotaan, että tarjous olisi pitänyt hylätä poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella. Valituksen mukaan hinnat eivät vastaa markkinoilla yleisesti vallitsevaa hintatasoa. Valituksessa mainitaan myös, että tällainen tuotantohinnat alittava hinnoittelu voi johtaa monopolin syntymiseen Varsinais-Suomessa. Somerolla sairaankuljetusta yli viisikymmentä vuotta hoitanut Maavirta Oy oli yksi kilpailijoista. Yrittäjä Tuomo Maavirta sanoo, että Med Groupin hinta oli niin paljon halvempi, ettei sitä pystynyt korvaamaan laatupisteillä.

HUSin hallituksen päätökset: Atte Meretoja HYKS-sairaanhoitoalueen johtajaksi

17.9.2019 klo 03:00
HUS-kuntayhtymän hallitus valitsi yksimielisesti dosentti Atte Meretojan HYKS-sairaanhoitoalueen johtajaksi. Tehtävä on uusi ja perustettiin 17.6.2019 HUSin hallituksen päätöksellä. Dosentti Atte Meretoja toimii tällä hetkellä HUSin Neurokeskuksen toimialajohtajana. Hallitus käsitteli kokouksessaan HUSin talousarviota vuodelle 2020. Apotin käyttöönotosta aiheutuvan, poikkeuksellisen suuren kertaluonteisen kustannuksen sekä kaikkien HUSin sairaaloiden tuotantokäytön kustannusten tämänhetkisen yhteenlasketun arvion, noin 79 miljoonaa euroa, vuoksi päätösesitystä muutettiin: tilikauden tulostavoite on 40 miljoonaa euroa alijäämäinen (aiempi esitys 20 miljoonaa euroa alijäämäinen). Tulostavoitteen tarkistuksesta huolimatta HUSilta odotetaan poikkeuksellisen suurta tuottavuuden parannusta (noin kolme prosenttia), jotta Apotin lisäkulut saadaan katettua. Hallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen esityksen liittymisestä Taimi-työterveyshuoltokonsernin osakkaaksi. Hallitukselta tuli tuki Uudelle lastensairaalalle ja toimivalle johdolle.

Tays Alustayhtiöön liittyy Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

17.9.2019 klo 03:00
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) valtuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tays Alustayhtiö oy:n osakkaaksi. Maaliskuussa 2019 rekisteröity Tays Alustayhtiö on osa kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä. PSHP:n projektipäällikkö Johanna Rellman kertoo, että Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alustayhtiö alkaa tuottaa kehittämispalveluja, jotka voivat olla esimerkiksi koulutustoimintaa tai digisairaalan rakentamista. Loppuvuonna 2019 tehdään päätöksiä alustayhtiön muuttamisesta kehittämispalveluja tuottavaksi kehitysyhtiöksi. Kehitysyhtiö voisi siten aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Alustayhtiössä osakkailla on tasaomistus. Kehitysyhtiössä omistus tulee puolestaan jakautumaan väestöpohjan mukaan, ja siinä Pirkanmaan osuus on noin 60 prosenttia. Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan osuudet ovat noin 20 ja 20.

Lumijoki ja Terveystalo valmiita jatkamaan neuvotteluja sote-palveluista

17.9.2019 klo 03:00
Lumijoen kunnanjohtajan Paula Karsi-Ruokolaisen mukaan keskustelu Lumijoen kunnanvaltuuston ja Terveystalon välillä ei vieläkään johtanut yhteisymmärrykseen sopimuksen jatkamisesta. Lumijoen kunnanvaltuusto vaatii, että Terveystalo avaa hinnankorotusesityksensä yksityiskohtaisesti. Molemmat osapuolet ovat tällä hetkellä valmiita jatkamaan neuvotteluja.

Sivut