Hammaslääkäri

Tiistai 07.07.2020

Uutisten kerääjä

Puhelut terveydenhuoltoon vähenivät keväällä 2020, kasvua taas kesäkuussa

Juuri nyt - 2.7.2020 klo 03:00
Aurora Innovationin keräämien tilastojen mukaan suomalaisten yhteydenotot terveydenhuoltoon vähentyivät merkittävästi koronakevään aikana. Kesäkuussa 2020 puhelut kääntyivät jälleen nousuun. Yritys seuraa Suomen terveydenhuollon organisaatioihin tulevien asiakaspuheluiden määrää. Helmikuussa 2020 yhteydenottoja rekisteröitiin 716 792 kappaletta, maaliskuussa 869 617, huhtikuussa 597 374 ja toukokuussa 586 968 kappaletta. Kesäkuussa puheluita oli 613 228, vaikka puheluiden määrä tavallisesti laskee kesäkuukausina. Luvut kertovat siitä, että koronakriisin aikana terveydenhuoltoon ei oltu yhteydessä kiireettömissä terveysasioissa ja hoitovelka on kasvanut.

Sosteri torjuu Essoten esityksen tekonivelleikkausten yhteistyöstä

Juuri nyt - 2.7.2020 klo 03:00
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on tarjonnut Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterille yhteistyötä tekonivelortopediassa, jotta Savonlinna pystyisi pitämään päivystyksen nykyisellä tasolla. Sosteri torjuu Essoten ehdotuksen ja pitää sitä merkityksettömänä, koska se ei tuo Sosterille mitään uutta tai hyödyllistä. Essote tarjosi Sosterille tekonivelortopedien työpanosta tekonivelkirurgian ostopalveluiden vähentämiseksi, mutta Sosteri ei ole käyttänyt ostopalveluita. Savonlinna on kutsunut Kuopion, Mikkelin, Sosterin ja Essoten yhteisiin neuvotteluihin, jotka alkavat lähiviikkoina.

Heinola selvittää sote-palvelujen siirtämistä hyvinvointiyhtymään

Juuri nyt - 2.7.2020 klo 03:00
Heinola teettää selvityksen mahdollisesta sote-palveluiden siirtämisestä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään. Kunta haluaa tietää, miten palvelut ja niiden kustannukset muuttuisivat. Tällä hetkellä kaupunki tuottaa palvelut itse ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tuottaa Heinolalle erikoissairaanhoidon palveluja.

SRV käynnistää HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaustyöt

Juuri nyt - 2.7.2020 klo 03:00
SRV aloittaa HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjauksen Espoossa. HUSin valtuusto on tehnyt päätöksen hankkeen toteutusvaiheesta. Peruskorjauksen on määrä valmistua keväällä 2023. Nyt tehdyn toteutusvaiheen käynnistämispäätöksen myötä Jorvin leikkaussalien peruskorjaushanke merkitään kesäkuulle 2020 SRV:n tilauskantaan noin 39 miljoonan euron tavoitebudjetilla.

Bruksismi eli hampaiden narskuttelu voi saada niskan jumiin ja pään kipeäksi – yksi suomalaisten suosima tapa vain pahentaa oireita

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
...vaivaan, joita ei heti osaa yhdistää purukalustoon. Bruksismi eli hampaiden

Avaintes:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
Avaintes:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille on saavutettu neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta. Tehy, SuPer ja Erto julistivat Avaintes:n sopimusalalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 10.6.2020 vauhdittaakseen neuvotteluja ja kielto päättyi 30.6.2020 kello 23.59 neuvottelutuloksen myötä. Sote ry:hyn kuuluvat SuPer, Tehy ja Erto neuvottelivat Avainta ry:n kanssa Avaintes:n ja YTHS:n työehtosopimuksista. SuPer ja Tehy neuvottelivat Seuren työehtosopimusta. Avaintes:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön, Seureen kuuluu vuokrattavia työntekijöitä ja YTHS:n alla työskentelee opiskelijaterveydenhuollossa työskenteleviä.

Kulmuni: Keskusta ei hyväksy Etelä-Savon pilkkomista

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin mukaan puolue ei hyväksy Etelä-Savon maakunnan pilkkomista hallituksen sote-uudistuksen yhteydessä. Sote- ja maakuntauudistus tulee toteuttaa Uuttamaata lukuun ottamatta nykyisten maakuntarajojen mukaisesti. Hallitus esittää, että Etelä-Savosta siirtyisi neljä kuntaa Pohjois-Savoon. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan hallitus kuuntelee palautteen ja päättää kuntien siirtymisestä sen jälkeen.

Kiuru: Kuntien panostettava mielenterveystyöhön ja vastaanottotoimintaan

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriö päätti alueiden saamista valtionavustuksista, joilla kunnat varautuvat sote-uudistuksen toteuttamiseen ja mm. hoitotakuun tulevaan mahdolliseen kiristymiseen. Avustuksia myönnettiin yhteensä 190 milj. euroa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan kuntien edellytetään saavan avustuksilla aikaan vähintään kaksi isoa muutosta. Kuntien tulee parantaa mielenterveystyötä ja vastaanottotoimintaa niin, että hoitoon pääsisi jatkossa seitsemässä päivässä. Jos tavoitteet eivät toteudu, se on valtionapupäätöksen vastaista.

Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun valtionavustuksista on tehty päätökset

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudistamista koskevien hankkeiden valtionavustuksista. Hakemuksia Tulevaisuuden sote-keskus -valtionavustushakuun tuli 23 ja rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun avustushakuun tuli 24. Valtionavustusta myönnetään kaikille alueille. Rakennehankkeisiin on varattu 120 milj. euroa ja jätettyjen hakemusten yhteissumma oli 156 milj. euroa. Tulevaisuuden sote-keskushankkeisiin on varattu 70 milj. euroa, ja hakemusteohjelman yhteissumma oli reilut 70 milj. euroa. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen sekä kustannusten nousun hillitseminen. Rakenneuudistuksessa pyritään sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Avilta huomautus opiskelijoiden työstä Länsi-Pohjan akuuttiklinikalla

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Mehiläinen Länsi-Pohja ovat saaneet aluehallintovirastolta huomautuksen akuuttiklinikan toiminnasta. Akuuttiklinikalla lähes puolet vuoroista oli vajaan vuoden ajan lääketieteen opiskelijoiden tekemiä. Avin mukaan opiskelijat työskentelivät ilman riittävää valvontaa ja ohjausta eikä päivystyksessä ollut virkasuhteista päivystyspalvelun kokonaisuudesta vastaavaa laillistettua lääkäriä. Sairaanhoitopiiri ja Mehiläinen Länsi-Pohja korjasivat toimintaa lain mukaiseksi tarkastuksen jälkeen.

Pohjois-Karjalassa käytettiin vähiten rahaa soteen suhteessa tarpeeseen

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
THL:n julkaisemien tilastojen mukaan Pohjois-Karjalassa käytettiin vähiten rahaa sote-palveluihin suhteessa asukkaiden palvelujen tarpeeseen vuonna 2018. Eniten rahaa käytettiin Pohjanmaalla, jossa tarvevakioidut sote-menot olivat noin 13 % maan keskitasoa korkeammat. Pohjois-Karjalassa menot olivat noin 12 % keskitasoa pienemmät. Palvelujen tarvetta oli eniten Etelä-Savossa, 25 % enemmän kuin maassa keskimäärin. Länsi-Uudellamaalla palvelujen tarve oli 22 % keskitasoa pienempi. Palvelujen tarpeeseen vaikuttaa asukkaiden sairastavuus, mutta myös ikä- ja sukupuolijakauma sekä sosioekonomiset tekijät. Kuntatasolla pienintä palvelujen tarve oli Kauniaisissa ja Espoossa, 30-34 % alle maan keskitason. Sallassa ja Rautavaaralla palvelujen tarvetta oli 75-76 % enemmän kuin maassa keskimäärin. THL:n tekemän vertailun mukaan kunnallisten sote-palvelujen tarve näyttää koko maassa pysyneen samana vuodesta 2017 vuoteen 2018. Menot asukasta kohden ovat samalla kasvaneet koko maan tasolla. Helsingissä menot ovat laskeneet enemmän kuin tarve asukasta kohti, mutta Lapissa menot ovat kasvaneet runsaasti, vaikka tarve on kasvanut vain hieman.

Huoltajien mahdollisuutta asioida sähköisesti alaikäisen puolesta laajennetaan

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan huoltajien mahdollisuutta asioida sähköisesti Omakanta-palvelussa alaikäisen lapsensa puolesta laajennetaan. Tällä hetkellä huoltajat voivat katsella vain alle 10-vuotiaan lapsen tietoja. Jatkossa huoltajat voivat nähdä alaikäisten lastensa tietoja ilman ikärajaa, ellei asioistaan päättämään kykenevä alaikäinen ole kieltänyt tietojen luovutusta. Asiointi laajenee vaiheittain loppuvuodesta 2020 alkaen, kun potilastietojärjestelmissä on tehty tarvittavat muutokset.

Hallituksen esitys kiristetystä hoitotakuusta viivästyy

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan hallituksen oli tarkoitus antaa esitys kiristetystä hoitotakuusta ennen kesää, mutta koronakriisi on viivyttänyt hanketta. Tavoitteena on, että jatkossa perusterveydenhuoltoon pääsisi seitsemässä päivässä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen, jos tarve ei ole kiireinen. Tällä hetkellä hoitotakuu on kolme kuukautta. Kiurun mukaan kiristetyn hoitotakuun voimaantulovuotta ei ole päätetty. Koronakriisi on kasvattanut hoitojonoja.

Päijät-Häme suunnittelee isoa ulkoistusta – työntekijät ja ministeriö suhtautuvat nihkeästi

Juuri nyt - 1.7.2020 klo 03:00
...on hoito- ja terapiahenkilöstöä. Emme vielä konkreettisesti tiedä, keitä henkilöitä tämä koskee, mutta yhteisyritykseen siirtyisi muun muassa suun

Koronakevät pahensi hammaslääkärijonoja entisestään – ”Tilanne kriisiytyy viimeistään syksyllä”

Juuri nyt - 30.6.2020 klo 03:00
...entisestään, kun suun sairaudet pääsevät hoitamattomina etenemään. Myös sosioekonomiset terveyserot tulevat repeämään yhä suuremmiksi, painottaa

Alavus valmistelee uuden sote-keskuksen rakentamista

Juuri nyt - 30.6.2020 klo 03:00
Alavuden kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Alavuden sote-keskuksen valmistelun. Entisen pääterveysaseman tilat ovat käyneet hyvin huonokuntoisiksi. Hankkeeseen tulee hakea poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Nykyinen pääterveysasema on otettu käyttöön 1960-luvulla kunnansairaalana.

Kymsote keskittää kiinteistöomaisuutensa

Juuri nyt - 30.6.2020 klo 03:00
Kymsote keskittää kiinteistöomaisuutensa viideltä taholta yhteen yhtiöön. Omaisuutta on tällä hetkellä emoyhtymä Kymsotessa, Carea-sairaaloissa, Kastekissa, Hoikussa ja Sairaalanmäen Vuokrataloissa. Kiinteistöomaisuutta on yhteensä 89 milj. euron edestä. Kymsoten hallitus on päättänyt perustaa Kymsote Kiinteistöt -yhtiön, johon sulautetaan nykyiset tytäryhtiöt vuoden 2021 alussa. Niiden työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön palveluksessa.

Tampereella on käynnistynyt Tays Psykiatrian rakentaminen

Juuri nyt - 30.6.2020 klo 03:00
Tampereella on käynnistynyt uuden psykiatrisen suursairaalan rakentaminen. Taysin psykiatrian rakennus tulee Kauppiin Taysin keskussairaalan alueelle. Tays Psykiatriaan tulee valmistuttuaan mm. aikuispsykiatrian osastoja, poliklinikoita ja monitoimitiloja. Neliöitä tulee 29 000. Hankkeen kustannusarvio on 97,5 milj. euroa. Summassa ovat mukana myös tiet ja pysäköintihalli.

Hämeenlinnan kaupunki selvittää säästömahdollisuuksia terveydenhoitoon

Juuri nyt - 30.6.2020 klo 03:00
Hämeenlinnan kaupunki selvittää, voisiko kaksi kaupungin terveysasemaa muuttaa Terveystalon työterveyden tiloihin aikaisintaan syksyllä 2020. Kaupunki neuvottelee tiloista Terveystalon kanssa. Kaupunki vielä selvittää, onko Idänpään ja Ojoisten terveysasemien keskittäminen taloudellisesti järkevää. Säästöä voisi syntyä, jos terveysasemat toimivat jatkossa nykyistä pienemmissä tiloissa. Hämeenlinna selvittää myös yhden terveysasema-alueensa palvelujen osittaista ulkoistamista säästöjen saamiseksi. Myös yhden kotihoidon alueen kilpailuttamista valmistellaan.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä