Hammaslääkäri

Tiistai 12.11.2019

Uutisten kerääjä

Virtuaalitodellisuus auttaa hammaspelossa – Vähentää etenkin naisten hoitopelkoa

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
...hammaslääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa, sillä sen hoitamiseen on olemassa keinoja, muistuttaa professori Satu Lahti hammaslääkäriseura

Virtuaalirentoutus vähentää hammashoitopelkoa

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Hammaslääkäriseura Apollonia on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan rentoutuminen virtuaalitodellisuuden avulla vähentää potilaiden hammashoitopelkoa.

Terveyshuuhaa vaatii lääkkeeksi perusteltua tietoa

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Terveyshuuhaa vaatii lääkkeeksi perusteltua tietoa Hammaslääkäriseura

Suun infektiopesäkkeet voivat vaarantaa syöpä- tai leikkauspotilaan hoidon

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Suun infektiopesäkkeet voivat vaarantaa syöpä- tai leikkauspotilaan hoidon Hammaslääkäriseura

Nämä kolme konstia vähentävät hammaskiven määrää

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Hammaskiveä käsittelevän artikkelin lähteet ovat Terveyskirjasto sekä Suomen hammaslääkäriseura Apollonia.

Lähes kaloriton karppisokeri ehkäisee hampaiden reikiintymistä - alentaa tehokkaasti plakin määrää

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
...Kaj Karlsson kertoo, mikä voi uhata, jos et käy hammaslääkärissä säännöllisesti. Erytritolilla makeutettu Hammaskeiju-pastilli on saanut

Hammaslääkärit kuormittuvat ja potilaat jonottavat hoitoon – suun terveydenhuollon resurssit on laitettava kuntoon

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
...työn voimavaratekijöistä. Hammaslääkärit haluavat tehdä työtä potilaan parhaaksi - työntekoa ja -tekijää tukevassa ympäristössä. Lisätietoja:

Aterioiden skippaaminen, flunssa ja nestehukka - Salakavalat syyt, jotka saavat hengityksesi haisemaan

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
syyt, jotka saavat hengityksesi haisemaan 06.11.2019 14:15 - Emmi Moilanen Suun kuivuminen altistaa myös pahanhajuiselle hengitykselle. Puutteellinen

Metsän maku myy

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Kiteeläinen Narskuttelu Oy:n perustaja, farmasian tohtori ja proviisori Pekka Hoppu myy maailmalle ksylitolipastilleja, purukumia ja hammastahnaa. Hopun mukaan ksylitolilla on hyvä maine, ja sitä on helppo myydä. Narskuttelu Oy valmistaa liki 20 eri makua ksylitolipastilleja, ksylitolipurukumia on saatavana kuusenkerkän ja chilisavun makuisina. Vientikaupassa erityisen suosittuja ovat marjajauheilla maustetut pastillit ja kuusenkerkkäpurukumi. Autotallissa toimintansa aloittanut Narskuttelu toimii nykyään yli 300 neliön tiloissa teollisuushallissa.

Seksuaaliväkivallan uhreille uusia Seri-keskuksia

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijan Katriina Bildjuschkinin mukaan viimeisin parannus seksuaaliväkivallan uhrin avun saamisessa ovat olleet matalan kynnyksen tutkimus- ja auttamisyksiköt, joita on perustettu Suomen yliopistollisiin sairaaloihin. Tällä hetkellä Seri-tukikeskuksia on Helsingissä, Tampereella, Turussa ja viimeisin avautui Kuopiossa lokakuussa 2019. Ouluun vastaava tukikeskus tulee vuoden 2020 helmikuussa. Seri-tukikeskuksia on perustettu Istanbulin sopimuksen nojalla. Se on Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Istanbulin sopimus astui voimaan Suomessa vuonna 2015.

Hoivatilojen hallitus suosittelee Aureit Holdingin ostotarjouksen hyväksymistä

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Hoivatilat Oyj:n hallitus on antanut lausunnon koskien Aureit Holding Oy:n vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta Hoivatilojen osakkeista. Hoivatilojen hallitus jakaa näkemyksen, jonka mukaan Hoivatilat tulee hyötymään Aedifica-konsernin tytäryhtiönä konsernin tietotaidosta ja kokemuksesta eurooppalaisena kiinteistösijoittajana ensiluokkaisen kiinteistöportfolion rakentamisessa ja rahoittamisessa sekä tulee hyötymään konsernin maineesta kansainvälisten sijoittajien keskuudessa ja konsernin pääsystä pääomamarkkinoille rahoittaakseen tulevaisuuden kasvuaan Pohjoismaiden markkinoilla. Hoivatilojen hallitus näkee yhdistymisen loogisena ja positiivisena jatkumona Hoivatilojen kasvutarinassa. Uusi omistaja tuo merkittävät taloudelliset resurssit ja vahvan eurooppalaisen osaamisen hoivan tilaratkaisuissa. Hallitus arvioi olennaisina pitämiensä seikkojen ja osatekijöiden perusteella, että tarjouksentekijän tarjoama tarjousvastike osakkeista on Hoivatilojen osakkeenomistajien näkökulmasta kohtuullinen. Hoivatilojen hallitus suosittelee yksimielisesti, että Hoivatilojen osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen

Hoivatilat järjestää osakepalkkiojärjestelmän mukaisen suunnatun osakeannin

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Hoivatilat Oyj:n hallitus on päättänyt 5.11.2019 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän osallistujille osakepalkkiojärjestelmän mukaisten osakepalkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiojärjestelmän keskeisistä ehdoista ja ansaintajakson käynnistymisestä on kerrottu 13.6.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa. Suunnatussa osakeannissa annetaan osakepalkkioon oikeutetuille vastikkeetta 63 400 kappaletta yhtiön uusia osakkeita osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Lisäksi palkkionsaajille maksetaan osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti rahaosuus, joka on tarkoitettu kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvia veroja. Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä, mukaan lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, on yhteensä 25 502 629 osaketta.

Lapin keskussairaalan laajennuksen suunnitelmaa muutettiin

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Lapin keskussairaalan laajennuksen suunnitelmat ovat muuttuneet. Keskussairaalan vieressä olevaa Vilkka-rakennusta ei näillä näkymin pureta, vaan sitä aiotaan peruskorjata ja ehkä laajentaa. Lasten ja nuorten psykiatrian vuodeosastot ja poliklinikat ovat nyt Vilkassa. Keskussairaalan laajennushankkeen projektijohtaja Janne Keskinarkaus sanoo, että jos Vilkka olisi purettu, vapaita väliaikaistiloja olisi vähemmän saatavilla. Väliaikaiset elementtirakennukset taas ovat hänen mukaansa melko hintavia. Keskinarkaus lisää, että keväällä tehtävän hankesuunnittelun yhteydessä saatetaan kuitenkin päättää Vilkan purkamisesta jossain vaiheessa tai osittain. Vilkassa on ollut sisäilmaongelmia.

Avi on ottanut koko Tampereen kotihoidon valvontaansa

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Aluehallintovirasto (avi) otti koko Tampereen kaupungin kotihoidon valvontaansa. Heinäkuussa 2019 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sai ilmoituksen Lielahden kotihoidosta, jossa työntekijät ovat huolissaan esimerkiksi jatkuvasta henkilöstövajauksesta, kun sijaisia saada tai oteta. Myös lukuisista lääkevirheistä raportoitiin. Aluehallintovirasto teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Lielahden kotihoitoon elokuussa 2019. Silloin paljastui useita epäkohtia ja myös vakavia puutteita, jotka voivat vaarantaa potilasturvallisuutta. Aluehallintovirasto vaati välittömiä toimenpiteitä koko lääkehoitoon. Esimiehelle vaadittiin myös välitöntä tukea. Avi tekee yhteistyötä asiassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa.

Essote irtisanoo 10 ja lomauttaa 400

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on päätynyt lomauttamaan noin 400 ja irtisanomaan noin 10 työntekijäänsä. Essote ilmoitti loppusuoralla olevien yt-neuvottelujensa tilanteesta 6.11.2019. Lakkaavia tehtäviä on noin 25. Lomautukset kestävät kaksi viikkoa ja ne sijoittuvat Essoten mukaan joulukuun puolivälin ja toukokuun 2020 lopun välille. Lukuihin tulee Essoten mukaan vielä tarkennuksia, koska tehtävissä on paljon muutoksia. Yt-neuvottelujen ja lomautusten ulkopuolelle on rajattu suorassa asiakas- ja potilastyössä toimivat lääkärit, lähihoitajat, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät. Essoten yt-neuvotteluilla saadaan noin 9 miljoonan euron säästöt.

Päivystykseen tulee ihmisiä, jotka tarvitsisivat apua muualta

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Emeritusprofessori Martti Kekomäki sanoo, että päivystyspoliklinikoille hakeutuu ihmisiä, joiden kuuluisi saada apua muualta. Suomen terveydenhuolto ei siis hänen mukaansa toimi niin kuin sen pitäisi. Kekomäen mukaan ihmisiä sysätään johonkin, ja kukaan ei tunne heidän pitkäaikaisongelmiaan. Siksi sairaaloiden päivystysvastaanotolla hoidetaan ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin niinsanotusti vääriä ihmisiä, joilla ei ole akuuttia hätää. Lääketieteen dosentti Jouko Isolaurin mukaan ongelma kertoo siitä, että perusterveydenhuoltoon on vaikea saada aikoja eivätkä ihmiset halua jonottaa. Isolaurin mielestä hallituksen lupaamat lisäresurssit ovat tarpeen terveyskeskuksille, mutta toimintatavan pitäisi olla moderni. Hän mainitsee keskieurooppalaisen perhelääkärijärjestelmän mahdollisena mallina.

HUS päätti ottaa haltuun kotisairaalat

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus hyväksyi 4.11.2019 Porvoon ja Loviisan kotisairaalatoimintojen ja niiden yhdentoista hoitohenkilön siirtämisen liikkeenluovutuksena HUSille 1.4.2020 alkaen. Loviisa luovuttaa sen lisäksi lääkintälaitteita ja nykyisen toimitilan kalusteita HUSille. Porvoon toiminnan mukana siirtyy kaupungin sopimus Pihlajalinnan kanssa vanhuspalveluiden lääkäripalveluissa koskien yhtä lääkäriä vuoden 2020 loppuun asti.

Akaan sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy viimeistään tammikuussa 2020

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Akaan sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävän hyvinvointikeskuksen rakentaminen on alkamassa. Akaan kaupunginhallitus hyväksyi 5.11.2019 Akaan kaupungin ja NCC Suomi Oy:n välisen hyvinvointikeskuksen rakennuslupavaiheen konsulttisopimuksen ja projektinjohtourakan urakkasopimuksen. Rakennuslupahakemus on vireillä ja todennäköisesti se saadaan joulukuun 2019 alussa. Siten rakennustyöt käynnistyvät viimeistään tammikuussa 2020. Hyvinvointikeskuksen on tarkoitus olla käytössä jo kesällä 2021. Rakentamisen kokonaiskustannus lukuunottamatta tilaajan hankintoja on 13,7 miljoonaa euroa.

Salon suurta sairaalaa varten perustetaan kiinteistöyhtiö

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Salon sairaalanmäelle ollaan perustamassa kiinteistöyhtiö, joka omistaa sekä sairaalan että terveyskeskuksen tilat. Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri puolestaan omistaisivat yhtiön. Salon sairaala 2023 -hankkeen kesällä 2019 valmistuneen suunnitelman loppusumma on 85 miljoonaa euroa, mutta hankkeen rakennusarkkitehdin Marjo Ramelan mukaan säästöä yritetään vielä saada. Hankkeen maksajat ovat joka tapauksessa Salo ja sairaanhoitopiiri. Hankkeen ensimmäinen uusi osa on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023, ja työt jatkuisivat vuoteen 2028 saakka.

THL:n asiantuntija: Mehiläisen Pihlajalinna-kauppa alkaa nostaa hintoja

Juuri nyt - 7.11.2019 klo 02:00
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviointijohtaja Pekka Rissanen sanoo Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistymisestä, että kahden ison terveysalan yrityksen yhdistyminen vähentää alan kilpailua ja sitä kautta valinnanvapautta. Hänen mukaansa uudella organisaatiolla tulisi olemaan iso osa yksityisestä palveluntuotannosta. Rissasen mielestä varsinkin työterveyshuollossa keskittyminen voi vaikuttaa hintojen nousuun. Se puolestaan vaikuttaa yksityishenkilöihin, jos kelakorvaus ei vastaavasti nouse. Rissasen mukaan talousteoria ennustaa, että tarjouksia tulee jatkossa vähemmän julkisten sote-hankintojen kilpailutuksissa ja luultavasti hinnat alkavat pikku hiljaa nousta.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä