Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Uutisten kerääjä

Tutkimus: Lääkäreillä muille kuuluvia tehtäviä työpäivä viikossa

Juuri nyt - 9.1.2020 klo 02:00
Terveyskeskusten lääkäritilanne 2019 -tutkimuksen mukaan 64 % johtavista lääkäreistä on sitä mieltä, että terveyskeskuslääkäreiden työnkuvassa on sellaisia tehtäviä, jotka jonkun muun ammattiryhmän olisi tarkoituksenmukaisempaa tehdä. Työajan käytöstä keskimäärin viidenneksen arvioitiin olevan tällaista työtä. Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta sanoo, että resurssien niukkuus on johtanut avustavan henkilöstön vähentämiseen. Sen seurauksena lääkärit hoitavat mm. sihteereiden ja laitosapulaisten töitä. Samaan aikaan terveyskeskusten lääkärivaje on kasvanut 1,8 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Koko maassa lisävakanssitarve olisi noin 725.

Erikoissairaanhoidon Esko-järjestelmä voisi laajentua perusterveydenhuoltoon

Juuri nyt - 9.1.2020 klo 02:00
Oulun yliopistollisen sairaalan Esko-tietojärjestelmä siirtyi omaan yhtiöön vuoden 2020 alussa. Yhtiön perustajina ovat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit ja Vaasan sairaanhoitopiirin tietohallintoyksikkö. Tavoitteena on rakentaa potilastietojärjestelmästä myös perusterveydenhuoltoa palveleva järjestelmä seuraavan kahden vuoden aikana. Yhtiön omistajakuntaa ja asiakasmäärää halutaan laajentaa. Esko-tietojärjestelmän tuotteita voidaan tarjota muille UNA-yhteisön kaupungeille ja kuntayhtymille, sanoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Ilkka Haataja. Esko koostuu noin 50:stä järjestelmäintegraatiosta ja se on rakennettu web-käyttöliittymän päälle, jotta sitä voidaan näppärästi käyttää myös mobiililaitteilla. Lääkärit ja hoitajat halutaan pitää mukana Eskon kehittämisessä, ja järjestelmä onkin saanut hyviä arvioita käytettävyydestä.

Hammaslääkäripelkoa voi lievittää

Juuri nyt - 8.1.2020 klo 02:00
Hammaslääkäripelkoon liittyvän artikkelin lähteeksi on mainittu Hammaslääkäriliitto.

Suomalaisilla vangeilla on sairaat suut

Juuri nyt - 8.1.2020 klo 02:00
äältä INGIMAGE MOSTPHOTOS INGIMAGE Suomalaisilla vangeilla on sairaat suut Kahdeksalla vangilla kymmenestä on hampaissa korjaavan hoidon tarvetta,

Hanke Lapissa: Kotihoitoon säästöjä älyteknologialla

Juuri nyt - 8.1.2020 klo 02:00
Lapissa vietiin läpi kaksivuotinen Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva kotihoito Lappiin - monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hanke, jonka tavoitteena oli edistää ikäihmisten elämänlaatua ja kotona asumista, lisätä turvallisuutta ja vähentää yksinäisyyden tunnetta. Keskiössä olivat kotona asumista kannustavat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat sekä älyteknologiaa hyödyntävät palvelut. Ne edistävät parhaimmillaan asiakkaan itsenäistä elämää kotona ja tuovat kunnille uusia kustannustehokkaampia toimintamalleja. Yksi hankkeessa mukana olleista yksityisistä palveluntarjoajista oli Seniortek kehittämällään HoivaTurva-etäseurantajärjestelmällä. Seniortekin toimitusjohtaja Pasi Nurmela sanoo, että älyteknologiaan perustuvalla HoivaTurva-järjestelmällä vältetään turha ramppaaminen ja taataan ikäihmisille yörauha.

Nuoret lääkärit palkitsevat terveyskeskuksia ja sairaaloita

Juuri nyt - 8.1.2020 klo 02:00
Pieksämäen terveyskeskus ja Savonlinnan sekä Mikkelin keskussairaalat ovat saaneet täydet viisi tähteä erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkoina uudessa Nuorten lääkärien yhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton selvityksessä. Nuoret lääkärit antoivat erikoistumispaikoistaan suosituksia, neutraalia palautetta tai kritiikkiä, joiden perusteella koulutuspaikat asetettiin paremmuusjärjestykseen. Parhaissa koulutuspaikoissa perehdytys ja säännöllinen ohjaus on järjestetty hyvin ja niille on järjestetty aikaa. Lisäksi erikoistuvalle lääkärille on nimetty ohjaaja. Lääkäripäivillä 8.1.2020 palkitaan viidellä tähdellä yhteensä 33 koulutuspaikkaa.

Lääkäriliitto: Erikoislääkäreiden koulutus alkaa olla kriittinen asia

Juuri nyt - 8.1.2020 klo 02:00
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mukaan erikoislääkäreitä pitäisi olla koulutusputkessa paljon nykyistä enemmän. Esimerkiksi syöpähoidon erikoislääkäreitä on liian vähän eikä virkoja saada aina täytettyä. Väestön ikääntymisen myötä jopa joka kolmas suomalainen ehtii sairastua syöpään. Myllymäki on huolissaan nuorten lääkäreiden erikoistumispaikoista kuntien talouden ollessa heikoilla. Hänen mukaansa uusien lääkäreiden kouluttaminen ei auta, jos virkoja ja erikoistumispaikkoja ei ole. Hän sanoo, että 2030 ennusteen mukaiset 221 onkologia ja 101 hematologia eivät todennäköisesti riitä. Lisäksi tarvittaisiin geriatreja, fysiatreja ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä terveyskeskuksiin. Hänen mukaansa tutkimusta ja työnjakoa pitäisi olla myös keskussairaaloissa, eikä vain yliopistosairaaloissa. Suurena ongelmana hän pitää sitä, että siellä, missä on eniten syöpäpotilaita on vaikeaa saada erikoislääkäreitä.

Hammaslääkäreiden täydennyskoulutus turvattava

Juuri nyt - 8.1.2020 klo 02:00
Noin 30 % hammaslääkäreistä kokee saavansa liian vähän täydennyskoulutusta. Hammaslääkärijärjestöjen päivitetty suositus ammatillisen osaamisen kehittämisestä muistuttaa, että osaamisen ylläpitäminen ja sen suunnitelmallinen kehittäminen on ennen kaikkea potilaan etu. Se on myös hammaslääkärin lakisääteinen ja eettinen velvollisuus ja oikeus. Suosituksen mukaan hammaslääkärin tulisi kehittää osaamistaan ainakin 8-9 päivää vuodessa, mikä perustuu peruskoulutuksen pituuteen ja työn vaativuuteen. Liian vähän koulutusta saaneiden hammaslääkärien osalta on tärkeää selvittää, mistä tämä johtuu ja mitä toimenpiteitä osaamistarpeiden kattamiseksi tarvitaan. Syyt voivat liittyä työpaikkaan ja esim. organisaation resursseihin.

Hammaseroosio yleistyy – taustalla napostelukulttuuri ja happamat juomat

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
et aiheuttavat eroosiota. Emmi Korhonen / LEHTIKUVA Hammaseroosio yleistyy vauhdilla etenkin nuorilla sekä nuorilla aikuisilla. Valtaosa suomalaisista

Pahanhajuinen hengitys voi olla merkki sairaudesta – Milloin hengityksen hajusta pitää huolestua?

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
...hampaiden pesua fluorituotteilla kaksi kertaa päivässä. Hampaiden välit kannattaa puhdistaa päivittäin hammaslangalla tai hammasväliharjalla.

Terveysmetsä-malli: Lääkärit ohjaavat terveysongelmaisia metsäretkille

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Sipoon Terveysmetsä-toiminta leviää eri puolille Suomea. Terveysvaikutteisia metsäretkiä on Sipoon lisäksi järjestetty ainakin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnissa, ja niitä on suunnitteilla muualla. Sipoossa alettiin kokeilla vuonna 2015 toimintamallia, jossa mm. diabetes-, masennus- ja stressipotilaita ohjattiin metsäretkille. Palautteiden perusteella potilaiden kokema hyvinvointi ja terveydentila parantuivat metsäretkien ansiosta. Sipoon johtava lääkäri Anders Mickos kertoo, että ihmisten motivaatio liikkua luonnossa lisääntyi. Terveysmetsä-mallin kehittäneen Luonnontie-yrityksen biologi Adela Pajunen sanoo, että viime aikoina on koulutettu sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä muillakin paikkakunnilla, kuten Porvoossa. Metsäretket ovat lieventäneet potilaiden ahdistusta ja stressiä, mutta vielä ei ole riittävästi näyttöä metsäretkien tehosta yksittäisten sairauksien hoidossa. Mickoksen mukaan tästä odotetaan jatkossa enemmän tutkimuksia.

Tays leikkaa avoimessa latosalissa jopa 3 potilasta samanaikaisesti

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Taysissa tehdään viikolla 2/2020 sairaanhoidon suomalaista historiaa. Uudessa D-rakennuksessa otetaan käyttöön niin sanotut latosalit. Tays on ainoa sairaala Suomessa, jossa samassa avonaisessa tilassa voi työskennellä samanaikaisesti useampi leikkaustiimi. Uusia latosaleja on kaksi. Yhdessä on kolme leikkauspöytää ja toisessa kaksi. Leikkauspöytien välissä on ilmavirtaseinä, joka pitää tilan puhtaana. Tarvittaessa voidaan käyttää suojaverhoja tiloja erottamaan. Tuki- ja liikuntaelinkeskuksen ylilääkäri Heikki Mäenpää sanoo, että latosalien keskeinen hyöty on toiminnan tehostuminen.

Uusi Käypä hoito -suositus itsemurhaa yrittäneille

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden hoitoon laadittu Käypä hoito -suositus on julkaistu ja se on ensimmäinen laatuaan. Suositus pyrkii parantamaan sosiaalityön, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä, ja luoda yhtenäiset käytännöt itsemurhayrityksen tehneiden potilaiden hoitoon. Suomen Mielenterveys ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck sanoo, että itsemurhayrityksen jälkeinen hoidon puute on yleinen ongelma. Nyt julkaistut ohjeet suosittelevat jatkohoitoa jokaiselle itsemurhaa yrittäneelle.

Evondos-lääkeannostelijarobotti käyttöön Vaasassa

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Vaasan kaupungin kotihoidon alue 3 aloittaa pilottina Evondos-lääkeannostelijarobotin käytön asiakkaillaan. Pilotti alkaa tammikuun lopussa 2020 ja kestää noin 7 kuukautta. Pilotissa on 30 laitetta kotihoidon eri asiakkailla. Evondos käyttää apteekin tarjoamaa koneellista lääkeannosjakelua. Automaatti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti. Automaatit asennetaan asiakkaan kotiin. Kotihoidon johtaja Paula Olin kertoo, että hoitajille tulee hälytys, jos lääke jää jostakin syystä ottamatta koneesta. Apuna voidaan hyödyntää myös Alvar-kuvapuhelinpalvelua, jolloin hoitaja näkee etäyhteyden kautta asiakkaan ottavan lääkkeet koneesta.

Psykoterapiaan pääsy helposti kuukausien projekti

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Mielenterveysjärjestöjen yhteinen Mielenterveyspooli ja Psykologiliitto pitävät ongelmana sitä, että Suomessa psyykkisesti sairastunut joutuu itse hankkimaan itselleen psykoterapeutin päästäkseen Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan. Terapiaan pääsyyn voi mennä kuukausia. Mielenterveyspoolin projektipäällikkö Alviina Alametsä sanoo, että terveeltäkin tähän kuluisi paljon vaivaa. Tehtävää vaikeuttaa myös se, että Suomessa ei ole riittävästi psykoterapeutteja. Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mielestä tutustumiskäyntien maksajan pitäisi olla valtio, eikä asiakas itse. Suomessa noin puolet mielenterveyden häiriöistä kärsivistä saa tarvitsemaansa hoitoa.

Tehyn Rytkönen: Vientivetoinen malli ei edistä palkkatasa-arvoa

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan vientivetoinen malli ei edistä palkkatasa-arvoa. Hän ihmettelee, millä mandaatilla Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo, etteivät muut alat saisi ylittää vientiteollisuuden ratkaisua. Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus korottaa palkkoja 3,3 % kahden vuoden aikana. Tehy ja Super tavoittelevat 1,8 prosenttiyksikön korotusta miesvaltaisten alojen palkankorotusten päälle.

Eksoten yt-neuvottelut venyvät

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteistoimintaneuvotteluissa käydään vielä ylimääräinen kokous tammikuun puolivälissä 2020. Yt-neuvottelujen neljäs neuvottelupäivä jätti ilmaan useita kysymyksiä. Eksotessa tiedostetaan, että työnantajan esityksistä osa on sellaisia, että neuvottelujen yhteydessä niihin ei näytä löytyvän yhteistä ratkaisua. Neuvottelut koskevat Eksoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Noin 9 milj. euron säästöjä etsitään verrattuna syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon.

Syöpälääkeyhdistelmien kehittämiseen 187 500 euroa

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
ICombine- ja Heatstock-tiimit jakoivat Helsinki Challenge -ideakilpailun voiton, yhteensä 187 500 euroa. ICombine-tiimi pyrkii kehittämään päätöksentukijärjestelmää, jonka avulla lääkärit voivat etsiä parasta mahdollista yksilöityä lääkeyhdistelmää syöpäpotilaille. HeatStock-tiimin keksimän komposiittimateriaalin avulla voidaan varastoida lämpöenergiaa pitkiksi ajoiksi. Tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja maailman kiperimpiin ongelmiin.Vuosittain maailmassa käytetään yli 100 mrd. dollaria syöpälääkkeisiin, mutta vain 25 % lääkkeistä tehoaa. Helsinki Challenge -ideakilpailua olivat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Hanken Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Sitovan hoitajamitoituksen tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2020

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Hallitusneuvos Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että hallituksen tavoitteena on antaa esitys vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sitovasta henkilöstömitoituksesta eduskunnalle tammikuun 2020 aikana. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020. Lakiin ollaan kirjaamassa velvoite vähintään 0,7 välitöntä asiakastyötä tekevästä henkilöstä asiakasta kohti vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tukipalveluihin, esimerkiksi siivoamiseen ja ruoanvalmistukseen, pitäisi varata resursseja erikseen. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan esityksen pitäisi kattaa myös taloudelliset vaikutukset eri kokoisille yrityksille.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä