Hammaslääkäri

Tiistai 07.04.2020

Uutisten kerääjä

Uusi Käypä hoito -suositus itsemurhaa yrittäneille

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden hoitoon laadittu Käypä hoito -suositus on julkaistu ja se on ensimmäinen laatuaan. Suositus pyrkii parantamaan sosiaalityön, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä, ja luoda yhtenäiset käytännöt itsemurhayrityksen tehneiden potilaiden hoitoon. Suomen Mielenterveys ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck sanoo, että itsemurhayrityksen jälkeinen hoidon puute on yleinen ongelma. Nyt julkaistut ohjeet suosittelevat jatkohoitoa jokaiselle itsemurhaa yrittäneelle.

Evondos-lääkeannostelijarobotti käyttöön Vaasassa

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Vaasan kaupungin kotihoidon alue 3 aloittaa pilottina Evondos-lääkeannostelijarobotin käytön asiakkaillaan. Pilotti alkaa tammikuun lopussa 2020 ja kestää noin 7 kuukautta. Pilotissa on 30 laitetta kotihoidon eri asiakkailla. Evondos käyttää apteekin tarjoamaa koneellista lääkeannosjakelua. Automaatti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti. Automaatit asennetaan asiakkaan kotiin. Kotihoidon johtaja Paula Olin kertoo, että hoitajille tulee hälytys, jos lääke jää jostakin syystä ottamatta koneesta. Apuna voidaan hyödyntää myös Alvar-kuvapuhelinpalvelua, jolloin hoitaja näkee etäyhteyden kautta asiakkaan ottavan lääkkeet koneesta.

Psykoterapiaan pääsy helposti kuukausien projekti

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Mielenterveysjärjestöjen yhteinen Mielenterveyspooli ja Psykologiliitto pitävät ongelmana sitä, että Suomessa psyykkisesti sairastunut joutuu itse hankkimaan itselleen psykoterapeutin päästäkseen Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan. Terapiaan pääsyyn voi mennä kuukausia. Mielenterveyspoolin projektipäällikkö Alviina Alametsä sanoo, että terveeltäkin tähän kuluisi paljon vaivaa. Tehtävää vaikeuttaa myös se, että Suomessa ei ole riittävästi psykoterapeutteja. Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mielestä tutustumiskäyntien maksajan pitäisi olla valtio, eikä asiakas itse. Suomessa noin puolet mielenterveyden häiriöistä kärsivistä saa tarvitsemaansa hoitoa.

Tehyn Rytkönen: Vientivetoinen malli ei edistä palkkatasa-arvoa

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan vientivetoinen malli ei edistä palkkatasa-arvoa. Hän ihmettelee, millä mandaatilla Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo, etteivät muut alat saisi ylittää vientiteollisuuden ratkaisua. Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus korottaa palkkoja 3,3 % kahden vuoden aikana. Tehy ja Super tavoittelevat 1,8 prosenttiyksikön korotusta miesvaltaisten alojen palkankorotusten päälle.

Eksoten yt-neuvottelut venyvät

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteistoimintaneuvotteluissa käydään vielä ylimääräinen kokous tammikuun puolivälissä 2020. Yt-neuvottelujen neljäs neuvottelupäivä jätti ilmaan useita kysymyksiä. Eksotessa tiedostetaan, että työnantajan esityksistä osa on sellaisia, että neuvottelujen yhteydessä niihin ei näytä löytyvän yhteistä ratkaisua. Neuvottelut koskevat Eksoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Noin 9 milj. euron säästöjä etsitään verrattuna syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon.

Syöpälääkeyhdistelmien kehittämiseen 187 500 euroa

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
ICombine- ja Heatstock-tiimit jakoivat Helsinki Challenge -ideakilpailun voiton, yhteensä 187 500 euroa. ICombine-tiimi pyrkii kehittämään päätöksentukijärjestelmää, jonka avulla lääkärit voivat etsiä parasta mahdollista yksilöityä lääkeyhdistelmää syöpäpotilaille. HeatStock-tiimin keksimän komposiittimateriaalin avulla voidaan varastoida lämpöenergiaa pitkiksi ajoiksi. Tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja maailman kiperimpiin ongelmiin.Vuosittain maailmassa käytetään yli 100 mrd. dollaria syöpälääkkeisiin, mutta vain 25 % lääkkeistä tehoaa. Helsinki Challenge -ideakilpailua olivat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Hanken Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Sitovan hoitajamitoituksen tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2020

Juuri nyt - 7.1.2020 klo 02:00
Hallitusneuvos Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että hallituksen tavoitteena on antaa esitys vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sitovasta henkilöstömitoituksesta eduskunnalle tammikuun 2020 aikana. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020. Lakiin ollaan kirjaamassa velvoite vähintään 0,7 välitöntä asiakastyötä tekevästä henkilöstä asiakasta kohti vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tukipalveluihin, esimerkiksi siivoamiseen ja ruoanvalmistukseen, pitäisi varata resursseja erikseen. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan esityksen pitäisi kattaa myös taloudelliset vaikutukset eri kokoisille yrityksille.

STM: Vain Uudellemaalle kaavaillaan soten erillisratkaisua

Juuri nyt - 3.1.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila tyrmää suurten kaupunkien toiveet niille räätälöidyistä sote-alueista. Uudellemaalle kaavailtu, poikkeuksellinen ratkaisu on saanut myös muut isot kaupungit vaatimaan itselleen erioikeuksia sote-uudistuksessa. Varhila toteaa, että hallitusohjelmassa mainitaan vain Uudenmaan erillisratkaisua koskeva selvitys.

Yle: Kansa puoltaa hoitajien vientialoja korkeampia palkankorotuksia

Juuri nyt - 3.1.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveydenhoitoaloja edustavat palkansaajaliitot Tehy, Super ja JHL vaativat, että niiden jäsenten pitäisi saada kevään 2020 työehtoneuvotteluissa vientialoja kovempia palkankorotuksia. Tavoitteena on saada yleistä tasoa korkeampia korotuksia jopa kymmenen vuoden ajan. Yle pyysi Taloustutkimusta kysymään suomalaisten mielipidettä siitä, että hoitoalan työntekijät saisivat kevään työehtoneuvotteluissa muita aloja korkeammat palkankorotukset. Suomalaisilta tuli vankka tuki hoitajille, sillä lähes 80 % vastaajista kannatti muita korkeampia palkankorotuksia. Yleistä linjaa korkeampia korotuksia vastusti 11 % vastaajista.

Tehyn Sund: Hoitohenkilökunnalle ei ole varaa olla maksamatta lisää palkkaa

Juuri nyt - 3.1.2020 klo 02:00
Tehyn ekonomisti Ralf Sund myöntää, että kunta-alalla on edessä vaikeat työehtoneuvottelut. Tehy, Super ja THL vaativat jäsenilleen vientialoja kovempia palkankorotuksia, missä on Sundin mukaan kyse vuosien aikana syntyneistä paineista. Hän kysyy, onko meillä varaa olla maksamatta hoitohenkilökunnalle parempaa palkkaa, kun hoitotyön ammattilaisten pako alalta kiihtyy. Tällä menolla emme selviä ikääntymisestä johtuvasta hoivasta.

Omakanta-palvelun käyttömäärät ovat kasvaneet nopeasti

Juuri nyt - 3.1.2020 klo 02:00
Terveystiedon Omakanta-verkkopalvelun käyttömäärät ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Palveluun oli kirjauduttu marraskuun 2019 loppuun mennessä yli 68 miljoonaa kertaa. Reseptien uusimispyyntöjä oli tehty Omakannassa 8,6 miljoonaa kertaa. Sähköiset pyynnöt ovat olleet mahdollisia neljän vuoden ajan. Tällä hetkellä neljännes uusimispyynnöistä tehdään Omakannan kautta. Suomalaisista puolet käyttää Omakanta-asiointipalvelua, jossa voi myös tarkastella omia terveystietojaan, kuten hoitoon liittyviä kirjauksia, laboratorio- ja röntgentuloksia sekä tuoreempia rokotustietoja. Yli 65-vuotiaistakin yli kolmannes on käyttänyt Omakantaa. Terveydenhuollon erikoislääkäri Vesa Jormanainen THL:stä kertoo, että Suomi on maailman huippua siinä, kuinka laajalti kansalaiset pääsevät käsiksi omiin terveystietoihinsa.

Lääkäripalveluyritykset: Sote-uudistuksen käsitteet retuperällä

Juuri nyt - 3.1.2020 klo 02:00
Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että sote-uudistuksen palveluiden tuotteistus, niiden laatu- ja vaikuttavuusmittarit sekä kustannuslaskenta ovat retuperällä. Partasen mukaan lähes kaksikymmentä vuotta jatkuneen valmistelun aikana olisi pitänyt pystyä muodostamaan nykyistä selkeämpi kuva siitä, mitä tarkoitetaan verorahoitteisilla sote-palveluilla, ketkä ja millä perusteilla ovat niitä oikeutettuja saamaan, miten niiden laatua ja vaikuttavuutta mitataan sekä miten ja kuinka kustannukset muodostuvat. Hänen mukaansa suurta sote-hallintorakenteen uudistusta odotellessa kuntien ja niiden omistamien kuntayhtymien kannattaa laittaa perusasiat kuntoon ja hyödyntää yksityistä sektoria aina, kun se on perusteltua.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kehitetään kiinteää laskutusmallia

Juuri nyt - 3.1.2020 klo 02:00
Pirkanmaalla kunnat ja sairaanhoitopiiri haluavat irti rahoitusta koskevasta jokavuotisesta riidasta. Erikoissairaanhoitoon ollaan laatimassa uutta talousmallia, joka helpottaa kuntien taloudenpitoa. Nykyisessä systeemissä potilaan kotikunnalle lähtee lasku heti hoidon jälkeen. Kunnan budjetti voi mennä epätasapainoon yhtäkkiä, kun potilaiden määrä ja laskujen summat ovat etukäteen vaikeasti määritettävissä. Jatkossa on tarkoitus laskea kunnille mm. kolmen edellisen vuoden käyttöön perustuva kiinteä hinta, joka ei vuoden aikana muutu.

Soitelle vuosi 2019 päättyi vajaan 7 milj. euron lisämaksuun

Juuri nyt - 2.1.2020 klo 02:00
Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on ollut ongelmia päivystysasetusten kanssa, sillä asetukset ja niissä säädetyt leikkausmäärät ovat olleet uhkana keskussairaalan asemalle päivystävänä sairaalana. Synnytyksiä keskussairaalassa on yli vaadittujen määrien, mutta asetusten tarvitsemat paksusuolen-, rintasyöpä-, tekonivel- tai selkäleikkaukset eivät ole yltäneet päivystävältä sairaalalta vaadittaviin määriin. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi sanoo, että sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle jätetty erikoissairaanhoidon keskittämisasetus näyttää Soiten kannalta erittäin hyvältä. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että eri leikkauksille ja toimenpiteille säädetyissä lukumäärissä olisi mahdollista joustaa asetuksessa säädettyjen muiden edellytysten täyttyessä. Soiten jäsenkunnille on tulossa 6,6 milj. euroa lisälaskua, josta Kokkola suurimpana kantaa isoimman osuuden.

Pihlajalinna lisännyt omistusta kuntayhtiöissä

Juuri nyt - 2.1.2020 klo 02:00
Pihlajalinna on lisännyt omistustaan Alavuden, Ähtärin, Kuortaneen sekä Soinin kuntien kanssa omistamastaan Kuusiolinna Terveys Oy:stä sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa omistamastaan Mäntänvuoren Terveys Oy:stä. Kuusiolinna Terveyden osakekauppojen jälkeen Pihlajalinna omistaa Kuusiolinna Terveys Oy:stä 89 % ja kuntien omistusosuus on 11 %. Osakekaupat tehtiin Alavuden, Ähtärin ja Soinin kuntien kanssa, joille Pihlajalinna maksaa osakkeista yhteensä 16,3 miljoonaa euroa. Mäntävuoren Terveyden osakekauppojen jälkeen Pihlajalinna omistaa Mäntänvuoren Terveys Oy:stä 91 % ja Mänttä-Vilppulan kaupungin omistusosuus on 9 %. Pihlajalinna maksaa osakkeista Mänttä-Vilppulan kaupungille 2 miljoonaa euroa. Lisäksi Pihlajalinna on tehnyt sopimuksen Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa kolmen sote-rakennuksen hankinnasta. Kaupan kohteena ovat toimintakeskus Satakieli, hoivakoti Punatulkku ja Sarapihan rakennus. Samalla Pihlajalinna vuokraa kaupan kohteena olevien rakennusten maapohjan pitkäaikaisella sopimuksella.

Kuntaliitto: Helsingin lääkärien palkankorotus ei ole ihmelääke

Juuri nyt - 2.1.2020 klo 02:00
Kuntaliitossa ei uskota, että Helsingin aikeet maksaa ylimääräinen tuhat euroa terveyskeskuslääkäreille poistaisivat ongelman välittömästi. Kuntaliiton mukaan tämä tasaa kuitenkin palkkaeroa muuhun maahan verrattuna. Kuntaliiton sote-asioista vastaavan varatoimitusjohtajan Hanna Tainion mukaan tarjous ei ole ainutlaatuinen. Hänen mukaansa sillä kurotaan umpeen eroa Helsingin ympäryskuntien vähän korkeampiin palkkoihin nähden. Tainion mukaan on kuitenkin jo todettu, että pelkkä palkka ei houkuttele lääkäreitä.

Hoitotakuun toteutumisen seurannan puutteet yllättävät päättäjiä

Juuri nyt - 2.1.2020 klo 02:00
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk.) yllättyi Uutissuomalaisen 29.11.2019 julkaisemista tiedoista, joiden mukaan on lähes mahdotonta arvioida hoitotakuun toteutumista. Hänen mielestään on huono asia, jos ei voida määrällisesti tilastoida, jo laaturekisterinkin takia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ei puolestaan halunnut kommentoida puutteita hoitotakuun toteutumisen seurannassa Uutissuomalaisen kysyessä sitä suoraan. Uutissuomalaisen kyselyn perusteella aluehallintovirastojen viranomaiset pitävät THL:n terveyskeskuksilta keräämiä tietoja jopa hyvin epäluotettavina.

Rutiinin vuoksi otetuista laboratoriokokeista ei mitään hyötyä

Juuri nyt - 2.1.2020 klo 02:00
Lääkintöneuvos Katri Makkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että kohdentamattomien laboratoriokokeiden ottaminen oireettomilta ihmisiltä ei ole kustannustehokasta toimintaa. Viime aikoina tutkimuksissa on osoitettu, ettei suuntaamattomilla kokeilla ole merkitystä sairauksien ennaltaehkäisyssä. Ainoastaan syöpäseulonnat ovat poikkeus. Mehiläisen työelämäpalveluiden johtava työterveyslääkäri Jarkko Mäkelä sanoo, että nykyään laboratoriokokeisiin pyritäänkin ottamaan riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Terveydenhoitajan vastaanotolla tai sähköisillä terveyskyselyillä kartoitetaan ensin sukurasitusta, oireita ja muita riskitekijöitä. Henkilöt ohjataan laboratoriokokeisiin harkinnan mukaan. Lääkintöneuvos Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, ettei laboratoriokokeita tarvita, jos ei ole oireita eikä riskitekijöitä. Verenpaineen mittausta suosittelevat kaikki asiantuntijat keski-ikäisille ja sitä vanhemmille. Jotkut pitävät mittausta suotavana jo 30 ikävuoden jälkeen.

Helsingin terveysasemille chatbot

Juuri nyt - 2.1.2020 klo 02:00
Joulukuussa 2019 jokaiselle Helsingin terveysasemalle laajentunut chatbot antaa terveyteen ja sairauksiin liittyviä neuvoja kätevästi ja nopeasti ilman jonottamista puhelimessa. Chatbot ohjaa hakemaan terveyspalveluja oikeasta paikasta ja neuvoo myös hammashoitoon, mielenterveyteen, päihteisiin ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Asiointi onnistuu kellon ympäri anonyymisti ja tietoturvallisesti. Palvelu vastaa yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin ja ohjaa luotettavan tiedon äärelle. Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo, että palvelu täydentyy tulevaisuudessa chatiksi, jossa chatbot ja ammattilaiset yhdessä työskentelevät asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Käyttöliittymästä on haluttu luoda mahdollisimman helppo käyttää myös mobiililaitteella.

9 merkkiä, jotka voivat paljastaa tuhoa tekevän hiljaisen tulehduksen - näin laitat sille kampoihin

Juuri nyt - 30.12.2019 klo 02:00
...keuhkoputkien limakalvon tulehdusta. Oireita ovat jatkuva yskä, paksuuntunut lima ja hengityksen vinkuminen. 9. Ientulehdus Ientulehdus ja vakavampi

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä