Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Uutisten kerääjä

Avi vaatii uudestaan lisää henkilökuntaa suolahtelaiseen asumisyksikköön

Juuri nyt - 23.12.2019 klo 02:00
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on velvoittanut suolahtelaisen mielenterveyskuntoutujien palvelu- ja kuntoutuskodin Elonilon lisäämään koulutettua henkilökuntaa. Yksikössä tulee olla ainakin kaksi hoitajaa jokaisessa työvuorossa kaikkina viikonpäivinä, myös juhlapyhinä, yövuorot pois lukien. Avi on antanut Elonilolle määräyksen samasta asiasta jo toukokuussa 2019. Tuolloin palveluntuottaja sitoutui sen noudattamiseen. Avin mukaan määräystä ei kuitenkaan ole toimeenpantu.

STM myönsi kolme poikkeuslupaa sote-rakennusinvestointeihin

Juuri nyt - 23.12.2019 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt poikkeusluvat yhteensä kolmelle sote-rakennushankkeelle. Luvan saivat HUSin syöpätautien klinikan peruskorjaushankkeen aloitus, KYSin Puijon sairaalan uuden vuodeosasto- ja poliklinikkarakennuksen rakentaminen ja entisen peruskorjaus sekä Seinäjoen kaupungin perhekeskus Aallokon rakentaminen. HUSin peruskorjausta vaativassa rakennuksessa on päiväsairaala, eri potilasryhmiin erikoistuneita poliklinikoita, kaksi vuodeosastoa, sädehoito-osasto, tutkimusyksikkö ja isotooppihoitoyksikkö. KYSin Puijon sairaalassa on meneillään neljässä vaiheessa toteutettava Uusi Sydän -pääsairaalan uudistamisohjelma. Seinäjoen hankkeessa päädyttiin rakentamaan kokonaan uusi rakennus, koska entistä ei sen huonon kunnon vuoksi kannata peruskorjata.

Barometri: HUSin lääkäreiden on vaikea suositella HUSia työpaikkana

Juuri nyt - 23.12.2019 klo 02:00
HUSin työviihtyvyyttä arvostellaan. HUSin työolobarometrikyselystä selviää, että jopa 19 % HUSin lääkäreistä ei suosittele HUSia työpaikkana. Hoitohenkilökunnassa luku on vielä suurempi eli 26 % hoitohenkilökunnasta ei suosittele HUSia työpaikkana. HUSia työnantajana oli vielä vaikeampi suositella. Lääkäreistä 41 % vastasi siihen kielteisesti. Sairaalalääkäreistä ja koulutettavista puolestaan jopa yli puolet (53%) ei suosittele HUSia työnantajana. Hoitohenkilökunnasta 35 % ei suosittele HUSia työnantajana. Barometrin mukaan selkeimpien kehityskohteiden joukossa HUSissa ovat vuorovaikutus, johtaminen ja esimiestyö.

Työfysioterapeutin vastaanotolle pääsy helpottuu

Juuri nyt - 23.12.2019 klo 02:00
Lääkintöneuvos Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että suora pääsy fysioterapeutille on ollut mahdollista jo pitkään perusterveydenhuollossa, mutta nyt sitä ollaan tuomassa työterveydenhuoltoon. Se edellyttää yrityksiltä, että asiasta on erikseen sovittu työnantajan ja työterveyshuollon kesken. Uudistus täytyy myös kirjata yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Uusi, suoravastaanotoksi kutsuttu käytäntö vaatii monessa tapauksessa työfysioterapeuttien lisäkoulutusta. Työfysioterapeutin täytyy kyetä mm. arvioimaan, milloin potilas pitää ohjata lääkärin vastaanotolle.

Yle: Kokeneiden sairaanhoitajien joukkopako meneillään hoitoalalla

Juuri nyt - 23.12.2019 klo 02:00
Ylen tietojen mukaan hoitoalalla kytee sairaanhoitajien kasvava tyytymättömyys. Lähtöä alalta harkitsevat varsinkin kokeneet, parhaassa työiässä olevat 30-50-vuotiaat sairaanhoitajat. Haastateltujen sairaanhoitajien mukaan joissakin työyksiköissä lähtijöitä tai sitä harkitsevia on jopa kymmeniä. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on puolestaan puhunut hoitoalan pyöröovista ja viitannut sillä THL:n selvitykseen, jonka mukaan alalta on lähtenyt jo 40 000 ihmistä. Luvussa on mukana myös muita sote-alan ammattilaisia kuin sairaanhoitajia. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastojen mukaan kyseessä on noin 10 000 alaa vaihtanutta.

Fyysisiä väkivaltatilanteita yhä enemmän sairaaloissa

Juuri nyt - 23.12.2019 klo 02:00
Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan joka neljäs sairaala- ja sote-alan työntekijä raportoi olleensa asiakkaan aiheuttamassa fyysisessä väkivalta- tai uhkatilanteessa viimeisen vuoden aikana. Esimerkiksi lyömisestä tai potkimisesta raportoi useampi kuin joka neljäs työntekijöistä. Kasvava ilmiö näkyy myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Taysin sairaaloissa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruorasen mukaan sairaaloissa eniten väkivaltaa on päivystyksessä sekä psykiatrian ja kehitysvammahuollon palveluissa. Ilmiö näkyy myös esimerkiksi monissa vanhuspotilaiden hoitotilanteissa, kun hoidetaan muistisairaita tai neurologisia potilaita. Taysin toimipisteissä asiakasväkivallan kasvu on ollut viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana poikkeuksellisen suurta.

Mehiläisen yritysmielikuva toimialan paras

Juuri nyt - 23.12.2019 klo 02:00
Mehiläisen yritysmielikuva työterveyshuollon päättäjien keskuudessa oli Taloustutkimuksen mukaan kahdeksan yrityksen joukossa paras. Asiakasyhteistyö ja sen vaikuttavuus sekä asiakasyritysten liiketoiminnan ymmärtäminen koettiin aiempaa useammin Mehiläisen Työelämäpalveluiden vahvuutena. Mehiläisen työelämäpalveluiden valikoimaan kuuluvat toimialan edistyksellisimmät digitaaliset palvelut. Näiden joukossa on moderneja työkaluja yksilön työkyvyn laskun varhaiseen tunnistamiseen, OmaMehiläisen työterveysnäkymä ja digitaaliset valmennuspolut, jotka osallistavat yksilön edistämään omaa hyvinvointiaan.

Tekstarit

Juuri nyt - 23.12.2019 klo 02:00
Nimimerkki ”Lapsi on kohta rippikoulussa” kirjoittaa, että hän on käyttänyt lapsenlastaan muutaman kerran Oulun kaupungin hammashoitolassa Dentopoliksessa, jossa hammaslääkäri on vain katsonut lapsen suuhun ja sanonut, että puolen vuoden päästä uudestaan. Kirjoittajan mukaan oikomishoito pitäisi jo aloittaa, mutta lääkäri totesi, että voi mennä yksityiselle.

Maakuntien määrä liian suuri pieneen Suomeen

Juuri nyt - 20.12.2019 klo 02:00
Ylen mukaan Suomeen näyttää tulevan, hallitusohjelmasta poiketen, paljon maakuntia 5,5 miljoonan asukkaan maahan. Uudenmaan ratkaisu kasvattaa maakuntien määrän yli 20:een. Maakuntien määrä ei ole kuitenkaan herättänyt samanlaisia intohimoja kuin edellisellä hallituskaudella. Vuonna 2015 tehdyn virkamiesarvion mukaan sopiva sote-alueiden määrä olisi 5-12. Uudellamaalla mennään kuitenkin oikeaan suuntaan, jos kuntien määrä vähenee 24:stä viiteen. Ylen mukaan, jos alueita olisi vähemmän, saavutettaisiin mm. helpommin ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen ja kustannusten hillintä. Ylen mukaan poliitikoilta olisi voinut toivoa rohkeampaa linjaa.

SoteDigi ja Vimana yhdistetään valtakunnalliseksi yhtiöksi 1.2.2020

Juuri nyt - 20.12.2019 klo 02:00
Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut valtion omistamien erityistehtäväyhtiöiden SoteDigin ja Vimanan yhdistämistä valtakunnalliseksi yhtiöksi. Asia on käsitelty ja hyväksytty molempien yhtiöiden hallitusten kokouksissa ja yhtiökokouksissa. Liiketoimintakauppasopimus koko Vimanan liiketoiminnan myymisestä SoteDigille on allekirjoitettu 19.12.2019. Liiketoimintakauppa tulee voimaan 1.2.2020, jolloin Vimanan omistus- ja hallintaoikeus liiketoimintaan siirtyvät SoteDigille. SoteDigin yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhdistetyn yhtiön toimiala muodostuu SoteDigin ja Vimanan toimialoista. Syntyy uusi valtakunnallinen toimija, jonka kautta toteutetaan yhtiöiden tällä hetkellä toteuttamia tehtäviä sekä uusia hallitusohjelman tavoitteita tukevia tehtäviä.

Apottiin on integroitu jo yli 50 järjestelmää ja määrä kasvaa

Juuri nyt - 20.12.2019 klo 02:00
Apotti-järjestelmässä on mukana kymmeniä järjestelmiä keskitettynä ratkaisuna, joissa Apotti on joko tietoa tuottavana tai vastaanottavana järjestelmänä. Lähivuosina integraatioiden määrä lisääntyy nopeasti, sillä tarkoituksena on liittää Apotti-järjestelmään noin 200 järjestelmää. Tällainen integraatiokokonaisuus on Suomessa ainutlaatuinen. Apotti-järjestelmä sisältää kansallisista palveluista esimerkiksi Kelan Kanta-palvelut, VRK:n tarjoamat palvelut, asiakaskohtaisista järjestelmistä esimerkiksi HUSin laboratoriopalveluita ja Kunta-asiakkaiden taloushallinnon palveluita.

Uudenmaan sote-ratkaisuksi on ehdotettu viittä itsehallintoaluetta

Juuri nyt - 20.12.2019 klo 02:00
Uudenmaan soten erillisselvitys esittää sote-palveluiden järjestämistä viiden alueen pohjalta. Neljä itsehallintoaluetta ja Helsingin kaupunki järjestäisivät sote-palvelut ja pelastustoimen. Ratkaisua tiedotustilaisuudessa 19.12.2019 esitellyt perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi, että kuntien esitykset ovat olleet pohjana. Kiurun mukaan Uudenmaan erityispiirteet huomioidaan samalla, kun esitys vie alueiden sote-järjestelmää ja pelastustoimen järjestelmää samaan suuntaan kuin muualla maassa. Kiurun mielestä malli tyydyttää alueiden tahtoa olla myös sote-alueen osalta päättämässä palveluista. Rahoitusratkaisun arviointi ei sisältynyt työryhmän toimeksiantoon. Loppuraportti lähtee lausuntokierrokselle tammikuussa 2020. Ryhmä toteaa loppuraportissa, että viiden itsehallinnollisen alueen erillisratkaisumalli on perustuslain ja rahoitusjärjestelmän näkökulmasta ongelmattomampi kuin malli, joka pohjautuu kuntayhtymiin. Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ovat tyytyväisiä esitykseen.

HUSin työolobarometri osoittaa tyytyväisyyttä

Juuri nyt - 20.12.2019 klo 02:00
Työolobarometrikyselyllä kartoitetaan vuosittain huslaisten mielipiteitä organisaation toiminnasta, johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja työhyvinvoinnista. Vuoden 2019 kyselyn tuloksissa ei ollut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ja tulokset ovat HUS-tasolla varsin hyvät. Kaikissa vastauksissa paras tulos on 5. Huslaiset kokevat työnsä merkityksellisenä (4,02) ja haasteellisena (4.02). Työkyky (4,03) ja ammatillinen itsetunto (3,93) ovat hyvällä tasolla, samoin ylpeys omasta työstä (4,01). Selkeimpiä kehityskohteita ovat vuorovaikutus (3,51), johtaminen ja esimiestyö (3,67), ylikuormitus (3,28) ja arvojen näkyminen arjessa. Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri sanoo, että HUSin valtuusto hyväksyi juuri uudet arvot, edelläkävijyys, yhdenvertaisuus ja kohtaaminen, jotka toivottavasti näkyvät jo vuoden 2020 tuloksissa.

Tutkimus: Kuntia ei tarvitsekaan kohdella samalla tavalla

Juuri nyt - 20.12.2019 klo 02:00
Tuoreen tutkimuksen mukaan perustuslaki ei estä kuntien erilaista kohtelua eli sote-palveluiden järjestämisessä alueelliset erillisratkaisut ovat mahdollisia. Tutkimuksen mukaan kunnilta on mahdollista ottaa tehtäviä pois. Tulos on merkittävä, sillä aiemmin kuntien tehtävistä on vakiintuneesti säädetty niin, että kuntia kohdellaan yhtenäisesti ja niillä on samanlaiset lakisääteiset tehtävät riippumatta niiden koosta tai väestöpohjasta. Juha Lavapuro Turun yliopistosta sanoo kuitenkin, että erillisratkaisuille täytyy osoittaa hyväksyttävät perustelut perusoikeusjärjestelmän kannalta. Tutkimuksen toteuttajana oli Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmä valtionneuvoston pyynnöstä.

Akavalaiset hoitoalan ammattilaiset vaativat palkkaohjelmaa

Juuri nyt - 19.12.2019 klo 02:00
Korkeakoulutetut hoitoalan ammattilaiset vaativat kunta-alalle ja yksityiselle terveyspalvelualalle useamman vuoden palkkaohjelmaa kevään 2020 työehtosopimusneuvotteluissa. Akavalaiset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, työterveyshoitajat ja audionomit muistuttavat 18.12.2019 julkaistussa kannanotossaan, että ammattikorkeakoulusta valmistuneen hoitajan lähtöpalkka kunta-alalla ja yksityisissä terveyspalveluissa on noin 2 400 euroa, kun ammattikorkeakoulutetun lähtöpalkan tulisi olla 3 000 euroa. Puheenjohtajat painottavat, että asiakaskunnan ja potilaiden moniongelmaisuus sekä tarve vaativaa osaamista edellyttävälle tuelle ovat lisänneet työn haasteita.

Kunta-alalla valmistaudutaan koviin työmarkkinaneuvotteluihin

Juuri nyt - 19.12.2019 klo 02:00
Noin 800 000 kuntatyöntekijän työehtosopimukset päättyvät maaliskuun 2020 lopussa, ja kunta-alalla valmistaudutaan tiukkoihin työmarkkinaneuvotteluihin. Kaikki työntekijäjärjestöt vaativat kiky-tuntien poistamista ja palkankorotuksia. Politiikan toimittajien yhdistyksen järjestämässä väittelyssä Tehyä ja Superia edustanut Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen vaati mm. palkkatasa-arvo-ohjelmaa ja kiky-tunteja pois. Hoitoalan liitot haluavat 10 vuodessa joka vuosi 1,8 % vientialojen määrittelemän yleisen linjan päälle. OAJ:n ja Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen ei vielä puhu prosenteista, mutta korotuksia täytyy hänen mukaansa tulla muillekin kuin hoitajille. Kuntatyönantajien työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan kuntien rahat eivät kuitenkaan riitä nykyistenkään palkkojenmaksuun.

Kristiinankaupunki ja Pihlajalinna yhteistyökumppaneiksi

Juuri nyt - 19.12.2019 klo 02:00
Kristiinankaupunki on valinnut sosiaali- ja terveyspalveluiden osittaisulkoistuksen palvelutuottajaksi Pihlajalinnan. Palvelutuotannon on suunniteltu käynnistyvän 1.1.2021. Kilpailutetun hankinnan kohteena on osa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista. Ulkoistettaviin palveluihin kuuluvat lääkärinvastaanotto, hammashuolto, kuntoutusosasto, neuvola, fysioterapia, yksilö- ja perhepalvelut, psykososiaalinen yksikkö sekä laboratorio- ja röntgenpalvelut. Sopimuksen kesto on vähintään 15 ja enintään 20 vuotta. Sopimuksen vuotuinen arvo on kilpailutuksen mukaan noin 6 milj. euroa eli 15 vuoden ajalta yhteensä noin 90 milj. euroa ilman indeksikorotuksia. Optiokausi mukaan luettuna arvo on yhteensä noin 120 milj. euroa ilman indeksikorotuksia.

Vaasa tarvitsee Seinäjoen apua hammashoidon päivystyksessä

Juuri nyt - 19.12.2019 klo 02:00
Vaasa tarvitsee apua Seinäjoelta selviytyäkseen laajasta päivystyksestä. Ongelma koskee lähinnä hammashoitoa. Kymmeniä hammashoidon akuuttipotilaita ollaan lähettämässä Seinäjoelle hoitoon. Vaasan sairaanhoitopiiri tavoittelee hammashoidon päivystyksen hoitamista omalla alueella, mutta kokonaisuus on kesken. Vaasaan tarvitaan ensisijaisesti päivystäviä hammaslääkäreitä. Molemmissa maakunnissa on kuitenkin tällä hetkellä pulaa hammaslääkäreistä. Seinäjoen kaupungin terveyskeskus järjestää hammashoidon päivystyksen Etelä-Pohjanmaalla ja vahvistaa auttavansa Vaasaa ainakin kesään 2020 asti.

Tähden muotoinen tiennäyttäjä

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Sodankylän uusi hyvinvointikeskus Sopukka yhdistää sote-palvelut saman katon alle. Elinkaarimallilla tavoitellaan pitkän aikavälin ratkaisua, jossa rakennuksen ylläpito on turvattu ja hinnoiteltu seuraavan 20 vuoden ajalle. Hankkeen rahoittajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Kuntarahoitus ja rahoitusmuotona on kiinteistö-leasing.

Valinnanvapauden ideologia tukee yksityistä voitontavoittelua sote-palveluissa

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
...alla Kokoomus markkinoikin valinnanvapauden yhteydessä

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä