Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Uutisten kerääjä

Akatemiatutkija: Luontohyödyt huomioitava paremmin kaupunkisuunnittelussa

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Helsingin yliopiston akatemiatutkija Riikka Puhakka sanoo, että terveydenhuollossa ja kaupunkisuunnittelussa pitäisi ottaa paremmin huomioon luonnon hyvinvointivaikutukset. Puhakan mielestä viheralueiden perustaminen ja hoidon kulut pitäisi nähdä investointeina asukkaiden terveyteen. Helsingin yliopiston Adele- ja Kota -tutkimuksissa on havaittu päiväkotien viherpihojen hyödyt lasten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Suomen Akatemian syyskuussa 2019 alkaneessa Naturewell-hankkeessa tutkitaan nuorten ulkoiluharrastusten vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

Kalajoki aikoo uudistaa terveyskeskuksen A-osan

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Kalajoki aikoo uudistaa terveyskeskuksen A-osan vuosina 2021-22. Hinta on arviolta hieman alle 4 milj. euroa.

Suomen Lions-liitto ja Lastenklinikoiden Kummit yhteistyöhön

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden Kummit ryhtyvät yhteistyöhön lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuoden 2020 alussa käynnistyvän huomattavan yhteistyön tavoitteena on kerätä tärkeään tarkoitukseen vähintään 70 000 euroa. Yhteistyötä jatketaan myös vuonna 2021, jolloin kokonaistukipotti pyritään nostamaan yli 100 000 euron rajan. Suomen Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka toteaa, että kansainvälisen palvelutoiminnan LCI Forward -teeman mukaisesti yksi keskittymisosa-alue on lasten ja nuorten syöpä.

Helsinkiin tulossa terveysaseman ulkoistamiskokeilu

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Helsingin kaupunki on ryhtymässä terveyskeskusten ulkoistamiskokeiluun. Kokeilussa yksi tai kaksi terveyskeskusta voisi olla muun palveluntuottajan hallinnassa tietyn ajan. Ulkoistetun terveysaseman tulisi toimia samoin periaattein kuin kaupungin terveysasemienkin. Niiden suoritusta ja toimintatapaa seurattaisiin tarkkaan ja verrattaisiin kaupungin omien terveysasemien tuotantoon. Kolmas, puolueeton osapuoli tekisi vertailun. Sosiaali - ja terveyslautakunnan hyväksymän valmistelun tavoitteena on parantaa terveyspalvelujen saatavuutta. Tähän tavoitteeseen pyritään myös jatkamalla palvelusetelien käyttöä.

Skanska käynnisti HUSin Puistosairaalan peruskorjauksen

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Skanska on aloittanut Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt Helsingin Meilahdessa. Urakan arvo on noin 40 milj. euroa. Tulosyksikön johtaja Urmas Soots Skanskasta kertoo, että rakennuksesta puretaan pois kaikki sellaiset materiaalit, jotka ovat tutkimusten mukaan aiheuttaneet ongelmia. Käytännössä purkutöiden jälkeen suurimmassa osassa rakennusta jää jäljelle vain rakennuksen kantava runko ja suojeltu ulkokuori. Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan noin puolet rakennuksesta. Tämä käsittää vanhan, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen osan peruskorjauksen sekä vuonna 2010 valmistuneen laajennusosan tilamuutokset. Ensimmäisen peruskorjausvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2021. Toisen vaiheen peruskorjaustaso sekä tiloihin tulevat käyttäjät määrittyvät myöhemmin.

HUS hakee palautetta potilailta ja panostaa laatuun

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS haluaa sekin asiakaspalautetta. Asiakastyytyväisyyttä tutkiva väitöskirjatutkija Mikko Hänninen Aalto-yliopistosta kertoo, että digitalisaatio luo paineita kehittää toimintaa tähän suuntaan. Hänen mukaansa asiakaskokemuksen mittaaminen on nykyisin myös kustannustehokasta. HUS palkkasi pari vuotta sitten Suomen ensimmäisen laatuylilääkärin Sanna-Maria Kivivuoren. Hän vastaa mm. uuden laatujärjestelmän JCI:n käyttöönotosta. HUS on hakemassa hoitotyön laatuun liittyvää magneettisairaalastatusta. Kivivuori sanoo, että HUSissa laadun kehittämisen keskeinen osa on potilaskeskeisyys ja se, että potilas tulee kuulluksi.

Vaasan sairaanhoitopiiri jäämässä historiaan uuden perussopimuksen myötä

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Pohjanmaan hyvinvointialueen 13 kunnan oli määrä päättää perussopimuksesta 16.12.2019 mennessä. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan ole vielä päättäneet sote-palveluiden siirtämisestä uudelle kuntayhtymälle. Mukana ovat toistaiseksi Vaasa, Pietarsaari, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy. Mustasaari, Maalahti, Vöyri, Korsnäs, Laihia, Närpiö, Kristiinankaupunki ja Kaskinen tekevät päätöksensä huhtikuun loppuun 2020 mennessä. Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantzin mukaan kuntayhtymä tarvitsee mukaan joko enemmistön kunnista tai yli puolet alueen väestöpohjasta.

Palliatiivisen hoidon keskus halutaan jokaiseen sairaanhoitopiiriin

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön uusissa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujen tuottamista ja laadun parantamista koskevassa suosituksessa korostetaan, että palliatiivinen hoito tulee turvata jokaiselle sitä tarvitsevalle. Ministeriö suosittelee, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen keskus. Nämä keskukset ovat avainasemassa palliatiivisessa hoitoketjussa. Toiminnan koordinointi kuuluisi niille ja ne huolehtisivat siitä, että jokaisella sairaanhoitopiirillä on palliatiivisen hoidon suunnitelma ja palveluketju. Erityistason palliatiivisen hoidon saatavuutta on tarkoitus parantaa tuomalla palliatiivisen kotisairaalan palvelut kotiin ja asumispalveluyksiköihin kaikkien ulottuville sekä vahvistamalla yhteistyötä palveluntuottajien välillä.

Mobiili riskipisteytysjärjestelmä tunnistaa potilaan tilan heikkenemisen

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Early Warning Score -riskipisteytyksen mobiilikirjausmäärät ovat kasvaneet lähes 50% verrattuna vuoteen 2018. Siten yhä enenevälle määrälle potilaita määritellään riskiluokitus, jonka avulla kriittisesti sairaat pystytään tunnistamaan heti. NEWS-riskipisteytysjärjestelmä on käytössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laajuisesti ja mobiilisti sitä käytetään jo 45 osastolla. NEWS (National Early Warning Score) on Isossa-Britanniassa kehitetty aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä. Potilaan tilan heikkeneminen voidaan havaita peruselintoimintojen (hengitystiheys, happisaturaatio, lämpötila, systolinen verenpaine, syke ja tajunnan taso) muutoksista. NEWS rantautui Suomeen laajemmin keväällä 2018, kun Sairaanhoitajaliiton ja Suomen Lääkäriliiton työryhmä laati Suomeen kansallisen suosituksen kyseisen pisteytysjärjestelmän käytöstä.

Pirkanmaa tuottaa Seinäjoen lääkärihelikopteripalvelun

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 16.12.2019 järjestää lääkärihelikopteripalvelun vuodesta 2022 alkaen Seinäjoella. Palvelun tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Edellisen hallituksen päätösten mukaisesti uudet tukikohdat sijaitsevat Seinäjoella ja Kouvolassa. Tällä hetkellä tukikohtia on Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Taysin ensihoitokeskuksen kanssa on käyty neuvotteluja mallista, jolla lääkärihelikopteritoiminnan järjestäminen ja tuottaminen Seinäjoella olisi järkevää.

Terveystalo Hyvinkään työterveydenhuollon yhteistyökumppaniksi

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Hyvinkään kaupungin työterveydenhuollon kilpailutuksen on voittanut Suomen Terveystalo. Hankintapäätös tulee lainvoimaiseksi 3.1.2020. Hyvinkään kaupunki hankkii työterveydenhuollon palveluja runsaalle 1 700 kaupungin työntekijälle. Työterveydenhuolto järjestettiin aiemmin kaupungin omana toimintana ja nykyiset työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Terveystalon palvelukseen. Uusi työterveyden toimija aloittaa toimintansa keväällä 2020. Terveystalolla on toimipiste Hyvinkäällä.

Selvitys: Lääkärihelikopteri Lappeenrantaan eikä Uttiin

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön teettämä selvitys painottaa, että Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteri sijoitettaisiin sittenkin Lappeenrantaan Kouvolan Utin sijaan. Selvityksen tekijä Jyri Lilja ehdottaa, että hallitus käsittelisi uudestaan lääkärihelikopterin sijoittamisasian. Hallituksen reformiministerien ryhmä linjasi aiemmin, että lääkärihelikopteri sijoitettaisiin Uttiin. Asiantuntijaryhmä oli puolestaan ehdottanut helikopterin paikaksi Lappeenrantaa. Lilja sanoo, että Lappeenranta on kokonaisuus arvioiden lääkärihelikopterin sijoittamispaikkakunnaksi Uttia parempi vaihtoehto. Lappeenrannasta käsin toteutettu lääkärihelikopteripäivystys turvaisi hänen mukaansa Etelä-Karjalan maakunnan pohjoisemmat alueet, osan Etelä-Savosta sekä Etelä-Karjalan ja Venäjän välisen raja-alueen.

Huomisen terveyskeskus -hanke toi uusia toimintamalleja Kanta-Hämeeseen

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Kanta-Hämeen terveyskeskukset osallistuivat ajatuspaja Sitran johdolla Huomisen terveyskeskus -hankkeeseen, jossa pyrittiin parantamaan perusterveydenhuollon kilpailukykyä suhteessa yksityisiin terveystaloihin. Forssan hykyn avohoidon ylilääkäri Arto Honkala on tyytyväinen hankkeeseen, vaikka se ei johtanut suuriin muutoksiin. Hanke toi lisää huomiota asiakaspalvelulle ja asiakassuhteille. Riihimäen seudun terveyskeskuksen vastaanotolla luotiin uusi toimintamalli, koska puhelinpalvelun takaisinsoittojärjestelmä ruuhkautui. Janakkalan terveyspalveluissa taas otettiin käyttöön sähköinen ajanvaraus. Hyväksi todetta ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön muissa terveyskeskuksissa. Hanke päättyy vuoden 2019 lopussa, mutta Kanta-Hämeessä terveyskeskukset ovat sopineet, että toimintaa kehitetään yhdessä myös jatkossa.

Turun yliopistossa opiskelijoille opetetaan mielenterveyden lukutaitoa

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Turun yliopistossa opetetaan lääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoille mielenterveyden lukutaitoa yhden opintopisteen kurssilla, jossa on kaksi luentoa, verkkokurssi sekä hengitys- ja mindfulness-harjoitteita. Opiskelijat perehtyvät esimerkiksi ihmissuhdepulmiin, nukkumiseen sekä tehokkaisiin työtapoihin. Turun yliopiston lastenpsykiatrian professorin Andre Souranderin mukaan usein opiskelijoiden mielenterveyden ongelmia hoidetaan lääkkeillä, sillä 18-25-vuotiaista yli 20 prosenttia on käyttänyt psyykenlääkkeitä. Sourander sanoo, että ohjelma kannatti aloittaa hoito- ja terveyspuolen opiskelijoista, mutta kurssi voitaisiin ulottaa kaikille opiskelijoille yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja keskiasteella. Turun yliopiston lastenpsykiatrian erikoistutkija Marjo Kurjen mukaan kurssin käyneiden yleinen hyvinvointi parani ja stressikokemukset vähenivät.

Opetushallitus: Sosiaali- ja terveysalalla digiloikka tarpeen

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Opetushallituksen raportissa todetaan, että sosiaali- ja terveysalalla työelämälähtöinen osaaminen ja perusdigitaidot ovat jatkossa entistä tärkeämpiä. Työtehtävien suorittamisessa on osattava hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia, järjestelmiä ja laitteita. Myös asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseen liittyvän osaamisen merkitys kasvaa henkilökohtaisten tietojen digitalisoinnin ja kyberuhkien seurauksena. Liikenne- ja logistiikka-alalla työvoimalta vaaditaan entistä enemmän laaja-alaista yleisosaamista. Perinteisten kädentaitojen merkitys laskee automatisaation ja robotisaation laajenemisen seurauksena. Toisaalta joillakin toimialoilla, kuten kulttuurialalla, kädentaitojen merkitys saattaa jopa kasvaa eettisten arvojen muutoksen myötä ja vastapainoksi digitalisoituvalle yhteiskunnalle. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen eettisyys, kestävän kehityksen arvot ja asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittäminen muokkaavat nykyisiä ja synnyttävät täysin uusia tehtäviä sekä niihin liittyviä osaamistarpeita.

Lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskus tulossa HUSiin

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
HUSiin ollaan perustamassa kansallisesti palvelevaa lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskusta. Sen myötä hajallaan oleva kivunhoito saadaan yhteen yksikköön. Uudistuksella tavoitellaan erityisesti pitkäaikaisen kivunhoidon saatavuuden parantamista. HUSin mukaan lasten kivunhoito ja sen tutkimus ovat jääneet aikuisten hoitoon nähden liian vähälle huomiolle. Uusi keskus palvelee myös kansainvälistä vaikuttavuutta.

Taysissa paljon potilaita ilman jatkohoitopaikkaa

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Taysissa jatkohoitopaikkaa odottavien tamperelaisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtymistä odottavia on tällä hetkellä yli 100. Ongelman ratkaisemiseksi Tampere pyrkii ostamaan lisää hoitopaikkoja esimerkiksi Tammenlehväkeskuksesta. Tampere haluaisi lisäksi siirtää Hatanpään sairaalan kaksi osastoa takaisin kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Tampere toivoo näiden 70 vuodepaikan palautumista kaupungille elokuun 2020 alkuun mennessä.

Ensimmäiset tulokset kliinisten laaturekisterien hankkeesta

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Yliopistollisten sairaaloiden piirissä vuonna 2017 käynnistetystä kliinisten laaturekisterien hankkeesta on saatu ensimmäiset vertaisarviointien tulokset. Ensimmäisinä pilotteina mukana ovat olleet HIV, aivoverenkiertohäiriö ja tahdistin. Tulokset on jaettu yliopistosairaaloiden kesken. HUSin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen sanoo, että kliiniset laaturekisterit ovat tuottajan rekistereitä, joiden avulla tuottajat kehittävät omaa päivittäistä toimintaansa. Jos kaavailtu sote-ratkaisu toteutuu, niiden merkitys kasvaa entisestään. Tyksin sairaalajohtaja ja ohjausryhmän jäsen Petri Virolainen sanoo, että tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan sairaaloiden välistä vertailutietoa hoidon vaikuttavuudesta. Aiemmat vertailut ovat tuoneet tietoa toimenpiteiden tuottavuudesta ja taustalla on ollut oletus, että kaikki tehdyt sairaalasuoritteet ovat olleet yhdenvertaisia.

Kaupungit eivät huomioi luontohyötyjä riittävästi

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Helsingin yliopiston akatemiatutkija Riikka Puhakan mukaan Luonnon hyvinvointivaikutuksia koskevat tutkimukset pitäisi huomioida nykyistä enemmän terveydenhuollossa ja kaupunkien suunnittelussa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Adele- ja Kota-tutkimuksissa on havaittu mm. päiväkotien viherpihojen hyödyt lasten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Myös ympäristökokeskuksessa ollaan samaa mieltä ja ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemen mukaan terveyshyödyistä tiedetään koko ajan enemmän, on silti kaupunkisuunnittelussa paljon kehitettävää. Terveyshyötyjä kannattaa Paloniemen mukaan tuoda esiin ja parantaa kaikissa kaupungeissa.

Webbokning för barnfamiljer i Borgå fortfarande bara på finska - "Att inte kunna göra tidsbeställningen på svenska är väldigt fel i en tvåspråkig stad"

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
pråkig stad" Publicerad 17.12.2019 - 16:23. Uppdaterad 17.12.2019 - 16:23 Dela: 5 Tjänsten omfattar tider till barnrådgivning, preventivrådgivning och

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä