Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Uutisten kerääjä

Vaasa ei selviä hammashoidon päivystyksestä ilman Seinäjoen apua

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
...artikkeli Twitterissä Vaasa tarvitsee Seinäjoen apua selviytyäkseen laajasta päivystyksestä. Ongelma koskee lähinnä

Ainetta lisäävä valmistus kehittyy kovaa vauhtia

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
3D-tulostus on ollut viime vuosina paljon esillä ja sitä on ehditty luonnehtia hypeksi, mutta tutkijoiden ja yritysten kiinnostus viestii muusta. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulu teki Koneteknologiakeskus Turku Oy:n, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa hankehakemuksen monikomponenttimateriaalien lisäävän valmistuksen kehittämiseen, jolle myönnettiin rahoitus keväällä 2019. Tutkimukselliset painopisteet liittyvät lähitulevaisuuden haasteisiin, kuten henkilökohtaisteen terveydenhoitoon liittyviin lääkeannostelijoihin ja lujuusominaisuuksiltaan vaativiin hammasproteeseihin.

Tandvården ett problem då Vasa får omfattande jour vid årsskiftet – en del patienter skickas också i fortsättningen till Seinäjoki

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
...inte att öppna eller stänga? Har du förutom värk också feber? Eller har du börjat blöda kraftigt? Då kan du behöva akut

Purenta jumitti Tarun lihakset – Lopulta apu kroonisen jännitystilan purkamiseen löytyi purentahieronnasta

Juuri nyt - 17.12.2019 klo 02:00
...& hoida Hampaiden narskuttelu ja yhteen pureminen johtuu usein stressistä. Myös mm. virheellinen purenta, ruoan toispuoleinen pureskelu, hampaiden,

Suu raikkaaksi

Juuri nyt - 17.12.2019 klo 02:00
...sisältää, koska se kuivattaa suuta ja voi siten pahentaa halitoosia. Miten toimia, jos hengitys ei raikastu kotikonstein? Suosittelen varaamaan ajan

Jyty: Pitääkö lääkärin tehdä sihteerin työtä?

Juuri nyt - 17.12.2019 klo 02:00
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa, että sote-uudistuksen yhteydessä on äärimmäisen tärkeää, että vähäisiä henkilöstöresursseja käytetään oikein. Mm. sairaaloissa työskentelevät terveydenhuollon sihteerit ja osastonsihteerit ovat ammattiryhmä, jolla on erikoistunut osaaminen ja koulutus hallinnolliseen ja digitaaliseen työhön. Pihlajamäen mukaan tämän erikoisosaamisen merkitystä ei kuitenkaan aina ymmärretä. Monissa terveydenhuollon yksiköissä on vähennetty juuri hallintotyön ammattilaisia, kuten osastonsihteereitä. Jyty pitää erittäin tärkeänä, että vanhuspalvelulakia uudistetaan ripeästi eduskunnan kevätistuntokaudella 2020. Jyty muistuttaa, että vanhuspalvelujen henkilöstön kuormitus oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vanhuspalvelututkimuksen mukaan vähäisempää niissä kunnissa, joissa oli runsaasti laitospalveluita.

Terveyskeskuslääkärin työajasta puolet kuluu muuhun kuin potilasvastaanottoon

Juuri nyt - 17.12.2019 klo 02:00
THL:n terveyskeskuksille teettämän laajan kyselyn mukaan terveyskeskuslääkärien työajasta noin puolet kuluu varsinaiseen potilaiden vastaanottoon. Lopun työaikansa lääkärit käyttävät muuhun potilastyöhön sekä esimerkiksi puhelinasiointiin ja kokouksiin. THL:n ylilääkärin Anu Niemen mukaan lääkärin näkökulmasta työn monipuolisuus on vetovoimatekijä. Jos suunnitellun tuhannen uuden lääkärin työpanos kohdennetaan vastaanottoihin, se pitää tehdä kestävällä tavalla niin, että työnkuvat ovat mahdollisimman monipuoliset. Terveysasemien henkilöstöstä lähes puolet on sairaan- ja terveydenhoitajia. Lääkäreiden osuus on vajaat 40 %, ja heistä liki puolet on lääkärikoulutuksen eri vaiheissa. Kehittämispäällikkö Vesa Syrjän mukaan tämä on hankalaa hoidon jatkuvuuden kannalta. Erikoislääkäreitä pitäisi olla enemmän. Terveysasemien ulkoistuksissa on suuria alueellisia eroja. Suurimmat ulkoistukset on tehty Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, jossa lähes 90 % ihmisistä asuu ulkoistettujen terveysasemien alueella. Kaikkiaan väestöstä lähes 8 % asuu alueella, jossa perusterveydenhuollon palvelut on ulkoistettu.

Sairaanhoitopiirien UNA-hanketta on moitittu kalliiksi

Juuri nyt - 17.12.2019 klo 02:00
Sairaanhoitopiirit ovat säikähtäneet valtakunnallista potilastietojärjestelmiin liittyvää UNA Kaari -miljardihanketta. Merkittävää asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteishankintaa ei ole pystytty aloittamaan, koska sairaanhoitopiirit eivät ole halunneet sitoutua siihen. Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) kuvaa hanketta järkyttävän kalliiksi. Mukana olo tarkoittaisi Eksotelle ainakin 65 milj. euron investointeja 4 vuoden aikana. Eksoten tietohallintojohtajan Toni Suihkon mukaan kustannukset jakautuvat investointiin sekä käyttöönottoon ja ylläpitovaiheeseen. Eksoten kustannukset olisivat pääasiassa investointeja. Hanke on myös jumissa muissa sairaanhoitopiireissä.

Sairauspoissaolot ruuhkauttivat Espoon hammashoidon ajanvarauksen

Juuri nyt - 17.12.2019 klo 02:00
Sairauspoissaolot ruuhkauttivat Espoon

Sote-uudistuksesta lääkitysturvallisuuden parantamiseen – Terveysalan pitkäjänteisten puurtaminen on tuottanut tulosta

Juuri nyt - 16.12.2019 klo 02:00
...toiminut Palo on kehittänyt uutterasti vuosien ajan terveyskeskustoimintaa niin Rovaniemellä kuin koko Lapinkin alueella.

Suomalaisilla vangeilla on paljon hammasongelmia – Taustalla huumeita, huonoa elämää ja pelkoja

Juuri nyt - 16.12.2019 klo 02:00
...Myös hammashoitopelko oli jonkin verran yleisempää vankien keskuudessa. Tutkittaville tehtiin kliininen tarkastus, johon sisältyi hampaiden

Masennus vie yhä useamman hoitajan työkyvyn

Juuri nyt - 16.12.2019 klo 02:00
Vuonna 2018 pelkästään 1 300 lähi- ja sairaanhoitajaa menetti työkykynsä. Kun mukana ovat sairaala- ja laitosapulaiset sekä yli- ja osastonhoitajat, määrä nousee 1 700:aan. Työeläkevakuuttaja Kevan mukaan työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kunta-alalla kääntyi nousuun pari vuotta sitten. Kun vuonna 2015 kunta-alalta jäi työkyvyttömyyseläkkeelle alle 4 700 ihmistä, 2018 määrä oli yli 5 100. Eniten kasvua masennuksen vuoksi alkaneissa työkyvyttömyyseläkkeissä on ollut 40-49-vuotiailla naisilla sekä hoito- ja kasvatusalan työntekijöillä. Vuonna 2018 kunta-alalta jäi eläkkeelle 14 400 henkilöä, joten työkyvyttömyyseläkkeiden osuus alkaneista eläkkeistä oli yli kolmannes. Loput olivat vanhuuseläkkeitä. Eläketurvakeskuksen mukaan yksityisellä puolella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi myös voimakkaasti vuonna 2018.

HUSissa verkosto nuorten lääkärien ja johtajien välillä

Juuri nyt - 16.12.2019 klo 02:00
Erikoistuvia lääkäreitä edustaa HUSissa nyt verkosto, joka tähtää erikoistuvien lääkäreiden etujen valvomiseen, työolojen kehittämiseen sekä tiedonkulun parantamiseen heidän ja sairaaloiden johdon välillä. Erikoistuvien lääkäreiden joukosta valittiin yhdyshenkilöt, ns. erikoistuvien vanhimmat, jotka aloittavat järjestelmällisen yhteistyön. Missään muussa Suomen sairaanhoitopiirissä ei tiettävästi ole erikoistuvien lääkäreiden etuja ajavaa verkostoa. Verkosto muodostettiin osana kehittämistoimia, joita HUSissa on tehty sen jälkeen, kun Nuorten lääkärien yhdistyksen ja HUSin selvityksistä ilmeni, että monien erikoistujien kokemus erikoistumiskoulutuksesta HUSissa on heikko.

Lääkäriliitto tavoittelee pitkien potilas-lääkärisuhteiden turvaamista

Juuri nyt - 16.12.2019 klo 02:00
Kunnallisen lääkärisopimuksen neuvotteluissa Lääkäriliiton tavoitteena on hoidon jatkuvuuden kehittäminen työolosuhteita korjaamalla. Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii, että työn houkuttelevuutta ja lääkäreiden työssäjaksamista on parannettava. Lääkärisopimuksen määräyksiä kehittämällä voidaan tukea sitoutumista ja pitkiä potilas-lääkärisuhteita. Kunnallinen lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Lääkäriliiton valtuuskunta korostaa, että kokeneiden, motivoituneiden ja pitkiin potilassuhteisiin sitoutuneiden lääkäreiden pitäminen julkisessa terveydenhuollossa on kaikkien etu. Valtuuskunnan näkemyksen mukaan lääkärin sitoutuminen samaan väestöön, työnantajaan tai alueeseen mahdollistaa pitkäkestoiset hoitosuhteet sekä lisää toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Tämä säästää kustannuksia esimerkiksi vähenevien päivystyskäyntien muodossa. Lääkärisopimuksen neuvotteluissa tulee olla esillä ainakin määritellyistä potilasryhmistä vastaaminen, lääkärien sitoutumisesta palkitseminen sekä osaamisen jatkuva kehittäminen. Lääkärien potilashoitoon käytettävissä olevaa aikaa on lisättävä mm. kehittämällä työnjakoa ja vahvistamalla avustavan henkilökunnan määrää.

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta laajennetaan vuoden 2020 alusta

Juuri nyt - 16.12.2019 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tammikuun alusta 2020 sairaanhoitajien oikeutta määrätä lääkkeitä laajennetaan. Jatkossa sairaanhoitajat saavat määrätä allergia- ja kipulääkkeitä, joita on saatavilla apteekeissa sekä itsehoito- että reseptilääkkeinä. Sairaanhoitajille on uutena oikeus määrätä lääkkeitä sepelvaltimo- ja keuhkoahtaumatautiin sekä antaa puutiaisaivotulehdusrokotteita korkean ilmaantuvuuden alueella asuville. Luvassa on myös laajennus sairaanhoitajien oikeuteen määrätä sydän- ja verisuonisairauksien, kakkostyypin diabeteksen ja astman hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Sairaanhoitaja saa myös jatkaa lääkärin määräämää lääkitystä taudinmäärityksen perustella tai joissain tapauksissa määrätä lääkettä itse. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus koskee lisäksi sairaanhoitajana laillistettuja terveydenhoitajia ja kätilöitä.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä