Hammaslääkäri

Sunnuntai 23.02.2020

Uutisten kerääjä

Oikarisella ei ole "kiviä taskussa"

Juuri nyt - 12.2.2020 klo 02:00
Artikkeli kertoo Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajan Kyösti Oikarisen päätöksestä jättää tehtävä kesken valtuustokauden. Oikarisen mainitaan toimineen Hammaslääkäriliiton hallituksessa 2013-2017.

Ahvenanmaan rikkain teki suuren lahjoituksen kansanterveydelle

Juuri nyt - 12.2.2020 klo 02:00
Ahvenanmaan rikkaimman miehen nimeä kantava instituutti on perustettu Uppsalan yliopistoon. Liikemies Anders Wiklöf teki miljoonaluokan lahjoituksen, joka tukee vahvasti kansanterveyden eteen tehtävää tutkimusta. Lahjoituksen on tarkoitus edistää erityisesti sydän- ja verisuonitautien tutkimusta. Wiklöf päätti tehdä lahjoituksen Uppsalaan, sillä monia ahvenanmaalaisia hoidetaan siellä. Wiklöf uskoo, että esimerkiksi Åbo Akademi tulee hyötymään instituutin työstä, sillä niillä on paljon yhteistyötä.

TERVIA aloittaa työehtosopimukset lääkäreillä

Juuri nyt - 12.2.2020 klo 02:00
Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja sen tytäryhtiö TERVIA osaajat oy aloittavat toimintaansa. Yhtiöllä on tehtävänä erikoislääkäreistä muodostettavien osaajapoolien avulla helpottaa Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien lääkäripulaa. Sen jälkeen TERVIA valmistelee Avainta Ry:n kanssa yrityskohtaista työehtosopimusta, jossa on tarkoitus soveltaa kunnallisia työehtosopimuksia koskien lääkäreitä. Tehy ja SuPer ovat aiemmin esittäneet neuvottelupyynnön työehtosopimusneuvottelujen aloittamisesta. Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja sen tytäryhtiö TERVIA osaajat oy eivät kuitenkaan käynnistä työehtosopimusneuvotteluja näiden kanssa koskien hoitohenkilökuntaa. Tilannetta voidaan arvioida myöhemmin uudelleen.

Hallitus esittää maksuttomia hoitajakäyntejä

Juuri nyt - 12.2.2020 klo 02:00
Hallitus esittää, että perusterveydenhuollon hoitajakäynneistä on tulossa maksuttomia. Muutos liittyy asiakasmaksulain uudistukseen, johon liittyvä esitys lähti lausuntokierrokselle. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli hallituksen esitystä tiedotusvälineille. Terveydenhoidon kehittämistä pyritään suuntaamaan siihen, että hoitajilla on olennainen rooli asiakkaiden vastaanottamisessa. Uuden asiakasmaksulain on tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta.

Oikea hoito on yhtä tärkeää kuin säännöllinen uuteen vaihtaminen

Juuri nyt - 11.2.2020 klo 02:00
Hammasharjan vaihdon tärkeydestä puhutaan paljon, mutta harjan ja hammashuollon välineiden oikeasta säilytyksestä ei niinkään. Oikealla säilytyksellä on suuri merkitys suunterveyden kannalta. Harja tulisi säilyttää ilmavasti ja erillään muista hammasharjoista. Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntija Hannu Hausen toteaa, että mikäli harjat eivät kuivahda käytön välillä, bakteerit pääsevät lisääntymään harjaspäässä. Harjaspään tulisikin osoittaa säilytettäessä ylöspäin. Yleisin este hammastahnan käyttökelpoisuudelle on kuivahtaminen, Hausen huomauttaa.

Vastuullisuus vahvemmin osaksi sairaanhoitopiirien hankintoja

Juuri nyt - 11.2.2020 klo 02:00
Sairaanhoitopiireille on julkaistu kriteerit ja opas vastuullisiin hankintoihin. Suomalaisten sairaanhoitopiirien palveluiden ja tavaroiden ostovoima oli arviolta 3,82 miljardia euroa vuonna 2018, ja hankintoihin liittyy useita merkittäviä vastuullisuuden riskejä ja mahdollisuuksia. Kriteeristö on laadittu sairaanhoitopiirien yhteistyönä kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn kehittäjäryhmässä. Esimerkkejä vastuullisuudesta hankinnoissa ovat haitallisten kemikaalien vähentäminen ja ihmisoikeuksien noudattaminen.

JHL: Kuntien ja valtion laadittava koulutussuunnitelmat hoito- ja hoiva-alalle

Juuri nyt - 11.2.2020 klo 02:00
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo, että kuntien ja valtion on pikimmiten laadittava koulutussuunnitelmat, jotka turvaavat henkilöstön riittävyyden kaikissa tehtävissä. Kuntien eläkevakuutusyhtiö Kevan tuoreet luvut kertovat, että kuntien ja valtion hoito- ja hoiva-alan työntekijät eläköityvät kestämättömällä tahdilla. Vuoteen 2039 mennessä esimerkiksi sairaanhoitajista eläköityy arviolta hieman yli puolet ja henkilökohtaisista avustajista 58 %. Hoitajien määrän lisääminen ei kuitenkaan auta nykyiseen tilanteeseen, jos avustavaa työtä ei lisätä sairaaloissa ja kunnissa.

Sairaaloiden ja terveysasemien verkkopalveluissa alueellisia eroja

Juuri nyt - 11.2.2020 klo 02:00
Julkisen terveydenhuollon verkkopalveluiden taso vaihtelee eri puolilla maata. Yksityiset terveyspalveluyritykset ovat julkisia edellä digitaalisella asiointi- ja palvelutarjonnallaan. Vaikka Suomi on kansainvälisesti pitkällä digitaalisten hoitomuotojen kehittämisessä, potilaiden ja asiakkaiden sähköisessä asioinnissa julkinen sektori laahaa yksityisen perässä. Yksi syy on vuosia paikallaan junnannut soteuudistus. Verkkopalveluiden kehittämistä on hidastanut myös se, että kunnilla ja kuntayhtymillä on vähemmän rahaa sähköisten palveluiden kehittämiseen. Sen lisäksi palveluita kehitetään päällekkäin maakuntien välillä ja maakuntien sisällä. Valtakunnallisia digitaalisia ratkaisuja kehittävän Sotedigin toimitusjohtaja Harri Hyvönen sanoo, että omia palveluja rakennetaan sen sijaan, että otettaisiin parhaat ja monistettaisiin ne koko maahan.

Huonosti hoidetut hampaat kasvattavat sydänoireiden riskiä

Juuri nyt - 10.2.2020 klo 02:00
ireiden riskiä Kuva: Getty Images 10:50 Aamuset Suun ja hampaiston kunnon on havaittu olevan kytköksissä sydänterveyteen. Etenkin ientaskuja syventävä

Espoo, Helsinki ja Vantaa pelkäävät sote-uudistuksen vievän liikaa rahaa

Juuri nyt - 10.2.2020 klo 02:00
Helsinki, Espoo ja Vantaa pitävät Uudenmaan jakamista viiteen itsehallintoalueeseen hyvänä ratkaisuna. Espoo ja Vantaa ovat kuitenkin huolestuneita siitä, mitä uudistuksesta seuraa, kun sote-palvelut irrotetaan omaksi kokonaisuudekseen kaupunkien muuhun toimintaan nähden. Kasvavat kaupungit ovat huolissaan uudistuksen rahoitusratkaisusta. Esimerkiksi Vantaan tulisi seuraavan kymmenen vuoden aikana rakentaa lapsille 14-16 isoa päiväkotia ja perusopetuspaikkoja noin 1 240 uudelle oppilaalle.

Suomessakin voi pohtia hoitojen priorisointia

Juuri nyt - 10.2.2020 klo 02:00
Helsingissä vieraillut brittiprofessori Karl Claxton herätteli suomalaisia puhumaan siitä, miten uudet lääkkeet ja hoidot maksavat liikaa niiden vaikuttavuuteen nähden. Suomessa hoidon hintaa ei ole totuttu ajattelemaan ja hoidon kustannuksista säädetään vain yleisellä tasolla. Lain mukaan julkisiin terveydenhuoltopalveluihin ei kuulu toimenpide, hoito tai tutkimus, "jonka vaikuttavuus on vähäinen ja jonka aiheuttamat kustannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden". Tätä muotoilua on pidetty myös epätarkkana. Käytännössä kirjaus voi mahdollistaa kohtuuttomatkin kustannukset, jos pystytään osoittamaan, että hoidolla on enemmän kuin vähäistä vaikutusta. Palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) pääsihteeri Ilona Autti-Rämö sanoo, että Suomen terveydenhuollossa ei pohdita ollenkaan hintoja.

Suomen Yrittäjät huolissaan yrityksistä sote-uudistuksessa

Juuri nyt - 10.2.2020 klo 02:00
Suomen Yrittäjät (SY) ottaa kantaa sote-palveluihin sanomalla, että ihmisten pitää päästä hoitoon sinne, missä sote-palveluiden työntekijät ovat, yrityksiin, yhdistyksiin ja julkiseen terveydenhuoltoon. SY:n mukaan 7 päivän hoitotakuu saavutetaan luomalla monituottajamalli. SY:n laskelmien mukaan Suomessa on 18 197 sote-yritystä. Alalla työskentelevistä viidennes työskentelee yrityksissä. SY näkee sote-palveluiden siirtymisen maakunnille uhkana siten, että silloin saatetaan huolehtia vain julkisesta tuotannosta.

Geenitieto yleistymässä terveydenhuollossa

Juuri nyt - 10.2.2020 klo 02:00
THL:n professori Markus Perola johtaa THL:ssä tutkimushanketta, joka selvittää niin sanotun polygeenisen riskisumman mahdollisuuksia eri kansantautien ehkäisyssä. Hänen mukaansa genomiikasta on yhä enemmän apua kansantautien hoidossa. Perola sanoo, että terveydenhuolto voi hyötyä siitä, että korkean sairausriskin henkilöt saadaan riskisumman avulla kiinni. Kun tarpeeksi monesta ihmisestä on perimäkartta ja tarpeeksi monella heistä on esimerkiksi jokin tietty sairaus, pystytään määrittämään ne geenialueet, jotka liittyvät kyseiseen sairauteen. Tutkimusmenetelmä on nimeltään GWAS (genome-wide association study, genomin laajuinen assosiaatiotutkimus).

Suun terveydenhuolto vastaa mielipidekirjoittajalle: Hammashoidon laskussa on Vantaallakin erittely

Juuri nyt - 10.2.2020 klo 02:00
Puheenaihe 9.2.2020 16.35 Suun terveydenhuolto vastaa mielipidekirjoittajalle:

Hammaslääkäriasema Clinident panostaa purentaongelmiin

Juuri nyt - 10.2.2020 klo 02:00
Hammaslääkäriasema Clinident panostaa

Mehiläinen rakennuttaa sairaalan Rovaniemelle

Juuri nyt - 10.2.2020 klo 02:00
Terveydenhuoltoyhtiö Mehiläinen rakennuttaa sairaalan Rovaniemelle. Rakennustyöt on määrä aloittaa keväällä 2020 ja sairaala valmistuu syksyllä 2021. Investoinnin hinta on noin 9 milj. euroa. Tiloihin avataan täysin uusi sairaala ja magneettitutkimusyksikkö, ja sinne sijoitetaan kaikki yhtiön toiminta Rovaniemellä. Mehiläisellä on siihen saakka toimipisteet kolmessa paikassa, työterveysasema Urheilukadulla, lääkärikeskus Vartiokadulla ja hammashoitola Valtakadulla. Vartiokadulla on myös yhtiön laboratorio. Sairaalan rakentaa RovaLappi Rakennus. Sairaala tulee toimimaan vuokratiloissa.

Suomalaisten suun ja hampaiden ongelmat saavat kokeneenkin hammaslääkärin hämmennyksiin: ”Olen sanonut oho aika monta kertaa”

Juuri nyt - 7.2.2020 klo 02:00
kokeneenkin hammaslääkärin hämmennyksiin: ”Olen sanonut oho aika monta kertaa” Yleisin suun sairaus on hampaiden kiinnityskudoksia, myös luuta tuhoava

Terveystalo siirtyi vahvaan tunnistautumiseen verkkoajanvarauksessa

Juuri nyt - 7.2.2020 klo 02:00
Terveystalo on 6.2.2020 siirtynyt sähköisessä verkkoajanvarauksessaan vahvaan tunnistautumiseen. Vahva tunnistautuminen otettiin käyttöön nopeutetulla aikataululla sen jälkeen, kun Terveystalo tiedotti sen sähköiseen verkkoajanvaraukseen kohdistuneesta tietojenkalastelusta. Terveystalon CDO Juha Juosila sanoo, että kyseessä ei ole pikaratkaisu, vaan vahvaan tunnistautumiseen pohjautuvaa sähköistä asiointia on kehitetty jo pitkään.

HALIn Rajakangas: Hallituksen Kela-korvausten leikkauksella vakavat seuraukset

Juuri nyt - 7.2.2020 klo 02:00
Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas viittaa hallituksen aikeisiin leikata Kela-korvauksia, ja sanoo, ettei hallitus ymmärrä päätöstensä seurauksia. Hänen mukaansa näin hallitus toimii vastoin sote-uudistuksen tavoitteita, jotka ovat palvelujen saatavuuden parantaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hillitseminen. Kela-korvausten leikkaaminen kasvattaa entisestään kuilua palveluiden saatavuudessa eri väestöryhmien välillä. Osalla on käytössään työterveyshuoltoon liittyvä sairaudenhoito tai varaa ottaa vakuutus. Rajakankaan mukaan pääsy julkiseen terveydenhuoltoon heikkenee entisestään.

Jatkuva stressi näkyy opiskelijoiden suussa – Pinja Rantama puree hampaitaan yhteen ja kärsii jomottavasta kivusta

Juuri nyt - 6.2.2020 klo 02:00
iden suussa Pinja Rantama puree hampaitaan yhteen ja kärsii jomottavasta kivusta Stressiperäisiä

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä