Hammaslääkäri

Keskiviikko 20.11.2019

Uutisten kerääjä

Posti parantaa potilaskirjeiden turvallisuutta pyydettäessä

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Postin yritysten viestintäratkaisuista vastaava johtaja Kaj Kulp kertoo, että HUSin potilaskirjeisiin lisätään jatkossa rasterointi eli turvapainatus, jotta yksityisiä tietoja eivät ulkopuoliset pääse lukemaan kirjekuoren läpi. Kulpin mukaan HUS on pyytänyt lisävarmennustoimenpidettä, joten se toteutetaan. Kulpin mukaan Posti ei kuitenkaan automaattisesti päivitä palvelupakettia kaikkien asiakkaiden osalta. Jos asiakas sen sijaan haluaa omaan palveluunsa rasterivarmennuksen tai jonkun vaihtoehtoisen lisätoimenpiteen, se voi olla yhteydessä Postiin. Tampereen yliopistollisen sairaalan tietohallintojohtajan Antti Jokelan mielestä ratkaisun pitäisi olla valtakunnallinen ja Postin tulisi korjata ongelma pikaisesti.

Suomalainen neuvola lähtee maailmalle digistartuppien kanssa

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Joukko suomalaisia startup-yrityksiä vie Suomen äitiysosaamista maailmalle. Japanissa ladattavaksi tulee isänpäivän 2019 paikkeilla Layette Oy:n äiti-lapsi-sovellus. Suomalaiset voivat ladata sen iPhone- tai Android-puhelimiin sovelluskaupasta ilmaiseksi, mutta Japanissa osa sen sisällöstä tulee olemaan maksullista. Sovellus koostuu raskauteen, synnytykseen, imetykseen ja vanhemmuuteen liittyvistä artikkeleista ja videoista. Yhtiö suunnittelee tytäryhtiön perustamista Kiinaan. Suomalainen startup Neuvo Inc. Global sai siemenrahoittajan mukaan omaan hankkeeseensa, jossa yhtiön kehittämää neuvola.com-alustaa viedään kehittyviin maihin. Neuvo Globalin yhteistyökumppani Intiassa on maan suurin e-terveyspalveluja tuottava yhtiö iKure Techsoft, ja Vietnamissa neuvola.comilla on aiesopimus terveysministeriön kanssa. Seuraavaksi yhtiö tähtää Afrikkaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä valmistuu uusia tiloja

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 11.11.2019 käsittelemästä vuoden 2020 talousarviosta ja lähivuosien talous- ja toimintasuunnitelmasta käy ilmi, että vuoden 2020 aluksi Tays Keskussairaalassa otetaan käyttöön etupihan uudistamiseen sisältyvä D-rakennus, jossa on uudet tilat muun muassa synnyttäjille, tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidolle sekä verisuoni- ja toimenpideradiologian toiminnalle. Rakenteilla on myös verisairauksien ja kliinisen isotooppilääketieteen käyttöön tuleva F-rakennus Teiskontien puolelle. Heti vuoden alussa valmistuu myös kehitysvammahuollon terapiatilojen uudisrakennus Pitkäniemeen. Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa muodostettua Tähtisairaala-yhteistyötä viedään edelleen suunnitellusti eteenpäin. Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tase on 2,341 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Valiokunta halutaan selvittämään Eksoten hallituksen puheenjohtajan toimia

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) luottamus on menossa harkittavaksi. Eksoten valtuusto sai 16 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen, jossa vaaditaan tilapäisen valiokunnan asettamista. Valiokunnan olisi tarkoitus selvittää, nauttiiko Vesterinen päättäjien eli valtuuston luottamusta. Allekirjoittaneiden määrä on sellainen, että aloite on otettava käsittelyyn. Seuraavaksi asia menee Eksoten hallituksen valmisteltavaksi. Tarkastuslautakunta päättää 13.11.2019, tekeekö se tutkintapyynnön. Eksoten valtuuston puheenjohtajat ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja keskustelivat Vesterisen kanssa kuulemistilaisuudessa.

OYSin naistentautien osastolta 18 sairaansijaa ja kätilön tehtäviä muualle

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Oulun yliopistollisen sairaalan synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualuejohtaja Eila Suvanto kertoo, että naistentautien osastolta siirtyy muille osastoille 18 sairaansijaa. Naistentautien osasto luovuttaa tilat 20.12.2019. Osaston 83:sta sairaansijasta jää jäljelle 65. Suvannon mukaan syntyneiden määrä on vähentynyt seitsemän vuoden aikana noin 20 prosenttia, joten vuodeosastolla ei tarvita enää yhtä paljon paikkoja kuin ennen. Ei kannata pitää sairaansijoja vajaalla käytöllä, kun muualla on potilaita ylipaikoilla. Muutoksia on tulossa naistentautien osaston työntekijöiden tehtäviin. Esimerkiksi kätilön tehtäviä on Suvannon mukaan siirtymässä muille osastoille.

Valviran mukaan vanhustenhoito on paranemassa

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtaja Markus Henriksson sanoo, että vanhustenhoito on kaiken kaikkiaan paranemaan päin. Siitäkin huolimatta, että jälleen yhden yksityisen vanhusten hoivakodin, Sastamalassa sijaitsevan Ikipihlaja Annen, toiminta määrättiin osittain keskeytettäväksi. Henrikssonin mukaan alalla on tehty korjaustoimia ja alan yritysten omavalvonta on parantunut. Samalla on kuitenkin liian paljon toimintayksikköjä, joissa asiat eivät ole hyvällä tolalla. Hänen mukaansa asioiden parantaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Osaavan henkilöstön saatavuudessa on hänen mukaansa vakavia ongelmia. Sen jälkeen kun vanhusten hoivakotien ongelmat alkuvuonna nousivat laajasti julkiseen keskusteluun, Valvira on saanut enemmän, myös vammaisten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien hoitoon, liittyviä yhteydenottoja.

Eksoten tietoturva-aukkoon liittyvien kirjeiden lähetys viivästyy

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) käyttämässä M-Files asianhallintajärjestelmässä paljastui 17.10.2019 tietoturva-aukko. Eksote on käynyt läpi dokumentit, jotka olivat vaarantuneet tietoturva-aukon kautta. Yli 700 asiakkaan hallinnollisiin prosesseihin liittyneitä henkilötietoja on ollut mahdollista saada selville tietoturva-aukkoa hyödyntämällä. Eksoten oli tarkoitus tiedottaa tietovuodon kohteena olleille asiakkailleen tapahtuneesta kirjeitse, mutta Postin lakon vuoksi kirjeiden lähettäminen siirtyy. Kirjeet lähtevät asiakkaille heti lakon päätyttyä.

Traficomin ajoterveysohje on uudistettu

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoterveysohjeen uusi päivitys on julkaistu 4.11.2019. Uudistettu ohje on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille - kuten lääkäreille, hoitajille ja psykologeille. Ohjeeseen on lisätty ja tarkennettu ohjeistusta mm. ajamisen kognitiivisista edellytyksistä, ikääntymisen, päihteiden ja mielenterveyden sekä näkökyvyn merkityksestä ajokyvylle. Traficomin erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara sanoo, että tieto on nyt helpommin löydettävissä ja sen sisältö on myös helpommin integroitavissa kansallisiin tietokantoihin.

Kymsote lopettaa vanhusten virikeohjaajien tehtävät Kotkassa ja Haminassa

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Vuodenvaihteessa 2019-2020 on tarkoitus, että vanhusten virikeohjaajien tehtävät lakkaavat Kotkan ja Haminan hoivakodeissa. Niissä on työskennellyt kaikkiaan viisi virikeohjaajaa, jotka ovat järjestäneet vanhuksille esimerkiksi harrastustoimintaa ja ulkoiluja. Kaksi heistä ovat olleet puolipäiväisiä. Syy tähän on se, että kuntayhtymä Kymsote on muuttamassa kaikkien hoivakotien palvelut samanlaisiksi koko maakunnassa. Kymsoten alaisuudessa on Kymenlaaksossa 51 hoivakotia. Haminassa Saviniemen hoivakodissa ja hoivaosastoilla sekä Kotkassa Villa Eskolassa, Hovinsaaren hoivakoti 2:ssa, Kotkansaaren City-kodissa ja Karhuvuorikodissa on ollut virikeohjaajia. Heille on tarjottu korvaavaksi työksi lähihoitajan töitä. Hoitajat ulkoiluttavat vanhuksia jatkossa.

Aureit Holding aloittaa julkisen käteisostotarjouksen Hoivatilojen osakkeista

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Aureit Holding Oy aloittaa 11.11.2019 vapaaehtoisen Hoivatilat Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Hoivatilat Oyj:n osakkeista. Aureit Holding Oy, Aedifica ja Hoivatilat Oyj allekirjoittivat yhdistymissopimuksen 4.11.2019. Tarjottava vastike on 14,75 euroa käteisenä jokaisesta Hoivatilojen osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Ostotarjouksen hyväksymisaika päättyy 2.12.2019.

Ylilääkäriltä kovaa puhetta Suomen terveydenhuollosta Lääkärilehdessä: ”Edessä rahoitus­katastrofi ja täydellinen romahtaminen”

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Ylilääkäri Heikki Laineen mukaan terveydenhuollon tilannekuva on täysin hukassa. Hänen mukaansa syynä ovat STM:n säätämät asetukset ja ohjeet, jotka ovat lisänneet terveydenhuollon kustannuksia merkittävästi samalla, kun rahoitus on laahannut jäljessä. Samaan aikaan suunnitellaan sekä hoitotakuiden kiristämistä että uusia hoitotakuita perusterveydenhuoltoon ja suun terveydenhuoltoon, mutta rahaa ei tällä hetkellä ole enää entistenkään takuiden hoitamiseen, Laine kirjoittaa.

Vanhempien hammaslääkäriralli loppuu, kun Lehtikangas saa jälleen hammashoitolan – "Nämä kolme vuotta ovat kuormittaneet meidän työntekijöitä"

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Kajaanissa on koettu viimeisten lähes kolmen vuoden aikana paineisia tilanteita, jotka ovat johtuneet Lehtikankaan hammashoitotilojen puuttumisesta. Nyt tilanteeseen on tulossa helpotusta, sillä ensi vuoden helmikuussa Lehtikankaalla päästään muuttamaan nykyaikaisiin tiloihin, kun entisen Lehtikankaan kirjaston tiloihin remontoidaan tilat hammashoitolalle. Remontti valmistuu vuodenvaiheessa, jonka jälkeen urakoitsija tekee vielä taloteknisiä säätöjä, Kainuun soten joh­ta­va ham­mas­lää­kä­ri Mik­ko Neu­vo­nen kertoo.

Hammaslääkäriasema sulki ovensa ja koko henkilökunta lähti Intiaan opettamaan lapsille hampaiden pesua: ”Vain yksi oli nähnyt ennen hammaslääkärin”

Juuri nyt - 12.11.2019 klo 02:00
Hyvinkääläinen hammaslääkäriasema sulki ovensa yhdeksitoista päiväksi, kun koko henkilökunta suuntasi Intian viidakkoon pitämään hammaspesukoulua sadoille paikallisille lapsille. Hammaslääkäri Benjamin Bodnerin ja hoitaja Helena Bodnerin reissun aikana jaettiin yhteensä 400 hammasharjaa.

Monen poskiontelotulehduksen syy onkin hampaissa – Hammaslääkäri kertoo, mistä merkeistä hammasperäisen tulehduksen voi tunnistaa

Juuri nyt - 11.11.2019 klo 02:00
...muistuttaa, että suun terveydellä on erittäin iso merkitys yleisterveydelle. Hän peräänkuuluttaa selkeitä hoitopolkuja lääkärin hoidosta

Valon mittaamisen hyödyt tulevaisuudessa erityisesti lääketieteessä

Juuri nyt - 11.11.2019 klo 02:00
Aalto-yliopistosta ponnistanut ElFys sanoo olevansa ensimmäinen yritys maailmassa, joka on onnistunut keräämään ja hyödyntämään jokaisen tarkasteltavasta kohteesta tulevan valonsäteen. Laite yhdistää aurinkokenno- ja valon ilmaisinten tutkimuksen uudella tavalla hyödyntämällä mustaa piitä valonilmaisimissa. Toimitusjohtaja Mikko A. Juntunen kertoo, että teknologian avulla pystytään merkittävästi parantamaan minkä tahansa valon mittaamista hyödyntävän laitteen suorituskykyä. Tarkoitus on kaupallistaa tutkimusryhmän keksimää uudenlaista tapaa valmistaa äärimmäisen herkkä optinen sensori, valodiodi. Nanoteknologiseen mustaan piihin ja atomikerroskasvatukseen perustuva teknologia tarjoaa suuren herkkyyden 200-1100 nm valon aallonpituusalueella. Juntusen mukaan tulevaisuudessa EIFyksen merkittävin vaikutus on lääketieteessä.

Oululainen Outi Kajan valittiin vuoden suuhy­gie­nis­tiksi

Juuri nyt - 11.11.2019 klo 02:00
gie­nis­tiksi 8.11.2019 10:00 | Päivitetty 8.11.2019 Vuoden 2019 hammashoitajana palkittiin Merja Karttunen Savonlinnasta (vasemmalla), vuoden

Kerimäen hammashoitolan Merja Karttunen on Vuoden hammashoitaja

Juuri nyt - 11.11.2019 klo 02:00
untayhtymäjohtaja Panu Peitsaro. 0 Uutiset Kerimäen

Vihdoin helpotusta hammaslääkäripelkoon: suomalaistutkijat löysivät rentoutustavan, joka toimii

Juuri nyt - 11.11.2019 klo 02:00
...kysy, pelko voi jäädä huomaamatta. Päältäpäin hammaslääkäri ei välttämättä osaa pelkoa nähdä. Lahden mukaan hammaslääkärin tulisi kysyä potilaan

Loisto Laboratoriot laajentaa Helsinkiin

Juuri nyt - 11.11.2019 klo 02:00
Hammas Hohde -konserniin kuuluva Loisto Laboratoriot Oy ostaa Hammaslaboratorio Confident Oy:n liiketoiminnot Helsingissä ja Seinäjoella. Järjestelyn hintaa ei julkisteta. Confidentin omistajat Eero Aho ja Juha Visti jatkavat Loiston palveluksessa. "Yrityskauppa tukee hyvin yrityksemme tavoitetta laajentua koko Suomen kattavaksi laadukkaiden hammaslaboratorioiden ketjuksi", sanoo Loisto Laboratorioiden toimialajohtaja Terhi Klint-Pihlajamaa. Loisto Laboratoriot palvelee jatkossa viidellä paikkakunnalla seitsemässä toimipisteessä. Hammas Hohteen ja Loisto Laboratorioiden toimitusjohtaja Ville Pesonen kertoo, että Confident-kaupan ansiosta konsernilla on strategiset tukijalat pääkaupunkiseudun hammaslääkäri- ja hammaslaboratoriopalveluissa.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä