Hammaslääkäri

Tiistai 07.04.2020

Uutisten kerääjä

Turun yliopistossa opiskelijoille opetetaan mielenterveyden lukutaitoa

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Turun yliopistossa opetetaan lääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoille mielenterveyden lukutaitoa yhden opintopisteen kurssilla, jossa on kaksi luentoa, verkkokurssi sekä hengitys- ja mindfulness-harjoitteita. Opiskelijat perehtyvät esimerkiksi ihmissuhdepulmiin, nukkumiseen sekä tehokkaisiin työtapoihin. Turun yliopiston lastenpsykiatrian professorin Andre Souranderin mukaan usein opiskelijoiden mielenterveyden ongelmia hoidetaan lääkkeillä, sillä 18-25-vuotiaista yli 20 prosenttia on käyttänyt psyykenlääkkeitä. Sourander sanoo, että ohjelma kannatti aloittaa hoito- ja terveyspuolen opiskelijoista, mutta kurssi voitaisiin ulottaa kaikille opiskelijoille yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja keskiasteella. Turun yliopiston lastenpsykiatrian erikoistutkija Marjo Kurjen mukaan kurssin käyneiden yleinen hyvinvointi parani ja stressikokemukset vähenivät.

Opetushallitus: Sosiaali- ja terveysalalla digiloikka tarpeen

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Opetushallituksen raportissa todetaan, että sosiaali- ja terveysalalla työelämälähtöinen osaaminen ja perusdigitaidot ovat jatkossa entistä tärkeämpiä. Työtehtävien suorittamisessa on osattava hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia, järjestelmiä ja laitteita. Myös asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseen liittyvän osaamisen merkitys kasvaa henkilökohtaisten tietojen digitalisoinnin ja kyberuhkien seurauksena. Liikenne- ja logistiikka-alalla työvoimalta vaaditaan entistä enemmän laaja-alaista yleisosaamista. Perinteisten kädentaitojen merkitys laskee automatisaation ja robotisaation laajenemisen seurauksena. Toisaalta joillakin toimialoilla, kuten kulttuurialalla, kädentaitojen merkitys saattaa jopa kasvaa eettisten arvojen muutoksen myötä ja vastapainoksi digitalisoituvalle yhteiskunnalle. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen eettisyys, kestävän kehityksen arvot ja asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittäminen muokkaavat nykyisiä ja synnyttävät täysin uusia tehtäviä sekä niihin liittyviä osaamistarpeita.

Lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskus tulossa HUSiin

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
HUSiin ollaan perustamassa kansallisesti palvelevaa lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen keskusta. Sen myötä hajallaan oleva kivunhoito saadaan yhteen yksikköön. Uudistuksella tavoitellaan erityisesti pitkäaikaisen kivunhoidon saatavuuden parantamista. HUSin mukaan lasten kivunhoito ja sen tutkimus ovat jääneet aikuisten hoitoon nähden liian vähälle huomiolle. Uusi keskus palvelee myös kansainvälistä vaikuttavuutta.

Taysissa paljon potilaita ilman jatkohoitopaikkaa

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Taysissa jatkohoitopaikkaa odottavien tamperelaisten määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtymistä odottavia on tällä hetkellä yli 100. Ongelman ratkaisemiseksi Tampere pyrkii ostamaan lisää hoitopaikkoja esimerkiksi Tammenlehväkeskuksesta. Tampere haluaisi lisäksi siirtää Hatanpään sairaalan kaksi osastoa takaisin kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Tampere toivoo näiden 70 vuodepaikan palautumista kaupungille elokuun 2020 alkuun mennessä.

Ensimmäiset tulokset kliinisten laaturekisterien hankkeesta

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Yliopistollisten sairaaloiden piirissä vuonna 2017 käynnistetystä kliinisten laaturekisterien hankkeesta on saatu ensimmäiset vertaisarviointien tulokset. Ensimmäisinä pilotteina mukana ovat olleet HIV, aivoverenkiertohäiriö ja tahdistin. Tulokset on jaettu yliopistosairaaloiden kesken. HUSin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen sanoo, että kliiniset laaturekisterit ovat tuottajan rekistereitä, joiden avulla tuottajat kehittävät omaa päivittäistä toimintaansa. Jos kaavailtu sote-ratkaisu toteutuu, niiden merkitys kasvaa entisestään. Tyksin sairaalajohtaja ja ohjausryhmän jäsen Petri Virolainen sanoo, että tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan sairaaloiden välistä vertailutietoa hoidon vaikuttavuudesta. Aiemmat vertailut ovat tuoneet tietoa toimenpiteiden tuottavuudesta ja taustalla on ollut oletus, että kaikki tehdyt sairaalasuoritteet ovat olleet yhdenvertaisia.

Kaupungit eivät huomioi luontohyötyjä riittävästi

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
Helsingin yliopiston akatemiatutkija Riikka Puhakan mukaan Luonnon hyvinvointivaikutuksia koskevat tutkimukset pitäisi huomioida nykyistä enemmän terveydenhuollossa ja kaupunkien suunnittelussa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Adele- ja Kota-tutkimuksissa on havaittu mm. päiväkotien viherpihojen hyödyt lasten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Myös ympäristökokeskuksessa ollaan samaa mieltä ja ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemen mukaan terveyshyödyistä tiedetään koko ajan enemmän, on silti kaupunkisuunnittelussa paljon kehitettävää. Terveyshyötyjä kannattaa Paloniemen mukaan tuoda esiin ja parantaa kaikissa kaupungeissa.

Webbokning för barnfamiljer i Borgå fortfarande bara på finska - "Att inte kunna göra tidsbeställningen på svenska är väldigt fel i en tvåspråkig stad"

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
pråkig stad" Publicerad 17.12.2019 - 16:23. Uppdaterad 17.12.2019 - 16:23 Dela: 5 Tjänsten omfattar tider till barnrådgivning, preventivrådgivning och

Vaasa ei selviä hammashoidon päivystyksestä ilman Seinäjoen apua

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
...artikkeli Twitterissä Vaasa tarvitsee Seinäjoen apua selviytyäkseen laajasta päivystyksestä. Ongelma koskee lähinnä

Ainetta lisäävä valmistus kehittyy kovaa vauhtia

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
3D-tulostus on ollut viime vuosina paljon esillä ja sitä on ehditty luonnehtia hypeksi, mutta tutkijoiden ja yritysten kiinnostus viestii muusta. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulu teki Koneteknologiakeskus Turku Oy:n, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa hankehakemuksen monikomponenttimateriaalien lisäävän valmistuksen kehittämiseen, jolle myönnettiin rahoitus keväällä 2019. Tutkimukselliset painopisteet liittyvät lähitulevaisuuden haasteisiin, kuten henkilökohtaisteen terveydenhoitoon liittyviin lääkeannostelijoihin ja lujuusominaisuuksiltaan vaativiin hammasproteeseihin.

Tandvården ett problem då Vasa får omfattande jour vid årsskiftet – en del patienter skickas också i fortsättningen till Seinäjoki

Juuri nyt - 18.12.2019 klo 02:00
...inte att öppna eller stänga? Har du förutom värk också feber? Eller har du börjat blöda kraftigt? Då kan du behöva akut

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä