Hammaslääkäri

Tiistai 07.07.2020

Uutisten kerääjä

Sipoo päätti olla toistaiseksi liittymättä Apottiin

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Sipoon kunnanhallitus päätti, että Sipoon kunta ei vielä liity asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin. Sipoon kunta sanoo olevansa valmis käsittelemään päätöstä uudelleen, mikäli päätös Apotin osakkeiden merkinnästä ehdotetussa aikataulussa on riittävä tai jos ehdotettuihin liittymisehtoihin tulee olennaisia muutoksia esitetyssä aikataulussa.

HUS: Jos Suomessa 35 % sairastuu koronaan, kaikille ei tehohoitopaikkoja

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi koronaviruksen kustannusten olevan terveydenhuoltojärjestelmälle noin 2-2,5 miljardia euroa. Lehtosen arvion pohjalla on laskelma, jonka mukaan 35 % suomalaisista sairastuisi koronavirusinfektioon. Tämän skenaarion mukaan noin 96 000 suomalaista tarvitsisi tehohoitoa, mutta vain noin 15 %:lle pystyttäisiin sitä antamaan. Tämän 6 kuukauden epidemian tehohoidon kustannus olisi 540 miljoonaa euroa. Lehtonen sanoo, että hoitopäivien lisäksi sairaaloille aiheutuu monenlaisia kustannuksia.

Porvoo kieltäytyy toistaiseksi Apotista

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Porvoon kaupunginhallitus päätti, että asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin ei liitytä sen taloudellisten ja toiminnallisten riskien takia. Asia annetaan tiedoksi valtuustolle. Porvoo kertoo kuitenkin olevansa valmis käynnistämään neuvottelut järjestelmään liittymisestä myöhemmin, jos Apotti tarjoaa tähän mahdollisuuden. Kaupungin johdon mukaan myös kaupungin nykyisellä asiakas- ja potilastietojärjestelmällä voidaan tuottaa ja kehittää hyvän hoidon edellyttämiä palveluja. Porvoon kaupunginjohtajan Jukka-Pekka Ujulan mukaan se kuitenkin vaatii nykyjärjestelmän kehittämistä ja lisäresurssien kohdentamista kehitystyöhön.

HUS esittää Apotin seuraavan käyttöönoton siirtämistä

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
HUS esittää potilastietojärjestelmä Apotin seuraavan käyttöönoton siirtämistä koronavirustilanteen vuoksi myöhäisempään ajankohtaan. Apotti on ollut tarkoitus ottaa toukokuussa laajasti käyttöön kaikissa Meilahden sairaala-alueen yksiköissä, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa sekä muissa erillisissä HUSin toiminnoissa. Apotti-järjestelmän käyttö jatkuu normaalisti sitä jo käyttävissä sairaaloissa ja yksiköissä. HUSin kehitysjohtaja Visa Honkanen sanoo, että sairaaloiden henkilökunnan kaikki voimavarat suunnataan nyt potilashoitoon. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Apotin hankeohjausryhmä, joka on Apotin asiakkaiden ja Apotin yhteinen strategisen tason ohjaus- ja päätöksentekoelin ja jossa on edustus kaikista Apotin asiakas- ja omistajaorganisaatioista.

Työaikaan ja vuosilomaan väliaikainen poikkeusasetus kriittisissä toiminnoissa

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Valtioneuvosto on antanut 17.3.2020 valmiuslain nojalla asetuksen, jolla pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. Järjestelyt koskevat työaikaa ja vuosilomia sekä irtisanomisaikaa työntekijän irtisanoutuessa työstään. Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Irtisanomisajan pidentämistä ei kuitenkaan sovelleta poliisitoimessa. Työnantaja voisi keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa. Lisäksi työnantaja voisi poiketa velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen sekä poiketa lepoaikasäännöksistä. Työnantaja voisi myös pidentää työntekijän noudatettavaksi säädettyä irtisanomisaikaa neljään kuukauteen, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

Lapsen hammashoidon laiminlyömisestä Oulussa sakkoja vanhemmille – Oikeus ei uskonut selityksiin iltamaidosta

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
...Silloin hampaat olivat vielä kunnossa. Seuraavan kerran lapsen hampaat tutkittiin kolmivuotiaana. Tuolloin hampaissa havaittiin useita

Kiireettömät hammashoitoajat perutaan Oulussa – suojavarusteita halutaan säästää, poraus aiheuttaa riskiä viruksista

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
...koronaviruspotilasta tai epäiltyä koronaviruspotilasta hoidettaessa. Hammashoidon päivystystoiminta jatkuu Oulussa eriytettynä. Infektiosairaille

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä