Hammaslääkäri

Torstai 27.02.2020

Uutisten kerääjä

SuPerin Paavolan mielestä kuntien säästötoimissa on suuri ristiriita

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee kuntien ristiriitaista toimintaa. Kunnat lomauttavat tai irtisanovat hoitajia ja samaan aikaan pohtivat, mistä hoitajia saadaan riittävästi. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntatyönantajista muistutti SuPerin työmarkkinapäivillä kuntien heikosta rahatilanteesta. Ainakin yli 60 kuntaa tai kuntayhtymää on käynyt tai käy parhaillaan yt-neuvotteluja. Jalonen perää rahaa valtiolta, jos kuntien velvoitteita lisätään entisestään. SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo kertoo puolestaan, että kiky-menetyksiä ei ole korvattu kunnille kuten luvattiin.

Kuntaliitto kaipaa keskustelua vanhusväestön hoivasta kokonaisuutena

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Kuntaliitto antoi 7.11.2019 lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön vanhuspalvelujen lakiluonnokseen. Kuntaliitto katsoo, että ikäihmisten hoivaa pitäisi arvioida kokonaisuutena, sekä koti- että ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten kannalta. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo, että oikea johtaminen ja tehtävien organisointi on tärkeää. Hoiva-ala kärsii henkilöstön heikosta saatavuudesta sekä vaihtuvuudesta, jota voitaisiin osaltaan vähentää esimiestyötä tukemalla, hyvällä perehdytyksellä ja henkilöstön mukaan ottamisella suunnittelutyöhön. Kuntaliitto toivoo, että mahdollisen vähimmäismitoituksen tarve arvioidaan vasta sitten, kun nykyisten hoivapalveluiden laatu luotettavasti tiedossa. Mikäli vähimmäismitoitukseen kuitenkin päädytään, Kuntaliitto kannattaa nykyisen laatusuosituksen mukaista 0,5 vähimmäismitoitusta.

HUS sanoo varautuneensa Postin lakonuhkaan

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
HUS on varautunut Postin lakonuhkaan ennakkoon, sillä posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko vaikeuttaa myös HUSin lähete- ja ajanvarauskirjeiden toimittamista. Yksiköissä on pyritty purkamaan jonossa olevien varauksia heti marraskuun alusta 2019 lähtien. Lääkäreitä on ohjeistettu käsittelemään kiireelliset lähetteet mahdollisimman pian, jotta potilaille on voitu lähettää tieto ajanvarauksesta. Kiireelliset ajat tulee aina soittaa potilaalle. Lakon alkaessa potilaille tulee soittaa myös vähemmän kiireellisistä ajanvarauksista, mikäli ei voida varmistua kirjeen ehtimisestä ajoissa potilaalle.

Markus Henriksson jatkaa Valviran ylijohtajana

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Valtioneuvosto on nimittänyt 7.11.2019 Markus Henrikssonin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ylijohtajaksi. Henriksson jatkaa nykyisessä tehtävässään, sillä hän on toiminut Valviran ylijohtajana vuodesta 2017 alkaen. Henrikssonin uusi kausi ylijohtajana alkaa 1.1.2020. Määräaikainen nimitys kestää 31.12.2024 asti. Valviran ylijohtajan virkaa haki kahdeksan henkilöä.

Mehiläinen Länsi-Pohja vähentää väkeä ja supistaa toimintoja

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Mehiläinen Länsi-Pohja, joka tuottaa Meri-Lapissa perus- ja erikoissairaanhoidon palveluja, vähentää väkeä ja pienentää useiden osastojen tai poliklinikoiden paikkalukua. Yhtiön mukaan työt loppuvat 13 työntekijältä, mutta irtisanomisia ei tule. Vähennykset hoidetaan eläköitymisten ja työntekijöiden siirtojen kautta. Mehiläinen Länsi-Pohjan mukaan vähennyksiä tehdään Kemissä sijaitsevan Länsi-Pohjan keskussairaalan sydän-, keuhko- ja sisätautien osastoilla, lastenosastoilla ja lisäksi synnytysosastolla ja naistentautien poliklinikalla.

Varhila: Mehiläisen yrityskauppa ei haittaa sote-valmistelua

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että terveysalan keskittyminen kahdelle suurelle yritykselle saattaa vaikeuttaa innovaatioiden syntymistä, sillä pienten yritysten voi olla vaikeampi päästä markkinoille. Tämä on hänen mukaansa huono puoli Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistymisessä. Varhilan mukaan yrityskaupalla ei ole vaikutusta sote-uudistuksen valmisteluun. Valinnanvapaus jatkuu nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Terveyspalvelut pysyvät hänen mukaansa suurelta osin julkisina, mutta erikoissairaanhoitoa voidaan esimerkiksi kilpailuttaa. Tällöin tarjoukset saattavat Varhilan mukaan keskittyä suuriin tuottajiin. Pariinkymmeneen maakuntaan järjestaytyvä sote voi hänen mukaansa sallia paremmat edellytykset kilpailutuksille ja estää hinnannousu.

Lapin sairaanhoitopiiri säästää sittenkin yli 4 miljoonaa euroa

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Lapin sairaanhoitopiirin säästösuunnitelmiin on tullut tarkennuksia. Sairaanhoitopiiri aikoo säästää 4,4 miljoonaa euroa vuonna 2020 kustannuksia vähentämällä. Säästöjä on tarkoitus toteuttaa esimerkiksi vähentämällä yksityisten lääkäreiden ostopalveluja sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoja. Ostolääkäreitä on sairaanhoitopiirissä käytetty etenkin psykiatriassa. Vuoden 2020 talousarvio laaditaan puoli miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Lapin sairaanhoitopiirin hallitus päätti 5.11.2019 vuoden 2020 talousarviosta ja esittää sitä sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyttäväksi.

Espoo selvittää sairaalan mahdolliset ongelmat

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Ylen ruotsinkieliset uutiset kertoi Espoon sairaalan henkilökunnan kärsivän ylikuormituksesta ja siitä, että potilaille annetaan rauhoittavia lääkkeitä, koska kukaan ei ehdi hoitaa heitä. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen varapuheenjohtaja Johanna Värmälä (sd.) sanoo, että Espoon sairaalan tilanne pitäisi nyt selvittää. Hänen mukaansa selvitystyö alkaa talon sisäisillä keskusteluilla. Värmälän mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että resurssit eivät ole riittävät.

OECD: Ylipainoisten ihmisten osuus Suomessa huomattava ongelma

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n laajan raportin mukaan terveydenhuollon taso kehittyy kaiken aikaa, mutta samaan aikaan elintasosairauksien yleistyminen on pysäyttänyt kansalaisten odotettavissa olevan eliniän pitenemisen. Suomi on monella mittarilla OECD-maiden terveystilastojen kärkijoukoissa, mutta huomattava ongelma on ylipainoisten ihmisten suuri osuus. Suomessa jopa kaksi kolmasosaa aikuisväestöstä on ylipainoisia. Eräissä maissa on havaittu eliniänodotteen kääntyneen jopa laskuun. Käänteen on aiheuttanut kroonisten sairauksien kasvu, joka taas on seurausta elintapojen muuttumisesta. OECD-maista Suomessa ja Saksassa elää eniten ihmisiä, joilla on vähintään kaksi kroonista sairautta. OECD:n vertailussa on listattu myös esimerkiksi hedelmien ja vihannesten kulutusta, joka Suomessa on asukasta kohti laskettuna OECD-maiden heikoimpia.

Espoon liikkuva sairaala LiiSa vähensi asiakkaiden päivystyskäyntejä

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Espoossa on saatu myönteisiä kokemuksia maaliskuussa 2019 toimintansa aloittaneesta liikkuvasta sairaalasta, jolla on tehtäviä tehostetun palveluasumisen ja nykyään myös Espoon kotihoidon kohteissa. Nyt on jo nähty, että palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden päivystyskäynnit sekä ensihoidon hälytykset palvelutaloihin ovat selvästi vähentyneet. Espoon sairaalan johtava ylilääkäri Roope Leppänen sanoo, että kokeilun tarkoitus on kuitenkin aidosti tutkia, miten vähäisiä resursseja käytetään järkevimmällä tavalla.

Yhdistys tuotti jo yli mijoona euroa Taysin uudelle sairaalalle

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Taysin vuoden 2020 alussa avautuvalla vastasyntyneiden teho-osastolla on saatu paljon aikaiseksi Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n kautta lahjoitusvaroilla hankituilla tarvikkeilla. Esimerkiksi läheiset voivat yöpyä vauvan huoneessa, jossa on Tuki ry:n maksama kunnollinen patja isälle. Lahjoitusvaroin on varustettu raskaana olevien huoneita, joissa viihtyvyyttä lisäävät esimerkiksi Finlaysonin lakanat. Lahjoitusvaroilla on hankittu myös yölamppuja synnyttäneille, keinutuoleja, ja synnytyskeinuja. Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n projektipäällikkönä kolme vuotta sitten aloittanut Susanna Lohiniemi sanoo, että rahaa on kerätty yli miljoona, josta laitteisiin on mennyt 500 000, viihtyvyyteen 250 000, tutkimukseen 210 000 ja koulutukseen 28 000 euroa. Tavaralahjoituksiakin on tullut.

Tehy: Sosiaali- ja terveyskeskukset uudistuvat kehittämällä työnjakoa

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Sote-uudistuksessa on Tehyn mielestä olennaista rakentaa toimiva kokonaisuus, joka turvaa hoidon saatavuuden. Kokonaisuus koostuu perustason sosiaali- ja terveyspalveluista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä erikoissairaanhoidosta. Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikainen sanoo, että työnjaon kehittäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen ovat keinoja, joilla hoidon saatavuutta voidaan parantaa. Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja suuhygienistin suoravastaanottoja pitää lisätä ja kehittää. Kaikkien potilaiden ei ole välttämätöntä perusterveydenhuollossa tavata lääkäriä. Esimerkiksi fysioterapeutit voivat arvioida neurologisia sairauksia sairastavien toimintakykyä ennen lääkärin vastaanotolle menoa. Myös hoitajien rajattua lääkkeen määräämistä pitää Viinikaisen mukaan hyödyntää nykyistä enemmän. Ennaltaehkäisyyn on panostettava enemmän.

Talouselämä: Pihlajalinna kutistui ostokohteeksi

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Talouselämä-lehden analyysin mukaan terveysyhtiö Pihlajalinna jäi kiinni sotesohjoon ja ajautui ostokohteeksi. Lehden mukaan Pihlajalinnan kasvu jatkui vauhdikkaana sen 2015 tehdyn listautumisen jälkeen. Sen kasvu jatkui niin kauan kun Suomen hallitus salli kuntien kokonaisulkoistukset ja kun yhtiö kasvatti yritysostoin lääkäriasemien verkostoaan. Talouselämän mukaan yhtiön viime vuosien kasvu jäi kuitenkin nuupahtaneeksi, eivätkä näkymät 2020-luvulle olleet kannustavia. Talouselämä-lehden mukaan silloin todennäköisesti loppuisivat Pihlajalinnan useat pitkät taloudellisesti kannattavat kuntaulkoistukset, sillä sopimuskausien jatkamisiin on tulossa epävarmuuksia uudessa maakuntiin pohjaavassa sote-mallissa.

Kulut kasvoivat miljoonilla

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
Kuopion terveydenhuollon palvelualueen toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 13,4 miljoonalla eurolla vuoden 2019 talousarviosta. Perusturvan palvelualueella toimintakatteen ylitykseksi arvioidaan 3,9 miljoonaa euroa. Huono tilanne on muun muassa lapsiperhepalveluissa. Suun terveydenhuollossa kalustohankintojen ja hoitotarvikekulujen ennakoidaan ylittyvän noin 150 000 eurolla. Kuopiolla on parhaillaan käynnissä suun terveydenhuollossa ”talkooviikot”, joiden aikana suun terveydenhuoltoon on kutsuttu noin 600 asiakasta. Tämän jälkeenkin jonoon jää yhä yli 700 asiakasta. Perusturva- ja terveyslautakunnan johtaja Neeta Röppänen korostaa, ettei lakisääteisistä palveluista tule tinkiä ensi vuoden talousarviota tehtäessä.

Lapset pilaavat hampaansa verkkokaupan valkaisutahnoilla - erikoishammaslääkäri: ”Ei missään tilanteessa aiheellista”

Juuri nyt - 8.11.2019 klo 02:00
...jenkkihymyn toivossa verkkokaupasta valkaisevia hammastahnoja. Videolla

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä