Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Uutisten kerääjä

Pihlajalinna aloittaa koronatestaukset

Juuri nyt - 23.3.2020 klo 02:00
Pihlajalinna aloittaa koronavirustestaukset 23.3.2020 Tampereella, Kangasalla, Seinäjoella ja Helsingissä. Testauspisteet ovat avoinna ajanvarauksella. Pihlajalinna tekee testaukset sairaanhoitopiirien ohjeiden mukaisesti, joten se ei testaa esimerkiksi oireettomia henkilöitä. Testin hinta on 193 euroa.

SRV toteuttaa Jorvin sairaalan leikkausosaston peruskorjauksen

Juuri nyt - 23.3.2020 klo 02:00
HUS on valinnut SRV:n toteuttamaan Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjauksen Espoossa. Hankkeessa uusitaan anestesia- ja leikkausosaston sekä sydänkeskuksen ja laboratorion tilat. Projektinjohtourakkasopimuksella toteutettavaan hankkeeseen sisältyy kehitysvaihe. Hankkeen tavoitebudjetti tarkennetaan kehitysvaiheen päätteeksi. Toteutusvaihe käynnistyy kesäkuussa 2020, jolloin hanke merkitään SRV:n tilauskantaan. Rakennustöiden on määrä valmistua vuonna 2023. Jorvin sairaalan peruskorjaus toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. SRV:lle asetetaan laadulliset tavoitteet sekä aikataulu- ja kustannustavoitteet. Peruskorjausalueen bruttoala noin 10 492 bruttoneliömetriä. Peruskorjauksen jälkeen Jorvissa on 20 leikkaussalia.

Terveystalo antoi tulosvaroituksen

Juuri nyt - 23.3.2020 klo 02:00
Terveystalo päivittää markkinanäkymäänsä epävarman markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö antaa tulosvaroituksen. Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä hyvin epävarma koronavirusepidemian hillitsemiseen liittyvien poikkeustoimien myötä. Tilanteen odotetaan vaikuttavan kuluttajien käyttäytymiseen ja ennaltaehkäisevien ja hyvinvointipalvelujen kysyntään lähikuukausina. Näin ollen tilanteen odotetaan vaikuttavan myös Terveystalon odotettavissa olevaan taloudelliseen kehitykseen. Myös ei-kiireellisen sairaanhoidon sekä suunterveyden palveluiden kysynnän odotetaan laskevan lyhyellä aikavälillä.

Yksityinen terveydenhuolto auttamaan koronakriisissä

Juuri nyt - 23.3.2020 klo 02:00
Yksityiset terveyspalveluyritykset ovat valmiita osallistumaan työhön koronaviruksen aiheuttamien haasteiden voittamiseksi. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä julkisen sektorin kannattaa hyödyntää joustavasti yksityisen sektorin resursseja taistelussa virustautia vastaan. Hallitus linjasi 16.3.2020, että kapasiteettia lisätään julkisella ja yksityisellä sektorilla ja että yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Toistaiseksi ei ole valmiita päätöksiä tai suunnitelmia siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kertoo, että terveyspalveluyritykset ovat keskustelleet asiasta keskenään ja viranomaisten kanssa. Yksi suunnittelukokous viranomaisten ja yritysten välillä on pidetty ja seuraavasta on sovittu. Yrityksiltä on jo tullut konkreettisia ehdotuksia siitä, miten ne voisivat auttaa kriisin hoidossa. Partasen mukaan julkisella sektorilla tarvittavan kapasiteetin lisäämiseen on käytettävissä monia keinoja, kuten ostopalvelut sekä työvoiman ja toimitilojen vuokraus.

Koronavirus on kunnille myös suuri taloudellinen murhe

Juuri nyt - 23.3.2020 klo 02:00
Koronavirus kurittaa kuntataloutta. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen arvioi, että koronaepidemian kokonaisvaikutukset nousevat miljardeihin euroihin. Virus aiheuttaa suoria kustannuksia terveydenhuollossa. Se myös leikkaa verotuottoja. Kasvava työttömyys lisää toimeentulotukimenoja. Karhunen sanoo, että vaikutukset kuntien talouteen tulevat pääosin viiveellä. Vielä ei voi sanoa vaikutusten kokonaismäärää. Suomen hallitus on luvannut kunnille kompensaatiota koronan tuomiin ongelmiin. Alkuun kyse on isommasta arvonlisävero-osuudesta. Karhunen kommentoi, että se on yksi hyvä keino. Kuntaliitossa on kuitenkin tulkittu, että hallitus pyrkii toimella vain kompensoimaan menoja, joita kunnille on tulossa uusista valtion määräämistä velvoitteista, kuten hoivamitoituksesta. Kuntaliiton mielestä nyt on väärä hetki lisätä kuntien taakkaa. Karhunen linjaa, että asiassa täytyy ottaa aikalisä, jotta ehditään selvittää, mikä vaikutus epidemialla on talouteen.

Päijät-Hämeessä supistetaan kiireettömiä palveluita

Juuri nyt - 23.3.2020 klo 02:00
...lähetteellä Päivystysapu 116 117:n antamien ohjeiden perusteella. Tässä vaiheessa vähennetään kiireetöntä leikkaustoimintaa sekä kiireetöntä

Apuväline maksoi apteekissa 2,20 e ja auttoi unettomuuteen, kuorsaamiseen ja hampaiden kiristelyyn

Juuri nyt - 20.3.2020 klo 02:00
...muut rakenteelliset seikat saattavat aiheuttaa nenän kautta kuorsaamista, Marina korostaa. Purentaongelmien syytkin ovat moninaisia. Jos hampaiden

Suomessa on alle 10 laboratoriota koronatesteihin

Juuri nyt - 20.3.2020 klo 02:00
Koronaviruksen testikapasiteettia pyritään lisäämään viranomaisohjeiden mukaan. Suomessa on alle 10 laboratoriota, jotka tekevät koronatestejä. Yleisimmin testit tehdään geenimonistus- eli PCR-menetelmällä, jossa näytteen dna:ta koneellisesti monistetaan PCR-laitteella. Yhdellä laitteella voi analysoida samanaikaisesti 96 näytettä. Markkinoille tekee tuloaan myös nopeita testejä, jotka voivat auttaa katkaisemaan tartuntaketjuja. Niillä tulos voi tulla 10-15 minuutissa. Medkit-verkkokaupalla on esimerkiksi ennakkomyynnissä USAssa valmistettuja testipakkauksia, joita saadaan suomalaisille tilaajille viikolla 13/2020. Turkulainen ArcDia International kehittää myös pikatestiä koronavirukseen. ArcDian uudet prototyyppitestit voivat olla koekäytössä kesällä 2020.

HUS on siirtynyt täysvalmiuteen

Juuri nyt - 20.3.2020 klo 02:00
HUS on siirtynyt toimitusjohtajan päätöksellä 19.3.2020 korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen. HUSin valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo, että toistaiseksi koronaviruspotilaiden hoito kuormittaa HUSin sairaaloita vähän. Siirtymällä poikkeusolojen johtamisjärjestelmään ja täysvalmiuteen HUS varmistaa toimintakykynsä myös siinä vaiheessa, kun sairaaloiden kuormitus merkittävästi kasvaa.

JHL, JUKO ja Jyty vaativat vastuunottoa

Juuri nyt - 20.3.2020 klo 02:00
Työnantajajärjestöjen mukaan kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin epärealistisiin vaatimuksiin. Muut kuntaneuvotteluihin osallistuvat palkansaajajärjestöt pitävät tilannetta vastuuttomana. Neuvotteluissa on ollut tarjolla minimissään sama taso palkankorotuksiin kuin teollisuudessa ja vientialoillakin. JUKO, JHL ja Jyty (JAU) sekä KT ovat esittäneet neuvotteluissa selkeitä ratkaisuja, mutta yksimielisyyttä ei ole syntynyt. Muiden palkansaajajärjestöjen näkemyksen mukaan neuvotteluja olisi pitänyt jatkaa, jotta julkiselle sektorille olisi taattu työrauha.

Tehy kiistää 10 %:n korotusvaatimukset

Juuri nyt - 20.3.2020 klo 02:00
KT Kuntatyönantajat syyttää Tehyn ja Superin viime päivien toiminnan osoittaneen puutteita kriisitietoisuudessa. KT syyttää hoitajajärjestöjen käyttävän vakavaa tautitilannetta hyödykseen ja hakevan sen varjolla pysyvää, yli 10 %:n palkankorotusta. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kiistää KT:n väitteen. Hänen mukaansa kukaan ei ole esittänyt 10 %:n palkankorotusvaatimusta.

Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat keskeytyneet

Juuri nyt - 20.3.2020 klo 02:00
KT Kuntatyönantajat on tehnyt kunta-alan järjestöille tarjouksen vuoden mittaisesta ja pelkistetystä, 1,3 %:n korotuksen takaavasta sopimuksesta. Tarjous vastaa työmarkkinoilla tähän mennessä syntyneen ns. yleisen linjan mukaista ensimmäisen vuoden korotusta. Kunta-alan pikaisen ratkaisun avulla kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden henkilöstöt pystyisivät rauhassa keskittymään poikkeustilanteen hallintaan. KT on myös valmis tekemään pitkän siirtymäajan varassa erillisen sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstölle. Tämä on tarkoitus kytkeä valtakunnalliseen sote-uudistukseen. KT:n mukaan hoitajajärjestöt haluavat käyttää vakavaa tautitilannetta hyödykseen ja saamaan sen varjolla pysyvän, yli 10 %:n palkankorotuksen. Sen suora hinta kuntien veronmaksajille olisi yli 700 milj. euroa vuodessa. Koko kunta-alalle levitessään hinta olisi jopa 1,7 mrd. euroa vuodessa.

Suomalainen dekontaminaatiolaite kiinnostaa maailmalla

Juuri nyt - 20.3.2020 klo 02:00
Sotilastarpeisiin Suomessa kehitetty dekontaminaatiolaite saattaa osoittautua tehokkaaksi koronavirusepidemian taltuttamisessa. Laite, joka käyttää kaasumaista vetyperoksidia, tuhoaa mikrobit pinnoilta vahingoittamatta herkkiä elektronisia laitteita. Essote on ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä ottanut laitteen käyttöön. Laitteella puhdistettiin ensimmäisenä ambulanssi. Laitteen käyttöä kouluttanut Cleamixin toimitusjohtaja kertoo, että ulkomailta on tullut paljon kiinnostusta kymmeniä tuhansia euroja maksavaa laitetta kohtaan. VTT on ollut mukana testaamassa laitetta.

Koronatestaus työllistää laboratorioita, mutta komponenttien kysyntä huolettaa

Juuri nyt - 20.3.2020 klo 02:00
Synlab Finland Oy:n toimitusjohtaja Aarne Aktan kertoo, että yksityiset suomalaiset terveysjätit ostavat Virossa tapahtuvan testauksen Synlabilta, joka kuuluu saksalaiseen terveyskonserniin. Aktanin mukaan yhtiö tutkii mm. Terveystalon ja Pihlajalinnan koronanäytteitä. Näytteitä tutkitaan kolmessa vuorossa ja seitsemän päivää viikossa. Aktan kertoo, että Suomessa on tehty yli 4 000 koronatestiä ja tarve on monikymmenkertainen. Hänen mukaansa tällä hetkellä ei pystytä testaamaan niin paljon kuin tarvittaisiin. Hänen mukaansa testeissä tarvitaan komponentteja eli reagensseja. Niitä on vaikea saada ja niiden hinnat nousevat koko ajan. Myös Suomen suurimmassa laboratorioalan yrityksessä Fimlabissa on huomattu tutkimuksissa tarvittavien komponenttien kysynnän kasvu.

HUSLAB on pahoin ruuhkautunut koronavirusnäytteiden takia

Juuri nyt - 19.3.2020 klo 02:00
HUSLABin virologian ja immunologian laboratorio Helsingissä on pahoin ruuhkautunut koronavirusepidemian johdosta. HUSin mukaan laboratorio pyrkii kuitenkin vastaamaan SARS-CoV-2-näytteistä 48 tunnin kuluessa siitä, kun näyte on tullut laboratorioon. Suomessa käytössä oleva koronavirustesti on niin sanottu omavalmistustutkimus, joka perustuu geenimonistukseen. Tähän testaamiseen on valmiuksia pääsääntöisesti vain yli­opistosairaaloiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratorioissa. HUS ilmoittaa myös lopettavansa Askolan terveysaseman laboratoriotoiminnan keskittääkseen resursseja.

Yli 70-vuotiaiden eristäminen tuo työvoiman siirtoja muilta sektoreilta

Juuri nyt - 19.3.2020 klo 02:00
Hallituksen koronavirukseen liittyvän ohjeen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan ja olemaan "karanteenia vastaavissa olosuhteissa". Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen sanoo, että lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei riitä kotikaranteenimaisiin oloihin joutuneiden auttamiseen. Koska hallitus päätti sulkea mm. julkisen sektorin museot, teatterit, kirjastot, uimahallit ja muut urheilutilat, työvoimaa voi vapautua lisää näiltä alueilta. Myllärinen muistuttaa, että kunnan maksaessa edelleen palkkaa työntekijöille, on sillä oikeus siirtää heitä. Työtehtävän tulee kuitenkin olla koulutuksen ja kokemuksen perusteella sopiva. Kunnat kokoavat myös kolmannen sektorin toimijoita.

SuPer ei hyväksy terveysalan yt-neuvotteluja kriisiaikana

Juuri nyt - 19.3.2020 klo 02:00
SuPer paheksuu hoitoalan säästötoimia kriisiaikana. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo, että poikkeuksellisissa olosuhteissa jokaista hoitoalan ammattilaista tarvitaan huolehtimaan yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevista. SuPer on saanut tietää, että yksityinen hyvinvointipalveluja tuottava Vetrea-konserni on aloittamassa yt-neuvottelut. SuPer pitää tällaisia toimia poikkeuksellisina valmiuslain aikana.

STM täsmentää ohjeita suun terveydenhuollon varautumiseen

Juuri nyt - 19.3.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on 18.3.2020 täsmentänyt aiemmin annettuja käytännön ohjeita suun terveydenhuollon toimijoille varautumiseksi koronavirustilanteeseen vastaanotoilla. Edelleen ohjeiden mukaan jokaisella suun terveydenhuollon vastaanotolla pitää olla oma soveltuva ohjeistus siitä, miten toimia koronavirustilanteessa kussakin taudin leviämisvaiheessa. Myös alueellisesti voidaan sopia koronatartunnan saaneiden potilaiden välttämättömän hammashoidon toteuttamisesta. Suun terveydenhuollon vastaanotoilla on tärkeää toimia siten, ettei asiakkaita altisteta tartunnoille. Vastaanotoilla on huolehdittava henkilökunnan työturvallisuudesta myös koronatartunnan saaneita potilaita hoidettaessa

LänsiAuto ja Opel lainaavat 100 autoa julkisen terveydenhuollon ammattilaisille

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
LänsiAuton johto on päättänyt, että LänsiAuton Suomessa operoima Enterprise-autovuokraamo tarjoaa sata Opel-ajoneuvoa maksutta käyttöön Suomen julkisen terveydenhuollon ammattihenkilöille kuukauden ajaksi. Myös vuokra-autojen kuukausi- ja päivävuokrauksen hintoja alennetaan tuntuvasti. LänsiAuto ja Opel osoittavat tempauksella tukea Suomen julkiselle terveydenhuollolle koronavirusepidemian aikana. Laina-autot luovutetaan hoitohenkilökunnalle ilmoittautumisjärjestyksessä. Auton voi varata sähköpostitse esittämällä todistuksen terveydenhuollon ammattihenkilön asemasta.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä