Hammaslääkäri

Sunnuntai 23.02.2020

Uutisten kerääjä

Suomeen uutta nanobioteknologiaa hyödyntävää lääketutkimusta

Juuri nyt - 6.2.2020 klo 02:00
Suomeen on perustettu tutkimusekosysteemi, jossa maan johtavat tutkimusorganisaatiot yhdessä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun, Orion Pharman sekä nanoteknologia-alan PK-yritysten kanssa yhdistävät voimansa kehittääkseen uudenlaisia nanobioteknologisia ratkaisuja vaikeiden progressiivisten sairauksien hoitoon ja varhaiseen diagnostiikkaan. Business Finlandin sekä yhteensä 13 konsortiopartnerin rahoittaman tutkimuskokonaisuuden päätavoitteena on selvittää, voidaanko solunulkoisia vesikkeleitä hyödyntää keskushermostoa rappeuttavien sairauksien sekä syövän diagnostiikassa ja hoidossa. Orionin tutkimuksen ja lääkekehityksen painopistealueita ovat keskushermostosairaudet, syöpä sekä geenimutaatioista aiheutuvat harvinaissairaudet.

Terveysalan ammattipätevyys Pohjoismaissa muuttui direktiivin mukaiseksi

Juuri nyt - 6.2.2020 klo 02:00
Pohjoismaat ovat sopineet, että terveysalan ammattilaisten yhteiset pohjoismaiset työmarkkinat muutetaan ammattipätevyysdirektiivin mukaisiksi helmikuun alusta 2020. Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä on vuodesta 1994 ollut voimassa sopimus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista. Sopimus tunnetaan myös nimellä Arjeplog-sopimus sen allekirjoittamispaikan mukaan.

Tehy: Ensihoitaja lisättävä ammattihenkilölakiin

Juuri nyt - 6.2.2020 klo 02:00
Tehy vaatii, että terveydenhuollon ammattihenkilölakiin pitää lisätä ensihoitajan tutkintonimike. Tällä hetkellä ensihoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittanut laillistetaan ainoastaan sairaanhoitajana. Ensihoitajiksi tulee vastaavasti laillistaa myös sairaanhoitajat, jotka ovat suorittaneet hoitotason ensihoitoon suuntaavat täydennysopinnot. Kirsi Sillanpää Tehystä sanoo, että muutos tuo ensihoitajan tutkinnon tasaveroiseksi tutkinnoksi muiden amk- tutkintojen rinnalle ja tekee tutkintoa näkyväksi

Eläkeliitto: Korkeat asiakasmaksut estävät vanhusten sote-palveluiden käyttöä

Juuri nyt - 6.2.2020 klo 02:00
Eläkeliitto vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tason pikaista alentamista. Liitto pitää myös tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevaan asiakasmaksulain luonnokseen sisällytetään myös terveydenhuollon ja kuntoutuksen matkakustannukset osana asiakasmaksujen maksukattoa. Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo toteaa, että pitkät etäisyydet ja riittämätön julkinen liikenne ovat este palveluihin hakeutumiselle.

Terveyspomo Joni Aaltonen avaisi työterveyttä kaikille

Juuri nyt - 6.2.2020 klo 02:00
Hyvinvointiala HALI ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen pitää epäsuhtana sitä, että kunnallisessa perusterveydenhuollossa voi joutua pahimmillaan jonottamaan parikin kuukautta, samalla kun työterveyshuoltoon voi päästä heti. Hänen mukaan pidemmällä tähtäimellä Suomessa ei ole varaa investoida useampaan "tuotantolinjaan". Aaltonen sanoo, että on kuitenkin tärkeää, että työterveyshuollolla voidaan kilpailla työvoimasta, mutta samalla kapasiteetilla pitäisi voida palvella kansalaisia laajemmin.

Talouselämä: Hallituksen hoitajatemppu taikoo rahaa

Juuri nyt - 6.2.2020 klo 02:00
Talouselämä-lehdessä pohditaan sitä, mistä Marinin hallitus ottaa oikeasti rahat 0,7 hoitajamitoituksen toteuttamiseen. Jos rahaa otetaan sosiaali- ja terveysministeriön määrärahoista, täytyy leikata muualta. Talouselämän taikarahaksi kutsuma raha syntyy lääkehuollon tehokkaammasta järjestelystä, olettaen, että se on tehotonta. Se syntyy myös rinnakkaislääkkeiden käytön lisäämisellä, mikä vaikuttaa alkuperälääkkeiden valmistajiin ja apteekkeihin. Kolmantena rahalähteenä mainitaan hoitajien ostopalvelusopimukset, joissa kilpailutukset ovat jo muutenkin tiukkoja, ja neljäntenä digitalisaatio, joka vaatii puolestaan isoja investointeja. Lakimuutoksen siirtymäaika osuu sopivasti yhteen eduskuntavaalien kanssa vuonna 2023.

Sairaanhoitajakoulutuksen viimeiseen harjoittelujaksoon syytä panostaa

Juuri nyt - 6.2.2020 klo 02:00
Anu-Marja Kaihlasen Turun yliopistossa esitettävän väitöstutkimuksen mukaan hyvät kokemukset sairaanhoitajakoulutuksen viimeisestä harjoittelujaksosta voivat helpottaa opiskelijan siirtymistä sairaanhoitajan rooliin. Onnistunut harjoittelu voi myös vähentää sairaanhoitajien työpaikasta ja ammatista lähtemisaikeita ensimmäisinä työvuosina. Turvallisesta opiskelijan roolista luopuminen ja siirtyminen ammattilaisen rooliin aiheuttavat usein niin sanotun "siirtymäshokin", sillä sairaanhoitajan työmäärä, vastuut ja velvollisuudet voivat poiketa merkittävästi siitä, mihin opintojen aikana on totuttu. Siirtymävaiheen haasteellisuuden on todettu osaltaan vaikuttavan siihen, miksi joissain maissa jopa kolmannes vastavalmistuneista sairaanhoitajista harkitsee alan jättämistä pian valmistumisen jälkeen. Huoli nuorten sairaanhoitajien alalla pysymisestä onkin maailmanlaajuinen. Tutkimustulokset ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä, sillä aikaisempaa näyttöä koulutuksen loppuvaiheen oppimiskokemusten heijastumisesta sairaanhoitajien hyvinvointiin ja ammatissa pysymiseen ensimmäisinä työvuosina ei tiettävästi ole.

Tutkimus: Huipputarkka kultahiukkasketjujen kuvantaminen avuksi lääketieteelle

Juuri nyt - 5.2.2020 klo 02:00
Jyväskylän yliopiston ja Kalifornian yliopiston kemistit onnistuivat määrittämään atomintarkan rakenteen toisiinsa kiinnittyneiden kultahiukkasten ketjulle. Tutkimuksessa havaittiin, miten kultaketjujen väliset molekyylisillat muodostuvat rikkisiltojen avulla. Dosentti Tanja Lahtinen Jyväskylän yliopistosta sanoo, että nanoklustereiden pinnan ja niitä yhdistävien molekyylien muokkaaminen voi palvella mm. uusia lääketieteellisiä sovellutuksia. Tutkimus tehtiin Kalifornian yliopiston Irvinen (UCI) kampuksen uudessa materiaalitutkimuskeskuksessa. Jyväskylän yliopistosta siihen osallistuivat tutkijat Karolina Sokolowska, Eero Hulkko ja dosentti Tanja Lahtinen.

Moni vähävarainen sote-asiakas ei tiedä oikeudestaan maksuhuojennuksiin

Juuri nyt - 5.2.2020 klo 02:00
Vuonna 2019 yli 450 000 sote-asiakasmaksua päätyi ulosottoon, kun vuonna 2011 ulosottoja oli reilut 240 000. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö Soste ry:n edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti on huolissaan kehityksestä. Hänen mukaansa suuria maksuja maksavat väestöryhmät, joilla on vähän rahaa. Suomi sai jo vuonna 2017 OECD:ltä huomautuksen, että pienituloiset jäävät usein ilman tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät myönnä huojennuksia, jos kyseessä on kaikille sama tasamaksu. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki on velvoittava vain silloin, kun kyseessä on maksu, joka perustuu potilaan tuloihin eli maksukykyyn. Silloinkin lakia noudatetaan usein vain poikkeustapauksissa.

Päijät-Hämeen ulkoistusaikeet epäilyttävät lääkäreitä

Juuri nyt - 5.2.2020 klo 02:00
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on päättänyt aloittaa valmistelun, jonka tavoitteena on valita yksityinen kumppani tuottamaan osa kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluista. Hyvinvointiyhtymän lääkäriluottamusmies Teemu Trygg sanoo, että lääkäreissä herättää huolta mm. se, mitä muutos pitää sisällään ja miten yhteistyö Päijät-Hämeen keskussairaalan kanssa jatkuu muutoksen jälkeen. Hän kertoo, että nykyisen asetuksen mukaan lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen suorittamiseen tarvitaan yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Ei ole varmuutta, miten jakson voi suorittaa, jos mukana on yksityinen toimija.

Keski-Uudenmaan kunnat pohtivat Apotin käyttöönottoa

Juuri nyt - 5.2.2020 klo 02:00
Keski-Uudenmaan kunnat, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula harkitsevat siirtymistä Apotti-potilastietojärjestelmään. Toinen vaihtoehto olisi kokonaan uuden järjestelmän kilpailuttaminen. Keski-Uudenmaan soten (Keusote) johtajan Pirjo Laitinen-Parkkosen mukaan Keusote tekee päätöksen uudesta potilasjärjestelmästä helmi-maaliskuussa 2020. Nyt Keusotessa on käytössä 15 järjestelmää ja lisäksi useita oheisjärjestelmiä.

THL: Terveydenhuollon maksut lisäävät ikääntyneiden ja työkyvyttömien köyhyyttä

Juuri nyt - 5.2.2020 klo 02:00
THL:n, Kelan, Tilastokeskuksen ja Turun yliopiston yhteistyönä tehdyn tutkimuksen mukaan terveysmenot, kuten terveyspalveluiden asiakasmaksut ja lääkkeiden omavastuut, lisäävät erityisesti yli 85-vuotiaiden ja työkyvyttömien köyhyyttä. Keskimäärin suomalainen kuluttaa terveyteen 50 euroa kuukaudessa eli noin 4 % tuloistaan. Suurituloisimmilla kotitalouksilla yksityisten terveyspalvelujen omavastuut ovat suurin meno, kun taas pienituloisimmilla se on julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut. Selkeästi suurimmat köyhdyttävät vaikutukset ovat julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuilla.

Keva: Joka kolmas kuntatyöntekijä eläkkeelle kymmenen vuoden aikana

Juuri nyt - 5.2.2020 klo 02:00
Kevan ennusteiden mukaan lähes joka kolmas kuntatyöntekijä eli yli 170 000 henkilöä jää eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana. Valtiotyöntekijöistä jopa useampi kuin joka kolmas eli noin 35 000 henkilöä eläköityy vuoteen 2029 mennessä. Mitä pienempi kunta, sitä suurempi osuus vakuutetuista on jäämässä seuraavan kymmenen vuoden aikana vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkearviot eivät juuri vaihtele kuntakoon mukaan. Kevan toimitusjohtajan Timo Kietäväisen mukaan kunta-alan eläköitymiskehitys näyttäisi lähivuosina vielä jonkin verran kiihtyvän. Erityisen huolestuttavaa on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien suuri määrä ja sen kohdentuminen osittain samoille ammattialoille, joissa on jo pulaa työvoimasta, kuten hoiva-alalla. Seuraavan 10 vuoden aikana vanhuuseläkkeelle arvioidaan hoitoalalta jäävän 29 000 ja työkyvyttömyyseläkkeille 14 000 henkilöä. Kietäväisen mukaan eläköitymiset uhkaavat erityisesti heikentää väestöään menettävillä alueilla kuntien palvelutuotantokykyä. Edessä olevan työvoimapulan ehkäisemiseksi on uudistettava opiskelijapaikkojen kohdentumista, lisättävä työperäistä maahanmuuttoa ja edistettävä eläkeläisten työhön osallistumista sekä lisättävä osatyökykyisten mahdollisuuksia työhön osallistumiseen.

Skolelevernas skjutsar till tandvård inom Kimitoöns kommun

Juuri nyt - 5.2.2020 klo 02:00
...sänt av Anna- Maija Hamido till mig.  Anna-Maija säger bland annat följande: Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen ordna mun- och

Xénia Teulats Girbau ville jobba inom den offentliga tandvården i Finland: "I Spanien drar kommunala tandvården bara ut tänder"

Juuri nyt - 5.2.2020 klo 02:00
en offentliga tandvården i Finland: "I Spanien drar kommunala tandvården bara ut tänder" Bra team. Xénia Teulats Girbau berömmer samarbetet på Sjundeå

Terveysjättien johtajat eivät usko lisätyöntekijöiden ratkaisevan ongelmia

Juuri nyt - 4.2.2020 klo 02:00
Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén sanoo, että julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon avuksi tarvitaan yksityisiä alan toimijoita. Wirén ei usko, että asiat saadaan kuntoon pelkästään lisää rahaa ja työntekijöitä antamalla. Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää on samaa mieltä. Kuitenkin vanhusten hoivan kohdalla hänen mukaansa nykyinen rahoitus on riittämätön. Sekä Wirén että Järvenpää uskovat, että terveydenhuollon kustannustehokkuutta, hoidon saatavuutta ja laatua voidaan parantaa merkittävästi digitalisaation ja organisoidumman johtamisen avulla.

Päijät-Hämeen kansanedustajista puolet vastustaa sote-yhteisyritystä

Juuri nyt - 4.2.2020 klo 02:00
Ylen mukaan Päijät-Hämeen 14 kansanedustajasta puolet vastustaa Päijät-Hämeen suunnitelmaa sote-yhteisyrityksestä. Vastustajien mukaan kyseessä on jättiulkoistus, jonka vaikutukset ihmisten palveluihin ja työntekijöiden jaksamiseen herättävät huolta. Joidenkin mukaan muutos voi olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Kolme Päijät-Hämeen kansanedustajaa kannattaa yhteisyritystä. Loput eivät halua ottaa asiaan kantaa.

Tipotiellä alkaa lohkeamaklinikka – Hoidetaan aikuisia, joilla on hampaassa lohkeama mutta ei särkyä

Juuri nyt - 4.2.2020 klo 02:00
...rajallinen määrä. Asiakkaat hoidetaan liukuvalla ajanvarauksella, minkä vuoksi kannattaa varautua odotteluun. Lohkeamaklinikalla työskentelee kaksi

Tiina Ristola PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n toimitusjohtajaksi

Juuri nyt - 4.2.2020 klo 02:00
Tiina Ristola on nimitetty PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n toimitusjohtajaksi. Ennen PlusTerveyttä Ristola on toiminut Attendossa ja Terveystalossa kaupallisissa johtotehtävissä. PlusTerveys Hammaslääkäreiden hallituksen puheenjohtaja Sirkku Meriläinen-Vapola sanoo, että rekrytoinnissa haettiin johtajaa, jolla on kokemusta alalta, vahva liikkeenjohdollinen näkemys sekä kyky luotsata henkilöstöä kohti yhteisiä tavoitteita.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä