Hammaslääkäri

Sunnuntai 23.02.2020

Uutisten kerääjä

Lisäätkö tahnaa harjatessasi? Näin suunterveys kohenisi

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Hampaiden harjausta käsittelevässä artikkelissa hammaslääkäri Hannu Hausen kertoo, että suunterveys on erityisesti miehillä parantunut vuosittain. Ennen asiat olivat niin huonolla tolalla, että sitä oli vaikea selittää ihmisille, joilla ei ollut siitä kokemusta, Hausen toteaa. Hän aloitti itse hammaslääkärin työt vuonna 1968. Hausen on tehnyt pitkän uran lääkärinä ja tutkijana.

Mehiläinen Länsi-Pohja ankaran kritiikin kohteena

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Kemin kaupungin vastaava lääkäri Kari S. Lankinen ei suhtaudu myönteisesti Mehiläinen Länsi-Pohjan Kemille tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. Lankisen mukaan yhteisyrityksen alun jälkeen vastaanottoaikojen määrä on vähentynyt puoleen vuodesta 2017 vuoteen 2019. Hänen mukaansa tilanteen vakavuutta lisää se, että vuosina 2017-2018 lääkärin ajanvarausaikoja oli myös päivystysvastaanoton kiirelääkärillä, mihin nähden toteutuneita vastaanottoaikoja on 61-66 % vähemmän.

Lääkäreitä työllistää liikaa reseptien uusiminen

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen kertoo, että viidesosa lääkärin työajasta menee reseptien uusimiseen. Viikossa tähän kuluu kokonainen päivä. Pärnäsen mukaan tietojärjestelmien kehittämisellä saataisiin systeemistä toimivampi. Tällä hetkellä lääkelistojen ja diagnoosien kaivaminen eri ohjelmista vie turhan paljon aikaa. Ongelma on hänen mukaansa myös se, että reseptinuusimispyyntöjä tulee lääkärille potilailta, jotka eivät ole hänen hoidossaan. Pärnänen suosisi jatkuvasti voimassa olevaa reseptiä, ja perusterveydenhuollossa potilaalle omaa lääkäriä.

Asiantuntija: Suomen puutteet virusepidemiassa

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen tuo esiin logistiikkaongelmat, joita Suomi voi kohdata maailmanlaajuisen epidemian kohdatessa. Hänen mukaansa Suomen sijainti Euroopan pohjoisessa nurkassa hankalien logististen ketjujen päässä voi tuoda ongelmia. Suomen omavaraisuus sairaanhoidon tuotteiden suhteen ei myöskään ole kovin korkea. Lehtonen sano, että vaaran uhatessa on todennäköistä, että keskeiset sairaanhoidon tarvikkeet eivät saapuisi Suomeen saakka.

Pohjoismaisen sopimuksen muutos terveydenhuollon työmarkkinoista astuu voimaan

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Pohjoismaat ovat tehneet muutoksia sopimukseen eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista. Muutosten myötä päällekkäisyys ammattipätevyysdirektiivin kanssa poistuu. Jatkossa pohjoismaisilla työmarkkinoilla sovelletaan ammattipätevyysdirektiivin mukaisia tunnustamisjärjestelmiä. Muutokset tulivat voimaan 1.2.2020.

Apotti-järjestelmä otettiin laajasti käyttöön Uudellamaalla

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttö laajeni 1.2.2020 HUSissa Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueille, Jorvin sairaalaan Espoossa ja Naistenklinikalle Helsingissä sekä psykiatrian tulosyksiköihin. Apotin käyttöönotossa ei toistaiseksi ole raportoitu ongelmia. Apotin käyttöönotossa on kyse HUSin historian suurimmasta operaatiosta ja mullistuksesta koko sosiaali- ja terveydenhuollossa. Apotti otettiin käyttöön Peijaksen sairaalassa Vantaalla marraskuussa 2018.

Valvira vahvistaa: Apotti oli osallisena potilaan kuolemaan

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Valvira toteaa, että potilastietojärjestelmä Apotti oli osallisena potilaan kuolemaan Helsingissä maaliskuussa 2019. Valvirassa teknologiasta vastaavan osaston johtaja Jussi Holmalahti kertoo, että HUSin itse tekemässä ilmoituksessa mainitaan, että Apotilla oli osuus tapahtumissa, jotka liittyvät kriittisesti sairaan potilaan siirtoon Peijaksen sairaalasta Töölön sairaalaan. Holmalahden mukaan alun perin HUS raportoi asiasta Valviralle.

Asetus muuttaa lääkärien ja hammaslääkärien erikoistumiskoulutusta

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annetun asetuksen muutos astui voimaan 1.2.2020. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoo, että koulutuksen tarkka ajallinen kesto ei ole yhtä määräävä tekijä kuin aikaisemmin, ja tavoitteisiin on lisätty, että koulutettava saa valmiudet oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä. Yliopistot voivat jatkossa yhdessä määritellä asetuksen puitteissa kunkin erikoistumiskoulutusohjelman pituuden.

Asetusmuutos vahvistaa yliopistojen roolia lääkärien ja hammaslääkärien erikoistumiskoulutuksessa

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
Asetusmuutos vahvistaa yliopistojen roolia lääkärien ja

Vaivaako hammaslääkäripelko? Rauhoittavat ja ilokaasu voivat auttaa – näissä tilanteissa voi saada myös nukutuksen

Juuri nyt - 3.2.2020 klo 02:00
...muassa siksi koiran soveltuvuus hammashoitoon pitää testata. Kaksijalkaisen kaverin mukaan tulolle tuskin on esteitä, kunhan kaveri ei itse pelkää

Pohjolan Lääkäripäivillä perehdytään suun tulehdusten ja yleisterveyden väliseen yhteyteen

Juuri nyt - 31.1.2020 klo 02:00
...asiantuntija: Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri, dosentti Anna Maria Heikkinen (Helsingin yliopisto, HUS, Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen

Suunterveys on iso osa hyvinvointiasi

Juuri nyt - 31.1.2020 klo 02:00
...Cool Mint -suuvesi K-ruokakaupat K-ruokakaupat Milloin tulisi mennä

Ulkomaisille sairaanhoitajille esitetään lisäkoulutuksen vakinaistamista

Juuri nyt - 31.1.2020 klo 02:00
Suomeen muuttaa koulutettua hoitohenkilöstöä, jonka työllistyminen sosiaali- ja terveysalalle edellyttää ammattipätevyyden saamista Valviralta. Arene, Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat esittävät, että ammattikorkeakoulujen eri hankkeissa kehitetyt koulutusmallit vakinaistettaisiin. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainion mukaan ulkomaisen työvoiman tarve on sosiaali- ja terveysalalla pysyvä, joten myös täydentävän koulutuksen tarjonnan pitää olla pysyvää.

Kanta-palvelujen suosio kasvaa

Juuri nyt - 31.1.2020 klo 02:00
Omakantaan kirjauduttiin vuoden 2019 aikana yli 20 miljoonaa kertaa. Omakantaa käytti vuoden 2019 aikana yli 2,3 miljoonaa suomalaista. Käyntimäärä kasvoi lähes neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. Marraskuussa 2019 tehtiin kaikkien aikojen kuukausiennätys, kun käyntejä oli yhteensä 1,96 miljoonaa. Vuonna 2019 Potilastiedon arkistoa käytti noin 10 000 terveydenhuollon toimijaa. Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös sosiaalihuollon tietojen laajempaa liittämistä osaksi Kanta-palveluja.

HUSin hallitus kieltäytyy kommentoimasta Apotin ongelmia

Juuri nyt - 31.1.2020 klo 02:00
Helsingin Sanomien mukaan HUSin hallitus ei halua kommentoida potilasjärjestelmä Apotin aiheuttamia ongelmia ja vaaratilanteita. Vuoden 2019 maaliskuussa Töölön sairaalassa kuoli potilas, koska hänen hoitonsa häiriintyi Apotin epäselvän siirtoraportin takia. HUSin hallituksen puheenjohtaja Ulla-Maija Urho ilmoitti, että Helsingin Sanomien uutinen pyrkii mustamaalaamaan Apottia ja HUSin toimintaa. Urho sanoo, että ainahan sairaalassa kuollaan myös johonkin. Hän kieltäytyi kommentoimasta enempää. Hallituksen varapuheenjohtaja Jari Oksanen kieltäytyi myös kommentoimasta asiaa.

HUS: HUSissa ei todettu Apotin vuoksi tapahtuneita kuolemantapauksia

Juuri nyt - 31.1.2020 klo 02:00
HUS julkaisee vastineensa Helsingin Sanomien uutiseen, jossa kerrottiin Apotin ongelmista. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan yhdenkään kuolemantapauksen yhteydessä HUSissa ei ole todettu, että kuolemantapaus olisi johtunut Apotista. HUSin mukaan HUSissa jokaisen työntekijän tulee kertoa viipymättä eteenpäin työyksikössään ja esimiehilleen havaitsemistaan vaaratilanteista ja toimia siten, että havaittu vaaratilanne ei pääse toteutumaan.

Kiuru vaatii kunnilta lasten ongelmien kunnollista hoitoa

Juuri nyt - 31.1.2020 klo 02:00
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) otti maakuntakierroksellaan Kuopiossa voimakkaasti kantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen valtakunnalliseen tilaan. Kiuru arvosteli kuntia siitä, että ne laittavat oireilevat lapset erikoissairaanhoitoon peruspalvelujen järjestämisen sijaan. Kiurun mukaan lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat kahdeksankertaistuneet 1990-luvulta lähtien. Hän ihmettelee, miksi 60 % hoidon tarpeessa olevista lapsista ja nuorista ei saa hoitoa. Kiurun mukaan sote-rahoituksen saamiseksi on laitettava nämä palvelut kuntoon. Se on hänen mukaansa kirjattu 70 milj. euron valtionavustuksen myöntämisperusteisiin.

”Jouduin huijarin kynsiin” - Lukijat kertovat, kannattiko ulkomailla tehty hammasremontti

Juuri nyt - 31.1.2020 klo 02:00
...maksavat saman mitä Suomessa kunnallisessa. Juurihoito ja protetiikka on kolmanneksen edullisempaa kuin Suomessa yksityisellä. Kunnallinen

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä