Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Uutisten kerääjä

STM: Kunta voi poiketa kiireettömän hoidon määräajoista

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Valtioneuvosto on 17.3.2020 antanut asetuksen, joka koskee lakisääteisiä kiireetöntä hoitoa (hoitotakuu) koskevia määräaikoja kunnissa. Asetus tulee voimaan 18.3.2020. Asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä. Kuntien on kuitenkin tehtävä hoidon tarpeen arviointi perusterveydenhuollossa viimeistään kolmantena arkipäivänä potilaan yhteydenotosta. Erikoissairaanhoidossa, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut terveydenhuollon toimintayksikköön, kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön.

Sipoo päätti olla toistaiseksi liittymättä Apottiin

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Sipoon kunnanhallitus päätti, että Sipoon kunta ei vielä liity asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin. Sipoon kunta sanoo olevansa valmis käsittelemään päätöstä uudelleen, mikäli päätös Apotin osakkeiden merkinnästä ehdotetussa aikataulussa on riittävä tai jos ehdotettuihin liittymisehtoihin tulee olennaisia muutoksia esitetyssä aikataulussa.

HUS: Jos Suomessa 35 % sairastuu koronaan, kaikille ei tehohoitopaikkoja

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi koronaviruksen kustannusten olevan terveydenhuoltojärjestelmälle noin 2-2,5 miljardia euroa. Lehtosen arvion pohjalla on laskelma, jonka mukaan 35 % suomalaisista sairastuisi koronavirusinfektioon. Tämän skenaarion mukaan noin 96 000 suomalaista tarvitsisi tehohoitoa, mutta vain noin 15 %:lle pystyttäisiin sitä antamaan. Tämän 6 kuukauden epidemian tehohoidon kustannus olisi 540 miljoonaa euroa. Lehtonen sanoo, että hoitopäivien lisäksi sairaaloille aiheutuu monenlaisia kustannuksia.

Porvoo kieltäytyy toistaiseksi Apotista

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Porvoon kaupunginhallitus päätti, että asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin ei liitytä sen taloudellisten ja toiminnallisten riskien takia. Asia annetaan tiedoksi valtuustolle. Porvoo kertoo kuitenkin olevansa valmis käynnistämään neuvottelut järjestelmään liittymisestä myöhemmin, jos Apotti tarjoaa tähän mahdollisuuden. Kaupungin johdon mukaan myös kaupungin nykyisellä asiakas- ja potilastietojärjestelmällä voidaan tuottaa ja kehittää hyvän hoidon edellyttämiä palveluja. Porvoon kaupunginjohtajan Jukka-Pekka Ujulan mukaan se kuitenkin vaatii nykyjärjestelmän kehittämistä ja lisäresurssien kohdentamista kehitystyöhön.

HUS esittää Apotin seuraavan käyttöönoton siirtämistä

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
HUS esittää potilastietojärjestelmä Apotin seuraavan käyttöönoton siirtämistä koronavirustilanteen vuoksi myöhäisempään ajankohtaan. Apotti on ollut tarkoitus ottaa toukokuussa laajasti käyttöön kaikissa Meilahden sairaala-alueen yksiköissä, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa sekä muissa erillisissä HUSin toiminnoissa. Apotti-järjestelmän käyttö jatkuu normaalisti sitä jo käyttävissä sairaaloissa ja yksiköissä. HUSin kehitysjohtaja Visa Honkanen sanoo, että sairaaloiden henkilökunnan kaikki voimavarat suunnataan nyt potilashoitoon. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Apotin hankeohjausryhmä, joka on Apotin asiakkaiden ja Apotin yhteinen strategisen tason ohjaus- ja päätöksentekoelin ja jossa on edustus kaikista Apotin asiakas- ja omistajaorganisaatioista.

Työaikaan ja vuosilomaan väliaikainen poikkeusasetus kriittisissä toiminnoissa

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
Valtioneuvosto on antanut 17.3.2020 valmiuslain nojalla asetuksen, jolla pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. Järjestelyt koskevat työaikaa ja vuosilomia sekä irtisanomisaikaa työntekijän irtisanoutuessa työstään. Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Irtisanomisajan pidentämistä ei kuitenkaan sovelleta poliisitoimessa. Työnantaja voisi keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa. Lisäksi työnantaja voisi poiketa velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen sekä poiketa lepoaikasäännöksistä. Työnantaja voisi myös pidentää työntekijän noudatettavaksi säädettyä irtisanomisaikaa neljään kuukauteen, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

Lapsen hammashoidon laiminlyömisestä Oulussa sakkoja vanhemmille – Oikeus ei uskonut selityksiin iltamaidosta

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
...Silloin hampaat olivat vielä kunnossa. Seuraavan kerran lapsen hampaat tutkittiin kolmivuotiaana. Tuolloin hampaissa havaittiin useita

Kiireettömät hammashoitoajat perutaan Oulussa – suojavarusteita halutaan säästää, poraus aiheuttaa riskiä viruksista

Juuri nyt - 18.3.2020 klo 02:00
...koronaviruspotilasta tai epäiltyä koronaviruspotilasta hoidettaessa. Hammashoidon päivystystoiminta jatkuu Oulussa eriytettynä. Infektiosairaille

Pääkaupunkiseudulle saadaan noin 100 filippiiniläistä hoitajaa vuosittain

Juuri nyt - 17.3.2020 klo 02:00
Pääkaupunkiseudulle ja Keski-Uusimaalle pyritään tuomaan noin sata uutta filippiiniläistä sairaanhoitajaa vuodessa. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen, sekä HUSin ja Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän omistama Seure Henkilöstöpalvelut on sopinut yhteistyöstä filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytoimiseksi Suomeen. Ensimmäisten sairaanhoitajien on tarkoitus saapua Suomeen vuonna 2020. Kevan mukaan yksin Uudellamaalla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöitä eläköityy yli 230 joka vuosi. Seure tarjoaa hoitajille mahdollisuuden kieliopintoihin ja täydennyskoulutukseen, sekä maahan saapumiseen ja kulttuuriin sopeutumiseen liittyviä palveluja. Valmistautumisen ansiosta hoitajat voivat aloittaa työnteon hoitajina tai hoiva-avustajina Suomessa lähes heti saavuttuaan.

HUS: Koronaepidemia voi aiheuttaa pulaa sairaalasängyistä ja osaajista

Juuri nyt - 17.3.2020 klo 02:00
HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen varoittaa Puheenvuoron blogissaan, että terveyskeskuksissa ja sairaaloissa ei todellakaan välttämättä ole ylimääräisiä vuodepaikkoja tai liikaa henkilökuntaa. Hän muistuttaa myös Italian tilanteesta ja uskoo, että osa sairaanhoidon ja vanhustenhoidon henkilöstöstä sairastuu ja on pois pelistä. Lehtosen mukaan koronaepidemian hoito tulee vaatimaan huomattavia resursseja terveydenhuoltojärjestelmän kaikilla tasoilla. Hänen mukaansa Suomessakin pitäisi kouluttaa nopeasti henkilöstöä niihin tehtäviin, joissa voidaan ennakoida pulaa osaajista.

Kansalaisille suunnattu koronavirustietoa sisältävä digipalvelu otettu käyttöön

Juuri nyt - 17.3.2020 klo 02:00
Marinin hallitus päätti 12.3.2020, että Suomessa otetaan käyttöön kansalaisille suunnattu koronavirustietoa sisältävä digipalvelu. Sähköiseen Omaolo.fi -verkkopalveluun on avattu uuden koronaviruksen aiheuttaman taudin oirearviokysely. Palvelu on käytettävissä internet-selaimella tietokoneella ja älypuhelimella. SoteDigi Oy:n toteuttaman palvelun avulla on mahdollista tehdä sähköinen hoidontarpeen arviointi ja saada arvioinnin tuloksen perusteella tarvittava ohjaus hoitoon, jos ihmisellä on epäily koronavirustartunnasta. ??Oirearviokyselyn toimintasuosituksia on täydennetty paikallisilla ohjeistuksilla, kun yhteydenotto ammattihenkilöön on tarpeen.

Mehiläisen digiklinikka on kasvattanut kapasiteettiaan

Juuri nyt - 17.3.2020 klo 02:00
Yhteydenotot Mehiläisen Digiklinikalle ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viimeisen viikon aikana. Maanantaina 9.3.2020 yhteydenottoja Digiklinikalle oli 2 400, kun maanantaille 16.3. ennustetaan yhteydenottojen määrän nousevan yli 6 600. Yhteydenottojen määrässä on siis nähtävissä noin 300 % kasvu. Kasvun odotetaan jatkuvan kuluvalla viikolla. Mehiläisen Digiklinikasta vastaava johtaja Ossi Laukkanen sanoo, että klinikka on vastannut yhteydenottojen määrän kasvuun kehittämällä automaatiota ja kasvattamalla lääkäreiden määrää muutamasta kymmenestä jo yli sadan lääkärin työpanokseen. Digiklinikka on Laukkasen mukaan toiminut epidemiatilanteessa erittäin hyvin, ja palveltujen asiakkaiden määrä on pystytty moninkertaistamaan. Epidemia aiheuttaa kuitenkin haasteita palvelutasoon. Vastausten odotusajat ovat pidentyneet.

Hallitus pyrkii estämään yritysten konkurssiaallon

Juuri nyt - 17.3.2020 klo 02:00
Suomen hallitus ottaa käyttöön toimia, joilla pyritään estämään poikkeusolojen aiheuttama yritysten konkurssiaalto. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoo, että kaikki mahdollinen tehdään talouden haittojen minimoimiseksi ja yritysten rahoituksen turvaamiseksi. Sadan miljoonan euron arvoinen lisätalousarvio annetaan 20.3.2020. Summasta noin 27 milj. euroa käytetään sote-alan menoihin ja loput yritysten rahoittamiseen. Business Finlandin kautta annetaan tukea mm. luoville aloille ja matkailuun 30 milj. euroa. Ely-keskusten kautta annetaan elinkeinorahoitusta pk-yrityksille. Tämä rahoitus suunnataan erityisesti palvelualoille. Finnvera pyrkii antamaan rahoituspäätöksiä yrityksille 3-4 päivässä. Valtion eläkerahasto (VER) lisää sijoituksia suomalaisten yritysten yritystodistuksiin noin 0,5-1 mrd. eurolla. Yritysten verotilityksien osalta maksuja lykätään ja korkoa alennetaan hakemusten perusteella. Eläkeyhtiöille annetaan mahdollisuus poiketa vakavaraisuusvaatimuksista.

Kysely: Varautuminen sote-palkankorotuksiin vaihtelee alueittain

Juuri nyt - 17.3.2020 klo 02:00
Uutissuomalaisen kyselyn perusteella työnantajien varautuminen sote-alan työntekijöiden palkankorotuksiin vaihtelee huomattavasti alueittain. Kyselyyn vastasivat tammi-helmikuussa 2020 kaikki kuntien omistamat 20 sairaanhoitopiiriä ja laaja-alaista maakunnallista sote-kuntayhtymää. Pohjois-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit eivät ole varautuneet tämän vuoden budjeteissaan palkankorotuksiin lainkaan. Työnantajien on pakko maksaa palkankorotukset, jos liitot niistä valtakunnallisesti sopivat. Tämä viittaisi tuleviin yt-neuvotteluihin. Korkeimman luvun palkankorotuksiin varautumisesta ilmoitti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Se on budjetoinut henkilöstökulujen kasvuun 3,3 % valtiovarainministeriön ennusteen mukaista ansiotason nousua.

Puolen miljoonan hampaissa on salakavalasti etenevä vaiva – yksi happo on hampaille erityisen haitallinen

Juuri nyt - 16.3.2020 klo 02:00
Puolen miljoonan hampaissa on salakavalasti etenevä vaiva yksi happo on hampaille erityisen haitallinen Kerro

THL: Epidemiaa ei enää yritetä estää vaan hidastaa

Juuri nyt - 16.3.2020 klo 02:00
THL on uusinut ohjeitaan koronavirustartuntaa epäileville kansalaisille. Uusien ohjeiden mukaan ei pidä soittaa terveyskeskukseen eikä lähteä vastaanotolle, jos hengitystieinfektion oireet ovat lieviä. THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen toteaa, että valtaosalla tauti on lievä ja sen kanssa pärjää kotona. Syy uusittuun ohjeeseen on se, että kapasiteetti ei riitä kaikkien epäilyjen testaamiseen. Puhelut ruuhkauttavat terveydenhuollon. THL arvioi, että Suomi on nyt lähellä epidemian kynnystä. Salmisen mukaan vielä ei ole nähtävissä selviä merkkejä siitä, että tartunnat olisivat alkaneet levitä huomaamatta, mutta näin käy jossain vaiheessa. Tällöin potilaiden määrä alkaa kasvaa nopeasti. Tavoitteena on hidastaa tartuntatahtia ja suojata terveydenhoitohenkilöstöä sekä riskiryhmiä.

Lohja esittää Apotista poisjäämistä

Juuri nyt - 16.3.2020 klo 02:00
Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja sitä kautta -valtuustolle, että Lohja ei liittyisi Apotti-potilastietojärjestelmään. Lohjan on mahdollista liittyä Apotti-hankkeeseen 20.4.2020 mennessä. Apotin kustannusten arvioidaan olevan Lohjalle 10 vuodessa 30,85 milj. euroa, mikä on yli 15 milj. euroa enemmän kuin nykyisen tietojärjestelmän kustannukset. Lohjan hyvinvointijohtajan Tuula Suomisen mukaan sote-uudistuksen epävarmuus muodostaa kunnille taloudellisen riskin Apottiin liittymisen suhteen.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä