Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Uutisten kerääjä

Hammaslääkäriseura Apollonia jakoi yli 220 000 euroa tutkimusapurahoja – painopiste nuorten tutkijoiden tukemisessa

Juuri nyt - 13.3.2020 klo 02:00
...Apollonia Symposiumissa 13.3.2020 Kuopissa. Lista kaikista tutkimusapurahojen saajista on liitteenä (pdf). Lisätiedot: Pääsihteeri, HLT, EHL

Puolen miljoonan hampaissa on salakavalasti etenevä vaiva – yksi happo on hampaille erityisen haitallinen

Juuri nyt - 13.3.2020 klo 02:00
...kyky liuottaa hammaskiillettä. Kaikki hapot eivät ole tällaisia, mutta juomissamme hammaseroosiota aiheuttavia happoja on koko joukko, hammaslääkäri

Tehy ja SuPer: Kuntaneuvotteluja kiirehdittävä ja sote-ala priorisoitava

Juuri nyt - 13.3.2020 klo 02:00
Hoitajajärjestöt vetoavat Kuntatyönantajaan ja muihin neuvotteluosapuoliin, että kuntasektorin työmarkkinaneuvotteluja kiirehdittäisiin ja asetettaisiin sote-sektorin työehdoista sopiminen nyt etusijalle. Järjestöjen mukaan sopimukseton tila ei ole nyt kenenkään etu. Hoitohenkilöstöstä on jo valmiiksi pula ja kuormitus on ollut kova jo ennen koronaviruksen leviämistä. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo, että hoitohenkilöstö ei tarvitse nyt mitään lisäongelmia tai painostusta työnantajan taholta vaan jonkun selkeän myönteisen signaalin yhteiskunnalta ja työnantajalta, jotta he voivat keskittyä elintärkeään työhönsä muun yhteiskunnan hyväksi ja siten myös talouden hyväksi.

Hallitus päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

Juuri nyt - 13.3.2020 klo 02:00
Hallitus on päättänyt suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Hallitus varautuu koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin kustannuksiin lisätalousarviolla. Hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia. Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää. Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta. Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Koronavirustartunnan saaneille turvataan laadukas ja tarpeenmukainen hoito. THL:n resursseja lisätään asiantuntijatyön ja kansalaisten neuvonnan ja tuen varmistamiseksi. Suomi osallistuu rokotteen kehittämiseen osallistumalla kansainvälisten yleishyödyllisten organisaatioiden tukemiseen yhteensä 5 miljoonalla eurolla.

Mehiläisen ja PIhlajalinnan yrityskauppa selvitetään tarkemmin

Juuri nyt - 13.3.2020 klo 02:00
Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskauppa selvitetään tarkemmin. KKV sanoo, että alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia terveyspalveluiden markkinoilla Suomessa. KKV kertoo, että jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. KKV huomauttaa, että sekä Mehiläinen että Pihlajalinna toimivat laajasti terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla. KKV:n selvitysten perusteella yrityskaupan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet saattavat valtakunnallisesti ja paikallisesti nousta huomattaviksi monilla yksityisten terveyspalveluiden markkinasegmenteillä ja sen lisäksi julkisesti rahoitettujen terveyspalveluiden markkinoilla.

Keusote siirtää päätöstä Apottiin liittymisestä

Juuri nyt - 12.3.2020 klo 02:00
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote ei päätäkään vielä 12.3.2020 potilastietojärjestelmä Apottiin liittymisestä. Keusoten hallitus on päättänyt käsitellä asiaa 26.3. Keusoten yhtymävaltuustossa. Apottiin liittyvä päätöksenteko värittyi siitä, kun Järvenpään kaupunginhallitus päätti ohjeistaa Keusoten yhtymävaltuutettuja äänestämään Apottiin liittymistä vastaan.

SuPerin Paavola: Hoitajien ammattitaito vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen

Juuri nyt - 12.3.2020 klo 02:00
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola korostaa, että lääkehoito on keskeinen osa monisairaiden ja iäkkäiden kokonaisvaltaista hoitoa. Turvallisen ja tavoitellun hoitotuloksen kannalta on tärkeää, että lääkehoitoa toteuttavat koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Heidän lääkehoidon osaamistaan tulee ylläpitää säännöllisellä täydennyskoulutuksella ja heillä on oltava käytössään luotettavia lääkehoidon lähteitä ja työkaluja. Paavolan mielestä on huolestuttavaa, että osa työnantajista on rajannut lääkityslistojen päivittämisen lähihoitajilta työpaikoilla, joissa he ovat suurin yksittäinen lääkehoitoa toteuttava ammattiryhmä.

STM ja Opetusministeriö ohjeistavat henkilökuntaa koronaviruksen varalta

Juuri nyt - 12.3.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) haluaa varmistaa sairaaloiden ja hoivakotien toimintakykyä koronavirusepidemian varalta. Ministeriö antaa hoitohenkilökunnalle suosituksen siitä, että oireettomatkaan ammattilaiset eivät palaa välittömästi työhön epidemia-alueelle suuntautuneen matkan jälkeen. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi asiasta toimittajille STM:n järjestämässä tilaisuudessa. Kiuru sanoi myös, että terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja hoivakodeissa työskentelevän hoitohenkilökunnan testausta lisätään koronaviruksen varalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa myös suosituksen omalle alalleen. Opetusministeri Li Andersson (vas.) on kehottanut ihmisiä jäämään kotiin ja olemaan menemättä töihin, kouluun tai päiväkotiin, jos heillä on flunssan oireita

Esitys: Porvoo ei liity Apottiin toistaiseksi

Juuri nyt - 12.3.2020 klo 02:00
Porvoon kaupungin johto esittää kaupunginhallitukselle Apotin hylkäämistä toistaiseksi. Alunperin Porvoosta piti tulla Apotin käyttäjä huhtikuussa 2020. Porvoossa huolta herättävät suuri taloudellinen riski ja Apotin suhteelliset hyödyt nykyiseen järjestelmään verrattuna.

Ministeri Kiuru: Terveydenhuollon työtapoja muutettava

Juuri nyt - 12.3.2020 klo 02:00
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) toteaa, että Suomen sairaaloiden välillä on tuottavuuseroja ja eroja myös hoitokulttuureissa. Hän toivoo, että parhaat käytännöt leviäisivät nykyistä paremmin sairaaloiden välillä. Kiurun mukaan nyt on selvä, että hallituksen painopiste on perusterveydenhuollon kehittämisessä. Siihen liittyviin terveyskeskuksiin on alettu panostaa. Hän sanoo, että erikoissairaanhoitoon on satsattu paljon vuosina 2006-2016. Siihen palkattiin 3 700 uutta lääkäriä, kun samaan aikaan vain 300 uutta lääkäriä palkattiin perustasolle. Kiurun mukaan työtapoja pitää myös muuttaa perustasolla. Hän puoltaa sitä, että vastuuhoitajat arvioivat ensimmäisena potilaan hoidon tarvetta, ja prosessiin sitten osallistuu moniammatillinen tiimi.

Kipeä afta suussa? Syy saattaa löytyä vanhasta hammasharjastasi

Juuri nyt - 11.3.2020 klo 02:00
...ja myöhään valvomisen uskotaan vaikuttavan aftojen syntymiseen. Joskus syy aftojen syntymiseen voi kuitenkin jäädä pimentoon. Silloin on

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä valmistelee yhteisyritysneuvotteluja

Juuri nyt - 11.3.2020 klo 02:00
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä esittää yhtymähallitukselle, että yhteisyritykseen liittyviä neuvotteluja jatketaan kolmen kumppanin kanssa. Kyseessä ovat Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo. Coronaria on jäämässä ulos jatkoneuvotteluista. Valinnassa yhtymä on arvioinut kiinnostuneiden yritysryhmittymien julkisen terveydenhuollon saavutuksia. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailutus koskee Lahden, Kärkölän ja Iitin sote-keskuspalveluja. Yhtymähallitus valitsee 16.3.2020 kumppaniehdokkaat hankintamenettelyyn.

HS:n selvitys: Sairaalahoidossa isoja eroja eri puolilla maata

Juuri nyt - 11.3.2020 klo 02:00
Helsingin Sanomien tekemästä vertailusta selviää, että Suomen sairaaloiden välillä on isoja eroja. Erot korostuvat jonotilanteessa, kustannuksissa, toimintatavoissa ja hoidon laadussa. Eri sairaanhoitopiirien välillä on mm. suuria eroja siinä, miten nopeasti pääsee leikkaukseen. Potilaan kiireettömän hoidon odotusaika oli Etelä-Karjalassa keskimäärin 32 päivää ja Lapissa 59 päivää. Sairaanhoitopiirejä vertailtiin 18 mittarilla ja 3 osa-alueella. Piirin ollessa merkittävästi parempi tai huonompi kuin piirit keskimäärin, se sai plussaa tai miinusta. Pirkanmaa ja Kanta-Häme menestyivät parhaiten. Kumpikin saivat 5 plussaa ja 2 miinusta. Pohjois-Karjala ja Länsi-Pohja pärjäsivät heikoimmin. Helsingin Sanomat vertaili myös sairaanhoitopiirien päivystyskäyntien lukumääriä. Suuri lukumäärä voi kertoa siitä, että peruspalvelut eivät toimi. Lehden mukaan Suomessa ei ole tapana vertailla sairaaloita myös siksi, että potilaat eivät kunnolla tunne valinnanvapautta.

Huono hampaiden hoito riski aivoille – altistaa ainakin kolmelle taudille

Juuri nyt - 10.3.2020 klo 02:00
...heidän kohdallaan vaikuttaa siltä, että suun tulehdukset voisivat selittää aivoverenvuodon todennäköisyyttä.

Järvenpää ohjeistaa Apotista pois jäämistä

Juuri nyt - 10.3.2020 klo 02:00
Järvenpään kaupunginhallitus käsitteli potilastietojärjestelmä Apottiin liittymistä. Järvenpään kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tomi Passi (kesk.) kertoo, että kaupunginhallitus päätti ohjeistaa Keusoten yhtymävaltuutettuja olemaan äänestämättä Apottiin liittymisen puolesta. Passin mukaan Apottia ei vastusteta, mutta tällä hetkellä on katsottava kokonaisuutta.

SuPer, Tehy ja ERTO: Luottamuspula yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Juuri nyt - 10.3.2020 klo 02:00
SuPer, Tehy ja ERTO poistuivat yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluista luottamuspulan vuoksi, joka on syntynyt työnantajaliiton haluttomuudesta pitää sovituista asioista kiinni. SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo, että viime neuvottelukierroksella on sovittu työnantajaliiton kanssa palkkasopimuksen uudistustyöryhmästä, joka rakentaisi sosiaalipalvelualalle kannustavan palkkausjärjestelmän. Hänen mukaansa työryhmä ei ole käytännössä kokoontunut kertaakaan, koska työnantajaliitto kieltäytyi keskustelemasta palkkausjärjestelmän uudistamisesta. ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola sanoo, että työnantaja haluaa heikentää työehtoja, vaikka työvoimaa ei saada houkuteltua alalle.

Hampaiden narskutuksen taustalla on usein stressi – myös alkoholinkäyttö voi vaikuttaa

Juuri nyt - 9.3.2020 klo 02:00
...tai hampaiden yhteen puremisesta päästään harvoin eroon. Näiden tapojen aiheuttamia vahinkoja voidaan kuitenkin estää yöllä käytettävällä

KYS ei lähtenyt mukaan APTJ-tietojärjestelmähankkeeseen

Juuri nyt - 9.3.2020 klo 02:00
Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ei ole APTJ-tietojärjestelmähankkeessa mukana. KYSin kehittämisylilääkäri Juuso Tammisen mukaan se ei ole ongelma, sillä tieto kulkee KYSin ja muiden erva-alueen yksiköiden välillä jatkossakin, vaikka potilasjärjestelmät ovat erilaisia. KYS kieltäytyi menemästä mukaan hankkeeseen, sillä strategisen tietojärjestelmän kehittäminen haluttiin pitää mahdollisimman lähellä itseä. KYS katsoi myös, ettei ole kovin moderni tapa ostaa koko järjestelmää yhdeltä isolta toimittajalta. Tamminen on huolestuneena seurannut Epicin tekemän Apotin etenemistä. KYS on APTJ:n sijaan mukana julkisomisteisessa Una-yhtiössä, joka rakentaa omia tiedonhallintaratkaisuja sote-toimijoille. Unassa on 19 sairaanhoitopiiriä, ja APTJ:n neljä sairaanhoitopiiriä ovat myös mukana. Alan kyselyissä Pohjois-Pohjanmaalla kehitetty potilasjärjestelmä Esko on saanut eniten kehuja.

Lääkärit arvostelevat sairaanhoitopiirien potilastietojärjestelmän hankintaa

Juuri nyt - 9.3.2020 klo 02:00
Uutissuomalaisen haastattelemat lääkärit pelkäävät, että Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiireissä sekä Pohjois-Karjalan Siun sotessa ja Etelä-Savon Essotessa tulee olemaan vaikeuksia ja lisäkuluja, jos 350 milj. euron potilastietojärjestelmän hankintaa viedään eteenpäin. Neljän sairaanhoitopiirin yhteisen APTJ-potilastietojärjestelmän tarjouskilpailussa ovat mukana amerikkalaisjätit Cerner ja Epic, joista jälkimmäisen tuottama Apotti on saanut arvostelua HUSissa. Epicistä on huonoja kokemuksia myös Tanskassa, jossa lääkärien työteho on pysynyt 17 % matalampana kuin edellistä tietojärjestelmää käytettäessä.

Koronavirustestit mahdollistetaan laitteilla Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä

Juuri nyt - 9.3.2020 klo 02:00
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Joensuun keskussairaalassa ja Mikkelin keskussairaalassa ryhdytään testaamaan koronavirusta viikolla 11/2020. Sairaalat ovat saaneet laitteen, jolla muiden hengitystievirusten lisäksi voidaan testata uutta koronavirusta. Aiemmin kaikki Suomen koronavirusnäytteet on lähetetty testattavaksi yliopistollisiin sairaaloihin Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Testitulosten saaminen nopeutuu merkittävästi laitteen myötä. Kaikissa kolmessa sairaalassa on jo laite, mutta sairaalat odottavat vielä tarvittavien testikasettien toimitusta laitteen käyttöön. Maailmalla kuitenkin testikasettien kysyntä on kova.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä