Hammaslääkäri

Tiistai 12.11.2019

Uutisten kerääjä

Arelle 30 milj. euron talotekniikkaurakka Vaasasta

Juuri nyt - 1.11.2019 klo 02:00
Bothnia High 5 -allianssi on päättänyt, että Are toimii Vaasan sairaanhoitopiirin H-uudisrakennuksen talotekniikkaurakoitsijana. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. putki-, sähkö- ja ilmanvaihto-, rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja putkipostiurakat. YIT ja Are ovat solmineet 30 milj. euron arvoisen sopimuksen keskenään. Are on osallistunut jo hankkeen kehitysvaiheeseen. Uudisrakennus rakennetaan projektiallianssina. Mukana ovat Vaasan sairaanhoitopiiri, YIT, Granlund Pohjanmaa, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit Kontukoski. Rakennus aiotaan ottaa käyttöön vuonna 2022.

Soten erillisratkaisu etenee Uudellamaalla

Juuri nyt - 1.11.2019 klo 02:00
Hallituksen lupaama soten erillisratkaisu näyttää etenevän, sen sijaan, että kaavailtaisiin Uudellemaalle jättimaakuntaa edellisen hallituskauden kaavailujen mukaan. Uudenmaan alueelle ollaan synnyttämässä useampi maakunta ja yksi maakunnan kaltainen kaupunki. Näillä näkymin Helsinki jatkaa kaupunkina, ja sille tulee sen ohella maakunnan tehtäviä. Vähemmän todennäköinen vaihtoehto on, että Helsinki olisi oma maakuntansa. Helsingin ulkopuolinen Uusimaa ollaan jakamassa neljään itsehallintoalueeseen, joita voi kutsua myös maakunniksi. Ne olisivat Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa sekä Vantaa ja Kerava. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla Espoolla olisi suuri sananvalta maakunnan sote-päätöksissä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vahvisti Helsingin Sanomille, että asiasta ei saada vielä luvattua väliraporttia.

Kanta-Hämeessä pyritään viemään terveyspalveluja koteihin

Juuri nyt - 1.11.2019 klo 02:00
Kanta-Hämeen keskussairaala on aikeissa kokeilla loppuvuodesta 2019 etävastaanottoja uniapneapotilaille. Uniapneapotilaat voivat kertoa lääkärille esimerkiksi käytettävän maskin toimivuudesta. Lääkärin etävastaanotolle pääsisivät jatkossa myös esimerkiksi psykiatrisessa hoidossa olevat. Keskussairaalan johtajaylilääkäri Sally Järvelän mukaan etävastaanotto sopisi myös Forssan ja Riihimäen sairaaloiden potilaille. Näin esimerkiksi lounaishämäläisten ei tarvitsisi kulkea Hämeenlinnaan lääkärin pakeille. Kanta-Hämeen keskussairaala pyrkii myös edelleen lyhentämään synnyttäneiden äitien sairaalassa oloa. Esimerkiksi imetystukea voidaan viedä koteihin.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä halutaan karsia kuluja

Juuri nyt - 1.11.2019 klo 02:00
Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaa varten tehty ehdotus on valmistunut. Nordic Health Groupin laatimasta ehdotuksesta käy ilmi, että nettokäyttökustannukset Satakunnan sairaanhoitopiirissä ovat 8 prosenttia korkeammat kuin keskimäärin Suomessa. Se selittyy muuta maata suuremmilla erikoissairaanhoidon vuodeosastopäivillä. Sairaanhoitopiirin toimintakulut ovat kasvaneet vuosina 2016-2019 noin 3,1 prosenttia. Esityksen mukaan toimintojen kehittämisellä on mahdollista saavuttaa noin 30 miljoonan bruttosäästö vuonna 2024. Esitys puoltaa samankaltaisten leikkausten keskittämistä samalle päivälle. Tämäntyyppinen järkeistäminen säästäisi tarvetta ulkopuolisille leikkauksille jopa 940 kappaletta kuukaudessa. Selvityksen mukaan digitaalisuutta tulisi lisätä ja tiedolla johtamista kehittää.

Tutkimus: Suomalaiset kannattavat palomiesten palkkojen nostoa

Juuri nyt - 1.11.2019 klo 02:00
Suomen Palomiesliiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset kannattavat palomiesten palkkojen nostamista. Suomalaisten mielestä palomiesten oikeudenmukainen bruttopalkka ennen lisiä olisi 3 421 euroa kuukaudessa, mutta todellisuudessa esimerkiksi Helsingissä palomiehet saavat ilman lisiä bruttona alle 2 000 euroa kuukaudessa. Suomen Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola toteaa, että jo nyt joillakin paikkakunnilla on rekrytointivaikeuksia alhaisen palkkauksen takia. Palomiehet ja ensihoitajat toimivat tiiviissä yhteistyössä ja jopa 87 prosenttia suomalaisista näki sen tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Eurajoen terveyspalvelut siirtyvät kuntayhtymälle

Juuri nyt - 1.11.2019 klo 02:00
Eurajoki on päättänyt olla jatkamatta yhteistyötä Suomen Terveystalon kanssa. Sopimus päättyy 31.12.2020 ja sen jälkeen palvelut järjestetään omana tuotantona Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä. Myös vuodeosaston ottamista on esitetty kuntayhtymän hoidettavaksi. Tärkeimmät perusteet olivat palvelujen saatavuus, laatu, kustannukset ja yhteistyö sosiaalipalvelujen kanssa. Eurajoen terveyspalvelut on ulkoistettu vuonna 2009.

Käytätkö nuuskaa? Ei ehkä kannattaisi – näin järkyttäviä muutoksia nuuskan käyttö ja tupakointi aiheuttavat suun terveydelle

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
...sairastua parodontiittiin. Lähikuvat saattavat järkyttää herkempiä. Nuuskan käyttö aiheuttaa monia vakavia suunterveyden ongelmia, muistuttaa Suomen

Suomeen kaavaillaan kuolonuhrikeskusta

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
Useat viranomaiset ovat alkaneet harkita erityistä kuolonuhrikeskusta Suomeen siltä varalta, että lukuisia kuolonuhreja aiheuttava onnettomuus tapahtuu. Tällaisen keskuksen perustaminen ja toiminta vaativat usean viranomaisen yhteistyötä. Hankkeella ei ole vielä virallista työryhmää ja tarkka suunnitelma puuttuu. Kuolonuhrikeskukset olisivat nopeasti perustettavia esimerkiksi sairaaloiden yhteyteen suuronnettomuuden, terrori-iskun tai sotilaallisen kriisin sattuessa. Sosiaali- ja terveystoimen keväällä 2019 perustetussa poikkeusolojen neuvottelukunnassa on käsitelty aihetta.

Useissa kunnissa Savossa avautuu terveydenhoidon verkkopalvelu

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
Kysteriin kuuluvien kuntien asukkaille avautuu perusterveydenhuollossa uusi verkossa toimiva terveyspalvelu. Palvelun tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä ja muuta asiointia terveyspalveluissa, kun ei tarvitse jonottaa soittoaikaa terveyskeskukseen. Verkkopalveluun pääsee ja hoitoon pääsyn saa liikkeelle mihin vuorokauden aikaan tahansa. Palvelussa käytetään hyväksi tekoälyä, joka arvioi hoidon kiireellisyyttä ja ohjaa tarvittaessa päivystykseen. Yleisesti tiedot käsitellään seuraavana arkipäivänä ja asiakkaaseen otetaan yhteyttä hoidon aloittamiseksi. Kysteriin kuuluvia kuntia ovat Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto. Palvelu on jo ollut jonkin aikaa käytössä Siilinjärvellä ja Sisä-Savossa.

Kuntaliiton Reina tyrmää vaatimukset hoitajien palkankorotuksista

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
Super ja Tehy ovat vaatineet tuntuvia parannuksia hoitajien palkkoihin. Kuntaliiton varatoimitusjohtajan Timo Reinan mukaan pahoissa talousvaikeuksissa olevissa kunnissa ei ole kuitenkaan varaa palkankorotuksiin. Merkittävät palkankorotukset näkyisivät toisaalla suurempina sopeuttamistarpeina, ja nyt pikemminkin pitäisi pystyä lisäämään henkilöstöä.

Terveystalon tulos heinä-syyskuussa 2019

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
Terveystalo-konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2019 oli 234,0 milj. euroa (7-9/2018: 160,3). Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 24,4 milj. euroa (14,8) eli 10,4 % liikevaihdosta (9,2). Liikevoitto (EBIT) oli 16,1 milj. euroa (17,3). Tammi-syyskuun 2019 liikevaihto oli 760,4 milj. euroa (1-9/2018: 546,8). Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 82,7 milj. euroa (60,6) eli 10,9 % liikevaihdosta (11,1). Liikevoitto (EBIT) oli 57,6 milj. euroa (59,3). Terveystalon laaja-alainen kasvu jatkui kaikissa asiakasryhmissä vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihtoa kasvattivat Attendon terveyspalveluiden yritysosto ja ennätyksellisen vahva orgaaninen kasvu, erityisesti yksityisasiakkaiden puolella. Heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta huolimatta markkinaympäristö on edelleen suotuisa.

Laaksoon suunnitteilla uusi sairaala Helsingissä

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
Laaksoon suunnitellaan uutta Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistä sairaalaa. Laakson sairaala-alueelle on tarkoitus keskittää Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrista sairaalahoitoa, HUSin vaativaa neurologista kuntoutusta ja Helsingin sairaalan palveluja sekä sairaalatoimintaa tukevia poliklinikoita. Asemakaavan muutosluonnos mahdollistaa kolmen uuden sairaalarakennuksen rakentamisen nykyiselle tontille. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu uusi pääajoyhteys sekä maanalaisten pysäköinti- ja huoltotilojen rakentaminen. Laakson yhteissairaalaan on tulossa tiloja noin 930 potilaspaikalle. Lisäksi alueelle tulee poliklinikkatiloja, jotka sijoittuvat säilyviin rakennuksiin, sekä tiloja koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Uusia tiloja voisi rakentaa tontille noin 120 000 kerrosneliömetriä. Maanalaisiin kalliotiloihin on suunnitteilla pysäköintitilat 550 autolle. Tontin pohjoisosissa olevat 1920- ja 1930-lukujen sairaalarakennukset ja 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto on tarkoitus suojella ja peruskorjata uuteen käyttöön. Rakennustyö voi alkaa aikaisintaan vuoden 2021 loppupuolella.

Taloustutkimus: Yle Areena yhä Suomen arvostetuin verkkobrändi

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
Taloustutkimuksen Verkkobrändien arvostus ja suosittelu Suomessa 2019 -selvityksen mukaan Yle Areena on säilyttänyt paikkansa suomalaisten eniten arvostamana verkkobrändinä. Ykkössijalla Yle Areena on nyt ollut seitsemän vuotta peräkkäin. 92 prosenttia suomalaisista tietää Areenan brändin ja melkein 80 prosenttia käyttää Areenaa ainakin välillä. Toiselle sijalle pääsi Ilmatieteen laitos ja kolmannelle Kansallisen terveysarkiston Kanta.fi.

Mehiläinen perustaa Poriin uuden asiakaspalvelukeskuksen

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
Mehiläinen avaa Poriin valtakunnallisesti palvelevan asiakaspalvelukeskuksen. Alkuvaiheessa keskus työllistää noin 20 terveydenhuollon ammattilaista. Mehiläisen uusin asiakaspalvelukeskus palvelee valtakunnallisesti lääkärikeskusten, työelämäpalveluiden sekä Hammas Mehiläisen asiakkaita Porista käsin sekä puhelimitse että digitaalisesti. Asiakaspalvelu on auki vuoden ympäri 7 päivää viikossa, kellon ympäri. Pori on Mehiläiselle tärkeä painopistealue. Se valikoitui asiakaspalvelukeskuksen sijaintipaikaksi muun muassa työvoiman saatavuuden vuoksi.

Lääkemääräyspalautteita tulee taas

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
...kertyneillä korvauksilla ei ole merkitystä. Kirjeen saavat marraskuussa tuhannet lääkärit, sillä poiminnat nostivat esiin yli 7 000 lääkäriä tai

Läkarförbundet sätter press på regeringen: Sista chansen att rädda den offentliga primärvården – snart finns inget kvar att rädda

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
...snabbt skrivas om så att icke-brådskande vård garanteras inom en vecka från det att vårdbehovet bedömts. För tillfället är den så kallade

Jik haluaa Kurikan hammaslääkärit saman katon alle - Jurvassa ja Jalasjärvellä avuksi otettaisiin kannettava hammashoitoyksikkö

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
Paikalliset Julkaistu 14:52 Jik haluaa Kurikan hammaslääkärit saman katon alle - Jurvassa ja Jalasjärvellä avuksi otettaisiin kannettava

Manegen är krattad av socialdemokraterna

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
...manegen för den nya helborgerliga regeringen. Vi väntar med spänning på leverens. Felicia Bredenberg raljerar om socialdemokraternas krav på allmän

Kouvolan Ratamo-sairaalan rakentaja on vielä epäselvä – rakennussuunnitelmia hiotaan tammikuulle asti

Juuri nyt - 31.10.2019 klo 02:00
...valmistuu, se korvaa Kouvolan nykyisen sairaalan, Pohjois-Kymen sairaalan. Ratamoon tulee muun muassa päivystys ja 115 vuodepaikkaa sekä

Mummolla oli reuma – saanko minäkin sen?

Juuri nyt - 30.10.2019 klo 02:00
...nivelreumaan todennäköisesti kemikaalien vuoksi. Kova stressi lisää reuman puhkeamisen riskiä kuten monessa muussakin sairaudessa. Sairastetut

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä