Hammaslääkäri

Lauantai 04.04.2020

Uutisten kerääjä

HS: Suomi jakautuu terveydenhuollossa kahden kerroksen väeksi yhä enemmän

Juuri nyt - 9.3.2020 klo 02:00
Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Suomi jakautuu terveydenhuollossa yhä selvemmin kahden kerroksen väeksi. Vuonna 2018 lähes joka toisella alle 18-vuotiaalla oli vakuutus, vaikka alaikäiset pääsevät yhtälailla maksuttomaan julkiseen terveydenhuoltoon. Kirjoituksen mukaan vastaavaa jakoa ei ole havaittavissa muissa Pohjoismaissa. Keskeisenä syynä voidaan pitää poliittisen järjestelmän epäonnistumista sote-uudistuksessa.

Espoo pohtii vielä Apottiin mukaan lähtemistä

Juuri nyt - 9.3.2020 klo 02:00
Espoo päättää lähiviikkoina, lähteekö se sittenkin mukaan potilastietojärjestelmä Apottiin. Espoon perusturvajohtaja Juha Metson mukaan päätöksen pitäisi olla tehty 20.4.2020 valtuuston kokoukseen mennessä. Kaupungilla on vaihtoehtoja Apotin lisäksi. Nykyisin Espoo käyttää Lifecare-järjestelmää, ja on sen lisäksi mukana Una-hankkeessa. Metson mukaan asiassa täytyy mennä valtuustoon asti, sillä aikoinaan valtuusto oli päättämässä myös Apotista pois jäämisestä. Metson mukaan päätökseen vaikuttaa myös tuleva sote-uudistus ja Espoon tuleva rooli palvelujen tuottamisessa. Espoo haluaa myös hyvin toimivan järjestelmän.

Lääkäreiden määrä nousee sesonkiaikaan Lapin hiihtokeskuksissa

Juuri nyt - 9.3.2020 klo 02:00
Kun Lapin hiihtokeskuksissa talvisesonkina lääkäreiden määrä nousee kolminkertaiseksi MediYlläksessä ja Levin Pihlajalinnassa. Yleislääkäri Matti Kinnula Levin Pihlajalinnasta kertoo, että kesäisin on 1-3 lääkäriä, mutta talvella kaksi-kolme kertaa enemmän. MediYlläksen erikoissairaanhoitaja Juha-pekka Kuusimäki kertoo, että noin neljäsosa asiakkaista on tapaturmapotilaita. Kinnulan mukaan monet eivät ole loukkaantuneet alkoholin vaikutuksen alaisena

Yksityiset hammaslääkärit voivat kieltäytyä hoitamasta koronaviruspotilaita – lääkäreille annetaan varotoimenpiteenä uudet ohjeet

Juuri nyt - 6.3.2020 klo 02:00
...jotka ovat siihen huolella varautuneet. Hammaslääkärit ovat kyselleet toimintaohjeita viranomaisilta. Nyt annetut ohjeet on saatettu eteenpäin

Sote-asiantuntijat kritisoivat yksityisen hoidon Kela-korvausten leikkauksia

Juuri nyt - 6.3.2020 klo 02:00
Lääkäriliiton ja Kelan asiantuntijoiden mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikeet leikata yksityisen hoidon Kela-korvauksia eivät tuottaisi hyviä tuloksia. Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi ja johtaja Heikki Pärnänen sanovat Lääkärilehden pääkirjoituksessa, että monille yksityispalveluja käyttäville potilaille lisätutkimukset voisivat muodostua mahdottomiksi. Heidän mukaansa julkisen terveydenhuollon palveluihin muodostuisi huomattava lisäpaine. Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren ja tutkimusprofessori Hennamari Mikkola kertovat Kelan tutkimusblogissa, että yksityisen hoidon korvauksen poistaminen voisi nostaa hintoja yritysten koettaessa kompensoida hinnoilla vähentyneitä käyntejä. Tämä lisäisi heidän mukaansa yksityisen hoidon keskittymistä suurituloisille.

Mehiläisen tulos vuonna 2019

Juuri nyt - 6.3.2020 klo 02:00
Mehiläisen liikevaihto oli 1 064,1 milj. euroa vuonna 2019 (2018: 915,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli 16,2 %. Liikevoitto oli 114,0 milj. euroa (74,0). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 10,7 % (8,1 %). Mehiläisen näkymät vuodelle 2020 ovat myönteiset. Jo tehtyjen kasvuhankkeiden johdosta liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvua. Toteutuessaan Pihlajalinnan osakekauppa tulee vaikuttamaan olennaisesti Mehiläisen liikevaihtoon ja tulokseen. Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo, että yhtiö panostaa erityisesti digipalveluiden kehittämiseen ja kansainväliseen kasvuun.

Varhila: Suomessa aloitettiin varautuminen heti koronavirusepidemian alussa

Juuri nyt - 6.3.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että Suomessa lähdettiin varautumaan koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen heti, kun tauti alkoi levitä Kiinassa vuodenvaihteessa 2019-2020. Kun Maailman terveysjärjestö WHO julisti uuden koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi 30.1.2020, Suomi nosti valmiustasoa välittömästi. Hänen mukaansa varautumista tehdään koko ajan kaikessa hiljaisuudessa.

Hoitojen priorisoinnista täytyy olla yhteiskunnallista keskustelua

Juuri nyt - 6.3.2020 klo 02:00
Lisää yhteiskunnallista keskustelua kaivataan siitä, ketä yhteiskunnassa hoidetaan ja missä kulkee sairaan ja terveen raja. Dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri Ilona Autti-Rämö sanoo, että raja sen välillä on usein keinotekoinen. Hänen mukaansa turhilla tutkimuksilla aiheutetaan huolta ja lisää tutkimuksia. Hänen mukaansa pitäisi keskustella positiivisesti siitä, että on tietty budjetti ja tietty määrä hoidettavia ihmisiä. Autti-Rämön mukaan ihmisille pitäisi myös välittää viestiä siitä, mikä on normaali osa elämää. Esimerkiksi elimistö vanhenee ja polvet kuluvat sen seurauksena. Ihminen voi kuitenkin magneettikuvan nähtyään kokea, että hänellä on huonot polvet.

Suomi ja EU:n komissio riidoissa sairauskorvauksien suuruudesta

Juuri nyt - 6.3.2020 klo 02:00
Suomi ja EU:n komissio ovat eri mieltä korvauksien suuruudesta, jos suomalainen hakeutuu lääkäriin toisessa jäsenmaassa. Komission kanta on ollut se, että EU- ja ETA- alueelta tai Sveitsistä haettu hoito ei saa maksaa asiakkaalle enemmän kuin mitä kotikunta perii palvelumaksua. Suomi ei ole tätä hyväksynyt ja totesi, että kotikunnan palveluiden ulkopuolella maksetaan sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan asiasta on olemassa erilaisia tulkintoja. Helsingin yliopiston Eurooppa-oikeuden professorin Juha Raition mukaan Suomelle voi syntyä korvausvelvollisuus. Raition mukaan terveydenhuoltopalvelut tulee jakaa kahteen ryhmään. Jäsenvaltiot voivat suojata omia sairaalapalveluita, mutta pienet yksityispraktiikat kuuluvat hänen mukaansa vapaan liikkuvuuden piiriin.

STM: Koronaepäilyn tai tartunnan saaneet ohjataan julkiseen hammashoitoon

Juuri nyt - 6.3.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriöltä on tullut ohje, jonka mukaan koronavirustartunnan saaneiden mahdollisesti tarvitsema kiireellinen hammashoito keskitetään yksiköihin, jotka ovat varautuneet siihen huolella. Asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo hammaslääkäriliitosta sanoo, että käytännössä se tarkoittaa hoidon keskittymistä julkiseen hammashoitoon. Savanheimon mukaan karanteenissa olevan tartuntaepäilyn tai jo tartunnan saaneen tulee ottaa yhteyttä julkiseen hammashoitoon, josta hänet ohjataan sopivaan hoitopaikkaan. Hammaslääkärit ohjeistavat kiireettömän hammashoidon peruutuksiin, jos ihmiset ovat sairastuneita. Tätä perustellaan hammashoidon tavallista suuremmalla pisaratartunnan vaaralla.

Suomessa järjestetty terveysalan konferenssi HIMSS valittiin vuoden tapahtumaksi

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
Digitaalisen terveydenhuollon The HIMSS & Health 2.0 European Conference palkittiin vuoden 2019 tapahtumana messu- ja tapahtumaosaamisen Mesoaja-palkintogaalassa. Messukeskuksessa järjestetyn konferenssin tavoitteena oli tuoda yhteen lääketieteen, teknologian ja digitalisaation kansainväliset huippuasiantuntijat ja koota esille maailman parhaat digitaalisen terveydenhuollon innovaatiot. Tapahtuma kokosi yhteen 140 yritystä ja 3 000 lääketieteen, teknologian ja digitalisaation huippuasiantuntijaa yli 50 eri maasta. Konferenssin kävijäennätys rikottiin. Tuomariston mielestä kyseessä oli ajankohtainen, kansainvälinen ja tuloksellinen tapahtuma.

Mehiläinen jatkaa Pihlajalinnan osakkeita koskevan ostotarjouksen tarjousaikaa

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
Mehiläinen Yhtiöt Oy ja Pihlajalinna Oyj ilmoittivat 5.11.2019 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mehiläinen sitoutui tekemään vapaaehtoisen Pihlajalinnan hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 9.1.2020 ja sen alkuperäinen päättymispäivä oli 19.3.2020. Tarjouksentekijä on nyt tiedottanut päättäneensä jatkaa tarjousaikaa siten, että se päättyy 10.7.2020, ellei sitä jatketa edelleen tai keskeytetä. Mehiläinen odottaa tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella saavansa viranomaishyväksynnän ja toteuttavansa ostotarjouksen vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Varhila: Kuntien yksityisissä sote-palveluissa huono varautuminen epidemiaan

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi ministeriön tilaisuudessa, että aluehallintovirastot ovat käyneet läpi kuntien ostopalvelusopimuksia selvittääkseen, onko niissä varauduttu koronavirusepidemiaan lain vaatimalla tavalla. Varhilan mukaan vaikuttaa siltä, että aika heikosti sitä on huomioitu. Koska kunnat ostavat yksityiseltä sektorilta terveyden- ja sosiaalihuoltopalveluita huomattavan osan, on Varhilan mukaan tärkeää, että myös niissä riittää mm. suojavarusteita tarvittaessa.

Kuusi uudistusta parantaisivat monella paikkakunnalla asuvien sote-palveluita

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
Terveydenhuoltoa ja julkisia palveluita tulisi kehittää niin, että ne tavoittavat nykyistä paremmin monella paikkakunnalla asuvat. Syken ja THL:n Monisote-tutkimushanke esittää kolmea kansallista ja kolmea alueellisen tason uudistusta, jotka parantaisivat sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta oman kotipaikkakunnan ulkopuolella. Monipaikkaisuus siirtää merkittävästi terveyspalveluiden kysyntää erityisesti Uudeltamaalta muihin maakuntiin. Suomen suurin monipaikkaisten asukkaiden ryhmä ovat maaseudun vapaa-ajan asukkaat, joista 69 % asuu vakituisesti mökkikunnan ulkopuolella. Hankkeessa esitetään, että paikallisen terveyskeskuksen palveluista viestitään alueen monipaikkaisille asukkaille, julkisten palvelujen yhteiskäyttöä kehitetään sekä laskutuskäytäntöjä kuntien ja organisaatioiden välillä yksinkertaistetaan, liikkuvien palvelujen palveluverkkoa kehitetään, otetaan kansallinen etäterveyskeskus käyttöön, kiireettömän hoitopaikan voisi valita puolen vuoden välein nykyisen vuoden sijaan ja henkilökohtaisten hoitosuunnitelmien tekoon tulisi kansalliset ohjeistukset.

Kuntia kehotetaan selvittämään nopeasti karanteeniin sopivat tilat

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto antavat ohjeita kunnille, sairaanhoitopiireille ja aluehallintovirastoille koronavirustartuntojen varalta. Ohjeisiin ei sisälly uusia velvoitteita, vaan niissä muistutetaan tarvittavista toimista ja velvollisuuksista. Kuntia ja kuntayhtymiä kehotetaan mm. selvittämään mahdollisimman nopeasti karanteeniin soveltuvat tilat. Lisäksi kuntien olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että nykytiedon mukaan koronavirus on riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille. Varautumissuunnitelmissa on otettava huomioon palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon vaatimukset.

Selvitys: Vuokralääkärien tarve kasvaa jälleen

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
Terveyskeskusten lääkärivaje paheni vuonna 2019 lähes 300:aan. Joissain kunnissa terveysaseman työvoimatilanne on niin huono, ettei sinne saada edes vuokralääkäriä. Syrjäseuduille voi olla vaikea houkutella lääkäreitä. Lääkärit kouluttautuvat yliopistokaupungeissa ja heidän elämänsä helposti asettuu sinne. Terveyskeskusten lääkäritilanne -selvityksen mukaan lääkärivaje on kuitenkin pienin alle 10 000 asukkaan kuntien terveyskeskuksissa. Eniten lääkärivajetta löytyi 50 000-99 999 asukkaan kuntien terveyskeskuksissa, jopa 13,6 %. Vaje kasvoi 4,4 prosenttiyksiköllä vuodessa. Ostopalveluiden osuus terveyskeskusten lääkäripalveluissa kasvoi vuonna 2019 1,7 prosenttiyksiköllä 4,5 %:iin. Johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta sanoo, että terveyskeskukset käyttävät enenevässä määrin rekrytointifirmoja työ- tai virkasuhteisten lääkäreiden palkkaamiseen.

Suomi ja EU eri linjoilla, miten korvata suomalaisen lääkärikäynti toisessa jäsenmaassa – asiantuntijan mukaan Suomi voi joutua korvausvastuuseen

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
...euroa. 70 euron hinta on kuvitteellinen, mutta erotus on joka tapauksessa huomattava. EU:n potilasdirektiivin mukaan Matin kuuluisi maksaa Tallinnan

Korvattavia potilasvahinkoja sattuu etenkin lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
...sattuneita vahinkoja korvattiin 950 ja niistä vajaa puolet liittyi tuki- ja liikuntaelinten leikkauksiin, tiedottaa Potilasvakuutuskeskus (PVK).

Potilasvakuutuskeskukselle 9 556 ilmoitusta vuonna 2019

Juuri nyt - 5.3.2020 klo 02:00
Vuonna 2019 potilasvahinkoilmoituksen teki 7 645 henkilöä. Ilmoitukset koskivat yhteensä 9 556 eri hoitopaikkaa tai -tapahtumaa. Potilasvahinkoilmoitusten määrä nousi päättyneen vuosikymmenen aikana yli 30 %. Korvattavien tapausten lukumäärä on ratkaistujen tapausten määrästä riippumatta pysynyt viime vuodet hyvin tasaisena, vaikka terveydenhuollon toimenpide- ja hoitokäyntimäärät ovat jatkuvasti lisääntyneet. Johtaja Minna Plit-Turunen Potilasvakuutuskeskuksesta sanoo, että tämä voi olla merkki siitä, että potilasturvallisuus Suomen terveydenhuollossa on parantunut. Korvattavat vahingot liittyivät useimmiten leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin, joiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 950. Hammashoidon yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 294.

Vihdin kunnanvaltuusto päätti hylätä Apotti-potilasjärjestelmän

Juuri nyt - 4.3.2020 klo 02:00
Länsi-Uudenmaan kuntapäättäjillä on pohdinnassa potilasjärjestelmä Apottiin liittyminen. KL-Kuntahankintojen toimitusjohtaja Raili Hilakari sanoo, että on ymmärrettävää, että liittymispäätöstä pohditaan kauan, sillä kyse ei ole pelkästä tietojärjestelmästä, vaan myös Apotti-yhtiön osakkuudesta. Lisäksi kyse on miljoonista euroista. Lohjan vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen sanoo, että Lohjalla liittymisen kustannukset olisivat vähän yli 30 milj. euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Vihdin kunnanvaltuusto puolestaan tyrmäsi Apotin. Vihdille liittyminen Apottiin olisi merkinnyt lähivuosina 13 milj. euron kustannuksia. Siuntiossa kunnanhallitus palautti juuri asian valmisteluun. Inkoossa perusturvajohtajan esitys perusturvalautakunnalle on, että Inkoo ottaisi Apotin käyttöön.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä