Hammaslääkäri

Torstai 27.02.2020

Uutisten kerääjä

Hoitotakuun toteutumisesta ei saada oikeaa tietoa

Juuri nyt - 27.1.2020 klo 02:00
Hoitotakuun valvontaan liittyy ongelmia. Lapin aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Sari Kemppaisen mukaan valvonta perustuu THL:n kunnilta keräämiin tietoihin ja potilastietojärjestelmistä automaattisesti THL:n rekisteriin päivittyviin hoitoilmoitustietoihin. Kemppainen sanoo, että yksi virhe järjestelmässä on se, että pitkään odottaneita potilaita näyttää olevan paljon. Potilaalle on tehty hoidon tarpeen arviointi ja tilastot näyttävät, että hän on joutunut odottamaan hoitoa yli kolme kuukautta. Voi kuitenkin käydä ilmi selvittämällä, että hoito on saatu. Kemppaisen mukaan hoidot eivät aina kirjaudu järjestelmään oikealla tavalla. Kemppainen sanoo, että tilanteen parantaminen vaatii potilastietojärjestelmien uusimisen. THL on tunnistanut tietojärjestelmien puutteet. THL:n kehittämispäällikkö Kaisa Mölläri sanoo, että sairaanhoidon käyntien kokonaismäärästä tilastoituu vain 15 %.

STM:n Varhila toivoo keskustelua terveydenhuollon priorisoinnista

Juuri nyt - 27.1.2020 klo 02:00
STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila toivoo Suomeen keskustelua terveydenhuollon priorisoinnista. Pitäisi selvittää, että käytämme varmasti sellaisia hoitomenetelmiä, joilla on paras vaikuttavuus. Käytössä olevalla rahalla on saatava paras mahdollinen hoito kaikille tarvitseville. Varhila korostaa, ettei hän halua rajauksia siitä, ketä hoidetaan ja ketä ei. Myös sosiaalihuollon puolella on priorisoitavaa. Eri kunnissa pääsee esimerkiksi tehostettuun palveluasumisen eri kriteereillä. Varhilan mukaan pitemmän päälle tulee mietittäväksi, tulisiko kuntien kriteerien olla yhtenäiset. Varhila mainitsee myös ennaltaehkäisyn. Kunnat säästävät rahaa kouluterveydenhuollosta ja neuvoloista, vaikka juuri niiden ennaltaehkäisevään työhön tulisi panostaa. Kuntien rahat menevät kalliiseen erikoissairaanhoitoon. Varhila on tyytyväinen siihen, että hallitus on päättänyt vahvistaa perustasoa eli lähinnä terveyskeskuksia. Niissä asioihin voidaan puuttua ajoissa. Varhilan mukaan nyt alemman tuloluokan perheet saavat huonompaa palvelua kuin keski- ja ylemmän tuloluokan perheet. He eivät osaa vaatia yhtä paljon eivätkä hakeudu palveluihin yhtä paljon. Asiaa selittää osin koulutustaso, ja sitä Varhila haluaisi nostaa.

Kuntatyönantajien Jalonen vaatii varautumaan työtaisteluihin

Juuri nyt - 27.1.2020 klo 02:00
Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen katsoo, että poliittisten päättäjien tulisi varautua työmarkkinakriiseihin kaikin keinoin, ettei potilasturvallisuus vaarantuisi mahdollisten lakkojen seurauksena. Nyt ei ole olemassa mitään todellista mekanismia, jolla yhteiskunta voisi rajoittaa kansalaisten henkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavia lakkoja. Kunta-alan palkansaajien sopimukset päättyvät maaliskuun 2020 lopussa, ja työnantajien ja työntekijöiden näkemykset ovat varsin kaukana toisistaan. Etenkin Tehy ja Super vaativat kunnon korotuksia, mutta Jalonen muistuttaa kuntatalouden tilanteen olevan historiallisen heikko. Jalosen mukaan meneillään olevan sopimuskierroksen jälkeen osapuolten tulisi miettiä syvällisemmin, miten työmarkkinoiden neuvottelu- ja sovittelujärjestelmää sekä työrauhaa olisi mahdollista parantaa.

Sairaaloilla on valmius koronaviruksen varalle

Juuri nyt - 24.1.2020 klo 02:00
Suomessa ensimmäiset koronavirustartuntaepäilyt ovat ilmenneet Ivalossa 24.1.2020. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten infektioylilääkäri Sakari Vuorinen uskoo, että joitakin tartuntaepäilyjä syntyy lähiaikoina eri puolilla Suomea. Sairaaloilla on valmiudet vastaanottaa epäiltyjä koronaviruspotilaita, koska toimintatapa on samanlainen kuin influenssatapauksissa. Vuorinen toivoo, että Kiinasta matkustaneet antaisivat mahdolliset oireensa tietoon sairaalalle ennen sinne saapumistaan.

HUSin strategiaan ystävällisyys-hanke

Juuri nyt - 24.1.2020 klo 02:00
HUS Akuutissa huomattiin jo neljä vuotta sitten, että työntekijät eivät luoneet iloista ilmapiiriä ympärilleen, vaan päinvastoin. Siksi Akuutissa aloitettiin Parempien kohtaamisten HUS -hanke. Tulokset ovat olleet niin kannustavia, että hyvä käytös on nostettu yhdeksi kolmesta arvosta HUSin vuosien 2020-2024 strategiaan. HUS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén sanoo, että jopa tutkimukset todistavat, että potilas paranee paremmin, kun hänelle ollaan ystävällisiä. Muutostoimisto Flow on ollut mukana rakentamassa Akuutin parempia kohtaamisia. Sen avulla HUSiin on tuotu osaamista esimerkiksi ravintola- ja hotellipuolen asiakaspalvelusta.

Tutkimus: Suurin osa lääkäreistä tyytyväisiä ammatinvalintaansa

Juuri nyt - 24.1.2020 klo 02:00
Suomen Lääkäriliiton yhdessä viiden lääketieteellisen tiedekunnan kanssa tekemästä tutkimuksestä selviää, että enemmistö valmistuneista lääkäreistä on tyytyväisiä ammatinvalintaansa. Lääkäreiden koulutuksen motiivit eivät ole tutkimuksen mukaan juuri muuttuneet viime vuosikymmeninä. Tutkimus löysi kuitenkin parannettavaa mm. siinä, että enemmän koulutusta kaivattaisiin toiminnanohjauksen taitoihin ja lääkärien perus- ja erikoislääkärikoulutukseen. Valmistuneet olivat peruskoulutuksen osalta tyytyväisempiä sairaalatyön opetukseen kuin terveyskeskusopetukseen. He kehittäisivät koulutuksen osuvuutta suhteessa työhön. Erikoistumiskoulutukseen mm. toivottiin lisää johtamistaitojen, tutkimus- ja opetustyön sekä terveystalouden opetusta.

HUS hoitaa nyt hammaslääkärin päivystyksen iltaisin – soita aina ensin

Juuri nyt - 24.1.2020 klo 02:00
Paikalliset 24.1.2020 06.10 HUS hoitaa nyt

Mikrosiru osoitti hoidon puutteet

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
Oikomishoitoa käsittelevässä artikkelissa mainitaan, että erikoishammaslääkäri Heidi Arponen puhui marraskuussa 2019 Hammaslääkäripäivillä mikrosirun käytöstä oikomiskojeiden käyttötiedon seuraamisessa.

Armi teetti hampaat Turkissa - jäi ilman hoitoa Suomessa: ”Öisin sain nukuttua hetkiä kylmävesipullo leukaa vasten”

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
...yleistyneet myös ulkomailla hoidossa olleiden potilaiden tulehdukset, joissa aiheuttajina ovat antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit, kertoo

Oletko leikkausjonossa? Omalla välinpitämättömyydellä voit romuttaa suunnitelmat tai aiheuttaa 7-kertaiset kulut

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
...levitä verenkierron kautta tekonivelalueelle. Tällainen tulehdus on vaikea hoitaa: siihen ei tepsi edes suoneen annosteltava antibiootti", selittää

Robottiavusteinen kirurgia pään ja kaulan syöpien leikkauksiin Tyksissä

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
Tyksin korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikalla otettiin käyttöön vuoden 2019 lopulla aloitettu robottiavusteinen kirurgia. Robottiavusteisia leikkauksia on tehty jo vuosia urologian ja gynekologian puolella. Osastonylilääkäri Heikki Irjala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä sanoo, että robottitekniikka mahdollistaa suun kautta sellaisten nielu- ja kurkunpääsyöpien leikkaamisen, joita ei ole pystytty operoimaan perinteisillä instrumenteilla, tai toimenpide on vaatinut huomattavan laajan avauksen.

HUS: Apotin käyttö HUSissa laajenee

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Sen keskiössä on uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Apotin myötä kaikissa HUSin yksiköissä siirrytään yhdenmukaisempaan tapaan kirjata ja hyödyntää potilastietoja vuoden 2020 loppuun mennessä. Apotin käyttö laajenee 1.2.2020 Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköihin. Apotin mukana HUSin asiakkaat saavat käyttöönsä uuden sähköisen asioinnin palvelun, Maisan.

Sote- ja työllisyyspalvelujen vaikuttavuuden ohjaamiseen lisää työkaluja

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta esittää raportissaan sote- ja työllisyyspalvelujen vaikuttavuuden ohjaamisen lisää työkaluja. Sen mukaan muutosten tulisi näkyä parempana terveytenä ja hyvinvointina, lisätä työkykyä ja auttaa työllistymisessä. Palvelujen vaikuttavuutta pitää kehittää määrätietoisesti sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Kansallisesti on määriteltävä asiakasryhmittely ja perusmittaristo sekä säädettävä tietojen keräämisestä ja julkaisemisesta. Monimutkaista rahoitusta olisi purettava. Alueellisesti keskeiset toimenpiteet ovat vaikuttavuustavoitteiden määrittäminen asiakasryhmittäin, vaikuttavuustiedon tietopohjan rakentaminen, tiedon keruun organisointi ja ohjausmallien pilotointi.

Mehiläinen ja Yliopiston Apteekki laajentavat yhteistyötään

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
Mehiläinen ja Yliopiston Apteekki laajentavat pitkäaikaista yhteistyötään. Tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus kummankin yhtiön asiakkaille ja edistää hoidon kokonaisvaltaista onnistumista, jossa lääkehoito on saumaton osa muuta hoitoa. Yhteistyö kattaa lääkkeiden ja hoitotuotteiden toimitukset sairaalasta kotiutuville asiakkaille, digitaalisen asioinnin ja hoitopolun Mehiläisen Digiklinikalta ya.fi-verkkoapteekkiin. Yhteistyössä kehitetään myös lääkkeiden annosjakelua hoiva-asiakkaille. Lisäksi Mehiläinen ja Yliopiston Apteekki valmistelevat muiden asiakaskokemusta parantavien ja hoidon onnistumista edistävien palveluiden tarjoamista.

Kuluttaja-lehti: Tavallisten laboratoriotutkimusten hinnoissa isoja eroja

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
Kuluttaja-lehti on vertaillut yhdeksän yleisen laboratoriotutkimuksen hintoja. Vertailussa olivat mukana Aava, Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo ja Synlab. Synlabin hinnat ovat selvästi lääkärikeskusten hintoja halvemmat. Esimerkiksi Pihlajalinnan, Terveystalon ja Aavan monet näytteet tutkitaan siellä. Kilpailuttaminen saattaa kannattaa kalliissa tutkimuksissa tai jos lääkäri on määrännyt useita eri näytteitä. Yksittäisissä laboratoriotutkimuksissa hintaero ei ole aina kovin merkittävä. Synlabilla peritään 13,50 euron toimistomaksu, mutta lääkärikeskusten asiakkaat eivät yleensä maksa toimistomaksua laboratoriokäynnillä.

Mielipide: Kaupungin hammashoito tuhlaa verorahojamme

Juuri nyt - 23.1.2020 klo 02:00
Puheenaihe 23.1.2020 13.05 Mielipide: Kaupungin

Oletko leikkausjonossa? – tulehdus suussa voi romuttaa suunnitelmat jopa kuukausiksi

Juuri nyt - 22.1.2020 klo 02:00
...levitä verenkierron kautta tekonivelalueelle. Tällainen tulehdus on vaikea hoitaa: siihen ei tepsi edes suoneen annosteltava antibiootti, selittää

LähiTapiola: Terveydenhuoltoon luotetaan mutta ennaltaehkäisyssä parannettavaa

Juuri nyt - 22.1.2020 klo 02:00
LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen mukaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon arvioi toimivan ainakin melko hyvin lähes 70 % suomalaisista. Lääketieteen tohtori ja LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja Jani Tikkanen sanoo, että suomalaiset näkevät terveydenhuollon kyvyn ennaltaehkäistä vakavia sairauksia selvästi heikommaksi kuin sen kyvyn hoitaa niitä. Tikkasen mukaan suomalaisessa terveydenhuollossa on jo vuosien ajan ollut huolestuttava kehitys, joka näivettää elintapariskitekijöihin puuttumista ja sitä kautta sairauksien ennaltaehkäisyä. Hänen mukaansa yhä useampi on vaarassa sairastua kroonisiin elintapasairauksiin ja niiden liitännäissairauksiin, koska niitä ei pystytä ehkäisemään perusterveydenhuollossa.

Selvitys: Monet kunnat lintsaavat opiskeluterveydenhuollossa

Juuri nyt - 22.1.2020 klo 02:00
Aluehallintovirastojen ja Valviran selvityksen mukaan opiskeluterveydenhuolto ei aina täytä lainsäädännön vaatimuksia. Lakiin on kirjattu, että kunnan tulee järjestää alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuolto. Selvityksessä todetaan, että joka kymmenes kunta ohjaa opiskelijat yhä hakemaan opiskeluterveydenhuollon palveluita kotikunnastaan. Liki puolet kunnista tuotti opiskelijoiden palvelut osana perusterveydenhuoltoa, vaikka opiskeluterveydenhuollon tulisi olla oma kokonaisuutensa. Kunnat myös laskuttavat kotikuntaa lain vastaisesti palveluistaan. Valviran ylitarkastaja Irja Hemmilä on erityisen huolissaan mielenterveyspalveluiden pirstaleisuudesta.

Sivut

Tilaa syöte Hammaslääkäri syötteiden kerääjä