Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Apollonia

Elinikäinen oppiminen on supervoima

Apollonian 130-vuotisjuhlavuotta on vietetty koulutuksen merkeissä. On ollut hienoa aloittaa työt Apollonian pääsihteerinä juhlavuonna, keskellä tiivistä täydennyskoulutussyksyä. Ilo uusista oivalluksista ja oppimisesta kantaa arjessa. Elinikäinen oppiminen on tärkeä työelämätaito, mielekkään työuran keskeinen rakennuspalikka ja ainakin minun supervoimani.

Stiftelserna allt viktigare forskningsfinansiärer

Det har skett en klar förändring av den medicinska forskningens finansiering. De tillgängliga resurserna för klinisk forskning har minskat klart de senaste tio åren, och finansieringen av grundforskningen har i motsvarande mån ökat. Inom det odontologiska fältet betyder detta att nätverkens betydelse betonas, liksom också att betydelsen av finansieringskanaler utanför universiteten, och speciellt stiftelser, ökar.

Säätiöiden merkitys kasvaa tutkimusrahoituksessa

Lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksessa on tapahtunut selkeä muutos. Kliiniseen tutkimukseen käytettävä rahamäärä on pienentynyt kymmenessä vuodessa ja vastaavasti perustutkimuksen rahoitus on kasvanut. Hammaslääketieteessä tämä korostaa verkostoitumisen tärkeyttä ja yliopistojen ulkopuolisten rahoituskanavien, varsinkin säätiöiden, merkitystä.

Många får implantat – men behärskar vi riskerna?

Tandimplantat är en allmänt accepterad behandlingsmetod inom protetiken. Implantatets direkta anslutning till den omgivande benvävnaden, osseointegrationen, är en absolut förutsättning för att behandlingen ska lyckas. Termen osseointegration lanserades i slutet av 1970-talet av P-I Brånemarks forskningsteam, och sedan dess har det skett en aktiv utveckling av tandimplantat. Förr använde man implantat med slät yta, och då förutsatte osseointegrationen ett noggrant patienturval och att man var noga med att följa ett visst kirurgiskt protokoll.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Apollonia