Hammaslääkäri

Tiistai 07.04.2020

Apollonia

Slå vakt om kunskapsnivån

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldiga att upprätthålla och utveckla sin fackkunskap. Lagen förutsätter det, men framför allt är det en fråga om att uppfylla de etiska normerna inom vår profession. Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, Finlands Tandläkarförbund och Föreningen för Tandläkare vid Hälsovårdscentral har tillsammans uppdaterat sin gemensamma rekommendation, som gäller systematisk utveckling av tandläkares fackkunskap.

Pidetään osaamisestamme kiinni

Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen ovat jokaisen terveydenhuollossa toimivan velvollisuus ja oikeus. Laki velvoittaa, mutta ennen kaikkea kyse on profession eettisten normien sisäistämisestä. Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Hammaslääkäriliitto ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ovat yhdessä päivittäneet yhteisen suosituksen hammaslääkärien ammatillisen osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Tilaa syöte RSS - Apollonia