Hammaslääkäri

Torstai 29.07.2021

Apollonia

Uusia työkaluja TMD:n diagnostiikkaan ja hoitoon

Purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden (TMD) päivitetty Käypä hoito -suositus antaa hammaslääkärille ja myös muulle terveydenhuollon henkilökunnalle työkaluja arkeen. Diagnostiikassa tärkeää on tarkkuus; oikea diagnoosi ja sen mukainen hoito, ja toisaalta välttyminen vääriltä positiivisilta löydöksiltä, ylidiagnosoinnilta ja siten ylihoidoilta. Päivitettyyn suositukseen sisältyvään kliiniseen DC/TMD (Diagnostic Criteria for TMD) -diagnostiikkaan on muun muassa lisätty tutun kivun ja heijastekivun rekisteröinti, mikä parantaa diagnostiikan tarkkuutta ja erotusdiagnostiikkaa.

Nya redskap för diagnostik och behandling av TMD

Den nya, uppdaterade rekommendationen om god medicinsk praxis vid behandling av funktionsstörningar och smärttillstånd i tuggorganet (TMD) ger både tandläkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal redskap som de kan använda i den dagliga verksamheten. Det är viktigt att diagnostiseringen är noggrann; att behandlingen baseras på en korrekt diagnos, och att man undviker felaktiga positiva fynd och överdiagnostisering, och överbehandling som en följd av detta.

Kaikki eivät hyödy nykypalveluista

Pohjoismaisten hammaslääkärilehtien tämän vuoden yhteinen teema-artikkelien kokonaisuus valottaa suunterveyden eriarvoisuutta Pohjoismaissa. Tässä ja kahdessa seuraavassa lehdessä julkaistava kymmenen artikkelin kokonaisuus antaa eväitä niin ammattilaisille kuin päätöksentekijöille.

9.4.2021 klo 08:00
Tämän vuoden Apollonia Symposium pysähtyi kahdeksi päiväksi hammaslääkärin työn keskiöön – diagnostiikkaan. Tai potilashan siellä keskiössä on, mutta ilman diagnoosia on vaikea päästä eteenpäin ja löytää keino auttaa potilasta. Diagnoosi – miten se tehdään?

Pienin askelin kohti personoitua hoitoa

FinnGen on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tutkimushanke, joka pyrkii selvittämään sairausmekanismeja tutkimalla suomalaisten biopankkien aineistoja. Osallistujien genomitieto yhdistetään kansallisiin terveydenhuollon rekistereihin, jolloin saadaan tietoa sairauksien geneettisestä taustasta. Hankkeeseen osallistuu tutkijoita ja kliinikkoja useilta lääketieteen ja hammaslääketieteen aloilta, joten FinnGen saattaa auttaa selvittämään myös niitä vielä puuttuvia mekanismeja, joilla krooniset suusairaudet yhdistyvät yleisterveydellisiin ongelmiin.

Med små steg mot en individuell vård

FinnGen är ett forskningsprojekt inom vilket den offentliga och den privata sektorn samarbetar för att reda ut sjukdomsmekanismer genom att studera de finländska biobankernas data. Deltagarnas genomdata kombineras med de nationella hälso- och sjukvårdsregistren, och på det sättet får man uppgifter om sjukdomarnas genetiska bakgrund. Forskare och kliniker från flera medicinska och odontologiska områden deltar i projektet, så det är möjligt att FinnGen kan hjälpa oss att hitta mekanismer som vi ännu inte känner till, som förenar kroniska sjukdomar i munnen med allmänmedicinska problem.

Blicka framåt mitt i förändringen

Mitt i novembermörkret följde jag med tandläkardagarnas videostreamade öppningsföreläsning, alldeles som alla andra. Det var Perttu Pölönen som uppträdde – ”uppfinnare, författare, kompositör, talare och futurist”, som tandläkardagarnas program presenterade honom. Musiken kan jag inte uttala mig om, och författarkarriären vet jag inte mera om än att han hade bråttom till den nya bokens publiceringstillfälle efter anförandet. Men gosse, talare och futurist, det är han verkligen!

Sivut

Tilaa syöte RSS - Apollonia