Hammaslääkäri

Sunnuntai 14.08.2022

Hammaslääkäriliitto

Jäsenten kommentit ovat tärkeitä monikanavarahoituksesta lausuttaessa

Liitto viimeistelee parhaillaan lausuntoaan monikanavarahoituksen purkamiseen liittyvästä virkamiesselvityksestä. Asia on merkittävä alan kannalta ja yksi Hammaslääkäriliiton toiminnan kolmesta painopisteestä: ”Suun terveydenhuollon rahoitus saadaan riittäväksi turvaamaan yhdenvertaiset palvelut.” Selvitys tuli lausunnolle kesäkuun lopussa, ja aikaa lausunnon antamiseen on elokuun loppuun.

Hur ser din fortbildningsplan ut?

Av alla som svarade på Tandläkarförbundets arbetsmarknadsenkät upplevde så många som varannan att de inte hade fått tillräcklig fortbildning under de senaste 12 månaderna. Före coronapandemin, år 2019, var något mera än var fjärde (28 %) tandläkare av den åsikten. Det är en oroväckande utveckling, och det ser ut som om coronaviruset inte bara har åstadkommit en vårdskuld, utan också en fortbildningsskuld för en del av tandläkarna.

Millainen on sinun koulutussuunnitelmasi?

Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimuksen vastaajista peräti joka toinen koki saaneensa viimeisen 12 kuukauden aikana liian vähän täydennyskoulutusta. Ennen koronaa, vuonna 2019, näin ajatteli vähän useampi kuin joka neljäs (28 %) hammaslääkäri. Suunta on todella huolestuttava, ja näyttääkin siltä, että pandemia-aika on tuonut hoitovelan lisäksi osalle hammaslääkäreistä täydennyskoulutusvelkaa.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Hammaslääkäriliitto