Hammaslääkäri

Tiistai 11.05.2021

Käypä hoito

Miksi ja miten kariesta hallitaan?

Elokuussa julkaistu karieksen hallinnan Käypä hoito -suositus pureutuu karieksen hallintaan sekä yksittäisen potilaan että koko väestön kariesriskin näkökulmasta. Saadun palautteen perusteella suositukseen on lisätty erityisesti ohjeistusta ikääntyvien karieksen hallintaan ja selkeyttä suunterveyden ammattilaisten rooliin karieksen hallinnassa.

Tillsammans med patienten

I år fyller rekommendationerna om god medicinsk praxis 25 år. Vid festseminariet i maj fick de både ris och ros (läs: utvecklingsförslag) av representanter för tjänsteutbudsrådet, bassjukvården, specialistvården och det internationella samarbetet. Alla hade ett gemensamt budskap: rekommendationerna om god medicinsk praxis är uppskattade, de används, och de behövs. Ändå är ingenting så bra att det inte skulle finnas utvecklingsmöjligheter.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käypä hoito