Hammaslääkäri

Torstai 01.12.2022

Käypä hoito

Uusia työkaluja TMD:n diagnostiikkaan ja hoitoon

Purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöiden (TMD) päivitetty Käypä hoito -suositus antaa hammaslääkärille ja myös muulle terveydenhuollon henkilökunnalle työkaluja arkeen. Diagnostiikassa tärkeää on tarkkuus; oikea diagnoosi ja sen mukainen hoito, ja toisaalta välttyminen vääriltä positiivisilta löydöksiltä, ylidiagnosoinnilta ja siten ylihoidoilta. Päivitettyyn suositukseen sisältyvään kliiniseen DC/TMD (Diagnostic Criteria for TMD) -diagnostiikkaan on muun muassa lisätty tutun kivun ja heijastekivun rekisteröinti, mikä parantaa diagnostiikan tarkkuutta ja erotusdiagnostiikkaa.

Nya redskap för diagnostik och behandling av TMD

Den nya, uppdaterade rekommendationen om god medicinsk praxis vid behandling av funktionsstörningar och smärttillstånd i tuggorganet (TMD) ger både tandläkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal redskap som de kan använda i den dagliga verksamheten. Det är viktigt att diagnostiseringen är noggrann; att behandlingen baseras på en korrekt diagnos, och att man undviker felaktiga positiva fynd och överdiagnostisering, och överbehandling som en följd av detta.

Miksi ja miten kariesta hallitaan?

Elokuussa julkaistu karieksen hallinnan Käypä hoito -suositus pureutuu karieksen hallintaan sekä yksittäisen potilaan että koko väestön kariesriskin näkökulmasta. Saadun palautteen perusteella suositukseen on lisätty erityisesti ohjeistusta ikääntyvien karieksen hallintaan ja selkeyttä suunterveyden ammattilaisten rooliin karieksen hallinnassa.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käypä hoito