Hammaslääkäri

Lauantai 21.05.2022

Koulutus

Erikoistumisen suuntaviivat tarkastelussa

Tarvitaanko hammaslääketieteeseen uutta erikoisalaa, suulääketiedettä? Entä pitäisikö kliinisen hammashoidon erikoisalan sisällä olevat painotusalat eriyttää omiksi erikoisaloikseen? Voisiko erikoistumaan ryhtyä heti perustutkinnon suorittamisen jälkeen, nykyisen kahden vuoden kliinisen kokemuksen kerryttämisen sijaan? Hammaslääkärien mielipiteitä näihin suuriin linjoihin selvitettiin huhtikuussa erikoistumiskoulutuksen suuntaviivoja selvittävän erikoistumiskoulutuksen koordinaatiojaoston alatyöryhmän työn tueksi.

19.11.2021 klo 08:00
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ennen viransijaisuutta, kokemuksia viransijaisena toimimisesta sekä sen merkitystä ammatilliseen kehittymiseen. Neljän vuoden hammaslääkärikoulutuksen opintojen koettiin antaneen hyvät valmiudet kandikesään. Viransijaisuuden nähtiin lisäävän opiskelijoiden ammatillista itsevarmuutta, jolla puolestaan oli merkitsevästi vaikutusta töissä pärjäämiseen ja viihtymiseen.

Kuinka säilyttää opiskeluinto preklinikassa?

Miksi hammaslääkärin täytyy tuntea epilepsialääkkeet? Miksi hammaslääkärin tulee muistaa sormien lihakset ja luut? Toisen opiskeluvuoden alkaessa tällaista pohdintaa kuulee yhä enemmän opiskelijoiden ruokapöytäkeskusteluissa.

Millainen on sinun koulutussuunnitelmasi?

Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimuksen vastaajista peräti joka toinen koki saaneensa viimeisen 12 kuukauden aikana liian vähän täydennyskoulutusta. Ennen koronaa, vuonna 2019, näin ajatteli vähän useampi kuin joka neljäs (28 %) hammaslääkäri. Suunta on todella huolestuttava, ja näyttääkin siltä, että pandemia-aika on tuonut hoitovelan lisäksi osalle hammaslääkäreistä täydennyskoulutusvelkaa.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Koulutus