Hammaslääkäri

Perjantai 24.01.2020

Lääke & tiede

Purentaongelmien ja migreenien välisistä yhteyksistä

Purentaelimen häiriötilat voivat laukaista migreenin potilailla, joilla on siihen taipumus. Viime vuosina on ilmestynyt useita tutkimuksia, joissa on selvitetty purentaongelmien ja migreenin välisiä yhteyksiä.

Esimerkkinä on tuore brasilialainen tapaus-verrokkitutkimus, jossa osoitettiin, että migreenin vaarasuhde oli peräti kolminkertainen potilailla, joilla oli leukaniveloireita verrattuna potilaisiin joilla ei ollut näitä vaivoja (OD 3,0; 95%CI 1,47–6,19, p < 0,05; Fernandes ym. Pain 2019 doi: 10.1016/j.jpain.2019.03.010).

Kannattaako diabetesta seuloa hammashoidon yhteydessä?

Pikadiagnostiikasta on tullut arkipäivää monien systeemisairauksien diagnostiikassa. Verensokerin pikamittaukset tulivat käyttöön jo vuonna 1965, jolloin Dextrostix©-menetelmä kehitettiin, ja sillä voitiin mitata pisarasta verta sen glukoosipitoisuus.

Mitä uutta polypilleristä?

Elämme tätä kirjoittaessani Iran-pakotteiden aikakautta, joten on virkistävää lukea korkeatasoisesta tutkimuksesta, joka kyseisessä valtakunnassa on ollut mahdollista toteuttaa.

Kyseessä on ns. polypillerikohorttitutkimus “PolyIran”, johon osallistui peräti 50 045 potilasta ja jonka tarkoitus oli tutkia aspiriinia, atorvastatiinia, hydroklooritiatsidia ja enalapriilia/valsartaania sydänsairauksien preventiossa (Roshandel ym. Lancet 2019; 394: 672).  

Kansainvälisen tautiluokituksen uusin versio ICD-11 tulee

Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälinen tautiluokitus International Classification of Diseases (ICD) on päivitetty. Nyt jo 11. editio käsittää 55 000 koodia verrattuna vielä käytössä olevaan ICD-10:een, joka sisältää 14 400 koodia. Uudessa versiossa noin 10 000 koodia on muuttunut edelliseen verrattuna. Päivityksen taustalla on siis valtava työmäärä.

Onko viina viisasten juoma?

Kiinassa riittää ihmisiä, joten se on oivallinen paikka tutkia myös alkoholin kulutustottumuksia ja terveysvaikutuksia. Millwood ym. selvittivät peräti 512 715 henkilön alkoholin käytön taustatekijöitä ja seuraamuksia 10 vuoden ajalta (Millwood ym. Lancet 2019; 393: 1831).

Kiinalaisissa on alkoholin metaboliaan liittyviä geneettisiä variantteja, joiden seurauksena osalla heistä alkoholin metaboliitti asetaldehydi kumuloituu aiheuttaen ikäviä oireita ja tuntemuksia. Nämä johtavat alkoholin välttämiseen.

SGLT2-reseptorisalpaajat – mullistuuko diabeteksen hoito?

Natrium-glukoosi-kotransportteri-2-inhibiittorit ovat uusi lääkeryhmä diabeteksen hoitoon. Lääkkeiden suotuisa vaikutus kohdistuu kolmeen keskeiseen diabetekseen liittyvään haittaan: sydämen pumpputoiminta, verisuonten kalkkeutuminen ja munuaisten toiminta.

Nämä natriumin ja glukoosin kuljetusjärjestelmään vaikuttavat lääkeaineet lisäävät glukoosin erittymistä virtsaan vaikuttamatta ollenkaan insuliinin eritykseen. Potilas ei ole vaarassa saada hypoglykemiaa SGLT2-lääkkeitä käyttäessään.

Ebola

Ebolavirukset aiheuttavat vakavia, usein kuolemaan johtavia infektioita. Ne sairastuttavat ihmisiä ja suuria apinoita endeemisesti läntisessä, päiväntasaajan alapuolisessa Afrikassa. Tartunta tapahtuu kudosnesteiden välityksellä ja johtaa laajoihin epidemioihin varsinkin alkeellisissa olosuhteissa.

Huhtikuuhun mennessä oli todettu yli 28 000 tapausta, ja sairastuneista puolet on heittänyt henkensä (Malvy ym. Lancet 2019; 393: 936).

Leonardo da Vinci

Kolme maailman tunnetuinta ja eniten kopioitua maalausta ovat Mona Lisa, Viimeinen ehtoollinen ja Vitruviuksen mies. Teokset ovat renessanssinero Leonardo da Vincin siveltimestä ja kynästä. Tänä vuonna 2019 on kulunut 500 vuotta hänen kuolemastaan.

Alkaessani kirjoittaa Suomen Hammaslääkärilehteen Lääke ja tiede -kolumneja silloisen päätoimittajan Matti Pöyryn pyynnöstä hän keksi ottaa juttujen logoksi ikonisen Leonardon ”Vitruviuksen”. Se edelleen tekstejäni kuvittaa. Sallittaneen minun nyt lyhyesti kuvailla, kuka oli tuo mies Leonardo.

Hammaslääkärin vastaanotolla tulee olla verenpainemittari

Verenpaineen hoitokriteerit ovat muuttuneet, ja kohonneen verenpaineen hoitoa pyritään tehostamaan. Alle 80-vuotiailla systolisen paineen yläraja on 140 mmHg (80 täyttäneillä 160 mmHg) ja diastolinen yläraja kaikilla ikäluokilla 90 mmHg. Näitä korkeammat mittausarvot tarkoittavat, että on harkittava verenpainelääkityksen aloittamista (Williams ym. Eur Heart J 2018; 39: 3021).

Joko lihavuuteen löytyi lääke?

Maailmanlaajuinen lihavuus-epidemia tarjoaa lääketeollisuudelle miljardien dollarien bisneksen. Olisihan se niin yksittäisen henkilön kuin lääkkeen valmistajan ja myyjän kannalta helppoa, jos obesiteetti hoituisi pillereillä.

Lihavuuden hoitoon ja estoon tarkoitettujen preparaattien kehittämiseen on innokkaasti tartuttu jo vuosikymmenten ajan, mutta tulokset ovat olleet hyvin vaatimattomia.

Vanha kunnon nyrkkisääntö, miksi ihminen lihoo on, että hän syö enemmän kuin kuluttaa. Tämä viisaus ei ole miksikään muuttunut.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lääke & tiede