Hammaslääkäri

Keskiviikko 03.06.2020

Lääke & tiede

Paikallisesti applikoitu statiini saattaa lieventää parodontiittia

Vuonna 2018 ilmestyi kolme systemaattista katsausta ja meta-analyysia tutkimuksista, joissa on selvitetty kolesterolilääke statiinin käyttökelpoisuutta parodontiitin tukihoitona (Muniz ym. Clin Oral Investig 2018; 22: 671, Bertil ym. J Periodontal Res 2018; 53: 267, Meza-Mauricio ym. Clin Oral Investig 2018; 22: 2413).

Triklosaani saattaa aiheuttaa tulehdusta

Triklosaani on antimikrobinen kemikaali, jota käytetään yli 2 000 kuluttajatuotteessa, mukaan lukien saippuat ja hammastahnat. Se on kemikaali, jota on käytännössä mahdotonta välttää. Mutta nyt Yang ym. julkaisivat ensimmäisinä havainnon, jonka mukaan tämä aine saattaakin aiheuttaa tulehdusta (Yang et al. Science Translational Med 2018: DOI:10.1126/scitranslmed.aan4116).

Kyseessä oli hiirimalli, mutta Science-lehti piti tuloksia niin merkittävinä, että katsoi niiden jo edellyttävän lisää tutkimuksia ihmisillä sekä uutta harkintaa triklosaanin käytön virallisessa sääntelyssä.

Kertakäyttömuovien kulutus kuriin

Mediassa on jo kauan hehkutettu, kuinka maapallo tukehtuu muoviin. Kuvat valtamerien valtavista muovikertymistä ovat hätkähdyttävää katseltavaa. Pahinta on, että joka vuosi muovijätettä kertyy meriin miljoonia tonneja lisää.

NIPAH-virusinfektio

Aina putkahtaa uusia virusepidemioita. Paramyksoviruksiin kuuluva NIPAH-virus aiheutti ensin epidemioita vain Malesiassa ja Singaporessa. Se sai nimensäkin malesialaisen Sungai Nipah -kylän mukaan.

Siellä sikafarmarit sairastuivat enkefaliittiin saatuaan tartunnan sioilta vuonna 1998. Tuolloin tautiin sairastui 300 henkilöä, joista 100 kuoli. Yli miljoona sikaa tapettiin taudin kukistamiseksi, mikä aiheutti suuria taloudellisia vaikeuksia koko maassa.

Dementia ja hampaat – uusinta uutta

Muistisairaudet yleistyvät globaalisti väestön vanhetessa. Suomessa on THL:n tilastojen mukaan tällä hetkellä noin 190 000 muistisairauksista kärsivää potilasta, ja uusia diagnooseja tehdään vuosittain noin 14 500. Jopa työikäisiä sairastuu tähän tautiryhmään arviolta 7 000 henkilöä vuodessa (ks. thl.fi).

Alaviisaudenhammas ja karies

Jokainen kliinistä työtä tekevä hammaslääkäri on nähnyt lukuisia tapauksia, joissa osittain puhjenneen alaviisaudenhampaan naapurihammas on karioitunut. Englantilaiset kollegat ovat julkaisset tutkimuksen aiheesta, kuinka alaseiskan distaalinen, kervikaalialueen karies vaikutti päätökseen poistaa retinoitunut viisaudenhammas.

Ilmastonmuutos ja eväät

Sattui silmiini hauska artikkeli New Scientist -lehdestä. Manchesterin yliopiston tutkijat Adisa Azapagic ja Namy Espinoza-Orias olivat selvittäneet eväsvoileipien hiilijalanjälkeä (New Scientist, 3 February, 2018). Asialla ei ole mitään tekemistä hammaslääketieteen kanssa, mutta aihe kenties kiinnostaa alalla työskenteleviä – varsinkin mikäli lounas kuitataan eväillä, kuten usein lienee asianlaita. Seuraavia tuloksia raportoitiin.

Peri-implantiitti on yllättävän yleistä

Tuore monikansallisen tutkijaryhmän julkaisema meta-analyysi raportoi peri-implantiitin esiintyvyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä (Rakic ym. Clin Oral Investig 2018; 22: 1805–16). Eurooppalainen konsensus-työryhmä on vuonna 2012 määritellyt peri-implantiitin diagnostiset kriteerit, joita tässäkin tutkimuksessa oli käytetty (Sanz & Chapple, J Clin periodontol 2012; doi:10.1111/j.1600-051X.2011.01837x).

Meissä kaikissa asuu pieni Neanderthal

Ruotsalainen evoluutiogeneetikko Svante Pääbo konstruoi ensimmäisenä neanderthalin ihmisen luista eristetystä DNA:sta koko kaukaisen sukulaisemme genomin. Myöhemmin hänen Max Planck Instituutissa Leipzigissa toimiva tutkimusryhmänsä osoitti, että neanderthalin ja nykyihmisen välillä oli ollut suhteita ja että meidän itse kunkin genomissa on useita neanderthalilaisilta perittyjä geenejä.

Traneksaamihapon ajoitus tärkeää verenvuodon tyrehdyttämisessä

Hammasekstraktion jälkeisen verenvuodon tyrehdyttämisessä on kauan käytetty traneksaamihappoa, niin paikallisesti applikoimalla liuosta suoraan haavaan kuin pitempiaikaisena hoitona suun kautta annosteltuna. Suomessa tätä kirjoitettaessa lääkettä myydään seuraavilla kauppanimillä: Caprilon®, Cyklokapron®, Tranexamic acid®, joista viimeksi mainittua on saatavilla useamman lääketehtaan geneerisenä tuotantona.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Lääke & tiede