Hammaslääkäri

Lauantai 28.03.2020

Pääkirjoitus

Kylään teille (myöhemmin)?

Avasin kotioven. Ulla on meillä! Mielen reunalla käyvät häivähdykset, ne tietoisen ajatuksen edeltäjät, jaksavat aina ällistyttää. Ei ollut kollegani Ulla meillä, mutta häntä oli haastateltu kansikuvan kera lehteen, joka odotti eteisessä postipinon päällimmäisenä.

On mahdollista, että en malttanut edes laittaa takkia naulaan, vaan ryhdyin lukemaan haastattelua saman tien. Mikä mainio kurkistus ja näkökulma omaankin työhöni juttu oli: Ulla kertoi, mitä tunteita usean vuoden ajan päivittäin jakamamme työ hänessä herätti, mikä häntä motivoi ja mikä oli ollut kiperin paikka.

På besök?

När jag kom hem och öppnade dörren fick jag plötsligt en känsla – Ulla har kommit på besök! Det var en av de flyktiga förnimmelser man kan få innan de hinner bli en medveten tanke, och man blir alltid smått häpen. Min kollega Ulla hade inte kommit hem till mig, men hon hade intervjuats – komplett med foto på omslaget – i en tidning som låg och väntade, överst i högen av post.

Viktigt folkhälsoarbete

Kan man äntligen vara glad för att munnen nu har återförenats med resten av kroppen? Under de tre senaste decennierna har det forskats väldigt mycket kring de hälsorisker som har ett samband med kroniska infektionssjukdomar i munnen. Det har lett till att munhälsan och tänderna har fått mycket synlighet i pressen och i andra medier. Kanske det samband, som tandläkarna redan länge har känt till, nu äntligen börjat nå ut till både allmänheten och läkarkåren.

Kansanterveydellisesti tärkeää työtä

Joko voisi iloita siitä, että suu on viimein liitetty takaisin loppukehoon? Kroonisiin suun tulehdussairauksiin liittyvää yleisterveydellistä riskiä on tutkittu ahkerasti viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana, minkä seurauksena suunterveys ja hampaat ovat olleet viime aikoina hyvin esillä lehdistössä ja muissa medioissa. Ehkä tämä tieto, joka on ollut hammaslääkäreillä jo pitkään, alkaa viimein saavuttaa sekä suuren yleisön että lääkärien tietoisuuden.

Slutet på två epoker

I Tandläkartidningen nr. 12 förra året behandlade jag, med delade känslor, resultatet av den senaste undersökningen av hur tandläkarna upplever sitt arbete. Också om tandläkarna å ena sidan upplever att de är allt mera belastade, så finns det å andra sidan fortfarande klart flera faktorer som stöder arbetsglädje och välbefinnande än sådant, som känns betungande. För att förbättra situationen måste man alltså inte bara minska de betungande faktorerna, utan också slå vakt om och förstärka de positiva sidorna, de som ger arbetsglädje.

Kahden aikakauden päätös

Käsittelin Hammaslääkärilehden viime vuoden numeron 12 pääuutisjutussa ja pääkirjoituksessa kaksijakoisin tuntein hammaslääkärien tuoreimman työhyvinvointitutkimuksen tuloksia. Kun toisaalta hammaslääkärit ovat entistäkin kuormittuneempia, on hammaslääkärien työssä toisaalta edelleen selkeästi enemmän hyvinvointia tukevia voimavaroja kuin pahoinvointia tuottavia vaatimuksia. Jotta tilanne paranisi, on siis paitsi vähennettävä kuormitustekijöitä myös vaalittava ja edistettävä voimavaroja.

Mindre stress – men hur?

Under årens lopp har det hänt mer än en gång att det har väckt munterhet när man har berättat för utomstående hur hälsocentralernas tandvård är organiserad: man tas in för vård, men man blir aldrig färdig. Dessutom tar det ofta längre tid än de lagstadgade sex månaderna innan man tas emot.

Helpotusta ahdinkoon haetaan

Vuosien mittaan on monet kerrat saanut aikaan naurunhörähdyksen, kun on alan ulkopuolisille kuvannut terveyskeskusten suun terveydenhuollon järjestelyjä: hoitoon pääsee, muttei hoidosta pois. Hoitoon pääsykin tosin usein viivästyy säädösten sallimaan kuuden kuukauden takarajaan.

Vårdrekommendationer som stöd vid kliniskt arbete

Den sammanlagda kunskapsmängden inom medicin och odontologi ökar allt snabbare. Bara databasen MEDLINE innehåller över 30 miljoner medicinska källor. Att gå igenom all ny information kräver en betydande insats av en forskare inom ett specialområde, och för en tandläkare som huvudsakligen är sysselsatt med kliniskt arbete kan det rent tidsmässigt vara omöjligt att följa internationella publikationer.

Hoitosuositukset kliinisen työn tukena

Käytettävissä oleva lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen tieto lisääntyy kasvavalla vauhdilla. Jo pelkästään MEDLINE-tietokanta sisältää yli 30 miljoonaa lääketieteellistä lähdettä. Uuden tiedon läpikäyminen vaatii tietyn erikoisalan tutkijaltakin huomattavaa panosta, ja päätoimisesti kliinisessä työssä työskentelevän hammaslääkärin voi ajankäytöllisistä syistä olla mahdotonta seurata kansainvälisiä julkaisuja.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus