Hammaslääkäri

Torstai 05.08.2021

Pääkirjoitus

Digitalisering och AI, hot eller möjlighet?

Det mänskliga sinnet fascineras av tanken på framtiden – det skulle ju vara intressant att veta vad som ligger framför oss. Enligt framtidsforskarna kommer megatrenderna inom medicinen att vara bl.a. digitalisering, ett ökande antal äldre och en ökande autonomi för befolkningen. Digitala tjänster och artificiell intelligens, ofta bara kallad AI, kommer att göra att patienterna vet allt mera om sjukdomar och hur man behandlar dem, och det kommer att förändra läkarnas arbete.

Digitalisaatio ja tekoäly – tulevaisuuden isäntiä vai renkejä?

Tulevaisuus kiehtoo ihmisen mieltä – olisi kiinnostavaa tietää, mitä edessä on. Tulevaisuudentutkijoiden mielestä lääketieteen megatrendejä tulevat olemaan mm. digitalisaatio, vanhusten määrän lisääntyminen ja väestön kasvava autonomia. Digitaaliset palvelut ja tekoäly tulevat lisäämään potilaiden tietoa sairauksista ja niiden hoidosta, ja tämä muuttaa lääkärin työtä.

Läkarkartellen bereder sig för landskaps- och vårdreformen

Läkarkartellen är grunden för läkarnas, tandläkarnas och veterinärernas intressebevakning. Kartellen, som grundades av de olika förbunden, har haft rätt till självständiga förhandlingar om villkoren i Läkaravtalet med KT Kommunarbetsgivarna ända sedan 1990-talet. Det interna samarbetet inom Läkarkartellen är viktigt, och speciellt viktigt är det just nu.

Lääkärikartelli valmistautuu maakunta- ja soteuudistukseen

Lääkärisopimus on lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien edunvalvonnan perusta. Liittojen muodostamalla Lääkärikartellilla on ollut itsenäinen neuvotteluoikeus Lääkärisopimuksen ehdoista KT Kuntatyönantajien kanssa jo 1990-luvulta alkaen. Lääkärikartellin sisäinen yhteistyö on tärkeää monin tavoin, erityisesti nyt.

Vi måste hela tiden utveckla vårt kunnande

I år fyller Finland 100 år, och Tandläkarsällskapet Apollonia fyller 125 år. Vi har många orsaker att fira – bland annat lever vi i ett land vars utbildningssystem beundras i hela världen. Vi tandläkare står inför årets fortbildningsmässiga höjdpunkt, Tandläkardagarna 2017. Årets tema är ”Från Äyräpää till framtiden”.

Hammaslääkärin on kehitettävä ammatillista osaamista jatkuvasti

Suomi täyttää 100 vuotta ja Hammaslääkäriseura Apollonia 125 vuotta. Suomalaisilla on monta syytä juhlaan – me muun muassa elämme maassa, jonka koulutusjärjestelmää ihaillaan maailmanlaajuisesti. Meillä hammaslääkäreillä on edessämme vuoden koulutushuipentuma, Hammaslääkäripäivät 2017, teemanaan ”Äyräpäästä tulevaisuuteen”.

Hammaslääkärien toimintaympäristössä tapahtuu monia muutoksia. Suuret, osittain kansainväliset, ketjut ostavat vastaanottoja, ja menossa on sote-uudistus.

Förbundet stöder i tider av förändring

Tandläkarförbundets lokala förtroendevalda från olika delar av Finland samlades i slutet av september för att diskutera aktuella frågor inom förbundets intressebevakning under några dagar. Det bärande temat var tandvårdstjänsterna som en del av social- och hälsovården som helhet. Innehållet i social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen, som efter sommaren tvingats in i ett nytt beredningsskede, och reformens verkningar behandlades ur olika synpunkter, både i förbundets sakkunniginlägg, under paneldiskussioner och i deltagarnas gemensamma gruppdiskussioner.

Liitto tukee jäseniä muutoksessa

Hammaslääkäriliiton paikalliset luottamushenkilöt eri puolilta Suomea kokoontuivat syyskuun lopussa paikallistoiminnan neuvottelupäiville keskustelemaan liiton edunvalvonnan ajankohtaisista aiheista. Päivien kantava teema oli suun terveydenhuollon palvelut osana sote-kokonaisuutta. Kesän jälkeen uuteen valmisteluvaiheeseen ajautuneen sote- ja maakuntauudistuksen sisältöä ja vaikutuksia käsiteltiin eri näkökulmista niin liiton asiantuntijapuheenvuoroissa, sote-paneelikeskustelussa kuin osallistujien yhteisissä ryhmäkeskusteluissa.

Såga inte av grenen du sitter på

Reformen av social- och hälsovården och landskapsreformen framskrider, trots att riksdagens grundlagsutskott i juni krävde förändringar i en del av de lagar som hör till den omfattande helheten. Regeringen tillsatte en tjänstemannaarbetsgrupp för att göra en ny beredning av valfrihetslagen, ett av de centrala elementen i reformen. Samtidigt bestämde man att man skulle flytta fram datum för när reformen ska träda i kraft till början av år 2020.

Omaa oksaa ei kannata sahata

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee, vaikka eduskunnan perustuslakivaliokunta päätyi kesäkuussa vaatimaan muutoksia osaan laajaan kokonaisuuteen kuuluvista laeista. Hallitus nimitti virkamiestyöryhmän valmistelemaan uudestaan valinnanvapauslain, uudistuksen yhden keskeisen elementin. Samalla se päätti siirtää muutoksen voimaantuloa vuoden 2020 alkuun.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Pääkirjoitus